• Hotărârea 438/2016 - Municipiul București - 28.12.2016

  HOTARAREnr. 438 din 2016-12-28 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 107/26.03.2013 PRIVIND ACCESUL CONSILIERILOR DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE STADIONUL LIA MANOLIU
 • Hotărârea 437/2016 - Municipiul București - 28.12.2016

  HOTARAREnr. 437 din 2016-12-28 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 41/25.02.2013 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, CALEA GIULESTI NR. 250, SECTOR 6 DIN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CIRC&VARIETE; GLOBUS BUCURESTI
 • Hotărârea 436/2016 - Municipiul București - 28.12.2016

  HOTARAREnr. 436 din 2016-12-28 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 47/2003 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 A TERENULUI SITUAT IN BD. BASARABIA NR. 151, IN VEDEREA EDIFICARII UNUI CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU TINERII DEFAVORIZATI SI O MICRO-PIATA AGROALIMENTARA MODIFICA POZITIA 2174 DIN ANEXA H.C.G.M.B. NR. 186/2008
 • Hotărârea 435/2016 - Municipiul București - 28.12.2016

  HOTARAREnr. 435 din 2016-12-28 PRIVIND TRANSMITEREA PASAJULUI SUBTERAN LIPSCANI-SF. GHEORGHE DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCURESTI IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC
 • Hotărârea 434/2016 - Municipiul București - 28.12.2016

  HOTARAREnr. 434 din 2016-12-28 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 PRIN ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1, A PARCULUI SITUAT IN STR. SCOALA HERASTRAU NR. 15, SECTOR 1
 • Hotărârea 433/2016 - Municipiul București - 28.12.2016

  HOTARAREnr. 433 din 2016-12-28 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCA AL SECTORULUI 3 DE A HOTARI IN VEDERA INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE IN SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUINTE SOCIALE
 • Hotărârea 432/2016 - Municipiul București - 28.12.2016

  HOTARAREnr. 432 din 2016-12-28 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCA AL SECTORULUI 3 DE A HOTARI IN VEDERA INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA AVAND CA SCOP PRINCIPAL PRESTAREA SERVICIILOR DE PAZA A OBIECTIVELOR, BUNURILOR SI VALORILOR AFLATE IN ADMINISTRAREA SECTORULUI 3
 • Hotărârea 431/2016 - Municipiul București - 28.12.2016

  HOTARAREnr. 431 din 2016-12-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI PE ANUL 2016
 • Hotărârea 430/2016 - Municipiul București - 28.12.2016

  HOTARAREnr. 430 din 2016-12-28 PRIVIND RECTIFICAREA BUGRTULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2016 MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 32/2016
 • Hotărârea 429/2016 - Municipiul București - 28.12.2016

  HOTARAREnr. 429 din 2016-12-28 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI INCEPAND CU ANUL 2017 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 179/2017
 • Hotărârea 428/2016 - Municipiul București - 28.12.2016

  HOTARAREnr. 428 din 2016-12-28 PRIVIND INSTITUIREA TAXEI SPECIALE PENTRU PROMOVAREA TURISTICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2017
 • Hotărârea 427/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 427 din 2016-12-21 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) STR. METEOROLOGIEI NR. 17-21, SECTOR 1
 • Hotărârea 426/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 426 din 2016-12-21 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) SOSEAUA DOBROIESTI NR. 86, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 425/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 425 din 2016-12-21 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.) STR. AV. NICOLAE VELESCU NR. 7, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 424/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 424 din 2016-12-21 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) STR. SPATARUL PREDA NR. 2, SECTOR 5
 • Hotărârea 423/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 423 din 2016-12-21 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) STR. FABRICA DE CARAMIDA - LACUL GRIVITA, SECTOR UL 1
 • Hotărârea 422/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 422 din 2016-12-21 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) STR. GHIOZDANULUI NR. 11-13, SECTOR 1
 • Hotărârea 421/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 421 din 2016-12-21 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) STR. MARIA ROSETTI NR. 4, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 420/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 420 din 2016-12-21 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.) STR. PLUTASILOR NR. 8, SECTOR 1
 • Hotărârea 419/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 419 din 2016-12-21 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC DE DETALI (P.U.D.)STR. MIERCANI NR. 23, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 418/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 418 din 2016-12-21 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR. 1-1B, SECTOR 1
 • Hotărârea 417/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 417 din 2016-12-21 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC DE DETALI (P.U.D.) STR. MAXIM GORKI NR. 28-30, SECTOR 1
 • Hotărârea 416/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 416 din 2016-12-21 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 08 IANUARIE 2017 - 07 APRILIE 2017
 • Hotărârea 415/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 415 din 2016-12-21 PRIVIND APROBAREA NORMEI INTERNE A MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIVIND PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE INVATAMANT, DE FORMARE/PERFECTIONARE PROFESIONALA SI DE SERVICII HOTELIERE AFERENTE ACESTORA, PREVAZUTE IN ANEXA NR. 2 DIN LEGEA NR. 98/2016
 • Hotărârea 414/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 414 din 2016-12-21 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE INSTITUTIEI CIRC&VARIETE; GLOBUS BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2 ALIN(33) ANEXA 34a SI 34b ALE H.C.G.M.B. NR. 305/2013 ANEXA 3 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 4/2017
 • Hotărârea 413/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 413 din 2016-12-21 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI DE REVISTA "CONSTANTIN TANASE" INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2 ALIN(32) ANEXA 33a SI 33b ALE H.C.G.M.B. NR. 305/2013
 • Hotărârea 412/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 412 din 2016-12-21 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI "C.I. NOTTARA" INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2 ALIN(24) ANEXA 25a SI 25b ALE H.C.G.M.B. NR. 305/2013
 • Hotărârea 411/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 411 din 2016-12-21 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI "EXCELSIOR" INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2 ALIN(26) ANEXA 27a SI 27b ALE H.C.G.M.B. NR. 305/2013
 • Hotărârea 410/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 410 din 2016-12-21 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE OPEREI COMICE PENTRU COPII INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2 ALIN(13) ANEXA 14a SI 14b ALE H.C.G.M.B. NR. 305/2013
 • Hotărârea 409/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 409 din 2016-12-21 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI "ION CREANGA" INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2 ALIN(29) ANEXA 30a SI 30b ALE H.C.G.M.B. NR. 305/2013
 • Hotărârea 408/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 408 din 2016-12-21 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI MUNICIPAL "LUCIA STURDZA BULANDRA" INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2 ALIN(11) ANEXA 12a SI 12b ALE H.C.G.M.B. NR. 305/2013
 • Hotărârea 407/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 407 din 2016-12-21 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI SI STATULUI DE FUNCTII ALE TEATRULUI EVREIESC DE STAT INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 1 SI ANEXELOR 1 SI 2 ALE H.C.G.M.B. NR. 156/2016
 • Hotărârea 406/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 406 din 2016-12-21 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI "MASCA" INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2 ALIN(27) ANEXA 28a SI 28b ALE H.C.G.M.B. NR. 305/2013
 • Hotărârea 405/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 405 din 2016-12-21 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII TEATRULUI DRAMATURGILOR ROMANI SI APROBAREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
 • Hotărârea 404/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 404 din 2016-12-21 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA REGINA ANA DE ROMANIA
 • Hotărârea 403/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 403 din 2016-12-21 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4 A IMOBILELOR-TERENURI SITUATE IN STR. PRIDVORULUI NR. 24, STR. SECEREI NR. 53-55 SI STR. SECEREI NR. 57, SECTOR 4 COMPLETEAZA H.C.G.M.B. NR. 186/2008
 • Hotărârea 402/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 402 din 2016-12-21 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 A IMOBILULUI SITUAT IN STR. ALEXANDRU IVASIUC NR. 3A, SECTOR 6, IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE
 • Hotărârea 401/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 401 din 2016-12-21 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI A CENTRALELOR TERMICE CARE DESERVESC IMOBILELE, LOCUINTE DE NECESITATE, SITUATE IN PIATA NATIUNILOR UNITE NR. 9, BLOC 107, TRONSON 2 SI NR. 8, BLOC 108, TRONSON 2, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 400/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 400 din 2016-12-21 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ASOCIATIA ZAMBETUL INGERILOR, PENTRU IMPLEMENTAREA IN COMUN A PROIECTULUI "SANDWICH-UL DE LA MIEZUL NOPTII"
 • Hotărârea 399/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 399 din 2016-12-21 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONISIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA SAU COOPERAREA DIRECTIEI GENERALE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 3 CU PERSOANE JURIDICE ROMANE SAU STRAINE, CU ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE SI CU ALTI PARTENERI SOCIALI, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI DE INTERES LOCAL, INTITULAT GENERIC "DATA CENTER"
 • Hotărârea 398/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 398 din 2016-12-21 PRIVIND STABILIREA PRETURILOR MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI PENTRU ANUL 2017
 • Hotărârea 397/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 397 din 2016-12-21 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2016 ABROGA ART. 3 AL H.C.G.M.B. NR. 32/2016
 • Hotărârea 396/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 396 din 2016-12-21 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI CU ASOCIATIA PARCUL NATURAL VACARESTI IN VEDEREA ADMINISTRARII COMUNE A ARIEI NATURALE PROTEJATE - PARCUL NATURAL VACARESTI
 • Hotărârea 395/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 395 din 2016-12-21 PRIVIND ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A UNUI NUMAR DE 100 DE TRAMVAIE (90 DE TRAMVAIE MARIME MEDIE DIN GAMA DE 36 M SI 10 TRAMVAIE BISENS CU DOUA CABINE DIN GAMA DE 27 M)
 • Hotărârea 394/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 394 din 2016-12-21 PRIVIND ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A UNUI NUMAR DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 12 M, 50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 10 M SI 30 DE AUTOBUZE ARTICULATE DIN GAMA DE 18 M) SI A 100 DE TROLEIBUZE DIN GAMA DE 12 M)
 • Hotărârea 393/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 393 din 2016-12-21 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOAMNEI CRISTINA-MADALINA PRUNA SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 392/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 392 din 2016-12-21 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI NICUSOR DAN DANIEL SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 391/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 391 din 2016-12-21 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI MALUREANU LIVIU SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 11/2017
 • Hotărârea 390/2016 - Municipiul București - 21.12.2016

  HOTARAREnr. 390 din 2016-12-21 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOAMNEI DRAGNE ILEANA DANIELA
 • Hotărârea 389/2016 - Municipiul București - 24.11.2016

  HOTARAREnr. 389 din 2016-11-24 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.) STR. GLADIOLELOR NR. 13A, SECTORUL 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 388/2016 - Municipiul București - 24.11.2016

  HOTARAREnr. 388 din 2016-11-24 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE MODIFICARE SI COMPLETARE A HOTARARII GUVERNULUI NR. 699/26.08.2015 PRIVIND SCHIMBAREA REGIMULUI JURIDIC AL UNEI PARTI DINTR-UN IMOBIL SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI PENTRU ACTUALIZAREA ANEXEI NR. 4 A HOTARARII GUVERNULUI NR. 1705/2006 PENTRU APRIBAREA INVENTARULUI CENTRALIZAT AL BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI COMPLETEAZA HCGMB NR. 152/2015
 • Hotărârea 387/2016 - Municipiul București - 24.11.2016

  HOTARAREnr. 387 din 2016-11-24 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 50/15.11.2016, SITUAT IN BUCURESTI, CALEA VICTORIEI NR. 128A, ETAJ 1,APARTAMENT 5, SECTOR 1, SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 386/2016 - Municipiul București - 24.11.2016

  HOTARAREnr. 386 din 2016-11-24 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRANSMITEREA UNEI PARTI DIN IMOBILUL 1049 BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 901 MP, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 56/31.03.2015
 • Hotărârea 385/2016 - Municipiul București - 24.11.2016

  HOTARAREnr. 385 din 2016-11-24 PRIVIND TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI SANATATII A IMOBILULUI IN SUPRAFATA DE 614 MP SITAT IN SOS. STEFAN CEL MARE NR. 21, SECTOR 2
 • Hotărârea 384/2016 - Municipiul București - 24.11.2016

  HOTARAREnr. 384 din 2016-11-24 PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 56,3 MP, SITUAT IN BD. TINERETULUI NR. 10, SECTOR 4, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE
 • Hotărârea 383/2016 - Municipiul București - 24.11.2016

  HOTARAREnr. 383 din 2016-11-24 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2 ALIN (16) ANEXA 17a SI 17b ALE HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 382/2016 - Municipiul București - 24.11.2016

  HOTARAREnr. 382 din 2016-11-24 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI ODEON INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2 ALIN (28) ANEXA 29a SI 29b ALE HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 381/2016 - Municipiul București - 24.11.2016

  HOTARAREnr. 381 din 2016-11-24 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI DE COMEDIE INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2 ALIN (10) ANEXA 11a SI 11b ALE HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 380/2016 - Municipiul București - 24.11.2016

  HOTARAREnr. 380 din 2016-11-24 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI DE ANIMATIE "TANDARICA" INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2 ALIN (25) ANEXA 26a SI 26b ALE HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 379/2016 - Municipiul București - 24.11.2016

  HOTARAREnr. 379 din 2016-11-24 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI "METROPOLIS" INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2 ALIN (12) ANEXA 13a SI 13b ALE HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 378/2016 - Municipiul București - 24.11.2016

