• Hotărârea 881/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 881 din 2018-12-12 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 650/26.09.2018 PENTRU MODIFICAREA ANEXELOR NR. 2 SI NR. 6 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 567/23.08.2018 PRIVIND APROBAREA STRUCTURILOR ORGANIZATORICE ALE UNOR SPITALE AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPALITATII PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 880/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 880 din 2018-12-12 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 653/2018 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI DE COMEDIE
 • Hotărârea 879/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 879 din 2018-12-12 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2018
 • Hotărârea 878/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 878 din 2018-12-12 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROCEDURA DE AUTORIZARE CONCOMITENTA A CLADIRILOR, A BRANSAMENTELOR SI A RACORDURILOR LA UTILITATI
 • Hotărârea 877/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 877 din 2018-12-12 PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITATII PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 269/2000, PRELUNGIT PRIN HOTARARILE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 324/17.11.2010, NR. 241/20.12.2011, NR. 232/19.12.2012, NR. 224/15.12.2015 SI MODIFICAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 341/14.06.2018, PANA LA INTRAREA IN VIGOARE A NOULUI PLAN URBANISTIC GENERAL MODIFICA HCGMB NR. 269/2000
 • Hotărârea 876/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 876 din 2018-12-12 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA DINU C. GIURESCU SPATIULUI PUBLIC SITUAT IA INTERSECTIA DINTRE BULEVARDUL FERDINAND I, STRADA HOREI SI STRADA DIMITRIE SALMEN, GENERAL, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 875/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 875 din 2018-12-12 PRIVIND APROBAREA NOTEI CONCEPTUALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII "SISTEM OPERATIV INFORMATIONAL PENTRU MANAGEMENTUL CALITATII AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 874/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 874 din 2018-12-12 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 755/22.11.2018, PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMLCI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE LMOBIL SITUAT IN STR. MIHAIL KOGALNICEANU NR. 30 (CORP A+ B), SECTOR 5
 • Hotărârea 873/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 873 din 2018-12-12 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURETI NR. 607/19.12.2017, MODIFICATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 702/18.10.2018 PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 20/1994 PRIVIND MASURI PENTRU REDUCEREA RISCULUI SEISMIC AL CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, IN VEDEREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE INTERVENTIE LA CONSTRUCTIILE INCADRATE PRIN RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA IN CLASA I DE RISC SEISMIC SI IMPLEMENTAREA UNOR MODALITATI DE FACILITARE LA RAMBURSARE
 • Hotărârea 872/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 872 din 2018-12-12 PRIVIND FINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PRIVIND EXPERTIZAREA TEHNICA, DE CATRE EXPERTI ATESTATI PENTRU CERINTA FUNDAMENTALA REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE, A CONSTRUCTIILOR EXISTENTE CARE PREZINTA NIVELURI INSUFICIENTE DE PROTECTIE LA ACTIUNI SEISMICE, DEGRADARI SAU AVARIERI IN URMA UNOR ACTIUNI SEISMICE IN VEDEREA INCADRARII ACESTORA IN CLASA DE RISC SEISMIC SI FUNDAMENTARII MASURILOR DE INTERVENTIE INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 124/2012
 • Hotărârea 871/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 871 din 2018-12-12 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ASOCIATIA CENTRUL CRESTIN BUCURESTI, IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN A PROIECTULUI "CANTINA SOCIALA HARUL - 1000 DE BENEFICIARI/LUNA DIN CELE SASE SECTOARE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 870/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 870 din 2018-12-12 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE STIMULARE A INFIINTARII STATIILOR DE REINCARCARE RAPIDA PENTRU VEHICULE ELECTRICE SI ELECTRICE HIBRID PLUG - IN, PRIN ACORDAREA DE VOUCHERE
 • Hotărârea 869/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 869 din 2018-12-12 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE SCOLII DE ARTA BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 286/2018
 • Hotărârea 868/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 868 din 2018-12-12 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SITUAT ADIACENT PROPRIETATII DIN STRADA RANDUNELELOR NR. 5, IN SUPRAFATA DE 52 MP, NECESAR EXTINDERII LOCUINTEI
 • Hotărârea 867/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 867 din 2018-12-12 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 99/25.10.2018, SITUAT IN BUCURESTI, BULEVARDUL IULIU MANIU (FOST BD. PACII NR. 5) NR. 55, BL. 17, SC. H, ET. 4, AP. 314, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 866/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 866 din 2018-12-12 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNLCIPIULUI BUCURESTI TERENUL SITUAT IN BULEVARDUL BIRUINTEI NR. 147-149, ORAS PANTELIMON, JUDETUL ILFOV
 • Hotărârea 865/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 865 din 2018-12-12 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA IMOBILULUI “ASEZAMANTUL BRATIANU” SITUAT IN BUCURESTI, STR. BISERICA AMZEI NR. 5-7, SECTOR 1, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI CULTURII SI IDENTITATII NATIONALE, IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 864/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 864 din 2018-12-12 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 109/2017 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA TEATRULUI DE VARA ,NICOLAE BALCESCU" DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA INSTITUTULUI NATIONAL AL PATRIMONIULUI, IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 863/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 863 din 2018-12-12 PENTRU MODIFICAREA LISTEI ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 186/2008 PRIVIND INSUSIREA BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU IMOBILUL SITUAT IN SOSEAUA BUCURESTI-PLOIESTI NR. 88, SECTOR 1
 • Hotărârea 862/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 862 din 2018-12-12 PRIVIND TRANSMITEREA SUPRAFETEI DE 786,24 MP DIN IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, STRADA FRANCEZA NR. 19 CORESPONDENT STRAZII SELARI NR. 19, SECTOR 3, DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 109/2003
 • Hotărârea 861/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 861 din 2018-12-12 PRIVLND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNEI PARTI DIN CONSTRUCTIA C 12 SI DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA CENTRULUI MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATORIU SI MEDICINA PREVENTIVA BUCURESTI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 702 MP, BUNURI CE REPREZINTA SECTIUNI DIN DEPOUL VICTORIA SITUAT IN STRADA MEXIC NR. 19, SECTOR 1
 • Hotărârea 860/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 860 din 2018-12-12 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 332/2017 PRIVIND TRECEREA UNOR PARTI DIN IMOBILUL SPITALUL FILANTROPIA SITUAT IN BD. ION MIHALACHE NR. 11 -13, SECTOR 1, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI SANATATII
 • Hotărârea 859/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 859 din 2018-12-12 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A CLADIRII C24 DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "GRIGORE ALEXANDRESCU", IN VEDEREA CASARII SI DEMOLARII
 • Hotărârea 858/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 858 din 2018-12-12 PRIVIND ACHIZITIONAREA DE UNITATI LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE PENTRU PERSONALUL ANGAJAT IN UNITATILE SANITARE AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 857/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 857 din 2018-12-12 PRIVIND ACHIZITIONAREA A 19 IMOBILE (APARTAMENTE) CU DESTINATIA DE UNITATI LOCATIVE IN VEDEREA ASIGURARII NECESARULUI DE LOCUINTE DE NECESITATE PENTRU PERSOANELE DIN IMOBILELE CE VOR FI SUPUSE LUCRARILOR DE INTERVENTIE - CONSOLIDARE
 • Hotărârea 856/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 856 din 2018-12-12 PRIVIND ACHIZITIONAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, B-DUL GHICA TEI, NR. 64- 70, SECTOR 2 DESTINAT INFIINTARII CLINICII DIN RETEAUA METROPOLITANA "SFANTA AGATHA"
 • Hotărârea 855/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 855 din 2018-12-12 PRIVIND APROBAREA INITIERII PROIECTULUI "CENTRULUI MUNICIPAL INTEGRAT PENTRU TEHNOLOGII INOVATIVE SI SMART CITY"
 • Hotărârea 854/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 854 din 2018-12-12 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PRESTARI SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA PRIVIND PROGRAMUL DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI BUCURESTI INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI BANCA LNTEMATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
 • Hotărârea 853/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 853 din 2018-12-12 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI HOTARARII C.G.M.B. NR. 345/15.11.2016 PRIVIND VALIDAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 852/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 852 din 2018-12-12 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE LIVRATA PRIN PUNCTE TERMICE URBANE, DE TRANSPORT PENTRU CONSUMATORII CU PUNCTE TERMICE PROPRII, DE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE LA CENTRALELE TERMICE DE CVARTAL, DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE LA CENTRALA TERMICA CASA PRESEI LIBERE SI A PRETURILOR LOCALE MEDII DE FACTURARE A ENERGIEI TERMICE PENTRU CONSUMATORII NON - CASNICI, PRACTICATE DE RADET BUCURESTI
 • Hotărârea 851/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 851 din 2018-12-12 PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI DE PRINCIPIU PENTRU AJUSTAREA TARIFELOR DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE LIVRATA PRIN PUNCTE TERMICE URBANE SI DE TRANSPORT PENTRU CONSUMATORII CU PUNCTE TERMICE PROPRII, PRACTICATE DE RADET BUCURESTI
 • Hotărârea 850/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 850 din 2018-12-12 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "MODERNIZARE LINIE DE TRAMVAI PE B-DUL G-RAL VASILE MILEA DE LA INTERSECTIA CU B-DUL TIMISOARA PANA IN DREPTUL INTRARII IN BENZINARIA OMV" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 849/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 849 din 2018-12-12 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "ACHIZITIONARE AUTOBUZE ELECTRICE NECESARE IMBUNATATIRII TRANSPORTULUI PUBLIC DE CALATORI PE TRASEELE 312, 313, 368 SI 385" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 848/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 848 din 2018-12-12 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "ACHIZITIONARE AUTOBUZE ELECTRICE NECESARE IMBUNATATIRII TRANSPORTULUI PUBLIC DE CALATORI PE TRASEELE 137 SI 138" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 847/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 847 din 2018-12-12 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "ACHIZITIONARE AUTOBUZE ELECTRICE NECESARE IMBUNATATIRII TRANSPORTULUI PUBLIC DE CALATORI PE TRASEELE 173, 311, 336, 381 SI 601" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 846/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 846 din 2018-12-12 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "ACHIZITIONARE AUTOBUZE ELECTRICE NECESARE IMBUNATATIRII TRANSPORTULUI PUBLIC DE CALATORI PE TRASEELE 300, 330 SI 335" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 845/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 845 din 2018-12-12 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI PRIN CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI C.S.M.B. SI INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "INVATATORII SENIORI - SARBATORITI IN AN CENTENAR"
 • Hotărârea 844/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 844 din 2018-12-12 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „O SANSA PENTRU CUPLURILE INFERTILE- FIV 2"
 • Hotărârea 843/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 843 din 2018-12-12 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "DOCTORI PENTRU BUCURESTI"
 • Hotărârea 842/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 842 din 2018-12-12 PRIVIND INFIINTAREA CLINICII METROPOLITANE DE STOMATOLOGIE IN SUBORDINEA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 841/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 841 din 2018-12-12 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU IDENTIFICAREA SI ACHIZITIONAREA DE IMOBILE IN VEDEREA RELOCARII DE UNITATI SPITALICESTI DIN CADRUL ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 840/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 840 din 2018-12-12 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI PRIVIND DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI “NICI O UNITATE DE INVATAMANT CU PROGRAM IN TREI SCHIMBURI"
 • Hotărârea 839/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 839 din 2018-12-12 PRIVIND ACORDAREA UNOR GRATUITATI PENTRU INSOTITORII PENSIONARILOR
 • Hotărârea 838/2018 - Municipiul București - 12.12.2018

  HOTARAREnr. 838 din 2018-12-12 PRIVIND ACORDAREA UNOR GRATUITATI TUTUROR ELEVILOR DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR ACREDITAT/AUTORIZAT
 • Hotărârea 837/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 837 din 2018-11-22 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 23 NOIEMBRIE 2018-22 FEBRUARIE 2019
 • Hotărârea 836/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 836 din 2018-11-22 PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR NR. 3 SI NR. 10 DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 567/23.08.2018 PRIVIND .APROBAREA STRUCTURILOR ORGANIZATORICE ALE UNOR SPITALE AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPALITATII, PRIN ADMINISTRATIA" SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, MODIFICATA PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 650/26.09.2018
 • Hotărârea 835/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 835 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI DRAMATURGILOR ROMANI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 407/2017
 • Hotărârea 834/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 834 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI MIC INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 363/2018
 • Hotărârea 833/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 833 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI „C. I. NOTTARA” INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 648/2017 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 647/2018
 • Hotărârea 832/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 832 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 229/2017 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 196/2018
 • Hotărârea 831/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 831 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI ION CREANGA INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 409/2016
 • Hotărârea 830/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 830 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI MASCA INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 406/2016
 • Hotărârea 829/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 829 din 2018-11-22 PRIVIND REORGANIZAREA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 84/2018 INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 3, ALIN. (2) AL HCGMB NR. 10/2018 INCETEAZA APLICABILITATEA NR. 562/2018 MODIFICA SI COMPLEEAZA HCGMB NR. 10/2018 ABROGA ART. NR. 50, 51, 52, 53, 131, 179, 180, 181 ALE HCGMB NR. 84/2018
 • Hotărârea 828/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 828 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA CUANTUMURILOR TARIFELOR PRACTICATE DE SCOALA DE MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, INSTITUTIE PUBLICA DE CULTURA DE INTERES LOCAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 827/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 827 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA CUANTUMURILOR TARIFELOR PRACTICATE DE SCOALA DE ARTA BUCURESTI, UNIVERSITATEA POPULARA "IOAN I. DALLES" SI CASA DE CULTURA "FRIEDRICH SCHILLER", INSTITUTII PUBLICE DE CULTURA DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 826/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 826 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI ANUALE CATRE ASOCIATIA CENTRU MUNICIPAL PENTRU DIALOG BUCURESTI, PERSOANA JURIDICA DE DREPT PRIVAT, FARA SCOP PATRIMONIAL, CONSTITUITA PRIN ASOCIEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI CU CENTRUL PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 825/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 825 din 2018-11-22 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 292/19.07.2017 PRIVIND ACORDAREA UNUI STIMULENT FINANCIAR PENTRU COPII CU HANDICAP
 • Hotărârea 824/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 824 din 2018-11-22 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 120/28.03.2018 PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR FEMEILOR GRAVIDE DIN BUCURESTI PENTRU ACHITAREA MEDICAMENTELOR SI SERVICIILOR MEDICALE DENUMIT VOUCHER- UL MATERNA BUCURESTI ASTFEL CUM A FOST MODIFICATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 260/04.05.2018
 • Hotărârea 823/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 823 din 2018-11-22 PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI DE PRINCIPIU PENTRU TARIFELE DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE LIVRATA PRIN PUNCTE TERMICE URBANE, DE TRANSPORT PENTRU CONSUMATORII CU PUNCTE TERMICE PROPRII, DE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE LA CENTRALELE TERMICE DE CVARTAL SI DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE LA CENTRALA TERMICA CASA PRESEI LIBERE, PRACTICATE DE RADET BUCURESTI
 • Hotărârea 822/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 822 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA COMPENSARII VALORICE A PIERDERILOR FINANCIARE ALE RADET, INREGISTRATE IN ANUL 2017, DATORITA APROBARII CU INTARZIERE A AJUSTARII TARIFELOR
 • Hotărârea 821/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 821 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA COMPLETARII BILANTULUI ENERGETIC AL SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICA (SACET) BUCURESTI, APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 556/2018
 • Hotărârea 820/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 820 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 23/1993 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 108/1997 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 109/1997 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 40/2002 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 41/2002 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 157/2005
 • Hotărârea 819/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 819 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI TRIMESTRIAL (15.06.2018 -15.09.2018) AL STADIULUI REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018- 2022
 • Hotărârea 818/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 818 din 2018-11-22 PRIVIND STABILIREA PRETURILOR MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU MUNINICIPIUL BUCURESTI, PENTRU ANUL 2019
 • Hotărârea 817/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 817 din 2018-11-22 PRIVIND INSTITUIREA TAXEI SPECIALE PENTRU PROMOVAREA TURISTICA A MUNICIPIUL BUCURESTI PENTRU ANUL 2019
 • Hotărârea 816/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 816 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA NOILOR PLANURI TARIFARE DE DECONTARE A SERVICIILOR SOCIO-MEDICALE DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PERSOANE VARSTNICE SI APROBAREA UNUI NOU PLAN TARIFAR DE DECONTARE A SERVICIILOR DE ASISTENTA SOCIALA CU CAZARE SI SERVICII SOCIALE ADMINISTRATIVE- CENTRUL REZIDENTIAL SFANTA TEODORA ALE COMPANIEI MUNICIPALE MEDICALA BUCURESTI S.A
 • Hotărârea 815/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 815 din 2018-11-22 PRIVIND INCHEIEREA ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PRIVIND OBIECTIVELE SPORTIVE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE CORNPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A., APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 535/23.08.2018
 • Hotărârea 814/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 814 din 2018-11-22 PRIVIND INCHEIEREA ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE. A·GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES, LOCAL PRIVIRID SERVICIILE DE CONSTRUIRE, MODETNIZARE, REPARARE SI INTRETINERE A ARTERELOR DE, CIRCULATIE; PODURILOR, VIADUCTELOR, PASAJELOR RUTLERE SI PIETONALE SUBTERANE SI SUPRATERANE SI A LUCRARILOR DE ARTA DIN·COMPOZITIA ACESTORA, DIN MUNIICIPIUL BUCURESTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN, APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 529/23.08.2018
 • Hotărârea 813/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 813 din 2018-11-22 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 537/23.08.2018 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL A ACTIVITATILOR PRIVIND ORGANIZAREA PUBLICITATII, AFISAJULUI SI RECLAMELOR IN LOCURILE PUBLICE CATRE COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A. MODIFICA ANEXA NR. 2 A HCGMB NR. 537/2018
 • Hotărârea 812/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 812 din 2018-11-22 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 530/23.08.2018 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU PARCAJELE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPAIA PARKING BUCURESTI S.A. MODIFICA ANEXA NR. 3 A HCGMB NR. 530/2018
 • Hotărârea 811/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 811 din 2018-11-22 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2018
 • Hotărârea 810/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 810 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI LA 30.09.2018
 • Hotărârea 809/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 809 din 2018-11-22 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE CIMITIRE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 808/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 808 din 2018-11-22 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRANSPORTURILOR S.A.
 • Hotărârea 807/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 807 din 2018-11-22 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 806/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 806 din 2018-11-22 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE CONSOLIDARI S.A.
 • Hotărârea 805/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 805 din 2018-11-22 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A.
 • Hotărârea 804/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 804 din 2018-11-22 PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 140/2016 PRIVIND UTILIZAREA GRATUITA A PARCARILOR PUBLICE DE UTILITATE GENERALA DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE CATRE AUTOTURISMELE HIBRID SI CELE ELECTRICE INMATRICULATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, PRECUM SI APROBAREA MODELULUI VIGNETEI DE IDENTIFICARE
 • Hotărârea 803/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 803 din 2018-11-22 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 802/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 802 din 2018-11-22 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE IMOBILIARA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 801/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 801 din 2018-11-22 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL TRUSTULUI DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 800/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 800 din 2018-11-22 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 799/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 799 din 2018-11-22 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 798/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 798 din 2018-11-22 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE MEDICALA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 797/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 797 din 2018-11-22 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE PARKING BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 796/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 796 din 2018-11-22 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE TURISTICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 795/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 795 din 2018-11-22 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE AGREMENT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 794/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 794 din 2018-11-22 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 793/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 793 din 2018-11-22 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 SA HOTARASCA CU PRIVIRE IA COOPERAREA CU INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI EDUCATIONAL "ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2", PRIN DIRECTIA GENERALA PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, IN PERIOADA 11 FEBRUARIE - 21 DECEMBRIE 2019
 • Hotărârea 792/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 792 din 2018-11-22 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A HOTARI ADERAREA DIRECTIEI MOBILITATE URBANA SECTOR 4 LA ASOCIATIA ROMANA PENTRU SMART CITY SI MOBILITATE (ARSCM)
 • Hotărârea 791/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 791 din 2018-11-22 PRIVIND INCHEIEREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE LNTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI CONSILIUL NATIONAL AL INTREPRINDERILOR PRIVATE MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNOR PROIECTE PENTRU DEZVOLTAREA SI CONSOLIDAREA SECTORULUI PRIVAT, CU PRECADERE AL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 790/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 790 din 2018-11-22 PENTRU APROBAREA PROGRAMULUI "STIMULAREA MOBILITATII SI DESCONGESTIONAREA TRAFICULUI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 789/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 789 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL BULEVARDUL MARASESTI NR. 8, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 788/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 788 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA VIILOR NR. 57 - LOT 1 SI LOT 2, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 787/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 787 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. PLUTASILOR NR. 71, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 786/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 786 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. ION MINCU NR. 19, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 785/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 785 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA DE PRINCIPIU A ACHIZITIONARII IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STRADA SOFIA NR. 22, SECTOR 1
 • Hotărârea 784/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 784 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA DE PRINCIPIU A ACHIZITIONARII IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STRADA LIPSCANI NR. 43, SECTOR 3
 • Hotărârea 783/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 783 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA DE PRINCIPIU A ACHIZITIONARII IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, BULEVARDUL REGINA MARIA NR. 86-88, CORP C1 SI CORP C3, SECTOR 4
 • Hotărârea 782/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 782 din 2018-11-22 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA GHEORGHE ANGHELESCU, GENERAL SPATIULUI PUBLIC SITUAT LA INTERSECTIA DINTRE STRADA MIRCEA VULCANESCU, STRADA THEODOR AMAN, CALEA GRIVITEI SI BULEVARDUL DACIA, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 781/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 781 din 2018-11-22 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI "SANATATE PRIN SPORT"
 • Hotărârea 780/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 780 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "VIETI CENTENARE"
 • Hotărârea 779/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 779 din 2018-11-22 PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ACTRITEI ILEANA STANA-IONESCU
 • Hotărârea 778/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 778 din 2018-11-22 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI TERENUL SITUAT IN STRADA SOLDAT RADUTA GHEORGHE FN
 • Hotărârea 777/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 777 din 2018-11-22 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI TERENUL SITUAT IN STRADA AUREL VLAICU NR. 30-32 (ACTUAL NR. 32A), SECTOR 2
 • Hotărârea 776/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 776 din 2018-11-22 PENTRU MODIFICAREA ART. 6 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 611/2017 PRIVIND CUMPARAREA IMOBILULUI SITUAT IN BULEVARDUL REGINA ELISABETA NR. 32, SECTOR 5, BUCURESTI (CINEMA LUMINA), CU DESTINATIA DE SPATIU CULTURAL
 • Hotărârea 775/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 775 din 2018-11-22 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI DE ARHITECTURA PEISAGISTICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 561/2018
 • Hotărârea 774/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 774 din 2018-11-22 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 201/2009 PRIVIND APROBAREA AMPLASAMENTELOR SITUATE IN PASAJUL DIN PIATA UNIVERSITATII PE CARE VOR FI AMENAJATE SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA, CONFORM PROFILELOR DE ACTIVITATE STABILITE PRECUM SI A DOCUMENTATIEI DE ORGANIZARE A PROCEDURII DE LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE, IN VEDEREA INCHIRIERII ACESTORA, IN SCOPUL AMENAJARII DE PUNCTE DE INFORMARE TURISTICA
 • Hotărârea 773/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 773 din 2018-11-22 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 506/23.08.2018 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI IN FOLOSINTA GRATUITA UNIVERSITATII DE MEDICINA SI FARMACIE "CAROL DAVILA" A UNOR PARTI DIN IMOBILELE SITUATE IN CALEA PLEVNEI NR. 17-21, SECTOR 1 SI STRADA EFORIE NR. 4-6, SECTOR 5
 • Hotărârea 772/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 772 din 2018-11-22 PRIVIND MODIFICARE SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 51/2001 PRIVIND ADMINISTRAREA IMOBILULUI SITUAT IN PIATA AMZEI NR. 13, SECTOR 1, MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 400/2018 MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 771/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 771 din 2018-11-22 PRIVIND DECLARAREA CA BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, A IMOBILULUI SITUAT IN STRADA SFANTA VINERI NR. 38-44, SECTOR 3, BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 6/2006 ABROGA HCGMB NR. 40/2006
 • Hotărârea 770/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 770 din 2018-11-22 PRIVIND ATESTAREA APARTENENTEI LA DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, A IMOBILULUI SITUAT IN CALEA VACARESTI NR. 348, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 769/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 769 din 2018-11-22 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE A IMOBILULUI SOCLU SI STATUIE GENERAL CONSTANTIN N. HARJEU SI DAREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 768/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 768 din 2018-11-22 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE A COMPOZITIEI SCULPTURALE BUSTUL COSMONAUTULUI RUS YURI GAGARIN SI DAREA IN ADMNINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 767/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 767 din 2018-11-22 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 10/31.10.2018, SITUAT IN BUCURESTI, STRADA LT. SACHELARIE VISARION NR. 16, BL. 118A, SC. A, ET. 4, AP. 18, SECTOR 2 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 766/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 766 din 2018-11-22 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 176/11.10.2018, SITUAT IN BUCURESTI, STRADA NICOLAE PASCU NR. 4, BL. R2, SC. A, ET. 1, AP. 6, SECTOR 3 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 765/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 765 din 2018-11-22 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR A ZECE IMOBILE IN SCOPUL DEZVOLTARII SI REGENERARII URBANE, PRECUM SI OBTINERII DE VENITURI LA BUGETUL LOCAL AL MUNIIPIULUI BUCURESTI, PRIN PROCEDURI DE TIP P.P.P. - PARTENERIAT PUBLIC - PRIVAT
 • Hotărârea 764/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 764 din 2018-11-22 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A IMOBILULUI COMPUS DIN TEREN SI CONSTRUCTII, SITUAT IN STR. DR. GROZOVICI NR. 2-8, SECTOR 2, BUCURESTI, PRECUM SI PRELUAREA ACTIVITATII MEDICALE A CENTRULUI DE SANATATE AL SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI S.T.B. S.A. DE CATRE SPITALUL CLINIC COLENTINA MODIFICA ANEXA NR. 4.16 A HCGB NR. 574/2018
 • Hotărârea 763/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 763 din 2018-11-22 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A CORPURILOR DE CLADIRE C3 SI C11 DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE COPII, DR. VICTOR GOMOIU", IN VEDEREA CASARII SI DEMOLARII
 • Hotărârea 762/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 762 din 2018-11-22 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 341/30.08.2017 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "LARGIRE SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA INTRE CALEA FLOREASCA SI STRADA BARBU VACARESCU- TRONSON II", IN VEDEREA CONTINUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 761/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 761 din 2018-11-22 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISE SEISMIC A COTELOR- PARTI DIN IMOBILUL SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, GALEA VICTORIEI NR. 134, SECTOR 1, PE PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU REABILITAREA ARHITECTURAL - AMBIENTALA A ANVELOPEI CLADIRII
 • Hotărârea 760/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 760 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI PENTRU DEMARAREA PROCEDURILOR NECESARE REALIZARII LUCRARILOR DE REABILITARE SI RENOVARE A SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "MS CURIE" BUCURESTI
 • Hotărârea 759/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 759 din 2018-11-22 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURILOR DE IDENTIFICARE, NEGOCIERE IN VEDEREA ACHIZITIONARII DE UNITATI LOCATIVE SI DE SPATII DE DEPOZITARE PENTRU ASIGURAREA NECESARULUI DE LOCUINTE DE NECESITATE SI A SPATIILOR DE DEPOZITARE PERSOANELOR DIN IMOBILELE CE VOR FI SUPUSE LUCRARILOR DE CONSOLIDARE SI CONSTITUIREA LA NIVELUL ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC A UNEI COMISII DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR DE NECESITATE SI DUPA CAZ A SPATIILOR DE DEPOZITARE, PERSOANELORE DIN IMOBILELE SUPUSE LUCRARILOR DE CONSOLIDARE ABROGA HCGMB NR. 342/2008
 • Hotărârea 758/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 758 din 2018-11-22 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII-CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN STR. VANATORI NR. 17, SECTOR 5 MODIFICA HCGMB NR. 44/2012
 • Hotărârea 757/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 757 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, STR. BLANARI NR. 6, SECTOR 3
 • Hotărârea 756/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 756 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII, “EFICIENTIZARE SI MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN PARCUL REGALE MIHAI I (FOST HERASTRAU), PRIN-UTILIZAREA APARATELOR DE ILUMINAT CU TEHNOLOGIE LED, IN COORDONARE CU REALIZAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO"
 • Hotărârea 755/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 755 din 2018-11-22 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN STR. MIHAIL KOGALNICEANU NR. 30 (CORP A+B), SECTOR 5. MODIFICA HCGMB NR. 344/2010
 • Hotărârea 754/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 754 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR SI PUNCTAJELOR PENTRU INTOCMIREA LISTELOR DE PRIORITATI CAT SI A LISTEI CU DOCUMENTELE NECESARE IN VEDEREA REPARTIZARII LOCUINTELOR SOCIALE AFLATE IN PATRIMONIUL SI ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 162/2015 ABROGA HCGMB NR. 494/2017
 • Hotărârea 753/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 753 din 2018-11-22 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE LUCRU PENTRU ATRIBUIREA LOCUINTELOR DE SERVICIU CATRE PERSONALUL ANGAJAT IN UNITATILE SANITARE AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI SI A DOCUMENTELOR NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI, A CRITERIILOR SI PUNCTAJELOR AFERENTE PENTRU INTOCMIREA LISTEI DE PRIORITATI
 • Hotărârea 752/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 752 din 2018-11-22 PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI - ILFOV (A.D.T.P.B.I.) IN VEDEREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE DELEGARE DE GESTIUNE INCHEIAT CU OPERATORUL REGIONAL SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI (S.T.B.) S.A
 • Hotărârea 751/2018 - Municipiul București - 22.11.2018

