• Hotărârea 274/2015 - Municipiul București - 29.12.2015

  HOTARAREnr. 274 din 2015-12-29 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2015> MODIFICA HCGMB NR. 80/2015
 • Hotărârea 273/2015 - Municipiul București - 22.12.2015

  HOTARAREnr. 273 din 2015-12-22 PENTRU COMPLETAREA SI MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 77/2012 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 272/2015 - Municipiul București - 22.12.2015

  HOTARAREnr. 272 din 2015-12-22 PRIVIND ACORDAREA SCUTIRILOR LA PLATA IMPOZITULUI/ TAXEI PE CLADIRI/TERENURI SI A TAXELOR PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR PREVAZUTE IN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, IN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCEPAND CU ANUL 2016
 • Hotărârea 271/2015 - Municipiul București - 22.12.2015

  HOTARAREnr. 271 din 2015-12-22 PRIVIND INCLUDEREA IN LISTA DE INVESTITII A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2016 A PROIECTULUI COD SMIS 31313 "REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE ORTOPEDIE FOISOR" SI APROBAREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL A TUTUROR COSTURILOR NEELIGIBILE SI A COSTURILOR SUPLIMENTARE CONEXE AFERENTE ACESTUIA
 • Hotărârea 270/2015 - Municipiul București - 22.12.2015

  HOTARAREnr. 270 din 2015-12-22 PRIVIND INCLUDEREA IN LISTA DE INVESTITII A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2016 A PROIECTULUI COD SMIS 31386 "AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA SI TEI (SI ZONA ADIACENTA LOR)" SI APROBAREA CHELTUIELILOR FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL A TUTUROR COSTURILOR NEELIGIBILE SI A COSTURILOR SUPLIMENTARE CONEXE AFERENTE ACESTUIA ART. 3 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 90/2016
 • Hotărârea 269/2015 - Municipiul București - 22.12.2015

  HOTARAREnr. 269 din 2015-12-22 PRIVIND INCLUDEREA IN LISTA DE INVESTITII A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2016 A PROIECTULUI "MODERNIZARE INFRASTUCTURA RUTIERA PIATA SUDULUI" SI APROBAREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL A TUTUROR COSTURILOR NEELIGIBILE AFERENTE ACESTUIA SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 184/2016
 • Hotărârea 268/2015 - Municipiul București - 22.12.2015

  HOTARAREnr. 268 din 2015-12-22 PRIVIND RECTIFICAREA LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2015 A SPITALULUI COLTEA
 • Hotărârea 267/2015 - Municipiul București - 22.12.2015

  HOTARAREnr. 267 din 2015-12-22 PRIVIND SUPLIMENTAREA, DIN BUGETUL LOCAL, A SUBVENTIEI PENTRU ENERGIE TERMICA LA POPULATIE PE ANUL 2015> MODIFICA HCGMB NR. 80/2015
 • Hotărârea 266/2015 - Municipiul București - 22.12.2015

  HOTARAREnr. 266 din 2015-12-22 PRIVIND NUMIREA PERSOANEI CARE VA TINE REGISTRUL DE EVIDENTA A DATORIEI PUBLICE LOCALE SI REGISTRUL DE EVIDENTA A GARANTIILOR LOCALE> ABROGA HCGMB NR. 261/2002
 • Hotărârea 265/2015 - Municipiul București - 22.12.2015

  HOTARAREnr. 265 din 2015-12-22 PRIVIND INCLUDEREA IN LISTA DE INVESTITII A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2016 A PROIECTULUI COD SMIS 15733 CONSOLIDARE, RESTAURARE SI CONSERVARE ARCUL DE TRIUMF SI COD SMIS 15796 CONSOLIDARE, RESTAURARE SI CONSERVARE OBSERVATORUL ASTRONOMIC VASILE URSEANU SI APROBAREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL A TUTUROR COSTURILOR SUPLIMENTARE CONEXE AFERENTE ACESTUIA SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 185/2016
 • Hotărârea 264/2015 - Municipiul București - 22.12.2015

  HOTARAREnr. 264 din 2015-12-22 PRIVIND INCLUDEREA IN LISTA DE INVESTITII A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2016 A PROIECTULUI COD SMIS 31312 "REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU" SI APROBAREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL A TUTUROR COSTURILOR NEELIGIBILE SI A COSTURILOR SUPLIMENTARE CONEXE AFERENTE ACESTUIA SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 186/2016
 • Hotărârea 263/2015 - Municipiul București - 22.12.2015

  HOTARAREnr. 263 din 2015-12-22 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI AUTORITATII MUNICIPALE DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE (AMRSP) PE ANUL 2016
 • Hotărârea 262/2015 - Municipiul București - 22.12.2015

  HOTARAREnr. 262 din 2015-12-22 PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI> MODIFICA HCGMB NR. 96/2012
 • Hotărârea 261/2015 - Municipiul București - 22.12.2015

  HOTARAREnr. 261 din 2015-12-22 PRIVIND DELEGAREA UNUI CONSILIER DIN CADRUL C.G.M.B. SA EXERCITE ATRIBUTIILE VICEPRIMARULUI DESEMNAT IN FUNCTIA DE PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 260/2015 - Municipiul București - 22.12.2015

  HOTARAREnr. 260 din 2015-12-22 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI DUMITRESCU FLORIN ALEXANDRU
 • Hotărârea 259/2015 - Municipiul București - 22.12.2015

  HOTARAREnr. 259 din 2015-12-22 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI PIEPTEA CORNEL SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 258/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 258 din 2015-12-15 PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITATII PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. TEUS NR. 121B, SECTOR 5, BUCURESTI APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 306/29.10.2010> COMPLETEAZA HCGMB NR. 306/2010
 • Hotărârea 257/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 257 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL(P.U.Z.) B-DUL METALURGIEI NR. 81C, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 256/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 256 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CAMPUL MOSILOR NR. 5, SECTOR 2
 • Hotărârea 255/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 255 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL(P.U.Z.) STR. NERVA TRAIAN NR. 27-33, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 254/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 254 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL(P.U.Z.) STR. SEVASTOPOL NR. 5, SECTOR 1
 • Hotărârea 253/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 253 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL(P.U.Z.) SOSEAUA GHERASE NR. 66-70, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 252/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 252 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU(P.U.D.) STR. AVIATOR MIRCEA ZORILEANU NR. 72, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 251/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 251 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL(P.U.Z.) STR. DIMITRIE ONCIU NR. 1-3, SECTOR 2
 • Hotărârea 250/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 250 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU(P.U.D.) STR. TOAMNEI NR. 71, SECTOR 2
 • Hotărârea 249/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 249 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL B-DUL EXPOZITIEI NR. 24F(FOST 22-30/ NR. CADASTRAL 262697), SECTOR 1
 • Hotărârea 248/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 248 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL(P.U.Z.) STR. DRUMUL PADUREA NEAGRA NR. 18-20, SECTOR 1, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 247/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 247 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. BOTORANI NR. 6A-6B, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 246/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 246 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL(P.U.Z.) STR. SAVINESTI NR. 2-4-4A, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 245/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 245 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL(P.U.Z.) DRUMUL BINELUI NR. 180B-LOT 3, SECTOR 4
 • Hotărârea 244/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 244 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL(P.U.Z.) STR. VANATORI NR. 8, SECTOR 5
 • Hotărârea 243/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 243 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. GEORGE GEORGESCU NR. 22, SECTOR 4
 • Hotărârea 242/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 242 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL(P.U.Z.) CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90, SECTOR 5
 • Hotărârea 241/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 241 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. SFANTUL ELEFTERIE NR. 60,SECTOR 5
 • Hotărârea 240/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 240 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL PUZ-STR. PRINOSULUI NR. 13-15-17-19, SECTOR 4 BUCURESTI
 • Hotărârea 239/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 239 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU(P.U.D.) STR. FRANCEZA NR. 70, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 238/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 238 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIA DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL(P.U.Z.) STR. DR. CARACAS CONSTANTIN NR. 47-49-51, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 237/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 237 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ-STR. GARLEI NR. 1C-1E, SECTOR 1
 • Hotărârea 236/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 236 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL PUZ-STR. JANDARMERIEI NR. 13, SECTOR 1
 • Hotărârea 235/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 235 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL(P.U.Z.) SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR. 107, LOT 11, SECTOR 1
 • Hotărârea 234/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 234 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL(P.U.Z.) STR. POLONA NR. 107, SECTOR 1
 • Hotărârea 233/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 233 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL(P.U.Z.) STR. PROF. ION BOGDAN NR. 20, SECTOR 1
 • Hotărârea 232/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 232 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL(PUZ) BDUL IANCU DE HUNEDOARA NR. 34-36, SECTOR 1
 • Hotărârea 231/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 231 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ - ANSAMBLUL REZIDENTIAL FUNDENI NR. 27, 27B, 29, 29B, 31A, 31F-39, 43, 43B, 45-49 SI 51-53, SECTOR 2
 • Hotărârea 230/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 230 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL(PUZ) STR. ALEXANDRU BRATU NR. 23-25, SECTOR 1
 • Hotărârea 229/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 229 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. GHEORGHIENI NR. 5, SECTOR 5
 • Hotărârea 228/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 228 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL SOS. BUCURESTI-TARGOVISTE NR. 9G, NR. 9H, NR. 9R, SECTOR 1, MODIFICARE PUZ - SOS. BUCURESTI-TARGOVOSTE - LACUL STRAULESTI - STR. REDEA, SECTOR 1
 • Hotărârea 227/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 227 din 2015-12-15 PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITATII PLANULUI URBANISTIC ZONAL ANSAMBLUL REZIDENTIAL SOS. STRAULESTI NR. 93-199, SECTOR 1, APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 360/13.12.2007> COMPLETEAZA HCGMB NR. 360/2007
 • Hotărârea 226/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 226 din 2015-12-15 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL PUZ - STR. DRUMUL STEGARULUI - STR. PISCU NOU, SECTOR 1
 • Hotărârea 225/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 225 din 2015-12-15 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 263/2014 SI TRANSMITEREA IMOBILULUI IN SUPRAFATA DE 11.328 MP, SITUAT IN BD. VASILE MILEA NR. 5G, SECTOR 6, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 7/2016
 • Hotărârea 224/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 224 din 2015-12-15 PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITATII PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 269/2000> COMPLETEAZA HCGMB NR. 269/2000
 • Hotărârea 223/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 223 din 2015-12-15 PRIVIND AAPROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI PE ANUL 2015
 • Hotărârea 222/2015 - Municipiul București - 15.12.2015