  HOTARAREnr. 378 din 2016-11-24 PRIVIND INCLUDEREA IN BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2016 A SUMEI DE 1.240 MII LEI PENTRU PLATA DREPTURILOR DE CARE BENEFICIAZA COPIII/ ELEVII/ TINERII CU CERINTE EDUCATIONALE SPECIALE INTEGRATI IN UNITATILE DE INVATAMANT DE MASA SI REPARTIZAREA PE SECTOARELE MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUMELOR PENTRU PLATA ACESTOR DREPTURI CONFORM HOTARARII GUVERNULUI NR. 423/2016 MODIFICA HCGMB NR. 32/2016 ANEXA ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN H.C.G.M.B. NR. 237/2017
 • Hotărârea 377/2016 - Municipiul București - 24.11.2016

  HOTARAREnr. 377 din 2016-11-24 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI SUMELOR CUVENITE FIECAREI SUBDIVIZIUNI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, PENTRU FIECARE UNITATE DE INVATAMANT DE MASA CU PERSONALITATE JURIDICA, CONFORM DREPTURILOR PREVAZUTE DE HOTARAREA GUVERNULUI NR. 423/2016
 • Hotărârea 376/2016 - Municipiul București - 24.11.2016

  HOTARAREnr. 376 din 2016-11-24 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A DEVIZULUI GENERAL PE PROIECT SI A DEVIZELOR GENERALE PE CONTRACTE PENTRU PROIECTUL "FINALIZAREA STATIEI DE EPURARE GLINA, REABILITAREA PRINCIPALELOR COLECTOARE DE CANALIZARE SI A CANALULUI COLECTOR DAMBOVITA (CASETA) IN MUNICIPIUL BUCURESTI - ETAPA II" MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 113/2016
 • Hotărârea 375/2016 - Municipiul București - 24.11.2016

  HOTARAREnr. 375 din 2016-11-24 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "EXTINDERE SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU" APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 385/16.12.2009
 • Hotărârea 374/2016 - Municipiul București - 24.11.2016

  HOTARAREnr. 374 din 2016-11-24 PENTRU MODIFICAREA ART. IV DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 347/2016 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 118/2004 PRIVIND EXERCITAREA ACTIVITATII DE COMERCIALIZARE PE PRINCIPALELE RETELE STRADALE MODIFICA ART. 4 AL HCGMB NR. 347/2016
 • Hotărârea 373/2016 - Municipiul București - 24.11.2016

  HOTARAREnr. 373 din 2016-11-24 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 BUCURESTI IN VEDEREA INFIINTARII CENTRULUI CULTURAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 372/2016 - Municipiul București - 24.11.2016

  HOTARAREnr. 372 din 2016-11-24 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA PROIECTUL "RESURSE EDUCATIONALE PENTRU PROFESORI SPECIALI" PRIN ACCESAREA PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN, AXA PRIORITARA 6 "EDUCATIE SI COMPETENTE", OBIECTIVUL SPECIFIC 6.6. "IMBUNATATIREA COMPETENTELOR PERSONALULUI DIDACTIC DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR IN VEDEREA PROMOVARII UNOR SERVICII EDUCATIONALE DE CALITATE ORIENTATE PE NEVOILE ELEVILOR SI ALE UNEI SCOLI INCLUZIVE"
 • Hotărârea 371/2016 - Municipiul București - 24.11.2016

  HOTARAREnr. 371 din 2016-11-24 PRIVIND APROBAREA UNOR MODIFICARI IN BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2016 MODIFICA HCGMB NR. 32/2016
 • Hotărârea 370/2016 - Municipiul București - 24.11.2016

  HOTARAREnr. 370 din 2016-11-24 PRIVIND INFIINTAREA CENTRULUI DE SERVICII COMUNITARE INTEGRATE PENTRU TINERI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ACESTUIA SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 199/2017 ANEXELE NR. 1,2 SI 3 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 199/2017 SE MODIFICA SI SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 280/2017 ART. 4 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 280/2017
 • Hotărârea 369/2016 - Municipiul București - 24.11.2016

  HOTARAREnr. 369 din 2016-11-24 PRIVIND REORGANIZAREA CENTRULUI DE PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIONALE SI SPORTIVE PENTRU COPII SI TINERET BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 31/2015
 • Hotărârea 368/2016 - Municipiul București - 24.11.2016

  HOTARAREnr. 368 din 2016-11-24 PRIVIND INFIINTAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC SI APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ACESTUI SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 54/2016 MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 305/2013 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 112/2017
 • Hotărârea 367/2016 - Municipiul București - 24.11.2016

  HOTARAREnr. 367 din 2016-11-24 PRIVIND INFIINTAREA UNUI INCUBATOR DE AFACERI PRIN PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CALITATE DE FONDATOR, LA FINANTAREA SI REALIZAREA PROIECTULUI MUNICIPAL DE INTERES PUBLIC "BUCURESTI START-UP"
 • Hotărârea 366/2016 - Municipiul București - 24.11.2016

  HOTARAREnr. 366 din 2016-11-24 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI VIRZA MIHAITA SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 365/2016 - Municipiul București - 15.11.2016

  HOTARAREnr. 365 din 2016-11-15 PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 269/2000
 • Hotărârea 364/2016 - Municipiul București - 15.11.2016

  HOTARAREnr. 364 din 2016-11-15 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) B-DUL THEODOR PALLADY NR. 57 SI NR. 63 - DRUMUL BALTA ARIN NR. 32-36 SI NR. 38-40, SECTORUL 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 363/2016 - Municipiul București - 15.11.2016

  HOTARAREnr. 363 din 2016-11-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) STRADA JANDARMERIEI 2G/LOT 1, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 362/2016 - Municipiul București - 15.11.2016

  HOTARAREnr. 362 din 2016-11-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ - STR. N. D. COCEA NR. 108-110, LOTURILE NR. 1 SI NR. 2, SECTORUL 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 361/2016 - Municipiul București - 15.11.2016

  HOTARAREnr. 361 din 2016-11-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. EMANOIL PORUMBARU NR. 68, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 360/2016 - Municipiul București - 15.11.2016

  HOTARAREnr. 360 din 2016-11-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (puz) STR. B-DUL EXPOZITIEI NR. 24E, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 359/2016 - Municipiul București - 15.11.2016

  HOTARAREnr. 359 din 2016-11-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ - ALEEA SNAGOV NR. 19, SECTORUL 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 358/2016 - Municipiul București - 15.11.2016

  HOTARAREnr. 358 din 2016-11-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.) STR. TRIUMFULUI NR. 6, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 357/2016 - Municipiul București - 15.11.2016

  HOTARAREnr. 357 din 2016-11-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU B-DUL BUCURESTII NOI NR. 126, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 356/2016 - Municipiul București - 15.11.2016

  HOTARAREnr. 356 din 2016-11-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) STRADA JANDARMERIEI 2B, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 355/2016 - Municipiul București - 15.11.2016

  HOTARAREnr. 355 din 2016-11-15 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI NOMINALE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM ABROGA HCGMB NR. 43/2014 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 219/2017 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 271/2017
 • Hotărârea 354/2016 - Municipiul București - 15.11.2016

  HOTARAREnr. 354 din 2016-11-15 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENUIL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 50/18.10.2016, RESPECTIV COTA DE 2/3 DIN DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STRADA PRINCIPATELE UNITE NR. 57-59, SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 353/2016 - Municipiul București - 15.11.2016

  HOTARAREnr. 353 din 2016-11-15 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENUIL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 35/27.10.2016, RESPECTIV COTA DE 5/8 DIN DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA APARTAMENTULUI NR. 124 SITUAT IN BUCURESTI, ALEEA COMPOZITORILOR NR. 6A, BLOC 822, ETAJ 8, SCARA 3, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 352/2016 - Municipiul București - 15.11.2016

  HOTARAREnr. 352 din 2016-11-15 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. SPATARULUI NR. 36, SECTOR 2
 • Hotărârea 351/2016 - Municipiul București - 15.11.2016

  HOTARAREnr. 351 din 2016-11-15 PRIVIND SUPLIMENTAREA IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2016 A CREDITELOR BUGETARE SI DE ANGAJAMENT PENTRU OBIECTIVUL "CONSOLIDARE, RESTAURARE SI CONSERVARE ARCUL DE TRIUMF" MODIFICA HCGMB NR. 32/2016
 • Hotărârea 350/2016 - Municipiul București - 15.11.2016

  HOTARAREnr. 350 din 2016-11-15 PRIVIND MODIFICARI IN BUGETELE UNOR SPITALE DE SUBORDONARE LOCALA PE ANUL 2016 MODIFICA HCGMB NR. 32/2016
 • Hotărârea 349/2016 - Municipiul București - 15.11.2016

  HOTARAREnr. 349 din 2016-11-15 PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 177/25.08.2016 PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MEMBRILOR ECHIPEI DE HANDBAL FEMININ SI AI ECHIPEI DE VOLEI FEMININ APARTINAND CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI SI ECHIPEI DE SPADA A ROMANIEI MEDALIATA CU AUR LA JOCURILE OLIMPICE DE VARA MODERNE - A XXXI-A EDITIE, RIO 2016
 • Hotărârea 348/2016 - Municipiul București - 15.11.2016

  HOTARAREnr. 348 din 2016-11-15 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5, BUCURESTI, IN VEDEREA INFIINTARII CENTRULUI CULTURAL SI DE TINERET "STEFAN IORDACHE" AL SECTORULUI 5
 • Hotărârea 347/2016 - Municipiul București - 15.11.2016

  HOTARAREnr. 347 din 2016-11-15 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 118/2004 PRIVIND EXERCITAREA ACTIVITATII DE COMERCIALIZARE PE PRINCIPALELE RETELE STRADALE SE MODIFICA ART. IV PRIN HCGMB NR. 374/2016 MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 118/2004
 • Hotărârea 346/2016 - Municipiul București - 15.11.2016

  HOTARAREnr. 346 din 2016-11-15 PRIVIND INFIINTAREA DIRECTIEI DE INTEGRITATE, IN VEDEREA PREVENIRII SI COMBATERII CORUPTIEI SI ABUZURILOR PROFESIONALE COMPLETEAZA HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 345/2016 - Municipiul București - 15.11.2016

  HOTARAREnr. 345 din 2016-11-15 PRIVIND VALIDAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 96/2012 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 16/2017 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 55/2017
 • Hotărârea 344/2016 - Municipiul București - 15.11.2016