  HOTARAREnr. 751 din 2018-11-22 PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIE CATRE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV A 20 DE AUTOBUZE RECEPTIONATE, CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI DE "FURNIZARE A 400 DE AUTOBUZE URBANE" NR. 737/05.06.2018
 • Hotărârea 750/2018 - Municipiul București - 30.10.2018

  HOTARAREnr. 750 din 2018-10-30 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII CONTRACTELOR DE FINANTARE NERAMBURSABILA DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN BUGETUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL, IN ANUL 2018 MODIFICA HCGMB NR. 274/2018
 • Hotărârea 749/2018 - Municipiul București - 30.10.2018

  HOTARAREnr. 749 din 2018-10-30 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 748/2018 - Municipiul București - 30.10.2018

  HOTARAREnr. 748 din 2018-10-30 PRIVIND PRELUAREA UNUI NUMAR DE 12 STRAZI, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADRNINISTRATIA STRAZILOR, IN VEDEREA DERULARII INVESTITIILOR INSCRISE IN PROGRAMUL MULTIANUAL "NICIO STRADA NEASFALTATA SI FARA UTILITATI PUBLICE" MODIFICA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 747/2018 - Municipiul București - 30.10.2018

  HOTARAREnr. 747 din 2018-10-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "LARGIRE SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA INTRE CALEA FLOREASCA SI SOSEAUA PETRICANI"
 • Hotărârea 746/2018 - Municipiul București - 30.10.2018

  HOTARAREnr. 746 din 2018-10-30 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI PRIN CENTRUL PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - CTMB SI INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "AM ALES SA FIU PROFESOR- TINERII PROFESORI SARBATORITI IN AN CENTENAR"
 • Hotărârea 745/2018 - Municipiul București - 30.10.2018

  HOTARAREnr. 745 din 2018-10-30 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 186/2008 PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU IMOBILUL- "STRAND TITAN", SECTOR 3 SI ARTERELE DE CIRCULATIE DRUMUL COOPERATIVEI, SECTOR 5 SI INTRAREA BUCURESTI- MAGURELE, SECTOR 5
 • Hotărârea 744/2018 - Municipiul București - 30.10.2018

  HOTARAREnr. 744 din 2018-10-30 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2018
 • Hotărârea 743/2018 - Municipiul București - 30.10.2018

  HOTARAREnr. 743 din 2018-10-30 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "MODERNIZAREA SI DOTAREA LINIEI DE TRAMVAI NR. 25" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 742/2018 - Municipiul București - 30.10.2018

  HOTARAREnr. 742 din 2018-10-30 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "MODERNIZAREA SI DOTAREA LINIEI DE TRAMVAI NR. 21" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 741/2018 - Municipiul București - 30.10.2018

  HOTARAREnr. 741 din 2018-10-30 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "MODERNIZAREA SI DOTAREA LINIEI DE TRAMVAI NR. 41" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 740/2018 - Municipiul București - 30.10.2018

  HOTARAREnr. 740 din 2018-10-30 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "MODERNIZAREA SI DOTAREA LINIEI DE TRAMVAI NR. 32" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 739/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 739 din 2018-10-18 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A SOCIETATII PE ACTIUNI CAMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 738/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 738 din 2018-10-18 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A SOCIETATII PE ACTIUNI CAMPANIA MUNICIPALA ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 737/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 737 din 2018-10-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU FEDERATIA ROMANA DE RUGBY, IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A UNOR ACTIVITATI CU CARACTER SPORTIV SI SOCIAL-EDUCATIV DEDICATE COPIILOR SI TINERILOR DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN PERIOADA OCTOMBRIE-DECEMBRIE 2018
 • Hotărârea 736/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 736 din 2018-10-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE IA COOPERAREA CU ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE, DEZVOLTARE SI IMPLICAREA TINERETULUI, IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI "EDUCATIE PRIN STREET- ART", IN PERIOADA OCTOMBRIE- DECEMBRIE 2018
 • Hotărârea 735/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 735 din 2018-10-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU ASOCIATIA CLUB SPORTIV AMC RACING, IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI SPORTIV "SUPER- RALLY BUCURESTI", IN PERIOADA 26 OCTOMBRIE- 20 NOIEMBRIE 2018
 • Hotărârea 734/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 734 din 2018-10-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNEI INTELEGERI DE COOPERARE CU ORASUL JERSEY, STATUL NEW JERSEY DIN STATELE UNITE ALE AMERICII
 • Hotărârea 733/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 733 din 2018-10-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DE A HOTARI CU PRIVIRE IA INCHEIEREA UNEI INTELEGERI DE COOPERARE CU MUNICIPALITATEA STARI GRAD- SARAJEVO DIN BOSNIA SI HERTEGOVINA
 • Hotărârea 732/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 732 din 2018-10-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA CU ASOCIATIA ROMANA ANTI-SIDA, IN VEDEREA REINTEGRARII SOCIALE SI PROFESIONALE A PERSOANELOR VULNERABILE CU DOMICILIUL PE RAZA SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 731/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 731 din 2018-10-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA INFIINTAREA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA UNEI STRUCTURI SPORTIVE, CA INSTITUTIE PUBLICA CU PERSONALITATE JURIDICA IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1
 • Hotărârea 730/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 730 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 461/2018 MODIFICA ART. 1 SI ANEXELE NR. 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 428/2018
 • Hotărârea 729/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 729 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, A ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE DIRECTIEI GENERALE DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 25/2016
 • Hotărârea 728/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 728 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TAXEI MUNICIPALE PENTRU APA UZATA, PENTRU ANUL 2019, CALCULATA CONFORM ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 317/2008
 • Hotărârea 727/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 727 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII CONVENTIILOR DE JUSTIFICARE A AVANSURILOR IN CONFORMITATE CU ART. 5.1 ALIN. (3) AL ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 36/2006 PRIVIND UNELE MASURI PENTRU FUNCTIONAREA SISTEMELOR CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA A POPULATIEI
 • Hotărârea 726/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 726 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI "STABILIREA ZONELAR UNITARE DE INCALZIRE IN VEDEREA EFICIENTIZARII ALIMENTARII CU ENERGIE TERMICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 725/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 725 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A ATESTATELOR IN DOMENIUL SERVICIILOR DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DE INTERES LOCAL
 • Hotărârea 724/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 724 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA INTELEGERII DE COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, ROMANIA SI ORASUL MADRID, REGATUL SPANIEI
 • Hotărârea 723/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 723 din 2018-10-18 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 437/2018 PRIVIND PRESCHIMBAREA AUTORIZATIILOR DE TAXI ELIBERATE PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE TRANSPORT PERSOANE IN REGIM DE TAXI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, A CAROR VALABILITATE EXPIRA ANTERIOR DATEI DE 29.02.2020
 • Hotărârea 722/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 722 din 2018-10-18 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 351/2018 MODIFICA HCGMB NR. 304/2017 MODIFICA HCGMB NR. 447/2018
 • Hotărârea 721/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 721 din 2018-10-18 PRIVIND INCETAREA ACTIVITATII UNOR SERVICII PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 304/2017 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 297/2016 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 59/2018 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 428/2018 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 657/2018 SE SUSPENDA PANA LA PRONUNTAREA INSTANTEI DE FOND
 • Hotărârea 720/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 720 din 2018-10-18 PRIVIND INFIINTAREA DIRECTIEI GENERALE DE ADMINISTRARE BUCURESTI SI APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ACESTUI SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA SI COMPLETEAZA ANEXA 3B A HCGMB NR. 304/2017
 • Hotărârea 719/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 719 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXEI NR. 3 A HCGMB NR. 252/2018 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 460/2018
 • Hotărârea 718/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 718 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "INSTALARE SISTEME INFORMARE CALATORI IN STATII, PE PEROANELE DE TRAMVAI- LINIA 21"
 • Hotărârea 717/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 717 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE PEROANE PE TRASEUL LINIEI DE TRAMVAI 41"
 • Hotărârea 716/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 716 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA HARTILOR STRATEGICE DE ZGOMOT PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI CONFORM PREVEDERILOR HOTARARILOR DE GUVERN NR. 321/2005
 • Hotărârea 715/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 715 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE MENTINERE A CALITATII AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018-2022
 • Hotărârea 714/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 714 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) STR. SERGIU DUMITRU NR. 22, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 713/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 713 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) STR. POSTASULUI NR. 5, LOT. 2, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 712/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 712 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) STR. AZUGA NR. 32, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 711/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 711 din 2018-10-18 PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPULUI BUCURESTI ACTORULUI MARIUS BODOCHI
 • Hotărârea 710/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 710 din 2018-10-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI UN TEREN CE REPREZINTA PARTE DIN IMOBILUL SITUAT TN SOS. GIURGIULUI NR. 235, SECTOR 4 MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 709/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 709 din 2018-10-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 SA SE ASOCIEZE CU SPITALUL CLINIC DE URGENTA "BAGDASAR- ARSENI" IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL "AMENAJARE PARCARE BAGDASAR- ARSENI"
 • Hotărârea 708/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 708 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA ALIPIRII A NOUA SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN SOSEAUA CHITILA, SECTOR 1, IDENTIFICATE CU NUMERELE CADASTRALE 225498, 225500, 225502, 225503, 225501, 225504, 225505, 225506, 225499, PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA MODIFICA SI COMPLETEAZA ANEXA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 707/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 707 din 2018-10-18 PRIVIND DECLARAREA CA BUN CE APARTINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1557,00 MP, SITUAT IN SPATELE CLADIRII DIN B-DUL REGINA ELISABETA, NR. 29- 31, SECTOR 5 MODIFICA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 706/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 706 din 2018-10-18 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRECEREA TERENULUI SITUAT IN SOS. KISELEFF NR. 55, SECTOR 1, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME "ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT" IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 705/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 705 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU SUPRAFATA DE 1.321 MP. PARTE DIN TERENUL PROPRIETATE PRIVATA DE IA ADRESA SPLAIUL UNIRII NR. 629-631, SECTOR 3, NR. CADASTRAL 206650, IN VEDEREA CONTINUARII LUCRARILOR IN PROIECTUL DE UTILITATE PUBLICA ,STRAPUNGERE BD. NICOLAE GRIGORESCU- SPLAI DUDESCU
 • Hotărârea 704/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 704 din 2018-10-18 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 397/26.07.2018 PRIVIND TRANSMITEREA CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A UNUI NUMAR DE LOCUINTE DE NECESITATE LIBERE SITUATE IN SECTORUL 4, PIATA NATIUNILOR UNITE NR. 8, BL. 108, TRONSON 2 DE LA ADMINISTRATIA FONDULUI LMOBILIAR, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE REPARATII SI IGIENIZARE
 • Hotărârea 703/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 703 din 2018-10-18 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 514/31.10.2017 PRIVIND TRANSMITEREA CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC A LOCUINTELOR DE NECESITATE LIBERE SITUATE IN SECTORUL 4, PIATA NATIUNILE UNITE NR. 8, BL. 108, TRONSON 2 SI PIATA NATIUNILOR UNITE NR. 9, BL. 107, TRONSON 2 DE LA ADMINISTRATIA FONDULUI LMOBILIAR, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE REPARATII SI IGIENIZARE
 • Hotărârea 702/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 702 din 2018-10-18 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 607/19.12.2017 PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A O.G. NR. 20/1994 PRIVIND MASURI PENTRU REDUCEREA RISCULUI SEISMIC AL CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, REPUBLICATA, IN VEDEREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE INTERVENTIE LA CONSTRUCTIILE CU DESTINATIA DE LOCUINTE MULTIETAJATE PRECUM SI LA SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA DE LOCUINTA. INCADRATE PRIN RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA IN CLASA I DE RISC SEISMIC SI IMPLEMENTAREA UNOR MODALITATI DE FACILITARE LA RAMBURSARE.
 • Hotărârea 701/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 701 din 2018-10-18 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISE SEISMIC, A COTELOR-PARTI PROPRIETATE DE STAT DIN IMOBILUL SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR. VANATORI NR. 17, SECTOR 5
 • Hotărârea 700/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 700 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA FINANTARII PRIN TRANSFER DE IA BUGETULLOCAL A CHELTUIELILOR PENTRU PROIECTAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE IA IMOBILELE CU DESTINATIA DE LOCUINTE MULTIETAJATE, IN CADRATE IN CLASA I DE RISE SEISMIC, SITUATE IN BUCURESTI, STR. ARMENEASCA NR. 17 A, SECTOR 2 SI STR. BIBESCU VODA NR. 24, CORP A, SECTOR 4
 • Hotărârea 699/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 699 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII «MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE- PAVILION "CASA DORU"- SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE " DR. VICTOR BABES"»
 • Hotărârea 698/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 698 din 2018-10-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI PENTRU DEMARAREA PROCEDURII DE IDENTIFICARE SI ACHIZITIE A UNUI IMOBIL NECESAR PENTRU INFIINTAREA UNUI CENTRU MEDICAL SPECIALIZAT PENTRU PERSOANELE DIN GRUPURI VULNERABILE
 • Hotărârea 697/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 697 din 2018-10-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI PENTRU DEMARAREA PROCEDURII DE IDENTIFICARE SI ACHIZITIE IMOBILE NECESARE INFIINTARII RETELEI METROPOLITANE DE CLINICI SI CENTRE, SFANTA AGATHA" PENTRU SCREENINGUL CANCERULUI DE SAN SI AL CANCERULUI DE COL UTERIN
 • Hotărârea 696/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 696 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI PENTRU SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU PERIOADA 2018 - 2020
 • Hotărârea 695/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 695 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "SMILE"
 • Hotărârea 694/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 694 din 2018-10-18 PRIVIND TRANSMITEREA BULEVARDULUI LULIU MANIU DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA STRAZILOR IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 MODIFICA HCGMB NR. 529/2018 MODIFICA ANEXA NR. 1 A HCGMB NR. 254/2008
 • Hotărârea 693/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 693 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM "ION MINCU" IN VEDEREA REALIZARII PROIECTULUI "REGENERARE URBANA ZONA BD. MAGHERU"
 • Hotărârea 692/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 692 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "MODERNIZAREA SI DOTAREA LINIEI DE TRAMVAI NR. 1" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 691/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 691 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "MODERNIZAREA SI DOTAREA LINIEI DE TRAMVAI NR. 10" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 690/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 690 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI SI A STUDIULUI DE OPORTUNITATE "ACHIZITIONARE MIJLOACE DE TRANSPORT MAI PUTIN POLUANTE NECESARE IMBUNATATIRII TRANSPORTULUI PUBLIC DE CALATORI IN MUNICIPIUL BUCURESTI" FINANTATE PRIN FONDUL PENTRU MEDIU
 • Hotărârea 689/2018 - Municipiul București - 18.10.2018

  HOTARAREnr. 689 din 2018-10-18 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "ACHIZITIONARE MIJLOACE DE TRANSPORT MAI PUTIN POLUANTE NECESARE IMBUNATATIRII TRANSPORTULUI PUBLIC DE CALATORI IN MUNICIPIUL BUCURESTI" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 688/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 688 din 2018-09-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 9, SECTOR 5 ABROGA HCGMB NR. 568/2017
 • Hotărârea 687/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 687 din 2018-09-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT GRADINITA SPECIALA PENTRU HIPOACUZICI NR. 65, SECTOR 1 ABROGA HCGMB NR. 567/2017
 • Hotărârea 686/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 686 din 2018-09-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR. 3, SECTOR 2 ABROGA HCGMB NR. 565/2017
 • Hotărârea 685/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 685 din 2018-09-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR. 2, SECTOR 2 ABROGA HCGMB NR. 564/2017
 • Hotărârea 684/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 684 din 2018-09-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3, SECTOR 2 ABROGA HCGMB NR. 566/2017
 • Hotărârea 683/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 683 din 2018-09-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL REGINA ELISABETA, SECTOR 2 ABROGA HCGMB NR. 563/2017
 • Hotărârea 682/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 682 din 2018-09-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA PROFESIONALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE AUZ "SFANTA MARIA", SECTOR 6 ABROGA HCGMB NR. 562/2017
 • Hotărârea 681/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 681 din 2018-09-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU SURZI NR. 1, SECTOR 1 ABROGA HCGMB NR. 561/2017
 • Hotărârea 680/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 680 din 2018-09-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE, SECTOR 2 ABROGA HCGMB NR. 560/2017
 • Hotărârea 679/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 679 din 2018-09-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU", SECTOR 6 ABROGA HCGMB NR. 559/2017
 • Hotărârea 678/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 678 din 2018-09-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 10, SECTOR 1 ABROGA HCGMB NR. 558/2017
 • Hotărârea 677/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 677 din 2018-09-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 8, SECTOR 1 ABROGA HCGMB NR. 557/2017
 • Hotărârea 676/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 676 din 2018-09-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 7, SECTOR 1 ABROGA HCGMB NR. 556/2017
 • Hotărârea 675/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 675 din 2018-09-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "SFANTUL NICOLAE", SECTOR 3 ABROGA HCGMB NR. 555/2017
 • Hotărârea 674/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 674 din 2018-09-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 5, SECTOR 3 ABROGA HCGMB NR. 554/2017
 • Hotărârea 673/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 673 din 2018-09-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 4, SECTOR 4 ABROGA HCGMB NR. 553/2017
 • Hotărârea 672/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 672 din 2018-09-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 2, SECTOR 2 ABROGA HCGMB NR. 552/2017
 • Hotărârea 671/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 671 din 2018-09-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 1, SECTOR 2 ABROGA HCGMB NR. 551/2017
 • Hotărârea 670/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 670 din 2018-09-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 3 ABROGA HCGMB NR. 550/2017
 • Hotărârea 669/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 669 din 2018-09-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA EU ASOCIATIA 1001, IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI CULTURAL - ARTISTIC "CALEA VICTORIEI 91-93", IN PERIOADA OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2018
 • Hotărârea 668/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 668 din 2018-09-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE SI SANATATE MENS SANA, IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI "RADACINI SANATOASE, ORIZONTURI LARGI", 22 ZILE, IN PERIOADA OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2018
 • Hotărârea 667/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 667 din 2018-09-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE TEOFOR, IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI "DESTINUL EUROPEAN AL ROMANIEI", IN PERIOADA OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2018
 • Hotărârea 666/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 666 din 2018-09-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 PENTRU APROBAREA ASOCIERII CU FUNDATIA LOWENDAL IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI ROMANIA 100: SCENOGRAFIE. PICTURA. COSTUM.
 • Hotărârea 665/2018 - Municipiul București - 12.10.2018

