• Hotărârea 686/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 686 din 2017-12-19 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 685/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 685 din 2017-12-19 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE A MUNICIPIUULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 360/2017
 • Hotărârea 684/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 684 din 2017-12-19 PRIVIND DESEMNAREA COORDONATORULUI COMITETULU DE INITIATIVA LOCALA SI A TREI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCRESTI, CA MEMBRI IN COMITET, IN CONFORMITATE CU HOTARAREA C.G.M.B. NR. 396/28.09.2017
 • Hotărârea 683/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 683 din 2017-12-19 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 682/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 682 din 2017-12-19 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 681/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 681 din 2017-12-19 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR ABROGA HCGMB NR. 547/2017
 • Hotărârea 680/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 680 din 2017-12-19 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE A HOTARI IN VEDEREA ADERARII SECTORULUI 6 LA "CONVENTIA PRIMARILOR PRIVIND CLIMA SI ENERGIA"
 • Hotărârea 679/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 679 din 2017-12-19 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA COOPERAREA INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL
 • Hotărârea 678/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 678 din 2017-12-19 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4 DE A HOTARI ASOCIEREA CU FUNDATIA HOPE FOR CHILDREN, IN VEDEREA DEZINSTITUTIONALIZARII COPIILOR GAZDUITI IN CENTRUL "ROBIN HOOD"
 • Hotărârea 677/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 677 din 2017-12-19 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA CU ASOCIATIA DIACONIA FILIALA SECTOR 3 - ASEZAMANTUL SOCIAL SF. MARIA
 • Hotărârea 676/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 676 din 2017-12-19 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU ASOCIATIA HANDBAL CLUB DINAMO BUCURESTI
 • Hotărârea 675/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 675 din 2017-12-19 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2017
 • Hotărârea 674/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 674 din 2017-12-19 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL COMPANIEI MUNICIPALE MEDICALA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 673/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 673 din 2017-12-19 PRIVIND ACORDAREA UNUI IMPRUMUT TEMPORAR, DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA MEDICALA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 672/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 672 din 2017-12-19 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE MEDICALA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 671/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 671 din 2017-12-19 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. SERVICE CICLOP S.A.
 • Hotărârea 670/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 670 din 2017-12-19 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL TRUSTULUI DE CLADIRI METROPOLITANE S.A.
 • Hotărârea 669/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 669 din 2017-12-19 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 668/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 668 din 2017-12-19 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 667/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 667 din 2017-12-19 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 666/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 666 din 2017-12-19 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE IMOBILIARA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 665/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 665 din 2017-12-19 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 664/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 664 din 2017-12-19 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE PAZA SI SECURITATE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 663/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 663 din 2017-12-19 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 662/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 662 din 2017-12-19 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 661/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 661 din 2017-12-19 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE AGREMENT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 660/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 660 din 2017-12-19 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 659/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 659 din 2017-12-19 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 658/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 658 din 2017-12-19 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE PARKING BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 657/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 657 din 2017-12-19 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALESTRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 656/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 656 din 2017-12-19 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE CONSOLIDARI S.A.
 • Hotărârea 655/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 655 din 2017-12-19 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 654/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 654 din 2017-12-19 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 181/25.08.2016 MODIFICATA PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 27/30.01.2017, PRIVIND CONSTITUIREA SI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET
 • Hotărârea 653/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 653 din 2017-12-19 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII PRECUM SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 531/2017 ART. II SI ART. III SI ANEXELE 1 SI 2 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 198/2018
 • Hotărârea 652/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 652 din 2017-12-19 PRIVIND APROBAREA NORMELOR FINANCIARE PENTRU ACTIVITATEA SPORTIVA DESFASURATA LA NIVELUL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 593/2017
 • Hotărârea 651/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 651 din 2017-12-19 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 228/2017
 • Hotărârea 650/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 650 din 2017-12-19 PRIVIND REORGANIZAREA CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 5 SI ANEXELOR 1, 2 SI 3 ALE HCGMB NR. 336/2017 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 87/2018
 • Hotărârea 649/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 649 din 2017-12-19 PRIVIND REORGANIZAREA INSTITUTIEI PUBLICE DE CULTURA DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - CIRC&VARIETE; GLOBUS BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 414/2016
 • Hotărârea 648/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 648 din 2017-12-19 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI "C.I. NOTTARA" INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 412/2016
 • Hotărârea 647/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 647 din 2017-12-19 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZATIEI ANUALE DE MEMBRU AL ASOCIATIEI MUNICIPIILOR DIN ROMANIA PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 646/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 646 din 2017-12-19 PRIVIND INSTITUIREA TAXEI SPECIALE PENTRU PROMOVAREA TURISTICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2018
 • Hotărârea 645/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 645 din 2017-12-19 PRIVIND STABILIREA PRETURILOR MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI PE ANUL 2018
 • Hotărârea 644/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 644 din 2017-12-19 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZATIEI ANUALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI LA ORGANIZATIA MONDIALA A ORASELOR SI ADMINISTRATIILOR LOCALE IN DOMENIUL GUVERNARII ELECTRONICE - WeGO
 • Hotărârea 643/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 643 din 2017-12-19 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 86/28.02.2017 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI COMISIEI DE EVALUARE/NEGOCIERE A OFERTELOR SI COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PENTRU CONCESIONAREA TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN TEMEIUL LEGII NR. 50/1991, ACTUALIZATA
 • Hotărârea 642/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 642 din 2017-12-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL BULEVARDUL THEODOR PALLADY NR. 49A SI NR. 51, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 641/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 641 din 2017-12-19 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL A TUTUROR COSTURILOR NEELIGIBILE SI A COSTURILOR SUPLIMENTARE CONEXE AFERENTE PROIECTULUI "AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA SI TEI SI ZONA ADIACENTA LOR" SI INCETAREA APLICABILITATII HOTARARII C.G.M.B. NR. 270/22.12.2015 SI HOTARARII C.G.M.B. NR. 90/28.04.2016
 • Hotărârea 640/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 640 din 2017-12-19 PRIVIND CONTINUAREA PROIECTULUI DE PREVENIRE HIV SI INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALA A CONSUMATORILOR DE DROGURI "UN PAS INAINTE PENTRU INTEGRAREA SOCIALA SI PROFESIONALA A PERSOANELOR VULNERABILE DIN BUCURESTI"
 • Hotărârea 639/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 639 din 2017-12-19 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR "OMENIA" BUCURESTI
 • Hotărârea 638/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 638 din 2017-12-19 PRIVIND STABILIREA COSTULUI MEDIU LUNAR PENTRU BENEFICIARII CENTRELOR REZIDENTIALE SI CENTRELOR DE ZI AFLATE IN SUBORDINEA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI CAT SI A CONTRIBUTIEI LUNARE DE INTRETINERE SI A METODOLOGIEI DE CALCUL PENTRU BENEFICIARII CENTRELOR DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANE DEPENDENTE
 • Hotărârea 637/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 637 din 2017-12-19 PRIVIND PRELUNGIREA ACORDULUI DE ASOCIERE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ASOCIATIA ZAMBETUL INGERILOR, PENTRU IMPLEMENTAREA IN COMUN A PROIECTULUI "SANDWICH-UL DE LA MIEZUL NOPTII", APROBAT PRIN C.G.M.B. NR. 400/2016
 • Hotărârea 636/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 636 din 2017-12-19 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CALITATE DE PARTENER, LA PROIECTUL "RECOGNIZE AND CHANGE - R&C;" (RECUNOASTE SI FA O SCHIMBARE! TINERI IMPOTRIVA DISCRIMINARII SI VIOLENTEI AVAND LA BAZA MOTIVE LEGATE DE GEN SI MIGRATIE)
 • Hotărârea 635/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 635 din 2017-12-19 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PARCAJ ACOPERIT SI ZONA DE AGREMENT PANAIT CERNA ADIACENT BLOCURILOR M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14", SECTOR 3
 • Hotărârea 634/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 634 din 2017-12-19 PRIVIND PRELUAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE FAZA "STUDIU DE FEZABILITATE" AFERENTA OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PARCAJ ACOPERIT SI ZONA DE AGREMENT PANAIT CERNA ADIACENT BLOCURILOR M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14"
 • Hotărârea 633/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 633 din 2017-12-19 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PARCAJ ACOPERIT SI ZONA DE AGREMENT STRADA TEXTILISTILOR", SECTOR 3
 • Hotărârea 632/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 632 din 2017-12-19 PRIVIND PRELUAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE FAZA "STUDIU DE FEZABILITATE" AFERENTA OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PARCAJ ACOPERIT SI ZONA DE AGREMENT IN ZONA STRADA TEXTILISTILOR"
 • Hotărârea 631/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 631 din 2017-12-19 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "CONSOLIDARE, RESTAURARE SI CONSERVAREA MUZEULUI GHEORGHE TATTARESCU" - FAZA DALI
 • Hotărârea 630/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 630 din 2017-12-19 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE (STUDIU DE FEZABILITATE)PENTRU INTRODUCEREA DE AUTOBUZE ELECTRICE IN SISTEMUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 629/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 629 din 2017-12-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE MASURI DESTINATE PROTECTIEI PERSOANELOR ADULTE FARA ADAPOST DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI IN SEZONUL RECE 2017-2018
 • Hotărârea 628/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 628 din 2017-12-19 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 DE A HOTARA CU PRIVIRE LA INCHEIEREA ACORDULUI DE COOPERARE CU COMUNA SAINT-JOSE-TEN-NOODE, BRUXELLES, BELGIA
 • Hotărârea 627/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 627 din 2017-12-19 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 DE A HOTARA CU PRIVIRE LA INCHEIEREA ACORDULUI DE COOPERARE CU RAIONUL HANCESTI DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • Hotărârea 626/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 626 din 2017-12-19 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 178/2008 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI-CADRU, A CAIETULUI DE SARCINI SI A CONTRACTULUI DE ATRIBUIRE IN GESTIUNE DELEGATA PENTRU ORGANIZAREA SI EXECUTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL IN REGIM DE TAXI
 • Hotărârea 625/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 625 din 2017-12-19 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B NR. 114/2016 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A TERASELOR SEZONIERE IN ZONELE PROTEJATE SI IN PERIMETRUL CENTRULUI ISTORIC BUCURESTI
 • Hotărârea 624/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 624 din 2017-12-19 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII SI/SAU GARANTARII UNEI/UNOR FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE SI/SAU EXTERNE IN VALOARE TOTALA DE PANA LA 555.000.000 LEI, IN VEDEREA REFINANTARII DATORIEI PUBLICE LOCALE PROVENITE DIN EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI REALIZATA IN ANUL 2015, COD ISIN ROPMBUDBL012
 • Hotărârea 623/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 623 din 2017-12-19 PRIVIND ACORDUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA INCHEIERII CONVENTIEI PRIVIND FINANTAREA PROIECTULUI "IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT CU BICICLETA IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI BUCUREST", INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI MINISTERUL MEDIULUI
 • Hotărârea 622/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 622 din 2017-12-19 PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII SEGMENTULUI DIN SOS. PAVEL DIMITRIEVICI-KISELEFF DELIMITAT INTRE PIATA PRESEI LIBERE SI ARCUL DE TRIUMF IN BULEVARDUL REGELE MIHAI I AL ROMANIEI (N.1921, SINAIA - D.2017, AUBONNE, ELVETIA)
 • Hotărârea 621/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 621 din 2017-12-19 PRIVIND PRELUAREA IN ADMINISTRAREA DIRECTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 35, SECTOR 5, IN VEDEREA REABILITARII
 • Hotărârea 620/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 620 din 2017-12-19 PRIVIND APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI SITUATE IN CALEA SERBAN VODA NR. 164-168, SECTOR 4, INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI VERGINIA SEVERIN, NATALY SHLOMIT KORN SI DAN HENRY SOLOMON
 • Hotărârea 619/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 619 din 2017-12-19 PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII PARCUL HERASTRAU IN PARCUL REGELE MIHAI I, DELIMITAT DE B-DUL PREZAN CONSTANTIN, B-DUL AVIATORILOR, SOS. NORDULUI, STR. ELENA VACARESCU, SOS. BUCURESTI-PLOIESTI, SOS. KISELEFF
 • Hotărârea 618/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 618 din 2017-12-19 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN SITUAT IN STR. CAPITAN ALEXANDRU SERBANESCU NR. 33-35, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 130 MP, TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, NECESAR REALIZARII EXTINDERII UNUI IMOBIL CU DESTINATIA DE HOTEL
 • Hotărârea 617/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 617 din 2017-12-19 PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU PRIORITATI PE STRUCTURI DE CAMERE, INTOCMITE CONFORM PREVEDERILOR LEGISLATIEI APROBATE PRIN ANEXA 1 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 494/2017, DE CATRE "COMISIA DE EVALUARE A SITUATIILOR SOCIALE DEOSEBITE IN CARE SE GASESC CETATENII MUNICIPIULUI BUCURESTI" SOLICITANTI DE LOCUINTE SOCIALE
 • Hotărârea 616/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 616 din 2017-12-19 PRIVIND DECLARAREA CA BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI TRANSMITEREA IMOBILULUI-PASAJ SUBTERAN "LUJERULUI" IN ADMINISTRAREA DIRECTA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6, IN VEDEREA REABILITARII STRUCTURALE, FUNCTIONALE SI ESTETICE A ACESTUIA
 • Hotărârea 615/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 615 din 2017-12-19 PRIVIND APROBAREA DECLANSARII PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU SUPRAFATA DE 64 MP, PARTE DIN TERENUL PROPRIETATE PRIVATA DE LA ADRESA DRUMUL NISIPOASA NR. 47-51, SECTOR 1, BUCURESTI, NR. CADASTRAL 226560, SITUAT PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "REALIZAREA RETELELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE, ILUMINAT PUBLIC, PRECUM SI A DRUMURILOR AFERENTE ANSAMBLULUI HENRI COANDA - ETAPA I" IN VEDEREA CONTINUARII SI FINALIZARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 614/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 614 din 2017-12-19 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMAN PRIN DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI, IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, A UNEI SUPRAFETE DE TEREN IMOBIL SITUAT IN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, STRADA BARBU VACARESCU NR. 168-172, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII LARGIRE SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA INTRE CALEA FLOREASCA SI SOSEAUA PETRICANI
 • Hotărârea 613/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 613 din 2017-12-19 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A DOUA SUPRAFETE DE TEREN DIN IMOBILUL SITUAT IN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, STRADA FABRICA DE GLUCOZA NR. 2-4, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII LARGIRE SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA INTRE CALEA FLOREASCA SI SOSEAUA PETRICANI
 • Hotărârea 612/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 612 din 2017-12-19 PRIVIND CUMPARAREA IMOBILULUI SITUAT IN B-DUL ION C. BRATIANU NR. 10, SECTORUL 3, BUCURESTI, IN BAZA EXERCITARII DREPTULUI DE PREEMTIUNE A MUNICIPIULUI BUCURESTI LA VANZAREA IMOBILELOR MONUMENT ISTORIC
 • Hotărârea 611/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 611 din 2017-12-19 PRIVIND CUMPARAREA IMOBILULUI SITUAT IN BD. REGINA ELISABETA NR. 32, SECTORUL 5, BUCURESTI (CINEMA LUMINA), CU DESTINATIA DE SPATIU CULTURAL
 • Hotărârea 610/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 610 din 2017-12-19 PRIVIND PRELUAREA IMOBILULUI TEREN SITUAT IN BULEVARDUL DINICU GOLESCU, NR. 40, SECTOR 1 DIN ADMINISTRAREA COMSILIULUI LOCAL SECTOR 1 IN ADMINISTRAREA DIRECTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 609/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 609 din 2017-12-19 PRIVIND ADMINISTRAREA CENTRULUI MUNICIPAL INTEGRAT PENTRU SITUATII DE URGENTA
 • Hotărârea 608/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 608 din 2017-12-19 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 DE A EFECTUA, IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, DEMERSURI PENTRU TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA ROMSILVA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUPRAFETEI DE TEREN NECESARA REALIZARII UNUI DRUM DE ACCES
 • Hotărârea 607/2017 - Municipiul București - 19.12.2017