  HOTARAREnr. 344 din 2016-11-15 PRIVIND INITIEREA SI PREGATIREA IMPLEMENTARII PROGRAMULUI "PARTENERIAT INTRE GENERATII IN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 343/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 343 din 2016-10-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) STR. IZBICENI NR. 102F, SECTORUL 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 342/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 342 din 2016-10-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLANULUI URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)B-DUL BASARABIA NR. 169-171, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 341/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 341 din 2016-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) STR. MIHAI EMINESCU NR. 250, SECTOR 2
 • Hotărârea 340/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 340 din 2016-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL P.U.Z.-STR. VICTOR VRAUNER NR. 34-38, LOT 1B, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 339/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 339 din 2016-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL P.U.Z.-STR. GARLEI NR. 186, SECTORUL 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 338/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 338 din 2016-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) STRADA CONSTANTIN SANDU ALDEA NR. 26, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 337/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 337 din 2016-10-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) STR. CONSTANTIN DISESCU NR. 6, SECTORUL 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 336/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 336 din 2016-10-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) STR. FIZICIENILOR NR. 28-32 - ALEEA TANDAREI NR. 4, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 335/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 335 din 2016-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) STR. STOCKHOLM NR. 10, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 334/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 334 din 2016-10-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) ALEEA TEISANI NR. 210-212 SI NR. 214-216, SECTORUL 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 333/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 333 din 2016-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.)STR. FABRICA DE CARAMIDA NR. 5F, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 332/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 332 din 2016-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.) STR. G-RAL NICOLAE DONA NR. 20, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 331/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 331 din 2016-10-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL INTR. GAESTI NR. 6, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 330/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 330 din 2016-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL(PUZ)DRUMUL COOPERATIVEI NR. 20A, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 329/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 329 din 2016-10-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ)STR. VIRGIL PLESOIANU NR. 118, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 328/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 328 din 2016-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) SOS. VERGULUI NR. 18-20A/ DUDESTI- PANTELIMON NR. 73-75, SECTOR 2 SI 3 EXTINDERE CENTRU COMERCIAL
 • Hotărârea 327/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 327 din 2016-10-31 PRIVIND DESEMNAREA PERSOANEI IMPUTERNICITE SA SEMNEZE CONTRACTUL DE MANDAT CU ADMINISTRATORUL SPECIAL AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE (RADET) BUCURESTI
 • Hotărârea 326/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 326 din 2016-10-31 PRIVIND NUMIREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR SI ABROGAREA HCGMB NR. 110/2015
 • Hotărârea 325/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 325 din 2016-10-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILELOR-TERENURI SITUATE IN BUCURESTI, SECTORUL 5, ALEEA PRICOPAN NR. 1A, 3A, 4A SI 18A, ALEEA VICINA NR. 3A SI ALEEA SALAJ NR. 5A, 7A, 11A
 • Hotărârea 324/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 324 din 2016-10-31 PRIVIND ASIGURAREA EVIDENTELOR LA NIVELUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI A NUMARULUI DE SOLICITARI DE LOCUINTE SOCIALE
 • Hotărârea 323/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 323 din 2016-10-31 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA TERENULUI-TARLAUA A912 SITUAT IN STR. CHITILA, SECTOR 1, DIN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI IN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARIIMANAGEMENTULUI DESEURILOR SI ASIGURARII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRITATE
 • Hotărârea 322/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 322 din 2016-10-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL, CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 71/23.09.2016, SITUAT IN BUCURESTI, STRADA GEORGE VILSAN NR. 10, BL. 108, SC. 1, ETAJ 4, AP. 27, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 321/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 321 din 2016-10-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL, CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 125/12.10.2016, SITUAT IN BUCURESTI, STRADA JEAN STERIADI (FOSTA ION SULEA) NR. 22, BL. L17, SC. 3, ETAJ 4, AP. 134, SECTOR 3 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 320/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 320 din 2016-10-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL, CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 39/19.09.2016, SITUAT IN BUCURESTI, BDUL NICOLAE BALCESCU NR. 25, BL. WILSON, ETAJ 9, AP. 5M, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 319/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 319 din 2016-10-31 PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI ALOCATIEI ZILNICE DE HRANA IN CADRUL SERVICIILOR SOCIALE ALE DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 318/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 318 din 2016-10-31 PRIVIND APROBAREA NORMEI INTERNE A MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIVIND PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE PENTRU ACHIZITIILE PUBLICE DE SERVICII SOCIALE SI ALTE SERVICII SPECIFICE, PREVAZUTE IN ANEXA NR. 2 DIN LEGEA NR. 98/2016
 • Hotărârea 317/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 317 din 2016-10-31 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI MIC INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2 ALIN (30) ANEXA 31a SI 31b ALE HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 316/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 316 din 2016-10-31 PRIVIND MAJORAREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI AL ADMINISTRATIEI CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE MODIFICA SI COMPLETEAZA ART. 2 ALIN (2) ANEXA 4a SI 4b ALE HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 315/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 315 din 2016-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2017
 • Hotărârea 314/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 314 din 2016-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2017 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 226/2017
 • Hotărârea 313/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 313 din 2016-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2017
 • Hotărârea 312/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 312 din 2016-10-31 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "EXTINDERE SPITAL CLINIC DE ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR FOISOR" APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 383/16.12.2009 MODIFICA HCGMB NR. 383/2009
 • Hotărârea 311/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 311 din 2016-10-31 PRIVIND PRELUNGIREA PERIOADEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI CONDOLIDARE, RESTAURARE SI CONSERVARE ARCUL DE TRIUMF, COD SMIS 15733
 • Hotărârea 310/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 310 din 2016-10-31 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 122/2016 PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL "REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE ORTOPEDIE FOISOR" SI RESTITUIREA SUMELOR PRIMITE DE LA M.D.R.A.P MODIFICA HCGMB NR. 122/2016
 • Hotărârea 309/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 309 din 2016-10-31 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2016, PANA LA DATA DE 30.09.2016
 • Hotărârea 308/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 308 din 2016-10-31 PRIVIND MODIFICARI IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2016. MODIFICA HCGMB NR. 32/2016
 • Hotărârea 307/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 307 din 2016-10-31 PENTRU RECTIFICAREA BUGETULUI ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI - ASSMB SI A BUGETELOR UNOR SPITALE PE ANUL 2016 MODIFICA HCGMB NR. 32/2016
 • Hotărârea 306/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 306 din 2016-10-31 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 226/2016 PRIVIND MODIFICARI IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2016 IN VEDEREA DEMARARII PROGRAMULUI DE INVESTITII NRCESARE PENTRU DOTAREA UNITATILOR SANITARE DIN SUBORDINEA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE MODIFICA HCGMB NR. 226/2016
 • Hotărârea 305/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 305 din 2016-10-31 PRIVINS ASIGURAREA ACCESULUI GRATUIT A JURNALISTILOR LA PROGRAMELE/PROIECTELE INSTITUTIILOR/SERVICIILOR PUBLICE DE CULTURA DE INTERES LOCAL DIN SUBORDINEA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI UTILIZAREA GRATUITA DE CATRE ACESTIA A PARCARILOR PUBLICE DE UTILITATE GENERALA DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI A PARCARILOR AFERENTE INSTITUTIILOR/SERVICIILOR PUBLICE DE CULTURA DE INTERES LOCAL DIN SUBORDINEA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 304/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 304 din 2016-10-31 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA MUFTIATULUI CULTULUI MUSULMAN DIN ROMANIA A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 4000 MP PENTRU INFIINTAREA UNUI CIMITIR MUSULMAN ABROGA HCGMB NR. 138/2009 ABROGA HCGMB NR. 107/2010
 • Hotărârea 303/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 303 din 2016-10-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ)MODIFICARE PUZ - BULEVARDUL MARASTI NR. 18-20 (FOST NR. 26), SECTORUL 1 STADIONUL NATIONAL DE RUGBY "ARCUL DE TRIMF"
 • Hotărârea 302/2016 - Municipiul București - 31.10.2016

  HOTARAREnr. 302 din 2016-10-31 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII CONVENTIILOR DE JUSTIFICARE A AVANSURILOR IN CONFORMITATE CU ART. 5 ALIN. (3)AL O.G. 36/2006 PRIVIND UNELE MASURI PENTRU FUNCTIONAREA SISTEMELOR CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA A POPULATIEI
 • Hotărârea 301/2016 - Municipiul București - 11.10.2016

  HOTARAREnr. 301 din 2016-10-11 DE MODIFICARE SI COMPLETARE A ART. 1 DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 180/25.08.2016 PRIVIND PREDAREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 A COMPETENTELOR DE INFIINTARE, ORGANIZARE, ATRIBUIRE SI DERULARE A ACTIVITATILOR SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE IN SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 300/2016 - Municipiul București - 11.10.2016

  HOTARAREnr. 300 din 2016-10-11 PRIVIND DESEMNAREA ADMINISTRATORULUI SPECIAL AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE (RADET) BUCURESTI
 • Hotărârea 299/2016 - Municipiul București - 29.09.2016

  HOTARAREnr. 299 din 2016-09-29 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A ONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 08 OCTOMBRIE 2016 - 07 IANUARIE 2017
 • Hotărârea 298/2016 - Municipiul București - 29.09.2016

  HOTARAREnr. 298 din 2016-09-29 PRIVIND PLATA INDEMNIZATIILOR PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA DE CATRE COMISIA PENTRU INDRUMAREA SI SUPRAVEGHEREA COMISIILOR ORGANIZATE LA NIVEL DE SECTOARE PENTRU APLICAREA LEGII NR. 550/2002 ANEXA SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 87/2017
 • Hotărârea 297/2016 - Municipiul București - 29.09.2016

  HOTARAREnr. 297 din 2016-09-29 PRIVIND REORGANIZAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR BUCURESTI ABROGA ART. 2 ALIN. (1) SI ANEXELE 3a SI 2b ALE H.C.G.M.B. NR. 305/2013 ABROGA ART. 2 ALIN. (1)-(4) ALE H.C.G.M.B. NR. 55/2016
 • Hotărârea 296/2016 - Municipiul București - 29.09.2016

  HOTARAREnr. 296 din 2016-09-29 PRIVIND COMPLETAREA ART. III DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 252/31.10.2013 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. 330/2009 PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINTELOR ACHIZITIONATE DIN FONDURI PROPRII ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 295/2016 - Municipiul București - 29.09.2016

  HOTARAREnr. 295 din 2016-09-29 PRIVIND APROBAREA INDICADORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA-MODIFICARE TEHNICA REALIZARE MASURA LA NIVEL DE TENSIUNE MT- LA CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ACADEMICIAN NICOLAE CAJAL"
 • Hotărârea 294/2016 - Municipiul București - 29.09.2016

  HOTARAREnr. 294 din 2016-09-29 PRIVIND APROBAREA INDICADORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "AMPLASARE LIFT 6 PERSOANE IN CADRUL CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ACADEMICIAN NICOLAE CAJAL"
 • Hotărârea 293/2016 - Municipiul București - 29.09.2016

  HOTARAREnr. 293 din 2016-09-29 PRIVIND APROBAREA INDICADORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "AMENAJARE CAMERA MORTUARA IN CADRUL CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ACADEMICIAN NICOLAE CAJAL, STR. MAXIMILIAN POPPER NR. 17, SECTOR 3, BUCURESTI"
 • Hotărârea 292/2016 - Municipiul București - 29.09.2016

  HOTARAREnr. 292 din 2016-09-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE AVAND CA SOP PRESTAREA DE SERVICII SI EXECUTAREA DE LUCRARI PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PUBLICA SI PRIVATA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1, CU EXCEPTIA CLADIRILOR SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 30/2017
 • Hotărârea 291/2016 - Municipiul București - 29.09.2016

  HOTARAREnr. 291 din 2016-09-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE AVAND CA SOP PRESTAREA DE SERVICII PENTRU CLADIRILE DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1
 • Hotărârea 290/2016 - Municipiul București - 29.09.2016

  HOTARAREnr. 290 din 2016-09-29 PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN SCOPUL DEZVOLTARII BANCII DE ALIMENTE A CAPITALEI SI ALTOR SERVICII SOCIALE
 • Hotărârea 289/2016 - Municipiul București - 29.09.2016

  HOTARAREnr. 289 din 2016-09-29 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATILOR SPECIFICE DIRECTIEI IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 5, A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN CALEA FERENTARI NR. 72, SECTOR 5 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 155/2017
 • Hotărârea 288/2016 - Municipiul București - 29.09.2016

  HOTARAREnr. 288 din 2016-09-29 PRIVIND APROBAREA LISTEI PROPUSA DE CATRE COMISIA DE EVALUARE A SITUATIILOR SOCIALE DEOSEBITE IN CARE SE GASESC CETATENII MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 287/2016 - Municipiul București - 29.09.2016

  HOTARAREnr. 287 din 2016-09-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)LINIA METROU MAGISTRALA 6- 1 MAI-OTOPENI, TRONSON 1, SECTOR 1
 • Hotărârea 286/2016 - Municipiul București - 29.09.2016

  HOTARAREnr. 286 din 2016-09-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL(PUZ). SOS. STRAULESTI NR. 69-71,69A, 69D, SECTOR 1
 • Hotărârea 285/2016 - Municipiul București - 29.09.2016

  HOTARAREnr. 285 din 2016-09-29 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE A IMOBILULUI SITUAT IN STR. LIPSCANI NR. 18-20, SECTOR 3, CATRE INSTITUTUL NATIONAL PENTRU STUDIEREA HOLOCAUSTULUI DIN ROMANIA "ELIE WIESEL" IN VEDEREA REALIZARII UNUI MUZEU DE ISTORIE A EVREILOR DIN ROMANIA ABROGA H.C.G.M.B. NR. 40/2015 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR.153/2017
 • Hotărârea 284/2016 - Municipiul București - 29.09.2016

  HOTARAREnr. 284 din 2016-09-29 PRIVIND APROBAREA "INFIINTARII DE NOI SUBUNITATI DE POMPIERI/PUNCTE DE LUCRU LA NIVELUL ZONEI DE COMPETENTA A INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA "DEALUL SPIRII" BUCURESTI - ILFOV"
 • Hotărârea 283/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 283 din 2016-09-21 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCRESTI, CA MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 9, SECTOR 5 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 68/2015
 • Hotărârea 282/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 282 din 2016-09-21 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCRESTI, CA MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT GRADINITA SPECIALA PENTRU HIPOACUZICI NR. 65, SECTOR 1 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 60/2015
 • Hotărârea 281/2016 - Municipiul București - 24.11.2016