  HOTARAREnr. 222 din 2015-12-15 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2015 PENTRU CONSULTAREA ANEXELOR CLICK AICI MODIFICA HCGMB NR. 80/2015
 • Hotărârea 221/2015 - Municipiul București - 10.12.2015

  HOTARAREnr. 221 din 2015-12-10 PRIVIND APROBAREA INTENTIEI C.G.M.B. DE REALIZARE A UNEI PARCARI SUPRATERANE TIP 300 IN STR. ODGONULUI, SECTOR 6
 • Hotărârea 220/2015 - Municipiul București - 10.12.2015

  HOTARAREnr. 220 din 2015-12-10 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2015, PENTRU ASIGURAREA CONTINUITATII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA CALDA SI CALDURA A POPULATIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI IN LUNA DECEMBRIE 2015 MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 80/2015
 • Hotărârea 219/2015 - Municipiul București - 10.12.2015

  HOTARAREnr. 219 din 2015-12-10 PRIVIND REGLEMENTAREA PROCEDURILOR DE APROBARE A PLANURILOR URBANISTICE ZONALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 218/2015 - Municipiul București - 10.12.2015

  HOTARAREnr. 218 din 2015-12-10 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCEPAND CU ANUL 2016 SE SOLICITA INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL ANEXEI NR. 3.1., PRIN URMARE, SINTAGMA "TAXA HOTELIERA" SE INLOCUIESTE CU "TAXA SPECIALA PENTRU PROMOVAREA TURISTICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI". SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 58/2016
 • Hotărârea 217/2015 - Municipiul București - 26.11.2015

  HOTARAREnr. 217 din 2015-11-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) STR. FABRICA DE CARAMIDA NR. 5 (FOST NR. 3), 5A,5B, 5C, 5D, 5E, 5P, 5R, 5S, 5T, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 216/2015 - Municipiul București - 26.11.2015

  HOTARAREnr. 216 din 2015-11-26 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR.153/28.09.2015, RESPECTIV COTA INDIVIZA DE 15/24 DIN DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. TRAIAN NR. 64, SECTOR 3 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 215/2015 - Municipiul București - 26.11.2015

  HOTARAREnr. 215 din 2015-11-26 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 09/12.03.2015, RESPECTIV DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA MANSARDEI DIN IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, STR. PARASCHIVA GHERGHEL NR. 7, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 214/2015 - Municipiul București - 26.11.2015

  HOTARAREnr. 214 din 2015-11-26 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 28/05.03.2015, RESPECTIV DREPRUL DE PROPRIETATE ASUPRA APARTAMENTULUI NR. 36 DIN IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, STR. COLTEI NR. 23, SC. 1, ET. 8, SECTOR 3 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 213/2015 - Municipiul București - 26.11.2015

  HOTARAREnr. 213 din 2015-11-26 PRIVIND INSCRIEREA IMOBILULUI "CINEMATOGRAFUL FAVORIT" SITUAT IN DRUMUL TABEREI NR. 24a, SECTOR 6 SI A IMOBILULUI "CINEMATOGRAFUL GIULESTI" SITUAT IN CALEA GIULESTI NR. 56A, SECTOR 6, IN INVENTARUL BUNURILOR CE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 186/2008
 • Hotărârea 212/2015 - Municipiul București - 26.11.2015

  HOTARAREnr. 212 din 2015-11-26 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA TEATRULUI TINERETULUI METROPOLIS A TROTUARULUI DIN FATA TEATRULUI AVAND SEDIUL IN STR. MIHAI EMINESCU NR. 89, SECTOR 2, BUCURESTI, IN VEDEREA REAMENAJARII CU NUMELE MARILOR ARTISTI AI TEATRULUI ROMANESC
 • Hotărârea 211/2015 - Municipiul București - 26.11.2015

  HOTARAREnr. 211 din 2015-11-26 PRIVIND APROBAREA ADERARII MUNICIPIULUI BUCURESTI LA PROGRAMUL ORASE INTERCULTURALE, DEZVOLTATE DE CATRE CONSILIUL EUROPEI
 • Hotărârea 210/2015 - Municipiul București - 26.11.2015

  HOTARAREnr. 210 din 2015-11-26 PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 A HOTARARII C.G.M.B. NR. 161/2010 PENTRU APROBAREA LISTELOR CU ORDINEA DE PRIORITATE, IN VEDEREA ATRIBUIRII SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA, BENEFICIARILOR LEGII NR. 341/2001 A RECUNOSTINTEI PENTRU VICTORIA REVOLUTIEI ROMANE DIN DECEMBRIE 1989 SI PENTRU REVOLTA MUNCITOREASCA ANTICOMUNISTA DE LA BRASOV DIN NOIEMBRIE 1987, COMPLETATA PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 8/2015
 • Hotărârea 209/2015 - Municipiul București - 26.11.2015

  HOTARAREnr. 209 din 2015-11-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA AUTORITATII MUNICIPALE DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE (AMRSP) PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND REORGANIZAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI (RATB)
 • Hotărârea 208/2015 - Municipiul București - 26.11.2015

  HOTARAREnr. 208 din 2015-11-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 128/25.03.2008 IN SENSUL CA SE SCHIMBA DENUMIREA DIN STRADA GINA PATRICHI SECTOR 1, IN STRADA FLORIAN PITIS SI STRADA GEORGE TIMICA SECTOR 1, IN STRADA GHEORGHE TIMICA
 • Hotărârea 207/2015 - Municipiul București - 26.11.2015

  HOTARAREnr. 207 din 2015-11-26 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. FRANCEZA NR. 30, SECTOR 3
 • Hotărârea 206/2015 - Municipiul București - 26.11.2015

  HOTARAREnr. 206 din 2015-11-26 PRIVIND STABILIREA PRETURILOR MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI, PENTRU ANUL 2016
 • Hotărârea 205/2015 - Municipiul București - 26.11.2015

  HOTARAREnr. 205 din 2015-11-26 PRIVIND ACORDAREA LOCURILOR DE INHUMARE/NISELOR SI EXECUTAREA DE LUCRARI FUNERARE CU TITLU GRATUIT VICTIMELOR INCENDIULUI DIN CLUBUL COLECTIV
 • Hotărârea 204/2015 - Municipiul București - 26.11.2015

  HOTARAREnr. 204 din 2015-11-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI PE ANUL 2015
 • Hotărârea 203/2015 - Municipiul București - 26.11.2015

  HOTARAREnr. 203 din 2015-11-26 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 04 DECEMBRIE 2015 - 03 MARTIE 2016
 • Hotărârea 202/2015 - Municipiul București - 26.11.2015

  HOTARAREnr. 202 din 2015-11-26 PENTRU COMPLETAREA ANEXEI 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 77/2012 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 201/2015 - Municipiul București - 26.11.2015

  HOTARAREnr. 201 din 2015-11-26 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOAMNEI STOICAN VICHI-STEFANIA
 • Hotărârea 200/2015 - Municipiul București - 26.11.2015

  HOTARAREnr. 200 din 2015-11-26 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI TUGUREL MARIUS CRISTIAN SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 199/2015 - Municipiul București - 25.11.2015

  HOTARAREnr. 199 din 2015-11-25 PRIVIND DESEMNAREA UNUI VICEPRIMAE SA EXERCITE ATRIBUTIILE FUNCTIEI DE PRIMAE GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 198/2015 - Municipiul București - 25.11.2015

  HOTARAREnr. 198 din 2015-11-25 PRIVIND ALEGEREA UNUI VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 197/2015 - Municipiul București - 25.11.2015

  HOTARAREnr. 197 din 2015-11-25 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 DE A INTREPRINDE DEMERSURI CU PRIVIRE LA DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "BUCURESTI 2020"
 • Hotărârea 196/2015 - Municipiul București - 25.11.2015

  HOTARAREnr. 196 din 2015-11-25 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI MBUCURESTI PENTRU SEDINTA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 25 NOIEMBRIE 2015
 • Hotărârea 195/2015 - Municipiul București - 24.11.2015

  HOTARAREnr. 195 din 2015-11-24 PRIVIND SCHIMBAREA DOMNULUI MARIN STEFANEL DAN DIN FUNSCTIA DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 167/2015 INCETEAZA VALABILITATEA H.C.G.M.B. NR. 168/2015
 • Hotărârea 194/2015 - Municipiul București - 24.11.2015

  HOTARAREnr. 194 din 2015-11-24 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 137/2005 SUSPENDATA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 52/2017
 • Hotărârea 193/2015 - Municipiul București - 16.11.2015

  HOTARAREnr. 193 din 2015-11-16 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII DE LA mINISTERUL FINANTELOR PUBLICE A UNUI IMPRUMUT DIN VENITURI DIN PRIVATIZARE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 46/2015 PENTRU STABILIREA UNOR MASURI FINANCIARE SI PENTRU MODIFIAREA SI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE
 • Hotărârea 192/2015 - Municipiul București - 29.10.2015