  HOTARAREnr. 607 din 2017-12-19 PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 20/1994 PRIVIND MASURI PENTRU REDUCEREA RISCULUI SEISMIC AL CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, REPUBLICATA, IN VEDEREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE INTERVENTIE LA CONSTRUCTIILE CU DESTINATIA DE LOCUINTE MULTIETAJATE SI LA SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA DE LOCUINTA, INCADRATE PRIN RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA IN CLASA I DE RISC SEISMIC SI IMPLEMENTAREA UNOR MODALITATI DE FACILITARE LA RAMBURSARE
 • Hotărârea 606/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 606 din 2017-11-22 PRIVIND IMPLEMENTAREA PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI A BILETULUI UNIC DE CALATORIE S.C.T.M.B. METROREX S.A. - R.A.T.B., PARTE DIN INTEGRAREA TARIFARA A SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC
 • Hotărârea 605/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 605 din 2017-11-22 PRIVIND PRELUAREA IN ADMINISTRAREA DIRECTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI DIN STRADA BERZEI NR. 21, SECTOR 1
 • Hotărârea 604/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 604 din 2017-11-22 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 IN VEDEREA ADERARII SECTORULUI 4 LA "CONVENTIA PRIMARILOR PRIVIND CLIMA SI ENERGIA" (COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE & ENERGY)
 • Hotărârea 603/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 603 din 2017-11-22 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TAXEI MUNICIPALE PENTRU APA UZATA PENTRU ANUL 2017, CALCULATA CONFORM ANEXEI NR. 2 LA H.C.G.M.B. NR. 317/2008
 • Hotărârea 602/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 602 din 2017-11-22 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI PE ANUL 2017
 • Hotărârea 601/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 601 din 2017-11-22 PRIVIND INFIINTAREA DIRECTIEI GUVERNANTA CORPORATIVA SI A SERVICIULUI EURO - 2020 PRECUM SI MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 305/2013
 • Hotărârea 600/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 600 din 2017-11-22 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIAlA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CALITATE DE SOLICITANT, LA PROIECTUL "A SAFER LIFE FOR OLDER WOMEN: TRAINING PROFESSIONALS AND IMPLEMENTING COOPERATION MECHANISMS FOR COMBANTING VIOLENCE AND ABUSE AGAINST OLDER WOMEN" ( O VIATA MAI SIGURA PENTRU FEMEILE VARSTNICE:PREGATIREA PROFESIONISTILOR SI IMPLEMENTAREA MECANISMELOR DE COOPERARE PENTRU COMBATEREA VIOLENTEI SI ABUZULUI IMPOTRIVA FEMEILOR VARSTNICE)
 • Hotărârea 599/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 599 din 2017-11-22 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 19/2017 PRIVIND APROBAREA LISTELOR DE PRIORITATI PE STRUCTURI DE CAMERE INTOCMITE IN BAZA CRITERIILOR SI PUNCTAJELOR STABILITE CONFORM PREVEDERILOR DE CATRE COMISIA DE EVALUARE A SITUASTIILOR SOCIALE DEOSEBITE IN CARE SE GASESC CETATENII MUNICIPIULUI BUCURESTI, SOLICITANTI DE LOCUINTE SOCIALE SI APROBATE PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 162/2015, PREVAZUTE IN ANEXA NR. 2
 • Hotărârea 598/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 598 din 2017-11-22 PRIVIND INITIEREA, PREGATIREA SI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI "PRIMARIA COPIILOR"
 • Hotărârea 597/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 597 din 2017-11-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL INTR. TUDOR STEFAN NR. 31A, NR. 33, NR. 33A, NR. 35 SI NR. 37, SECTOR 1
 • Hotărârea 596/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 596 din 2017-11-22 PENTRU APROBAREA NORMEI INTERNE PRIVIND MODALITATEA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR INTRE ENTITATILE JURIDICE LA CARE MUNICIPIUL BUCURESTI ESTE ACTIONAR MAJORITAR
 • Hotărârea 595/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 595 din 2017-11-22 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 142/11.04.2017 PRIVIND PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 594/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 594 din 2017-11-22 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD-CADRU DE CONSULTANTA, ASISTENTA SI/SAU REPREZENTARE JURIDICA A ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC
 • Hotărârea 593/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 593 din 2017-11-22 PRIVIND APROBAREA NORMELOR FINANCIARE PENTRU ACTIVITATEA SPORTIVA DESFASURATA LA NIVELUL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI
 • Hotărârea 592/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 592 din 2017-11-22 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 118/2004 PRIVIND EXERCITAREA ACTIVITATII DE COMERCIALIZARE PE PRINCIPALELE RETELE STRADALE
 • Hotărârea 591/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 591 din 2017-11-22 PRIVIND SCHIMBAREA INCADRARII URBANISTICE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1838,00 MP SITUAT IN BUCURESTI, SOS. GHEORGHE IONESCU SISESTI NR. 273, SECTORUL 1, BUCURESTI, DIN U.T.R. V1a-SPATII VERZI, PARCURI, GRADINI, SCUARURI SI FASII PLANTATE PUBLICE, IN U.T.R. L1d-LOCUINTE INDIVIDUALE MICI CU PARCELE CU POT<20% SITUATE IN ZONA CULOARELOR PLANTATE PROPUSE PENTRU AMELIORAREA CLIMATULUI CAPITALEI
 • Hotărârea 590/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 590 din 2017-11-22 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII NR. 372/11.09.2017 PENTRU ASIGURAREA DE CATRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI A TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL PENTRU ELEVII DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 141 "ION I.C. BRATIANU" LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 127
 • Hotărârea 589/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 589 din 2017-11-22 PRIVIND APROBAREA REALIZARII UNUI STUDIU DE FEZABILITATE DE CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR PENTRU IDENTIFICAREA SOLUTIILOR TEHNICE DE ILUMINARE SI SEMNALIZARE LUMINOASA A TRECERILOR DE PIETONI NESEMAFORIZATE SITUATE PE ARTERELE AFLATE IN ADMINISTRAREA ACESTEIA
 • Hotărârea 588/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 588 din 2017-11-22 PRIVIND APROBAREA PRELUARII CENTRULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE "SFANTUL NECTARIE", DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4-DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 4 IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 587/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 587 din 2017-11-22 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRASMITEREA IMOBILELOR 1108 SI 1868 DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 586/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 586 din 2017-11-22 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE "PARCUL CENTENARULUI" SPATIULUI VERDE SITUAT IN SECTORUL 5 LA INTERSECTIA ARTERELOR DE CIRCULATIE STR. DR. DUMITRU BAGDASAR, STR. NICOLAE PAULESCU SI STRADA DR. GHEORGHE MARINESCU SI DAREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
 • Hotărârea 585/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 585 din 2017-11-22 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, IMOBILUL TEREN IN SUPRAFATA DE 968 MP SITUAT IN STR. SECEREI NR. 106A- SECEREI FARA NUMAR, SECTOR 4
 • Hotărârea 584/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 584 din 2017-11-22 PRIVIND DECLARAREA CA BUNURI CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILELOR SITUATE IN STR. SECEREI NR. 102-104, NR. 106 SI NR. 108-110, SECTOR 4 SI DAREA ACESTOR BUNURI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4
 • Hotărârea 583/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 583 din 2017-11-22 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN SITUAT IN STRADA RITMULUI NR. 21, SECTOR 2, IN SUPRAFATA DE 94 MP, TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL STATULUI ROMAN, NECESAR REALIZARII EXTINDERII UNUI IMOBIL CU DESTINATIA DE LOCUINTE COLECTIVE
 • Hotărârea 582/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 582 din 2017-11-22 PRIVIND PRELUAREA IN ADMINISTRARERA DIRECTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA, SITUAT LA PARTERUL IMOBILULUI DIN INTRAREA DRAGUSA, NR. 8, SECTOR 4
 • Hotărârea 581/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 581 din 2017-11-22 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI A UNEI PARTI DIN IMOBILUL 1049 SITUAT IN BD. TIMISOARA NR. 5, SECTOR 6
 • Hotărârea 580/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 580 din 2017-11-22 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA PROTOIERIEI SECTORULUI VI CAPITALA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 149 MP, SITUAT IN STR. CERNISOARA, SECTOR 6, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI BISERICI IN CARTIERUL MILITARI
 • Hotărârea 579/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 579 din 2017-11-22 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR A IMOBILELOR SITUATE IN BUCURESTI, STRADA BISERICA ENEI NR. 14, SECTOR 1, STRADA FRANCEZA NR. 30, SECTOR 3 SI STRADA SPATARULUI NR. 36, SECTOR 2, IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC PE PERIOADA CONSOLIDARII
 • Hotărârea 578/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 578 din 2017-11-22 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA RADU - ANTON CAMPEANU (OM POLITIC LIBERAL, N. 1922-D.2016) SPATIULUI PUBLIC SITUAT LA INTERSECTIA DINTRE CALEA GRIVITEI X CALEA VICTORIEI, SECTOR 1
 • Hotărârea 577/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 577 din 2017-11-22 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI EUGEN-VALENTIN PATRU - CAPORAL
 • Hotărârea 576/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 576 din 2017-11-22 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI DANIEL PORUMB - PLUTONIER MAJOR IN RETRAGERE
 • Hotărârea 575/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 575 din 2017-11-22 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI DORIN PETRUT - COLONEL IN RETRAGERE
 • Hotărârea 574/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 574 din 2017-11-22 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI HELMUTH DUCKADAM
 • Hotărârea 573/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 573 din 2017-11-22 PRIVIND APROBAREA "NORMELOR PENTRU AVIZAREA, AUTORIZAREA, COORDONAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE INFRASTRUCTURA (TEHNICO-EDILITARE SI STRADALE) DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 572/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 572 din 2017-11-22 PRIVIND ASIGURAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A SUMELOR REPREZENTAND COTA DE CONTRIBUTIE PROPRIE A PROPRIETARILOR DE SPATII COMERCIALE SITUATE LA PARTERUL IMOBILULUI DIN BULEVARDUL REGINA ELISABETA, NR. 29-31, SECTOR 5, BUCURESTI SI MODALITATEA DE RECUPERARE A ACESTOR SUME
 • Hotărârea 571/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 571 din 2017-11-22 PRIVIND APROBAREA MECANISMULUI DE RECUPERARE A SUMELOR AVANSATE DE MUNICIPIUL BUCURESTI PENTRU ASIGURAREA CONTRIBUTIEI PROPRII A DETINATORILOR CLADIRILOR, IN VEDEREA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE PRIVIND CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL- AMBIENTALE A CLADIRILOR PRIN MASURI DE REABILITARE STRUCTURAL- ARHITECTURALA A ANVELOPEI ACESTORA
 • Hotărârea 570/2017 - Municipiul București - 22.11.2017

  HOTARAREnr. 570 din 2017-11-22 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE IN SILVICULTURA "MARIN DRACEA" IN VEDEREA DEMARARII PROIECTULUI "CENTURA VERDE A MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 569/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 569 din 2017-10-31 PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 149/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 568/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 568 din 2017-10-31 PRIVIND DESEMNAREA A UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 9, SECTOR 5
 • Hotărârea 567/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 567 din 2017-10-31 PRIVIND DESEMNAREA A UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT GRADINITA SPECIALA PENTRU HIPOACUZICI NR. 65, SECTOR 1
 • Hotărârea 566/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 566 din 2017-10-31 PRIVIND DESEMNAREA A TREI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3, SECTOR 3
 • Hotărârea 565/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 565 din 2017-10-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR. 3, SECTOR 2
 • Hotărârea 564/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 564 din 2017-10-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR. 2, SECTOR 2
 • Hotărârea 563/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 563 din 2017-10-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL REGINA ELISABETA, SECTOR 2
 • Hotărârea 562/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 562 din 2017-10-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE AUZ "SFANTA MARIA", SECTOR 6
 • Hotărârea 561/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 561 din 2017-10-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU SURZI NR. 1, SECTOR 1
 • Hotărârea 560/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 560 din 2017-10-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE, SECTOR 2
 • Hotărârea 559/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 559 din 2017-10-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU", SECTOR 6
 • Hotărârea 558/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 558 din 2017-10-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 10, SECTOR 1 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 273/21.09.2016
 • Hotărârea 557/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 557 din 2017-10-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 8, SECTOR 1 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 272/21.09.2016
 • Hotărârea 556/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 556 din 2017-10-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 7, SECTOR 1 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 271/21.09.2016
 • Hotărârea 555/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 555 din 2017-10-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "SFANTUL NICOLAE" , SECTOR 4 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 270/21.09.2016
 • Hotărârea 554/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 554 din 2017-10-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 5, SECTOR 3 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 269/21.09.2016
 • Hotărârea 553/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 553 din 2017-10-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 4, SECTOR 4 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 268/21.09.2016
 • Hotărârea 552/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 552 din 2017-10-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 2, SECTOR 2 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 267/21.09.2017
 • Hotărârea 551/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 551 din 2017-10-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 1 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 266/21.09.2016
 • Hotărârea 550/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 550 din 2017-10-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 3 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 265/21.09.2016
 • Hotărârea 549/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 549 din 2017-10-31 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 548/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 548 din 2017-10-31 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 547/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 547 din 2017-10-31 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR
 • Hotărârea 546/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 546 din 2017-10-31 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI COMISIEI SPECIALE PENTRU IDENTIFICAREA BARIERELOR BIROCRATICE IN RELATIA CETATENILOR CU ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 545/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 545 din 2017-10-31 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRII IN COMISIA MIXTA PENTRU IDENTIFICAREA SI SELECTIA DE LOCUINTE DE PE PIATA LIBERA IN VEDEREA INCHIRIERII DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI PENTRU CAZURILE SOCIALE SI CELE DE URGENTA
 • Hotărârea 544/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 544 din 2017-10-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 SA HOTARASCA IN VEDEREA ASOCIERII/COOPERARII CU CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI IN SCOPUL PROMOVARII PROGRAMELOR SI PROIECTELOR DIN DOMENIUL PROPRIU DE ACTIVITATE AL FIECAREI PARTI
 • Hotărârea 543/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 543 din 2017-10-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA ASOCIEREA/COOPERAREA INTRE SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI CLUBUL SPORTIV RAPID BUCURESTI IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNOR ACTIUNI, LUCRARI, SERVICII SAU PROIECTE DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 542/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 542 din 2017-10-31 PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI SITUAT IN STRADA RUSETU FN, PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI AFLAT IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6
 • Hotărârea 541/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 541 din 2017-10-31 PRIVIND DECLARAREA CA BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN BD. TIMISOARA NR. 10 (10-12), SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6, IN VEDEREA AMENAJARII UNEI ZONE VERZI CU DESTINATIA DE AGREMENT
 • Hotărârea 540/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 540 din 2017-10-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA SAU COOPERAREA CU REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNOR ACTIUNI, LUCRARI, SERVICII SAU PROIECTE DE INTERES PUBLIC LOCAL - SPORIREA SPATIILOR VERZI PRIN INIERBAREA INTERVALULUI DINTRE LINIILE DE TRAMVAI SI INTRETINEREA PERMANENTA A ACESTORA
 • Hotărârea 539/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 539 din 2017-10-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4 SA HOTARASCA IN VEDEREA ASOCIERII CU U.A.T. COMUNA JILAVA, JUDETUL ILFOV, IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI DE ASFALTARE DRUM COMUNAL DE LANGA VII - D.E. 33, D.E. 38, D.E. 12 COMUNA JILAVA, JUDETUL ILFOV
 • Hotărârea 538/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 538 din 2017-10-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE CU ARHIEPISCOPIA ROMANO-CATOLICA BUCURESTI
 • Hotărârea 537/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 537 din 2017-10-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA IN VEDEREA INCHEIERII UNUI PROTOCOL DE COLABORARE CU EPISCOPIA GRECO-CATOLICA SFANTUL VASILE CEL MARE DE BUCURESTI
 • Hotărârea 536/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 536 din 2017-10-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE CU BISERICA EVANGHELICA CA BUCURESTI
 • Hotărârea 535/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 535 din 2017-10-31 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2017
 • Hotărârea 534/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 534 din 2017-10-31 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI LA 30.09.2017
 • Hotărârea 533/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 533 din 2017-10-31 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ASOCIATIA "AGENTIA ADVENTISTA PENTRU DEZVOLTARE, REFACERE SI AJUTOR" - ADRA ROMANIA, IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN A PROIECTULUI PRIVIND SUSTINEREA "CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA A VICTIMELOR VIOLENTEI - CASA ADRA"
 • Hotărârea 532/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 532 din 2017-10-31 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, FUNDATIA CRUCEA ALB - GALBENA SI ASOCIATIA DE AJUTOR MUTUAL BUCURESTI IN VEDEREA ASIGURARII CONTINUITATII PROIECTULUI "CENTRUL PILOT DE COORDONARE A SERVICIILOR DE INGRIJIRE LA DOMICILIU DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 531/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 531 din 2017-10-31 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 530/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 530 din 2017-10-31 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALEADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI H.C.G.M.B. NR. 351/2017 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA
 • Hotărârea 529/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 529 din 2017-10-31 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE SDMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC H.C.G.M.B. NR. 109/2016 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA
 • Hotărârea 528/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 528 din 2017-10-31 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 336/2017 PRIVIND INFIINTAREA CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ACESTUIA
 • Hotărârea 527/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 527 din 2017-10-31 PRIVIND APROBAREA SUPLIMENTARII SI REPARTIZARII NUMARULUI DE POSTURI PE ANUL 2017 PENTRU PERSONALUL NECLERICAL ANGAJAT IN UNITATILE CE APARTIN CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE IN ROMANIA SI CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 526/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 526 din 2017-10-31 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 345/15.11.2016 PRIVIND VALIDAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 525/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 525 din 2017-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. SELARI NR. 4, STR. SMARDAN NR. 27 SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 524/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 524 din 2017-10-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC DE DETALIU STR. POPA SAVU NR. 43, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 523/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 523 din 2017-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL BULEVARDUL THEODOR PALLADY NR. 63, LOT 1/1/1 (STRADA BALTA ALBINEI NR. 11/PRIN ALOCARE DE NR. POSTAL PROPRIU) SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 522/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 522 din 2017-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. LILIACULUI NR. 41-45, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 521/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 521 din 2017-10-31 PRIVIND PREDAREA IN ADMINISTRARE A ELEMENTELOR CE FAC PARTE DIN OBIECTUL "PASAJ SUBTERAN RUTIER PIATA PRESEI LIBERE", DE CATRE DIRECTIA TRANSPORTURI, DRUMURI SI SISTEMATIZAREA CIRCULATIEI CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR, APA NOVA SI LUXTEN
 • Hotărârea 520/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 520 din 2017-10-31 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA DIRECTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT LA PARTERUL IMOBILULUI DIN BD. REGINA ELISABETA NR. 44, SECTOR 5 (FOST BD. MIHAIL KOGALNICEANU, NR. 24, SECTOR 5)
 • Hotărârea 519/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 519 din 2017-10-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 32/29.09.2017, SITUAT IN BUCURESTI, STR. GRIGORE C. MOISIL (FOSTA STR. PRELUNGIREA MAICA DOMNULUI), NR. 5, BL. 7BIS, SC. C, ET. 6, AP. 169, SECTOR 2 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 518/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 518 din 2017-10-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 15/02.10.2017, SITUAT IN BUCURESTI, BD. I. GH. DUCA NR. 13, SC. 1, ET. 3, AP. 10, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 517/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 517 din 2017-10-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 100/11.09.2017, SITUAT IN BUCURESTI, STR. CONSTANTIN RADULESCU MOTRU NR. 3 (FOST CUZA VODA NR. 157), BL. 37A, SC. A, ET. 4, AP. 48, SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 516/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 516 din 2017-10-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 21/28.08.2017, SITUAT IN BUCURESTI, BD. ION MIHALACHE (FOST BD. 1 MAI) NR. 164, BL. 2, SC. c, ET. 6, AP. 90, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 515/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 515 din 2017-10-31 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA ACADEMIEI ROMANE PRIN INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCURESTI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, A UNEI PARTI DIN IMOBILUL TEREN SITUAT IN STRADA SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 296, SECTOR 6, BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PENETRATIE SPLAIUL INDEPENDENTEI - CIUREL - AUTOSTRADA BUCURESTI-PITESTI, INTRE STRADA GENERAL PETRE POPOVAT SI STRADA AMILCAR C. SANDULESCU ETAPA I"
 • Hotărârea 514/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 514 din 2017-10-31 PRIVIND TRASMITEREA CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A LOCUINTELOR DE NECESITATE LIBERE SITUATE IN SECTORUL 4, PIATA NATIUNILOR UNITE NR. 8, BL. 108, TRONSON 2 SI PIATA NATIUNILOR UNITE NR. 9, BL. 107, TRONSON 2 DE LA ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE REPARATII SI IGIENIZARE
 • Hotărârea 513/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 513 din 2017-10-31 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE CU SARCINA A IMOBILELOR PROPRIETATEA S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., SITUATE IN DRUMUL PADUREA MOGOSOAIA NR. 50-52 SI NR. 54-60, SECTOR 1
 • Hotărârea 512/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 512 din 2017-10-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE COMPLEXE MULTIFUNCTIONALE PENTRU ACTIVITATI DIDACTICE SI SPORT LA UNELE UNITATI DE INVATAMANT" - LICEUL BENJAMIN FRANKLIN, STRADA GHEORGHE TATARASCU NR. 1, SECTOR 3
 • Hotărârea 511/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 511 din 2017-10-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE COMPLEXE MULTIFUNCTIONALE PENTRU ACTIVITATI DIDACTICE SI SPORT LA UNELE UNITATI DE INVATAMANT" - SCOALA LEONARDI DA VINCI (FOSTA SCOALA NR. 75), STRADA GHEORGHE PETRASCU NR. 55, SECTOR 3
 • Hotărârea 510/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 510 din 2017-10-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE COMPLEXE MULTIFUNCTIONALE PENTRU ACTIVITATI DIDACTICE SI SPORT LA UNELE UNITATI DE INVATAMANT" - SCOALA GIMNAZIALA NR.200, STRADA POSTAVARULUI NR. 13, SECTOR 3
 • Hotărârea 509/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 509 din 2017-10-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE COMPLEXE MULTIFUNCTIONALE PENTRU ACTIVITATI DIDACTICE SI SPORT LA UNELE UNITATI DE INVATAMANT" - SCOALA GIMNAZIALA NR.112, STRADA PATULULUI NR. 2, SECTOR 3
 • Hotărârea 508/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 508 din 2017-10-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE COMPLEXE MULTIFUNCTIONALE PENTRU ACTIVITATI DIDACTICE SI SPORT LA UNELE UNITATI DE INVATAMANT" - SCOALA GIMNAZIALA NR. 86, ALEEA RECONSTRUCTIEI NR. 6A, SECTOR 3
 • Hotărârea 507/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 507 din 2017-10-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE COMPLEXE MULTIFUNCTIONALE PENTRU ACTIVITATI DIDACTICE SI SPORT LA UNELE UNITATI DE INVATAMANT" - SCOALA GIMNAZIALA NR. 67, ALEEA MAGNETULUI NR. 1-3, SECTOR 3
 • Hotărârea 506/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 506 din 2017-10-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE COMPLEXE MULTIFUNCTIONALE PENTRU ACTIVITATI DIDACTICE SI SPORT LA UNELE UNITATI DE INVATAMANT" - SCOALA GIMNAZIALA NR. 92, ALEEA VLAHITA NR. 1A, SECTOR 3
 • Hotărârea 505/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 505 din 2017-10-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE COMPLEXE MULTIFUNCTIONALE PENTRU ACTIVITATI DIDACTICE SI SPORT LA UNELE UNITATI DE INVATAMANT" - SCOALA ALEXANDRU IOAN CUZA (FOSTA SCOALA NR. 199), B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR. 14, SECTOR 3
 • Hotărârea 504/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 504 din 2017-10-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE COMPLEXE MULTIFUNCTIONALE PENTRU ACTIVITATI DIDACTICE SI SPORT LA UNELE UNITATI DE INVATAMANT" - SCOALA GIMNAZIALA NR. 47, SOS. GARII CATELU NR. 130, SECTOR 3
 • Hotărârea 503/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 503 din 2017-10-31 PRIVIND PRELUAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE FAZA "STUDIU DE FEZABILITATE" AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE COMPLEXE MULTIFUNCTIONALE PENTRU ACTIVITATI DIDACTICE SI SPORT LA UNELE UNITATI DE INVATAMANT"
 • Hotărârea 502/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 502 din 2017-10-31 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 102/28.05.2015
 • Hotărârea 501/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 501 din 2017-10-31 PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 82/2015 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU SI LUNG A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 500/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 500 din 2017-10-31 PRIVIND APROBAREA FINANTARII PROGRAMULUI UNITAR DE IGIENIZARE DE LA BUGETUL MUNICIPIULUII BUCURESTI PENTRU ANUL 2017
 • Hotărârea 499/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 499 din 2017-10-31 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1.1 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 267/29.10.2010 PENTRU APROBAREA PROGRAMULUI DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A JUDETULUI ILFOV, A MODELULUI LICENTEI DE TRASEU SI A CONTRACTULUI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI SI ORASELE/COMUNELE DIN JUDETUL ILFOV, CU MODIFICARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 498/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 498 din 2017-10-31 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI ION CARAMITRU
 • Hotărârea 497/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 497 din 2017-10-31 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" SPORTIVEI SIMONA HALEP
 • Hotărârea 496/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 496 din 2017-10-31 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI LOCALE PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALA SI REDUCEREA SARACIEI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2017-2021 SI A PLANULUI DE IMPLEMENTARE AL STRATEGIEI 2017-2021
 • Hotărârea 495/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 495 din 2017-10-31 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR A IM0BILELOR SITUATE IN BUCURESTI STR. BLANARI NR. 2, BLANARI NR. 6, BLANARI NR. 8 SI BLANARI NR. 10, SECTOR 3 IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, PE PERIOADA CONSOLIDARII
 • Hotărârea 494/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 494 din 2017-10-31 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURERSTI NR. 162/31.08.2015, PRIVIND APROBAREA LISTEI DOCUMENTELOR NECESARE, CRITERIILOR SI PUNCTAJELOR NECESARE PENTRU REPARTIZAREA LOCUINTELOR SOCIALE AFLATE IN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA SERVICIULUI SPATIULUI LOCATIV SI CU ALTA DESTINATIE
 • Hotărârea 493/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 493 din 2017-10-31 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII CONVENTIILOR DE JUSTIFICARE A AVANSURILOR IN CONFORMITATE CU ART. 5 ALIN. (3) AL ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 36/2006 PRIVIND UNELE MASURI PENTRU FUNCTIONAREA SISTEMELOR CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA A POPULATIEI
 • Hotărârea 492/2017 - Municipiul București - 31.10.2017