  HOTARAREnr. 281 din 2016-11-24 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI DE COMEDIE
 • Hotărârea 280/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 280 din 2016-09-21 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCRESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR. 2, SECTOR 2 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 76/2015
 • Hotărârea 279/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 279 din 2016-09-21 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCRESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3, SECTOR 2 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 75/2015
 • Hotărârea 278/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 278 din 2016-09-21 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCRESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL REGINA ELISABETA, SECTOR 2 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 74/2015
 • Hotărârea 277/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 277 din 2016-09-21 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCRESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE AUZ "SFANTA MARIA", SECTOR 6 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 73/2015
 • Hotărârea 276/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 276 din 2016-09-21 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCRESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU SURZI NR. 1, SECTOR 1 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 72/2015
 • Hotărârea 275/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 275 din 2016-09-21 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCRESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE, SECTOR 2 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 71/2015
 • Hotărârea 274/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 274 din 2016-09-21 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCRESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU", SECTOR 6 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 70/2015
 • Hotărârea 273/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 273 din 2016-09-21 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCRESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 10, SECTOR 1 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 69/2015
 • Hotărârea 272/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 272 din 2016-09-21 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCRESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 8, SECTOR 1 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 67/2015
 • Hotărârea 271/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 271 din 2016-09-21 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCRESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 7, SECTOR 1 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 66/2015
 • Hotărârea 270/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 270 din 2016-09-21 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCRESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "SFANTUL NICOLAE", SECTOR 4 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 65/2015
 • Hotărârea 269/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 269 din 2016-09-21 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCRESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 5, SECTOR 3 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 64/2015
 • Hotărârea 268/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 268 din 2016-09-21 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCRESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 4, SECTOR 4 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 63/2015
 • Hotărârea 267/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 267 din 2016-09-21 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCRESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.2, SECTOR 2 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 62/2015
 • Hotărârea 266/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 266 din 2016-09-21 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCRESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.1, SECTOR 2 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 61/2015
 • Hotărârea 265/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 265 din 2016-09-21 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCRESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 3 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 59/2015
 • Hotărârea 264/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 264 din 2016-09-21 PRIVIND MODIFICARI IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2016 MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 32/2016
 • Hotărârea 263/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 263 din 2016-09-21 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI DOBREV DUMITRU SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 262/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 262 din 2016-09-21 PRIVIND PRELUNGIREA PERIOADEI DE IMPLEMENTARE SI SCHIMBAREA LOCATIILOR DE TESTARE PREVAZUTE IN ACORDUL DE FINANTARE AL PROIECTULUI "ANTI-DUST SOLUTION IN BUCHAREST/ SOLUTII SNTI-PRAF IN MUNICIPIUL BUCURESTI" - LIFE ADB
 • Hotărârea 261/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 261 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNEI/UNOR FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE SI/SAU EXTERNE IN VALOARE DE PANA LA 105.000.000 EURO SAU ECHIVALENT IN LEI, PENTRU CO-FINANTAREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII AFERENTE PROIECTULUI "FINALIZAREA STATIEI DE EPURARE GLINA, REABILITAREA PRINCIPALELOR COLECTOARE DE CANALIZARE SI A CANALULUI COLECTOR DAMBOVITA (CASETA)"
 • Hotărârea 260/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 260 din 2016-09-21 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 187/2016 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2, CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3 SI A CONSILIULUI LOCAL 4 SA INCHEIE ACORDURI DE PARTENERIAT CU MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PRIN DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA PARTICIPARII IN CADRUL PROIECTULUI DERULAT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020 - AXA PRIORITARA 3.1 - SPRIJINIREA EFICIENTEI ENEGRETICE SI UTILIZAREA ENERGIEI REGENERABILE IN INFRASTRUCTURA PUBLICA, INCLUSIV CLADIRI SI SECTORUL LOCUINTELOR, PENTRU IMOBILELE SITUATE IN SOS. PANTELIMON NR. 290, SECTOR 2, STR. CIUCEA NR. 2, SECTOR 3 SI DIN STR. DR. GRIGORE TARANU NR. 10, SECTOR 4
 • Hotărârea 259/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 259 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA PLANULUI COMITETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SITUATII DE URGENTA PE ANUL 2016 PRIVIND ASIGURAREA RESURSELOR UMANE, MATERIALE SI FINANCIARE NECESARE GESTIONARII SITUATIILOR DE URGENTA.
 • Hotărârea 258/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 258 din 2016-09-21 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA SEMNEZE CONTRACTUL DE MANDAT CU ADMINISTRATORII PROVIZORII IN CONSILUIL DE ADMINISTRATIE LA REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE - RADET
 • Hotărârea 257/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 257 din 2016-09-21 PRIVIND DESEMNAREA A SASE CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRI IN AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA H.C.G.M.B. NR. 90/2012
 • Hotărârea 256/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 256 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIILOR DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "TRASEU PRIORITAR PIETONAL SI DE BICICLISTI" (INCLUDE 42 DE SUBPROIECTE)
 • Hotărârea 255/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 255 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONIMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INVESTITIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PUNEREA IN VALOARE A MONUMENTELOR DE FOR PUBLIC"
 • Hotărârea 254/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 254 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PROIECT AMENAJARE SI MODERNIZARE PARC IZVOR HASDEU"
 • Hotărârea 253/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 253 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "RECONFIGURARE CALEA MOSILOR INTRE STRADA BARATIEI SI BD. CAROL I
 • Hotărârea 252/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 252 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "RECONFIGURARE CALEA GRIVITEI INTRE GARA DE NORD SI CALEA VICTORIEI"
 • Hotărârea 251/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 251 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE BD. UNIRII DE LA PIATA CONSTITUTIEI LA PIATA UNIRII CU TRAVERSARE LA STR. GEORGE GEORGESCU"
 • Hotărârea 250/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 250 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII :PROIECT NOD INTERMODAL PIATA ROMANA
 • Hotărârea 249/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 249 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII"CHEIUL DAMBOVITEI UNIRII - IZVOR, SPLAIUL INDEPENDENTEI, POD UNIRII - POD IZVOR
 • Hotărârea 248/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 248 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE SPATIU PUBLIC, ZONA MANASTIRII ANTIM, INCLUSIV PARCAJE"
 • Hotărârea 247/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 247 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII " MODERNIZARE SPATIU URBAN PUBLIC SALA PALATULUI CU PARCAJ SUBTERAN (NORD)
 • Hotărârea 246/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 246 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE SPATIU URBAN PUBLIC SALA PALATULUI CU PARCAJ SUBTERAN (SUD)
 • Hotărârea 245/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 245 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "RECONDITIONAREA SI CREAREA STRUCTURII DE SPRIJINIRE A AFACERILOR - CURTEA MESTESUGARILOR"
 • Hotărârea 244/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 244 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII " PIATA CONSTITUTIEI - SPATIU PUBLIC CU PARCAJ SUBTERAN
 • Hotărârea 243/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 243 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "SPATIU PUBLIC URBAN "PODUL CALICILOR" - ANSAMBLU URBAN DOMNITA BALASA, PARCAJ SUBTERAN, AMENAJARE URBANA PALATUL DE JUSTITIE
 • Hotărârea 242/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 242 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII"ANSAMBLUL URBAN COMPLEX - POD MIHAI VODA, POD PIETONAL SI PENTRU BICICLISTI PESTE DAMBOVITA SI PARCAJE SUBTERANE
 • Hotărârea 241/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 241 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSTRUIREA MUZEULUI MULTICULTURALISMULUI"
 • Hotărârea 240/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 240 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PARCAJ SUBTERAN - URANUS - PIATA RAHOVA"
 • Hotărârea 239/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 239 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE SPATIU PUBLIC URBAN PIATA DE FLORI GEORGE COSBUC"
 • Hotărârea 238/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 238 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PROIECT RESTAURAREA CATACOMBE "HANUL STAVROPOLEOS" SI AMENAJAREA SPATIULUI PUBLIC ADIACENT
 • Hotărârea 237/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 237 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE MASURI DESTINATE PROTECTIEI PERSOANELOR DEFAVORIZATE DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI IN SEZONUL RECE 2016-2017
 • Hotărârea 236/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 236 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, FUNDATIA CRUCEA ALB-GALBENA SI ASOCIATIA DE AJUTOR MUTUAL BUCURESTI IN VEDEREA ASIGURARII CONTINUITATII PROIECTULUI "CENTRUL PILOT DE COORDONARE A SERVICIILOR DE INGRIJIRI LA DOMICILIU DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 235/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 235 din 2016-09-21 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA INFIINTAREA UNEI SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA AVAND CA SCOP PRINCIPAL PRESTAREA SERVICIILOR DE PAZA A OBIECTIVELOR, BUNURILOR SI VALORILOR DE PE RAZA SECTORULUI 1
 • Hotărârea 234/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 234 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII CENTRULUI DE SERVICII COMUNITARE INTEGRATE PENTRU TINERI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 233/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 233 din 2016-09-21 PRIVIND ACORDAREA MANDATULUI EXPRES CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PROVIZORIU RADET DE A LUA MASURILE DE REDRESARE ECONOMICA SI JURIDICA, PRIN PROCEDURA DE INSOLVENTA ASA CUM PREVEDE LEGEA 85/2014, IN VEDEREA ASIGURARII CONTINUITATII RADET SI A GARANTARII LIVRARII AGENTULUI TERMIC PENTRU POPULATIE SI INSTITUTIILE RACORDATE LA SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA
 • Hotărârea 232/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 232 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII DIRECTIEI DE INTEGRITATE IN VEDEREA PREVENIRII SI COMBATERII CORUPTIEI SI ABUZURILOR PROFESIONALE
 • Hotărârea 231/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 231 din 2016-09-21 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE IN SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUINTE
 • Hotărârea 230/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 230 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, CA SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 229/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 229 din 2016-09-21 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII TEATRULUI DRAMATURGILOR ROMANI CA INSTITUTIE PUBLICA DE CULTURA DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 228/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 228 din 2016-09-21 PRIVIND ASIGURAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A TRANSPORTULUI PENTRU PRESCOLARI SI ELEVI LA MANIFESTARILE CULTURALE ORGANIZATE DE INSTITUTIILE PUBLICE DE CULTURA DE INTERES LOCAL DIN SUBORDINEA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 227/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 227 din 2016-09-21 PRIVIND SUPLIMENTAREA NUMARULUI DE POSTURI PENTRU PERSONALUL ARTISTIC SI TEHNIC LA UNELE INSTITUTII PUBLICE DE SPECTACOL DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 226/2016 - Municipiul București - 21.09.2016