  HOTARAREnr. 192 din 2015-10-29 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ)SOSEAUA BERCENI NR. 94, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 191/2015 - Municipiul București - 29.10.2015

  HOTARAREnr. 191 din 2015-10-29 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ)STR. ROBANESTI NR. 43, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 190/2015 - Municipiul București - 29.10.2015

  HOTARAREnr. 190 din 2015-10-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE A DEMARA PROCEDURILE LEGALE IN VEDEREA INCHEIERII UNUI PROTOCOL DE COLABORARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
 • Hotărârea 189/2015 - Municipiul București - 29.10.2015

  HOTARAREnr. 189 din 2015-10-29 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, FUNDATIA CRUCEA ALB-GALBENA SI ASOCIATIA DE AJUTOR MUTUAL BUCURESTI IN VEDEREA ASIGURARII CONTINUITATII PROIECTULUI "CENTRUL PILOT DE COORDONARE A SERVIVIILOR DE INGRIJIRI LA DOMICILIU DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 188/2015 - Municipiul București - 29.10.2015

  HOTARAREnr. 188 din 2015-10-29 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI COMISIEI DE CONCURS SI A COMISIEI DE CONTESTATII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIN APARATUL PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA ART. 3 AL HCGMB NR. 183/2007
 • Hotărârea 187/2015 - Municipiul București - 29.10.2015

  HOTARAREnr. 187 din 2015-10-29 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA IRINA NICOLAU SPATIUL PUBLIC SITUAT LA INTERSECTIA DINTRE CALEA PLEVNEI SI STRADA SFANTUL CONSTANTIN, SECTOR 1
 • Hotărârea 186/2015 - Municipiul București - 29.10.2015

  HOTARAREnr. 186 din 2015-10-29 PENTRU APROBAREA "PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSONELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2016"
 • Hotărârea 185/2015 - Municipiul București - 29.10.2015

  HOTARAREnr. 185 din 2015-10-29 PENTRU APROBAREA "PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2016"
 • Hotărârea 184/2015 - Municipiul București - 29.10.2015

  HOTARAREnr. 184 din 2015-10-29 PENTRU APROBAREA "PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2016"
 • Hotărârea 183/2015 - Municipiul București - 29.10.2015

  HOTARAREnr. 183 din 2015-10-29 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2015 MODIFICA HCGMB NR. 80/2015
 • Hotărârea 182/2015 - Municipiul București - 29.10.2015

  HOTARAREnr. 182 din 2015-10-29 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOAMNEI MARIN DANIELA ALINA
 • Hotărârea 181/2015 - Municipiul București - 29.10.2015

  HOTARAREnr. 181 din 2015-10-29 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART.44 DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 137/2005 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL C.G.M.B. MODIFICA SI COMPLETEAZA ART. 44 AL HCGMB NR. 137/2005
 • Hotărârea 180/2015 - Municipiul București - 29.10.2015

  HOTARAREnr. 180 din 2015-10-29 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REALIZARE RACORDARE LA UTILITATI A INSTALATIILOR SI AMENAJARE EXTERIOARA A AMBULATORULUI INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU"
 • Hotărârea 179/2015 - Municipiul București - 30.09.2015

  HOTARAREnr. 179 din 2015-09-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) STR. EUFROSINA POPESCU NR. 61, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 178/2015 - Municipiul București - 30.09.2015

  HOTARAREnr. 178 din 2015-09-30 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI CASEI DE CULTURA FRIEDERICH SCHILLER PE ANUL 2015, INSTITUTIE PUBLICA DE INTERES LOCAL FINANTATA INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU ASIGURAREA PLATII DREPTURILOR DE PERSONAL INCEPAND CU LUNA OCTOMBRIE 2015 COMPLETEAZA HCGMB NR. 80/2015
 • Hotărârea 177/2015 - Municipiul București - 30.09.2015

  HOTARAREnr. 177 din 2015-09-30 PRIVIND MAJORAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL APROBATE UNOR INSTITUTII DE INTERES LOCAL PENTRU A ASIGURA PLATA SALARIILOR IN LUNA OCTOMBRIE 2015 IN LIMITA PLAFONULUI APROBAT MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN UTILIZAREA SUMEI DE 524 MII LEI DIN FONDUL DE REZERVA LA DISPOZITIA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN BUGETUL APROBAT PE ANUL 2015 COMPLETEAZA HCGMB NR. 80/2015
 • Hotărârea 176/2015 - Municipiul București - 30.09.2015

  HOTARAREnr. 176 din 2015-09-30 PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII DE ANALIZA SI VERIFICARE A ACTIVITATII TEATRULUI ODEON
 • Hotărârea 175/2015 - Municipiul București - 30.09.2015

  HOTARAREnr. 175 din 2015-09-30 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE INTRAREA PERU, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 174/2015 - Municipiul București - 30.09.2015

  HOTARAREnr. 174 din 2015-09-30 PRIVIND PUNEREA IN EXECUTARE A SENTINTEI CIVILE NR. 2060/11.05.2012, PRONUNTATA DE TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA A IX-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, IN DOSARUL NR. 3982/3/2012 REFERITOARE LA ATRIBUIREA DE DENUMIRI PENTRU STRAZILE SITUATE IN CARTIERUL REZIDENTIAL A.N.L. DIN STRADA FABRICA DE CARAMIDA NR. 1A, SECTOR 1, BUCURESTI REVOCA POZ. NR. 20 DIN ANEXA LA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 173/2015 - Municipiul București - 30.09.2015

  HOTARAREnr. 173 din 2015-09-30 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 155/27.07.2011 PRIVIND APROBAREA TRECERII UNEI SECTIUNI IN SUPRAFATA DE 1.050 MP DIN IMOBILUL - PARCUL CIRCULUI, SITUAT PE ALEEA CIRCULUI NR. 6, SECTOR 2, DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CIRC&VARIETE; GLOBUS BUCURESTI REVOCA HCGMB NR. 155/2011
 • Hotărârea 172/2015 - Municipiul București - 30.09.2015

  HOTARAREnr. 172 din 2015-09-30 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI APARARE, PROTECTIE CIVILA A SPATIULUI SITUAT IN INTRAREA SEBASTIAN NR. 2, SECTOR 5, IN SCOPUL AMENAJARII UNEI TEBERE PENTRU SINISTRATI IN CAZUL PRODUCERII UNEI CALAMITATI NATURALE
 • Hotărârea 171/2015 - Municipiul București - 30.09.2015

  HOTARAREnr. 171 din 2015-09-30 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILUL TEREN SI CONSTRUCTII SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR. FANTANICA NR. 41, SECTOR 2, AFECTAT DE ZONA DE SIGURANTA A LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "ARTERA DE CIRCULATIE INTRE BDUL DOAMNA GHICA SI BDUL CHISINAU" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 3/2016
 • Hotărârea 170/2015 - Municipiul București - 30.09.2015

  HOTARAREnr. 170 din 2015-09-30 PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII DE SERVICII DE AUDIT EXTERN DE CATEE MUNICIPIUL BUCURESTI PENTRU PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, INSTITUTIILE PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI SI REGIILE AUTONOME
 • Hotărârea 169/2015 - Municipiul București - 30.09.2015

  HOTARAREnr. 169 din 2015-09-30 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI TIMNEA VALENTIN
 • Hotărârea 168/2015 - Municipiul București - 15.09.2015

  HOTARAREnr. 168 din 2015-09-15 PRIVIND DELEGAREA UNUI CONSILIER DIN CADRUL C.G.M.B. SA EXERCITE ATRIBUTIILE VICEPRIMARULUI DESEMNAT IN FUNCTIA DE PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ISI INCETEAZA VALABILITATEA PRIN H.C.G.M.B. NR. 195/2015
 • Hotărârea 167/2015 - Municipiul București - 15.09.2015

  HOTARAREnr. 167 din 2015-09-15 PRIVIND DESEMNAREA UNUI VICEPRIMAR SA EXERCITE ATRIBUTIILE FUNCTEI DE PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 195/2015
 • Hotărârea 166/2015 - Municipiul București - 15.09.2015

  HOTARAREnr. 166 din 2015-09-15 PRIVIND ALEGEREA UNUI VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 165/2015 - Municipiul București - 15.09.2015

  HOTARAREnr. 165 din 2015-09-15 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA URMARE A DEMISIEI DOMNULUI PIEPTEA CORNEL
 • Hotărârea 164/2015 - Municipiul București - 15.09.2015

  HOTARAREnr. 164 din 2015-09-15 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 185/2014 PRIVIND ALEGEREACOMISIEI DE NUMARARE A VOTURILOR AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 163/2015 - Municipiul București - 31.08.2015

  HOTARAREnr. 163 din 2015-08-31 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 4.300 MII DE LEI DIN FONDUL DE REZERVA LA DISPOZITIA AUTORITATILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN BUGETUL PE ANUL 2015 PENTRU CLUBUL SPORTIV AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI MODIFICAREA BUGETULUI LUBULUI SPORTIV AL MUNICIPIULUI BUCURESTI APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 80/2015 CU SUMELE DIN DONATII, SPONSORIZARI SI VENITURI PROPRII MODIFICA HCGMB NR. 80/2015
 • Hotărârea 162/2015 - Municipiul București - 31.08.2015

  HOTARAREnr. 162 din 2015-08-31 PRIVIND APROBAREA LISTEI DOCUMENTELOR NECESARE, CRITERIILOR SI PUNCTAJELOR NECESARE PENTRU REPARTIZAREA LOCUINTELOR SOCIALE AFLATE IN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA SERVICIULUI SPATIU LOCATIV SI ALTA DESTINATIE
 • Hotărârea 161/2015 - Municipiul București - 31.08.2015