  HOTARAREnr. 492 din 2017-10-31 PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR SOCIAL COMUNITAR PENTRU FAMILIA MONOPARENTALA
 • Hotărârea 491/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 491 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA HARTILOR STRATEGICE DE ZGOMOT INTOCMITE DE AEROPORTUL INTERNATIONAL BUCURESTI BANEASA-AUREL VLAICU
 • Hotărârea 490/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 490 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC PENTRU ANUL 2018
 • Hotărârea 489/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 489 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2018
 • Hotărârea 488/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 488 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2018
 • Hotărârea 487/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 487 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2018
 • Hotărârea 486/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 486 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA ORGANOGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI MIC INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 317/2016
 • Hotărârea 485/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 485 din 2017-09-28 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA/COOPERAREA CU COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR-S.A., PRIN SUCURSALA REGIONALA CAI FERATE BUCURESTI, IN SCOPUL REALIZARII PROIECTULUI "REGENERARE URBANA SI AMENAJARE ZONA DE PROMENADA PE TERENUL ADIACENT GARII COTROCENI, ZONA PASAJ LUJERULUI SI TEREN AFERENT LINIILOR FERATE"
 • Hotărârea 484/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 484 din 2017-09-28 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA SAU COOPERAREA CU REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNOR ACTIUNI, LUCRARI, SERVICII SAU PROIECTE DE INTERES PUBLIC LOCAL - SPORIREA SPATIILOR VERZI PRIN INIERBAREA INTERVALULUI DINTRE LINIILE DE TRAMVAI SI INTRETINEREA PERMANENTA A ACESTORA
 • Hotărârea 483/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 483 din 2017-09-28 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA HOTARASCA IN VEDEREA ASOCIERII/COOPERARII CU ADMINISTRATIA NATIONALA ""APELE ROMANE - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES-VEDEA IN VEDEREA REALIZARII PROIECTULUI "REGENERARE URBANA ZONA LACUL MORII DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 482/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 482 din 2017-09-28 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA HOTARASCA IN VEDEREA ASOCIERII/COOPERARII CU ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES - VEDEA IN VEDEREA REALIZARII PROIECTULUI REGENERARE INSULA LACUL MORII DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 481/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 481 din 2017-09-28 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 09 OCTOMBRIE 2017-08 IANUARIE 2018
 • Hotărârea 480/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 480 din 2017-09-28 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2017 MODIFICA HCGMB NR. 129/2017
 • Hotărârea 479/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 479 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA NORMEI INTERNE A ADMINISTRATIE MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC PRIVIND MODALITATEA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR CATRE ENTITATILE JURIDICE LA CARE MUNICIPIUL BUCURESTI ESTE ACTIONAR MAJORITAR
 • Hotărârea 478/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 478 din 2017-09-28 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART. 1 SI A ANEXELOR NR. 1, NR. 2 SI NR. 3 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 228/2017, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 477/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 477 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ART. 2(20) SI A ANEXELOR 21 A SI 21 B LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 305/2013
 • Hotărârea 476/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 476 din 2017-09-28 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 368/2016, MODIFICATA CONFORM ART. II DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 112/2017 MODIFICA SI COMPLETEAZA ANEXA 1 A HCGMB NR. 368/2016
 • Hotărârea 475/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 475 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PIATA ALEXANDRU LAHOVARY NR. 8, SECTOR 1
 • Hotărârea 474/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 474 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. GHEORGHE IONESCU SISESTI NR. 119, SECTOR 1
 • Hotărârea 473/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 473 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. ION SLATINEANU NR. 14, SECTOR 1
 • Hotărârea 472/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 472 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE LIVRATA PRIN PUNCTE TERMICE URBANE, DE TRANSPORT PENTRU CONSUMATORII CU PUNCTE TERMICE PROPRII, DE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE LA CENTRALELE TERMICE DE CVARTAL, DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE LA CENTRALA TERMICA CASA PRESEI LIBERE SI A PRETURILOR LOCALE MEDII DE FACTURARE A ENERGIEI TERMICE PENTRU CONSUMATORII NON-CASNICI, PRACTICATE DE RADET
 • Hotărârea 471/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 471 din 2017-09-28 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 345/15.11.2016 PRIVIND VALIDAREA COMPETENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 470/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 470 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI LOCALE PRIVIND SUSTINEREA VOLUNTARIATULUI SENIORILOR IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI A PLANULUI OPERATIONAL PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 2017-2021
 • Hotărârea 469/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 469 din 2017-09-28 PRIVIND ACORDAREA UNUI IMPRUMUT TEMPORAR , DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 468/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 468 din 2017-09-28 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 467/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 467 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 466/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 466 din 2017-09-28 PRIVIND ACORDAREA UNUI IMPRUMUT TEMPORAR, DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE S.C.TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 465/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 465 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL SOCIETATII PE ACTIUNI S.C. TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 464/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 464 din 2017-09-28 PRIVIND ACORDAREA UNUI IMPRUMUT TEMPORAR, DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 463/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 463 din 2017-09-28 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 462/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 462 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL COMPANIEI MUNICIPALE PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 461/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 461 din 2017-09-28 PRIVIND ACORDAREA UNUI IMPRUMUT TEMPORAR, DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 460/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 460 din 2017-09-28 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 459/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 459 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL COMPANIEI MUNICIPALE ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 458/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 458 din 2017-09-28 PRIVIND ACORDAREA UNUI IMPRUMUT TEMPORAR, DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 457/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 457 din 2017-09-28 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 456/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 456 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL COMPANIEI MUNICIPALE SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 455/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 455 din 2017-09-28 PRIVIND ACORDAREA UNUI IMPRUMUT TEMPORAR, DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 454/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 454 din 2017-09-28 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE STRAZII, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 453/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 453 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL COMPANIEI MUNICIPALE STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 452/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 452 din 2017-09-28 PRIVIND ACORDAREA UNUI IMPRUMUT TEMPORAR, DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 451/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 451 din 2017-09-28 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 450/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 450 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL COMPANIEI MUNICIPALE INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 449/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 449 din 2017-09-28 PRIVIND ACORDAREA UNUI IMPRUMUT TEMPORAR, DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 448/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 448 din 2017-09-28 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 447/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 447 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL COMPANIEI MUNICIPALE PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 446/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 446 din 2017-09-28 PRIVIND ACORDAREA UNUI IMPRUMUT TEMPORAR, DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 445/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 445 din 2017-09-28 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE AGREMENT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 444/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 444 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL COMPANIEI MUNICIPALE AGREMENT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 443/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 443 din 2017-09-28 PRIVIND ACORDAREA UNUI IMPRUMUT TEMPORAR, DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 442/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 442 din 2017-09-28 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 441/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 441 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL COMPANIEI MUNICIPALE ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 440/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 440 din 2017-09-28 PRIVIND ACORDAREA UNUI IMPRUMUT TEMPORAR, DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA PAZA SI SECURITATE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 439/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 439 din 2017-09-28 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE PAZA SI SECURITATE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 438/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 438 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL COMPANIEI MUNICIPALE PAZA SI SECURITATE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 437/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 437 din 2017-09-28 PRIVIND ACORDAREA UNUI IMPRUMUT TEMPORAR, DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA IMOBILIARA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 436/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 436 din 2017-09-28 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE IMOBILIARA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 435/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 435 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL COMPANIEI MUNICIPALE IMOBILIARA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 434/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 434 din 2017-09-28 PRIVIND ACORDAREA UNUI IMPRUMUT TEMPORAR, DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 433/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 433 din 2017-09-28 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 432/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 432 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL COMPANIEI MUNICIPALE PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT S.A.
 • Hotărârea 431/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 431 din 2017-09-28 PRIVIND ACORDAREA UNUI IMPRUMUT TEMPORAR, DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 430/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 430 din 2017-09-28 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE PARKING BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 429/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 429 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL COMPANIEI MUNICIPALE PARKING BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 428/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 428 din 2017-09-28 PRIVIND ACORDAREA UNUI IMPRUMUT TEMPORAR, DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 427/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 427 din 2017-09-28 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 426/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 426 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 425/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 425 din 2017-09-28 PRIVIND ACORDAREA UNUI IMPRUMUT TEMPORAR, DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 424/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 424 din 2017-09-28 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 423/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 423 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL COMPANIEI MUNICIPALE TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 422/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 422 din 2017-09-28 PRIVIND ACORDAREA UNUI IMPRUMUT TEMPORAR, DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 421/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 421 din 2017-09-28 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE TURISTICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 420/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 420 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL COMPANIEI MUNICIPALE TURISTICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 419/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 419 din 2017-09-28 PRIVIND ACORDAREA UNUI IMPRUMUT TEMPORAR, DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 418/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 418 din 2017-09-28 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE CONSOLIDARI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 417/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 417 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL COMPANIEI MUNICIPALE CONSOLIDARI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 416/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 416 din 2017-09-28 PRIVIND ACORDAREA UNUI IMPRUMUT TEMPORAR, DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 415/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 415 din 2017-09-28 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORARAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 414/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 414 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 413/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 413 din 2017-09-28 PRIVIND ACORDAREA UNUI IMPRUMUT TEMPORAR, DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 412/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 412 din 2017-09-28 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 411/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 411 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL COMPANIEI MUNICIPALE DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 410/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 410 din 2017-09-28 PRIVIND REORGANIZAREA CENTRULUI DE PROIECTE EDUCATIONALE SI SPORTIVE BUCURESTI - PROEDUS INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2 SI ART. 3 SI ANEXELE 1,2 SI 3 ALE HCGMB NR. 369/2016
 • Hotărârea 409/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 409 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ART. 1 SI A ANEXELOR NR. 1, 2, SI 3 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 414/2016, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 408/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 408 din 2017-09-28 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA THOMAS WOODROW WILSON SPATIULUI PUBLIC AFLAT LA INTERSECTIA DINTRE BULEVARDUL NICOLAE BALCESCU CU STRADA DEM I. DOBRESCU, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 407/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 407 din 2017-09-28 PENTRU APROBAREA NORMEI INTERNE PRIVIND MODALITATEA DE ATRIBUIREA CONTRACTELOR CATRE ENTITATILE JURIDICE LA CARE MUNICIPIUL BUCURESTI ESTE ACTIONAR MAJORITAR ABROGA HCGMB NR. 385/2017
 • Hotărârea 406/2017 - Municipiul București - 13.10.2017