  HOTARAREnr. 226 din 2016-09-21 PRIVIND MODIFICARI IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2016 IN VEDEREA DEMARARII PROGRAMULUI DE INVESTITII NECESARE PENTRU DOTAREA UNITATILOR SANITARE DIN SUBORDINEA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, CU ECHIPAMENTE SI APARATURA MEDICALA MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 32/2016 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 306/2016
 • Hotărârea 225/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 225 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC "PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU" ABROGA HCGMB NR. 94/2013
 • Hotărârea 224/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 224 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CENTRULUI NATIONAL MEDICAL DE RECUPERARE NEURO-PSHIO-MOTORIE PENTRU COPII "DR. NICOLAE ROBANESCU ABROGA HCGMB NR. 93/2013
 • Hotărârea 223/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 223 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 92/2013
 • Hotărârea 222/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 222 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC CF WITTING ABROGA HCGMB NR. 91/2013
 • Hotărârea 221/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 221 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC CF2 BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 90/2013
 • Hotărârea 220/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 220 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI UNIVERSITAR DE URGENTA MILITARI CENTRAL "DR. CAROL DAVILA" BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 89/2013
 • Hotărârea 219/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 219 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI NATIONAL DE DIABET, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE "PROF. DR. N. PAULESCU" ABROGA HCGMB NR. 88/2013
 • Hotărârea 218/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 218 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA CHIRURGIE PLASTICA, REPARATORIE SI ARSURI ABROGA HCGMB NR. 87/2013
 • Hotărârea 217/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 217 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTE OFTALMOLOGICE ABROGA HCGMB NR. 86/2013
 • Hotărârea 216/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 216 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA "SF. PANTELIMON" ABROGA HCGMB NR. 85/2013
 • Hotărârea 215/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 215 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA "SF IOAN" ABROGA HCGMB NR. 84/2013
 • Hotărârea 214/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 214 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA "BAGDASAR ARSENI" ABROGA HCGMB NR. 83/2013
 • Hotărârea 213/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 213 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 82/2013
 • Hotărârea 212/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 212 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 81/2013
 • Hotărârea 211/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 211 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI UNIVERSITAR DE URGENTA "ELIAS" ABROGA HCGMB NR. 80/2013
 • Hotărârea 210/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 210 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII " MARIE SKLODOWSKA CURIE" ABROGA HCGMB NR. 79/2013
 • Hotărârea 209/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 209 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "GRIGORE ALEXANDRESCU" ABROGA HCGMB NR. 78/2013
 • Hotărârea 208/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 208 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI PENTRU OCROTIREA MAMEI SI COPILULUI "ALFRED RUSESCU" ABROGA HCGMB NR. 77/2013
 • Hotărârea 207/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 207 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN" ABROGA HCGMB NR. 76/2013
 • Hotărârea 206/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 206 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI ONCOLOGIC "PROF. DR. ALEXANDRU TRESTIOREANU" ABROGA HCGMB NR. 75/2013
 • Hotărârea 205/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 205 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "MARIUS NASTA" ABROGA HCGMB NR. 73/2013
 • Hotărârea 204/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 204 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE "C.I. PARHON" BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 42/2014
 • Hotărârea 203/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 203 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTLUI NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE "PROF. DR. MATEI BALS" ABROGA HCGMB NR. 71/2013
 • Hotărârea 202/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 202 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI CLINIC FUNDENI ABROGA HCGMB NR. 70/2013 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 89/2017
 • Hotărârea 201/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 201 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI DE BOLI CEREBROVASCULARE "PROF. DR. VLAD VOICULESCU" BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 69/2013
 • Hotărârea 200/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 200 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI DE FONOAUDIOLOGIE SI CHIRURGIE FUNCTIONALA ORL "PROF.DR.D HOCIOTA" ABROGA HCGMB NR. 68/2013
 • Hotărârea 199/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 199 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE "PROF.DR.C.C.ILIESCU" BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 65/2013
 • Hotărârea 198/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 198 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 101/2013
 • Hotărârea 197/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 197 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA DE REPARTTIZARE A LOCUINTELOR PENTRU PERSOANELA DIN IMOBILELE CE VOR FI SUPUSE LUCRARILOR DE CONSOLIDARE MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 342/2008
 • Hotărârea 196/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 196 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR PENTRU PERSOANELE EVACUATE SAU AFLATE IN CURS DE EVACUARE DIN ZONA PILOT A DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 309/2008 ABROGA HCGMB NR. 88/2012
 • Hotărârea 195/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 195 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA DE ANALIZA A DOSARELOR SOLICITANTILOR DE SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA, ALTII DECAT BENEFICIARII LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 194/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 194 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA DE EVALUARE A SITUATIILOR SOCIALE DEOSEBITE IN CARE SE GASESC CETATENII MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 255/2013
 • Hotărârea 193/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 193 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA DE CONTESTATIE PENTRU SPATIILE PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI SAU A UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, PRECUM SI A SPATIILOR IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATI CONEXE ACTULUI MEDICAL, ORGANIZATA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU APLICAREA O.U.G. NR. 68/2008 ABROGA HCGMB NR. 93/2012 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 17/2017
 • Hotărârea 192/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 192 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI TITULARI SI SUPLEANTI IN COMISIA DE ANALIZA A DOSARELOR SOLICITANTILOR DE LOCUINTE SOCIALE SI DE SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA BENEFICIARI AI LEGII NR. 341/2004 ABROGA HCGMB NR. 423/2008 ABROGA HCGMB NR. 49/2009 ABROGA HCGMB NR. 107/2009 ABROGA HCGMB NR. 58/2011
 • Hotărârea 191/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 191 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA DE EVALUARE A OFERTELOR SI IN COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PENTRU CONCESIONAREA TERENURILOR, DESTINATE CONSTRUIRII, APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN TEMEIUL LEGII NR. 50/1991, REPUBLICATA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE ABROGA HCGMB NR. 198/2012
 • Hotărârea 190/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 190 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI TITULARI SI SUPLEANTI IN COMISIA DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR PENTRU PERSOANELE EXPROPRIATE PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 31/2011
 • Hotărârea 189/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 189 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA A TREI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRI IN COMISIA PENTRU INDRUMAREA SI SUPRAVEGHEREA COMISIILOR ORGANIZATE LA NIVEL DE SECTOARE PENTRU APLICAREA LEGII NR. 550/2002 ABROGA HCGMB NR. 84/2012 ABROGA HCGMB NR. 208/2013
 • Hotărârea 188/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 188 din 2016-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, PRECUM SI DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BUCURESTI-ILFOV (ADIBI) ABROGA HCGMB NR. 62/2016
 • Hotărârea 187/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 187 din 2016-08-25 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2, CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3 SI A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4 SA INCHEIE ACORDURI DE PARTENERIAT CU MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PRIN DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA PARTICIPARII IN CADRUL PROIECTULUI DERULAT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020-AXA PRIORITARA 3.1 - SPRIJINIREA EFICIENTEI ENERGETICE SI UTILIZAREA ENERGIEI REGENERABILE IN INFRASTRUCTURA PUBLICA, INCLUSIV CLADIRI SI SECTORUL LOCUINTELOR, PENTRU IMOBILELE SITUATE IN SOS. PANTELIMON NR. 290, SECTOR 2, STR. CIUCEA NR. 2, SECTOR 3 SI DIN STR. DR. GRIGORE TARANU NR. 10, SECTOR 4 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR.260/2016
 • Hotărârea 186/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 186 din 2016-08-25 PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU PROIECTUL COD SMIS 31312 "REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU" MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 264/2015
 • Hotărârea 185/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 185 din 2016-08-25 PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU PROIECTELE "CONSOLIDARE, RESTAURAREE SI CONSERVARE ORSERVATORUL ASTRONOMIC VASILE URSEANU" (COD SMIS 157960) SI "CONSOLIDARE, RESTAURARE SI CONSERVARE ARCUL DE TRIUMF" (COD SMIS 15733) MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 265/2015
 • Hotărârea 184/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 184 din 2016-08-25 PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE FINANTARE NR.3536/26.10.2012 PENTRU PROIECTUL "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA PIATA SUDULUI" PANA LA DATA DE 31.12.2018 ABROGA HCGMB NR. 269/2015
 • Hotărârea 183/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 183 din 2016-08-25 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE FARA SARCINI A BUNULUI MOBIL"BUSTUL LUI ALEXANDER DUBCEK"
 • Hotărârea 182/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 182 din 2016-08-25 PRIVIND APROBAREA "PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR PENTRU ANUL 2016"
 • Hotărârea 181/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 181 din 2016-08-25 PRIVIND CONSTITUIREA SI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 27/2017
 • Hotărârea 180/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 180 din 2016-08-25 PRIVIND PREDAREA CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 A COMPETENTELOR DE INFIINTARE, ORGANIZARE, ATRIBUIRE SI DERULARE A ACTIVITATILOR SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE IN SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, DE LA CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 275/2014 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA ART. 1 PRIN H.C.G.M.B. NR. 301/2016
 • Hotărârea 179/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 179 din 2016-08-25 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI(A.L.P.A.B) IN FOLOSINTA GRATUITA CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI A IMOBILULUI REPREZENTAND SECTIUNEA DIN PARCUL HERASTRAU, CU ADRESA ADMINISTRATIVA SOS.NORDULUI NR.7-9, SECTORUL 1
 • Hotărârea 178/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 178 din 2016-08-25 PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI "GALA SPORTIVILOR" - PREMIEREA MEMBRILOR ECHIPEI DE HANDBAL FEMININ SI A ECHIPEI DE VOLEI FEMININ APARTINAND CLUBULUI SPORTIV MUNICIPA BUCURESTI SI A ECHIPEI DE SPADA A ROMANIEI MEDALIATA CU AUR LA JOCURILE OLIMPICE 2016
 • Hotărârea 177/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 177 din 2016-08-25 PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" MEMBRELOR ECHIPELOR DE HANDBAL FEMININ SI VOLEI FEMININ APARTINAND CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI SI AI ECHIPEI DE SPADA A ROMANIEI MEDALIATA CU AUR LA JOCURILE OLIMPICE DE VARA MODERNE - A XXXI-A EDITIE, RIO 2016 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 349/2016
 • Hotărârea 176/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 176 din 2016-08-25 PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI NEAGU DJUVARA(ISTORIC, DIPLOMAT, FILOSOF, JURNALIST SI ROMANCIER ROMAN)
 • Hotărârea 175/2016 - Municipiul București - 25.08.2016

  HOTARAREnr. 175 din 2016-08-25 PRIVIND DEMARAREA PROGRAMULUI PENTRU DOTAREA SI MODERNIZAREA CABINETELOR DE ASISTENTA MEDICALA SCOLARA SI DE MEDICINA DENTARA DIN UNITATILE DE INVATAMANT PUBLIC, PRESCOLAR, SCOLAR SI UNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 174/2016 - Municipiul București - 11.08.2016

  HOTARAREnr. 174 din 2016-08-11 PRIVIND DESEMNAREA UNUI VICEPRIMAR SI A TREI CONSILIERI C.G.M.B. IN COMITETUL DE ORGANIZARE A AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 173/2016 - Municipiul București - 11.08.2016

  HOTARAREnr. 173 din 2016-08-11 PRIVIND ALEGEREA UNUI VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 172/2016 - Municipiul București - 11.08.2016

  HOTARAREnr. 172 din 2016-08-11 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARU PENTRU TRANSMITEREA UNUI IMOBIL SITUAT IN SOS. FUNDENI NR. 258, SECTOR 2, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI SANATATII IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 171/2016 - Municipiul București - 11.08.2016

  HOTARAREnr. 171 din 2016-08-11 PRIVIND IMPUTERNICIREA INSTITUTIEI PRIMARULUI GENERAL, PRIN APARATUL DE SPECIALITATE, SA DEMAREZE PROCEDURILE LEGALE IN VEDEREA PROIECTARII SI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "TEATRU TEMPORAR"
 • Hotărârea 170/2016 - Municipiul București - 11.08.2016

  HOTARAREnr. 170 din 2016-08-11 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2016, PANA LA DATA DE 30.06.2016
 • Hotărârea 169/2016 - Municipiul București - 11.08.2016

  HOTARAREnr. 169 din 2016-08-11 PRIVIND MODIFICARI IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2016 MODIFICA HCGMB NR. 32/2016
 • Hotărârea 168/2016 - Municipiul București - 01.08.2016

  HOTARAREnr. 168 din 2016-08-01 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 149/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 167/2016 - Municipiul București - 01.08.2016

  HOTARAREnr. 167 din 2016-08-01 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA URMARE A DEMISIEI DOMNULUI IONESCU TUDOR-TIM
 • Hotărârea 166/2016 - Municipiul București - 01.08.2016

  HOTARAREnr. 166 din 2016-08-01 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 85/2002 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6
 • Hotărârea 165/2016 - Municipiul București - 01.08.2016

  HOTARAREnr. 165 din 2016-08-01 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 04/16.05.2016, SITUAT IN BUCURESTI, B-DUL CAMIL RESSU (FOST ION SULEA) NR. 30, BL. A8 BIS, ET. 6, AP. 41, SECTOR 3 (FOST SECTOR 4) SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 164/2016 - Municipiul București - 01.08.2016

  HOTARAREnr. 164 din 2016-08-01 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 39/03.06.2016, RESPECTIV COTA PARTE DE 1/2 DIN DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA APARTAMENTULUI NR. 77 SITUAT IN BUCURESTI, B-DUL BUCURESTII NOI NR. 76, BL. A12, SC. B, ET. 8, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 163/2016 - Municipiul București - 01.08.2016

  HOTARAREnr. 163 din 2016-08-01 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 7/12.05.2016, SITUAT IN BUCURESTI, SOS. MIHAI BRAVU NR. 294, BL. 6, SC. C, ET. 5, GARSONIERA NR. 98, SECTOR 3 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 162/2016 - Municipiul București - 01.08.2016

  HOTARAREnr. 162 din 2016-08-01 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 A IMOBILULUI IN SUPRAFATA DE 1535 MP SITUAT IN STRADA DRUMUL TABEREI NR. 7B, SECTOR 6
 • Hotărârea 161/2016 - Municipiul București - 01.08.2016

  HOTARAREnr. 161 din 2016-08-01 PRIVIND NUMIREA A TREI CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 100/2013 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 15/2017
 • Hotărârea 160/2016 - Municipiul București - 01.08.2016

  HOTARAREnr. 160 din 2016-08-01 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE DINTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI SI ASOCIATIA PEISAGISTILOR DIN ROMANIA - FILIALA BUCURESTI PRIVIND PROTEJAREA SPATIILOR VERZI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 159/2016 - Municipiul București - 01.08.2016

  HOTARAREnr. 159 din 2016-08-01 PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI GALA PREMIANTILOR CARE AU OBTINUT MEDIA 10(ZECE) LA EXAMENUL DE BACALAUREAT SI LA EVALUAREA NATIONALA
 • Hotărârea 158/2016 - Municipiul București - 01.08.2016

  HOTARAREnr. 158 din 2016-08-01 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 BUCURESTI SA EFECTUEZE SERVICIUL DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DERATIZARE - COMBATERE SOBOLANI IN PARCURILE, SPATIILE VERZI, LOCURILE DE JOACA PENTRU COPII, LOCURI DE AGREMENT PRECUM SI ALTE LOCURI PUBLICE PE CARE LE ADMINISTREAZA
 • Hotărârea 157/2016 - Municipiul București - 01.08.2016

  HOTARAREnr. 157 din 2016-08-01 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 146/07.07.2016 PRIVIND EFECTUAREA TRATAMENTELOR DE DEZINSECTIE- COMBATERE TANTARI DE CATRE CENTRUL DE PROTECTIE A PLANTELOR BUCURESTI IN PARCURILE SI PE SPATIILE VERZI ADMINISTRATE DE ADMINISTRATIA LACURI PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, PRECUM SI MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI 8B LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 305/2013 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 189/2017
 • Hotărârea 156/2016 - Municipiul București - 01.08.2016

  HOTARAREnr. 156 din 2016-08-01 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI EVREIESC DE STAT, PRIN INFIINTAREA IN CADRUL INSTITUTIEI A CENTRULUI DE CERCETARE SI CONSERVARE A CULTURII IDIS, A CARUI INAUGURARE SE VA FACE CU OCAZIA FESTIVALULUI INTERNATIONAL DE TEATRU IDIS - 140 DE ANI DE TEATRU IDIS IN ROMANIA INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2, ALIN (31) SI ANEXELE 32A SI 32B ALE HCGMB NR. 305/2013 MODIFICA ANEXA 2.41 A HCGMB NR. 32/2016 ART. 1 SI ANEXELE 1 SI 2 INCETEAZA APLICABILITAREA PRIN H.C.G.M.B. NR. 407/2016
 • Hotărârea 155/2016 - Municipiul București - 01.08.2016

  HOTARAREnr. 155 din 2016-08-01 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA ELIE WEISEL SPATIULUI PUBLIC SITUAT LA INTERSECTIA STRAZII SOFIA CU STRADA EMILE ZOLA, SECTOR 1
 • Hotărârea 154/2016 - Municipiul București - 01.08.2016

  HOTARAREnr. 154 din 2016-08-01 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA ALGER SPATIULUI PUBLIC SITUAT LA INTERSECTIA DINTE STR. RABAT CU STR. ERMIL PANGRATTI SI ALEEA ALEXANDRU, SECTOR 1
 • Hotărârea 153/2016 - Municipiul București - 01.08.2016

  HOTARAREnr. 153 din 2016-08-01 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA RADU BELIGAN SPATIULUI PUBLIC SITUAT LA INTERSECTIA BULEVARDULUI CAROL I CU BULEVARDUL ION C. BRATIANU, SECTOR 3
 • Hotărârea 152/2016 - Municipiul București - 01.08.2016

  HOTARAREnr. 152 din 2016-08-01 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI CULTURALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA DEPUNERII CANDIDATURII LA CAPITALA EUROPEANA A CULTURII IN ANUL 2021
 • Hotărârea 151/2016 - Municipiul București - 01.08.2016