  HOTARAREnr. 161 din 2015-08-31 PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE POSTURI, ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2, ANEXELE 16A SI 16B ALE HCGMB NR. 305/2013 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN H.C.G.M.B. NR. 229/2017
 • Hotărârea 160/2015 - Municipiul București - 31.08.2015

  HOTARAREnr. 160 din 2015-08-31 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI FONDURILOR NERAMBURSABILE AL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2015 SI A CHELTUIELILOR NEELIGIBILE IN BUGETUL LOCAL PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI "CENTRUL ZEBRA ZOU - UN SERVICIU INCLUSIV DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE IN CARTIERUL FLOREASCA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 159/2015 - Municipiul București - 31.08.2015

  HOTARAREnr. 159 din 2015-08-31 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 04 SEPTEMBRIE 2015 - 03 DECEMBRIE 2015
 • Hotărârea 158/2015 - Municipiul București - 31.08.2015

  HOTARAREnr. 158 din 2015-08-31 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI MUSTACIOSU VLAD SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 157/2015 - Municipiul București - 30.07.2015

  HOTARAREnr. 157 din 2015-07-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU(P.U.D) STR. PANCIU NR. 42B, SECTOR 1
 • Hotărârea 156/2015 - Municipiul București - 30.07.2015

  HOTARAREnr. 156 din 2015-07-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D)- INTERVENTII URBANISTICE IN ZONA CENTRALA A CAPITALEI, DETALIUL 4.1 SI 4.2 - REALIZARE ACCESE AUTO SI PIETONALE SUPLIMENTARE IN PARCAJ SUBTERAN INTERCONTINENTAL
 • Hotărârea 155/2015 - Municipiul București - 30.07.2015

  HOTARAREnr. 155 din 2015-07-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA ADERAREA LA CLUSTERUL ENERGIEI REGENERABILE LA DUNARE SI MAREA NEAGRA
 • Hotărârea 154/2015 - Municipiul București - 30.07.2015

  HOTARAREnr. 154 din 2015-07-30 PRIVIND MODIFICAREA COMPETENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 96/2012
 • Hotărârea 153/2015 - Municipiul București - 30.07.2015

  HOTARAREnr. 153 din 2015-07-30 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR SECTOARE DE DRUM NATIONAL, SITUATE IN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI, DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ADMINISTRATIA STRAZILOR INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 48/2015
 • Hotărârea 152/2015 - Municipiul București - 30.07.2015

  HOTARAREnr. 152 din 2015-07-30 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 A IMOBILULUI SITUAT IN STR. DIMITRIE POMPEI NR. 4 (FOSTA STR. FABRICA DE GLUCOZA NR. 2-4), SECTOR 2 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 388/2016
 • Hotărârea 151/2015 - Municipiul București - 30.07.2015

  HOTARAREnr. 151 din 2015-07-30 PRIVIND INFIINTAREA UNOR PUNCTE DE INFORMARE SI DOCUMENTARE ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU RELATII CU CETATENII MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 109/2003 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 68/2016
 • Hotărârea 150/2015 - Municipiul București - 30.07.2015

  HOTARAREnr. 150 din 2015-07-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3 DE A HOTARA CU PRIVIRE LA COOPERAREA, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3, CU FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN" ROMANIA
 • Hotărârea 149/2015 - Municipiul București - 30.07.2015

  HOTARAREnr. 149 din 2015-07-30 PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 1 LA ACORDUL DE COLABORARE PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA "PIETELOR TARANESTI", IN MUNICIPIUL BUCURESTI, ANEXA LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 229/04.09.2014 COMPLETEAZA HCGMB NR. 229/2014
 • Hotărârea 148/2015 - Municipiul București - 30.07.2015

  HOTARAREnr. 148 din 2015-07-30 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI AFERENT ANULUI 2014 PRIVIND STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PROGRAMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A CALITATII AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 147/2015 - Municipiul București - 30.07.2015

  HOTARAREnr. 147 din 2015-07-30 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE- SUPRAETAJARE SI REAMENAJARE CORP C2- CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE DR. ION STOIA"
 • Hotărârea 146/2015 - Municipiul București - 30.07.2015

  HOTARAREnr. 146 din 2015-07-30 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TAXEI MUNICIPALE PENTRU APA UZATA, PENTRU ANUL 2015, CALCULATA CONFORM ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 317/2008
 • Hotărârea 145/2015 - Municipiul București - 30.07.2015

  HOTARAREnr. 145 din 2015-07-30 PRIVIND ALOCAREA SMEI DE 2.740 MII LEI DIN FONDUL DE REZERVA LA DISPOZITIA AUTORITATILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN BUGETUL PE ANUL 2015 PENTRU ADMINISTRATIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC
 • Hotărârea 144/2015 - Municipiul București - 30.07.2015

  HOTARAREnr. 144 din 2015-07-30 PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI INTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE, IN VEDEREA ASIGURARII MANAGEMENTULUI SANATATII IN MUNCA PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL SI APARATUL PERMANENT DE LUCRU AL C.G.M.B. COMPLETEAZA HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 143/2015 - Municipiul București - 30.06.2015

  HOTARAREnr. 143 din 2015-06-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI IN PRIMA ADUNARE GENERALA SI IN PRIMUL CONSILIU DIRECTOR ALE ASOCIATIEI DE TRANSPORT METROPOLITAN BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 140/2017
 • Hotărârea 142/2015 - Municipiul București - 30.06.2015

  HOTARAREnr. 142 din 2015-06-30 PEMTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 76/28.04.2011 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI IN PROIECTUL "DEZVOLTAREA SI DOTAREA SERVICIILOR SPECIALIZATE PENTRU INTERVENTII IN SITUATII DE URGENTA IN REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV" MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 70/2011
 • Hotărârea 141/2015 - Municipiul București - 30.06.2015

  HOTARAREnr. 141 din 2015-06-30 PRIVIND APROBAREA "PLANULUI COMITETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SITUATII DE URGENTA PE ANUL 2015" PRIVIND ASIGURAREA RESURSELOR UMANE, MATERIALE SI FINANCIARE NECESARE GESTIONARII SITUATIILOR DE URGENTA
 • Hotărârea 140/2015 - Municipiul București - 30.06.2015

  HOTARAREnr. 140 din 2015-06-30 PRIVIND MODIFICAREA LISTELOR OBIECTIVELOR DE INVESTITII - ANEXE LA BUGETUL PE ANUL 2015 PENTRU SPITALUL SF. MARIA SI SPITALUL DR. VICTOR BABES CU INCADRAREA IN TOTALUL APROBAT PRIN HCGMB 80/2015 SI COMPLETAREA ANEXEI 2.41 PRIVIND APROBAREA NMARULUI DE PERSONAL PE ANUL 2015 CU NUMARUL DE PERSONAL AFERENT SPITALELOR SI PERSONALULUI DIN CABINETELE SCOLARE DIN STRUCTURA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 80/2015
 • Hotărârea 139/2015 - Municipiul București - 30.06.2015

  HOTARAREnr. 139 din 2015-06-30 PRIVIND APROBAREA PREDARII IN ADMINISTRARE CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR, ADMINISTRATIA LACURI PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI SI PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI - DIRECTIA UTILITATI PUBLICE A UNOR OBIECTIVE CE FAC PARTE DIN "PASAJUL RUTIER DENIVELAT SUPERIOR BASARAB" COMPLETEAZA ANEXA 2 A HCGMB NR. 254/2008
 • Hotărârea 138/2015 - Municipiul București - 30.06.2015

  HOTARAREnr. 138 din 2015-06-30 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPRIPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA-DOMNESTI" IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 137/2015 - Municipiul București - 30.06.2015

  HOTARAREnr. 137 din 2015-06-30 PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 96/2012
 • Hotărârea 136/2015 - Municipiul București - 30.06.2015

  HOTARAREnr. 136 din 2015-06-30 INSCRIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 7,5 HA, SITUAT IN BUCURESTI, SOS. NORDULUI NR. 7-9, SECTOR 1, CE FACE OBIECTUL DECIZIEI NR. 559R DIN 12.05.2015 A CURTII DE APEL BUCURESTI - SECTIA A IV-A CIVILA COMPLETEAZA HCGMB NR. 186/2008 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 130/2016
 • Hotărârea 135/2015 - Municipiul București - 30.06.2015

  HOTARAREnr. 135 din 2015-06-30 PRIVIND APROBAREA INTELEGERII DE COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, DIN ROMANIA SI ORASUL AUTONOM BUENOS AIRES, DIN REPUBLICA ARGENTINA
 • Hotărârea 134/2015 - Municipiul București - 30.06.2015

  HOTARAREnr. 134 din 2015-06-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - "MODERNIZAREA CENTRALEI TERMICE DE LA SEDIUL DEPOULUI DE TROLEIBUZE VATRA LUMINOASA" - FAZA "DOCUMENTATIE DE INTERVENTIE"
 • Hotărârea 133/2015 - Municipiul București - 30.06.2015

  HOTARAREnr. 133 din 2015-06-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - "MODERNIZAREA CENTRALEI TERMICE DE LA SEDIUL DIRECTIEI INTRETINERE SISTEME ENERGETICE SI CALE DE RULARE" - FAZA "DOCUMENTATIE DE INTERVENTIE"
 • Hotărârea 132/2015 - Municipiul București - 30.06.2015

  HOTARAREnr. 132 din 2015-06-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - MODERNIZAREA CENTRALEI TERMICE DE LA SEDIUL DEPOULUI COLENTINA - FAZA "DOCUMENTATIE DE INTERVENTIE"
 • Hotărârea 131/2015 - Municipiul București - 30.06.2015