  HOTARAREnr. 406 din 2017-10-13 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR DEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "DELIMITAREA AMPRIZEI LINIEI DE TRAMVAI 21 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL-MONTARE PANOUTI SEPARATOARE INTRE AMPRIZA LINIEI DE TRAMVAI 21 SI CAROSABIL, DE LA BULEVARDUL CAROL LA STRADA DOAMNA GHICA BUCLA DE INTOARCERE HELITUBE"
 • Hotărârea 405/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 405 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR DEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "DELIMITAREA AMPRIZEI LINIEI DE TRAMVAI 21 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL-MONTARE PANOUTI SEPARATOARE INTRE AMPRIZA LINIEI DE TRAMVAI 21 SI CAROSABIL, DE LA BULEVARDUL CAROL LA STRADA DOAMNA GHICA" ABROGA HCGMB NR. 380/2017
 • Hotărârea 404/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 404 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI DRAMATURGILOR ROMANI INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2 ART. 4 SI ART. 5 SI ANEXELE 1,2 SI 3 ALE HCGMB NR. 405/2016
 • Hotărârea 403/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 403 din 2017-09-28 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 189/28.08.2016 PRIVIND DESEMNAREA A TREI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRI IN COMISIA PENTRU INDRUMAREA SI SUPRAVEGHEREA COMISIILOR ORGANIZATE LA NIVEL DE SECTOARE, PENTRU APLICAREA EGII NR. 550/2002 MODIFICA HCGMB NR. 189/2016 MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 298/2016
 • Hotărârea 402/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 402 din 2017-09-28 PRIVIND DECLARAREA CA BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN DRUMUL TABERII NR. 34, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6, IN VEDEREA DERULARII ACTIVITATILOR SPECIFICE ADMINISTRATIEI PIETELOR
 • Hotărârea 401/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 401 din 2017-09-28 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 288/09.10.2003 PRIVIND ATRIBUIREA SPATIULUI SITUAT IN BULEVARDUL BASARABIA NR. 96, SECTOR 2 DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 288/2003 MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 400/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 400 din 2017-09-28 PRIVIND REGLEMENTAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE DINTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI UTILIZATORII SPATIILOR CONEXE ACTULUI MEDICAL SITUATE IN IMOBILE CE AU DESTINATIE MEDICALA, AFLATE IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, EXCEPTATE DE LA H.G.R. NR. 884/2004 PRIVIND CONCESIONAREA UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DE CABINETE MEDICALE INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 396/2009
 • Hotărârea 399/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 399 din 2017-09-28 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 215/08.06.2017 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRAREA ACADEMIEI OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA A IMOBILULUI SITUAT IN STRADA ILFOV NR. 3, SECTOR 5
 • Hotărârea 398/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 398 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA SOLICITARII CATRE CONSILIUL JUDETEAN ILFOV A TRECERII DIN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI ILFOV SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN ILFOV IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUPRAFETELOR DE TEREN PENTRU REALIZAREA BAZINELOR DE RETENTIE SI STATIILOR DE PREEPURARE DIN ANSAMBLUL DE LOCUINTE HENRI COANDA
 • Hotărârea 397/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 397 din 2017-09-28 PRIVIND INFIINTAREA, INCEPAND CU ANUL SCOLAR 2017-2018, UNUI CENTRU DE EDUCATIE SPECIALA - SCOALA DE SPITAL, FARA PERSONALITATE JURIDICA, CA STRUCTURA SCOLARA ARONDATA (AR) LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3, SECTOR 2, BUCURESTI.
 • Hotărârea 396/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 396 din 2017-09-28 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOARELE MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA INITIERII, FINANTARII SI DERULARII PROIECTULUI "SCOALA PROFESIONALA METROPOLITANA IN SISTEM DUAL DIN BUCURESTI"
 • Hotărârea 395/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 395 din 2017-09-28 PRIVIND INFIINTAREA CASA ARTELOR "DINU LIPATTI" MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 304/2017
 • Hotărârea 394/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 394 din 2017-09-28 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DOAMNEI ALEXANDRA NECHITA
 • Hotărârea 393/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 393 din 2017-09-28 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI BUGETULUI INVESTITIEI "EXTINDERE SPITALUL CLINIC DE COPII "DOCTOR VICTOR GOMOIU"
 • Hotărârea 392/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 392 din 2017-09-28 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU ACHIZITIONAREA A 100 DE AMBULANTE PENTRU SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI-ILFOV
 • Hotărârea 391/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 391 din 2017-09-28 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOAMNEI SANDULESCU NINA
 • Hotărârea 390/2017 - Municipiul București - 28.09.2017

  HOTARAREnr. 390 din 2017-09-28 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOAMNEI GRIGORE LILIANA SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 389/2017 - Municipiul București - 11.09.2017

  HOTARAREnr. 389 din 2017-09-11 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 211/08.06.2017 PRIVIND AMPLASAREA RASTELELOR DE BICICLETE IN VECINATATEA INSTITUTIILOR PUBLICE DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 388/2017 - Municipiul București - 11.09.2017

  HOTARAREnr. 388 din 2017-09-11 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII INTELEGERII DE COOPERARE INTRE SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN ROMANIA SI ORASUL IZMAIL DIN UCRAINA
 • Hotărârea 387/2017 - Municipiul București - 11.09.2017

  HOTARAREnr. 387 din 2017-09-11 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN VEDEREA INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE, CU OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE ADMINISTRAREA PIETELOR DE PE RAZA SECTORULUI 3
 • Hotărârea 386/2017 - Municipiul București - 11.09.2017

  HOTARAREnr. 386 din 2017-09-11 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN VEDEREA INFIINTARII UNEI SOCIETATI DE AGREMENT
 • Hotărârea 385/2017 - Municipiul București - 11.09.2017

  HOTARAREnr. 385 din 2017-09-11 PRIVIND APROBAREA NORMEI INTERNE A MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIVIND MODALITATEA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR CATRE ENTITATILE JURIDICE LA CARE MUNICIPIUL BUCURESTI ESTE ACTIONAR MAJORITAR SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 407/2017
 • Hotărârea 384/2017 - Municipiul București - 11.09.2017

  HOTARAREnr. 384 din 2017-09-11 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATILOR SPECIFICE DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 5, A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN CALEA FERENTARI NR. 72, SECTOR 5 MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 383/2017 - Municipiul București - 11.09.2017

  HOTARAREnr. 383 din 2017-09-11 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 303/19.07.2017 DE MODIFICARE A HOTARARII C.G.M.B. NR. 111/29.03.2017 PENTRU APROBAREA PROGRAMULUI DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A JUDETULUI ILFOV, A MODELULUI LICENTEI DE TRASEU SI A CONTRACTULUI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI SI ORASELE/COMUNELE DIN JUDETUL ILFOV
 • Hotărârea 382/2017 - Municipiul București - 11.09.2017

  HOTARAREnr. 382 din 2017-09-11 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU ACHIZITIONAREA IMOBILULUI MONUMENT ISTORIC SITUAT IN STRADA I.C. BRATIANU NR. 10, SECTOR 3, CU DESTINATIA DE SPATIU CULTURAL
 • Hotărârea 381/2017 - Municipiul București - 11.09.2017

  HOTARAREnr. 381 din 2017-09-11 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2017 MODIFICA HCGMB NR. 129/2017
 • Hotărârea 380/2017 - Municipiul București - 11.09.2017

  HOTARAREnr. 380 din 2017-09-11 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "DELIMITAREA AMPRIZEI LINIEI DE TRAMVAI 21 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 405/2017
 • Hotărârea 379/2017 - Municipiul București - 11.09.2017

  HOTARAREnr. 379 din 2017-09-11 PRIVIND APROBAREA DECLANSARII PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU SUPRAFATA DE 169 MP PARTE DIN TERENUL PROPRIETATE PRIVATA DE LA ADRESA B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 NR. 36, SECTOR 3, SITUAT PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "REABILITAREA SISTEMULUI RUTIER SI A LINIEI DE TRAMVAI PE B-DUL LIVIU REBREANU", IN VEDEREA CONTINUARII SI FINALIZARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 378/2017 - Municipiul București - 11.09.2017

  HOTARAREnr. 378 din 2017-09-11 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA SECTORULUI 2 CU PERSOANE FIZICE, PERSOANE JURIDICE SI ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE IN VEDEREA INFIINTARII GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA SECTOR 2
 • Hotărârea 377/2017 - Municipiul București - 11.09.2017

  HOTARAREnr. 377 din 2017-09-11 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA SAU COOPERAREA CU FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNOR ACTIUNI, LUCRARI, SERVICII SAU PROIECTE DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 376/2017 - Municipiul București - 11.09.2017

  HOTARAREnr. 376 din 2017-09-11 PRIVIND ADERAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA PROTOCOLUL DE COLABORARE PRIVIND EDUCATIA JURIDICA
 • Hotărârea 375/2017 - Municipiul București - 11.09.2017

  HOTARAREnr. 375 din 2017-09-11 PRIVIND PROMOVAREA IMAGINII TEATRULUI MUNICIPAL LUCIA STURDZA BULANDRA SUB DENUMIREA DE BULANDRA - TEATRU AL EUROPEI
 • Hotărârea 374/2017 - Municipiul București - 11.09.2017

  HOTARAREnr. 374 din 2017-09-11 PRIVIND INFIINTAREA COMISIEI SPECIALE PENTRU IDENTIFICAREA BARIERELOR BIROCRATICE IN RELATIA CETATENILOR CU ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 373/2017 - Municipiul București - 11.09.2017

  HOTARAREnr. 373 din 2017-09-11 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" SOPRANEI ANGELA GHEORGHIU
 • Hotărârea 372/2017 - Municipiul București - 11.09.2017

  HOTARAREnr. 372 din 2017-09-11 PRIVIND APROBAREA ASIGURARII DE CATRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI A TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL GRATUIT PENTRU ELEVI, PRIN INFIINTAREA LINIEI DE AUTOBUZ NR. 327, DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 141 "ION I.C. BRATIANU" LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 127
 • Hotărârea 371/2017 - Municipiul București - 11.09.2017

  HOTARAREnr. 371 din 2017-09-11 PRIVIND SUPLIMENTAREA NUMARULUI DE VOUCHERE IN CADRUL PROIECTULUI "BICICLISTI IN BUCURESTI" APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. 258/30.06.2017 MODIFICA HCGMB NR. 258/2017
 • Hotărârea 370/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 370 din 2017-08-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA ASOCIEREA/ COOPERAREA INTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI O PERSOANA JURIDICA IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNOR ACTIUNI, LUCRARI, SERVICII SAU PROIECTE DE INTERES PUBLIC LOCAL PRIVIND DEZVOLTAREA UNUI CENTRU SPORTIV.
 • Hotărârea 369/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 369 din 2017-08-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA SAU COOPERAREA CU FEDERATIA ROMANA DE POLO IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNOR ACTIUNI, LUCRARI, SERVICII SAU PROIECTE DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 368/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 368 din 2017-08-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA SAU COOPERAREA CU FEDERATIA ROMANA DE SCRIMA IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNOR ACTIUNI, LUCRARI, SERVICII SAU PROIECTYE DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 367/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 367 din 2017-08-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA COOPERAREA SAU ASOCIEREA SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CU PERSOANE JURIDICE ROMANE SAU STRAINE, CU ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE SI CU ALTI PARTENERI SOCIALI, IN VEDEREA INFIINTARII GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA "IMPREUNA DEZVOLTAM SECTORUL 5"
 • Hotărârea 366/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 366 din 2017-08-30 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE STRADA CONSTANTIN CONTESCU UNEI STRAZI DE PE RAZA ADMINISTRATIV - TERITORIALA A SECTORULUI 5 CUPRINSA DIN SECTIUNE / FOSTA STRADA CONSTANTIN CONTESCU SI PRELUNGIREA ACESTEIA PANA IN STRADA TEIUS, REZULTATA IN URMA PUNERILOR IN POSESIE
 • Hotărârea 365/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 365 din 2017-08-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA COOPERAREA SAU ASOCIEREA SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN PRIMARUL SECTORULUI 4, CU PERSOANE JURIDICE ROMANE SAU STRAINE, CU ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE SI CU ALTI PARTENERI SOCIALI, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC LOCAL "CENTRUL MEDICAL SOCIAL"
 • Hotărârea 364/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 364 din 2017-08-30 PRIVIND SCOATEREA UNOR STATII SITUATE IN PIATA SUDULUI - STR. NITU VASILE NR. 1 DIN ANEXA LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 271/2002, ACTUALIZATA PRIN CARE A FOST APROBATA LISTA SPATIILOR SUPUSE VANZARII, IN CONDITIILE LEGII NR. 550/2002 MODIFICA HCGMB NR. 271/2002
 • Hotărârea 363/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 363 din 2017-08-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CU PERSOANE JURIDICE ROMANE SAU STRAINE, CU ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE SI CU ALTI PARTENERI SOCIALI IN VEDEREA INFIINTARII GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA SECTOR 3 PENTRU REALIZAREA IN COMUN A PROIECTULUI GRUP DE ACTIUNE LOCALA SECTOR 3 - "SPRIJIN PREGATITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA" - ZONA FAUR REPUBLICA - 23 AUGUST
 • Hotărârea 362/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 362 din 2017-08-30 PRIVIND DECLARAREA DREPT OBIECTIV TURISTIC A IMOBILULUI FOSTULUI PALAT AL MINISTERULUI LUCRARILOR PUBLICE, AZI PALATUL ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LMI POZ. 963, COD B-II-A-19688, BULEVARDUL ELISABETA NR. 47, SECTOR 5.
 • Hotărârea 361/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 361 din 2017-08-30 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A CLADIRII C25 DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "GRIGORE ALEXANDRESCU", IN VEDEREA CASARII SI DEMOLARII
 • Hotărârea 360/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 360 din 2017-08-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 198/2016
 • Hotărârea 359/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 359 din 2017-08-30 PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 149/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 358/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 358 din 2017-08-30 PRIVIND INLOCUIREA UNUI ADMINISTRATOR PROVIZORIU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI, NUMIT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 250/2017 MODIFICA ART. 1 PCT. 4 AL HCGMB NR. 250/2017
 • Hotărârea 357/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 357 din 2017-08-30 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 278/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 6 BUCURESTI COMPLETEAZA ANEXA 3 A HCGMB NR. 278/2013
 • Hotărârea 356/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 356 din 2017-08-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. EUGEN BROTE NR. 46-50, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 355/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 355 din 2017-08-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. GHEORGHE IONESCU SISESTI NR. 8A, SECTOR 1
 • Hotărârea 354/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 354 din 2017-08-30 PRIVIND APROBAREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII RECONSTRUCTIA "MONUMENTULUI INFANTERIEI"
 • Hotărârea 353/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 353 din 2017-08-30 PRIVIND COMBATEREA SI DISTRUGEREA AMBROZIEI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 352/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 352 din 2017-08-30 PRIVIND PRELUAREA CREDITELOR BUGETARE SI A EXECUTIEI DE CASA ALE CENTRULUI PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2017 CONFORM INDRUMARII METODOLOGICE A MFP-DGRFP-ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 129/2017
 • Hotărârea 351/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 351 din 2017-08-30 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 3.1 SI ANEXELE 35a AI 35b ALE HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 350/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 350 din 2017-08-30 PRIVIND INCHEIEREA UNOR ACORDURI-CADRU DE CONSULTANTA, ASISTENTA SI/SAU REPREZENTARE JURIDICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 349/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 349 din 2017-08-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 PENTRU OBTINEREA AVIZULUI CONFORM AL MINISTERULUI EDUCATIEI NATIONALE PENTRU SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI - SCOALA GIMNAZIALA NR. 141 ION I. C. BRATIANU SITUAT IN STRADA AMURGULUI NR. 35, SECTOR 5, IN VEDEREA DEMOLARII CELOR DOUA CORPURI DE CLADIRE
 • Hotărârea 348/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 348 din 2017-08-30 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A RAMPEI DE ACCES SI A STATIEI DE OXIGEN DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "MARIA SKLODOWSKA CURIE" MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 186/2008
 • Hotărârea 347/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 347 din 2017-08-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, IMOBILELE TEREN SITUATE IN ALEEA TERASEI NR. 8D, NR. 6B, NR. 5D SI NR. 9, BD. ALEXANDRU OBREGIA NR. 19F, NR. 19K SI NR. 7D, SECTOR 4 MODIFICA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 346/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 346 din 2017-08-30 PRIVIND APROBAREA AVIZULUI DE PRINCIPIU A TARIFELOR DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE LIVRATA PRIN PUNCTE TERMICE URBANE, DE TRANSPORT PENTRU CONSUMATORII CU PUNCTE TERMICE PROPRII, DE PRODUCTIE LA CENTRALELE TERMICE DE CVARTAL SI DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE LA CENTRALA TERMICA CASA PRESEI LIBERE, PRACTICATE DE RADET BUCURESTI
 • Hotărârea 345/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 345 din 2017-08-30 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE INCHEIAT INTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI SI CLUBUL SPORTIV AL ARMATEI STEAUA BUCURESTI IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNUI PROIECT DE DEZVOLTARE A ACTIVITATII SPORTIVE DE PERFORMANTA LA DISCIPLINA BASCHET
 • Hotărârea 344/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 344 din 2017-08-30 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 261/21.09.2016 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNEI/UNOR FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE SI/SAU EXTERNE IN VALOARE DE PANA LA 105.000.000 EURO SAU ECHIVALENT, PENTRU COFINANTAREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII AFERENTE PROIECTULUI "FINALIZAREA STATIEI DE EPURARE GLINA, REABILITAREA PRINCIPALELOR COLECTOARE DE CANALIZARE SI A CANALULUI COLECTOR DAMBOVITA(CASETA)"
 • Hotărârea 343/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 343 din 2017-08-30 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE SI INVESTITII - DIECTIA INVESTITII A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT LA PARTERUL IMOBILULUI DIN BD. REGINA ELISABETA NR. 44 (FOST BD. MIHAIL KOGALNICEANU NR. 24, SECTOR 5) MODIFICA LISTA ANEXA A HCGMB NR. 199/2003
 • Hotărârea 342/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 342 din 2017-08-30 PRIVIND APROBAREA PREDARII IN ADMINISTRARE CATRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI A LINIILOR DE TRAMVAI SI APARATE DE CALE, RETELE DE CONTACT SI PEROANE STATII DE TRAMVAI CE FAC PARTE DIN OBIECTIVELE DE INVESTITII "MODERNIZARE STRAZI SI LINII DE TRAMVAI: CALEA MOSILOR, CALEA COLENTINA, SOSEAUA STEFAN CEL MARE, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, SOS. OLTENITEI, STR. TUNARI, TERMINAL SF. VINERI SI B-DUL IANCU DE HUNEDOARA"
 • Hotărârea 341/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 341 din 2017-08-30 PRIVIND DECLANSAREA POCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "LARGIRE SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA INTRE CALEA FLOREASCA SI STRADA BARBU VACARESCU - TRONSON II", IN VEDEREA CONTINUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 340/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 340 din 2017-08-30 PRIVIND APROBAREA CAMPANIEI PENTRU IDENTIFICAREA DE PROIECTE DE INTERES LOCAL, INITIATE DE CETATENI SUB TITULATURA "PROPUNE PENTRU BUCURESTI"
 • Hotărârea 339/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 339 din 2017-08-30 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI REFERITOR LA IMBUNATATIREA COLECTARII SEPARATE DE LA POPULATIE A DESEURILOR DE AMBALAJE, A DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE, A DESEURILOR DE BATERII SI ACUMULATORI, PRECUM SI A RECICLARII ACESTORA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 338/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 338 din 2017-08-30 PRIVIND APROBAREA DE PRINCIPIU IN VEDEREA REALIZARII UNUI SISTEM INTEGRAT DE AUTOMATE DE COMERCIALIZARE A TITLURILOR DE CALATORIE (E-TICKETING) PENTRU TRANSPORT PUBLIC
 • Hotărârea 337/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 337 din 2017-08-30 PRIVIND SUSTINEREA ELEVILOR BUCURESTENI CU PERFORMANTE DEOSEBITE IN COMPETITIILE INTERNE SI INTERNATIONALE
 • Hotărârea 336/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 336 din 2017-08-30 PRIVIND INFIINTAREA CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ACESTUIA MODIFICA HCGMB NR. 304/2017
 • Hotărârea 335/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 335 din 2017-08-30 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" SPORTIVEI CRISTINA GEORGIANA NEAGU
 • Hotărârea 334/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 334 din 2017-08-30 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI MIRCEA LUCESCU
 • Hotărârea 333/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 333 din 2017-08-30 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI ILIE ILASCU
 • Hotărârea 332/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 332 din 2017-08-30 PRIVIND TRECEREA UNOR PARTI DIN IMOBILUL SPITALUL FILANTROPIA SITUAT IN BD. ION MIHALACHE NR. 11-13, SECTOR 1, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURERSTI, IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI SANATATII MODIFICA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 331/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 331 din 2017-08-30 PRIVIND "INFIINTAREA UNUI HOTEL PENTRU CAINI SI PISICI, UNUI CIMITIR SI A UNUI CREMATORIU PENTRU ANIMALE"
 • Hotărârea 330/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 330 din 2017-08-30 PRIVIND ACORDAREA UNUI STIMULENT PENTRU INTEGRAREA SOCIALA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
 • Hotărârea 329/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 329 din 2017-08-30 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURILOR PENTRU IDENTIFICAREA DE LOCUINTE DE PE PIATA LIBERA IN VEDEREA INCHIRIERII DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI PENTRU CAZURILE SOCIALE SI CELE DE URGENTA
 • Hotărârea 328/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 328 din 2017-08-30 PENTRU DEMARAREA PROCEDURILOR IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI CENTURA VERDE A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 327/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 327 din 2017-08-30 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOAMNEI GRIGORE LILIANA
 • Hotărârea 326/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 326 din 2017-08-30 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 141/23.06.2016 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE
 • Hotărârea 325/2017 - Municipiul București - 30.08.2017

  HOTARAREnr. 325 din 2017-08-30 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOAMNEI POPA SIMONA - MARIANA SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 324/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 324 din 2017-07-19 PRIN APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI SC DUAL CONSTRUCT INVEST SRL, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII THE MARK, CONFORM PUZ APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 255/2010
 • Hotărârea 323/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 323 din 2017-07-19 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5, A IMOBILULUI SITUAT IN STR. SPATARUL PREDA NR. 1-3, SECTOR 5 MODIFICA HCGMB NR. 109/2003
 • Hotărârea 322/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 322 din 2017-07-19 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 SA-SI INSUSEASCA RAPOARTELE DE EVALUARE SI SA APROBE CONTRACTELE DE SCHIMB PENTRU SPATIILE DIN COMPLEXUL AGROALIMENTAR PIATA SUDULUI, IMPUTERNICIREA EXPRESA A PRIMARULUI SECTORULUI 4, CA IN NUMELE SI PENTRU PROPRIETAR - MUNICIPIUL BUCURESTI, SA SEMNEZE CONTRACTELE DE SCHIMB IN FORMA AUTENTICA CU PROPRIETARII SPATIILOR AFECTATE DE MODERNIZAREA COMPLEXULUI
 • Hotărârea 321/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 321 din 2017-07-19 PRIVIND TRECEREA IMOBILULUI IN SUPRAFATA DE 2000 MP SI A CLADIRILOR C2 SI C3 SITUATE IN STR. EMIL RACOVITA NR. 7, SECTOR 4, DIN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 MODIFICA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 320/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 320 din 2017-07-19 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN VEDEREA INFIINTARII UNEI SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA AVAND CA SCOP PRINCIPAL PRESTAREA ACTIVITATII DE AMENAJARE SI INTRETINERE SPATII VERZI
 • Hotărârea 319/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 319 din 2017-07-19 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3 DE A HOTARA CU PRIVIRE LA INFIINTAREA UNEI SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA AVAND CA SCOP PRINCIPAL PRESTAREA DE SERVICII IN TEHNOLOGIA INFORMATIILOR
 • Hotărârea 318/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 318 din 2017-07-19 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR STRAZI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ADMINISTRATIA STRAZILOR IN CEA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 MODIFICA ANEXA 1 A HCGMB NR. 254/2008
 • Hotărârea 317/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 317 din 2017-07-19 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CARE VOR FI INVITATI SA PARTICIPE, IN CALITATE DE OBSERVATORI, LA DESFASURAREA CONCURSULUI PENTRU FUNCTIILE DE DIRECTOR SI DIRECTOR ADJUNCT LA UNITATILE DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SI CMBRAE
 • Hotărârea 316/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 316 din 2017-07-19 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 188/18.05.2017 PRIVIND APROBAREA EXTINDERII ACTIVITATII AUTORITATII MUNICIPALE DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE (AMRSP) IN DOMENIUL SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN RASPUNDEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INCHEIEREA ACTULUI ADITIONAL NR. 2 LA STATUTUL AMRSP
 • Hotărârea 315/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 315 din 2017-07-19 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL DE VACANTA SUCCESORALA NR. 45/15.06.2017, SITUAT IN BUCURESTI, STR. EMANOIL IONESCU NR. 40, AP. 1, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 314/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 314 din 2017-07-19 PRIN INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 52/20.06.2017, SITUAT IN BUCURESTI, STR. DREPTATII NR. 6, BL. O4, SC. 1, ET. 4, AP. 30, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 313/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 313 din 2017-07-19 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL SOSEAUA GHEORGHE IONESCU SISESTI NR. 423-427, LOT 2, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 312/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 312 din 2017-07-19 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL B-DUL APICULTORILOR NR. 18-20, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 311/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 311 din 2017-07-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. I.S. TURGHENIEV NR. 8 SI NR. 8A, SECTOR 1
 • Hotărârea 310/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 310 din 2017-07-19 PRIVIND APROBAREA "PLANULUI COMITETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SITUATII DE URGENTA PE ANUL 2017 PRIVIND ASIGURAREA RESURSELOR UMANE, MATERIALE SI FINANCIARE NECESARE GESTIONARII SITUATIILOR DE URGENTA"
 • Hotărârea 309/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 309 din 2017-07-19 PRIVIND COMPLETAREA LISTELOR - APROBATE PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 297/29.08.2008, RESPECTIV HOTARAREA C.G.M.B. NR. 289/27.11.2014 - CU SPATIILE PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI SAU A UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, CARE URMEAZA A FI SUPUSE VANZARII IN CONDITIILE ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 68/06.06.2008
 • Hotărârea 308/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 308 din 2017-07-19 PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 161/2010, ANEXA NR. 1, PENTRU APROBAREA LISTELOR CU ORDINEA DE PRIORITATE, IN VEDEREA ATRIBUIRII SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA, BENEFICIARILOR LEGII NR. 341/2004 A RECUNOSTINTEI PENTRU VICTORIA REVOLUTIEI ROMANE DIN DECEMBRIE 1989 SI PENTRU REVOLTA MUNCITOREASCA ANTICOMUNISTA DE LA BRASOV DIN NOIEMBRIE 1987
 • Hotărârea 307/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 307 din 2017-07-19 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE, DEZVOLTARE SI IMPLICAREA TINERETULUI - E.D.I.T. IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI "ORA DE EDUCATIE RUTIERA"- 2017, A 4-A EDITIE"
 • Hotărârea 306/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 306 din 2017-07-19 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 305/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 305 din 2017-07-19 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI LA 30.06.2017
 • Hotărârea 304/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 304 din 2017-07-19 PRIVIND APROBAREA SALARIILOR DE BAZA AFERENTE FUNCTIILOR DIN CADRUL FAMILIEI OCUPATIONALE "ADMINISTRATIE", UTILIZATE IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL, IN APARATUL PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI IN CADRUL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI.
 • Hotărârea 303/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 303 din 2017-07-19 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 111/29.03.2017 DE MODIFICARE A HOTARARII C.G.M.B. NR. 267/2010 PENTRU APROBAREA PROGRAMULUI DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A JUDETULUI ILFOV, A MODELULUI LICENTEI DE TRASEU SI A CONTRACTULUI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI SI ORASELE/COMUNELE DIN JUDETUL ILFOV MODIFICA ANEXA 1 A HCGMB NR. 111/2010
 • Hotărârea 302/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 302 din 2017-07-19 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR BUNURI IMOBILE, IN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCTIUNE, CASARII SI VALORIFICARII
 • Hotărârea 301/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 301 din 2017-07-19 PRIVIND TRECEREA UNOR CONSTRUCTII, SITUATE IN BUCURESTI, SOSEAUA MIHAI BRAVU, NR. 281-283, SECTOR 3, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL ACESTUIA SI DESFIINTAREA LOR PRIN DEMOLARE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSTRUIREA AMBULATORIU SPITAL DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE VICTOR BABES"
 • Hotărârea 300/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 300 din 2017-07-19 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA TEATRULUI ODEON A SPATIILOR AFERENTE IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. MATEI VOIEVOD 135-137, SECTORUL 2
 • Hotărârea 299/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 299 din 2017-07-19 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE FARA SARCINI A COLECTIEI DE ARTA LIGIA SI POMPILIU MACOVEI
 • Hotărârea 298/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 298 din 2017-07-19 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRECEREA UNUI IMOBIL DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME "ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT" IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 118/2012
 • Hotărârea 297/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 297 din 2017-07-19 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA IMOBILULUI DELIMITAT DE BD. UNIRII, STR. NERVA TRAIAN, BD. OCTAVIAN GOGA, BD. MIRCEA VODA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE, IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII UNEI INVESTITII DE INTERES PUBLIC LOCAL ABROGA HCGMB NR. 38/2014
 • Hotărârea 296/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 296 din 2017-07-19 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN BULEVARDUL MARASTI, NR. 63-65 DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA R.A.A.P.P.S - S.A.I.F.I., IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU REALIZAREA UNEI ZONE IN VEDEREA DESFASURARII DE ACTIVITATI CULTURALE, EDUCATIVE SI SPORTIVE
 • Hotărârea 295/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 295 din 2017-07-19 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN SOS. PIPERA NR. 63-65, SECTOR 2 DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA SOCIETATII ROMANE DE TELEVIZIUNE IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA SOCIETATII ROMANE DE TELEVIZIUNE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA C.G.M.B.
 • Hotărârea 294/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 294 din 2017-07-19 PRIVIND SCHIMBUL DE PROPRIETATI INTRE TERENUL SITUAT IN STRADA EMIL GARLEANU NR. 5, SECTOR 3, PROPRIETATEA DOMNULUI PATAC RADU CONSTANTIN SI TERENUL SITUAT IN STRADA VULCAN JUDETUL NR. 20-26, SECTOR 3, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 293/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 293 din 2017-07-19 PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI ALEXANDRU IOAN ARSINEL
 • Hotărârea 292/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 292 din 2017-07-19 PRIVIND ACORDAREA UNUI STIMULENT FINANCIAR PENTRU COPII CU HANDICAP
 • Hotărârea 291/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 291 din 2017-07-19 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI SUHAN VALERIU - NICOLAE
 • Hotărârea 290/2017 - Municipiul București - 19.07.2017

  HOTARAREnr. 290 din 2017-07-19 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI STANESCU DAN-GHEORGHE SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 289/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 289 din 2017-06-30 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 288/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 288 din 2017-06-30 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 138/11.04.2017 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 287/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 287 din 2017-06-30 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 101/29.03.2017 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 286/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 286 din 2017-06-30 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 130/11.04.2017 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 285/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 285 din 2017-06-30 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 22/30.01.2017 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 284/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 284 din 2017-06-30 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 08 IULIE 2017 - 07 OCTOMBRIE 2017
 • Hotărârea 283/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 283 din 2017-06-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CU PERSOANE JURIDICE ROMANE SAU STRAINE, CU ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE SI CU ALTI PARTENERI SOCIALI IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC LOCAL "STRATEG PLUS - PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALA DURABILA"
 • Hotărârea 282/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 282 din 2017-06-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN VEDEREA ADERARII SECTORULUI 3 IN CADRUL CONVENTIEI PRIMARILOR PRIVIND CLIMA SI ENERGIA (COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE & ENERGY)
 • Hotărârea 281/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 281 din 2017-06-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII AL CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - CONSOLIDAREA, REFACEREA SI MODERNIZAREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. BATISTEI NR. 14, SECTOR 2.
 • Hotărârea 280/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 280 din 2017-06-30 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 370/2016 MODIFICATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 199/2017 INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 4 AL HCGMB NR. 370/2016
 • Hotărârea 279/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 279 din 2017-06-30 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 59/28.02.2017 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE INCHIRIERE PENTRU EVENIMENTELE CARE SE DESFASOARA PE ARENA NATIONALA
 • Hotărârea 278/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 278 din 2017-06-30 PRIVIND APROBAREA UNOR MODIFICARI IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2017 MODIFICA HCGMB NR. 129/2017
 • Hotărârea 277/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 277 din 2017-06-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA MIRCEA PETRE NR. 2, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 276/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 276 din 2017-06-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA MIHAI EMINESCU NR. 198, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 275/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 275 din 2017-06-30 PRIVIND APROBAREA INITIERII UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REGLEMENTAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SOSEAUA GHEORGHE IONESCU SISESTI NR. 273, SECTOR 1
 • Hotărârea 274/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 274 din 2017-06-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE MASURI PENTRU IMBUNATATIREA SIGNALISTICII SI SERVICIILOR DE RECEPTIE IN SPITALELE DIN SUBORDINEA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 273/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 273 din 2017-06-30 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL DE STERILIZARE GRATUITA A ANIMALELOR FARA PEDIGREE, CU STAPAN, LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 272/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 272 din 2017-06-30 PRIVIND UNELE MASURI IN CAZUL CONCESIONARII, FARA LICITATIE PUBLICA, A TERENURILOR IN SUPRAFATA DE PANA LA 150 MP, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 271/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 271 din 2017-06-30 PENTRU COMPLETAREA COMPONENTEI NOMINALE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM COMPLETEAZA HCGMB NR. 355/2016
 • Hotărârea 270/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 270 din 2017-06-30 PRIVIND TRECEREA UNOR TERENURI SITUATE IN SECTORUL 5, DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5
 • Hotărârea 269/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 269 din 2017-06-30 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 32/12.06.2017, RESPECTIV AL APARTAMENTULUI DE LA ETAJUL 1 AL CONSTRUCTIEI SITUATE IN BUCURESRTI, STR. DR. GRIGORE ROMNICEANU NR. 18, SECTOR 5 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 268/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 268 din 2017-06-30 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 8/25.05.2017, SITUAT IN BUCURESTI, STR. STRADUINTEI NR. 9, BL. D3, SC.4, ET. 4, AP. 59, SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 267/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 267 din 2017-06-30 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 2/08.06.2017, RESPECTIV COTA DE 5/8 DIN DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. GARLEI NR. 29A, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 266/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 266 din 2017-06-30 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI "CURSURILE DE VARA DE LIMBA, CULTURA SI CIVILIZATIE ROMANEASCA - A 57-A EDITIE, 2017
 • Hotărârea 265/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 265 din 2017-06-30 PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI DE IMPLEMENTARE A STATIILOR DE ALIMENTARE A AUTOMOBILELOR ELECTRICE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 117/2013
 • Hotărârea 264/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 264 din 2017-06-30 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 103/29.03.2017 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA UNOR BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APELOR SI PADURILOR IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 263/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 263 din 2017-06-30 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI IN ADMINISTRAREA MUZEULUI NATIONAL AL LITERATURII ROMANE A IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. ANTON PANN NR. 20, SECTOR 3 INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXEI HCGMB NR. 70/2004
 • Hotărârea 262/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 262 din 2017-06-30 PRIVIND TRANSMITEREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII STADION NATIONAL "LIA MANOLIU" REABILITAT SI MODERNIZAT, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 58/2017
 • Hotărârea 261/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 261 din 2017-06-30 PRIVIND APROBAREA SOLICITARII CATRE CONSILIUL JUDETEAN ILFOV A TRECERII DIN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI ILFOV SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN ILFOV IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, A STRAZILOR DIN ANSAMBLUL DE LOCUINTE HENRI COANDA
 • Hotărârea 260/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 260 din 2017-06-30 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN SISTEM CENTRALIZAT A CONSUMATORILOR DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 259/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 259 din 2017-06-30 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA ROLAND REAGAN SPATIULUI PUBLIC AFLAT LA INTERSECTIA DINTRE PIATA VICTORIEI CU STRADA PARIS SI STRADA DUILIU ZAMFIRESCU, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 258/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 258 din 2017-06-30 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "BICICLISTI IN BUCURESTI"
 • Hotărârea 257/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 257 din 2017-06-30 PRIVIND APROBAREA DE PRINCIPIU PENTRU ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A UNUI NUMAR MAXIM DE 100 DE AUTOBUZE URBANE ELECTRICE SI INFRASTRUCTURA DE INCARCARE NECESARA ACESTORA
 • Hotărârea 256/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 256 din 2017-06-30 PRIVIND STABILIREA CHELTUIELILOR DE INTRETINERE IN ADAPOSTURILE AUTORITATII PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR (A.S.P.A.) A CAINILOR FARA STAPAN ADOPTATI LA DISTANTA
 • Hotărârea 255/2017 - Municipiul București - 30.06.2017

  HOTARAREnr. 255 din 2017-06-30 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A PACHETULUI DE ACTIUNI DETINUT DE MINISTERUL ECONOMIEI/ MINISTERUL ENERGIEI SI SOCIETATEA NATIONALA GAZE NATURALE ROMGAZ S.A., LA ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 254/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 254 din 2017-06-08 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 141/23.06.2016 PRIVIND BALEGEREA COMISIIEI DE VALIDARE
 • Hotărârea 253/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 253 din 2017-06-08 PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 149/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 252/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 252 din 2017-06-08 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV COMPLETEAZA H.C.G.M.B. NR. 140/2017
 • Hotărârea 251/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 251 din 2017-06-08 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI-ILFOV COMPLETEAZA H.C.G.M.B. NR. 141/2017
 • Hotărârea 250/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 250 din 2017-06-08 PRIVIND NUMIREA UNUI CONSILIU DE ADMINISTRATIE PROVIZORIU AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI ABROGA H.C.G.M.B. NR. 2/2017 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 144/2017
 • Hotărârea 249/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 249 din 2017-06-08 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 139/11.04.2017 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 248/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 248 din 2017-06-08 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 137/11.04.2017 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 247/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 247 din 2017-06-08 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 135/11.04.2017 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 246/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 246 din 2017-06-08 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 134/11.04.2017 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PAZA SI SECURITATE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 245/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 245 din 2017-06-08 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 131/11.04.2017 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 244/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 244 din 2017-06-08 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 102/29.03.2017 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 243/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 243 din 2017-06-08 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 101/29.03.2017 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 242/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 242 din 2017-06-08 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 100/29.03.2017 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 241/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 241 din 2017-06-08 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 99/29.03.2017 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA MEDICALA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 240/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 240 din 2017-06-08 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 98/29.03.2017 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 239/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 239 din 2017-06-08 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 97/29.03.2017 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 238/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 238 din 2017-06-08 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 96/29.03.2017 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA STRAZI PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 237/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 237 din 2017-06-08 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI - CADRU SI DESEMNAREA ADMINISTRATORULUI SPECIAL AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE - RADET BUCURESTI, PRECUM SI A PERSOANEI IMPUTERNICITE SA SEMNEZE CONTRACTUL DE MANDAT CU ACESTA INCETEAZA APLICABILITATEA H.C.G.M.B. NR. 378/2016
 • Hotărârea 236/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 236 din 2017-06-08 PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI IN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI A CENTRALEI TERMICE CARE DESERVESTE OBIECTIVUL DE INVESTITII STADIONUL NATIONAL "LIA MANOLIU" AMPLASAT IN BULEVARDUL BASARABIA NR. 37-39, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 235/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 235 din 2017-06-08 PRIVIND REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE A TERENULUI SITUAT LIMITROF SEDIULUI DIRECTIEI GENERALE DE POLITIE LOCALA SECTOR 6, DIN SOSEAUA ORHIDEELOR NR. 2D, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 186/2008
 • Hotărârea 234/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 234 din 2017-06-08 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI PE ANUL 2017
 • Hotărârea 233/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 233 din 2017-06-08 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII LA REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI
 • Hotărârea 232/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 232 din 2017-06-08 PRIVIND INITIEREA, PREGATIREA SI IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI "EU IN LICEU" IN ANII 2017-2019
 • Hotărârea 231/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 231 din 2017-06-08 PRIVIND COMPLETAREA ARTICOLELOR 21 SI 22 DIN ANEXA NR. 3 A ANEXEI HOTARARII C.G.M.B. NR. 124/2008 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE PARCARE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 230/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 230 din 2017-06-08 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 125/30.08.2012 PRIVIND TRANSMITEREA CATRE CENTRUL MILITAR ZONAL BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN STR. ICOANEI NR. 27, SECTOR 2, IN FOLOSINTA GRATUITA, PE TERMEN DE 20 DE ANI
 • Hotărârea 229/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 229 din 2017-06-08 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA H.C.G.M.B. NR. 161/2015
 • Hotărârea 228/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 228 din 2017-06-08 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA H.C.G.M.B. NR. 57/2016
 • Hotărârea 227/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 227 din 2017-06-08 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA H.C.G.M.B. NR. 175/2010
 • Hotărârea 226/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 226 din 2017-06-08 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 314/2016 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2017
 • Hotărârea 225/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 225 din 2017-06-08 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SOCIETATII SERVICE CICLOP S.A. PENTRU ANUL 2017
 • Hotărârea 224/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 224 din 2017-06-08 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE IN SCOPUL ADMINISTRARII CIMITIRELOR
 • Hotărârea 223/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 223 din 2017-06-08 PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITATII PLANULUI URBANISTIC ZONAL "PUZ-STR. TEIUS NR. 257-277, SECTOR 5, BUCURESTI" APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B NR. 33/30.01.2012 MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 33/2012
 • Hotărârea 222/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 222 din 2017-06-08 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA GHEORGHIENI NR. 1, NR. 15-17 SI NR. 19-25, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 221/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 221 din 2017-06-08 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. ELENA CARAGIANI NR. 29, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 220/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 220 din 2017-06-08 PRIVIND APROBAREA INITIEREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU REGLEMENTAREA ZONEI SITUATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL SECTORULUI 1, DELIMITATA DE MALUL LACULUI STRAULESTI LA NORD, STR. CONSTANTIN GODEANU LA EST, SOSEAUA CHITILA LA SUD SI STR. AEROPORTULUI LA VEST
 • Hotărârea 219/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 219 din 2017-06-08 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 355/2016 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI NOMINALE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM
 • Hotărârea 218/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 218 din 2017-06-08 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 SI PRIMARULUI SECTOR 1 DE A EFECTUA DEMERSURI, IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA CREARII DE NOI DRUMURI/CAI DE ACCES PE RAZA SECTORULUI 1
 • Hotărârea 217/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 217 din 2017-06-08 PRIVIND APROBAREA UNOR MODIFICARI IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2017 MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 129/2008
 • Hotărârea 216/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 216 din 2017-06-08 PRIVIND INSCRIEREA IMOBILULUI "CINEMATOGRAFUL GLORIA" SITUAT IN ALEEA BUCOVINA NR. 7, SECTOR 3, IN INVENTARUL BUNURILOR CE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 186/2008
 • Hotărârea 215/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 215 din 2017-06-08 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRAREA ACADEMIEI OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA A IMOBILULUI SITUAT IN STRADA ILFOV NR. 3, SECTOR 5
 • Hotărârea 214/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 214 din 2017-06-08 PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA JOCURILOR DE ARTIFICII IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 200/08.09.2005 SI HOTARARII C.G.M.B. NR. 259/10.11.2005
 • Hotărârea 213/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 213 din 2017-06-08 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 31/29.02.2016 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "REALIZAREA RETELELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE, ILUMINAT PUBLIC, PRECUM SI A DRUMURILOR AFERENTE ANSAMBLULUI HENRI COANDA - ETAPA I" IN VEDEREA CONTINUARII SI FINALIZARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 212/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 212 din 2017-06-08 PRIVIND REGULAMENTUL PENTRU INSTALAREA/ADUCEREA LA COTA/INTRETINEREA CAPACELOR, GURILOR DE ACCES LA RETELELE EDILITARE SUBTERANE, RASUFLATOARELOR DE GAZ SI A GRATARELOR GURILOR DE SCURGERE A APELOR METEORICE AFLATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI PENTRU ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 306/2002 SI HOTARARII C.G.M.B. NR. 103/2006
 • Hotărârea 211/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 211 din 2017-06-08 PRIVIND AMPLASAREA RASTELELOR DE BICICLETE IN VECINATATEA INSTITUTIILOR PUBLICE DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 210/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 210 din 2017-06-08 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSTRUIREA AMBULATORIU SPITAL DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE VICTOR BABES"
 • Hotărârea 209/2017 - Municipiul București - 08.06.2017

  HOTARAREnr. 209 din 2017-06-08 PRIVIND ACORDAREA UNUI STIMULENT FINANCIAR PENTRU NOU-NASCUTI
 • Hotărârea 208/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 208 din 2017-05-18 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 98/29.03.2017 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 207/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 207 din 2017-05-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SOSEAUA BUCURESTI-MAGURELE NR. 53, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 206/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 206 din 2017-05-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SFINTII VOIEVOZI NR. 20-24, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 205/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 205 din 2017-05-18 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 131/11.04.2017 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 204/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 204 din 2017-05-18 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 134/11.04.2017 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PAZA SI SECURITATE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 203/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 203 din 2017-05-18 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 135/11.04.2017 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 202/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 202 din 2017-05-18 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRU IN COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PRIVIND ORIENTAREA SCOLARA SI PROFESIONALA
 • Hotărârea 201/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 201 din 2017-05-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN VEDEREA INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE, IN SCOPUL PRESTARII SERVICIILOR DE SALUBRIZARE PE RAZA SECTORULUI 3
 • Hotărârea 200/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 200 din 2017-05-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE, CU OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE SERVICII DE INTRETINERE A DRUMULUI DE PE RAZA SECTORULUI 3
 • Hotărârea 199/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 199 din 2017-05-18 PRIVIND REORGANIZAREA CENTRULUI DE SERVICII COMUNITARE INTEGRATE PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 370/2016 INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXELOR 1,2, SI 3 ALE H.C.G.M.B. NR. 370/2016
 • Hotărârea 198/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 198 din 2017-05-18 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 206/30.06.2009 PRIVIND INFIINTAREA UNEI LINII DE TRANSPORT TURISTIC IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 197/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 197 din 2017-05-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, IMOBILUL TEREN SITUAT IN STR. DUMBRAVA NOUA NR. 14(FOST STR. MOS AJUN), SECTOR 5, CE FACE OBIECTUL HOTARARII NR. 30/2017 A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5
 • Hotărârea 196/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 196 din 2017-05-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI, CU OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE SERVICII LUCRARI DE INFRASTRUCTURA
 • Hotărârea 195/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 195 din 2017-05-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI, CU OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE SERVICII DE SALUBRIZARE
 • Hotărârea 194/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 194 din 2017-05-18 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR STRAZI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN CEA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ADMINISTRATIA STRAZILOR MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 254/2008
 • Hotărârea 193/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 193 din 2017-05-18 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR.130/15.11.2016, SITUAT IN BUCURESTI, STR. TURISTILOR NR. 12, SECTOR 2 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 192/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 192 din 2017-05-18 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR.33/10.05.2017, RESPECTIV DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA COTEI DE 1/2 DIN APARTAMENTUL NR. 6, SITUAT IN BUCURESTI, ALEEA LAMOTESTI NR. 4, BL. 11B, SC. A, ET. 1, SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 191/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 191 din 2017-05-18 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 16/08.05.2017, SITUAT IN BUCURESTI, B-DUL BUCURESTII NOI NR. 17, BL. A, SC. B, ET. 1, AP.5, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 190/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 190 din 2017-05-18 PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI COMITETULUI MUNICIPAL AL ENERGIEI MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 277/2006 ABROGA ANEXA H.C.G.M.B. NR. 42/2016
 • Hotărârea 189/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 189 din 2017-05-18 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ANEXEI 8.B, LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 305/2013 - REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR BUCURESTI, MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 157/01.08.2016
 • Hotărârea 188/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 188 din 2017-05-18 PRIVIND APROBAREA EXTINDERII ACTIVITATII AUTORITATII MUNICIPALE DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE(AMRSP)IN DOMENIUL SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN RASPUNDEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INCHEIEREA ACTULUI ADITIONAL NR.2 LA STATUTUL AMRSP MODIFICA SI COMPLETEAZA H.C.G.M.B. NR. 339/2009 MODIFICA SI COMPLETEAZA H.C.G.M.B. NR. 112/2012 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 316/2017
 • Hotărârea 187/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 187 din 2017-05-18 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ANEXELOR 19.A SI 19.B LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 305/2013, PRECUM SI A MODIFICARILOR IN BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, APROBAT PE ANUL 2017
 • Hotărârea 186/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 186 din 2017-05-18 PRIVIND MODIFICAREA ART. 3 SI A ART. 39 ALIN. (1)DIN ANEXA NR. 24B LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 305/2013 PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A PREVEDERILOR ORDONANTEI DE URGENTA NR. 77/2013 PRIVIND STABILIREA UNOR MASURI PRIVIND ASIGURAREA FUNCTIONALITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE, A NUMARULUI DE POSTURI SI REDUCEREA CHELTUIELILOR LA INSTITUTIILE PUBLICE DIN SUBORDINEA, SUB AUTORITATEA SAU COORDONAREA GUVERNULUI ORI A MINISTERELOR, LA APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL, APARATUL PERMANENT DE LUCRU AL C.G.M.B. SI LA SERVICIILE/INSTITUTIILE PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA H.C.G.M.B. NR. 83/2015
 • Hotărârea 185/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 185 din 2017-05-18 PENTRU MODIFICAREA ART. 63 ALIN.(2) DIN ANEXA LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 52/2017 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 184/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 184 din 2017-05-18 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE SOCIETATEA DE CULTURA MACEDO-ROMANA A UNUI CORP DE CLADIRE SITUAT IN STR. VASILE LASCAR NR. 199, SECTOR 2 MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 186/2008
 • Hotărârea 183/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 183 din 2017-05-18 PRIVIND APROBAREA HARTILOR STRATEGICE DE ZGOMOT SI A PLANULUI DE ACTIUNE PENTRU DIMINUAREA ZGOMOTULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 60/2009 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNE PENTRU REDUCEREA NIVELULUI DE ZGOMOT AMBIENTAL IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 182/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 182 din 2017-05-18 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN DIRECTIA GENERALA ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ASOCIATIA ANAIS, IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN A PROIECTULUI "STOP VIOLENTEI IN FAMILIE! SERVICII COMPLEXE PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI IN FAMILIE"
 • Hotărârea 181/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 181 din 2017-05-18 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 120/30.06.2010, ANEXA 1, PRIVIND APROBAREA NORMELOR DE SALUBRIZARE SI IGIENIZARE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 180/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 180 din 2017-05-18 PRIVIND INSTITUIREA UNOR OBLIGATII SI RASPUNDERI CE REVIN INSTITUTIILOR PUBLICE, AGENTILOR ECONOMICI SI CETATENILOR PENTRU BUNA GOSPODARIRE A LOCUINTELOR SI INFRUMUSETAREA ACESTORA INCETEAZA APLICABILITATEA H.C.G.M.B. NR. 334/2003
 • Hotărârea 179/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 179 din 2017-05-18 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 429/2016 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCEPAND CU ANUL 2017
 • Hotărârea 178/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 178 din 2017-05-18 PRIVIND ACORDAREA UNUI STIMULENT FINANCIAR PENTRU CONSTITUIREA FAMILIILOR
 • Hotărârea 177/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 177 din 2017-05-18 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOAMNEI ILEANA VULPESCU
 • Hotărârea 176/2017 - Municipiul București - 18.05.2017

  HOTARAREnr. 176 din 2017-05-18 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 205/2009 PRIVIND APROBAREA BREVETULUI VERDE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA SI COMPLETEAZA H.C.G.M.B. NR. 205/2009 COMPLETEAZA H.C.G.M.B. NR. 429/2016
 • Hotărârea 175/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 175 din 2017-04-27 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI MARINESCU SORIN-DUMITRU
 • Hotărârea 174/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 174 din 2017-04-27 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU
 • Hotărârea 173/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 173 din 2017-04-27 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOAMNEI RADU ELENA
 • Hotărârea 172/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 172 din 2017-04-27 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI IVAN FLORIN
 • Hotărârea 171/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 171 din 2017-04-27 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI POSIRCARU ION
 • Hotărârea 170/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 170 din 2017-04-27 PRIVIND APROBAREA "STRATEGIA PENTRU PROTECTIA SI BUNASTAREA ANIMALELOR IN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 169/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 169 din 2017-04-27 PRIVIND "INTERZICEREA FOLOSIRII ANIMALELOR IN CIRCURI IN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 168/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 168 din 2017-04-27 PRIVIND TRANSMITEREA INTEGRALA DIN ADMINISTRAREA TEATRULUI ODEON IN ADMINISTRAREA OPEREI COMICE PENTRU COPII A IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, CALEA GIULESTI NR. 16, SECTORUL 6 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 216/2009 MODIFICA HCGMB NR.186/2008
 • Hotărârea 167/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 167 din 2017-04-27 PRIVIND TRANSMITEREA TEATRULUI MASCA IN ADMINISTRAREA TEATRULUI EXCELSIOR A IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTII NOI NR. 66, SECTOR 1 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 19/2000 MODIFICA HCGMB NR. 186/2008 COMPLETEAZA HCGMB NR. 117/2010
 • Hotărârea 166/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 166 din 2017-04-27 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIILOR STRAZILOR BUCURESTI A SPATIULUI SITUAT IN BD. REGINA ELISABETA NR. 75, SECTOR 5 MODIFICA HCGMB NR. 109/2003 MODIFICA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 165/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 165 din 2017-04-27 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 103/2015 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA FUNDATIEI RONLAND S. LAUDER-ROMANIA A IMOBILULUI-TEREN IN SUPRAFATA DE 1015MP, SITUAT LA INTERSECTIA STRAZII CLUCERU UDRICANI CU STR. IULIU BARASCH, SECTOR 3, IN VEDEREA AMENAJARII UNUI TEREN DE SPORT
 • Hotărârea 164/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 164 din 2017-04-27 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE REALIZARE A UNUI CENTRU DE TRANSPLANT MULTI-ORGAN IN CADRUL SPITALULUI CLINIC "SFANTA MARIA" PRIN CONSTRUIREA UNUI CORP NOU DE CLADIRI IN CADRUL SPITALULUI CLINIC "SFANTA MARIA"
 • Hotărârea 163/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 163 din 2017-04-27 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 203/2007 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA ECAD (EUROPEAN CITIES AGAINST DRUGS)
 • Hotărârea 162/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 162 din 2017-04-27 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 22/30.01.2017 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI S.C. TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 161/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 161 din 2017-04-27 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI LA 31.03.2017
 • Hotărârea 160/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 160 din 2017-04-27 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2016
 • Hotărârea 159/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 159 din 2017-04-27 PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE CENTRALIZATE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI - ACTIVITATE PROPRIE - PENTRU ANUL 2016
 • Hotărârea 158/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 158 din 2017-04-27 PRIVIND CONSTITUIREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA URBANA CUNCTIONALA BUCURESTI
 • Hotărârea 157/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 157 din 2017-04-27 PRIVIND ACORDUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI CRESE SI A UNEI GRADINITE PE TERENURILE IN SUPRAFATA DE 790,00MP FIECARE, SITUATE IN BUCURESTI, SECTOR 6, ZONA B A CARTIERULUI "CONSTANTIN BRANCUSI"
 • Hotărârea 156/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 156 din 2017-04-27 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI, CU OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE SERVICII DE PAZA
 • Hotărârea 155/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 155 din 2017-04-27 PRIVIND SCHIMBAREA FOLOSINTEI SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA IN SUPRAFATA DE 82,58MP, 125,15MP SI 462,63MP SITUATE IN BLOCUL NR. 19 DIN CALEA FERENTARI NR. 72, SECTOR 6, AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 MODIFICA HCGMB NR.219/2001 MODIFICA HCGMB NR. 231/2002 MODIFICA HCGMB NR. 289/2016
 • Hotărârea 154/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 154 din 2017-04-27 PRIVIND APROBAREA UNOR CORELARI SI CORECTII IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2017 MODIFICA HCGMB NR. 129/2017
 • Hotărârea 153/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 153 din 2017-04-27 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 285/2016 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE A IMOBILULUI SITUAT IN STR. LIPSCANI NR. 18-20, SECT. 3 CATRE INSTITUTUL NATIONAL PENTRU STUDIEREA HOLOCAUSTULUI DIN ROMANIA "ELIE WIESEL" IN VEDEREA REALIZARII UNUI MUZEU DE ISTORIE A EVREILOR DIN ROMANIA
 • Hotărârea 152/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 152 din 2017-04-27 PRIVIND INCETAREA EFECTELOR PROTOCOLULUI EMIS IN BAZA DECRETULUI CONSILIULUI DE STAT NR. 92/1981 INCHEIAT INTRE UNIUNEA GENERALA A SINDICATELOR DIN ROMANIA SI CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI MODIFICAREA LISTEI ANEXA LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 186/2008 PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 151/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 151 din 2017-04-27 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI DE A ADUCE LA INDEPLINIRE DISPOZITIILE ART. 489 ALIN.5) DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE REFERITOARE LA MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLADIRI SI IMPOZITUL PE TEREN CU PANA LA 500%PENTRU CLADIRILE SI TERENURILE NEINGRIJITE, SITUATE IN INTRAVILAN
 • Hotărârea 150/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 150 din 2017-04-27 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" SPORTIVULUI MARIAN DRAGULESCU
 • Hotărârea 149/2017 - Municipiul București - 27.04.2017

  HOTARAREnr. 149 din 2017-04-27 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" SPORTIVEI CATALINA PONOR
 • Hotărârea 148/2017 - Municipiul București - 11.04.2017

  HOTARAREnr. 148 din 2017-04-11 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR STRAZI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ADMINISTRATIA STRAZILOR IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4
 • Hotărârea 147/2017 - Municipiul București - 11.04.2017

  HOTARAREnr. 147 din 2017-04-11 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 SA SOLICITE GUVERNULUI ROMANIEI MODIFICAREA HOTARARII GUVERNULUI NR. 1481/2008 SI A HOTARARII GUVERNULUI NR. 291/2011, IN SENSUL CELOR PRECIZATE IN ART. 1 DIN HOTARAREA NR. 42/2017 ADOPTATA DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
 • Hotărârea 146/2017 - Municipiul București - 11.04.2017

  HOTARAREnr. 146 din 2017-04-11 PRIVIND IMPUTERNICIREA CENTRULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB PENTRU ORGANIZAREA CONCURSULUI "CEA MAI FRUMOASA FATADA"
 • Hotărârea 145/2017 - Municipiul București - 11.04.2017

  HOTARAREnr. 145 din 2017-04-11 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2 ALIN.(14) SI ANEXELOR 15A SI 15B ALE HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 144/2017 - Municipiul București - 11.04.2017

  HOTARAREnr. 144 din 2017-04-11 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII MANDATULUI PENTRU ADMINISTRATORII PROVIZORII IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 250/2017
 • Hotărârea 143/2017 - Municipiul București - 11.04.2017

  HOTARAREnr. 143 din 2017-04-11 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DE LA S.C. REBU S.A. ABROGA HCGMB NR. 128/2015 ABROGA HCGMB NR. 106/2016
 • Hotărârea 142/2017 - Municipiul București - 11.04.2017

  HOTARAREnr. 142 din 2017-04-11 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A. ABROGA HCGMB NR. 99/2013 ABROGA HCGMB NR. 213/2013
 • Hotărârea 141/2017 - Municipiul București - 11.04.2017

  HOTARAREnr. 141 din 2017-04-11 PRIVIND CONSTITUIREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI-ILFOV SE COMPLETEAZA PRIN H.C.G.M.B. NR. 251/2017
 • Hotărârea 140/2017 - Municipiul București - 11.04.2017

  HOTARAREnr. 140 din 2017-04-11 PRIVIND CONSTITUIREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV ABROGA HCGMB NR. 90/2015 ABROGA HCGMB NR. 143/2015 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 252/2017
 • Hotărârea 139/2017 - Municipiul București - 11.04.2017

  HOTARAREnr. 139 din 2017-04-11 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A. SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 249/2017
 • Hotărârea 138/2017 - Municipiul București - 11.04.2017

  HOTARAREnr. 138 din 2017-04-11 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A. SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 288/2017
 • Hotărârea 137/2017 - Municipiul București - 11.04.2017

  HOTARAREnr. 137 din 2017-04-11 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A. SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 248/2017
 • Hotărârea 136/2017 - Municipiul București - 11.04.2017

  HOTARAREnr. 136 din 2017-04-11 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA IMOBILIARA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 135/2017 - Municipiul București - 11.04.2017

  HOTARAREnr. 135 din 2017-04-11 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.A. SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 203/2017 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 247/2017
 • Hotărârea 134/2017 - Municipiul București - 11.04.2017

  HOTARAREnr. 134 din 2017-04-11 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PAZA SI SECURITATE BUCURESTI S.A. SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 204/2017 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 246/2017
 • Hotărârea 133/2017 - Municipiul București - 11.04.2017

  HOTARAREnr. 133 din 2017-04-11 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALAPUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 132/2017 - Municipiul București - 11.04.2017

  HOTARAREnr. 132 din 2017-04-11 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.A.
 • Hotărârea 131/2017 - Municipiul București - 11.04.2017

  HOTARAREnr. 131 din 2017-04-11 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI S.A. SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 205/2017 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 245/2017
 • Hotărârea 130/2017 - Municipiul București - 11.04.2017

  HOTARAREnr. 130 din 2017-04-11 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCURESTI S.A. SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 286/2017
 • Hotărârea 129/2017 - Municipiul București - 05.04.2017

  HOTARAREnr. 129 din 2017-04-05 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2017 PENTRU CONSULTAREA ANEXELOR CLICK AICI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 154/2017 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 217/2017 SE MODIFICA PRIN HCGMB NT. 278/2017
 • Hotărârea 128/2017 - Municipiul București - 05.04.2017

  HOTARAREnr. 128 din 2017-04-05 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE "APARARI DE MAL LAC HERASTRAU, INCLUSIV APARARI DE MAL INSULE HERASTRAU"
 • Hotărârea 127/2017 - Municipiul București - 05.04.2017

  HOTARAREnr. 127 din 2017-04-05 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE"REPARATII CAPITALE POD - NUMAR DE INVENTAR 1111264 PARC CISMIGIU"
 • Hotărârea 126/2017 - Municipiul București - 05.04.2017

  HOTARAREnr. 126 din 2017-04-05 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE "REPARATII CAPITALE INSTALATII CANALIZARE CU APA PARC CAROL I"
 • Hotărârea 125/2017 - Municipiul București - 05.04.2017

  HOTARAREnr. 125 din 2017-04-05 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE "REPARATII CAPITALE INSTALATII ALIMENTARE CU APA PARC CAROL I"
 • Hotărârea 124/2017 - Municipiul București - 05.04.2017

  HOTARAREnr. 124 din 2017-04-05 PRIVIND APROBAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "SISTEM DE IRIGATII PARCUL CAROL I"
 • Hotărârea 123/2017 - Municipiul București - 05.04.2017

  HOTARAREnr. 123 din 2017-04-05 PRIVIND APROBAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU LUCRARILE DE SEMAFORIZARE IN INTERSECTII SI TRECERI PENTRU PIETONI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI - 101 INTERSECTII
 • Hotărârea 122/2017 - Municipiul București - 05.04.2017

  HOTARAREnr. 122 din 2017-04-05 PRIVIND APROBAREA PREDARII IN ADMINISTRARE CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR, DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI, ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI SI DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 3 A UNOR OBIECTIVE CE FAC PARTE DIN PROIECTUL "REABILITARE INFRASTRUCTURA DE BAZA IN CENTRUL ISTORIC AL BUCURESTIULUI - ZONA PILOT A, INCADRATA DE CALEA VICTORIEI, BD. I.C. BRATIANU, BD. SPLAIUL INDEPENDENTEI, STR. LIPSCANI - PACHET 3 - AMENAJARI STRADALE"
 • Hotărârea 121/2017 - Municipiul București - 05.04.2017

  HOTARAREnr. 121 din 2017-04-05 PRIVIND REPARTIZAREA PE SECTORELE MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUMELOR DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PENTRU ACHITAREA ARIERATELOR PROVENITE DIN NEPLATA CHELTUIELILOR DE FUNCTIONARE SI/SAU DE CAPITAL IN ORDINEA CRONOLOGICA A VECHIMII ARIERATELOR SI PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA SI A PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CARE NECESITA COFINANTARE LOCALA PE ANUL 2017
 • Hotărârea 120/2017 - Municipiul București - 05.04.2017

  HOTARAREnr. 120 din 2017-04-05 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 08 APRILIE 2017 - 07 IULIE 2017
 • Hotărârea 119/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 119 din 2017-03-29 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA PRIMARIEI SECTORULUI 5 IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A PARTII DIN IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, BD. REGINA ELISABETA NR. 29-31, SECTOR 5, CE REPREZINTA SEDIUL PRIMARIEI SECTOR 5 SI AL CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 SI ABROGAREA DECIZIEI NR. 801/1991 EMISA DE CATRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A HOTARARII C.G.M.B. NR. 11/1999
 • Hotărârea 118/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 118 din 2017-03-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, IMOBILUL TEREN IN SUPRAFATA DE 1395 MP SITUAT IN CALEA RAHOVEI 313, SECTOR 5
 • Hotărârea 117/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 117 din 2017-03-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A EFECTUA DEMERSURILE NECESARE PENTRU MODERNIZAREA IMOBILULUI SITUAT IN BD. GEORGE COSBUC NR. 6-16, SECTOR 4, PRECUM SI PENTRU INSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA A ACESTUIA SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 265/2017
 • Hotărârea 116/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 116 din 2017-03-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A EFECTUA DEMERSURILE NECESARE PENTRU INSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA A IMOBILELOR IN CARE FUNCTIONEAZA UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI SPECIAL DE STAT DE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALA A SECTORULUI 4
 • Hotărârea 115/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 115 din 2017-03-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A EFECTUA DEMERSURILE NECESARE PENTRU MODERNIZAREA PIETEI SUDULUI PRECUM SI PENTRU INSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA A ACESTEIA
 • Hotărârea 114/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 114 din 2017-03-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE INTRE SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ASOCIATIA GREEN REVOLUTION IN SCOPUL FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI I`VELO
 • Hotărârea 113/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 113 din 2017-03-29 PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR SI PUNCTAJELOR PENTRU EVALUAREA PERSOANELOR JURIDICE CONSTITUIE IN TEMEIUL ORDONANTEI NR. 26/2000 CU PRIVIRE LA ASOCIATII SI FUNDATII SI A LEGII NR. 14/2003 A PARTIDELOR POLITICE IN VEDEREA INSCRIERII PE LISTELE DE PRIORITATI PENTRU ATRIBUIREA UNUI SPATIU CU ALTA DESTINATIE PENTRU SEDIU
 • Hotărârea 112/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 112 din 2017-03-29 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR HOTARARI ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA SI COMPLETEAZA H.C.G.M.B. NR. 305/2013 MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 368/2016 MODIFICA SI COMPLETEAZA H.C.G.M.B. NR. 137/2016
 • Hotărârea 111/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 111 din 2017-03-29 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B NR. 267/29.10.2010 PENTRU APROBAREA PROGRAMULUI DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A JUDETULUI ILFOV, A MODELULUI LICENTEI DE TRASEU SI A CONTRACTULUI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI SI ORASELE/COMUNELE DIN JUDETUL ILFOV ANEXA 1 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 303/2017
 • Hotărârea 110/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 110 din 2017-03-29 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 109/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 109 din 2017-03-29 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA TEATRULUI DE VARA" NICOLAE BALCESCU" DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA INSTITUTULUI NATIONAL AL PATRIMONIULUI, IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA H.C.G.M.B. NR. 6/2016
 • Hotărârea 108/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 108 din 2017-03-29 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI CU DESTINATIE MEDICALA SITUAT LA ADRESA SOSEAUA PANTELIMON NR. 292, SECTOR 2, BUCURESTI, AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 107/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 107 din 2017-03-29 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN BD. DIMITRIE CANTEMIR NR. 1, SECTOR 4 MODIFICA ANEXA H.C.G.M.B. NR. 109/2003
 • Hotărârea 106/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 106 din 2017-03-29 PRIVIND DECLARAREA CA BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN BD. UVERTURII NR. 70-72, SECTOR 6 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 10/1997
 • Hotărârea 105/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 105 din 2017-03-29 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 23/06.03.2017, RESPECTIV COTA DE 3/8 DIN DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA APARTAMENTULUI NR. 8 SITUAT IN BUCURESTI, STR. GHIRLANDEI NR. 9,BL. 43, SC. 1, ET. 1, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 104/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 104 din 2017-03-29 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 07/06.03.2017, RESPECTIV COTA DE 1/2 DIN DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA APARTAMENTULUI NR. 3 SITUAT IN BUCURESTI, STR. FLUVIULUI NR. 20, PARTER, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 103/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 103 din 2017-03-29 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA UNOR BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APELOR SI PADURILOR IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ANEXA SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 264/2017
 • Hotărârea 102/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 102 din 2017-03-29 PRIVIND APROBAREA INFINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCURESTI S.A. SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 244/2017
 • Hotărârea 101/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 101 din 2017-03-29 PRIVIND APROBAREA INFINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A. SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 243/2017 SE MODIFICA PRIN HCHGMB NR. 287/2017
 • Hotărârea 100/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 100 din 2017-03-29 PRIVIND APROBAREA INFINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCURESTI S.A. SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 242/2017
 • Hotărârea 99/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 99 din 2017-03-29 PRIVIND APROBAREA INFINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA MEDICALA BUCURESTI S.A. SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 241/2017
 • Hotărârea 98/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 98 din 2017-03-29 PRIVIND APROBAREA INFINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A. SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 208/2017 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 240/2017
 • Hotărârea 97/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 97 din 2017-03-29 PRIVIND APROBAREA INFINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A. SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 239/2017
 • Hotărârea 96/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 96 din 2017-03-29 PRIVIND APROBAREA INFINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A. SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 238/2017
 • Hotărârea 95/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 95 din 2017-03-29 PRIVIND APROBAREA INFINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI S.A.
 • Hotărârea 94/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 94 din 2017-03-29 PRIVIND APROBAREA INFINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 93/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 93 din 2017-03-29 PRIVIND APROBAREA INFINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 92/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 92 din 2017-03-29 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI BADIU CATALIN CONSTANTIN
 • Hotărârea 91/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 91 din 2017-03-29 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI HERMAN BERKOVITS
 • Hotărârea 90/2017 - Municipiul București - 29.03.2017

  HOTARAREnr. 90 din 2017-03-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE MOBILITATE URBANA DURABILA 2016-2030 REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV
 • Hotărârea 89/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 89 din 2017-02-28 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 202/2016 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI CLINIC FUNDENI
 • Hotărârea 88/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 88 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSTRUIRE SEDIU, AMENAJARE CURTE, INSTALATII, UTILITATI, MAGAZIE CENTRALA" PENTRU IMOBILUL DIN SOS. OLTENITEI NR. 169, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 87/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 87 din 2017-02-28 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 289/2016 PRIVIND PLATA INDEMNIZATIILOR PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA DE CATRE COMISIA PENTRU INDRUMAREA SI SUPRAVEGHEREA COMISIILOR ORGANIZATE LA NIVEL DE SECTOARE, PENTRU APLICAREA LEGII NR. 550/2002
 • Hotărârea 86/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 86 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA COMISIEI DE EVALUARE/ NEGOCIERE A OFERTELOR SI COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PENTRU CONCESIONAREA TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN TEMEIUL LEGII NR. 50/1991, ACTUALIZATA
 • Hotărârea 85/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 85 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA, DE PRINCIPIU, A INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI AVAND CA OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE - MANAGEMENTUL SISTEMELOR INTEGRATE DE TRAFIC, INFORMARE CALATORI SI MANAGEMENT AL FLOTEI TRANSPORTULUI PUBLIC
 • Hotărârea 84/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 84 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA, DE PRINCIPIU, A INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI AVAND CA OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE DISPECERIZAREA ACTIVITATII DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE - TROLEIBUZE, TRAMVAIE, AUTOBUZE
 • Hotărârea 83/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 83 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA, DE PRINCIPIU, A INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI AVAND CA OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE - ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE
 • Hotărârea 82/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 82 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA, DE PRINCIPIU, A INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI AVAND CA OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE ADMINISTRAREA DRUMURILOR
 • Hotărârea 81/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 81 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA, DE PRINCIPIU, A INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI AVAND CA OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE - GESTIONAREA UNITARA A FONDULUI IMOBILIAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 80/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 80 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA, DE PRINCIPIU, A INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI AVAND CA OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE - SERVICII DE COORDONARE/ CONSULTANTA PENTRU PROIECTELE DE INFRASTRUCTURA MARE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 79/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 79 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA, DE PRINCIPIU, A INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI AVAND CA OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE - CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 78/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 78 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA, DE PRINCIPIU, A INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI AVAND CA OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE - ASIGURAREA PROTECTIEI SI SIGURANTEI OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC SI PRIVAT
 • Hotărârea 77/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 77 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA, DE PRINCIPIU, A INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI AVAND CA OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE - INTRETINEREA MATERIALULUI LEMNOS SITUAT PE SPATIILE VERZI AFLATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 76/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 76 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA, DE PRINCIPIU, A INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI AVAND CA OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE - ADMINISTRAREA SPATIILOR PUBLICITARE
 • Hotărârea 75/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 75 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA, DE PRINCIPIU, A INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI AVAND CA OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE - SERVICIUL DE ADMINISTRARE A RETELEI DE AGREMENT A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 74/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 74 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA, DE PRINCIPIU, A INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI AVAND CA OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE - ADMINISTRAREA PARCURILOR, GRADINILOR PUBLICE, A LACURILOR SI STRANDURILOR DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 73/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 73 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA, DE PRINCIPIU, A INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI AVAND CA OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE - PUNEREA IN VALOARE SI EXPLOATAREA OBIECTIVELOR TURISTICE DIN CAPITALA, PRECUM SI PROMOVAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI CA DESTINATIE TURISTICA
 • Hotărârea 72/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 72 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA, DE PRINCIPIU, A INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI AVAND CA OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE - CONSTRUIREA, DEZVOLTAREA SI ADMINISTRAREA DE BAZE SPORTIVE SI TERENURI DE SPORT
 • Hotărârea 71/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 71 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA, DE PRINCIPIU, A INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI AVAND CA OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE - SERVICII IN TEHNOLOGIA INFORMATIILOR
 • Hotărârea 70/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 70 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA, DE PRINCIPIU, A INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI AVAND CA OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE - PROTECTIA CIVILA SI ACTIVITATILE DE VOLUNTARIAT SPECIFICE ACESTEIA
 • Hotărârea 69/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 69 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA, DE PRINCIPIU, A INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI AVAND CA OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE -ADMINISTRAREA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII UNITATILOR SANITARE ALE MUNICIPALITATII
 • Hotărârea 68/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 68 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA, DE PRINCIPIU, A INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI AVAND CA OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE - REALIZAREA ACTIVITATILOR NECESARE ASIGURARII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
 • Hotărârea 67/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 67 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA, DE PRINCIPIU, A INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI AVAND CA OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE - PRODUCEREA, FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE SI TERMICE, SERVICII ENERGETICE SI DE MENTENANTA
 • Hotărârea 66/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 66 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE MANDAT CADRU PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI MODIFICA ART. 1 AL H.C.G.M.B. NR. 31/2017
 • Hotărârea 65/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 65 din 2017-02-28 PRIVIND LANSAREA SI DESFASURAREA UNUI CONCURS PUBLIC PENTRU REALIZAREA UNUI LOGO REPREZENTATIV AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DESTINAT FOLOSIRII IN TOATE FORMELE DE COMUNICARE VIZUALA
 • Hotărârea 64/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 64 din 2017-02-28 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN SOS. GIURGIULUI NR. 86, SECTOR 4 MODIFICA ANEXA H.C.G.M.B. NR. 271/2017
 • Hotărârea 63/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 63 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA NORMEI INTERNE A MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIVIND PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE PENTRU ACHIZITIILE PUBLICE DE SERVICII HOTELIERE (CODURI CPV 55100000-1 LA 55410000-7) SI/SAU SERVICII DE CATERING (COD CPV 55520000-1) PREVAZUTE IN ANEXA NR. 2 DIN LEGEA NR. 98/2016
 • Hotărârea 62/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 62 din 2017-02-28 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN SITUAT IN STR. HAGI MOSCU MARIA NR. 30A, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 125 MP, TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, NECESAR REALIZARII UNEI SECTIUNI DINTR-UN IMOBIL CU DESTINATIA DE FUNCTIUNI MIXTE: LOCUIRE, SERVICII, COMERT, ALIMENTATIE PUBLICA
 • Hotărârea 61/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 61 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII INTELEGERII DE COOPERARE INTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN ROMANIA SI SECTORUL CENTRU AL MUNICIPIULUI CHISINAU DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • Hotărârea 60/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 60 din 2017-02-28 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR. 35B LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 305/2013 - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 59/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 59 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE INCHIRIERE PENTRU EVENIMENTELE CARE SE DESFASOARA PE ARENA NATIONALA SE MODIFICA SI SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 279/2017
 • Hotărârea 58/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 58 din 2017-02-28 PRIVIND TRANSMITEREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII STADION NATIONAL "LIA MANOLIU" REABILITAT SI MODERNIZAT, IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 262/2017
 • Hotărârea 57/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 57 din 2017-02-28 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR A IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STRADA VASILE LASCAR (FOSTA STRADA GALATI) NR. 47-49, SECTOR 2 MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 186/2008
 • Hotărârea 56/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 56 din 2017-02-28 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 36/08.12.2016 SITUAT IN BUCURESTI, STR. MIHAI BRAVU NR. 90-96, BL. D17, SC. 4, ET. 1, AP. 119, SECTOR 2 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 55/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 55 din 2017-02-28 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 345/2016 PRIVIND VALIDAREA COMPETENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA
 • Hotărârea 54/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 54 din 2017-02-28 PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 PCT. 1 DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 21/30.01.2017 PRIVIND REVOCAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. SERVICE CICLOP S.A. NUMITI PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 102/2013 SI NUMIREA ALTOR REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. SERVICE CICLOP S.A.
 • Hotărârea 53/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 53 din 2017-02-28 PRIVIND INFIINTAREA FUNCTIEI DE ADMINISTRATOR PUBLIC LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI APROBAREA CRITERIILOR, PROCEDURILOR SI ATRIBUTIILOR SPECIFICE IN VEDEREA NUMIRII/ELIBERARII DIN FUNCTIE A ADMINISTRATORULUI PUBLIC MODIFICA SI COMPLETEAZA H.C.G.M.B. NR. 54/2016
 • Hotărârea 52/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 52 din 2017-02-28 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA H.C.G.M.B. NR. 137/2005 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 194/2015 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 185/2017
 • Hotărârea 51/2017 - Municipiul București - 28.02.2017

  HOTARAREnr. 51 din 2017-02-28 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI C.GIURESCU, PENTRU INTREAGA ACTIVITATE
 • Hotărârea 50/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 50 din 2017-01-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CENTRULUI DE EVALUARE SI TRATAMENT A TOXICODEPENDENTELOR PENTRU COPII SI TINERI "SF. STELIAN" ABROGA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 63/2013
 • Hotărârea 49/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 49 din 2017-01-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF. STEFAN" ABROGA H.C.G.M.B. NR. 62/2013
 • Hotărârea 48/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 48 din 2017-01-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI DE BOLNAVI CRONICI SI GERIATRIE "SF. LUCA" ABROGA H.C.G.M.B. NR. 61/2013
 • Hotărârea 47/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 47 din 2017-01-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE COPII "SR. VICTOR GOMOIU" ABROGA H.C.G.M.B. NR. 60/2013
 • Hotărârea 46/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 46 din 2017-01-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE OBSTRETICA SI GINECOLOGIE "PROF. DR. PANAIT SARBU" ABROGA H.C.G.M.B. NR. 59/2013
 • Hotărârea 45/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 45 din 2017-01-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE OBSTRETICA SI GINECOLOGIE "FILANTROPIA" ABROGA H.C.G.M.B. NR. 58/2013
 • Hotărârea 44/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 44 din 2017-01-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI UNIVERSITAR DE STOMATOLOGIE "PROF. DAN THEODORESCU" ABROGA H.C.G.M.B. NR. 57/2013
 • Hotărârea 43/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 43 din 2017-01-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI REUMATISMALE "DR. IOAN STOIA" BUCURESTI ABROGA H.C.G.M.B. NR. 56/2013
 • Hotărârea 42/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 42 din 2017-01-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE TITAN "DR. CONSTANTIN GORGOS" ABROGA H.C.G.M.B. NR. 55/2013
 • Hotărârea 41/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 41 din 2017-01-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC "N. MALAXA" ABROGA H.C.G.M.B. NR. 54/2013
 • Hotărârea 40/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 40 din 2017-01-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA" ABROGA H.C.G.M.B. NR. 53/2013
 • Hotărârea 39/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 39 din 2017-01-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC "PROF. DR. TH. BURGHELE" ABROGA H.C.G.M.B. NR. 52/2013
 • Hotărârea 38/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 38 din 2017-01-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC "COLTEA" ABROGA H.C.G.M.B. NR. 51/2013
 • Hotărârea 37/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 37 din 2017-01-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC "DR. I. CANTACUZINO" ABROGA H.C.G.M.B. NR. 50/2013
 • Hotărârea 36/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 36 din 2017-01-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC "COLENTINA" ABROGA H.C.G.M.B. NR. 45/2013
 • Hotărârea 35/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 35 din 2017-01-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI ABROGA H.C.G.M.B. NR. 46/2013
 • Hotărârea 34/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 34 din 2017-01-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE "PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA" ABROGA H.C.G.M.B. NR. 47/2013
 • Hotărârea 33/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 33 din 2017-01-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE "DR. VICTOR BABES" ABROGA H.C.G.M.B. NR. 48/2013
 • Hotărârea 32/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 32 din 2017-01-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC "SFANTA MARIA" ABROGA H.C.G.M.B. NR. 49/2013
 • Hotărârea 31/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 31 din 2017-01-30 PRIVIND DESEMNAREA PERSOANEI IMPUTERNICITE SA SEMNEZE CONTRACTUL DE MANDAT CU ADMINISTRATORII PROVIZORII IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI ART. 1 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 66/2017
 • Hotărârea 30/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 30 din 2017-01-30 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM ABROGA H.C.G.M.B. NR. 292/2013
 • Hotărârea 29/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 29 din 2017-01-30 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRU IN COMISIA DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA
 • Hotărârea 28/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 28 din 2017-01-30 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR, IN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE SERVICII COMUNITARE INTEGRATE PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA DE LOCUINTA, SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 126, SECTOR 1, IN VEDEREA DESFASURARII ACTIVITATILOR SPECIFICE
 • Hotărârea 27/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 27 din 2017-01-30 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 181/25.08.2016 PRIVIND CONSTITUIREA SI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET
 • Hotărârea 26/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 26 din 2017-01-30 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR STRAZI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA STRAZILOR IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4 SI MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 254/2001, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE MODIFICA ANEXA 1 A H.C.G.M.B. NR. 254/2008
 • Hotărârea 25/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 25 din 2017-01-30 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA ALEXANDRU SAFRAN, SEF RABIN SPATIULUI PUBLIC AFLAT IN FATA SINAGOGII MARI DIN BUCURESTI STR. VASILE ADAMACHI NR. 11, SECTOR 3
 • Hotărârea 24/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 24 din 2017-01-30 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRECEREA UNEI PARTI DIN IMOBILUL SITUAT IN SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR. 2B, SECTOR 1, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA LACURI PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
 • Hotărârea 23/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 23 din 2017-01-30 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE CU SCOPUL PRESTARII ACTIVITATII DE SALUBRIZARE - DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, DERATIZARE SI EFECTUAREA DE TRATAMENTE FITOSANITARE
 • Hotărârea 22/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 22 din 2017-01-30 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI S.C. TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A. SE MODIFICA PRIN HCGMB NR.162/2017 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 285/2017
 • Hotărârea 21/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 21 din 2017-01-30 PRIVIND REVOCAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. SERVICE CICLOP S.A. NUMITI PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 102/2013 SI NUMIREA ALTOR REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. SERVICE CICLOP S.A INCETEAZA APLICABILITATEA H.C.G.M.B. NR. 102/2013 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 54/2017
 • Hotărârea 20/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 20 din 2017-01-30 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRECEREA MONUMENTULUI "MEMORIALUL EROILOR NEAMULUI" AMPLASAT IN PARCUL CAROL I DIN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE - OFICIUL NATIONAL PENTRU CULTUL EROILOR IN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 19/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 19 din 2017-01-30 PRIVIND APROBAREA LISTELOR DE PRIORITATI PE STRUCTURI DE CAMERE, INTOCMITE IN BAZA CRITERIILOR SI PUNCTAJELOR STABILITE CONFORM PREVEDERILOR LEGISLATIEI DE CATRE "COMISIA DE EVALUARE A SITUATIILOR SPECIALE DEOSEBITE IN CARE SE GASESC CETATENII MUNICIPIULUI BUCURESTI" SOLICITANTI DE LOCUINTE SOCIALE SI APROBATE PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 162/2015, PREVAZUTE IN ANEXA NR. 2
 • Hotărârea 18/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 18 din 2017-01-30 PRIVIND COMPETAREA ANEXEI NR. 1 A HOTARARII C.G.M.B. NR. 161/2010 PENTRU APROBAREA LISTELOR CU ORDINEA DE ATRIBUIRE A SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA BENEFICIARILOR LEGII NR. 341/2004 A RECUNOSTINTEI FATA DE EROII-MARTIRI SI LUPTATORII CARE AU CONTRIBUIT LA VICTORIA REVOLUTIEI ROMANE DIN DECEMBRIE 1989, PRECUM SI FATA DE PERSOANELE CARE SI-AU JERTFIT VIATA SAU AU AVUT DE SUFERIT IN URMA REVOLTEI MUNCITORESTI ANTICOMUNISTE DE LA BRASOV DIN NOIEMBRIE 1987, NR. 341/2004, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 17/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 17 din 2017-01-30 PENTRU MODIFICAREA ART. 2(1) DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 193/ 2016 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA DE CONTESTATIE PENTRU SPATIILE PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI SAU A UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, PRECUM SI A SPATIILOR IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATI CONEXE ACTULUI MEDICAL, ORGANIZATA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU APLICAREA O.U.G. NR. 68/2008
 • Hotărârea 16/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 16 din 2017-01-30 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 345/15.11.2016 PRIVIND VALIDAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 15/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 15 din 2017-01-30 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 161/2016 PRIVIND NUMIREA A TREI CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI
 • Hotărârea 14/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 14 din 2017-01-30 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 149/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 13/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 13 din 2017-01-30 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI MAXIM MARIUS CATALIN
 • Hotărârea 12/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 12 din 2017-01-30 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOAMNEI RAICIU ANCA DANIELA
 • Hotărârea 11/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 11 din 2017-01-30 PENTRU ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 391/2016 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI MALUREANU LIVIU
 • Hotărârea 10/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 10 din 2017-01-30 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI CIUREA ALEXANDRU SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 9/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 9 din 2017-01-30 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI TURCESCU ROBERT-NICOLAE SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 8/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 8 din 2017-01-30 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI MIHAIL ADRIAN SORIN SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 7/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 7 din 2017-01-30 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI ZAMFIRA CONSTANTIN CATALIN SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 6/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 6 din 2017-01-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI DE A ANALIZA POSIBILITATEA IMPLEMENTARII PE FLOTA DE VEHICULE DE TRANSPORT CALATORI A UNUI SISTEM DE ACCES WIRLESS LA INTERNET PT CALATORI
 • Hotărârea 5/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 5 din 2017-01-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI DE A ANALIZA POSIBILITATEA IMPLEMENTARII PE FLOTA DE VEHICULE DE TRANSPORT CALATORI A UNUI SISTEM DE INFORMARE A ACESTORA IN TIMP REAL, DESPRE TRASEELE R.A.T.B. SI TIMPII ESTIMATI DE ASTEPTARE IN STATIE PENTRU VEHICOLUL DORIT
 • Hotărârea 4/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 4 din 2017-01-30 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 3 LA H.C.G.M.B. NR. 414/2016
 • Hotărârea 3/2017 - Municipiul București - 30.01.2017

  HOTARAREnr. 3 din 2017-01-30 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI CRISTIAN GEORGE TOPESCU
 • Hotărârea 2/2017 - Municipiul București - 07.01.2017

  HOTARAREnr. 2 din 2017-01-07 PRIVIND NUMIREA UNUI CONSILIU DE ADMINISTRATIE PROVIZORIU AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 250/2017
 • Hotărârea 1/2017 - Municipiul București - 07.01.2017

  HOTARAREnr. 1 din 2017-01-07 PRIVIND REVOCAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI INCETEAZA VALABILITATEA H.C.G.M.B. NR. 69/2016