  HOTARAREnr. 151 din 2016-08-01 PRIVIND DESEMNAREA A SASE ADMINISTRATORI PROVIZORII IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE RADET BUCURESTI PANA LA FINALIZAREA PROCEDURII DE SELECTIE A ADMINISTRATORILOR
 • Hotărârea 150/2016 - Municipiul București - 07.07.2016

  HOTARAREnr. 150 din 2016-07-07 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 08 IULIE 2016 - 07 OCTOMBRIE 2016
 • Hotărârea 149/2016 - Municipiul București - 07.07.2016

  HOTARAREnr. 149 din 2016-07-07 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 168/2016 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 14/2017 SE COMPLETEAZA PRIN H.C.G.M.B. NR. 253/2017
 • Hotărârea 148/2016 - Municipiul București - 07.07.2016

  HOTARAREnr. 148 din 2016-07-07 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 126/2011 PRIVIND APROBAREA TRECERII PARCULUI CRANGASI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6
 • Hotărârea 147/2016 - Municipiul București - 07.07.2016

  HOTARAREnr. 147 din 2016-07-07 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2016
 • Hotărârea 146/2016 - Municipiul București - 07.07.2016

  HOTARAREnr. 146 din 2016-07-07 PRIVIND EFECTUAREA TRATAMENTELOR DE DEZINSECTIE - COMBATERE TANTARI DE CATRE CENTRUL DE PROTECTIE A PLANTELOR BUCURESTI IN PARCURILE SI PE SPATIILE VERZI ADMINISTRATE DE ADMINISTRATIA LACURI PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI PRECUM SI MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI 8B LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 305/2013 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 157/2016
 • Hotărârea 145/2016 - Municipiul București - 07.07.2016

  HOTARAREnr. 145 din 2016-07-07 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 144/2016 - Municipiul București - 23.06.2016

  HOTARAREnr. 144 din 2016-06-23 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 23.06.2016-22.09.2016
 • Hotărârea 143/2016 - Municipiul București - 23.06.2016

  HOTARAREnr. 143 din 2016-06-23 PRIVIND CONSTITUIREA LEGALA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 142/2016 - Municipiul București - 23.06.2016

  HOTARAREnr. 142 din 2016-06-23 PRIVIND VALIDAREA MANDATELOR CONSILIERILOR DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 141/2016 - Municipiul București - 23.06.2016

  HOTARAREnr. 141 din 2016-06-23 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 254/2017
 • Hotărârea 140/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 140 din 2016-05-26 PRIVIND UTILIZAREA GRATUITA A PARCARILOR PUBLICE DE UTILITATE GENERALA DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE CATRE AUTOTURISMELE HIBRID SI CELE ELECTRICE INMATRICULATW IN MUNICIPIUL BUCURESTI, PRECUM SI APROBAREA MODELULUI VIGNETEI DE IDENTIFICARE
 • Hotărârea 139/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 139 din 2016-05-26 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3, CU ASOCIATIA "SOMARO-MAGAZINUL SOCIAL" IN VEDEREA DESCHIDERII UNUI MAGAZIN SOCIAL SOMARO
 • Hotărârea 138/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 138 din 2016-05-26 PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6, CU ASOCIATIA "KINETIC THERAPY" IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN A PROIECTULUI "KINTEC THERAPY"
 • Hotărârea 137/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 137 din 2016-05-26 PENTRU APROBAREA MAJORARII NUMARULUI TOTAL DE POSTURI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE CENTRULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR MODIFICA ART. 2 ALIN.(6) AL H.C.G.M.B. NR. 305/2013 INCETEAZA VALABILITATEA ANEXEI 8A A H.C.G.M.B. NR. 305/2013 SE MODIFICA SI SE COMPLETEAZA PRIN H.C.G.M.B. NR. 112/2017
 • Hotărârea 136/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 136 din 2016-05-26 PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 96/2012
 • Hotărârea 135/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 135 din 2016-05-26 PRIVIND ADOPTAREA DECLARATIEI PRIMARILOR SI LIDERILOR LOCALI PRIVIND ANTISEMITISMUL
 • Hotărârea 134/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 134 din 2016-05-26 PRIVIND PARTICIPAREA CENTRULUI DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, TEATRUL TINERETULUI METROPOLIS, TEATRULUI DE ANIMATIE "TANDARICA", TEATRULUI C.I. NOTTARA, CIRC&VARIETE; GLOBUS, CENTRULUI DE CULTURA PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORTILE BUCURESTIULUI, TEATRUL EXCELSIOR, ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC, TEATRUL ION CREANGA, OPEREI COMICE PENTRU COPII SI TEATRUL MIC, IN CALITATE DE MEMBRI FONDATORI LA CONSTITUIREA ASOCIATIEI "FORUMUL PENTRU INITIATIVA SI PARTENERIAT AL INSTITUTIILOR DE CULTURA"
 • Hotărârea 133/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 133 din 2016-05-26 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COLABORARE DINTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI ASOCIATIA PRO SOCIETATE SF. CIPRIAN, IN VEDEREA ORGANIZARII "FESTIVALULUI ISTORIC BUCURESTI-2017"
 • Hotărârea 132/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 132 din 2016-05-26 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI FUNDATIA NATIONALA PENTRU STIINTA SI ARTA IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "MARI SCRIITORI ROMANI - SCRIITORI BUCURESTENI" SUB ASPICIILE ACADEMIEI ROMANE.
 • Hotărârea 131/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 131 din 2016-05-26 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCESULUI DE ELABORARE A "STRATEGIEI CULTURALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI 2017-2027" SI A "STRATEGIEI DE DEZVOLTARE MULTIANUALA A TURISMULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2017-2027"
 • Hotărârea 130/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 130 din 2016-05-26 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 136/2015 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 7,5 HA SITUAT IN BUCURESTI, SOS. NORDULUI NR. 7-9, SECTOR 1, CE FACE OBIECTUL DECIZIEI NR. 559R DIN 12.05.2015 A CURTII DE APEL BUCURESTI - SECTIA A IV-A CIVILA
 • Hotărârea 129/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 129 din 2016-05-26 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI-TEREN SITUAT IN BD. DINICU GOLESCU NR. 40, SECTOR 1, AVAND DESTINATIA DE PARC, DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 321/2010
 • Hotărârea 128/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 128 din 2016-05-26 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND APROBAREA SI AVIZAREA PLANURILOR DE AMENAJARE PEISAGISTICA A PARCURILOR/ GRADINILOR PUBLICE, A SCUARURILOR SI A SPATIILOR VERZI AFERENTE CAILOR DE CIRCULATIE SAU CURSURILOR DE APA EXISTENTE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 127/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 127 din 2016-05-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI LOCAL DE ACTIUNE PENTRU MEDIU - REVIZUIT 2015 ABROGA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 294/2005
 • Hotărârea 126/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 126 din 2016-05-26 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, CALEA VICTORIEI NR. 31, SECTOR 1
 • Hotărârea 125/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 125 din 2016-05-26 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. BLANARI NR. 9, SECTOR 3
 • Hotărârea 124/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 124 din 2016-05-26 PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR DE SELECTIE MINIME PENTRU SELECTAREA OPERATORULUI DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI DERATIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI MODELUL DE CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI DERATIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 123/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 123 din 2016-05-26 PRIVIND ABROGAREA H.C.G.M.B. NR. 56/27.03.2014 PRIVIND EFECTUAREA OPERATIUNILOR DE SALUBRIZARE SI INTRETINERE A UNOR PODURI SI PASAJE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 122/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 122 din 2016-05-26 PRIVIND REALIZAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL "REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE ORTOPEDIE FOISOR" SI RESTITUIREA SUMELOR PRIMITE DE LA M.D.R.A.P. SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 310/2016
 • Hotărârea 121/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 121 din 2016-05-26 PRIVIND APROBAREA INCLUDERII IN BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2016 A SUMEI DE 37.007 MII LEI DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU ECHIPAMENTE MEDICALE, APROBAREA UNOR MODIFICARI IN STRUCTURA BUGETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2016 PENTRU ASIGURAREA COFINANTARII DE 10% DE LA BUGETUL LOCAL AFERENTA SUMEI DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU ECHIPAMENTE MEDICALE SI A SUBVENTIEI DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU TEATRUL STELA POPESCU, PRECUM SI APROBAREA BUGETULUI TEATRULUI STELA POPESCU PE ANUL 2016. MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 32/2016
 • Hotărârea 120/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 120 din 2016-05-26 PRIVIND APROBAREA UNOR MODIFICARI IN BUGETUL ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI PE ANUL 2016. MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 32/2016
 • Hotărârea 119/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 119 din 2016-05-26 PRIVIND APROBAREA DE MODIFICARE IN BUGETUL SI IN LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII ANEXA LA BUGET A ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI PE ANUL 2016 PENTRU AMBULATORIUL SPITALULUI DR. VICTOR GOMOIU.. MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 32/2016
 • Hotărârea 118/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 118 din 2016-05-26 PRIVIND SOLICITAREA GUVERNULUI ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI-TEREN SITUAT INTRE SECTIA 25 DE POLITIE SI SCOALA GIMNAZIALA NR. 279
 • Hotărârea 117/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 117 din 2016-05-26 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "CULTURE TROUGH MUSIC - PROMOTION OF CULTURAL COOPERATION AND EXCHANGES TROUGH SPECIFIC MUSICAL APPROACHES" ("CULTURA PRIN MUZICA - PROMOVAREA COOPERARII SI SCHIMBURILOR CULTURALE PRIN ABORDARI SPECIFICE MUZICII") SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, FINANTAT PRIN FONDUL PENTRU RELATII BILATERALE LA NIVEL NATIONAL, APELUL DE PROIECTE II - MASURA II - COOPERARE CULTURALA, PATRIMONIU SI SCHIMB CULTURAL
 • Hotărârea 116/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 116 din 2016-05-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 BUCURESTI IN VEDEREA ASOCIERII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 CU SPITALUL CLINIC "SFANTA MARIA" SI ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 115/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 115 din 2016-05-26 PRIVIND ACORDUL MUNICIPIULUI BUCURESTI CU PRIVIRE LA CONSTRUIREA PRIMULUI CENTRU DE TRANSPLANT MULTI-ORGAN DIN SUD-ESTUL EUROPEI IN CADRUL SPITALULUI CLINIC "SFANTA MARIA"
 • Hotărârea 114/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 114 din 2016-05-26 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A TERASELOR SEZONIERE IN ZONELE PROTEJATE SI IN PERIMETRUL CENTRULUI ISTORIC BUCURSTI, PRECUM SI REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 74/2016
 • Hotărârea 113/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 113 din 2016-05-26 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI AFERENT ANULUI 2015 PRIVIND STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PROGRAMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A CALITATII AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 112/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 112 din 2016-05-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI DE A INCHEIA CU MINISTERUL AFACERILOR INTERNE-AGENTIA NATIONALA ANTIDROG CONTRACTUL DE COMODAT PENTRU FOLOSINTA SPATIULUI IN SUPRAFATA DE 108,72 MP SITUAT IN CLADIREA C37 DIN INCINTA SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE "PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA" DIN SOS. BERCENI NR. 10, SECTOR 4
 • Hotărârea 111/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 111 din 2016-05-26 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4 A SPATILOR CU ALTA DESTINATIE DIN STRADA SERGENT NITU VASILE NR. 50-54, SECTOR 4, NECESARE DESFASURARII ACTIVITATILOR SPECIFICE DIRECTIEI GENERALE DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 4
 • Hotărârea 110/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 110 din 2016-05-26 PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI DERATIZARE IN MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 109/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 109 din 2016-05-26 PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 ALIN. 22 SI COMPLETAREA ANEXEI NR. 23A LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 305/2013
 • Hotărârea 108/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 108 din 2016-05-26 PRIVIND APROBAREA DE MODIFICARI IN UNELE BUGETE SI UNELE LISTE ALE OBIECTIVELOR DE INVESTITII, ANEXE LA BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2016
 • Hotărârea 107/2016 - Municipiul București - 26.05.2016

  HOTARAREnr. 107 din 2016-05-26 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND REORGANIZAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT (RATB) PRIN TRANSFORMARE IN SOCIETATE COMERCIALA, ELABORAT DE CATRE AUTORITATEA MUNICIPALA DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE
 • Hotărârea 106/2016 - Municipiul București - 13.05.2016

  HOTARAREnr. 106 din 2016-05-13 PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR LA SC REBU SA MODIFICA HCGMB NR. 128/2015 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 143/2017
 • Hotărârea 105/2016 - Municipiul București - 13.05.2016

  HOTARAREnr. 105 din 2016-05-13 PRIVIND APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A SPITALULUI CLINIC DE COPII "DR. VICTOR GOMOIU" AFLAT IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 3 SI ANEXA 3 ALE HCGMB NR. 174/2011
 • Hotărârea 104/2016 - Municipiul București - 28.04.2016

  HOTARAREnr. 104 din 2016-04-28 PRIVIND APROBAREA CAMPANIEI DE CONSULTARE A SOCIETATII CIVILE PENTRU IDENTIFICARE DE PROIECTE SUB TITULATURA "BUCURESTI, PROIECTUL MEU"
 • Hotărârea 103/2016 - Municipiul București - 28.04.2016

  HOTARAREnr. 103 din 2016-04-28 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI COMISIEI DE CONCURS SI A COMISIEI DE CONTESTATII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIN APARATUL PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 102/2016 - Municipiul București - 28.04.2016