  HOTARAREnr. 131 din 2015-06-30 PRIVIND APROBAREA UTILIZARII CANTITATII DE SINA DE TRAMVAI AFLATA PE STOC IN MAGAZIA DE INVESTITII A REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI CA URMARE A FINALIZARII LUCRARILOR DE REABILITARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RETELEI DE TRAMVAI IN ZONA DE SUD-VEST A MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 130/2015 - Municipiul București - 30.06.2015

  HOTARAREnr. 130 din 2015-06-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI
 • Hotărârea 129/2015 - Municipiul București - 29.06.2015

  HOTARAREnr. 129 din 2015-06-29 PRIVIND DERULAREA DE CATRE TEATRUL TINERETULUI METROPOLIS A PROIECTULUI "ALEEA CELEBRITATILOR"
 • Hotărârea 128/2015 - Municipiul București - 29.06.2015

  HOTARAREnr. 128 din 2015-06-29 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. REBU S.A. ABROGA HCGMB NR. 98/2013 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 106/2016 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 143/2017
 • Hotărârea 127/2015 - Municipiul București - 29.06.2015

  HOTARAREnr. 127 din 2015-06-29 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 35/18.02.2015 PRIVIND REVOCAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI NUMITI PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 201/2014 SI NUMIREA UNUI CONSILIU DE ADMINISTRATIE MODIFICA HCGMB NR. 35/2015
 • Hotărârea 126/2015 - Municipiul București - 29.06.2015

  HOTARAREnr. 126 din 2015-06-29 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI COMISIEI DE SELECTIE, SPECIALISTI IN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE, DESEMNATA PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 58/31.03.2015, PENTRU A INTREPRINDE DEMERSURILE LEGALE SI ADMINISTRATIVE IN VEDEREA ORGANIZARII PROCEDURII DE SELECTIE PENTRU EVALUAREA/SELECTIA PREALABILA IN VEDEREA NUMIRII MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI - RATB
 • Hotărârea 125/2015 - Municipiul București - 29.06.2015

  HOTARAREnr. 125 din 2015-06-29 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI COMISIEI DE SELECTIE, SPECIALISTI IN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE, DESEMNATA PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 57/31.03.2015, PENTRU A INTREPRINDE DEMERSURILE LEGALE SI ADMINISTRATIVE IN VEDEREA ORGANIZARII PROCEDURII DE SELECTIE PENTRU EVALUAREA/SELECTIA PREALABILA IN VEDEREA NUMIRII MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE-RADET
 • Hotărârea 124/2015 - Municipiul București - 29.06.2015

  HOTARAREnr. 124 din 2015-06-29 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B NR. 188/04.09.2014 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 72/2012 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE REVOCA HCGMB NR. 188/2014
 • Hotărârea 123/2015 - Municipiul București - 29.06.2015

  HOTARAREnr. 123 din 2015-06-29 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B NR. 197/2014 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOAMNEI VASILE LIVIA CRISTINA REVOCA HCGMB NR. 197/2014
 • Hotărârea 122/2015 - Municipiul București - 29.06.2015

  HOTARAREnr. 122 din 2015-06-29 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B NR. 196/2014 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOAMNEI GHERGHICEANU FLORENTINA REVOCA HCGMB NR. 196/2014
 • Hotărârea 121/2015 - Municipiul București - 29.06.2015

  HOTARAREnr. 121 din 2015-06-29 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B NR. 195/2014 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI ZAMFIRA CATALIN REVOCA HCGMB NR. 195/2014
 • Hotărârea 120/2015 - Municipiul București - 29.06.2015

  HOTARAREnr. 120 din 2015-06-29 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B NR. 194/2014 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNEI ZARKOCZY JULIA SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI REVOCA HCGMB NR. 194/2014
 • Hotărârea 119/2015 - Municipiul București - 29.06.2015

  HOTARAREnr. 119 din 2015-06-29 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B NR. 193/2014 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI PANAITESCU HORATIU SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI REVOCA HCGMB NR. 193/2014
 • Hotărârea 118/2015 - Municipiul București - 29.06.2015

  HOTARAREnr. 118 din 2015-06-29 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B NR. 192/2014 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI RADU(FOST GHITA) RICHARD VICENTIU SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI REVOCA HCGMB NR. 192/2014
 • Hotărârea 117/2015 - Municipiul București - 29.06.2015

  HOTARAREnr. 117 din 2015-06-29 PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 90/2012 MODIFICA HCGMB NR. 96/2012
 • Hotărârea 116/2015 - Municipiul București - 29.06.2015

  HOTARAREnr. 116 din 2015-06-29 PENTRU COMPLETAREA SI MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 77/2012 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA SI COMPLETEAZA ANEXA NR. 2 A HCGMB NR. 77/2015 ABROGA HCGMB NR. 94/2014
 • Hotărârea 115/2015 - Municipiul București - 28.05.2015

  HOTARAREnr. 115 din 2015-05-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. ROBANESTI NR. 46, SECTOR 1
 • Hotărârea 114/2015 - Municipiul București - 28.05.2015

  HOTARAREnr. 114 din 2015-05-28 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) SOS. ALEXANDRIEI NR. 152, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 113/2015 - Municipiul București - 28.05.2015

  HOTARAREnr. 113 din 2015-05-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR. 29, SECTOR 5
 • Hotărârea 112/2015 - Municipiul București - 28.05.2015

  HOTARAREnr. 112 din 2015-05-28 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) BULEVARDUL EXPOZITIEI NR. 2, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 111/2015 - Municipiul București - 28.05.2015

  HOTARAREnr. 111 din 2015-05-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. MIRCEA ELIADE NR. 9-9A, 9B, 9F, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 110/2015 - Municipiul București - 28.05.2015

  HOTARAREnr. 110 din 2015-05-28 PRIVIND NUMIREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR ABROGA HCGMB NR. 199/2012 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 326/2016
 • Hotărârea 109/2015 - Municipiul București - 28.05.2015

  HOTARAREnr. 109 din 2015-05-28 PRIVIND APROBAREA DELEGARII COMPETENTELOR DE ACHIZITIONARE SI MITERE A ATESTATELOR DE PRODUCATOR/ CARNETELOR DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR DIN SECTORUL AGRICOL NECESARE PERSOANELOR FIZICE/ PRODUCATORI AGRICOLI CARE DESFASOARA O ACTIVITATE IN SECTORUL AGRICOL, CATRE PRIMARIILE SECTOARELOR 1-6 ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 108/2015 - Municipiul București - 28.05.2015

  HOTARAREnr. 108 din 2015-05-28 PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A SENTINTEI CIVILE NR. 2623/22.06.2011 PRONUNTATA DE TRIBUNALUL BUCURESTI-SECTIA IX-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DEFINITIVA SI IREVOCABILA, INVESTITA CU TITLU EXECUTORIU
 • Hotărârea 107/2015 - Municipiul București - 28.05.2015

  HOTARAREnr. 107 din 2015-05-28 PENTRU ABROGAREA ART. 4 DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 37/2014 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, INSUSIT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 186/2008, PRIN INTRODUCEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE EXECUTATE IN DOMENIUL PUBLIC DE PRIMARIILE DE SECTOR SI MUNICIPALITATE, DIN FONDURI PUBLICE, PERSOANE FIZICE, PERSOANE JURIDICE, INCLUSIV A STATIILOR DE POMPARE APE UZATE IN VEDEREA PREDARII ULTERIOARE A ACESTORA IN EXPLOATARE CATRE S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 106/2015 - Municipiul București - 28.05.2015

  HOTARAREnr. 106 din 2015-05-28 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI-TEREN SITUAT IN STR. N.D. COCEA NR. 78-82, SECTOR 5 DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - DIRECTIA INVESTITII
 • Hotărârea 105/2015 - Municipiul București - 28.05.2015

  HOTARAREnr. 105 din 2015-05-28 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE A UNUI IMOBIL/TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA S.C. KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA, SITUAT IN BD. 1 MAI NR. 51, SECTOR 6 MODIFICA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 104/2015 - Municipiul București - 28.05.2015

  HOTARAREnr. 104 din 2015-05-28 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 83/29.04.2014 SI AVIZAREA SUPRAFETEI ADMINISTRATIVE CE VA URMA SA FACA PARTE DIN ARIA NATURALA PROTEJATA "PARCUL NATURAL VACARESTI"
 • Hotărârea 103/2015 - Municipiul București - 28.05.2015

  HOTARAREnr. 103 din 2015-05-28 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA FUNDATIEI ROLAND S. LAUDER - ROMANIA A IMOBILULUI-TEREN IN SUPRAFATA DE 1015 MP, SITUAT LA INTERSECTIA STRAZII CLUCERU UDRICANI CU STRADA IULIU BARASCH, SECTOR 3, IN VEDEREA AMENAJARII UNUI TEREN DE SPORT MODIFICA HCGMB NR. 186/2008 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 165/2017
 • Hotărârea 102/2015 - Municipiul București - 28.05.2015

  HOTARAREnr. 102 din 2015-05-28 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "RESTAURAREA SI PUNEREA IN VALOARE A PALATULUI VOIEVODAL CURTEA VECHE"
 • Hotărârea 101/2015 - Municipiul București - 28.05.2015

  HOTARAREnr. 101 din 2015-05-28 PRIVIND APROBAREA FINANTARII PROGRAMULUI UNITAR DE IGIENIZARE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 100/2015 - Municipiul București - 28.05.2015

  HOTARAREnr. 100 din 2015-05-28 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE "PIATA STRASBOURG" SPATIULUI PUBLIC SITUAT LA INTERSECTIA STRAZII PARIS CU STRADA WASHINTON SI STRADA TIRANA, SECTOR 1
 • Hotărârea 99/2015 - Municipiul București - 28.05.2015