  HOTARAREnr. 665 din 2018-10-12 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 PENTRU APROBAREA ASOCIERII CU UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI DIN ROMANIA IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI CULTURAL ARTISTIC „GRAFICA ROMANEASES 2018 SUB SEMNUL UNIRII”
 • Hotărârea 664/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 664 din 2018-09-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 PENTRU APROBAREA ASOCIERII CU SC RACCOURCI SRL IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI CULTURAL MEMORIA MARELUI RAZBOI SI A MARII UNIRI IN BUCURESTI.
 • Hotărârea 663/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 663 din 2018-09-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 PENTRU APROBAREA ASOCIERII CU ASOCIATIA ANCE EUROPE IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI 1OO DE ANI DE GANDIRE FILOSOFICA ROMANEASCA
 • Hotărârea 662/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 662 din 2018-09-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 PENTRU APROBAREA ASOCIERII CU UNIUNEA DE CREATIE INTERPRETATIVA A MUZICIENILOR DIN ROMANIA IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI CULTURAL „100 DE ANI IN 100 DE CONCERTE"
 • Hotărârea 661/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 661 din 2018-09-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 PENTRU APROBAREA ASOCIERII CU FUNDATIA CALEA VICTORIEI 2007 IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI CULTURAL-ARTISTIC CARAVANA CENTENAR
 • Hotărârea 660/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 660 din 2018-09-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 PENTRU APROBAREA ASOCIERII CU ASOCIATIA SALONUL DE PROIECTE IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI CULTURAL „ARHIVA FOTOGRAFICA SI ISTORIA IN TRANSFORMARE”
 • Hotărârea 659/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 659 din 2018-09-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 PENTRU APROBAREA ASOCIERII CU ASOCIATIA ART CONSERVATION SUPPORT IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI CULTURAL - ARTISTIC, PASI CATRE RENASTEREA MUZEULUI TEATRULUI ROMANESC"
 • Hotărârea 658/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 658 din 2018-09-26 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 304/2017 PRIVIND APROBAREA SALARIILOR DE BAZA AFERENTE FUNCTIILOR DIN CADRUL FAMILIEI OCUPATIONALE "ADMINISTRATIE", UTILIZATE IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN APARATUL PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI IN CADRUL SERVICIILOR SI INSTITUTIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE MODIFICA SI COMPLETEAZA ANEXA 4 SI 5 ALE HCGMB NR. 304/2017
 • Hotărârea 657/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 657 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 195/2018 MODIFICA HCGMB NR. 428/2018 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 721/2018
 • Hotărârea 656/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 656 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CENTRULUI DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2 ALIN (20) SI A ANEXELOR 21a SI 21b ALE HCGMB NR. 305/2013 MODIFICA ART. 1 SI ANEXELE 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 428/2018
 • Hotărârea 655/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 655 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI ODEON ABROGA HCGMB NR. 382/2018
 • Hotărârea 654/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 654 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI DE ANIMATIE INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 380/2016
 • Hotărârea 653/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 653 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI DE COMEDIE INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 381/2016
 • Hotărârea 652/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 652 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CENTRULUI CULTURAL "EXPO ARTE" INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2 SI 4 SI ANEXELOR 1-3 ALE HCGMB NR. 327/2018
 • Hotărârea 651/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 651 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI DE REVISTA "CONSTANTIN TANASE" INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 239/2018
 • Hotărârea 650/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 650 din 2018-09-26 PENTRU MODIFICAREA ANEXELOR NR. 2 SI NR. 6 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 567/23.08.2018 PRIVIND APROBAREA STRUCTURILOR ORGANIZATORICE ALE UNOR SPITALE AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPALITATII, PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI. MODIFICA HCGMB NR. 567/2016 INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXELOR 2 SI 6 ALE HCGMB NR. 567/2018
 • Hotărârea 649/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 649 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI MUNICIPAL "LUCIA STURDZA BULANDRA" ABROGA HCGMB NR. 408/2016
 • Hotărârea 648/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 648 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUL TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE AUTORITATII PENTRU SUPTAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2 ALIN (5) SI ANEXELE 7a SI 7b ALE HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 647/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 647 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL TEATRULUI 'C.I. NOTTARA' ABROGA ART. 1 SI ANEXA 2 ALE HCGMB NR. 648/2017 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 833/2018
 • Hotărârea 646/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 646 din 2018-09-26 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 345/15.11.2016 PRIVIND VALIDAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPLULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 345/2018
 • Hotărârea 645/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 645 din 2018-09-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA DINTRE SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI SOCIETATEA DE TRANSPORT CU METROUL BUCURESTI "METROREX" S.A. IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI DE UTILITATE PUBLICA PRIVIND EDIFICAREA UNEI STATII DE METROU LA NIVEL SUPRATERAN SITUATA INTRE STATIA DE METROU BERCENI SI SOSEAUA DE CENTURA
 • Hotărârea 644/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 644 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI GRADINA ZOOLOGICA ABROGA ART. 2 ALIN (3) SI ANEXELE 5a SI 5b ALE HCGMB NR. 305/2018 MODIFICA ART. 1 SI ANEXELE 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 428/2018
 • Hotărârea 643/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 643 din 2018-09-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 337/2017 PRIVIND SUSTINEREA IN COMPETITIILE INTERNE SI INTERNATIONALE
 • Hotărârea 642/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 642 din 2018-09-26 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2018
 • Hotărârea 641/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 641 din 2018-09-26 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 590/06.09.2018 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI FEDERATIA ROMANA DE JUDO IN VEDEREA ORGANIZARII TURNEULUI DE JUDO "LIGA EUROPEI" - "LIGA CAMPIONILOR", LA BUCURESTI, IN PERIOADA 08 - 09 DECEMBRIE 2018
 • Hotărârea 640/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 640 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "MODERNIZAREA SI DOTAREA LINIEI DE TRAMVAI NR. 40" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 639/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 639 din 2018-09-26 PRIVIND MAJORAREA SUMELOR REPARTIZATE BUGETELOR SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUMELOR DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PENTRU ACHITAREA ARIERATELOR PROVENITE DIN NEPLATA CHELTUIELILOR DE FUNCTIONARE SI/SAU DE CAPITAL IN ORDINEA CRONOLOGICA A VECHIMII ARIERATELOR SI PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA SI A PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CARE NECESITA COFINANTARE LOCALA, CONFORM LEGII NR. 2/2018 A BUGETULUI DE STAT SI O.U.G. NR. 78/2018 CU PRIVIRE LA RECTIFICAREA BUGETULUI DE STAT PE ANUL2018
 • Hotărârea 638/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 638 din 2018-09-26 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE IMOBILIARA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 637/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 637 din 2018-09-26 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE PARKING BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 636/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 636 din 2018-09-26 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 635/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 635 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. BARBU VACARESCU NR. 164E, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 634/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 634 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. TRAIAN NR. 125 (NR. PROVIZORIU 125B), SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 633/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 633 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA ORHIDEELOR NR. 62, LOT 2 SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 632/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 632 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. ODEI NR. 72-74, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 631/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 631 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA DE PRINCIPIU A ACHIZITIONARII IMOBILULUI SITUAT IN STRADA BATISTEI NR.14, SECTORUL 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 630/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 630 din 2018-09-26 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SITUAT ADIACENT PROPRIETATII DIN CALEA GRIVITEI NR. 183, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 75 MP, NECESAR EXTINDERII LOCUINTEI
 • Hotărârea 629/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 629 din 2018-09-26 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SITUAT ADIACENT PROPRIETATII DIN STRADA STEFAN NEGULESCU NR. 31, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 26 MP, NECESAR EXTINDERII LOCUINTEI
 • Hotărârea 628/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 628 din 2018-09-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 SA EFECTUEZE TOATE OPERATIUNILE NECESARE PENTRU DEZMEMBRAREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. ANTIAERIANA NR. 6 (FOST NR. 38), SECTOR 5, BUCURESTI, INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR. 234655
 • Hotărârea 627/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 627 din 2018-09-26 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA SI DE LEGATAR NR. 2/17.09.2018, SITUAT IN BUCURESTI, STR. LUIGI CAZZAVILLAN NR. 33, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA MUZEULUI NATIONAL AL LITERATURII ROMANE DIN BUCURESTI
 • Hotărârea 626/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 626 din 2018-09-26 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 66/15.05.2018, SITUAT IN BUCURESTI, BD. SCHITU MAGUREANU NR. 27-33, SC. B, ET. 5, AP. 78, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI LMOBILIAR
 • Hotărârea 625/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 625 din 2018-09-26 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE A SCULPTURII BUST, „MARESAL ALEXANDRU AVERESCU" SI DAREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC MODIFICA HCGMB NR. 186/2018
 • Hotărârea 624/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 624 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA SISTARII STARII DE INDIVIZIUNE, CU SULTA SI INSUSIREA RAPORTULUI DE EVALUARE A IMOBILULUI SITUAT IN STR. DIMITRIE ONCIUL NR. 3, SECTOR 2, STABILIREA CONTRAVALORII SULTEI
 • Hotărârea 623/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 623 din 2018-09-26 PRIVIND DECLARAREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 759 MP SITUAT IN BD. ION MIHALAHE NR. 126, SECTOR 1, CA BUN CE APARTINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI TRANSMITEREA ACESTUIA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 MODIFICA HCGMB NR. 186/2018
 • Hotărârea 622/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 622 din 2018-09-26 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI A TERENULUI OCUPAT DE SPATII VERZI, SITUAT INTRE LACUL FLOREASCA SI CALEA FLOREASCA, SECTOR 1, REPREZENTAND SECTIUNE DIN IMOBILUL INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR. 263454
 • Hotărârea 621/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 621 din 2018-09-26 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 586/22.11.2017 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE "PARCUL CENTENARULUI" SPATIULUI VERDE SITUAT IN SECTORUL 5 LA INTERSECTIA ARTERELOR DE CIRCULATIE STR. DR. DUMITRU BAGDASAR, STR. NICOLAE PAULESCU SI STR. DR. GHEORGHE MARINESCU SI DAREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
 • Hotărârea 620/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 620 din 2018-09-26 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2, PRIN DIRECTIA GENERALA PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, A IMOBILULUI - TEREN, SITUAT IN SOSEAUA STEFAN CEL MARE NR. 198, SECTOR 2, INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR. 237264 SI A IMOBILULUI- TEREN, SITUAT IN SOSEAUA STEFAN CEL MARE NR. 19C, SECTOR 2, INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR. 237379
 • Hotărârea 619/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 619 din 2018-09-26 PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA CENTRULUI PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN IMOBILUL DIN SOSEAUA STEFAN CEL MARE NR. 38, SECTOR 2
 • Hotărârea 618/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 618 din 2018-09-26 PRIVIND TRECEREA IMOBILULUI SITUAT IN CALEA SERBAN VODA NR. 164 - 168, SECTOR 4, DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR, IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 617/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 617 din 2018-09-26 PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIUL LOCAL SECTOR 2, IN ADMINISTRAREA DIRECTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPLULUI BUCURESTI, A IMOBILULUI "TEATRUL DE VARA" SITUAT IN STRADA ARH. HARJEU NR. 61, SECTOR 2, IN VEDEREA AMENAJARII UNOR SPATII DE VIZIONARE SI FAN- ZONE PENTRU UEFA EURO 2020
 • Hotărârea 616/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 616 din 2018-09-26 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVEMUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUL SI ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI NATIONALE "APELE ROMANE" IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN IMOBILUL SITUAT IN SOSEAUA VIRTUTII NR. 69, SECTORUL 6, BUCURESTI IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PENETRATIE SPLAIUL INDEPENDENTEI - CIUREL - AUTOSTRADA BUCURESTI – PITESTI
 • Hotărârea 615/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 615 din 2018-09-26 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 250/04.05.2018 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA IMOBILULUL POD CF BUCURESTI - CONSTANTA KM 4+327 DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 614/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 614 din 2018-09-26 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI FEDERATIA ROMANA DE LUPTE IN VEDEREA ORGANIZARII CAMPIONATULUI MONDIAL DE LUPTE SENIORI U23 LA BUCURESTI, IN PERIOADA 10 - 18.11.2018
 • Hotărârea 613/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 613 din 2018-09-26 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPLUL BUCURESTI SI MINISTERUL CULTURII IN VEDEREA REALIZARII UNOR PROGRAME/PROIECTE, LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CARE AU CA SCOP PROMOVAREA VALORILOR NATIONALE SI FACILITAREA UNEI MAI BUNE CUNOASTERI CULTURALE ATAT LA NIVEL NATIONAL CAT SI IN PLAN LOCAL
 • Hotărârea 612/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 612 din 2018-09-26 PRIVLND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI PRIN CENTRUL DE PROIECTE EDUCATIONALE SI SPORTIVE - PROEDUS SI ASOCIATIA CULTURALA LUDMILA VIDRASCU IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "CENTENARUL MARII UNIRI EXPLICAT TINERILOR"
 • Hotărârea 611/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 611 din 2018-09-26 PRIVIND ACORDAREA MANDATULUI SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE BUCURESTI
 • Hotărârea 610/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 610 din 2018-09-26 PRIVIND AVIZAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE REFERITOR LA MODALITATEA DE GESTIUNE SI A REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC, IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI
 • Hotărârea 609/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 609 din 2018-09-26 PRIVIND AVIZAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE- ACTIVITATEA DE DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE LNTERCOMUNITARA PENTRU DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE BUCURESTI
 • Hotărârea 608/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 608 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "IMPREJMUIREA, IGIENIZAREA, SALUBRIZAREA SI DOTAREA CU CAMERE VIDEO A TERENULUI DIN STR. CHITILA, F.N., TARLAUA A912, SECTORUL1 , IN BAZA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 323/31.10.2016"
 • Hotărârea 607/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 607 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI APLICATIEI "EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN ZONELE GHIDIGENI, OLTENITEI, CHEILE TURZII SI HENRI COANDA - LOTUL 1 SI LOTUL 2 DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 606/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 606 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE REALIZARE A UNOR SALI MULTIFUNCTIONALE ( SPORTIVE/CULTURALE)
 • Hotărârea 605/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 605 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "EXTINDERE CORP C1 LICEUL TEORETIC STEFAN ODOBLEJA, CU UN CORP AVAND REGIMUL DE INALTIME P+3E" STRADA DORNEASCA NR. 7A, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 604/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 604 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE SI CONSOLIDARE PASAJ DENIVELAT SUPRATERAN POD GRANT"
 • Hotărârea 603/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 603 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA - DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENCEA INTRE STR. BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41"
 • Hotărârea 602/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 602 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU 51 DE BLOCURI DIN SECTORUL 6, IN VEDEREA INSCRIERII IN PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEL ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 601/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 601 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE LNVESTITII "CONSTRUIREA AMBULATORIU SPITAL DE BOLI LNTECTIOASE SI TROPICALE VICTOR BABES"
 • Hotărârea 600/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 600 din 2018-09-26 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI ATERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE CORP A SI B MATERNITATEA BUCUR" - STRADA BUCUR NR. 10 (CORP A) NR. 19 (CORP B), SECTOR 4
 • Hotărârea 599/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 599 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "LUCRARI DE INTERVENTIE SI REABILITARE SECTIA DE PSIHIATRIE XI SI NEUROLOGIE PEDIATRICA CLADIREA I SI II SI EXTINDERE NEUROLOGIE PEDIATRICA CLADIREA I SI II", PENTRU SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA"
 • Hotărârea 598/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 598 din 2018-09-26 PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ACTORULUL GHEORGHE MIHAITA
 • Hotărârea 597/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 597 din 2018-09-26 PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ACTRITEI CEZARA DAFINESCU
 • Hotărârea 596/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 596 din 2018-09-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, DE CATRE CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU DEMARAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE IMOBILE CU DESTINATIE SOCIALA
 • Hotărârea 595/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 595 din 2018-09-26 PRIVIND INTRODUCEREA SPITALULUI CLINIC "COLTEA" IN RETEAUA METROPOLITANA "STANTA AGATHA" DE CENTRE PENTRU SCREENINGUL CANCERULUI DE SAN SI AL CANCERULUI DE COL UTERIN
 • Hotărârea 594/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 594 din 2018-09-26 PRIVIND INFIINTAREA CENTRULUI DE INGRIJIRI PALIATIVE "SF. ATANASIE"
 • Hotărârea 593/2018 - Municipiul București - 26.09.2018

  HOTARAREnr. 593 din 2018-09-26 PRIVIND INFIINTAREA RETELEI METROPOLITANE DE CRESE SI GRADINITE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATONALE
 • Hotărârea 592/2018 - Municipiul București - 06.09.2018

  HOTARAREnr. 592 din 2018-09-06 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 PENTRU APROBAREA ASOCIERII CU PAROHIA SFANTUL VASILE - VICTORIA IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A EVENIMENTULUI RELIGIOS "CALEA SFINTEI CRUCI, SCARA CATRE CER!"
 • Hotărârea 591/2018 - Municipiul București - 06.09.2018

  HOTARAREnr. 591 din 2018-09-06 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNEI INTELEGERI DE COOPERARE CU DISTRICTUL MIYUN DIN REPUBLICA POPULARA CHINEZA
 • Hotărârea 590/2018 - Municipiul București - 06.09.2018

  HOTARAREnr. 590 din 2018-09-06 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI FEDERATIA ROMANA DE JUDO IN VEDEREA ORGANIZARII TURNEULUI "LIGA EUROPEI" - "LIGA CAMPIONILOR", LA BUCURESTI, IN PERIOADA 08 – 09 DECEMBRIE 2018
 • Hotărârea 589/2018 - Municipiul București - 06.09.2018

  HOTARAREnr. 589 din 2018-09-06 PRIVIND DENUNTAREA UNILATERALA A PROTOCOLULUI DE COLABORARE INCHEIAT INTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI SI CLUBUL SPORTIV AL ARMATEI STEAUA BUCURESTI, APROBAT IN CONFORRNITATE CU HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 345/30.08.2017
 • Hotărârea 588/2018 - Municipiul București - 06.09.2018

  HOTARAREnr. 588 din 2018-09-06 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURILOR DE IDENTIFICARE, NEGOCIERE SI ACHIZITIONERE DE UNITATI LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE PENTRU PERSONALUL ANGAJAT IN UNITATILE SANITARE AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 587/2018 - Municipiul București - 06.09.2018

  HOTARAREnr. 587 din 2018-09-06 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE INCHIRIERE A SPATIILOR DESTINATE BIROURILOR DIN INCINTA SEDIULUI ADMINISTRATIV AL ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI PRECUM SI A UTILAJELOR AFLATE IN PATRIMONIUL A.L.P.A.B.
 • Hotărârea 586/2018 - Municipiul București - 06.09.2018

  HOTARAREnr. 586 din 2018-09-06 PRIVIND APROBAREA FINANTARII PRIN TRANSFER DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR PENTRU PROIECTAREA LUCRARILOR DE LNTERVENTIE LA IMOBILUL CU DESTINATIA DE LOCUMTE MULTIETAJATE, INCADRAT IN CLASA I DE RISC SEISMIC, SITUAT IN STR. DOAMNEI NR. 5, SECTOR 3
 • Hotărârea 585/2018 - Municipiul București - 06.09.2018

  HOTARAREnr. 585 din 2018-09-06 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 42/23.02.2012, IN VEDEREA ASIGURARII INTEGRALE A FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL. IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE INTERVENTIE - CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN STRADA VANATORI NR. 17, SECTOR 5
 • Hotărârea 584/2018 - Municipiul București - 06.09.2018

  HOTARAREnr. 584 din 2018-09-06 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTELOR - PARTI PROPRIETATE DE STAT DIN IMOBILUL SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR. STIRBEI VODA NR. 20, SECTOR 1
 • Hotărârea 583/2018 - Municipiul București - 06.09.2018

  HOTARAREnr. 583 din 2018-09-06 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO - ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PASARELA PIETONALA SOS. BUCURESTI – PLOLIESTI - FANTANA MIORITA"
 • Hotărârea 582/2018 - Municipiul București - 06.09.2018

  HOTARAREnr. 582 din 2018-09-06 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 5/17.01.2018 PRIVIND APROBAREA FINANTARII PROGRAMULUI UNITAR DE IGIENIZARE DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESSTI PENTRU ANUL2018
 • Hotărârea 581/2018 - Municipiul București - 06.09.2018

  HOTARAREnr. 581 din 2018-09-06 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2018
 • Hotărârea 580/2018 - Municipiul București - 06.09.2018

  HOTARAREnr. 580 din 2018-09-06 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU UNIVERSITATEA BUCURESTI, IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI "ELEVI SI STUDENTI IN ANUL CENTENARULUI", IN PERIOADA 1 OCTOMBRIE 2018 - 30 NOIEMBRIE 2019
 • Hotărârea 579/2018 - Municipiul București - 06.09.2018

  HOTARAREnr. 579 din 2018-09-06 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNUI IMOBIL SITUAT IN STR. DRISTOR NR. 102, SECTOR 3, IN VEDEREA CASARII SI DEMOLARII
 • Hotărârea 578/2018 - Municipiul București - 06.09.2018

  HOTARAREnr. 578 din 2018-09-06 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD - CADRU DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA A REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI
 • Hotărârea 577/2018 - Municipiul București - 06.09.2018

  HOTARAREnr. 577 din 2018-09-06 PRIVIND EXCLUDEREA DIN LISTA ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 256/2008 A UNUI SPATIU DE 232,10 MP SI DECLARAREA ACESTUIA IMPREUNA CU UN ALT SPATIU DE 80,00 MP, AMBELE SITUATE IN IMOBILUL DIN B-DUL REGINA ELISABETA NR. 29-31, SECTOR 5, CA BUNURI CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 576/2018 - Municipiul București - 06.09.2018

  HOTARAREnr. 576 din 2018-09-06 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "MODERNIZAREA SI DOTAREA LINIEI DE TRAMVAI NR 55" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 575/2018 - Municipiul București - 06.09.2018

  HOTARAREnr. 575 din 2018-09-06 PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT IN VEDEREA SEMNARII ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI S.T.B. S.A.
 • Hotărârea 574/2018 - Municipiul București - 06.09.2018

  HOTARAREnr. 574 din 2018-09-06 PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT, IN AREALUL DESERVIT DE ASOCITIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI - ILFOV
 • Hotărârea 573/2018 - Municipiul București - 06.09.2018

  HOTARAREnr. 573 din 2018-09-06 PRIVIND ACHIZITIONAREA A 7 TERENURI IN SUPRAFATA TOTALA DE 46.088 MP SITUATE IN BUCURESTI, STRADA GIUSEPPE VERDI NR. 2 BIS SI STRADA GHEORGHE TITEICA NR. 143 - 147. SECTOR 2 -"PARC VERDI"
 • Hotărârea 572/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 572 din 2018-08-23 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI,PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 571/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 571 din 2018-08-23 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 570/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 570 din 2018-08-23 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 569/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 569 din 2018-08-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU ASOCIATIA REGAL SPORT CLUB FERDINAND I BUCURESTI , IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI "FAMILIE, EDUCATIE, FOTBAL", IN PERIOADA OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2018
 • Hotărârea 568/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 568 din 2018-08-23 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 292/2016 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE AVAND CA SCOP PRESTAREA DE SERVICII SI EXECUTAREA DE LUCRARI PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PUBLICA SI PRIVATA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1, CU EXCEPTIA CLADIRILOR
 • Hotărârea 567/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 567 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA STRUCTURILOR ORGANIZATORICE ALE UNOR SPITALE AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPALITATII, PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 566/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 566 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 565/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 565 din 2018-08-23 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 327/2018
 • Hotărârea 564/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 564 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 563/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 563 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI , STATULUI DE FUNCTIL SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CENTRULUI PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 562/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 562 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 561/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 561 din 2018-08-23 PRIVIND INFIINTAREA DIRECTIEI DE ARHITECTURA PEISAGISTICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENLULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ACESTEIA
 • Hotărârea 560/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 560 din 2018-08-23 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI , PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI , LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 559/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 559 din 2018-08-23 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 558/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 558 din 2018-08-23 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 557/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 557 din 2018-08-23 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2018
 • Hotărârea 556/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 556 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA BILANTUTUI ENERGETIC AL SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL SACET BUCURESTI SI A NIVELULUI COMPENSARII VALORICE A PIERDERILOR DE ENERGIE TERMICA SI APA DE ADAOS, INREGISTRATE IN ANUL 2017
 • Hotărârea 555/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 555 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA „NORMELOR LOCALE PRIVIND METODOLOGIA DE STABILIRE SI ACHITARE/RECUPERARE A DIFERENTELOR FINANCIARE ALE OPERATORULUI SERVICIULUI DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE PENTRU POPULATIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA REGULARIZARII SUBCOMPENSARILOR/SUPRACOMPENSARILOR ANUALE REALIZATE”
 • Hotărârea 554/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 554 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PROGRAMUL ANUAL AL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES GENERAL/LOCAL AFERENT ANULUI 2018, IN DOMENIILE CULTURA, PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR, ACTIVITATI DE TINERET, POTRIVIT PREVEDERILOR LEGII 350/2005, PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES GENERAL, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 553/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 553 din 2018-08-23 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE ALOCATE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL IN DOMENIUL CULTURA, PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR, ACTIVITATI DE TINERET, PRECUM SI A MODELULUI DE CONTRACT CADRU DE FINANTARE NERAMBURSABILA A ACTIVITATILOR NONPROFIT DE INTERES LOCAL, POTRIVIT LEGII NR. 350/2005
 • Hotărârea 552/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 552 din 2018-08-23 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD - CADRU DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA A CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI
 • Hotărârea 551/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 551 din 2018-08-23 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD - CADRU DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA A ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 550/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 550 din 2018-08-23 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 372/11.09.2017 PRIVIND APROBAREA ASIGURARII DE CATRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI A TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL GRATUIT PENTRU ELEVI, PRIN INFIINTAREA LINIEI DE AUTOBUZ NR. 327, DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 141 "ION I.C. BRATIANU" LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 127
 • Hotărârea 549/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 549 din 2018-08-23 PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT - PILOT TIP "SISTEM DE TRANSPORT ALTERNATIV - SMART BIKE SHARING IN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 548/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 548 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE INCHIRIERE A UNOR BUNURI APARTINAND ADMINISTRATIEI STRAZILOR
 • Hotărârea 547/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 547 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA INCLUDERII CENTRULUI UNIC PENTRU APELURI DE URGENTA BUCURESTI-ILFOV - OPERAT DE PERSONAL DIN CADRUL SERVICIULUI DE TELECOMUNICATII SPECIALE, IN CADRUL CENTRULUI MUNICIPAL INTEGRAT PENTRU SITUATII DE URGENTA, SITUAT IN SOS. COTROCENI NR. 34, SECTOR 6
 • Hotărârea 546/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 546 din 2018-08-23 PRIVIND AVIZAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA - ACTIVITATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE, IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI - ILFOV
 • Hotărârea 545/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 545 din 2018-08-23 PRIVIND AVIZAREA "STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI COMUNITAR DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI IN REGIUNEA BUCURESTI - IIFOV" SI APROBAREA MODALITATII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI JUDETUL ILFOV
 • Hotărârea 544/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 544 din 2018-08-23 PRIVIND ACORDAREA MANDATULUI SPECIAL ASOCIATLEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI -ILFOV
 • Hotărârea 543/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 543 din 2018-08-23 PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI - IIFOV
 • Hotărârea 542/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 542 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI MULTIANUAL "BUCURESTIUL DIGITAL" – TEHNOLOGIA LNFORMATIEI PENTRU SERVICII PUBLICE
 • Hotărârea 541/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 541 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI MULTIANUAL "INFORMAREA SALVEAZA" - PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 540/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 540 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI MULTIANUAL "BUCURESTI, ORAS SIGUR" - PAZA OBIECTIVE AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR BUCURESTI
 • Hotărârea 539/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 539 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI MULTIANUAL "BUCURESTIUL DESTINATIE TURISTICA - PROMOVAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI CA DESTINATIE TURISTICA SI DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE TURISM SI SERVICII"
 • Hotărârea 538/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 538 din 2018-08-23 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PRIVIND ACTIVITATILE DE INTRETINERE SI REPARATII CURENTE A FONDULUI IMOBILIAR AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI/SAU IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI), CATRE COMPANIA MUNICIPALA IMOBILIARA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 537/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 537 din 2018-08-23 PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL A ACTIVITATILOR PRIVIND ORGANIZAREA PUBLICITATII, AFISAJULUI SI RECLAMELOR IN LOCURILE PUBLICE CATRE COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 536/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 536 din 2018-08-23 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PRIVIND CIMITIRELE SI CREMATORIILE UMANE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCUREŞTI S.A.
 • Hotărârea 535/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 535 din 2018-08-23 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PRIVIND OBIECTIVELE SPORTIVE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 534/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 534 din 2018-08-23 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PRIVIND ACTIVITATILE DE INTRETINERE A ARBORILOR SI SPATIILOR VERZI IN MUNICIPIUL BUCURESTI, CATRE COMPANIA MUNICIPALA INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 533/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 533 din 2018-08-23 PRIVIND DELEGAREA ACTIVITATILOR PRIVIND AMENAJAREA, INTRETINEREA SI EXPLOATAREA LACURILOR, A STRANDURILOR SI A BAZELOR DE ODIHNA SI TRATAMENT, INFIINTAREA, ORGANIZAREA SI EXPLOATAREA BAILOR PUBLICE DIN COMPONENTA SERVICIULUI LOCAL AFLAT SUB RESPONSABILITATEA MUNICIPIUL BUCURESTI, CATRE COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 532/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 532 din 2018-08-23 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJARE SI INTRETINERE A PARCURILOR SI GRADINILOR DIN MUNICIPIUL BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 531/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 531 din 2018-08-23 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PRIVIND ORGANIZAREA SI OPTIMIZAREA CIRCULATIEI RUTIERE SI PIETONALE, INSTALAREA, INTRETINEREA SI FUNCTIONAREA SISTEMELOR DE SEMNALIZARE SI DIRIJARE A CIRCULATIEI URBANE, IN SCOPUL ASIGURARII SIGURANTEI TRAFICULUI SI PENTRU FLUIDIZAREA ACESTUIA, IN MUNICIPIUL BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 530/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 530 din 2018-08-23 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU PARCAJELE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 529/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 529 din 2018-08-23 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL A SERVICIILOR DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE SI INTRETINERE A ARTERELOR DE CIRCULATIE, PODURILOR, VIADUCTELOR, PASAJELOR RUTIERE SI PIETONALE SUBTERANE SI SUPRATERANE SI A LUCRARILOR DE ARTA DIN COMPOZITIA ACESTORA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN, CATRE COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 528/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 528 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. VICTOR BRAUNER NR. 42 - THEODOR PALLADY NR. 309, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 527/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 527 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. VICTOR BRAUNER NR. 40M-40L, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 526/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 526 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. GHERGHITEI NR. 5-7, INTRAREA GHRGHITEI NR. 5A, STR. FABRICA DE GHEATA NR. 15, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 525/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 525 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA DUDESTI - PANTELIMON NR. 42, LOTURILE 4,5, 6, 7, 8, 9/2,10,12,14/1,16/2,17,18,19, 20/2/2,22,23, 24 SI 25 SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 524/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 524 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL BD.1 DECEMBRIE 1918 NR. 1C, BD. BASARABIA NR. 246, BD. BASARABIA NR. 250, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 523/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 523 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. IZBICENI NR. 102, SECTORUL 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 522/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 522 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. BERZEI NR. 42, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 521/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 521 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR GENERAL CONSTANTIN BUDISTEANU NR. 7, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 520/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 520 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. MADRIGALULUI NR. 30, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 519/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 519 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA VANATORI NR. 25, SECTORUL 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 518/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 518 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA GHEORGHE IONESCU SISESTI NR. 4-6 SI NR. 6, SECTORUL 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 517/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 517 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA DOBROIESTI NR. 37-39, SECTORUL 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 516/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 516 din 2018-08-23 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 492/31.10.2017 PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR SOCIAL COMUNITAR PENTRU FAMILIA MONOPARENTALA MODIFICA SI COMPLETEAZA ART. NR. 1 LA HCGMB NR. 492/31.10.2017
 • Hotărârea 515/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 515 din 2018-08-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA ASOCIEREA/COOPERAREA CU ASOCIATIA DIACONIA - FILIALA SECTOR 6, IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI "MASA BUCURIEI PE ROTI"
 • Hotărârea 514/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 514 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 1 LA ACORDUL DE ASOCIERE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR "OMENIA" BUCURESTI, APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 639/19.12.2017
 • Hotărârea 513/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 513 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU PUNEREA IN APLICARE A ORDONANTEI DE URGENTA NR. 68/2008 PRIVIND VANZAREA SPATIILOR PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI SAU A UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, PRECUM SI A SPATIILOR IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATI CONEXE ACTULUI MEDICAL, PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE
 • Hotărârea 512/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 512 din 2018-08-23 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 40/2011 PRIVIND APROBAREA REDEVENTEI ANUALE PENTRU SPATIILE CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, CONCESIONATE CONFORM HOTARARII GUVERNULUI ROMANIEI NR. 884/2004
 • Hotărârea 511/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 511 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA NOTEI CONCEPTUALE SI TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII "INFIINTAREA SI AMENAJAREA UNUI CENTRU DE EXCELENTA IN TERAPIE ONCOLOGICA PRIN PROTONOTERAPIE"
 • Hotărârea 510/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 510 din 2018-08-23 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN SOS. VITAN BARZESTI NR. 20A, SECTOR 4, IN VEDEREA CONSTRUIRII CENTRULUI DE EXCELENTA IN TERAPIE ONCOLOGICA PRIN PROTONOTERAPIE
 • Hotărârea 509/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 509 din 2018-08-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI IMOBILUL COMPUS DIN TEREN SI CLADIRE SITUAT IN INTRAREA FERENTARI NR. 72, BLOC 12A, SECTOR 5
 • Hotărârea 508/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 508 din 2018-08-23 PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI SPATIULUI SITUAT IN STR. NERVA TRAIAN NR. 1, BLOC K6, TRONSON II, SECTOR 3, AFLAT IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3
 • Hotărârea 507/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 507 din 2018-08-23 PRIVIND TRANSMITEREA DE CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC CATRE ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR A IMOBILULUI SITUAT IN STR. ROMULUS NR. 64, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 506/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 506 din 2018-08-23 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI IN FOLOSINTA GRATUITA UNIVERSITATII DE MEDICINA SI FARMACIE "CAROL DAVILA" A UNOR PARTI DIN IMOBILELE SITUATE IN CALEA PLEVNEI NR. 17 - 21, SECTOR 1 SI IN STR. EFORIEI NR. 4-6, SECTOR 5
 • Hotărârea 505/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 505 din 2018-08-23 PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB IN ADMINISTRAREA CENTRULUI CULTURAL EXPO ARTE A IMOBILULUI SITUAT IN STR. BATISTEI NR. 14, SECTOR 2
 • Hotărârea 504/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 504 din 2018-08-23 PRIVIND TRECEREA IMOBILULUI SITUAT IN B - DUL MIRCEA VODA NR. 5, SECTORUL 3, DIN ADMINISTRAREA PRIMARIEI SECTORULUI 3 IN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB
 • Hotărârea 503/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 503 din 2018-08-23 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA TERENULUI AFERENT FOSTEI LINII CF COLECTOARE BUCURESTI COTROCENI - BUCURESTI PROGRESU DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR IN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 502/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 502 din 2018-08-23 PRIVIND DECLARAREA CA BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI IN SUPRAFATA DE 3280.00 MP, SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR. TARMULUI, F.N., SECTOR 1
 • Hotărârea 501/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 501 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA NOTEI CONCEPTUALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII "DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A ZGOMOTULUI URBAN AFLAT IN DOTAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 500/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 500 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE CONSOLIDARE IMOBIL TEATRUL MIC DIN STR. CONSTANTIN MILE NR. 14-16, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 499/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 499 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU EXTINDERE GRADINITA NOUA CU 8 GRUPE, STRADA SPORTULUI NR. 21, SECTOR 2
 • Hotărârea 498/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 498 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU CONSTRUIRE GRADINITA CU 7 GRUPE, STRADA STIUCII NR. 54, SECTOR 2
 • Hotărârea 497/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 497 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU CONSTRUIRE GRADINITA CU 8 GRUPE, STRADA PESCARUSULUI NR. 124, SECTOR 2
 • Hotărârea 496/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 496 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU EDIFICARE CLADIRE CU DESTINATIE DE GRADINITA CU 4 GRUPE, STRADA PERIS NR. 27, SECTOR 2
 • Hotărârea 495/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 495 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU CONSTRUIRE AFTER SCHOOL - 8 CLASE - LICEUL TEORETIC "ION BARBU", STRADA NABUCULUI NR. 18, SECTOR 5
 • Hotărârea 494/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 494 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU CONSTRUIRE AFTER SCHOOL - 5 CLASE - SCOALA GIMNAZIALA NR. 127, STRADA MUNTII CARPATI NR. 68, SECTOR 5
 • Hotărârea 493/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 493 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU CONSTRUIRE AFTER SCHOOL - 8 CLASE - ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 103, STRADA VIGONIEI NR. 3-5, SECTOR 5
 • Hotărârea 492/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 492 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU CONSTRUIRE AFTER SCHOOL - 5 CLASE - SCOALA GIMNAZIALA NR. 134, STRADA BACIULUI NR. 4A, SECTOR 5
 • Hotărârea 491/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 491 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU CONSTRUIRE AFTER SCHOOL - 5 CLASE - SCOALA GIMNAZIALA NR. 136 PRELUNGIREA FERENTARI NR. 74A, SECTOR 5
 • Hotărârea 490/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 490 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "BANCA DE ALIMENTE, CANTINA SOCIALA, CENTRU DE ASISTENTA PENTRU MAMA SI COPIL SI REINTEGRARE SOCIO - PROFESIONALA, SEDIU ADMINISTRATIV DIN ALEEA EROU GEORGE STANCIU NR. 12/STR. MIHAIL SEBASTIAN NR. 130 - 134, SECTOR 5, BUCURESTI"
 • Hotărârea 489/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 489 din 2018-08-23 PRIVIND MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI "MODERNIZARE - SUPRAETAJARE SI REAMENAJARE CORP C2 - CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE DR. ION STOICA", STR. THOMAS MASARYK, NR. 5, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 488/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 488 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU AUTORIZAREA, CONSTRUIREA SI AMPLASAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE
 • Hotărârea 487/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 487 din 2018-08-23 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI IVAN PATZAICHIN
 • Hotărârea 486/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 486 din 2018-08-23 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOAMNEI EMILIA-MAIA-NINEL MORGENSTERN
 • Hotărârea 485/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 485 din 2018-08-23 PENTRU APROBAREA DE PRINCIPIU PRIVIND PROGRAMUL "ENERGIE VERDE PENTRU SPITALELE MUNICIPIULUI BUCURESTI" - IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INTEGRAT SMART ENERGY SI REALIZAREA DE INVESTITII PENTRU AUTONOMIE SI EFICIENTA ENERGETICA PENTRU SPITALELE AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 484/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 484 din 2018-08-23 PRIVIND INITIEREA SI APROBAREA PROIECTULUI "BUCURESTI, ORASUL TINERILOR ACTIVI PE PIATA MUNCII"
 • Hotărârea 483/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 483 din 2018-08-23 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI "O SANSA LA INTEGRARE SOCIALA PENTRU TINERII CARE PARASESC SISTEMUL DE PROTECTIE A COPILULUI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 482/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 482 din 2018-08-23 PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 481/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 481 din 2018-08-23 PRIVIND INFIINTAREA RETELEI METROPOLITANE "ASISTENTA PENTRU SENIORI - RESPECT PENTRU VARSTA A TREIA"
 • Hotărârea 480/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 480 din 2018-08-23 PRIVIND IINFIINTAREA RETELEI METROPOLITANE DE CENTRE PENTRU SANATATEA FEMEII "SFANTA AGATHA" IN VEDEREA REALIZARII SCREENINGULUI CANCERULUI DE SAN SI AL CANCERULUI DE COL UTERIN
 • Hotărârea 479/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 479 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI MULTIANUAL PRIVIND ACCELERAREA DEZVOLTARII RETELELOR EDILITARE DE UTILITATI PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI "NICI O STRADA NEASFALTATA SI FARA UTILITATI PUBLICE"
 • Hotărârea 478/2018 - Municipiul București - 23.08.2018

  HOTARAREnr. 478 din 2018-08-23 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 23 AUGUST 2018 - 22 NOIEMBRIE 2018
 • Hotărârea 477/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 477 din 2018-07-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA DE IDENTIFICARE SI NEGOCIERE, IN SCOPUL ACHIZITIONARII DE UNITATI LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE SERVICIU PENTRU CADRELE MEDICALE CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA IN CADRUL SPITALELOR AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 476/2018 - Municipiul București - 27.07.2018

  HOTARAREnr. 476 din 2018-07-27 PRIVIND CONSTITUIREA ASOCIATIEI CENTRU MUNICIPAL PENTRU DIALOG BUCURESTI
 • Hotărârea 475/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 475 din 2018-07-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 195/25.08.2016 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN COMISIA DE ANALIZA A DOSARELOR SOLICITANTILOR DE SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA, ALTII DECAT BENEFICIARII LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 474/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 474 din 2018-07-26 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRI IN COMISIA DE EVALUARE SI SELECTIONARE A PROIECTELOR DE FINANTARE NERAMBURSABILA ALOCATE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN BUGETUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL
 • Hotărârea 473/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 473 din 2018-07-26 PRIVIND INLOCUIREA A DOI MEMBRI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI S.T.B. SA, NUMITI PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 55/2018
 • Hotărârea 472/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 472 din 2018-07-26 PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR DIN CADRUL STRUCTURII CU ATRIBUTII SPECIFICE IN DOMENIUL SANATATII IN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE ALE SPITALELOR PUBLICE DIN RETEAUA AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 471/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 471 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI "ATELIERELE EXCELENTEI IN EDUCATIE"
 • Hotărârea 470/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 470 din 2018-07-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 DE A EFECTUA DEMERSURILE NECESARE PENTRU INSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA A IMOBILELOR PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SITUATE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALA A SECTORULUI 3 SI AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3
 • Hotărârea 469/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 469 din 2018-07-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN VEDEREA INFIINTARII UNUI SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL, DE SALUBRITATE, AMENAJARE SI INTRETINERE A ZONELOR VERZI, CU PERSONALITATE JURIDICA, IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3
 • Hotărârea 468/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 468 din 2018-07-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU CENTRUL DE EXCELENTA "ACAD. NICOLAE CAJAL", IN VEDEREA ORGANIZARII PROIECTULUI CULTURAL - EDUCATIONAL - ARTISTIC "SUNTEM O VOCE", IN PERIOADA IULIE - NOIEMBRIE 2018
 • Hotărârea 467/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 467 din 2018-07-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU FEDERATIA ROMANA DE SAH, IN VEDEREA ORGANIZARII PROIECTULUI SPORTIV "OPEN INTERNATIONAL DE SAH - BUCURESTI CENTENAR", IN PERIOADA 15-16 SEPTEMBRIE 2018
 • Hotărârea 466/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 466 din 2018-07-26 PRIVIND ACORDAREA MANDATULUI SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI - ILFOV
 • Hotărârea 465/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 465 din 2018-07-26 PRIVIND ACORDAREA MANDATULUI SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI
 • Hotărârea 464/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 464 din 2018-07-26 PRIVIND ACORDAREA MANDATULUI SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE BUCURESTI
 • Hotărârea 463/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 463 din 2018-07-26 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 253/04.05.2018 SI HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, NR. 291/17.05.2018
 • Hotărârea 462/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 462 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL CENTRULUI CULTURAL "LUMINA"
 • Hotărârea 461/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 461 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 460/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 460 din 2018-07-26 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 252/04.05.2018 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 459/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 459 din 2018-07-26 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 180/18.05.2017 PRIVIND INSTITUIREA UNOR OBLIGATII SI RASPUNDERI CE REVIN INSTITUTIILOR PUBLICE, AGENTILOR ECONOMICI ŞI CETATENILOR PENTRU BUNA GOSPODARIRE A LOCUINTELOR SI INFRUMUSETAREA ACESTORA
 • Hotărârea 458/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 458 din 2018-07-26 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD - CADRU DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA A POLITIEI LOCALE - DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 457/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 457 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA „PLANULUI DE ASIGURARE CU RESURSE UMANE, MATERIALE SI FINANCIARE LA NIVELUL COMITETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SITUATII DE URGENTA PE ANUL 2018"
 • Hotărârea 456/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 456 din 2018-07-26 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 345/15.11.2016 PRIVIND VALIDAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 455/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 455 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE FUNDAMENTARE SI APROBARE A NIVELULUI PRETURILOR/TARIFELOR, CE VA FI APLICATE DE CATRE AUTORITATEA MUNICIPALA DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE, PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DE INTERES LOCAL AFLATE IN SFERA DE COMPETENTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 454/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 454 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PROVIZORII AFERENTE ACTIVITATILOR PRIVIND ORGANIZAREA ŞI OPTIMIZAREA CIRCULATIEI RUTIERE ŞI PIETONALE, INSTALAREA, INTRETINEREA SI FUNCTIONAREA SISTEMELOR DE SEMNALIZARE ŞI DIRIJARE A CIRCULATIEI URBANE, IN SCOPUL ASIGURARII SIGURANTEI TRAFICULUI SI PENTRU FLUIDIZAREA ACESTUIA, IN MUNICIPIUL BUCURESTI, PENTRU COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA
 • Hotărârea 453/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 453 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A OBIECTELOR SPORTIVE CARE APARTIN MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 452/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 452 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A OBIECTIVELOR SPORTIVE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI SI A CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A OBIECTIVELOR SPORTIVE CARE APARTIN MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 451/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 451 din 2018-07-26 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURILOR PRIVIND INSTRAINAREA IMOBILULUI SITUAT IN STRADA CONSTANTIN STAHI NR. 9, SECTOR 1 CATRE NUNTIATURA APOSTOLICA IN ROMANIA
 • Hotărârea 450/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 450 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA DECLANSARII PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILUL - CONSTRUCTIE CU DESTINATIA DE SPATIU COMERCIAL, SITUAT LA PARTERUL IMOBILULUI DIN B - DUL REGINA ELISABETA NR. 29 - 31, SECTOR 5, IN VEDEREA DESFASURARII ACTIVITATII "CENTRULUI DE INFORMARE AL ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC"
 • Hotărârea 449/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 449 din 2018-07-26 PRIVIND TRANSMITEREA TEMPORARA A DREPTULUI DE FOLOSINTA CU TITLU GRATUIT A UNUI AUTOBUZ MARCA MERCEDES CITARO CATRE UAT ORAS ZIMNICEA
 • Hotărârea 448/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 448 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL SOCIETATII SERVICE CICLOP
 • Hotărârea 447/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 447 din 2018-07-26 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2018
 • Hotărârea 446/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 446 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI LA 30.06.2018
 • Hotărârea 445/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 445 din 2018-07-26 PRIVIND ACORDAREA UNUI IMPRUMUT TEMPORAR, DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 444/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 444 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. IZVOR NR. 86, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 443/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 443 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ZONA DE SUD A SECTORULUI 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 442/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 442 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ASOCIATIA "AGENTIA ADVENTISTA PENTRU DEZVOLTARE, REFACERE SI AJUTOR" - ADRA ROMANIA, IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN A PROIECTULUI PRIVIND SUSTINEREA "CENTRULUI DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA A VICTIMELOR VIOLENTEI IN FAMILIE - CASA ADRA"
 • Hotărârea 441/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 441 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ASOCIATIA ANAIS, IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN A PROIECTULUI "STOP VIOLENTEI IN FAMILIE! SERVICII COMPLEXE PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI IN FAMILIE"
 • Hotărârea 440/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 440 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "DELIMITAREA AMPRIZEI LINIEI DE TRAMVAI 32 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL"
 • Hotărârea 439/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 439 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "LUCRARI DE CONSOLIDARE/REABILITARE POD STRAULESTI PESTE LACUL GRIVITA LA IESIREA DIN BD. BUCURESTII NOI PE DN1A (SOS. BUCURESTI - TARGOVISTE)
 • Hotărârea 438/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 438 din 2018-07-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA SEMNEZE, IN CONDITIILE LEGII, PROTOCOLUL DE COLABORARE INTRE COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE C.F.R. S.A. SI MUNICIPIUL BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVELOR DE INVESTITII CE VOR FI DEZVOLTATE DE CELE DOUA INSTITUTII
 • Hotărârea 437/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 437 din 2018-07-26 PRIVIND PRESCHIMBAREA AUTORIZATIILOR TAXI ATRIBUITE PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE TRANSPORT PERSOANE IN REGIM DE TAXI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, A CAROR VALABILITATE EXPIRA ANTERIOR DATEI DE 29.02.2020 SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 723/2018
 • Hotărârea 436/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 436 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 435/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 435 din 2018-07-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIU LUI LOCAL AL SECTORULUI 5 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI ACORD DE COOPERARE CU MUNICIPIUL II AL ORASULUI ROMA DIN REPUBLICA ITALIANA
 • Hotărârea 434/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 434 din 2018-07-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI ACORD DE COOPERARE CU ARONDISMENTUL 5 AL MUNICIPIULUI PARIS DIN REPUBLICA FRANCEZA
 • Hotărârea 433/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 433 din 2018-07-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI ACORD DE COOPERARE CU MUNICIPIUL UNGHENI DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • Hotărârea 432/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 432 din 2018-07-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI ACORD DE COLABORARE CU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI IN VEDEREA DEZVOLTARII INFRASTRUCTURII SOCIALE
 • Hotărârea 431/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 431 din 2018-07-26 PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR 1 SI 4 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 188/28.03.2018
 • Hotărârea 430/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 430 din 2018-07-26 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 429/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 429 din 2018-07-26 PRIVIND INCHEIEREA UNOR ACORDURI - CADRU DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA A ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
 • Hotărârea 428/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 428 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI SI STATULUI DE FUNCTII ALE ADMINISTRATIEI LACURI PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI
 • Hotărârea 427/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 427 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE, DEZVOLTARE SI IMPLICAREA TINERETULUI - E.D.I.T. IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI „ORA DE EDUCATIE RUTIERA", 2018 - 2020"
 • Hotărârea 426/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 426 din 2018-07-26 PRIVIND REGLEMENTAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE PRIVIND SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI PENTRU ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 32/2007 SI A HOTARARII C.G.M.B. NR.268/2010
 • Hotărârea 425/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 425 din 2018-07-26 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 42/2003 PRIVIND REGULAMENTUL DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR SI A TERENURILOR AFERENTE ACESTORA, CONFORM LEGII DIN FONDUL LOCATIV DE STAT
 • Hotărârea 424/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 424 din 2018-07-26 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 16/2014 PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII "RECONSTRUCTIA STATUII ION C. BRATIANU
 • Hotărârea 423/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 423 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REALIZARE SI AMPLASARE STATUIE/ANSAMBLU MONUMENTAL NELSON MANDELA"
 • Hotărârea 422/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 422 din 2018-07-26 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTMRI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI CULTURII SI IDENTITATII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A MONUMENTULUI DE FOR PUBLIC ANSAMBLUL MONUMENTAL "GLORIE ETERNA EROILOR SI REVOLUTIEI ROMANE DIN DECEMBRIE 1989"
 • Hotărârea 421/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 421 din 2018-07-26 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA CLUBULUI COPIILOR SECTOR 1 - BAZA SPORTIVA CIRESARII DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI EDUCATIEI NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 420/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 420 din 2018-07-26 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SITUAT IN STR. ORZARI NR. 53, SECTOR 2 BUCURESTI IN VEDEREA INFIINTARII UNUI CENTRU SPECIALIZAT CARE SA ACORDE SERVICII MEDICALE, SERVICII DE INGRIJIRE, PRECUM SI SERVICII SOCIALE PERSOANELOR CU NEVOI MEDICO-SOCIALE
 • Hotărârea 419/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 419 din 2018-07-26 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN SITUAT IN STR. PROMETEU, FN, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 340 MP, TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI, NECESAR REALIZARII EXTINDERII UNUI IMOBIL CU DESTINATIA DE HOTEL
 • Hotărârea 418/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 418 din 2018-07-26 PRIVIND STABILIREA DESTINATIEI DE LOCUINTA DE NECESITATE PENTRU LOCUINTELE CARE SUNT 100% PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI, REZULTATE DIN CERTIFICATELE DE VACANTA SUCCESORALA
 • Hotărârea 417/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 417 din 2018-07-26 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 73/22.06.2018, SITUAT IN BUCURESTI, STR. ALEEA VALEA PRAHOVEI NR. 3, BL. 8S14, SC. 1, ET. 1, AP. 22, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 416/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 416 din 2018-07-26 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 10/16.04.2018, SITUAT IN BUCURESTI, STR. DR. LACOB FELIX NR. 41, BL. C2, SC. 4, AP.109, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 415/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 415 din 2018-07-26 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 35/04.06.2018, SITUAT IN BUCURESTI, BD. TINERETULUI NR. 27, BL. 18, SC. 1, ET. 8, AP. 35, SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 414/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 414 din 2018-07-26 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 64/30.05.2018 SI NR. 65/30.05.2018, SITUAT IN BUCURESTI, DRUMUL TABEREI NR. 71, BL. TD42, SC. 1, ET. 2, AP. 15, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 413/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 413 din 2018-07-26 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A COTEI DE ½ DIN IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, STR. NICOLAE TONITZA NR. 9, SECTOR 3, IN VEDEREA REALIZARII FORMALITATILOR DE PUBLICITATE IMOBILIARA
 • Hotărârea 412/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 412 din 2018-07-26 PRIVIND EXCLUDEREA DIN LISTA ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 271/2002 MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 109/2003, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, A UNEI PARTI DIN IMOBILUL SITUAT IN STR. FIERARI NR. 5, SECTOR 2
 • Hotărârea 411/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 411 din 2018-07-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 SA ACHIZITIONEZE, PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, IMOBILUL SITUAT IN STR. SERBOTA NR. 1 A, SECTOR 5
 • Hotărârea 410/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 410 din 2018-07-26 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A CONSTRUCTIILOR SITUATE IN STR. SPATARUL PREDA NR. 1-3, SECTOR 5, IN VEDEREA CASARII SI DEMOLARII
 • Hotărârea 409/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 409 din 2018-07-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 SA ACHIZITIONEZE, PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, O PARTE DIN IMOBILUL SITUAT IN STR. MOSOAIA NR. 52 SI O PARTE DIN IMOBILUL SITUAT IN SOS. BERCENI NR. 110, SECTOR 4
 • Hotărârea 408/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 408 din 2018-07-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI O PARTE DIN IMOBILUL SITUAT IN ŞOS. OLTENITEI FN, SECTOR 4
 • Hotărârea 407/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 407 din 2018-07-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI IMOBILUL SITUAT IN BULEVARDUL TINERETULUI NR. 8, SECTOR 4
 • Hotărârea 406/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 406 din 2018-07-26 PRIVIND INSCRIEREA IMOBILELOR "CINEMATOGRAFUL PATRIA", "CINEMATOGRAFUL EXCELSIOR", "CINEMATOGRAFUL COTROCENI" SI "CINEMATOGRAFUL GRADINA PARC” SITUATE IN SECTORUL 1, IN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 405/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 405 din 2018-07-26 PRIVIND DECLARAREA CA BUNURI CE APARTIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A PARTILOR COMPONENTE ALE OBIECTIVULUI "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA PIATA SUDULUI” SI DAREA ACESTORA IN ADMINISTRARE/CONCESIUNE
 • Hotărârea 404/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 404 din 2018-07-26 PRIVIND PRELUAREA IN ADMINISTRAREA DIRECTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI DIN BULEVARDUL ION C. BRATIANU, NR. 10, SECTOR 3 IN VEDEREA ANGAJARII UNOR LUCRARI DE INVESTITII DE REFUNCTIONALIZARE, AMENAJARE SI PUNERE IN VALOARE
 • Hotărârea 403/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 403 din 2018-07-26 PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC A MONUMENTULUI DE FOR PUBLIC NICOLAE GRIGORESCU
 • Hotărârea 402/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 402 din 2018-07-26 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE A SCULPTURII BUST ELIE WIESEL SI DAREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR ŞI PATRIMONIULUI TURISTIC
 • Hotărârea 401/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 401 din 2018-07-26 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE A SCULPTURII BUST NICU CONSTANTIN SI DAREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC
 • Hotărârea 400/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 400 din 2018-07-26 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII NR. 51/2001 PRIVIND ADMINISTRAREA IMOBILULUI SITUAT IN PIATA AMZEI NR. 13, SECTOR 1
 • Hotărârea 399/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 399 din 2018-07-26 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR IMOBILE, IN VEDEREA CASARII SI DEMOLARII
 • Hotărârea 398/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 398 din 2018-07-26 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR CLADIRI ANEXE DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "MARIA SKLODOWSKA CURIE", IN VEDEREA CASARII SI DEMOLARII
 • Hotărârea 397/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 397 din 2018-07-26 PRIVIND TRANSMITEREA CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A UNUI NUMAR DE LOCUINTE DE NECESITATE LIBERE SITUATE IN SECTORUL 4, PIATA NATIUNILOR UNITE NR. 8, BL. 108, TRONSON 2 DE LA ADMINISTRALIA FONDULUI IMOBILIAR, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE REPARATII SI IGIENIZARE
 • Hotărârea 396/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 396 din 2018-07-26 PRIVIND TRANSMITEREA CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC DE LA ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR A UNOR IMOBILE PROPRIETATE DE STAT SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI CONSOLIDARE
 • Hotărârea 395/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 395 din 2018-07-26 PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI ADMINISTRARE CENTRUL MUNICIPAL INTEGRAT PENTRU SITUATII DE URGENTA SI MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR HOTARARI ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 394/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 394 din 2018-07-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARALOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNCIPIULUI BUCURESTI NR. 344/17.12.2010, NR.293/31.08.2009, NR.296/31.08.2009, NR. 142/30.08.2012, NR. 143/30.08.2012, IN VEDEREA ASIGURARII INTEGRALE A FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTLNETIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE INTERVENTIE - CONSOLIDARE LA IMOBILELE SITUATE IN BUCURESTI BD. MIHAIL KOGALNICEANU NR. 30 CORP A+B, SECTOR 5; BD. CAROL I NR. 63, SECTOR 2, STR. BATISTEI M.5, SECTOR 2; P-TA PACHE PROTOPOPESCU NR. 11, SECTOR 2; STR. MIHAI VODA NR. 15, SECTOR 5
 • Hotărârea 393/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 393 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI SI A DEVIZULUI GENERAL, AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSOLIDARE IMOBIL STRADA STIRBEI VODA NR. 20, SECTOR 1"
 • Hotărârea 392/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 392 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SI MODERNIZARE BIROURI – SEDIU ASSMB", PENTRU IMOBILUL DIN BULEVARDUL DIMITRIE CANTEMIR, NR. 1, SECTOR 4, AFLAT IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 391/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 391 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZAREA SI OPTIMIZARE PARAMETRII TEHNICO-FUNCTIONALI AI SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC - CALEA 13 SEPTEMBRIE (PE TRONSONUL DE DRUM CUPRINS INTRE BD. LIBERTATII - STR. IZVOR)"
 • Hotărârea 390/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 390 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE ETAPA A II-A PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "RETEA METROPOLITANA DE FIBRA OPTICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU TELECOMUNICATII - NETCITY"
 • Hotărârea 389/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 389 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI"
 • Hotărârea 388/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 388 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA DE PRINCIPIU PENTRU INCHIRIEREA CLADIRII SI A AMPLASAMENTULUI FOSTEI UZINE ELECTRICE FILARET
 • Hotărârea 387/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 387 din 2018-07-26 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, INSTITUTUL CULTURAL ROMAN LONDRA SI ASOCIATIA IVAN PATZAICHIN - MILA 23 IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI REGATA MARII UNIRI - FLOTILA ROMANIA CENTENAR 2018
 • Hotărârea 386/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 386 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI „STELA POPESCU"
 • Hotărârea 385/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 385 din 2018-07-26 PRIVIND INTERZICEREA VANZARII CAINILOR SI PISICILOR IN MAGAZINE DE TIP "PET SHOP" SI IN COMERTURI SIMILARE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 384/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 384 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA "REGULAMENTULUI DE INTERVENTIE CU PRIVIRE LA REABILITAREA FATADELOR PENTRU CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A CLADIRILOR, IN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 383/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 383 din 2018-07-26 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU DEMARAREA PROIECTULUI „WI-FI GRATUIT IN BUCURESTI”
 • Hotărârea 382/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 382 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "LUMINA OCHILOR, CEA MAI IRNPORTANTA. OCHELARI PENTRU VARSTA A TREIA"
 • Hotărârea 381/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 381 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE BLOC OPERATOR CHIRURGIE", PENTRU SPITALUL CLINIC "DR. I. CANTACUZINO
 • Hotărârea 380/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 380 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA NOTEI CONCEPTUALE SI TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII "INFIINTAREA SI AMENAJAREA UNUI CENTRU DE EXCELENTA IN ONCOPEDIATRIE IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU"
 • Hotărârea 379/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 379 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA NOTEI CONCEPTUALE SI TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII "INFIINTAREA SI AMENAJAREA UNUI CENTRU DE EXCELENTA IN TERAPIE ONCOLOGICA PRIN PROTONOTERAPIE"
 • Hotărârea 378/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 378 din 2018-07-26 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA ADMINSTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, A IMOBILULUI SITUAT IN SPLAIUL UNIRII NR. 176, SECTOR 4, IN VEDEREA CONSTRUIRII CENTRULUI DE EXCELENTA IN TERAPIE ONCOLOGICA PRIN PROTONOTERAPIE
 • Hotărârea 377/2018 - Municipiul București - 26.07.2018

  HOTARAREnr. 377 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA "PROGRAMULUI DE STIMULARE A ELIMINARII DIN TRAFICUL BUCURESTEAN A AUTOVEHICULELOR CU GRAD RIDICAT DE POLUARE PRIN ACORDAREA DE ECO-VOUCHERE"
 • Hotărârea 376/2018 - Municipiul București - 20.06.2018

  HOTARAREnr. 376 din 2018-06-20 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE ,,ACHIZITIONARE AUTOBUZE ELECTRICE NECESARE IMBUNATATIRII TRANSPORTULUI PUBLIC DE CALATORI PE 14 TRASEE IN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 375/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 375 din 2018-06-14 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 10 IULIE 2018-09 OCTOMBRIE 2018
 • Hotărârea 374/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 374 din 2018-06-14 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A HOTARA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE " CAROL DAVILA" DIN BUCURESTI
 • Hotărârea 373/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 373 din 2018-06-14 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU CLUBUL SPORTUL STUDENTESC, IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARIL IN COMUN A PROIECTULUI "CUPA SECTORULUI 1 - UN SECOL DE PERFORMANTA - PUNTE CATRE VIITOR"
 • Hotărârea 372/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 372 din 2018-06-14 PRIVIND CONFERIREA POST-MORTEM A TITLULUI DE EXCELENTA IN DOMENIUL LITERAR DOMNULUI CEZAR IVANESCU
 • Hotărârea 371/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 371 din 2018-06-14 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 370/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 370 din 2018-06-14 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2018
 • Hotărârea 369/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 369 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA CONTRIBUTIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2018 LA FINANTAREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU DERTIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE BUCURESTI
 • Hotărârea 368/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 368 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA CONTRIBUTIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2018 LA FINANTAREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI
 • Hotărârea 367/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 367 din 2018-06-14 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 304/2017 PRIVIND APROBAREA SALARIILOR DE BAZA AFERENTE FUNCTIILOR DIN CADRUL FAMILIEI OCUPATIONALE "ADMINISTRATIE", UTILIZATE IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL, IN APARATUL PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI IN CADRUL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 366/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 366 din 2018-06-14 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI NR. 297/29.09.2016 PRIVIND REORGANIZAREA ADMINISTRAŢIEI STRĂZILOR BUCUREŞTI, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 365/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 365 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 364/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 364 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CASEI DE CULTURA "FRIEDRICH SCHILLER"
 • Hotărârea 363/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 363 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARUL TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI MIC
 • Hotărârea 362/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 362 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 361/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 361 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA NORMELOR FINANCIARE PENTRU ACTIVITATEA SPORTIVA DESFASURATA LA NIVELUL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI
 • Hotărârea 360/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 360 din 2018-06-14 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1.2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 267/29.10.2010 PENTRU APROBAREA PROGRAMULUI DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A JUDETULUI ILFOV, A MODELULUI LICENTEI DE TRASEU SI A CONTRACTULUI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI SI ORASELE/COMUNELE DIN JUDETUL ILFOV, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 359/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 359 din 2018-06-14 PRIVIND ACCESUL AUTOVEHICULELOR DESTINATE TRANSPORTULUI DE MARFURI SI A UTILAJELOR CU MASA TOTALA AUTORIZATA MAI MARE DE 5 TONE, PE SANTIERELE ORGANIZATE DE COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII LA STADIOANELE STEAUA, RAPID, ARCUL DE TRIUMF SI DINAMO PENTRU CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL UEFA 2020
 • Hotărârea 358/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 358 din 2018-06-14 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 161/2010 PENTRU APROBAREA LISTELOR CU ORDINEA DE PRIORITATE, IN VEDEREA ATRIBUIRII SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA, BENEFICIARILOR LEGII RECUNOSTINTEI PENTRU VICTORIA REVOLUTIEI ROMANE DIN DECEMBRIE 1989, PENTRU REVOLTA MUNCITOREASCA ANTICOMUNISTA DE LA BRASOV DIN NOIEMBRIE 1987 SI PENTRU REVOLTA MUNCITOREASCA ANTICOMUNISTA DIN VALEA JIULUI - LUPENI - AUGUST 1977, NR. 341/2004
 • Hotărârea 357/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 357 din 2018-06-14 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 232/2017 PRIVIND INITIEREA, PREGATIREA SI IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI "EU IN LICEU" IN ANII 2017-2019
 • Hotărârea 356/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 356 din 2018-06-14 PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII SERVICE CICLOP S.A. NR. DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J40/2545/1999 SI C.U.I: RO 11573879, PRIN EMITEREA UNEI NOI ACTIUNI IN VALOARE NOMINALE DE 10 LEI SI SUBSCRIEREA ACTIUNII NOU- EMISE DE CATRE SOCIETATEA COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI S.A. NR. DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI: J40/9172/2017 SI C.U.I 37752029
 • Hotărârea 355/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 355 din 2018-06-14 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE TURISTICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 354/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 354 din 2018-06-14 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE CIMITIRE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 353/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 353 din 2018-06-14 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU FUNDATIA ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI, IN VEDEREA ORGANIZARII EVENIMENTELOR DESTASURATE CU OCAZIA ANIVERSARII A 105 ANI DE EXISTENTA A ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI - "ASE -105 ANI DE PERFORMANTA ACADEMICA"
 • Hotărârea 352/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 352 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "MODERNIZARE LINIE DE TRAMVAI PE B-DUL G-RAL VASILE MILEA DE LA INTERSECTIA CU B-DUL TIMISOARA PANA IN DREPTUL INTRARII IN BENZINIRIA OMV” - FAZA DALI
 • Hotărârea 351/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 351 din 2018-06-14 PRIVIND INFIINTAREA ADMINISTRATIEI CLADIRI REZIDENTIALE SI ADMINISTRATIVE SI APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ACESTEIA, PRECUM SI PENTRU REDUCEREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI LA UNELE SERVICII PUBLICE DE INTERES LOCAL
 • Hotărârea 350/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 350 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI "DEZVOLTARE ŞI SĂNĂTATE PRIN SPORT" ÎN VEDEREA CREŞTERII GRADULUI DE PARTICIPARE ŞI IMPLICARE ÎN ACTIVITĂŢI FIZICE ŞI SPORTIVE ÎN RÂNDUL COPIILOR ŞI TINERILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 349/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 349 din 2018-06-14 PRIVID CONSTITUIREA ASOCIATIEI AXA DE DEZVOLTARE BRASOV - BUCURESTI - CONSTANTA
 • Hotărârea 348/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 348 din 2018-06-14 PRIVIND INLOCUIREA UNUI ADMINISTRATOR PROVIZORIU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI, NUMIT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 358/2017
 • Hotărârea 347/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 347 din 2018-06-14 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECTIE FORMATA DIN 5 MEMBRI, PENTRU A INTREPRINDE DEMERSURILE LEGALE SI ADMINISTRATIVE IN VEDEREA ORGANIZARII PROCEDURII DE SELECTIE PENTRU NUMIREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII SERVICE CICLOP S.A. SI APROBAREA SCRISORII DE ASTEPTIRI CONFORM DISPOZITIILOR ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 109/2011 PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA A INTREPRINDERILOR PUBLICE
 • Hotărârea 346/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 346 din 2018-06-14 PRIVIND COOPERAREA ÎNTRE MUNICIPIUL BUCUREŞTI ŞI UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI ÎN VEDEREA FINANŢĂRII ŞI REALIZĂRII ÎN COMUN A UNOR EVENIMENTE ÎN CADRUL PROIECTULUI „CURSURILE DE VARĂ DE LIMBĂ, CULTURĂ SI CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCĂ A 58-A EDIŢIE, 2018
 • Hotărârea 345/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 345 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. JIMBOLIA NR. 103, SECTORUL 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 344/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 344 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. BUCURESTI-TARGOVISTE NR. 4-4A, SOS. GHEORGHE IONESCU - SISESTI NR. 391-393, NR. 455-465, NR. 467 C-D, SECTORUL 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 343/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 343 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. JANDARMERIEI NR. 13, NR.13A, NR. 13B SI STR. METEOROLOGIEI NR. 24 SI NR. 30, SECTORUL 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 342/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 342 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. GHEORGHE POLIZU NR. 9, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 341/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 341 din 2018-06-14 PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL PLANULUI URBANISTIC GENERAL APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 269/21.12.2000, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 340/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 340 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE FUNCTIONARE A COMISIEI TEHNICE DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
 • Hotărârea 339/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 339 din 2018-06-14 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR MIJLOACE FIXE PENTRU SCOATEREA DIN FUNCTIUNE IN VEDEREA CASARII SI VALORIFICARII
 • Hotărârea 338/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 338 din 2018-06-14 PRIVIND TRANSMITEREA LACULUI "DRUMULUI TABEREI", A SISTEMULUI DE PUŢURI DE ALIMENTARE CÂT ŞI GRUPUL SANITAR AFLAT ÎN PARCUL DRUMUL TABEREI, DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRAŢIEI LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI, ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 337/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 337 din 2018-06-14 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 A UNEI PĂRŢI DIN IMOBILUL SITUAT ÎN STR. TURNU MĂGURELE NR. 5, SECTOR 4
 • Hotărârea 336/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 336 din 2018-06-14 PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANŢĂ SUCCESORALĂ NR. 17/30.05.2018, SITUAT ÎN BUCUREŞTI, BD. CAMIL RESSU NR. 22, BL. A6, ET. 6, AP. 27, SECTOR 3 ŞI TRANSMITEREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA ADMINISTRAŢIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 335/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 335 din 2018-06-14 PRIVIND CUMPARAREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. LIPSCANI NR. 26, SECTOR 3, BUCURESTI, IN BAZA EXERCITARII DREPTULUI DE PREEMTIUNE A MUNICIPIULUI BUCURESTI LA VANZAREA IMOBILELOR MONUMENT ISTORIC
 • Hotărârea 334/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 334 din 2018-06-14 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR STRAZI PROPRIETATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI CONFORM CONTRACTULUI DE DONATIE AUTENTIFICAT SUB NR. 303/12.05.2014 IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA STRAZILOR SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1
 • Hotărârea 333/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 333 din 2018-06-14 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA UNEI PARTI DIN IMOBILUL SITUAT IN BD. UNIRII NR. 22, SECTOR 3, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI CULTURII SI IDENTITATII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 332/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 332 din 2018-06-14 PRIVIND DECLARAREA CA BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNEI COTE DE 4/6 DIN IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, STR. GUTENBERG, NR. 9, SECTOR 5, IN VEDEREA REALIZARII FORMALITATILOR DE PUBLICITATE IMOBILIARA
 • Hotărârea 331/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 331 din 2018-06-14 PRIVIND DECLARAREA CA BUN CE APARTINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI-TEREN CU DESTINATIA DE DRUM, CE FACE LEGATURA CU STRADA JANDARMERIEI, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 330/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 330 din 2018-06-14 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMAN PRIN DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN IMOBILUL SITUAT IN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, STRADA BARBU VACARESCU NR. 168 - 172, IN VEDEREA REALIZARII UNEI AMENAJARI URBANE DE TIP PEISAGISTIC, SPATII VERZI, TROTUARE SI ALEI PENTRU CIRCULATIE PIETONALA, LOCURI DE PARCARE, PRECUM SI DECLARAREA ACESTEIA DIN BUN DE INTERES PUBLIC NATIONAL IN BUN DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 329/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 329 din 2018-06-14 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A PARTII DIN IMOBILUL SITUAT UN STR. ACADEMIEI NR. 3-5, SECTOR 3, AFLATA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI CONSOLIDARE
 • Hotărârea 328/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 328 din 2018-06-14 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A UNOR IMOBILE PRORIETATE DE STAT SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI CONSOLIDARE
 • Hotărârea 327/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 327 din 2018-06-14 PRIVIND INFIINTAREA CENTRULUI CULTURAL EXPO ARTE SI APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ACESTUIA, PRECUM SI REDUCEREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI APROBAT PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL SI PENTRU UN SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL
 • Hotărârea 326/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 326 din 2018-06-14 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" ISTORICULUI IOAN AUREL POP
 • Hotărârea 325/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 325 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI INTEGRAT DE CALITATEA AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018-2022
 • Hotărârea 324/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 324 din 2018-06-14 PRIVIND PRELUAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICE PENTRU 11 BLOCURI DIN SECTORUL 4, IN VEDEREA INSCRIERII IN PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 323/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 323 din 2018-06-14 PRIVIND PRELUAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICE PENTRU 51 BLOCURI DIN SECTORUL 6, IN VEDEREA INSCRIERII IN PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 322/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 322 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE EXPLOATARE A PARCAJELOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI/SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 321/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 321 din 2018-06-14 PEIVIND APROBAREA FINANTARII PRIN TRANSFER DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR PENTRU PROIECTAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE LA ANUMITE IMOBILE CU DESTINATIA DE LOCUINTE MULTIETAJATE INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC SI CARE PREZINTA PERICOL PUBLIC
 • Hotărârea 320/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 320 din 2018-06-14 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN BUCURESTI, STR. BISERICA ENEI NR. 14, SECTOR 1
 • Hotărârea 319/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 319 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII DE UTILITATE PUBLICA "IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT CU BICICLETA IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 318/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 318 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII DE UTILITATE PUBLICA "IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT CU BICICLETA IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI" - TRASEU 4 - BD. LIBERTATII- BD. UNIRII- BD. DECEBL- BD. BASARABIA
 • Hotărârea 317/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 317 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII DE UTILITATE PUBLICA "IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT CU BICICLETA IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI" - TRASEU 3 - CALEA VICTORIEI - BD. REGINA ELISABETA - BD. M. KOGALNICEANU - SPLAIUL INDEPENDENTEI
 • Hotărârea 316/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 316 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII DE UTILITATE PUBLICA "IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT CU BICICLETA IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI" - TRASEU 2 - PIATA VICTORIEI - BD. IANCU DE HUNEDOARA - SOS. STEFAN CEL MARE - SOS. MIHAI BRAVU
 • Hotărârea 315/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 315 din 2018-06-14 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE A 7 TERENURI IN SUPRAFATA TOTALA DE 45.611 MP SITUATE PE STRAZILE GIUSEPPE VERDI NR. 2 BIS SI GHEORGHE TITEICA NR. 143-147, SECTORUL 2 - "PARC VERDI"
 • Hotărârea 314/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 314 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA SUSTINERII FINANCIARE IN VEDEREA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE CU PRIVIRE LA CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL - AMBIENTALE A CLADIRILOR PRIN MASURI DE REABILITARE STRUCTURAL - ARHITECTURALA A ANVELOPEI CLADIRII PALATULUI UNIVERSITATII BUCURESTI
 • Hotărârea 313/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 313 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI MUNICIPAL "PRETUIM PATRIMONIUL", PROGRAM MULTIANUAL DE DEZVOLTARE DURABILA DEDICAT ANULUI 2018 - ANUL EUROPEAN AL PATRIMONIULUI CULTURAL
 • Hotărârea 312/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 312 din 2018-06-14 PRIVIND ACORDAREA "DIPLOMEI DE ONOARE" SI PLATA UNUI PREMIU PENTRU FAMILIILE CARE ISI ANIVERSEAZA CASATORIA
 • Hotărârea 311/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 311 din 2018-06-14 PRIVIND CONTRIBUTIA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA FINANTAREA SUPLIMENTARA, PRIN ACORDAREA DE GRANTURI UNITATILOR DE INVATAMANT
 • Hotărârea 310/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 310 din 2018-06-14 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 253/04.05.2018 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURILOR DE IDENTIFICARE SI NEGOCIERE, IN SCOPUL ACHIZITIONARII DE UNITATI LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE SERVICIU PENTRU CADRELE MEDICALE CARE ISI DESTASOARA ACTIVITATEA IN CADRUL SPITALELOR AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADRNINLSTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 309/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 309 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "TESTAREA GENETICA LA CANCERUL DE SAN IN STADII INCIPIENTE"
 • Hotărârea 308/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 308 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "NEWBORN - ONCOFERTILITATE" SI APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
 • Hotărârea 307/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 307 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "CONSULTATII STOMATOLOGICE SI APLICARE DE APARATE ORTODONTICE PENTRU ELEVII DIN MUNICIPIUL BUCURESTI" SI APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
 • Hotărârea 306/2018 - Municipiul București - 14.06.2018

  HOTARAREnr. 306 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "TEHNOLOGIE REVOLUTIONARA DE ELIMINARE A INFECTIILOR NOSOCOMIALE DIN SPITALE CU AJUTORUL ROBOTILOR" SI APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
 • Hotărârea 305/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 305 din 2018-05-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA ASOCIEREA/COOPERAREA CU FUNDATIA "VIATA SI LUMINA", IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI "CENTRUL DE PLASAMENT VIATA SI LUMINA
 • Hotărârea 304/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 304 din 2018-05-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA/ COOPERAREA CU FUNDATIA UMANITARA HEALTH AID ROMINIA, IN VEDEREA DERULARII PARTENERIATUIUI "INGRIJIRE DE TIP FAMILIAL A COPIILOR SI TINERILOR PROTEJATI PRIN MASURA DE PLASAMENT A CPC SECTOR 1 LA FUNDATIA HEALTH AID ROMINIA"
 • Hotărârea 303/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 303 din 2018-05-17 PRIVIND IRNPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA/ COOPERAREA CU ASOCIATIA SOS SATELE COPIILOR, IN VEDEREA DERULARII PROGRAMULUI "SOS SATUL COPIILOR BUCURESTI - SOS COMUNITATI DE TINERI"
 • Hotărârea 302/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 302 din 2018-05-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU ASOCIATIA PLAY KIDS ACADEMY, IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI "CUPA INTERCARTIERE"
 • Hotărârea 301/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 301 din 2018-05-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESS A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU ASOCIATIA VIITORUL PRIN EDUCATIE SI SPORT, IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI "TROFEUL MICILOR CAMPIONI GRIVITA - PRIMARIA SECTORULUI 1"
 • Hotărârea 300/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 300 din 2018-05-17 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI FEDERATIA ROMANA DE TENIS IN VEDEREA ORGANIZARII TURNEULUI DE TENIS BRD BUCHAREST OPEN 2018, LA BUCURESTI, IN PERIOADA 14 - 22 IULIE 2018
 • Hotărârea 299/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 299 din 2018-05-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN ADMINISTRATIA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI A UNITALILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1, SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU CASA CORPULUI DIDACTIC, IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI "VIZITE DE STUDIU IN EUROPA PENTRU FACTORII DE DECIZIE DIN UNITITILE DE INVATAMANT GIMNAZIAL DIN SECTORUL 1 - EXPERIENTE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL"
 • Hotărârea 298/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 298 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA NORMEI INTERNE PRIVIND ACHIZITIONAREA SAU INCHIRIEREA DE IMOBILE DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 297/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 297 din 2018-05-17 PRIVIND STABILIREA UNOR CONDITII DE ACORDARE A STIMULENTELOR FINANCIARE
 • Hotărârea 296/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 296 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA DE PRINCIPIU A ACTIUNILOR NECESARE IN VEDEREA REALIZARII SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICIA (SACET), IN CONTEXTUL REORGANIZARII RADET BUCURESTI SI ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 295/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 295 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA LISTELOR DE PRIORITATI PENTRU ATRIBUIREA UNUI SPATIU CU ALTA DESTINATIE PENTRU SEDIU, PERSOANELOR JURIDICE CONSTITUITE IN TEMEIUL ORDONANTEI 26/2000 CU PRIVIRE LA ASOCIATII SI FUNDATII SI A LEGII NR. 14/2003 A PARTIDELOR POLITICE, INTOCMITE CONFORM HOTARAIRII C.G.M.B. NR. 113/2017 DE CATRE COMISIA DE ANALIZA A DOSARELOR SOLICITANTILOR DE SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA, ALTII DECAT BENEFICIARII LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 294/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 294 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI COMISIEI DE NEGOCIERE SI COMISIEI DE SOLUTONARE A CONTESTATIILOR PENTRU CONCESIONAREA TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI REGULAMENTULUI PRIVIND CONCESIONAREA TERENURILOR AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, AFERENTE SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA DE LOCUINTA CE FAC OBIECTUL LEGII NR. 550/2002
 • Hotărârea 293/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 293 din 2018-05-17 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 195/25.08.2016 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRI IN COMISIA DE ANALIZA A DOSARELOR SOLICITANTILOR DE SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINAI, ALTII DECAT BENEFICIARII LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 292/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 292 din 2018-05-17 PRIVIND DESEMNAREA REPRERENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRI IN COMISIA DE EXAMINARE A EVENTUALELOR CONTESTATII DEPUSE DE OFERTANTII DECLARATI NECASTIGATORI CA URMARE A CORNUNICARII HOTARARII DE ADJUDECARE A SELECTIEI DE OFERTE DE INCHIRIERE
 • Hotărârea 291/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 291 din 2018-05-17 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE ANALIZA A DOSARELOR CADRELOR MEDICALE, SOLICITANTI DE LOCUINTE DE SERVICIU, CARE ISI DESFIISOARA ACTIVITATEA IN CADRUL SPITALELOR AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, IN VEDEREA INTOCMIRII LISTELOR DE PRIORITATI
 • Hotărârea 290/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 290 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. POPA TATU NR. 29, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 289/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 289 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL B-DUL EXPOZITIEI NR. 24A, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 288/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 288 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL SOSEAUA BERCENI NR. 84, SECTORUL 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 287/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 287 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI
 • Hotărârea 286/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 286 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUL DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE SCOLII DE ARTA BUCURESTI
 • Hotărârea 285/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 285 din 2018-05-17 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI CORUL NATIONAL DE CAMERA "MADRIGAL" IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI CANTUS MUNDI BUCURESTI 2018
 • Hotărârea 284/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 284 din 2018-05-17 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" ACADEMICIANULUI EUGEN SIMION
 • Hotărârea 283/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 283 din 2018-05-17 PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII PARCULUI 8 MAI SITUAT PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALA A SECTORULUI 2 IN PARCUL TEI
 • Hotărârea 282/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 282 din 2018-05-17 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA LEUL IERUSALIMULUI SPATIULUI PUBLIC SITUAT LA INTERSECTIA STRAZII CLUCERUL UDRICANI CU STRADA OLTENI, SECTOR 3
 • Hotărârea 281/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 281 din 2018-05-17 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA PAROHIEI "POGORAREA SFANTULUI DUH SI SFANTUL NICOLAE - MILITARI" A TERENULUI, SITUAT ADIACENT IMOBILULUI DIN ALEEA POLITEHNICII NR. 7, SECTOR 6, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI INCINTE CU GARD, CLOPOTNITA, LUMANARIE SI CANCELARIE PAROHIALA
 • Hotărârea 280/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 280 din 2018-05-17 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA TEATRULUI EXCELSIOR IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 A IMOBILULUI SITUAT IN BD. BUCURESTII NOI NR. 66, SECTOR 1
 • Hotărârea 279/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 279 din 2018-05-17 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE AUTENTIFICATA SUB NR. 1029/25.04.2018 A DOMNULUI TANASE FLOREA
 • Hotărârea 278/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 278 din 2018-05-17 PRIVIND DECLARAREA CA BUNURI CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILELOR DE 168/39 SI DE 168/40 SITUATE IN VECINATATEA DRUMULUI REGIMENTULUI DIN SECTORUL 1
 • Hotărârea 277/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 277 din 2018-05-17 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 395/2016, MODIFICATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 225/2018
 • Hotărârea 276/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 276 din 2018-05-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA SEMNEZE, IN CONDITIILE LEGII, PROTOCOLUL DE COLABORARE INTRE COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR S.A. SI MUNICIPIUL BUCURESTI IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVELOR DE INVESTITII CE VOR FI DEZVOLTATE DE CELE DOUA INSTITUTII
 • Hotărârea 275/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 275 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE DINTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ASOCIATIA RE:START CAUZA BUNA, IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN A PROIECTULUI PILOT "ABILITAXI - SERVICII DE TRANSPORT GRATUIT DEDICATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI"
 • Hotărârea 274/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 274 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE ALOCATE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN BUGETUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL, PRECUM SI A MODELULUI DE CONTRACT CADRU DE FINANTARE NERAMBURSABILA A ACTIVITATILOR NONPROFIT DE INTERES LOCAL, POTRIVIT LEGII NR. 350/2005, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 273/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 273 din 2018-05-17 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 346/17.12.2010; NR. 224/28.11.2011; 352/15.11.2016, IN VEDEREA ASIGURARII FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILELE SITUATE IN STR. BISERICA ENEI NR. 14, SECTOR 1; STR. STIRBEI VODA NR. 20, SECTOR 1; STR. SPATARULUI NR. 36, SECTOR 2
 • Hotărârea 272/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 272 din 2018-05-17 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "RESTAURAREA SI PUNEREA IN VALOARE A PALATULUI VOIEVODAL CURTEA VECHE"
 • Hotărârea 271/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 271 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU 15 BLOCURI DIN SECTORUL 6, IN VEDEREA INSCRIERII IN PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINLE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 270/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 270 din 2018-05-17 PRIVIND PRELUAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICE PENTRU 15 BLOCURI DIN SECTORUL 6 IN VEDEREA INSCRIERII IN PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 269/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 269 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU 16 BLOCURI DIN SECTORUL 4, IN VEDEREA INSCRIERII IN PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINLE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 268/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 268 din 2018-05-17 PRIVIND PRELUAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A DOCUMENTAFIEI TEHNICO - ECONOMICE PENTRU 16 BLOCURI DIN SECTORUL 4 IN VEDEREA INSCRIERII IN PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 267/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 267 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU 101 BLOCURI DIN SECTORUL3, IN VEDEREA INSCRIERII IN PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 266/2018 - Municipiul București - 17.05.2018

  HOTARAREnr. 266 din 2018-05-17 PRIVIND PRELUAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A DOCUMNENTATIEI TEHNICO - ECONOMICE PENTRU 101 BLOCURI DIN SECTORUL3, IN VEDEREA INSCRIERII IN PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 265/2018 - Municipiul București - 04.05.2018

  HOTARAREnr. 265 din 2018-05-04 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA CREMENITA NR. 98-100, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 264/2018 - Municipiul București - 04.05.2018

  HOTARAREnr. 264 din 2018-05-04 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2018
 • Hotărârea 263/2018 - Municipiul București - 04.05.2018

  HOTARAREnr. 263 din 2018-05-04 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI TENIS CLUB BUCURESTI IN VEDEREA FINANTAIRII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI TCB TROPHY, LA BUCURESTI, IN PERIOADA 04 - 12 AUGUST 2018
 • Hotărârea 262/2018 - Municipiul București - 04.05.2018

  HOTARAREnr. 262 din 2018-05-04 PRIVIND ASIGURAREA DIN BUGETUL PROPRIU AL INSTITUTIILOR PUBLICE DE CULTURA DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI A TRANSPORTULUI PENTRU PRESCOLARI SI ELEVI LA MANIFESTARILE CULTURALE ORGANIZATE DE CATRE ACESTEA ABROGA HCGMB NR. 228/2016
 • Hotărârea 261/2018 - Municipiul București - 04.05.2018

  HOTARAREnr. 261 din 2018-05-04 PRIVIND MAJORAREA NIVELULUI MINIM AL ALOCATIEI ZILNICE DE HRANA PENTRU BENEFICIARII SERVICIILOR DE ASISTENTA SOCIAL AI CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "ACADEMICIAN NICOLAE CAJAL"
 • Hotărârea 260/2018 - Municipiul București - 04.05.2018

  HOTARAREnr. 260 din 2018-05-04 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 120/28.03.2018 PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR FEMEILOR GRAVIDE DIN BUCURESTI PENTRU ACHITAREA MEDICAMENTELOR SI SERVICIILOR MEDICALE DENUMIT VOUCHER-UL MATERNA BUCURESTI
 • Hotărârea 259/2018 - Municipiul București - 04.05.2018

  HOTARAREnr. 259 din 2018-05-04 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 609/19.12.2017 PRIVIND ADMINISTRAREA CENTRULUI MUNICIPAL INTEGRAT PENTRU SITUATII DE URGENTA
 • Hotărârea 258/2018 - Municipiul București - 04.05.2018

  HOTARAREnr. 258 din 2018-05-04 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SITUAT ADIACENT PROPRIETATII DIN INTRAREA AV. TEODOR LLIESCU NR. 72, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 46,77 MP, NECESAR EXTINDERII LOCUINTEI
 • Hotărârea 257/2018 - Municipiul București - 04.05.2018

  HOTARAREnr. 257 din 2018-05-04 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 254/29.05.2008 PRIVIND ADMINISTRAREA RETELEI STRADALE PRINCIPALE SI A LUCRARILOR DE ARTA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 256/2018 - Municipiul București - 04.05.2018

  HOTARAREnr. 256 din 2018-05-04 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 ALIN. (3) DIN HOTARAREA GUVERNULUI NR. 588/22.07.2015 PRIVIND PRELUNGIREA CU 3 ANI A TERMENULUI PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "POLIGON DE PREGATIRE PENTRU RASPUNSUL IN SITUATII DE URGENTA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 255/2018 - Municipiul București - 04.05.2018

  HOTARAREnr. 255 din 2018-05-04 PRIVIND REVIZUIREA SI ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU ,,PARCAJ SUBTERAN PIATA DOROBANTI" MODIFICA HCGMB NR. 273/2006
 • Hotărârea 254/2018 - Municipiul București - 04.05.2018

  HOTARAREnr. 254 din 2018-05-04 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURILOR DE NEGOCIERE PENTRU ACHIZITIONAREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 60.674,38 MP SITUAT IN STRADA VALSANESTI NR. 1A, SECTOR 3
 • Hotărârea 253/2018 - Municipiul București - 04.05.2018

  HOTARAREnr. 253 din 2018-05-04 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURILOR DE IDENTIFICARE SI NEGOCIERE, IN SCOPUL ACHIZITIONARII DE UNITATI LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE SERVICIU PENTRU CADRELE MEDICALE CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA IN CADRUL SPITALELOR AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 252/2018 - Municipiul București - 04.05.2018

  HOTARAREnr. 252 din 2018-05-04 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMAIRULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 4 SI 7 SI A ANEXELOR NR. 1,2 SI 3 ALE HCGMB NR. 386/2016
 • Hotărârea 251/2018 - Municipiul București - 04.05.2018

  HOTARAREnr. 251 din 2018-05-04 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI INSTITUTUL SPORTIV ROMAN IN VEDEREA ORGANIZARII FORUMULUI SPORTULUI ROMANESC, LA BUCURESTI IN PERIOADA 31 MAI - 02 IUNIE 2018
 • Hotărârea 250/2018 - Municipiul București - 04.05.2018

  HOTARAREnr. 250 din 2018-05-04 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMAINIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA IMOBILULUI POD CF BUCURESTI CONSTANTA KM 4+327 DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 249/2018 - Municipiul București - 04.05.2018

  HOTARAREnr. 249 din 2018-05-04 PRIVIND APROBAREA MECANISMULUI DE RECUPERARE A SUMELOR AVANSATE DE PRIMIRIA MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ASIGURAREA CONTRIBUTIEI PROPRII A ASOCIATIEI DE PROPRIETARI AFERENTI FIECARUI BLOC DE LOCUINTE INCLUS IN PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 248/2018 - Municipiul București - 04.05.2018

  HOTARAREnr. 248 din 2018-05-04 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT CU BICICLETA IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI" - TRASEU 1 - PIATA VICTORIEI - BD. AVIATORILOR - BD. BEIJING - STR. NICOLAE CARAMFIL - SOS. PIPERA - STR. ALEXANDRU SERBANESCU - BD. AEROGARII – DN1 - PIATA PRESEI LIBERE - SOS. KISELEFF - BD. CONSTANTIN PREZAN
 • Hotărârea 247/2018 - Municipiul București - 04.05.2018

  HOTARAREnr. 247 din 2018-05-04 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND SALUBRIZAREA, IGIENIZAREA SI INFRUMUSETAREA CENTRULUI LSTORIC
 • Hotărârea 246/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 246 din 2018-04-19 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCURESTI S.A. MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 289/2017
 • Hotărârea 245/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 245 din 2018-04-19 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA ASOCIEREA/COOPERAREA DINTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 SI FUNDATIA CULTURAL UMANITARA "SO.SI.SE.SA"
 • Hotărârea 244/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 244 din 2018-04-19 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU ASOCIATIA ABSOLVENTILOR ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI (ALUMNI ASE), IN VEDEREA ORGANIZARII EVENIMENTELOR DESFASURATE CU OCAZIA ANIVERSARII A 105 ANI DE EXISTENTA A ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI – „ASE 105”
 • Hotărârea 243/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 243 din 2018-04-19 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4 DE A HOTARI, CU PRIVIRE LA ASOCIEREA CU U.A.T. ORASUL POPESTI - LEORDENI, JUDETUL ILFOV, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI PASARELE PIETONALE PE SOSEAUA BERCENI
 • Hotărârea 242/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 242 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CASEI ARTELOR "DINU LIPATTI" INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 6, ART. 7 SI ANEXELOR 1, 2 SI 3 ALE H.C.G.M.B. NR. 395/2017
 • Hotărârea 241/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 241 din 2018-04-19 PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMPTIUNE DE CATRE ACTIONARUL MUNICIPIUL BUCURESTI, LA CUMPARAREA CELOR 12 ACTIUNI OFERITE SPRE VANZARE DE ACTIONARUL SERVICE CICLOP S.A., CU VALOAREA NOMINALA, TOTALA DE 120 DE LEI, CE REPREZINTA 0,0012% DIN CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.A., PERSOANA JURIDICA ROMANA, CU SEDIUL SOCIAL IN BUCURESTI, SECTOR 1, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2,ETAJUL 2, BIROUL NR.21, NR. DE INREGISTRARE LA OFICIUL REGISTRUL COMERTULUI BUCURESTI: J40/10321/2017 SI C.U.I.: 37832144
 • Hotărârea 240/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 240 din 2018-04-19 PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMPTIUNE DE CATRE ACTIONARUL MUNICIPIUL BUCURESTI, LA CUMPARAREA CELOR 12 ACTIUNI OFERITE SPRE VANZARE DE ACTIONARUL SERVICE CICLOP S.A., CU VALOAREA NOMINALA, TOTALA DE 120 DE LEI, CE REPREZINTA 0,00112% DIN CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A., PERSOANA JURIDICA ROMANA, CU SEDIUL SOCIAL IN BUCURESTI, SECTOR 1, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROUL NR. 4, ET. 2, NR. DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI BUCURESTI: J40/9894/2017 SI C.U.I.: 37804055
 • Hotărârea 239/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 239 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI DE REVISTA "CONSTANTIN TANASE" INCETEAZA APLICABILITATEA H.C.G.M.B. NR. 413/2016
 • Hotărârea 238/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 238 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA NORMEI INTERNE A MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIVIND PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE INVATAMANT, DE FORMARE/ PERFECTIONARE PROFESIONALA SI DE SERVICII HOTELIERE AFERENTE ACESTORA, PREVAZUTE IN ANEXA NR. 2 DIN LEGEA NR. 98/2016 INCETEAZA APLICABILITATEA H.C.G.M.B.NR. 415/2016
 • Hotărârea 237/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 237 din 2018-04-19 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI HOTARARII C.G.M.B. NR. 345/15.11.2016 PRIVIND VALIDAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA ANEXA H.C.G.M.B. NR. 345/2016
 • Hotărârea 236/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 236 din 2018-04-19 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCEPAND CU ANUL 2019
 • Hotărârea 235/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 235 din 2018-04-19 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL2018
 • Hotărârea 234/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 234 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI COMUNA SNAGOV IN VEDEREA INCHEIERII UNUI ACORD DE ASOCIERE AVAND CA OBIECT ,,PROIECTAREA, IMPLEMENTAREA SI FINALIZAREA UNEI BAZE SPORTIVE SI A UNUI LICEU LA STANDARDELE INTERNATIONALE PE TERENUL SITUAT IN COMUNA SNAGOV, SAT SNAGOV, LNTRAREA NARCISELOR NR. 8, JUDETUL ILFOV"
 • Hotărârea 233/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 233 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE COOPERARE BUCURESTI - CHISINAU IN DOMENIUL EDUCATIEI
 • Hotărârea 232/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 232 din 2018-04-19 PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITATII PLANULUI URBANISTIC ZONAL EXTINDERE PUZ - ANSAMBLUL A.N.L. "HENRI COANDA" PE TRASEUL DRUMUL NISIPOASA - STR. AVIONULUI, SECTOR 1 APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR.176 DIN 30.05.2013 COMPLETEAZA H.C.G.M.B. NR. 176/2013
 • Hotărârea 231/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 231 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL B-DUL DIMITRIE POMPEIU NR. 5E, NR. 5F, NR. 5G, NR. 5J, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 230/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 230 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. DRUMUL BINELUI NR. 9, SECTORUL4, BUCURESTI
 • Hotărârea 229/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 229 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL B-DUL METALURGIEI - STR. DRUMUL JILAVEI (NR. CAD. 213320; NR. CAD. 222436; NR. CAD. 223299; NR. CAD. 223315; NR. CAD. 224280; SECTORUL 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 228/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 228 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL B-DUL METALURGIEI - STR. DRUMUL BINELUI (NR. CAD. 209634; NR. CAD. 220866; NR. CAD. 220868; NR. CAD. 220870; NR. CAD. 224351; NR. CAD. 224384 NR. CAD. 202980; NR. CAD. 202982), SECTORUL 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 227/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 227 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. DRUMUL BINELUI - STR. DRUMUL JILAVEI (NR. CAD. 209630; NR. CAD. 221883; NR. CAD. 221910; NR. CAD. 224355; NR. CAD. 224386; NR. CAD. 224388), SECTORUL4, BUCURESTI
 • Hotărârea 226/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 226 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. DRUMUL BINELUI NR. 41A, LOT 2, SECTORUL 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 225/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 225 din 2018-04-19 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 395/2016 SI APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE ,,ACHIZITIONARE TRAMVAIE SI ECHIPAMENTE NECESARE IMBUNATATIRII TRANSPORTULUI PUBLIC DE CALATORI PE LINIILE 1, 10, 21, 25, 32,40, 41 GI 55"
 • Hotărârea 224/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 224 din 2018-04-19 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 14/03.04.2018 , SITUAT IN BUCURESTI, STR. DOAMNA GHICA (FOSTA STR. GHERASE NR. 118) NR. 32B, BL. T3, ET. 7, AP. 705, SECTOR 2 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI LMOBILIAR
 • Hotărârea 223/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 223 din 2018-04-19 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 06/29.03.2018, SITUAT IN BUCURESTI, INT. PATINOARULUI NR. 23, BL. PM 55, SC. C, ET. 7, AP. 118, SECTOR 3 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI LMOBILIAR
 • Hotărârea 222/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 222 din 2018-04-19 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI SITUAT IN STR. FAT FRUMOS NR. 4, SECTOR 5 BISERICII PENTICOSTALE FILADELFIA IN VEDEREA EDIFICARII UNEI CONSTRUCTII CE VA DESERVI ACTIVITATI CU CARACTER SOCIAL, UMANITAR
 • Hotărârea 221/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 221 din 2018-04-19 PRIVIND TRECEREA UNEI PARTI DIN IMOBILUL SITUAT IN STR. PREDA SPATARUL NR. 13A-B, NR. 19B, SECTOR 5, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI MODIFICA ANEXA H.C.G.M.B. NR. 186/2008
 • Hotărârea 220/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 220 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA "NORMELOR PENTRU AVIZAREA, AUTORIZAREA, COORDONAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE INFRASTRUCTURA (TEHNICO - EDILITARE SI STRADALE) DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI" INCETEAZA APLICABILITATEA H.C.G.M.B. NR. 573/2017
 • Hotărârea 219/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 219 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL "RETEA METROPOLITANA DE CISMELE PUBLICE"
 • Hotărârea 218/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 218 din 2018-04-19 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 28/12.02.2015 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "PENETRATIE SPLAIUL LNDEPENDENTEI - CIUREL - AUTOSTRADA BUCURESTI - PITESTI" INTRE STRADA G-RAL PETRE POPOVAT SI STRADA AMILCAR C. SANDULESCU - ETAPA I MODIFICA ANEXA NR. 1 A H.C.G.M.B. NR. 28/2015
 • Hotărârea 217/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 217 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA UNUI SCHIMB INTRE IMOBILUL SITUAT IN SOS. STEFAN CEL MARE NR. 21, SECTOR 2, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IMOBILUL SITUAT IN SOS. STEFAN CEL MARE, NR. 19B SI 19C, SECTOR 2, PROPRIETATEA S.C. ASHTROM RESIDENTS S.R.L. MODIFICA ANEXA H.C.G.M.B. NR. 186/2008
 • Hotărârea 216/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 216 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (SAPTE OBIECTIVE INSUMAND O LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 KM)"
 • Hotărârea 215/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 215 din 2018-04-19 PRIVIND CONFERIREA POST-MORTEM A TITLULUI DE EXCELENTA IN DOMENIUL CULTURAL DOAMNEI CARMEN STANESCU
 • Hotărârea 214/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 214 din 2018-04-19 PRIVIND CONFERIREA POST-MORTEM A TITLULUI DE EXCELENTA IN DOMENIUL ARTISTIC DOAMNEI IONELA PRODAN
 • Hotărârea 213/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 213 din 2018-04-19 PRIVIND SISTEMUL DE ACORDARE DE DISTINCTII LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA H.C.G.M.B. NR. 192/2008
 • Hotărârea 212/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 212 din 2018-04-19 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DOMNULUI PROF. UNIV. DR. PAVEL NASTASE
 • Hotărârea 211/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 211 din 2018-04-19 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DOMNULUI PROF. UNIV. DR. NICOLAE ISTUDOR - RECTOR A.S.E.
 • Hotărârea 210/2018 - Municipiul București - 19.04.2018

  HOTARAREnr. 210 din 2018-04-19 PRIVIND MAJORAREA CU 50% A NIVELULUI ALOCATIILOR DE HRANA PENTRU CONSUMURILE COLECTIVE DIN UNITATILE SANITARE PUBLICE AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 209/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 209 din 2018-03-28 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 10 APRILIE 2018 - 09 IULIE 2018
 • Hotărârea 208/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 208 din 2018-03-28 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI MIHAI SORA
 • Hotărârea 207/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 207 din 2018-03-28 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" MARATONISTULUI TIBERIU USERIU
 • Hotărârea 206/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 206 din 2018-03-28 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR. 3, SECTOR 2
 • Hotărârea 205/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 205 din 2018-03-28 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU ASOCIATIA ABSOLVENTILOR ACADEMIEI DE STUDII ECONOMOCE DIN BUCURESTI (ALUMNI ASE, IN VEDEREA DESFASURARII CELEI DE-A XII-A CONFERINTE STIINTIFICE INTERNATIONALE "BUSINESS EXCELLENCE", AVAND CA TEMA "INNOVATION AND SUSTAINABILITY IN A TURBULENT ECONOMIC ENVIRONEMENT"
 • Hotărârea 204/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 204 din 2018-03-28 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, FEDERATIA ROMANA DE VOLEI SI MUNICIPIUL BLAJ IN VEDEREA ORGANIZARII TURNEULUI "FINAL FOUR" AL LIGII CAMPIONILOR EUROPENI LA VOLEI FEMININE, LA BUCURESTI, IN PERIOADA 02 - 07 MAI 2018
 • Hotărârea 203/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 203 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI COMISIA COMUNITATII FRANCEZE A REGIUNII BRUXELLES - CAPITALA
 • Hotărârea 202/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 202 din 2018-03-28 PRIVIND STABILIREA TARIFULUI PENTRU SERVICIILE DE PAZA SI MENTINEREA ORDINII PUBLICE SI A TARIFULUI PENTRU TRANSPORT VALORI PRESTATE DE CATRE DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 201/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 201 din 2018-03-28 PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI ALOCATIEI ZILNICE DE HRANA IN CADRUL CENTRULUI REZIDENTIAL "SF. TEODORA" AFLAT IN SUBORDINEA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 200/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 200 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE INSERTIE SOCIOPROFESIONALA PENTRU PERIOADA 2018-2020 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 199/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 199 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 198/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 198 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 197/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 197 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE MUZEULUI NATIONAL AL LITERATURII ROMANE, PRECUM SI PENTRU REDUCEREA NUMARULUI DE POSTURI LA ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI
 • Hotărârea 196/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 196 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 195/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 195 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGUTAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 194/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 194 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI – ARCUB
 • Hotărârea 193/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 193 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI
 • Hotărârea 192/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 192 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMPANIEI MUNICIPALE CIMITIRE BUCURESTI S.A. PENTRU ANUL 2018
 • Hotărârea 191/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 191 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE MEDICALA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 190/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 190 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 189/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 189 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL SOCIETATII PE ACTIUNI S.C. TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 188/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 188 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 187/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 187 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 186/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 186 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 185/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 185 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 184/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 184 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 183/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 183 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 182/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 182 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE AGREMENT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 181/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 181 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 180/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 180 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE PAZA SI SECURITATE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 179/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 179 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE IMOBILIARA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 178/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 178 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI. PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 177/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 177 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE PARKING BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 176/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 176 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 175/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 175 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 174/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 174 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE TURISTICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 173/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 173 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUI 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE CONSOLIDARI S.A.
 • Hotărârea 172/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 172 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 171/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 171 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 170/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 170 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA UNOR MODIFICARI IN ANEXELE BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUL BUCURESTI PE ANUL2018
 • Hotărârea 169/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 169 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE CENTRALIZATE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE - PE ANUL2017
 • Hotărârea 168/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 168 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL2017
 • Hotărârea 167/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 167 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI PRIVIND PROCEDURILE PENTRU IDENTIFICAREA DE LOCUINTE DE PE PIATA LIBERA IN VEDEREA INCHIRIERII DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI PENTRU CAZURILE SOCIALE, DE URGENTA CAT SI PENTRU PERSOANELE EVACUATE SAU IN CURS DE EVACUARE DIN ZONA PILOT A A CENTRULUI ISTORIC
 • Hotărârea 166/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 166 din 2018-03-28 PENTRU COMPLETAREA SI MODIFICAREA HOTARIIRII C.G.M.B. NR. 329/2017 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURILOR PENTRU IDENTIFICAREA DE LOCUINTE DE PE PIATA LIBERA IN VEDEREA INCHIRIERII DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI PENTRU CAZURILE SOCIALE SI CELE DE URGENTA
 • Hotărârea 165/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 165 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA NORDULUI NR. 48, NR. 48A, NR. 50, NR. 50A - STRADA BARAJUL ARGES NR. 33, NR. 35, NR. 37, ACTUAL SOSEAUA NORDULUI NR. 48-50, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 164/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 164 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STRADA SEPCARI NR. 17, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 163/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 163 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA VIRGILIU NR. 21 - 23, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 162/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 162 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA VICTORIEI NR. 125 - 127, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 161/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 161 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL STRADA JANDARMERIEI NR. 3, SECTORUL 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 160/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 160 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL SOSEAUA VITAN BARZESTI NR. 22, SECTORUL 4, BUCURESTI ,,AREST CENTRAL SUPRATERAN"
 • Hotărârea 159/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 159 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL B-DUL ENERGETICIENILOR NR. 13-15, SECTORUL 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 158/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 158 din 2018-03-28 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU ACHIZITIONAREA IMOBILULUI MONUMENT ISTORIC SITUAT IN PIATA PACHE PROTOPOPESCU NR. 9, SECTORUL 2, CU DESTINATIA DE SPATIU CULTURAL
 • Hotărârea 157/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 157 din 2018-03-28 PRIVIND DESEMNAREA AUTORITATII PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR (A.S.P.A) IN VEDEREA IDENTIFICARII UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATI DE PROTECLIE SI ASIGURARE A BUNASTARII ANIMALELOR SI GESTIONAREA ANIMALELOR FARA STAPAN
 • Hotărârea 156/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 156 din 2018-03-28 PRIVIND STERILIZAREA GRATUITA A CAINILOR SI PISICILOR FARA PEDIGREE, CU DETINATOR, DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 155/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 155 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA DELEGARII SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIVIND ARCTIVITATILE DE PUBLICITATE STRADALA SI AFISAJ CATRE COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ
 • Hotărârea 154/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 154 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA DELEGARII SERVICIULUI DE INTRETINERE, REPARATII CURENTE SI ADMINISTRARE A FONDULUI IMOBILIAR AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI/SAU ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI) CATRE COMPANIA MUNICIPALA LMOBILIARA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 153/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 153 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA DELEGARII SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DE INTERES LOCAL AFLAT SUB RESPONSABILITATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJAREA, INTRETINEREA SI EXPLOATAREA LACURILOR, A STRANDURILOR SI A BAZELOR DE ODIHNA SI TRATAMENT, INFIINTAREA, ORGANIZAREA SI EXPLOATAREA BAILOR PUBLICE CATRE COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 152/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 152 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA DELEGARII SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE DIN COMPONENTA SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIUL CATRE COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 151/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 151 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA DELEGARII SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJARE SI INTRETINERE A PARCURILOR SI GRADINILOR DIN MUNICIPIUL BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 150/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 150 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA DELEGARII SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE INTRETINERE A ARBORILOR SI SPATIILOR VERZI IN MUNICIPIUL BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 149/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 149 din 2018-03-28 PRIVIND DELEGAREA SERVICIILOR DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE SI INTRETINERE A ARTERELOR DE CIRCULATIE, PODURILOR, VIADUCTELOR, PASAJELOR RUTIERE SI PIETONALE SUBTERANE SI SUPRATERANE SI A LUCRARILOR DE ARTA DIN COMPOZITIA ACESTORA, DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN CATRE COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 148/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 148 din 2018-03-28 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII ACTIVITATILOR PRIVIND ORGANIZAREA SI OPTIMIZAREA CIRCULATIEI RUTIERE SI PIETONALE, INSTALAREA, INTRETINEREA SI FUNCTIONAREA SISTEMELOR DE SEMNALIZARE SI DIRIJARE A CIRCULATIEI URBANE, IN SCOPUL ASIGURARII SIGURANTEI TRAFICULUI SI PENTRU FLUIDIZAREA ACESTUIA, IN MUNICIPIUL BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 147/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 147 din 2018-03-28 PRIVIND DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A PARCAJELOR APARTINAD DOMENIULUL PUBLIC SI/SAU DORNENIULUI PRIVAT AL MUNICIPLULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA PARCKING BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 146/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 146 din 2018-03-28 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN SITUAT IN INTRAREA COJESTI NR. 13A, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 60 MP, TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI, NECESAR REALIZARII EXTINDERII, CU FUNCTIUNEA DE GARAJ, A UNUI IMOBIL CU DESTINATIA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 145/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 145 din 2018-03-28 PRIVIND TRANSFERUL TERENULUI IN SUPRAFATA DE 450 MP SI A UNEI COTE DE 22% AFERENTE IMOBILULUI SITUAT IN PIATA ALEXANDRU LAHOVARY NR. 7, SECTOR 1, DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC IN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI MODIFICAREA HOTARARII CGMB NR. 85/1999
 • Hotărârea 144/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 144 din 2018-03-28 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR, ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 SI R.A.T.B: A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "STRAPUNGERE BUZESTI – BERZEI” "SUPRALARGIRE GH. IONESCU SISESTI - I.I. BRAD”
 • Hotărârea 143/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 143 din 2018-03-28 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR, ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 SI R.A.T.B: A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "STRAPUNGERE BUZESTI – BERZEI”
 • Hotărârea 142/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 142 din 2018-03-28 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR SI CATRE APA NOVA BUCURESTI A OBIECTIVELOR CE FAC PARTE DIN "SUPRALARGIREA SOSEAUA PIPERA SI PASAJ SUPRATERAN"
 • Hotărârea 141/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 141 din 2018-03-28 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR SI ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 A OBIECTIVELOR CE FAC PARTE DIN "ARTERA DOAMNA GHICA – CHISINAU SI PASAJ SUPRATERAN"
 • Hotărârea 140/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 140 din 2018-03-28 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE AUTENTIFICATA SUB NR. 4141/20.09.2017 A S.C. VERANDA OBOR S.A.
 • Hotărârea 139/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 139 din 2018-03-28 PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 920 MP SITUAT IN STR. ZIDURI MOSI NR. 4, SECTOR 2 DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 - ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 2, IN ADMINISTRAREA CONSITIULUI GENERAL AT MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI , IN VEDEREA SUPRALARGIRII STRAZII ZIDURI MOSI
 • Hotărârea 138/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 138 din 2018-03-28 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 244/2009 PRIVIND TRANSRNITEREA CATRE ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A SPATIULUI SITUAT IN SOS. PANDURI NR. 22, SECTOR 5 SI ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 84/2008
 • Hotărârea 137/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 137 din 2018-03-28 CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA SPATIULUI CU DESTINATIE MEDICALA SITUAT LA ADRESA CAL. DUDESTI NR.104-122, CORP B1, PARTER, POZITIA NR. 36, SECTOR 3, IN SUPRAFATA TOTALA DE 14,19 MP, IMPREUNA CU COTA PARTE DIN SPALIUL COMUN AFERENT BUCURESTI, AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI PENTRU SPITALUL DE PNEURNOFTIZIOLOGIE "SF. STEFAN"
 • Hotărârea 136/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 136 din 2018-03-28 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREQTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 41106.03.2018, SITUAT IN BUCURESTI, STR. AMIRAL BALESCU NR. 20, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 1 SI TRANSRNITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 135/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 135 din 2018-03-28 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 17102.03.2018, SITUAT IN BUCURESTI, STR. STELIAN MIHALE NR. 5, BL. 3, SC. 2, ET. 1, AP. 62, SECTOR 3 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 134/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 134 din 2018-03-28 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLLDIRILOR CU RISC SEISMIC, A UNOR IMOBILE PROPRIETATE DE STAT SI PROPRIETATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI CONSOLIDARE
 • Hotărârea 133/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 133 din 2018-03-28 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" ARTISTEI TAMARA BUCUIUCEANU-BOTEZ
 • Hotărârea 132/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 132 din 2018-03-28 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU ASOCIATII NEGUVERNAMENTALE - CLUBURI SPORTIVE, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNOR ACTIUNI, LUCRARI, SERVICII SAU PROIECTE DE INTERES PUBLIC LOCAL PENTRU OBIECTIVUL SPECIFIC INFRASTRUCTURII EDILITAR-URBANE (BAZIN DE INOT), AFLAT IN INCINTA SCOLII GENERALE NR. 25
 • Hotărârea 131/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 131 din 2018-03-28 PRIVIND INITIEREA SI ELABORAREA "STRATEGIEI PENTRU DEZVOLTARE EDUCATIONALA - BUCURESTI - CAPITALA EDUCATIEI"
 • Hotărârea 130/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 130 din 2018-03-28 PENTRU APROBAREA NORMEI INTERNE PRIVIND MODALITATEA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR CATRE SI INTRE ENTITATILE JURIDICE LA CARE MUNICIPIUL BUCURESTI ESTE ACTIONAR MAJORITAR
 • Hotărârea 129/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 129 din 2018-03-28 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA NEGOCIEZE SI SA SEMNEZE, IN CONDITIILE LEGII, PROTOCOLUL DE COLABORARE INTRE COMPANIA NATIONALA ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA SI MUNICIPIUL BUCURESTI IN VEDEREA CORELARII EXECUTIEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII CE URMEAZA A SE REALIZA DE CELE DOUA PARTI
 • Hotărârea 128/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 128 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI LOCAL MULTIANUAL PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 127/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 127 din 2018-03-28 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERUL SANATATII PRIN INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE " MARIUS NASTA" IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, A UNEI SECTIUNI DIN IMOBILUL SITUAT IN STRADA FABRICA DE GLUCOZA NR. 4C, SECTOR 2, BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "LARGIRE SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA INTRE CALEA FLOREASCA SI SOSEAUA PETRICANI"
 • Hotărârea 126/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 126 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU SUPRAFATA DE 122 MP SECTIUNE DIN TERENUL PROPRIETATE PRIVATA DE LA ADRESA STR. FABRICA DE GLUCOZA NR. 7, NR. CADASTRAL 229173, SUPRAFATA DE 24 MP, SECTIUNE DIN TERENUL PROPRIETATE PRIVATA DE LA ADRESA STR. FABRICA DE GLUCOZA NR. 7, NR. CADASTRAL 234271 SI SUPRAFATA DE 25 MP, SECTIUNE DIN TERENUL PROPRIETATE PRIVATA DE LA ADRESA STR. FABRICA DE GLUCOZA NR. 6-8, NR. CADASTRAL 217344, SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "LARGIRE SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA INTRE STRADA BARBU VACARESCU SI STRADA PETRICANI - TRONSON I" IN VEDEREA CONTINUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 125/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 125 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSOLIDARE SI INTERVENTII LA CLADIRILE UZINEI DE REPARATII RATB"
 • Hotărârea 124/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 124 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE (SF) SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "DELIMITAREA AMPRIZEI LINIEI DE TRAMVAI 1/10 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL"
 • Hotărârea 123/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 123 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PROIECTAREA SI EXECUTIA UNUI LIFT SECUNDAR SI A SCARII DE EVACUARE CU TARGA, STATIE DE POMPARE HIDRANTI SI PLATFORMA GUNOI", PENTRU SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA"
 • Hotărârea 122/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 122 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CENTRUL MEDICAL SF. STEFAN SI CENTRU DE REFERINTA PENTRU DIABET N. MALAXA"
 • Hotărârea 121/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 121 din 2018-03-28 PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR CUPLURILOR INFERTILE DIN BUCURESTI CARE AU INDICATIE MEDICALA PENTRU EFECTUAREA PROCEDURII DE FERTILIZARE IN VITRO- FIV - O SANSA PENTRU CUPLURILE INFERTILE
 • Hotărârea 120/2018 - Municipiul București - 28.03.2018

  HOTARAREnr. 120 din 2018-03-28 PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR FEMEILOR GRAVIDE DIN BUCURESTI PENTRU ACHITAREA MEDICAMENTELOR SI SERVICIILOR MEDICALE DENUMIT VOUCHER-UL MATERNA BUCURESTI
 • Hotărârea 119/2018 - Municipiul București - 01.03.2018

  HOTARAREnr. 119 din 2018-03-01 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE MANDAT-CADRU SI DESEMNAREA ADMINISTRATORULUI SPECIAL AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE (R.A.D.E.T.), PRECUM SI A PERSOANEI IMPUTERNICITE SA SEMNEZE CONTRACTUL DE MANDAT CU ACESTA MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 237/2017
 • Hotărârea 118/2018 - Municipiul București - 01.03.2018

  HOTARAREnr. 118 din 2018-03-01 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SEDINTA DE INDATA DIN DATA DE 01 MARTIE 2018
 • Hotărârea 117/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 117 din 2018-02-22 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 A UNUI IMOBIL-TEREN IN VEDEREA PLANTARII DE STEJARI CU SPRIJINUL AMBASADEI REPUBLICII LITUANIA LA BUCURESTI COMPLETEAZA HCGMB NR. 584/2017
 • Hotărârea 116/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 116 din 2018-02-22 PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII PARCULUI FABRICII SITUAT PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALA A SECTORULUI 6, BUCURESTI IN PARCUL TUDOR VLADIMIRESCU(1780-1821, CONDUCATORUL MISCARII DIN 1821)
 • Hotărârea 115/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 115 din 2018-02-22 PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII PARCULUI GIULESTI SITUAT PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALA A SECTORULUI 6, BUCURESTI IN PARCUL MARIN PREDA(1922-1980, SCRIITOR)
 • Hotărârea 114/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 114 din 2018-02-22 CU PRIVIRE LA IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA INCHEIEREA INTELEGERII DE COOPERARE CU MUNICIPIUL NAZARET - IIIiT DIN STATUL ISRAEL
 • Hotărârea 113/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 113 din 2018-02-22 CU PRIVIRE LA IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA INCHEIEREA INTELEGERII DE COOPERARE CU RAIONUL ORHEI DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • Hotărârea 112/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 112 din 2018-02-22 CU PRIVIRE LA IMPUTRENICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA INCHEIEREA INTELEGERII DE COOPERARE CU SECTORUL CANKAYA AL MUNICIPIULUI ANKARA DIN REPUBLICA TURCIA
 • Hotărârea 111/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 111 din 2018-02-22 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INFIINTAREA CENTRULUI MEDICO-SOCIAL "SF. ANDREI"- UNITATE SANITARA CU PERSONALITATE JURIDICA, IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5
 • Hotărârea 110/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 110 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ORGANIZARE, FUNCTIONARE SI ADMINISTRARE A CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI A CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 109/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 109 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRNTRU SERVICIUL PUBLIC SI PRIVAT DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 108/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 108 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI DE INTRETINERE ARBORI SI SPATII VERZI IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI A CAIETULUI DE SARCINI PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIVIND ACTIVITATILE DE INTRETINERE A ARBORILOR SI A SPATIILOR VERZI
 • Hotărârea 107/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 107 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU SERVICIUL DE INTRETINERE A ARBORILOR SI SPATIILOR VERZI DE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 106/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 106 din 2018-02-22 PRIVIND APROBABAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A PARCURILOR SI GRADINILOR DIN MUNICIPIUL BUCURESTI SI A CAIETULUI DE SARCINI PENTRU SERVICIUL DE ADMINISTRARE A PARCURILOR SI GRADINILOR DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 105/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 105 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A PARCURILOR SI GRADINILOR DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 104/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 104 din 2018-02-22 PRIVIND APROBABAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI PUBLIC DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE SI INTRETINERE A RETELEI STRADALE, LUCRARILOR DE ARTA AFLATE IN PATRIMONIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE SI INTRETINERE A RETELEI STRADALE, LUCRARILOR DE ARTA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN
 • Hotărârea 103/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 103 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE SI INTRETINERE A RETELEI STRADALE, LUCRARILOR DE ARTA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN
 • Hotărârea 102/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 102 din 2018-02-22 PRIVIND APROBABAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND SERVICIUL DE ADMINISTRARE A FONDULUI IMOBILIAR AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SI A CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A FONDULUI IMOBILIAR AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI
 • Hotărârea 101/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 101 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRNTRU SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A FONDULUI IMOBILIAR AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI
 • Hotărârea 100/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 100 din 2018-02-22 PRIVIND APROBABAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE PUBLICITATE STRADALA SI AFISAJ DIN MUNICIPIUL BUCURESTISI SI A CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE PUBLICITATE STRADALA SI AFISAJ DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 99/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 99 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE PUBLICITATE STRADALA SI AFISAJ DIN MUNICIPIUL BUCURESTISI N
 • Hotărârea 98/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 98 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI A CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI PUBLIC SI PRIVAT PENTRU ASIGURAREA MANAGEMENTULUI TRAFICULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 97/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 97 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRNTRU SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PENTRU ASIGURAREA MANAGEMENTULUI TRAFICULUI IN MUNUCIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 96/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 96 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE SI EPLOATARE A PARCARILOR DIN MUNICIPIUL BUCURESTI SI A CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A PARCAJELOR APARTINANDDOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 95/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 95 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A PARCAJELOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 94/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 94 din 2018-02-22 PRIVIND APROBABAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI: AMENAJAREA, EXPLOATAREA SI INTRETINEREA LACURILOR, STRANDURILOR, BAILOR, BAZELOR DE ODIHNA SI DE AGREMENT DIN MUNICIPIUL BUCURESTI SI A CAIETULUI DE SARCINI PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJARE, EXPLOATARE, REPARARE, PROTEJARE SI INTRETINERE A LACURILOR, STRANDURILOR, COMPLEXELOR DE SANATATE SI BAILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 93/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 93 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC AFERENT ACTIVITATILOR DE AMENAJARE, EXPLOATARE, REPARARE, PROTEJARE SI INTRETINERE A LACURILOR, STRANDURILOR SI CASELOR DE ODIHNA SI TRATAMENT DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 92/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 92 din 2018-02-22 PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII SEGMENTULUI DIN SOS. VIRTUTII CUPRINS INTRE CALEA CRANGASI SI RAUL DAMBOVITA, SECTOR 6, BUCURESTI IN SOSEAUA NEAGU DJUVARA(1916-2018, ISTORIC, DIPLOMAT) MODIFICA HCGMB NR. 31/2016
 • Hotărârea 91/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 91 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TAXEI MUNICIPALE PENTRU APA UZATA, PENTRU ANUL 2018, CALCULATA CONFORM ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 317/2008
 • Hotărârea 90/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 90 din 2018-02-22 PRIVIND ADOPTAREA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A DECLARATIEI DE ADERARE LA VALORILE FUNDAMENTALE, PRINCIPIILE, OBIECTIVELE SI MECANISMUL DE MONITORIZARE A STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2016-2020
 • Hotărârea 89/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 89 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 488/2017 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2018 INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXEI HCGMB NR. 488/2017
 • Hotărârea 88/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 88 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI SI STATULUI DE FUNCTII ALE CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI-ARCUB INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXEI 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 145/2017
 • Hotărârea 87/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 87 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI SI STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 650/2017
 • Hotărârea 86/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 86 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI SI STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC, PRECUM SI PENTRU REDUCEREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI LA UNELE SERVICII PUBLICE DE INTERES LOCAL MODIFICA HCGMB NR. 305/2013 MODIFICA HCGMB NR. 297/2016
 • Hotărârea 85/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 85 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 81/2016
 • Hotărârea 84/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 84 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL ABROGA ANEXA 2 A HCGMB NR. 305/2013 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 144/2015 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 45/2016 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 54/2016 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 346/2016 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 601/2017
 • Hotărârea 83/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 83 din 2018-02-22 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 607/2017 PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 20/1994 PRIVIND MASURI PENTRU REDUCEREA RISCULUI SEISMIS AL CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, REPUBLICATA, IN VEDEREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE INTERVENTIE LA CONSTRUCTIILE CU DESTINATIA DE LOCUITA MULTIETAJATE PRECUM SI LA SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA DE LOCUINTA, INCADRATE PRIN RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA IN CLASA 1 DE RISC SEISMIC SI IMPLEMENTAREA UNOR MODALITATI DE FACILITARE LA RAMBURSARE
 • Hotărârea 82/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 82 din 2018-02-22 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 11/20.11.2017, SITUAT IN BUCURESTI, BD. UNIRII NR. 57, BL. E4, SC. 2, ET. 3, AP. 44 SECTOR 3 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 81/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 81 din 2018-02-22 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 5/30.01.2018, SITUAT IN BUCURESTI, CALEA DOROBANTI NR. 91, BL. 12B, SC. C, ET. 2, AP.69 SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 80/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 80 din 2018-02-22 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 1/22.01.2018, SITUAT IN BUCURESTI, STR. RAUL DORNA NR. 6, SCARA A, BL. Z46, ET. 7, AP. 47, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 79/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 79 din 2018-02-22 PRIVIND INCASAREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI SUPLIMENTAR DE VACANTA SUCCESORALA NR. 2/10.01.2018, SITUAT IN BUCURESTI, STR. AUREL PERSU NR. 155, SCARA A, SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 78/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 78 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI NOMINALE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM ABROGA HCGMB NR. 355/2016 ABROGA HCGMB NR. 219/2017 ABROGA HCGMB NR. 271/2017
 • Hotărârea 77/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 77 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) STR. MARINARILOR NR. 30, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 76/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 76 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) STR. BAIA DE ARAMA NR. 1 - SECTOR 2
 • Hotărârea 75/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 75 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. VASILE LASCAR NR. 53-55, SECTOR 2
 • Hotărârea 74/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 74 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CORNESCU NR. 14, SECTORUL 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 73/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 73 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL B-DUL THEODOR PALLADY NR. 287, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 72/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 72 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA STRAULESTI NR. 68, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 71/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 71 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA RAHOVEI NR. 284, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 70/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 70 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. BUCURESTI-TARGOVISTE NR. 50, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 69/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 69 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. MIHAIL SEBASTIAN NR. 88B, LOT 2, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 68/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 68 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CONDURACHE GHEORGHE NR. 7-9, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 67/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 67 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. SOLZILOR NR. 2 SI NR. 2C, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 66/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 66 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. TITU MAIORESCU NR. 13-17 LOT 1, STR. TITU MAIORESCU NR. 17B, NR. 13-17 SI VASELOR NR. 47-49, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 65/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 65 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL INTRAREA GLIEI NR. 9-11, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 64/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 64 din 2018-02-22 PRIVIND REPARTIZAREA PE SECTOARELE MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUMELOR DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PENTRU ACHITAREA ARIERATELOR PROVENITE DIN NEPLATA CHELTUIELILOR DE FUNCTIONARE SI/SAU DE CAPITAL IN ORDINEA CRONOLOGICA A VECHIMII ARIERATELOR SI PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA SI A PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CARE NECESITA COFINANTARE LOCALA PE ANUL 2018
 • Hotărârea 63/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 63 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI PE ANUL 2018
 • Hotărârea 62/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 62 din 2018-02-22 PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE DE CATRE ACTIONARUL MUNICIPIUL BUCURESTI, LA CUMPARAREA CELOR 12 ACTIUNI OFERITE SPRE VANZARE DE ACTIONARUL SERVICE CICLOP S.A., CU VALOAREA NOMINALA, TOTALA DE 120 LEI, CE REPREZINTA 0,0004% DIN CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA S.A., PERSOANA JURIDICA ROMANA, CU SEDIUL SOCIAL IN BUCURESTI, SECTORUL 1, STRADA ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, ETAJUL 2, BIROUL NR. 3, NUMARUL DE INREGISTRARE LA OFICIUL REGISTRUL COMERTULUI BUCURESTI: J40/9172/2017 SI C.U.I.: 37752029
 • Hotărârea 61/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 61 din 2018-02-22 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 SI ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA C.G.M.B NR. 623/19.12.2017 PRIVIND ACORDUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA INCHEIERII CONVENTIEI PRIVIND FINANTAREA PROIECTULUI "IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT CU BICICLETA IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI", INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI MINISTERUL MEDIULUI
 • Hotărârea 60/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 60 din 2018-02-22 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 19/17.01.2018 PRIVIND PRELUAREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN STR. CONSTANTIN MILLE NR. 10, SECTOR 1, CU DESTINATIA DE SEDII PENTRU INSTITUTII PUBLICE
 • Hotărârea 59/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 59 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARUL TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2 ALIN.2 SI ALIN.2.1 SI ANEXELOR 4A SI 4B ALE HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 58/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 58 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII DENUMIRII ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BUCURESTI-ILFOV IN ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA METROPOLITANA BUCURESTI, PRECUM SI COMPLETAREA SCOPULUI SI OBIECTIVELOR ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA METROPOLITANA BUCURESTI
 • Hotărârea 57/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 57 din 2018-02-22 PRIVIND IMPUTERNICIREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI IN SCOPUL INCHEIERII UNUI ACORD CU SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DIN MUNICIPIUL CHISINAU, REPUBLICA MOLDOVA IN VEDEREA TRANSMITERII A 2 AUTOBUZE
 • Hotărârea 56/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 56 din 2018-02-22 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 55/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 55 din 2018-02-22 PRIVIND REORGANIZARII REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI-R.A. PRIN SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE DIN REGIE AUTONOMA IN SOCIETATE PE ACTIUNI CU DENUMIREA SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI S.T.B. S.A. ICETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 250/1997 MODIFICA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 54/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 54 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2018
 • Hotărârea 53/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 53 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "BUST ELISABETA RIZEA" IN PARCUL DRUMUL TABEREI, SECTOR 6, BUCURESTI
 • Hotărârea 52/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 52 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2018 LA FINANTAREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV
 • Hotărârea 51/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 51 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 1 LA ACORDUL DE ASOCIERE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, FUNDATIA CRUCEA ALB-GALBENA SI ASOCIATIA DE AJUTOR MUTUAL BUCURESTI IN VEDEREA ASIGURARII CONTINUITATII PROIECTULUI "CENTRUL PILOT DE COORDONARE A SERVICIILOR DE INGRIJIRI LA DOMICILIU DIN MUNICIPIUL BUCURESTI", APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 532/2017
 • Hotărârea 50/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 50 din 2018-02-22 PRIVIND INFIINTAREA CENTRULUI CULTURAL LUMINA SI APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ACESTEIA COMPLETEAZA HCGMB NR. 304/2017
 • Hotărârea 49/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 49 din 2018-02-22 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU ACHIZITIONAREA IMOBILULUI MONUMENT ISTORIC SITUAT IN STR. LIPSCANI NR. 26, SECTOR 3, CU DESTINATIA DE SPATIU CULTURAL
 • Hotărârea 48/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 48 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "ADOPTAREA COGENERARII PENTRU CENTRALA TERMICA DE ZONA CASA PRESEI"
 • Hotărârea 47/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 47 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE SALA SPORT MULTIFUNCTIONALA IN INCINTA COLEGIULUI NATIONAL GRIGORE MOISIL"- B-DUL TIMISOARA NR. 33, SECTOR 6
 • Hotărârea 46/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 46 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE SALA SPORT MULTIFUNCTIONALA IN INCINTA LICEULUI TEORETIC TUDOR VLADIMIRESCU"-B-DUL IULIU MANIU NR. 15, SECTOR 6
 • Hotărârea 45/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 45 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE SALA SPORT MULTIFUNCTIONALA IN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR. 167 (FOSTA NR. 202)" - CALEA CRANGASI NR. 140, SECTOR 6
 • Hotărârea 44/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 44 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE SALA SPORT MULTIFUNCTIONALA IN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE SFINTII CONSTANTIN SI ELENA" - ALEEA LUNCA CERNEI NR. 3, SECTOR 6
 • Hotărârea 43/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 43 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE SALA SPORT MULTIFUNCTIONALA IN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR. 197"- STRADA OBCINA MARE NR. 2, SECTOR 6
 • Hotărârea 42/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 42 din 2018-02-22 PRIVIND PRELUAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE FAZA "STUDIU DE FEZABILITATE" AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE SALI SPORT MULTIFUNCTIONALE IN INCINTA UNOR UNITATI DE INVATAMANT SECTOR 6"
 • Hotărârea 41/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 41 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITAREA SISTEM RUTIER SI REALIZARE RETELE EDILITARE PENTRU 68 STRAZI DIN MUNICIPIUL NBUCURSTI"
 • Hotărârea 40/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 40 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE (DALI) SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVELOR DE INVESTITII LUCRARI DE MODERNIZARE SI INTEGRARE IN SISTEMUL BTMS A INTERSECTIILOR SEMAFORIZATE DE PE ARTERELE COLENTINA, CAMIL RESSU - THEODOR PALLADY, 13 SEPTEMBRIE - BD. GHENCEA, CALEA GRIVITEI - BUCURESTII NOI, GIURGIULUI
 • Hotărârea 39/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 39 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2018 LA FINANTAREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI-ILFOV
 • Hotărârea 38/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 38 din 2018-02-22 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CALITATE DE PARTENER, LA PROIECTUL CU FINANTARE NERAMBURSABILA "WALK THE (GLOBAL)WALK", IN CADRUL APELULUI DE PROIECTE EUROPEAID/151103/DH/ACT/MULTI-4
 • Hotărârea 37/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 37 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "EXTINDERE SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU", APROBATI PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 385/16.12.2009 MODIFICA HCGMB NR. 385/2009
 • Hotărârea 36/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 36 din 2018-02-22 PRIVIND DECLARAREA CA BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A COTEI DE 1/2 DIN IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, STR. NICOLAE TOITZA, NR. 9, SECTOR 3, IN VEDEREA REALIZARII UNEI PARCARI MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 35/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 35 din 2018-02-22 PRIVIND DEZMEMBRAREA CADASTRALA A IMOBILULUI DEPOUL GIURGIULUI CE APARTINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STRADA ACTIUNII NR. 52-54, SECTOR 4, IN SCOPUL REALIZARII SI A UNEI AUTOBAZE MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 34/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 34 din 2018-02-22 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRASMITEREA MAUSOLEULUI "MEMORIALUL EROILOR NEAMULUI" DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA OFICIULUI NATIONAL PENTRU CULTUL EROILOR DIN SUBORDINEA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 20/2017
 • Hotărârea 33/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 33 din 2018-02-22 PRIVIND PREDAREA IN ADMINISTRARE A LIFTURILOR SI ESCALATOARELOR CE FAC PARTE DIN OBIECTIVUL "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA PIATA SUDULUI", DE CATRE DIRECTIA TRANSPORTURI, DRUMURI SI SISTEMATIZAREA CIRCULATIEI CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR
 • Hotărârea 32/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 32 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE CORP A SI B MATERNITATEA BUCUR"- STRADA BUCUR NR. 10 (CORP A) SI NR. 19 (CORP B), SECTOR 4
 • Hotărârea 31/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 31 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "BAZIN DE RECUPERARE PRIN HIDROKINETOTERAPIE LA SPITALUL DE BOLI CRONICE SF. LUCA"
 • Hotărârea 30/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 30 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSOLIDARE SI REABILITARE PAVILION A DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR. VICTOR BABES"
 • Hotărârea 29/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 29 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE PRIVIND CONSTRUIREA UNEI MATERNITATI IN CURTEA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA "SFANTUL IOAN" BUCURESTI
 • Hotărârea 28/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 28 din 2018-02-22 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A UNOR IMOBILE PROPRIETATE DE STAT SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI CONSOLIDARE
 • Hotărârea 27/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 27 din 2018-02-22 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE A IDENTIFICA SUPRAFETELE DE TEREN SI SA DEMAREZE PROCEDURILE NECESARE PRIVIND CONSTRUCTIA A DOUA SPITALE GENERALISTE
 • Hotărârea 26/2018 - Municipiul București - 22.02.2018

  HOTARAREnr. 26 din 2018-02-22 PRIVIND PRELUAREA IN ADMINISTRAREA DIRECTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI DIN SOSEAUA PIPERA NR. 55, SECTOR 2, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "SPITALUL METROPOLITAN"
 • Hotărârea 25/2018 - Municipiul București - 17.01.2018

  HOTARAREnr. 25 din 2018-01-17 PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 PCT. 3 DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 21/30.01.2017 PRIVIND REVOCAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA SC SERVICE CICLOP SA NUMITI PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 102/2013 SI NUMIREA ALTOR REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA SC SERVICE CICLOP SA MODIFICA HCGMB NR. 21/2017
 • Hotărârea 24/2018 - Municipiul București - 17.01.2018

  HOTARAREnr. 24 din 2018-01-17 PRIVIND CONSTITUIREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI
 • Hotărârea 23/2018 - Municipiul București - 17.01.2018

  HOTARAREnr. 23 din 2018-01-17 PRIVIND CONSTITUIREA "ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE BUCURESTI"
 • Hotărârea 22/2018 - Municipiul București - 17.01.2018

  HOTARAREnr. 22 din 2018-01-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE A HOTARA ASOCIEREA CU PERSOANE JURIDICE, ROMANE SAU STRAINE, CU ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE SI CU ALTI PARTENERI SOCIALI, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL CU PRIVIRE LA REPARATIILE IMPREJURIMILOR CIMITIRELOR SITUATE PE RAZA SECTORULUI 4
 • Hotărârea 21/2018 - Municipiul București - 17.01.2018

  HOTARAREnr. 21 din 2018-01-17 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE ADOPTARE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN BULEVARDUL BUCURESTII NOI NR. 170, SECTOR 1, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA C.G.M.B.
 • Hotărârea 20/2018 - Municipiul București - 17.01.2018

  HOTARAREnr. 20 din 2018-01-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI SA EXERCITE UNELE ATRIBUTII ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PANA LA TRANSFORMAREA ACESTEIA IN SOCIETATE COMERCIALA
 • Hotărârea 19/2018 - Municipiul București - 17.01.2018

  HOTARAREnr. 19 din 2018-01-17 PRIVIND PRELUAREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI DIN STR. CONSTANTIN MILLE NR. 10, SECTOR 1, CU DESTINATIA DE SEDII PENTRU INSTITUTII PUBLICE ABROGA HCGMB NR. 181/2003
 • Hotărârea 18/2018 - Municipiul București - 17.01.2018

  HOTARAREnr. 18 din 2018-01-17 PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRATREA DIRECTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN STR. GUTENBERG NR. 3, SECTOR 5 MODIFICA HCGMB NR. 271/2002 MODIFICA HCGMB NR. 109/2003 MODIFICA HCGMB NR. 2/2000
 • Hotărârea 17/2018 - Municipiul București - 17.01.2018

  HOTARAREnr. 17 din 2018-01-17 PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRATREA DIRECTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN STR. GUTENBERG NR. 1, SECTOR 5 MODIFICA HCGMB NR. 271/2002 MODIFICA HCGMB NR. 109/2003
 • Hotărârea 16/2018 - Municipiul București - 17.01.2018

  HOTARAREnr. 16 din 2018-01-17 PRIVIND PRELUAREA IN ADMINISTRAREA DIRECTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI DIN STRADA DONIZETTI NR. 8 - 10, SECTOR 2, IN VEDEREA REALIZARII UNEI PARCARI
 • Hotărârea 15/2018 - Municipiul București - 17.01.2018

  HOTARAREnr. 15 din 2018-01-17 PRIVIND TRANSMITEREA TEMPORARA A DREPTULUI DE FOLOSINTA CU TITLU GRATUIT A 5 AUTOBUZE MARCA MERCEDES CITARO CATRE S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. - TULCEA
 • Hotărârea 14/2018 - Municipiul București - 17.01.2018

  HOTARAREnr. 14 din 2018-01-17 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE PE ANUL 2017 DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI CONFORM O.M.F.P. NR. 3244/2017
 • Hotărârea 13/2018 - Municipiul București - 17.01.2018

  HOTARAREnr. 13 din 2018-01-17 PRIVIND APROBAREA DE PRINCIPIU A SETULUI DE ACTIUNI CONSECUTIVE CE VOR FI INCLUSE DE CATRE ADMINISTRATORUL SPECIAL IN PLANUL DE REORGANIZARE AL RADET BUCURESTI
 • Hotărârea 12/2018 - Municipiul București - 17.01.2018

  HOTARAREnr. 12 din 2018-01-17 PRIVIND APROBAREA REPARTIZARII LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A NUMARULUI MAXIM DE POSTURI FINANTATE PENTRU PERSONALUL NECLERICAL DIN UNITATILE DE CULT PE ANUL 2018
 • Hotărârea 11/2018 - Municipiul București - 17.01.2018

  HOTARAREnr. 11 din 2018-01-17 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE FARA SARCINI A STATUII LEULUI - SIMBOLUL ORASULUI IERUSALIM
 • Hotărârea 10/2018 - Municipiul București - 17.01.2018

  HOTARAREnr. 10 din 2018-01-17 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL, PRECUM SI MODIFICAREA UNOR HOTARARI ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 305/2013 ABROGA HCGMB NR. 54/2016 MODIFICA HCGMB NR. 81/2016 MODIFICA HCGMB NR. 297/2016 MODIFICA HCGMB NR. 112/2017 MODIFICA HCGMB NR. 601/2017
 • Hotărârea 9/2018 - Municipiul București - 17.01.2018

  HOTARAREnr. 9 din 2018-01-17 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 345/15.11.2016 PRIVIND VALIDAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 8/2018 - Municipiul București - 17.01.2018

  HOTARAREnr. 8 din 2018-01-17 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ARTICOLULUI 7 DIN ANEXA LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 250/2017
 • Hotărârea 7/2018 - Municipiul București - 17.01.2018

  HOTARAREnr. 7 din 2018-01-17 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI ARHIVELE NATIONALE ALE ROMANIEI
 • Hotărârea 6/2018 - Municipiul București - 17.01.2018

  HOTARAREnr. 6 din 2018-01-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE A HOTARI IN VEDEREA ADERARII SECTORULUI 2 LA "CONVENTIA PRIMARILOR PRIVIND CLIMA SI ENERGIA"
 • Hotărârea 5/2018 - Municipiul București - 17.01.2018

  HOTARAREnr. 5 din 2018-01-17 PRIVIND APROBAREA FINANTARII PROGRAMULUI UNITAR DE IGIENIZARE DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2018
 • Hotărârea 4/2018 - Municipiul București - 17.01.2018

  HOTARAREnr. 4 din 2018-01-17 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI DR. AUREL VAINER
 • Hotărârea 3/2018 - Municipiul București - 17.01.2018

  HOTARAREnr. 3 din 2018-01-17 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A JUDETULUI ILFOV INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 267/2010 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 144/2013 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 111/2017 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 303/2017 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 383/2017 INCETEAZA APLICABILITATEAHCGMB NR. 499/2017
 • Hotărârea 2/2018 - Municipiul București - 17.01.2018

  HOTARAREnr. 2 din 2018-01-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL NOD INTERMODAL CAP LINIE DE TRAMVAI SI METROU PARK&RIDE; - PARCARE SUPRATERANA SI TERMINAL R.A.T.B. INTERSECTIA SOS. PANTELIMON CU SOS. VERGULUI DUDESTI, SECTORUL 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 1/2018 - Municipiul București - 17.01.2018

  HOTARAREnr. 1 din 2018-01-17 PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 368/2016 PRIVIND INFIINTAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC SI APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ACESTUI SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CU ACTIVITATEA DE PREGATIRE, PROGRAMARE A SERVICIILOR DE RELOCARE DE LA IMOBILELE LA CARE URMEAZA SA SE EXECUTE LUCRARI DE INTERVENTIE - CONSOLIDARE PANA LA LOCUINTELE DE NECESITATE ATRIBUITE SI LUCRARI DE INTREVENTIE IN PRIMA URGENTA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A CLADIRILOR DE LOCUIT