  HOTARAREnr. 102 din 2016-04-28 PRIVIND AUTORIZAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI PENTRU A EFECTUA TRANSPORT PUBLIC DE PASAGERI PE LACURILE AFLATE IN ADMINISTRARE, CONFORM PREVEDERILOR O.M.T. 37/2014
 • Hotărârea 101/2016 - Municipiul București - 28.04.2016

  HOTARAREnr. 101 din 2016-04-28 PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DOAMNEI MARIA POPA
 • Hotărârea 100/2016 - Municipiul București - 28.04.2016

  HOTARAREnr. 100 din 2016-04-28 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI GEORGESCU BOGDAN CRISTIAN SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 99/2016 - Municipiul București - 28.04.2016

  HOTARAREnr. 99 din 2016-04-28 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD)- SOSEAUA CHITILEI NR. 158A, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 98/2016 - Municipiul București - 28.04.2016

  HOTARAREnr. 98 din 2016-04-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) STR. JIULUI NR. 10-138, SECTOR 1
 • Hotărârea 97/2016 - Municipiul București - 28.04.2016

  HOTARAREnr. 97 din 2016-04-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) STR. JIULUI NR. 8, SECTOR 1
 • Hotărârea 96/2016 - Municipiul București - 28.04.2016

  HOTARAREnr. 96 din 2016-04-28 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) CALEA DOROBANTILOR NR. 32, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 95/2016 - Municipiul București - 28.04.2016

  HOTARAREnr. 95 din 2016-04-28 PRIVIND APROBAREA LISTELOR DE PRIORITATI PE STRUCTURI DE CAMERE, INTOCMITE IN BAZA CRITERIILOR SI PUNCTAJELOR STABILITE CONFORM PREVEDERILOR LEGISLATIE DE CATRE DE CATRE "COMISIA DE EVALUARE A SITUATIILOR SOCIALE DEOSEBITE IN CARE SE GASESC CETATENII MUNICIPIULUI BUCURESTI", SOLICITANTI DE LOCUINTE SOCIALE SI APROBATE PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 162/2015, PREVAZUTE IN ANEXA NR. 2
 • Hotărârea 94/2016 - Municipiul București - 28.04.2016

  HOTARAREnr. 94 din 2016-04-28 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA DE EVALUARE SI SELECTIONARE A PROIECTELOR DE FINANTARE NERAMBURSABILA ALOCATE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL POTRIVIT PREVEDERILOR LEGII NR. 350/2005
 • Hotărârea 93/2016 - Municipiul București - 28.04.2016

  HOTARAREnr. 93 din 2016-04-28 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 28/29.02.2016 SI APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII " CONSOLIDARE SI EXTINDERE SEDIU ADMINISTRATIV - CIMITIR BELLU" CE AU FOST APROBATI PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 37/2011 REVOCA HCGMB NR. 28/2016 MODIFICA HCGMB NR. 37/2011
 • Hotărârea 92/2016 - Municipiul București - 28.04.2016

  HOTARAREnr. 92 din 2016-04-28 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "EXTINDERE SI MODERNIZARE MAGAZIE PESTICIDE DIN STRADA DRUMUL COOPERATIVEI NR. 20, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 91/2016 - Municipiul București - 28.04.2016

  HOTARAREnr. 91 din 2016-04-28 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "RAMPA DE DENOCIVIZARE DIN STRADA DRUMUL COOPERATIVEI NR. 20, SECTOR 5, BUCURESTI"
 • Hotărârea 90/2016 - Municipiul București - 28.04.2016

  HOTARAREnr. 90 din 2016-04-28 PRIVIND PRELUNGIREA PERIOADEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI COD SMIS 31386 "AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA SI TEI (SI ZONA ADIACENTA LOR)" MODIFICA ART. 3 AL HCGMB NR. 270/2015
 • Hotărârea 89/2016 - Municipiul București - 28.04.2016

  HOTARAREnr. 89 din 2016-04-28 PRIVIND INFIINTAREA TEATRULUI "STELA POPESCU"
 • Hotărârea 88/2016 - Municipiul București - 28.04.2016

  HOTARAREnr. 88 din 2016-04-28 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ALOCARE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2016 DE FINANTARI NERAMBURSABILE, POTRIVIT PREVEDERILOR LEGII NR. 350/2005 PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES GENERAL, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 87/2016 - Municipiul București - 28.04.2016

  HOTARAREnr. 87 din 2016-04-28 PRIVIND APROBAREA CONTINUITATII PROIECTULUI DE PREVENIRE HIV SI INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALA A CONSUMATORILOR DE DROGURI "UN PAS INAINTE PENTRU INTEGRAREA SOCIALA SI PROFESIONALA A PERSOANELOR VULNERABILE DIN BUCURESTI"
 • Hotărârea 86/2016 - Municipiul București - 28.04.2016

  HOTARAREnr. 86 din 2016-04-28 PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6, CU FUNDATIA FILANTROPICA "METROPOLIS" IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN A PROIECTULUI "CENTRUL DE CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU TINERI IN SITUATII DE RISC"
 • Hotărârea 85/2016 - Municipiul București - 28.04.2016

  HOTARAREnr. 85 din 2016-04-28 PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6, CU FUNDATIA FILANTROPICA "METROPOLIS" IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN A PROIECTULUI "CENTRUL DE ZI PENTRU COPII SI PARINTI"
 • Hotărârea 84/2016 - Municipiul București - 28.04.2016

  HOTARAREnr. 84 din 2016-04-28 PRIVIND APROBAREA IMPUTERNICIRII CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6, SA INFIINTEZE CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL "SFANTUL NECTARIE" - UNITATE SANITARA CU PERSONALITATE JURIDICA
 • Hotărârea 83/2016 - Municipiul București - 28.04.2016

  HOTARAREnr. 83 din 2016-04-28 PRIVIND APROBAREA CUNATUMULUI TAXEI MUNICIPALE PENTRU APA UZATA, PENTRU ANUL 2016, CALCULATA CONFORM ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 317/2008
 • Hotărârea 82/2016 - Municipiul București - 28.04.2016

  HOTARAREnr. 82 din 2016-04-28 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI SCARLAT HORIA SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 81/2016 - Municipiul București - 18.04.2016

  HOTARAREnr. 81 din 2016-04-18 PRIVIND APROBAREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, A ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2 ALIN.8 SI ANEXELOR 10A SI 10B ALE HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 80/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 80 din 2016-03-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC DE DETALIU STR. LIMANULUI NR. 41, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 79/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 79 din 2016-03-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) STR. MANTULEASA NR.7-9, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 78/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 78 din 2016-03-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ - SOS. DUDESTI NR. 2-4-6, NR. 12-16, NR. 32-40, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 77/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 77 din 2016-03-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL- DRUMUL FUNIGEILOR NR. 23-47, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 76/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 76 din 2016-03-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU,CALEA VICTORIEI NR.12D, SECTOR 3
 • Hotărârea 75/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 75 din 2016-03-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL-CALEA PLEVNEI NR. 52, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 74/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 74 din 2016-03-31 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A TERASELOR SEZONIERE IN ZONELE PROTEJATE SI IN PERIMETRUL CENTRULUI ISTORIC BUCURESTI SE REVOCA PRIN H.C.G.M.B. NR. 114/2016
 • Hotărârea 73/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 73 din 2016-03-31 PRVIND APROBAREA DE MODIFICARI IN UNELE BUGETE SI LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII ANEXE LA BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2016
 • Hotărârea 72/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 72 din 2016-03-31 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA IERUSALIM SPATIULUI PUBLIC AFERENT CINEMATOGRAFULUI FAVORIT, SECTOR 6
 • Hotărârea 71/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 71 din 2016-03-31 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ASOCIATIA "AGENTIA ADVENTISTA PENTRU DEZVOLTARE, REFACERE SI AJUTOR"- ADRA ROMANIA, IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN A PROIECTULUI PRIVIND SUSTINEREA "CENTRULUI DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA A VICTIMELOR VIOLENTEI - CASA ADRA"
 • Hotărârea 70/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 70 din 2016-03-31 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ASOCIATIA ANAIS, IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN A PROIECTULUI "STOP VIOLENTEI IN FAMILIE" IN CADRUL "CENTRULUI DE ASISTENTA PENTRU MAMA SI COPIL"
 • Hotărârea 69/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 69 din 2016-03-31 PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 36/2015 INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN H.C.G.M.B. NR. 1/2017
 • Hotărârea 68/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 68 din 2016-03-31 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 151/30.07.2015 PRIVIND INFIINTAREA UNOR PUNCTE DE INFORMARE SI DOCUMENTARE PENTRU RELATII CU CETATENII MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 67/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 67 din 2016-03-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR.36/14.12.2015, RESPECTIV DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA COTEI DE 3/4(TREI PATRIMI) DIN APARTAMENTUL NR. 11 SITUAT IN BUCURESTI, BD. ION MIHALACHE (FOST BD. 1 MAI) NR. 166, BL.2, SC.A, ET. 2, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 66/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 66 din 2016-03-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNURILOR IMOBILE CE FAC OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 09/10.03.2016, SITUATE IN BUCURESTI, STR. THOMAS MASARYK NR. 1, BL. 1, SC. A, ET. 4, AP.9, SECTOR 2 SI STR SIBIU NR. 16 (FOSTA STR. BISTRA NR. 18),BL. E33, SC.1, ET.3, AP.16, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTORA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 65/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 65 din 2016-03-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 10/22.02.2016, RESPECTIV DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA APARTAMENTULUI NR. 6 SITUAT IN BUCURESTI, BD. NICOLAE BALCESCU NR. 36, SC, B, ET. 2, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 64/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 64 din 2016-03-31 PRIVIND MODIFICAREA ART. 2(19) SI COMPLETAREA ANEXEI NR. 20A SI ANEXEI NR. 20B LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 305/2013
 • Hotărârea 63/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 63 din 2016-03-31 PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 96/2012
 • Hotărârea 62/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 62 din 2016-03-31 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE PRECUM SI DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BUCURESTI-ILFOV(ADIBI) ABROGA H.C.G.M.B. NR. 341/2008 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 46/2016 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 188/2016
 • Hotărârea 61/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 61 din 2016-03-31 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI BUCHAREST URBAN HUB, IN CADRUL PROGRAMULUI URBAN INNOVATIVE ACTION - UIA (ACTIUNI INOVATIVE URBANE), FINANTAT PRIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 60/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 60 din 2016-03-31 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU FUNDAMENTAREA OPORTUNITATII DELEGARII PRIN CONCESIUNE A ACTIVITATII DE SALUBRIZARE - DERATIZARE, DEZINFECTIA SI DEZINSECTIA IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI DERATIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 59/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 59 din 2016-03-31 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 58/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 58 din 2016-03-31 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 218/2015 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCEPAND CU ANUL 2016 MODIFICA SI COMPLETEAZA H.C.G.M.B. NR. 218/2015
 • Hotărârea 57/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 57 din 2016-03-31 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXELOR 9A SI 9B ALE H.C.G.M.B. NR. 305/2013 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN H.C.G.M.B. NR. 228/2017
 • Hotărârea 56/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 56 din 2016-03-31 PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A DECIZIEI CIVILE NR. 473/29.01.2016 A CURTII DE APEL BUCURESTI MODIFICA SI COMPLETEAZA H.C.G.M.B. NR. 305/2013
 • Hotărârea 55/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 55 din 2016-03-31 PRIVIND MAJORAREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI LA UNELE INSTITUTII PUBLICE DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA SI COMPLETEAZA H.C.G.M.B. NR. 305/2013 SE ABROGA ART. 2 ALIN(1) PRIN H.C.G.M.B. NR. 297/2016
 • Hotărârea 54/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 54 din 2016-03-31 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 305/2013 ABROGA ANEXA NR. 1 A H.C.G.M.B. NR. 305/2013 MODIFICA SI COMPLETEAZA ANEXA NR. 2 A H.C.G.M.B. NR. 305/2013 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 368/2016 SE MODIFICA SI SE COMPLETEAZA PRIN H.C.G.M.B. NR. 53/2017
 • Hotărârea 53/2016 - Municipiul București - 31.03.2016

  HOTARAREnr. 53 din 2016-03-31 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA URMARE A DEMISIEI DOMNULUI DARABONT ALEXANDRU-DAN
 • Hotărârea 52/2016 - Municipiul București - 25.03.2016

  HOTARAREnr. 52 din 2016-03-25 PRIVIND APROBAREA PLATII LA ANAF A SUMEI DIN TVA AFERENTA GRATUITATII LA TRANSPORTUL IN COMUN PENTRU A BENEFICIA DE PREVEDERILE LEGII NR. 4/2016 PENTRU APROBAREA OUG NR. 44/2015 PRIVIND ACORDAREA UNOR FACILITATI FISCALE
 • Hotărârea 51/2016 - Municipiul București - 25.03.2016