  HOTARAREnr. 99 din 2015-05-28 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI IONESCU ALEXANDRU SILVIU
 • Hotărârea 98/2015 - Municipiul București - 28.05.2015

  HOTARAREnr. 98 din 2015-05-28 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOAMNEI POPESCU MANUELA VIOLETA SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 97/2015 - Municipiul București - 28.05.2015

  HOTARAREnr. 97 din 2015-05-28 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI NAGHI GABRIEL SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 96/2015 - Municipiul București - 28.05.2015

  HOTARAREnr. 96 din 2015-05-28 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 DE A INCHEIA CU INSTITUTIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI CONTRACTE DE COMODAT PENTRU FOLOSINTA SPATIILOR IN CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA SI EVIDENTA PASAPOARTELOR SIMPLE LA NIVELUL SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 95/2015 - Municipiul București - 28.05.2015

  HOTARAREnr. 95 din 2015-05-28 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 04 IUNIE 2015 - 03 SEPTEMBRIE 2015
 • Hotărârea 94/2015 - Municipiul București - 28.04.2015

  HOTARAREnr. 94 din 2015-04-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ALEEA MIZIL NR. 14-16-18, SECTOR 3
 • Hotărârea 93/2015 - Municipiul București - 28.04.2015

  HOTARAREnr. 93 din 2015-04-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) DRUMUL COSTESTI NR. 12 (T.21-26, P.106), SECTOR 1
 • Hotărârea 92/2015 - Municipiul București - 28.04.2015

  HOTARAREnr. 92 din 2015-04-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) DRUMUL SARMAS NR. 78A (FOST 76-82-LOT 23) SECTOR 1
 • Hotărârea 91/2015 - Municipiul București - 28.04.2015

  HOTARAREnr. 91 din 2015-04-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. DR. CALIN OTTOI NR. 17, SECTOR 2
 • Hotărârea 90/2015 - Municipiul București - 28.04.2015

  HOTARAREnr. 90 din 2015-04-28 PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI CU UNELE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN JUDETUL ILFOV IN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIATIEI DE TRANSPORT METROPOLITAN BUCURESTI (A.T.M.B.) SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 140/2017
 • Hotărârea 89/2015 - Municipiul București - 28.04.2015

  HOTARAREnr. 89 din 2015-04-28 PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL LA ACORDUL DE ASOCIERE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, FUNDATIA CRUCEA ALB-GALBENA SI ASOCIATIA DE AJUTOR MUTUAL BUCURESTI IN VEDEREA ASIGURARII CONTINUITATII PROIECTULUI "CENTRU PILOT DE COORDONARE A SERVICIILOR DE INGRIJIRI LA DOMICILIU DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 88/2015 - Municipiul București - 28.04.2015

  HOTARAREnr. 88 din 2015-04-28 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ASOCIATIA "CENTRUL ROMAN PENTRU COPII DISPARUTI SI EXPLOATATI SEXUAL - FOCUS" IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "DEZVOLTAREA UNOR SOLUTII SUSTENABILE PENTRU OPERAREA HOTLINE-ULUI 116000 IN ROMANIA"
 • Hotărârea 87/2015 - Municipiul București - 28.04.2015

  HOTARAREnr. 87 din 2015-04-28 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIILOR DE ADMITERE SI GAZDUIRE A BENEFICIARILOR IN CENTRELE REZIDENTIALE SI CENTRELE DE ZI AFLATE IN SUBORDINEA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 86/2015 - Municipiul București - 28.04.2015

  HOTARAREnr. 86 din 2015-04-28 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BUCURESTI CA PARTENER IN PROIECTUL MOTIVATE ( "MOBILITY FOR THE FUTURE THROUGH INNOVATIVE LIVING LAB ENVIRONMENTS" - " MOBILITATE PENTRU VIITOR PE BAZA CONCEPTULUI DE CERCETARE INOVATOARE DE TIP LABORATOR VIU") DIN CADRUL PROGRAMULUI EIROPEAN "HORIZON 2020"
 • Hotărârea 85/2015 - Municipiul București - 28.04.2015

  HOTARAREnr. 85 din 2015-04-28 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BUCURESTI CA PARTENER IN PROIECTUL CONSENSUM ("STRATEGIC CONCEPTS AND E-SOLUTIONS AIMED AT STRENGTHENING THE LOCAL AUTHORITIES' CAPACITY TO ENHANCE SUSTAINABLE URBAN MOBILITY" - "CONCEPTE STRATEGICE SI E-SOLUTII MENITE A INTARI CAPACITATEA AUTORITATILOR LOCALE DE IMBUNATATIRE A MOBILITATII URBANE SUSTENABILE")DIN CADRUL PROGRAMULUI EUROPEAN HORIZON 2020
 • Hotărârea 84/2015 - Municipiul București - 28.04.2015

  HOTARAREnr. 84 din 2015-04-28 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI 33A.- STATUL DE FUNCTII AL TEATRULUI DE REVISTA "CONSTANTIN TANASE" LA HOTARAREA NR. C.G.M.B NR. 305/2013 MODIFICA ANEXA 33A A H.C.G.M.B. NR. 305/2013
 • Hotărârea 83/2015 - Municipiul București - 28.04.2015

  HOTARAREnr. 83 din 2015-04-28 PRIVIND MODIFICAREA ART. 3 SI A ART. 39 ALIN. (1) DIN ANEXA NR. 24.B LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 305/2013 PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A PREVEDERILOR ORDONANTEI DE URGENTA NR. 77/2013 PENTRU STABILIREA UNOR MASURI PRIVIND ASIGURAREA FUNCTIONALITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE, A NUMARULUI DE POSTURI SI REDUCEREA CHELTUIELILOR LA INSTITUTIILE PUBLICE DIN SUBORDINEA, SUB AUTORITATEA SAU COORDONAREA GUVERNULUI ORI A MINISTERELOR LA APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL, APARATUL PERMANENT DE LUCRU AL C.G.M.B. SI LA SERVICIILE/INSTITUTIILE PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA ART 3 SI 39 ALIN(1) DIN ANEXA 24B A H.C.G.M.B. NR. 305/2013 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 186/2017
 • Hotărârea 82/2015 - Municipiul București - 28.04.2015

  HOTARAREnr. 82 din 2015-04-28 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU SI LUNG A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI ABROGA H.C.G.M.B. NR. 281/2010
 • Hotărârea 81/2015 - Municipiul București - 28.04.2015

  HOTARAREnr. 81 din 2015-04-28 PRIVIND REPARTIZAREA PE SECTOARELE MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUMELOR DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PENTRU ACHITAREA ARIERATELOR PROVENITE DIN NEPLATA CHELTUIELILOR DE FUNCTIONARE SI/SAU DE CAPITAL IN ORDINEA CRONOLOGICA A VECHIMII ARIERATELOR SI PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA SI A PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CARE NECESITA COFINANTARE LOCALA PE ANUL 2015 SI ESTIMARE 2016-2018
 • Hotărârea 80/2015 - Municipiul București - 06.04.2015

  HOTARAREnr. 80 din 2015-04-06 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2015 PENTRU CONSULTAREA ANEXELOR CLICK AICI SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 140/2015 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 163/2015 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 177/2015 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 178/2015 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 183/2015 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 220/2015 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 222/2015 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 267/2015 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 274/2015
 • Hotărârea 79/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 79 din 2015-03-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM-PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) BULEVARDUL MARASTI NR. 26, SECTOR 1
 • Hotărârea 78/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 78 din 2015-03-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIALIZATA IN ACTIVITATI EXTRASCOLARE PALATUL NATIONAL AL COPIILOR
 • Hotărârea 77/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 77 din 2015-03-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR. 3, SECTOR 2 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 281/2016
 • Hotărârea 76/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 76 din 2015-03-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR. 2, SECTOR 2 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 280/2016
 • Hotărârea 75/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 75 din 2015-03-31 PRIVIND DESEMNAREA A TREI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3, SECTOR 2 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 279/2016
 • Hotărârea 74/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 74 din 2015-03-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL REGINA ELISABETA, SECTOR 2 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 278/2016
 • Hotărârea 73/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 73 din 2015-03-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU DEFICIENI DE AUZ "SFANTA MARIA", SECTOR 6 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 277/2016
 • Hotărârea 72/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 72 din 2015-03-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU SURZI NR. 1, SECTOR 1 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 276/2016
 • Hotărârea 71/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 71 din 2015-03-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STATSCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE, SECTOR 2 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 275/2016
 • Hotărârea 70/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 70 din 2015-03-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU", SECTOR 6 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 274/2016
 • Hotărârea 69/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 69 din 2015-03-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 10, SECTOR 1 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 273/2016
 • Hotărârea 68/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 68 din 2015-03-31 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 9, SECTOR 5 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 283/2016
 • Hotărârea 67/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 67 din 2015-03-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 8, SECTOR 1 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 272/2016
 • Hotărârea 66/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 66 din 2015-03-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STATSCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 7, SECTOR 1 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 271/2016
 • Hotărârea 65/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 65 din 2015-03-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "SFANTUL NICOLAE", SECTOR 4 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 270/2016
 • Hotărârea 64/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 64 din 2015-03-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 5, SECTOR 3 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 269/2016
 • Hotărârea 63/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 63 din 2015-03-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 4, SECTOR 4 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 268/2016
 • Hotărârea 62/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 62 din 2015-03-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 2, SECTOR 2 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 267/2016
 • Hotărârea 61/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 61 din 2015-03-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 1, SECTOR 2 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 266/2016
 • Hotărârea 60/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 60 din 2015-03-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT GRADINITA SPECIALA PENTRU HIPOACUZICI NR. 65, SECTOR 1 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 282/2016
 • Hotărârea 59/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 59 din 2015-03-31 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 3 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 265/2016
 • Hotărârea 58/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 58 din 2015-03-31 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECTIE FORMATA DIN 5 MEMBRI, SPECIALISTI IN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE, PENTRU A INTREPRINDE DEMERSURILE LEGALE SI ADMINISTRATIVE IN VEDEREA ORGANIZARII PROCEDURII DE EVALUARE/SELECTIE PREALABILA PENTRU NUMIREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI
 • Hotărârea 57/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 57 din 2015-03-31 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECTIE FORMATA DIN 5 MEMBRI, SPECIALISTI IN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE, PENTRU A INTREPRINDE DEMERSURILE LEGALE SI ADMINISTRATIVE IN VEDEREA ORGANIZARII PROCEDURII DE EVALUARE/SELECTIE PREALABILA PENTRU NUMIREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE ABROGA HCGMB NR. 189/2012 ABROGA HCGMB NR. 199/2014
 • Hotărârea 56/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 56 din 2015-03-31 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE A EMITE O HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 816,3 MP (AFERENT PUNCTULUI TERMIC) SITUAT IN INTRAREA DRUMUL TABEREI NR. 2-4, SECTOR 6, DIN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 386/2016
 • Hotărârea 55/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 55 din 2015-03-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 44/26.06.2014 RECTIFICAT CU INCHEIEREA DE RECTIFICARE NR. 29/31.07.2014, RESPECTIV COTA PARTE DE 5/8 (CINCI OPTIMI) DIN DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA APARTAMENTULUI NR. 12, SITUAT IN BUCURESTI, STR. STIRBEI VODA NR. 23, ETAJ 3, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 54/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 54 din 2015-03-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 101/17.11.2014, SITUAT IN BUCURESTI, ALEEA POIANA MUNTELUI NR. 2, BLOC OD3, SCARA 2, PARTER, APARTAMENT 43, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 53/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 53 din 2015-03-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 10/07.02.2014, SITUAT IN BUCURESTI, STR. SOLDANULUI NR. 4, BLOC 112, ETAJ 3, APARTAMENT , SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 52/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 52 din 2015-03-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 46/08.12.2014, SITUAT IN BUCURESTI, STR. LT. SAIDAC (ACTUALA STR. LT. SAIDAC GHEORGHE) NR. 13, BLOC 24, SCARA 1, ETAJ 4, APARTAMENT 15, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 51/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 51 din 2015-03-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNURILOR IMOBILE CE FAC OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 86/12.12.2013, SITUATE IN BUCURESTI, STR. SIBIU NR. 0, BLOC OS1, SCARA D, ETAJ 3, APARTAMENT 133, SECTOR 6 SI CALEA PLEVNEI NR. 90, BLOC 10F, SCARA A, ETAJ 4, APARTAMENT 16, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTORA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 50/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 50 din 2015-03-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 93/22.09.2014, MODIFICAT PRIN INCHEIEREA DE RECTIFICARE NR. 08/03.03.2015 SITUAT IN BUCURESTI, BD. BASARABIA (FOST BD. MUNCII)NR. 52, BLOC 33, SCARA B, ETAJ 4, APARTAMENT 6, SECTOR 2 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 49/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 49 din 2015-03-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 66/30.09.2014, SITUAT IN BUCURESTI, STR. CIUREA, NR. 14, BLOC Y1, SCARA F, ETAJ 1, APARTAMENT 28, SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 48/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 48 din 2015-03-31 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR SECTOARE DE DRUM NATIONAL, SITUATE IN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI, DIN ADMINISTRAREA DEPARTAMENTULUI PENTRU PRIOECTE DE INFRASTRUCTURA, INVESTITII STRAINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT SI PROMOVAREA EXPORTURILOR IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI-ADMINISTRATIA STRAZILOR ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 154/2015
 • Hotărârea 47/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 47 din 2015-03-31 PRIVIND APROBAREA ASIGURARII DE CATRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI A TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL GRATUIT PENTRU COPII PRESCOLARI, ELEVI SI CADRELE DIDACTICE DIN BUCURESTI CARE PARTICIPA LA ACTIVITATILE DESFASURATE IN CADRUL PROGRAMULUI "SCOALA ALTFEL: SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN!", IN SAPTAMANA 6-10 APRILIE 2015
 • Hotărârea 46/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 46 din 2015-03-31 CU PRIVIRE LA IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ADERAREA LA ASOCIATIA CLUSTERULUI DE INGINERIE ELECTRICA
 • Hotărârea 45/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 45 din 2015-03-31 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA TARAS SEVCENCO SPATIULUI PUBLIC SITUAT LA INTERSECTIA BULEVADRUL DACIA CU STRADA VIITORULUI SI STRADA GHEORGHE D. PALADE, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 44/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 44 din 2015-03-31 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE (SNSPA) IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNOR EVENIMENTE IN CADRUL PROIECTULUI "25 DE ANI SNSPA-SCOALA TA DE GUVERNARE"
 • Hotărârea 43/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 43 din 2015-03-31 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 32/25.02.2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE PANA LA 140.000.000 LEI PENTRU COFINANTAREA PROIECTELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI CARE BENEFICIAZA DE FINANTARE NERAMBURSABILA PRIN POR 2007-2013 MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 32/2013
 • Hotărârea 42/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 42 din 2015-03-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE (DALI) PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE SI RESTAURARE FATADA IMOBIL BDUL REGINA ELISABETA NR. 29-31, SECTOR 5, BUCURESTI"
 • Hotărârea 41/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 41 din 2015-03-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE (DALI) PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSOLIDARE SI REAMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV-CENTRUL MILITAR ZONAL BUCURESTI, STR. ICOANEI NR. 27, SECTOR 2"
 • Hotărârea 40/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 40 din 2015-03-31 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI UNTARU VIRGIL
 • Hotărârea 39/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 39 din 2015-03-31 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI VINTILA MARIUS STEFAN
 • Hotărârea 38/2015 - Municipiul București - 31.03.2015

  HOTARAREnr. 38 din 2015-03-31 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI NICOLAESCU MARCEL OCTAVIAN SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 37/2015 - Municipiul București - 18.02.2015

  HOTARAREnr. 37 din 2015-02-18 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BUCURESTI CA PARTENER IN PROIECTUL CREATE("CONGESTION REDUCTION IN EUROPE: ADVANCING TRANSPORT EFFICIENCY"- "DIMINUAREA CONGESTIEI IN EUROPA: EFICIENTA AVANSATA IN TRANSPORTURI") DIN CADRUL PROGRAMULUI EUROPEAN HORIZON 2020
 • Hotărârea 36/2015 - Municipiul București - 18.02.2015

  HOTARAREnr. 36 din 2015-02-18 PRIVIND REVOCAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIE AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI NUMITI PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 200/2014 SI NUMIREA UNUI CONSILIU DE ADMINISTRATIE SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 69/2016
 • Hotărârea 35/2015 - Municipiul București - 18.02.2015

  HOTARAREnr. 35 din 2015-02-18 PRIVIND REVOCAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI NUMITI PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 201/2014 SI NUMIREA UNUI CONSILIU DE ADMINISTRATIE SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 127/2015
 • Hotărârea 34/2015 - Municipiul București - 12.02.2015

  HOTARAREnr. 34 din 2015-02-12 PRIVIND STABILIREA DOMENIILOR SERVICIILOR PUBLICE SI A LOCURILOR IN CARE CONTRAVENIENTII PERSOANE FIZICE, VOR PRESTA ACTIVITATI IN FOLOSUL COMUNITATII.
 • Hotărârea 33/2015 - Municipiul București - 12.02.2015

  HOTARAREnr. 33 din 2015-02-12 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) STR. MARIA HAGI MOSCU NR. 28-32, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 32/2015 - Municipiul București - 12.02.2015

  HOTARAREnr. 32 din 2015-02-12 PENTRU APROBAREA TRANSMITERII IN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIONALE SI SPORTIVE PENTRU COPII SI TINERET BUCURESTI (CPPESCTB) A BAZEI SPORTIVE COMPLEXUL "LIA MANOLIU", SITUATA IN BDUL BASARABIA NR. 37-39, SECTOR 2 BUCURESTI
 • Hotărârea 31/2015 - Municipiul București - 12.02.2015

  HOTARAREnr. 31 din 2015-02-12 PRIVIND REORGANIZAREA CENTRULUI DE PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIONALE SI SPORTIVE PENTRU COPII SI TINERET INCETEAZA VALABILITATEA ART. 2 SI 3ALE HCGMB NR. 266/2009 MODIFICA ART. 3 AL HCGMB NR. 305/2013 INCETEAZA VALABILITATEA ART. 3.2 SI ANEXELOR 36A SI 36B ALE HCGMB NR. 305/2013 INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 369/2016
 • Hotărârea 30/2015 - Municipiul București - 12.02.2015

  HOTARAREnr. 30 din 2015-02-12 PRIVIND NUMIREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CA ADMINISTRATOR PROVIZORIU SITUAT IN BD. FERDINAND I NR. 141, BL. A, S. 1, AP. 13, SECTOR 2
 • Hotărârea 29/2015 - Municipiul București - 12.02.2015

  HOTARAREnr. 29 din 2015-02-12 PENTRU ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 108/30.05.2014 SI APROBAREA DECLANSARII PROCEDURILORDE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA " REABILITAREA SISTEMULUI RUTIER SI A LINIEI DE TRAMVAI PE BDUL. LIVIU REBREANU" IN VEDEREA CONTINUARII SI FINALIZARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 28/2015 - Municipiul București - 12.02.2015

  HOTARAREnr. 28 din 2015-02-12 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "PENETRATIE SPLAIUL INDEPENDENTEI - CIUREL - AUTOSTRADA BUCURESTI-PITESTI" INTRE STRADA PETRE POPOVAT SI STRADA AMILCAR C. SANDULESCU - ETAPA I ABROGA HCGMB NR. 266/2010
 • Hotărârea 27/2015 - Municipiul București - 12.02.2015

  HOTARAREnr. 27 din 2015-02-12 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "LARGIRE SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA INTRE STRADA BARBU VACARESCU SI STRADA PETRICANI - TRONSON I", IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL ABROGA HCGMB NR. 311/2010 ABROGA HCGMB NR. 337/2010
 • Hotărârea 26/2015 - Municipiul București - 12.02.2015

  HOTARAREnr. 26 din 2015-02-12 PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 90/2012 MODIFICA HCGMB NR. 96/2012 ABROGA HCGMB NR. 279/2014
 • Hotărârea 25/2015 - Municipiul București - 12.02.2015

  HOTARAREnr. 25 din 2015-02-12 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 176/23.07.2014 SI APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE-ACTIVITATILE DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI DERATIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 176/2014
 • Hotărârea 24/2015 - Municipiul București - 12.02.2015

  HOTARAREnr. 24 din 2015-02-12 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI PIRVU COSMIN GABRIEL SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 23/2015 - Municipiul București - 12.02.2015

  HOTARAREnr. 23 din 2015-02-12 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 04 MARTIE 2015-03 IUNIE 2015
 • Hotărârea 22/2015 - Municipiul București - 02.02.2015

  HOTARAREnr. 22 din 2015-02-02 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. CADEREA BASTILIEI NR. 26, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 21/2015 - Municipiul București - 02.02.2015

  HOTARAREnr. 21 din 2015-02-02 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL(PUZ)STR. VICTOR BRAUNER NR. 34-38, SECTOR 3
 • Hotărârea 20/2015 - Municipiul București - 02.02.2015

  HOTARAREnr. 20 din 2015-02-02 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)STR. TURNU MAGURELE NR. 16-24, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 19/2015 - Municipiul București - 02.02.2015

  HOTARAREnr. 19 din 2015-02-02 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL - STR. BOLTEI NR. 22, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 18/2015 - Municipiul București - 02.02.2015

  HOTARAREnr. 18 din 2015-02-02 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)STR. CAPORAL GRIGORE MARIN NR. 16-16K- STR. DRUMUL CHEILE TURZII NR. 51-51P, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 17/2015 - Municipiul București - 02.02.2015

  HOTARAREnr. 17 din 2015-02-02 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL(PUZ) STR. ARBANASI NR. 3, SECTOR 5
 • Hotărârea 16/2015 - Municipiul București - 02.02.2015

  HOTARAREnr. 16 din 2015-02-02 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.)STR. SLAVESTI NR. 7-9, SECTOR 1
 • Hotărârea 15/2015 - Municipiul București - 02.02.2015

  HOTARAREnr. 15 din 2015-02-02 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII CENTRULUI DE PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIONALE SI SPORTIVE PENTRU COPII SI TINERET BUCURESTI LA PROIECTUL "O SANSA LA UN VIITOR MAI BUN PENTRU COPII IN SITUATIE DE RISC DIN MUNICIPIUL BUCURESTI", PRIN ACCESAREA GRANTURILOR SEE 2009-2014, IN CADRUL PROGRAMULUI RO 10 "COPII SI TINERI IN SITUATII DE RISC SI INITIATIVE LOCALE SI REGIONALE PENTRU REDUCEREA INEGALITATILOR NATIONALE SI PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE"
 • Hotărârea 14/2015 - Municipiul București - 02.02.2015

  HOTARAREnr. 14 din 2015-02-02 PRIVIND VALIDAREA MODIFICARILOR IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2014 APROBATE PRIN DISPOZITIA PRIMARULUI GENERAL NR. 1170/30.12.2014 SI DISPOZITIA PRIMARULUI GENERAL NR. 1171/30.12.2014 IN CONFORMITATE CU ART. 82 DIN LEGEA NR. 273/2006 PRIVIND FINANTELE PUBLICE LOCALE, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 13/2015 - Municipiul București - 02.02.2015

  HOTARAREnr. 13 din 2015-02-02 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA IMOBILELOR SITUATE IN BUCURESTI, CALEA PLEVNEI NR. 19-21, SECTOR 1, STR. CRISTIAN PASCAL NR. 25-27, SECTOR 6, STR. RECONSTRUCTIEI NR. 3, SECTOR 3, STR. TEOFIL NR. 3-5, SECTOR 2 SI IN ORASUL FUNDULEA, JUD. CALARASI DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI SANATATII IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 12/2015 - Municipiul București - 02.02.2015

  HOTARAREnr. 12 din 2015-02-02 PRIVIND PUNEREA IN EXECUTARE A SENTINTEI CIVILE NR. 1016/13.03.2012 IREVOCABILA, A TRIBUNALULUI BUCURESTI- SECTIA A IX-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, REFERITOARE LA ATRIBUIREA IN PROPRIETATE, FARA PLATA, DOMNULUI LICA PAVEL A UNUI LOC DE VECI IN CIMITIRUL STRAULESTI II MODIFICA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 11/2015 - Municipiul București - 02.02.2015

  HOTARAREnr. 11 din 2015-02-02 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 8/17.04.2014, SITUAT IN BUCURESTI, STR. MOLDOVITA, NR. 2, BLOC MIID9/4, SCARA B, ETAJ 7, APARTAMENT 149, SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 10/2015 - Municipiul București - 02.02.2015

  HOTARAREnr. 10 din 2015-02-02 PRIVIND APROBAREA PRELUARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI- DIRECTIA TRANSPORTURI, DRUMURI SI SISTEMATIZAREREA CIRCULATIEI "PASAJ SUPRATERAN MIHAI BRAVU- SPLAIUL UNIRII" IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI- ADMINISTRATIA STRAZILOR SI MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 254/2008 PRIVIND ADMINISTRAREA RETELEI STRADALE PRINCIPALE SI A LUCRARILOR DE ARTA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE COMPLETEAZA ANEXA 2 A HCGMB NR. 254/2008
 • Hotărârea 9/2015 - Municipiul București - 02.02.2015

  HOTARAREnr. 9 din 2015-02-02 PRIVIND APROBAREA LISTELOR DE ATRIBUIRE PROPUSE DE CATRE "COMISIA DE EVALUARE A SITUATIILOR SOCIALE DEOSEBITE IN CARE SE GASESC CETATENII MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 8/2015 - Municipiul București - 02.02.2015

  HOTARAREnr. 8 din 2015-02-02 PRIVIND COMPLETAREA 1 SI NR. 2 ALE HOTARARII C.G.M.B. NR. 161/2010 PENTRU APROBAREA LISTELOR CU ORDINEA DE PRIORITATE, IN VEDEREA ATRIBUIRII SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA, BENEFICIARILOR "LEGII NR 341/204 A RECUNOSTINTEI FATA DE EROII-MARTIRI SI LUPTATORII CARE AU CONTRIBUIT LA VICTORIA REVOLUTIEI ROMANE DIN DECEMBRIE 1989, PRECUM SI FATA DE PERSOANELE CARE SI-AU JERTFIT VIATA SAU AU AVUT DE SUFERIT IN URMA REVOLTEI MUNCITORESTI ANTICOMUNISTE DE LA BRASOV DIN NOIEMBRIE 1987" SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 250/2013 COMPLETEAZA HCGMB NR. 161/2010 ABROGA HCGMB NR. 250/2013
 • Hotărârea 7/2015 - Municipiul București - 02.02.2015

  HOTARAREnr. 7 din 2015-02-02 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ARAS - ASOCIATIA ROMANA ANTI-SIDA, IN VEDEREA ASIGURARII CONTINUITATII PROIECTULUI "UN PAS INAINTE PENTRU INTEGRAREA SOCIALA A PERSOANELOR VULNERABILE DIN BUCURESTI"
 • Hotărârea 6/2015 - Municipiul București - 02.02.2015

  HOTARAREnr. 6 din 2015-02-02 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA STRAZILOR, A STRAZILOR DIN SECTORUL 1 AFERENTE CARTIERULUI ANL HENRI COANDA, IN VEDEREA REALIZARII PRIN COFINANTARE DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE A OBIECTIVULUI "REALIZAREA RETELELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE, ILUMINAT PUBLIC, PRECUM SI A DRUMURILOR AFERENTE ANSAMBLULUI DE LOCUINTE HENRI COANDA, SECTOR 1 - LOT I" MODIFICA ANEXA 1 A HCGMB NR. 254/2008
 • Hotărârea 5/2015 - Municipiul București - 02.02.2015

  HOTARAREnr. 5 din 2015-02-02 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, STR. BLANARI NR. 10, SECTOR 3
 • Hotărârea 4/2015 - Municipiul București - 02.02.2015

  HOTARAREnr. 4 din 2015-02-02 PENTRU APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PRIVIND REABILITAREA, CONSOLIDAREA SI SUPRAETAJAREA IMOBILULUI DIN SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 2 SECTOR 5
 • Hotărârea 3/2015 - Municipiul București - 02.02.2015

  HOTARAREnr. 3 din 2015-02-02 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOAMNEI CHIRIS MARIANA
 • Hotărârea 2/2015 - Municipiul București - 02.02.2015

  HOTARAREnr. 2 din 2015-02-02 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI SERBAN NICOLAE SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI REVOCA HCGMB NR. 137/2014, HCGMB NR. 143/2014, 163/2014
 • Hotărârea 1/2015 - Municipiul București - 02.02.2015

  HOTARAREnr. 1 din 2015-02-02 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI SCARLAT HORIA