  HOTARAREnr. 51 din 2016-03-25 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2016 ABROGA H.C.G.M.B. NR.,21/2016
 • Hotărârea 50/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 50 din 2016-02-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) BRUL DACIA NR. 121, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 49/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 49 din 2016-02-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ - STR. NIAGARA NR. 36, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 48/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 48 din 2016-02-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) PUZ- STR. PADINA NR. 2-10, 12-14, 16-20, 22, SECTOR 1, BUCURESTI (FOSTA ALEEA PRIVIGHETORILOR NR. 1A, LOTURILE CU NR, CADASTRAL 243525, 243526, 243527, 243528)
 • Hotărârea 47/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 47 din 2016-02-29 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) - STR. G-RAL EREMIA GRIGORESCU NR. 15, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 46/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 46 din 2016-02-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BUCURESTI-ILFOV (ADIBI) ABROGA H.C.G.M.B. NR. 85/2012 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 215/2013 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 62/2016 INSTITUTIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADRESA NR. S.M./4.685/P/11.05.2016 A INAINTAT TRIBUNALULUI BUCURESTI, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV-FISCAL, O CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA A C.G.M.B. PRIN CARE SOLICITA ANULAREA H.C.G.M.B. NR. 46/2016, HOTARAREA FIIN D SUSPENDATA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 45/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 45 din 2016-02-29 PRIVIND INFIINTAREA DIRECTIEI INTEGRARE STRAINI SI DIVERSITATE SI MODIFICAREA ANEXELOR NR. 1 SI NR. 2 DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 305/2013
 • Hotărârea 44/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 44 din 2016-02-29 PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 96/2012
 • Hotărârea 43/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 43 din 2016-02-29 PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 343/2010 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI SPECIALE PENTRU INTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 42/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 42 din 2016-02-29 PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI COMITETULUI MUNICIPAL AL ENERGIEI MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 277/2006 ABROGA ANEXA NR. 3 A H.C.G.M.B. NR. 277/2006 ABROGA ANEXA NR. 2 A H.C.G.M.B. NR. 251/2009 ANEXA SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 190/2017
 • Hotărârea 41/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 41 din 2016-02-29 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 132/15.12.2015, RESPECTIV DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA COTEI DE 1/2 DIN APARTAMENTUL NR. 15, SITUAT IN BUCURESTI, STR. BITOLIA NR. 2, ET. 3, SETOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 40/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 40 din 2016-02-29 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA IN ADMINISTRAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI-DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE SI INVESTITII-DIRECTIA CULTURA, SPORT, TURISM A IMOBILULUI SITUAT IN STR. LIPSCANI NR. 18-20, SECTOR 3 COMPLETEAZA H.C.G.M.B. NR. 186/2008 INSTITUTIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADRESA NR. S.M./4.685/P/11.05.2016 A INAINTAT TRIBUNALULUI BUCURESTI, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV-FISCAL, O CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA A C.G.M.B. PRIN CARE SOLICITA ANULAREA H.C.G.M.B. NR. 40/2016, HOTARAREA FIIN D SUSPENDATA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 285/2016
 • Hotărârea 39/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 39 din 2016-02-29 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI SI A METODOLOGIEI DE DECONTARE A CERTIFICATELOR MEDICO-LEGALE PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI IN FAMILIE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 38/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 38 din 2016-02-29 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA" SI ASOCIATIA DE SUICIDOLOGIE IN VEDEREA ASIGURARII CONTINUITATII PROIECTULUI "LINIA TELEFONICA DE URGENTA PENTRU PREVENIREA TENTATIVELOR DE SUICID 116123"
 • Hotărârea 37/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 37 din 2016-02-29 PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 CU ASOCIATIA DIACONIA-FILIALA SECTOR 6 IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "BANCA LOCALA DE ALIMENTE SECTOR 6"
 • Hotărârea 36/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 36 din 2016-02-29 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BUCURESTI CA PARTENER IN PROIECTUL "REALIZARI URBANE-ABORDARI ALE METABOLISMULUI URBAN PENTRU DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI DE DESEURI, METODE INOVATIVE SI STRATEGII", ("URBAN-WINS- URBAN METABOLISM ACCOUNTS FOR BUILDING WASTE MANAGEMENT INNOVATIVE NETWORKS AND STRATEGIES") DIN CADRUL PROGRAMULUI EUROPEAN HORIZON 2020
 • Hotărârea 35/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 35 din 2016-02-29 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI UNITAR DE IGIENIZARE DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2016
 • Hotărârea 34/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 34 din 2016-02-29 PRIVIND INITIEREA UNOR PROCEDURI DE ATRIBUIRE, IN REGIM DE URGENTA, IN CONFORMITATE CU ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 34/2006, ACTUALIZATA, PENTRU ASIGURAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE- ACTIVITATILE DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI DERATIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI PANA LA FINALIZAREA PROCEDURII DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE- ACTIVITATILE DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI DERATIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 33/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 33 din 2016-02-29 PRIVIND PARTIZAREA PE SECTOARELE MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUMELOR DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PENTRU ACHITAREA ARIERATELOR PROVENITE DIN NEPLATA CHELTUIELILOR DE FUNCTIONARE SI/SAU DE CAPITAL IN ORDINEA CRONOLOGICA A VECHIMII ARIERATELOR SI PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA SI A PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CARE NECESITA COFINANTARE LOCALA PE ANUL 2016 SI ESTIMARE 2017-2019
 • Hotărârea 32/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 32 din 2016-02-29 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2016 PENTRU CONSULTAREA ANEXELOR CLICK AICI SE MODIFICA PRIN H.C.M.B. NR. 119/2016 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 120/2016 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 121/2016 ANEXA 2.41 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 156/2016 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 169/2016 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR.226/2016 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR.264/2016 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 307/2016 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 308/2016 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 350/2016 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 351/2016 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 371/2016 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 378/2016 ART. 3 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 397/2016 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 430/2016
 • Hotărârea 31/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 31 din 2016-02-29 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "REALIZARE RETELELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE, ILUMINAT PUBLIC, PRECUM SI A DRUMUTILOR AFERENTE ANSAMBLULUI HENRI COANDA - ETAPA I" IN VEDEREA CONTINUARII SI FINALIZARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 213/2017
 • Hotărârea 30/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 30 din 2016-02-29 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 04 MARTIE 2016 - 03 IUNIE 2016
 • Hotărârea 29/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 29 din 2016-02-29 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI FERARU NICOLAE EMILIAN
 • Hotărârea 28/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 28 din 2016-02-29 PRIVIND REAPROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSOLIDARE SI EXTINDERE SEDIU ADMINISTRATIV CIMITIR BELU" SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 93/2016 INSTITUTIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADRESA NR. S.M./4.685/P/10.05.2016 A INAINTAT TRIBUNALULUI BUCURESTI, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV-FISCAL, O CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA A C.G.M.B. PRIN CARE SOLICITA ANULAREA H.C.G.M.B. NR. 28/2016, HOTARAREA FIIN D SUSPENDATA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 27/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 27 din 2016-02-29 PRIVIND MAJORAREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI AL ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 305/2013
 • Hotărârea 26/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 26 din 2016-02-29 PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 1 LA PROTOCOLUL DE COLABORARE NR. 3318/13.08.2013, APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 218/2013 COMPLETEAZA H.C.G.M.B. NR. 218/2013
 • Hotărârea 25/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 25 din 2016-02-29 PRIVIND APROBAREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, A ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE DIRECTIEI GENERALE DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA SI COMPLETEAZA H.C.G.M.B. NR. 42/2011
 • Hotărârea 24/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 24 din 2016-02-29 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BUCURESTI LA PROGRAMUL DE CERCETARE AL COMUNITATII EUROPENE "ORIZONT 2020 - IMPLEMENTAREA SOLUTIILOR ECOLOGICE URBANE" SCC-02-2016-2017
 • Hotărârea 23/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 23 din 2016-02-29 PRIVIND APROBAREA REGIMULUI FINANTARILOR NERAMBURSABILE ALOCATE DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL, POTRIVIT LEGII NR. 350/2005, A "REGULAMENTULUI" PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE ALOCATE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ACTIVITATI NON-PROFIT DE INTERES LOCAL, PRECUM SI A MODELULUI DE CONTRACT CADRU DE FINANTARE NERAMBURSABILA DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A ACTIVITATILOR NON-PROFIT DE INTERES LOCAL
 • Hotărârea 22/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 22 din 2016-02-29 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII MODERNIZARE 1 CENTRALE TERMICE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 21/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 21 din 2016-02-29 PRIVIND UTILIZAREA INTEGRALA A IMPRUMUTULUI DE 248.000.000.,00 LEI ACORDAT ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI DE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR CURENTE IN VEDEREA ASIGURARII FURNIZARII ENERGIEI TERMICE IN SEZONUL RECE 2015-2016 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 51/2016
 • Hotărârea 20/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 20 din 2016-02-29 PRIVIND APROBAREA DECLANSARII PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU TERENUL PROPRIETATE PRIVATA DE LA ADRESA bDUL lIVIU rEBREANU NR. 26B, SECTOR 3, IN SUPRAFATA DE 121 MP SITUAT PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "REABILITAREA SISTEMULUI RUTIER SI A LINIEI DE TRAMVAI PE bDUL lIVIU REBREANU" IN VEDEREA CONTINUARII SI FINALIZARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 19/2016 - Municipiul București - 29.02.2016

  HOTARAREnr. 19 din 2016-02-29 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 72/2012 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE
 • Hotărârea 18/2016 - Municipiul București - 26.01.2016

  HOTARAREnr. 18 din 2016-01-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU(PUD)STR. CONSTANTIN BOSIANU NR. 30, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 17/2016 - Municipiul București - 26.01.2016

  HOTARAREnr. 17 din 2016-01-26 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL RAHOVA - URANUS - PIATA DE FLORI PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 16/2016 - Municipiul București - 26.01.2016

  HOTARAREnr. 16 din 2016-01-26 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL SPATIU PUBLIC SALA PALATULUI PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 15/2016 - Municipiul București - 26.01.2016

  HOTARAREnr. 15 din 2016-01-26 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL PARC IZVOR - POD MIHAI VODA PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 14/2016 - Municipiul București - 26.01.2016

  HOTARAREnr. 14 din 2016-01-26 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL PARC SFINTII APOSTOLI-PODUL CALICILOR PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 13/2016 - Municipiul București - 26.01.2016

  HOTARAREnr. 13 din 2016-01-26 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL PUZ -PIATA CANTACUZINO - PIATA LAHOVARY PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 12/2016 - Municipiul București - 26.01.2016

  HOTARAREnr. 12 din 2016-01-26 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL PIATA CONSTITUTIEI-ANTIM-B-DUL UNIRII PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 11/2016 - Municipiul București - 26.01.2016

  HOTARAREnr. 11 din 2016-01-26 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 10/2016 - Municipiul București - 26.01.2016

  HOTARAREnr. 10 din 2016-01-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA AUTORITATII MUNICIPALE DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE (AMRSP) PENTRU ACUALIZAREA STRATEGIEI ENERGETICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI ELABORATA DE GRONTMIJ CARL BRO A/S
 • Hotărârea 9/2016 - Municipiul București - 26.01.2016

  HOTARAREnr. 9 din 2016-01-26 PRIVIND AMENAJAREA PEISAGISTICA A SCUARURILOR, ALINIAMENTELOR STRADALE SI A GRADINILOR/PARCURILOR PUBLICE DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 8/2016 - Municipiul București - 26.01.2016

  HOTARAREnr. 8 din 2016-01-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNE PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA ZGOMOTULUI AMBIENTAL - AEROPORTUL INTERNATIONAL BUCURESTI BANEASA - AUREL VLAICU
 • Hotărârea 7/2016 - Municipiul București - 26.01.2016

  HOTARAREnr. 7 din 2016-01-26 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 225/2015 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 263/2014 SI TRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 11.382MP, SITUAT IN BDUL VASILE MILEA NR. 5G, SECTOR 6, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI
 • Hotărârea 6/2016 - Municipiul București - 26.01.2016

  HOTARAREnr. 6 din 2016-01-26 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA TEATRULUI DE VARA "NICOLAE BALCESCU" DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI CULTURII IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN H.C.G.M.B. NR. 109/2017
 • Hotărârea 5/2016 - Municipiul București - 26.01.2016

  HOTARAREnr. 5 din 2016-01-26 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 179/2002 SI PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DIN STRADA VASILE LASCAR NR. 199, SECTOR 2
 • Hotărârea 4/2016 - Municipiul București - 26.01.2016

  HOTARAREnr. 4 din 2016-01-26 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA CLUBULUI COPIILOR SECTOR 1 - BAZA SPORTIVA CIRESARII, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 169/2006
 • Hotărârea 3/2016 - Municipiul București - 26.01.2016

  HOTARAREnr. 3 din 2016-01-26 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 171/30.09.2015 SI APROBAREA DECLANSARII PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PARTIALA PENTRU IMOBILUL TEREN SI CONSTRUCTII SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR. FANTANICA NR. 41, SECTOR 2, AFECTAT DE ZONA DE SIGURANTA A LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "aRTERA DE CIRCULATIE INTRE BDUL DOAMNA GHICA SI BDUL CHISINAU" IN VEDEREA PUNERII IN EXECUTARE A SENTINTEI TRIBUNALULUI BUCURESTI NR. 320/10.03.2015 RAMASA DEFINITIVA PRIN DECIZIA CURTII DE APEL BUCURESTI NR. 374A/29.06.2015
 • Hotărârea 2/2016 - Municipiul București - 26.01.2016

  HOTARAREnr. 2 din 2016-01-26 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ)MODIFICARE "PUZ COORDONATOR AL SECTORULUI 6, BUCURESTI" APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 278/31.10.2013
 • Hotărârea 1/2016 - Municipiul București - 26.01.2016

  HOTARAREnr. 1 din 2016-01-26 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI MARIN STEFANEL-DAN SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI