• Hotărârea 303/2014 - Municipiul București - 18.12.2014

  HOTARAREnr. 303 din 2014-12-18 PRIVIND ALEGEREA UNUI VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 302/2014 - Municipiul București - 18.12.2014

  HOTARAREnr. 302 din 2014-12-18 PRIVIND ACORDAREA CATRE CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI CHITILA, JUDETUL ILFOV, A DREPTULUI DE A DEVERSA APELE UZATE PLUVIALE PREEPURATE COLECTATE DE PE STRADA MACULUI DIN ORASUL CHITILA IN CANALUL DESCHIS NH DRAGOMIRESTI - CHITILA CONCESIONAT CATRE S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 301/2014 - Municipiul București - 18.12.2014

  HOTARAREnr. 301 din 2014-12-18 PRIVIND APROBAREA INCLUDERII IN BUGETUL ADMINISTRATIEI STRAZILOR PE ANUL 2014 A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE SI CONSOLIDARE POD MIHAI BRAVU" CU INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 220/2014
 • Hotărârea 300/2014 - Municipiul București - 18.12.2014

  HOTARAREnr. 300 din 2014-12-18 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI AUTORITATII MUNICIPALE DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE (AMRSP)PE ANUL 2015
 • Hotărârea 299/2014 - Municipiul București - 18.12.2014

  HOTARAREnr. 299 din 2014-12-18 PRIVIND INSTITUIREA TAXEI HOTELIERE PENTRU ANUL 2015
 • Hotărârea 298/2014 - Municipiul București - 18.12.2014

  HOTARAREnr. 298 din 2014-12-18 PRIVIND STABILIREA PRETURILOR MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI, PENTRU ANUL 2015
 • Hotărârea 297/2014 - Municipiul București - 18.12.2014

  HOTARAREnr. 297 din 2014-12-18 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2014
 • Hotărârea 296/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 296 din 2014-11-27 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) STR. CIOCANESTI NR. 20 SI NR. 36, SECTOR 4
 • Hotărârea 295/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 295 din 2014-11-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) CALEA FERENTARI NE. 62, SECTOR 5
 • Hotărârea 294/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 294 din 2014-11-27 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN SITUAT IN STR. CHRISTIAN TELL NR. 18, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 70,50 MP, TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, NECESAR REALIZARII UNEI SECTIUNI DINTR-UN IMOBIL CU FUNCTIUNEA DE APARTHOTEL
 • Hotărârea 293/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 293 din 2014-11-27 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN SITUAT IN INTRAREA SABITEI NR. 3A, SECTOR 3, IN SUPRAFATA DE 80 MP, TEREN APARTININD DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, NECESAR REALIZARII EXTINDERII UNUI IMOBIL CU FUNCTIUNEA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 292/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 292 din 2014-11-27 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B NR. 294/28.11.2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- INCHIDERE INEL MEDIAN DE CIRCULATIE LA ZONA NORD - AUTOSTRADA URBANA TRONSON CUPRINS INTRE LACUL MORII SI SOSEAUA COLENTINA MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 294/2013
 • Hotărârea 291/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 291 din 2014-11-27 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA POLITIEI LOCALE-DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN STR. LUCACESTI NR. 31, SECTOR 6, IN VEDEREA AMENAJARII UNUI PUNCT DE LUCRU DESTINAT SERVICIILOR OPERATIVE CARE SA DESERVEASCA AREALUL SECTORULUI 6
 • Hotărârea 290/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 290 din 2014-11-27 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI-SPATIU COMERCIAL SITUAT IN BUCURESTI, STRADA TURNU MAGURELE NR. 17, CORP A1, PARTER, SECTOR 4
 • Hotărârea 289/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 289 din 2014-11-27 PRIVIND COMPLETAREA LISTEI SPATIILOR PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI BUCURESTI CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, PRECUM SI A SPATIILOR IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATI CONEXE ACTULUI MEDICAL, APROBATE PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 297/29.08.2008 SI CARE URMEAZA A FI SUPUSE VANZARII CONFORM PREVEDERILOR O.U.G. NR. 68/2008 COMPLETEAZA HCGMB NR. 297/2008 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 309/2017
 • Hotărârea 288/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 288 din 2014-11-27 PENTRU INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE DIN PROPRIETATEA PRIVATA A STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME "ADMINISTRATIA PROTOCOLULUI DE STAT" IN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR> ABROGA HCGMB NR. 6/2014 MODIFICA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 287/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 287 din 2014-11-27 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI TANASE ION GABRIEL SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 286/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 286 din 2014-11-27 PENTRU MODIFICAREA ART. 1 AL HOTARARII C.G.M.B. NR. 102/06.05.1999 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI TEREN IN INTRAVILAN, SUPRAFATA DE 1500 MP SITUAT IN STR. 1 DECEMBRIE 1918-BD. LIVIU REBREANU, SECTOR 3, BUCURESTI DIN DOMENIUL PRIVAT AL C.G.M.B., ARHIEPISCOPIEI BUCURESTILOR, PENTRU AMPLASAREA UNEI BISERICI ORTODOXE CU HRAMUL "ADORMIREA MAICII DOMNULUI" PE PERIOADA DE 49 DE ANI> MODIFICA HCGMB NR. 102/1999
 • Hotărârea 285/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 285 din 2014-11-27 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE FARA SARCINI A UNUI IMOBIL-TEREN SITUAT IN STR. SUFARU GHEORGHE NR. 33, SECTOR 5, PROPRIETATEA DOMNULUI CAZACU DANUT-MIRCEA SI A DOAMNEI CAZACU CORNELIA SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 107/30.05.2014> MODIFICA HCGMB NR. 186/2008 ABROGA HCGMB NR. 107/2014
 • Hotărârea 284/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 284 din 2014-11-27 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 5/30.01.2014 PRIVIND ACCEPTAREA CERERII GUVERNULUI ROMANIEI PENTRU TRECEREA LOCUINTELOR PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII, AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3, DIN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 110/30.05.2014> ABROGA HCGMB NR. 109/2014 MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 5/2014 ABROGA HCGMB NR. 110/2014
 • Hotărârea 283/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 283 din 2014-11-27 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 313/18.12.2013 PRIVIND REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE A IMOBILELOR SITUATE IN SOS. GARII CATELU NR. 170B, ALEEA CIOPLEA NR. 4, ALEEA CIOPLEA NR. 3-5 SI STR. ALEXANDER VON HUMBOLDT NR. 3, SECTOR 3 SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 109/30.05.2014 MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 313/2013 ABROGA HCGMB NR. 109/2014
 • Hotărârea 282/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 282 din 2014-11-27 PRIVIND TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA A IMOBILULUI SITUAT IN STR. GENERAL BERTHELOT NR. 90, SECTOR 1 CATRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, CU DESTINATIA DEPOZIT PENTRU ARHIVA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 86/29.04.2014 MODIFICA HCGMB NR. 186/2008 ABROGA HCGMB NR. 86/2014
 • Hotărârea 281/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 281 din 2014-11-27 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 85/29.04.2014 SI APROBAREA TRECERII CENTRULUI DE INGRIJIRE SI ASISTENTA "SCHITUL DARVARI" DIN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3 IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 85/2014
 • Hotărârea 280/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 280 din 2014-11-27 PRIVIND APROBAREA HARTILOR STRATEGICE DE ZGOMOT INTOCMITE DE AEROPORTUL INTERNATIONAL BUCURESTI BANEASA - AUREL VLAICU
 • Hotărârea 279/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 279 din 2014-11-27 PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 96/2012 ABROGA HCGMB NR. 197/2013 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 26/2015
 • Hotărârea 278/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 278 din 2014-11-27 PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI PENTRU STRAZILE SITUATE LA ADRESA SOSEAUA STRAULESTI NR. 69-71, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 277/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 277 din 2014-11-27 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA ADERAREA LA ASOCIATIA "CONSILIUL INTERNATIONAL PENTRU INITIATIVE LOCALE DE MEDIU - GUVERNELE LOCALE PENTRU SUSTENABILITATE"- ICLEI- LOCAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABILITY"
 • Hotărârea 276/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 276 din 2014-11-27 PRIVIND DERULAREA UNOR PROIECTE DE CATRE ASOCIARIA PENTRU PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA TURISMULUI BUCURESTI-BUCHAREST CONVENTION&VISITORS; BUREAU
 • Hotărârea 275/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 275 din 2014-11-27 PRIVIND PRELUAREA COMPETENTELOR DE CATRE CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE LA CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 CU PRIVIRE LA INFIINTAREA, ORGANIZAREA, ATRIBUIREA SI DERULAREA ACTIVITATILOR SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE IN SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI LA SOLICITAREA MOTIVATA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 ABROGA HCGMB NR. 202/2014 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 180/2016
 • Hotărârea 274/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 274 din 2014-11-27 PENTRU APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2015
 • Hotărârea 273/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 273 din 2014-11-27 PENTRU APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2015
 • Hotărârea 272/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 272 din 2014-11-27 PENTRU APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2015
 • Hotărârea 271/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 271 din 2014-11-27 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICUPIULUI BUCURESTI SI AMPOSTDRU IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI " VALORIFICAREA OPORTUNITATILOR DE INSERTIE PE PIATA MUNCII PENTRU GRUPURILE VULNERABILE, PRIN INTEGRAREA IN INTREPRINDERI SOCIALE VALORIS"
 • Hotărârea 270/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 270 din 2014-11-27 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI AMPOSTDRU IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "PROVOACA-TE SA REALIZEZI CEVA DIFERIT. DEPASESTE-TE"
 • Hotărârea 269/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 269 din 2014-11-27 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE NERAMBUSARBILA DINTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, DIRECTIA GENERALA AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL "DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE" IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE LA STANDARDE EUROPENE" ID 143828
 • Hotărârea 268/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 268 din 2014-11-27 PRIVIND MAJORAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL IN LIMITA PLAFONULUI APROBAT SI REDISTRIBUIRI DE SUME PENTRU OPTIMIZAREA EXECUTIEI BUGETULUI IN LUNA DECEMBRIE 2014
 • Hotărârea 267/2014 - Municipiul București - 27.11.2014

  HOTARAREnr. 267 din 2014-11-27 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 04 DECEMBRIE 2014-03 MARTIE 2015
 • Hotărârea 266/2014 - Municipiul București - 23.10.2014

  HOTARAREnr. 266 din 2014-10-23 PRIVIND INCLUDEREA IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUMELOR APROBATE PRIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 59/30.09.2014 PENTRU INANTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SITUATIILOR DE URGENTA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI MODIFICARI IN STRUCTURA BUGETULUI BIBLIOTECII METROPOLITANE A MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2014
 • Hotărârea 265/2014 - Municipiul București - 23.10.2014

  HOTARAREnr. 265 din 2014-10-23 PRIVIND INCLUDEREA IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2014 A SUMELOR APROBATE PRIN ORDINUL MINISTRULUI DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE NR. 1932/17.10.2014 PENTRU ASIGURAREA, IN CONDITIILE LEGII, A CONTINUITATII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA
 • Hotărârea 264/2014 - Municipiul București - 14.10.2014

  HOTARAREnr. 264 din 2014-10-14 PRIVIND PLATA UTILITATILOR SI A ALTOR CHELTUIELI DE INTRETINERE PENTRU IMOBILUL DIN sPLAIUL iNDEPENDENTEI NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, PENTRU PERIOADA FUNCTIONARII PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ACEST IMOBIL
 • Hotărârea 263/2014 - Municipiul București - 14.10.2014

  HOTARAREnr. 263 din 2014-10-14 PENTRU ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 105/30.05.2014 SI APROBAREA TRANSMITERII IN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE FUNDATIA OLIMPICA ROMANA PE O PERIOADA DE 15 ANI IN VEDEREA REALIZARII UNUI PATINUAR ACOPERIT SI A UNUIA DESCOPERIT SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 225/2015
 • Hotărârea 262/2014 - Municipiul București - 14.10.2014

  HOTARAREnr. 262 din 2014-10-14 PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII UNOR SPATII CU DESTINATIA BIROURI DE CATRE SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL
 • Hotărârea 261/2014 - Municipiul București - 14.10.2014

  HOTARAREnr. 261 din 2014-10-14 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNUI ACT NORMATIV CU PRIVIRE LA TRANSFERUL ACTIUNILOR SOCIETATII ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. DIN PROPRIETATEA PRIVATA A STATULUI ROMAN IN PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN APLICAREA PREVEDERILOR MEMORANDUMULUI APROBAT IN SEDINTA GUVERNULUI DIN DATA DE 27 MARTIE 2013, CU TEMA REALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA PRIN SISTEM DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICA INTEGRAT (SACET) IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 260/2014 - Municipiul București - 14.10.2014

  HOTARAREnr. 260 din 2014-10-14 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SEDINTA EXTRAORDINARA A C.G.M.B. DIN DATA DE 14.10.2014
 • Hotărârea 259/2014 - Municipiul București - 30.09.2014

  HOTARAREnr. 259 din 2014-09-30 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, FUNDATIA CRUCEA ALB-GALBENA SI ASOCIATIA DE AJUTOR MUTUAL BUCURESTI IN VEDEREA ASIGURARII CONTINUITATII PROIECTULUI "CENTRUL PILOT DE COORDONARE A SERVICIILOR DE INGRIJIRI LA DOMICILIU DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 258/2014 - Municipiul București - 30.09.2014

  HOTARAREnr. 258 din 2014-09-30 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 83/2001 PRIVIND MAJORAREA CHIRIILOR AFERENTE SPATIILOR COMERCIALE DIN PIETELE AGROALIMENTARE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 257/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 257 din 2014-09-04 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 117/30.05.2014 SI APROBAREA ORGANIZARII DE CATRE TEARTUL METROPOLIS A UNOR EVENIMENTE CULTURALE IN BUCURESTI IN PERIOADA 10 AUGUST - 15 OCTOMBRIE 2014 ABROGA HCGMB NR. 117/2014
 • Hotărârea 256/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 256 din 2014-09-04 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 115/30.05.2014 SI ADERAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA ASOCIATIA"ORASE DE IMPORTANTA MAJORA DIN EUROPA - GRUPUL UTILIZATORILOR IT" ABROGA HCGMB NR. 115/2014
 • Hotărârea 255/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 255 din 2014-09-04 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 114/30.05.2014 SI APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "LUCRARI PENTRU CONFORMAREA CU CERINTELE DE PROTECTIA MEDIULUI PRIN REABILITAREA/MODERNIZAREA STATIILOR DE PRE-EPURARE APE UZATE PLUVIALE" ABROGA HCGMB NR. 114/2014
 • Hotărârea 254/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 254 din 2014-09-04 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 113/30.05.2014 SI APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "LUCRARI PENTRU CONFORMAREA CU CERINTELE DE PROTECTIA MEDIULUI PRIN REABILITAREA/MODERNIZAREA INSTALATIILOR DE EVACUARE APE UZATE PLUVIALE DIN PASAJE SUBTERANE" ABROGA HCGMB NR. 113/2014
 • Hotărârea 253/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 253 din 2014-09-04 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 106/30.05.2014 SI APROBAREA IMPUTERNICIRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI COMENIUS REGIO CU TITLUL "ART& CULTURE - SCHOOL EVENT", NR. PROIECT COM-12PR 17 - B - RO ABROGA HCGMB NR. 106/2014
 • Hotărârea 252/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 252 din 2014-09-04 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 87/29.04.2014 SI APROBAREA CONSTITUIRII PARTENERIATULUI CIVIC PENTRU EDUCATIE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 87/2014
 • Hotărârea 251/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 251 din 2014-09-04 PENTRU ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 82/29.04.2014 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNOR EVENIMENTE IN CADRUL PROIECTULUI "ANIVERSAREA A 150 DE ANI DE LA INFIINTAREA UNIVERSITATII DIN BUCURESTI" ABROGA HCGMB NR. 82/2014
 • Hotărârea 250/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 250 din 2014-09-04 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 81/29.04.2014 SI APROBAREA PARTICIPARII DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CALITATE DE SOLICITANT, IN CDRUL PROGRAMULUI RO11 "PROMOVAREA EGALITATII DE GEN SI A ECHILIBRULUI DINTRE VIATA PROFESIONALA SI CEA PRIVATA" PRIN ACCESAREA MECANISMULUI FINANCIAR SEE 2009-2014, GESTIONAT DE MINISTERUL MUNCII, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE, IN VEDEREA INFIINTARII UNUI CENTRU DE EDUCATIE SI INGRIJIRE A COPILULUI CU VARSTA CUPRINSA INTRE 0-3 ANI ABROGA HCGMB NR. 81/2014
 • Hotărârea 249/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 249 din 2014-09-04 PENTRU APROBAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 80/29.04.2014 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU ASOCIATIA PRO MAGNA, IN VEDEREA IMPLEMENTARII SI DERULARII PROIECTULUI "SCOALA DE VARA DE LIMBA GERMANA" ABROGA HCGMB NR. 80/2014
 • Hotărârea 248/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 248 din 2014-09-04 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 79/29.04.2014 SI APROBAREA PARTICIPARII DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULI BUCURESTI, IN CALITATE DE PARTENER, LA PROIECTUL "JOVENS CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO" ("TINERI IN LUPTA IMPOTRIVA VIOLENTEI DE GEN") ABROGA HCGMB NR. 79/2014
 • Hotărârea 247/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 247 din 2014-09-04 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 180/23.07.2014 SI APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) BDUL BUCURESTII NOI NR. 111, SECTOR 1, BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 180/2014
 • Hotărârea 246/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 246 din 2014-09-04 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 179/23.07.2014 SI APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) STR. MUNTII CARPATI NR. 86A, STR. PUCHENI NR. 73A-73B, SECTOR 5 ABROGA HCGMB NR. 179/2014
 • Hotărârea 245/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 245 din 2014-09-04 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 97/29.04.2014 SI APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) STR. PROGRESULUI - STR. NUTU ION, SECTOR 5, BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 97/2014
 • Hotărârea 244/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 244 din 2014-09-04 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 96/29.04.2014 SI APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) - STR. CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL NR. 39, SECTOR 1, BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 96/2014
 • Hotărârea 243/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 243 din 2014-09-04 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PUD - SOS. PAVEL DIMITRIEVICI KISELEFF NR. 45-45A, SECTOR 1
 • Hotărârea 242/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 242 din 2014-09-04 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) SPLAIUL UNIRII NR. 92-96, SECTOR 4
 • Hotărârea 241/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 241 din 2014-09-04 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL(PUZ) ALEEA METEOROLOGIEI NR. 26-28, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 240/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 240 din 2014-09-04 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL P.U.Z. - STR. SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 237, SECTOR 6, BUCURESTI
 • Hotărârea 239/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 239 din 2014-09-04 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL P.U.Z. - DRUMUL BRAGADIRU NR. 58-86, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 238/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 238 din 2014-09-04 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) INTRAREA AURORA NR. 17B, SECTOR 1
 • Hotărârea 237/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 237 din 2014-09-04 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. JIMBOLIA NR. 165A, SECTOR 1
 • Hotărârea 236/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 236 din 2014-09-04 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL P.U.Z.- STR. 13 SEPTEMBRIE NR. 179-181, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 235/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 235 din 2014-09-04 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SOS. PANTELIMON NR. 111A, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 234/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 234 din 2014-09-04 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL - STR. MAICA TEOFANA NR. 17, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 233/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 233 din 2014-09-04 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC DE DETALIU - STR. CERCELUS NR. 1, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 232/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 232 din 2014-09-04 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL - BULEVARDUL MIRCEA VODA NR. 21D SI NR. 31, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 231/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 231 din 2014-09-04 PENTRU ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 118/30.05.2014 SI APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL "EXTINDEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE SI DRUM IN ZONA DE NORD A MUNICIPIULUI BUCURESTI, DELIMITATA DE SOS. ODAI-SOS. BUCURESTI - PLOIESTI, STR. JANDARMERIEI, SOS. GH. IONESCU SISTESTI, SOS. BUCURESTI - TARGOVISTE, SECTOR 1" ABROGA HCGMB NR. 118/2014
 • Hotărârea 230/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 230 din 2014-09-04 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 112/30.05.2014 SI APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "EXTINDEREA RETELELOR DE APA POTABILA SI CANALIZARE SI REABILITARE APEDUCTE DIN ZONA DE SUD-VEST A MUNICIPIULUI BUCURESTI (STR. GHIDICENI, SECTOR 5) ABROGA HCGMB NR. 112/2014
 • Hotărârea 229/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 229 din 2014-09-04 PENTRU ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 116/30.05.2014 SI APROBAREA INFIINTARII, ORGANIZARII SI FUNCTIONARII "PIETELOR TARANESTI" CA PIETE VOLANTE, PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 116/2014 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 149/2015
 • Hotărârea 228/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 228 din 2014-09-04 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE PARTENERIAT INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, ASOCIATIA ASISTENTA SI PROGRAME PENTRU DEZVOLTARE DURABILA - AGENDA 21 SI AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI SI IMPLICAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CALITATE DE PARTENER LOCAL IN PROIECTUL "TRANSPARENTA SI CALITATE IN ADMINISTRATIA PUBLICA PRIN SOCIAL MEDIA"
 • Hotărârea 227/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 227 din 2014-09-04 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI ANTIDROG A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU PERIOADA 2014-2020 SI A PLANULUI DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTEIA
 • Hotărârea 226/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 226 din 2014-09-04 PRIVIND APROBAREA INTELEGERII DE COOPERARE INTRE MUNICIPIULUI BUCURESTI-ROMANIA SI ORASUL BERNA, DIN CONFEDERATIA ELVETIANA
 • Hotărârea 225/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 225 din 2014-09-04 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 174/23.07.2014 SI APROBAREA REDISTRIBUIRII DE SUME INTRE LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI SI LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII A DIRECTIEI GENERALE DE POLITIE LOCALA SI CONTROL PE ANUL 2014 PENTRU INCADRAREA IN CERINTELE PROGRAMULUI DE STIMULARE A INNOIRII PARCULUI AUTO NATIONAL ABROGA HCGMB NR. 174/2014 MODIFICA HCGMB NR. 32/2014
 • Hotărârea 224/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 224 din 2014-09-04 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 173/23.07.2014 SI A HOTARARII C.G.M.B NR. 135/02.07.2014, PRECUM SI APROBAREA MODIFICARII BUGETULUI MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2014 ABROGA HCGMB NR. 173/2014 ABROGA HCGMB NR. 135/2014 MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 32/2014 MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 47/2014
 • Hotărârea 223/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 223 din 2014-09-04 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 172/23.17.2014 SI A HOTARARII C.G.M.B. NR. 134/02.07.2014, PRECUM SI APROBAREA MODIFICARII BUGETULUI MUZEULUI NATIONAL AL LITERATURII ROMANE PE ANUL 2014 ABROGA HCGMB NR. 172/2014 ABROGA HCGMB NR. 134/2014 MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 32/2014 MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 47/2014
 • Hotărârea 222/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 222 din 2014-09-04 PRIVIND MODIFICAREA LISTEI CU SUMELE APROBATE LACASURILOR DE CULT PE ANUL 2014, ANEXA LA BUGETUL ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC PE ANUL 2014
 • Hotărârea 221/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 221 din 2014-09-04 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 175/23.07.2014 SI APROBAREA ALOCARII UNOR SUME DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 32/2014, PENTRU FINALIZAREA LUCRARILOR LA BISERICA SF. GHEORGHE NOU DIN BUCURESTI, CTITORIE SI LACAS VOIEVODAL AL DOMNITORULUI CONTANTIN BRANCOVEANU, CU OCAZIA COMEMORARII A 300 DE ANI DE LA MARTIRIUL ACESTUIA SI A FAMILIEI SALE ABROGA HCGMB NR. 175/2014
 • Hotărârea 220/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 220 din 2014-09-04 PENTRU ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B NR. 111/30.05.2014 SI APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE SI CONSOLIDARE POD MIHAI BRAVU" ABROGA HCGMB NR. 111/2014
 • Hotărârea 219/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 219 din 2014-09-04 PENTRU ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 104/30.05.2014 SI APROBAREA "PLANULUI COMITETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SITUATII DE URGENTA PE ANUL 2014" PRIVIND ASIGURAREA RESURSELOR UMANE, MATERIALE SI FINANCIARE NECESARE GESTIONARII SITUATIILOR DE URGENTA ABROGA HCGMB NR. 104/2014
 • Hotărârea 218/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 218 din 2014-09-04 PENTRU ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 103/30.05.2014 SI APROBAREA CUANTUMULUI TAXEI MUNICIPALE PENTRU APA UZATA, PENTRU ANUL 2014, CALCULATA CONFORM ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 317/2008 ABROGA HCGMB NR. 103/2014
 • Hotărârea 217/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 217 din 2014-09-04 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 84/29.04.2014 SI APROBAREA RAPORTULUI AFERENT ANULUI 2013 PRIVIND STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PROGRAMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A CALITATII AERULUI IN MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 84/2014
 • Hotărârea 216/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 216 din 2014-09-04 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 102/30.05.2014 SI APROBAREA INCLUDERII IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2014 A SUMELOR APROBATE PENTRU FINANTAREA PROIECTULUI DELI FINANTAT DIN FONDUL EUROPEAN DE INTEGRARE PRECUM SI REINCADRAREA PE ARTICOLE IN STRUCTURA BUGETELOR UNOR INSTITUTII DE INTERES LOCAL PE ANUL 2014 ABROGA HCGMB NR. 102/2014 MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 32/2014 MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 47/2014
 • Hotărârea 215/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 215 din 2014-09-04 PENTRU ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 177/23.07.2014 SI APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND REORGANIZAREA RADET BUCURESTI IN SOCIETATE SI ATRIBUIREA DIRECTA CATRE SOCIETATEA NOU CREATA A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA ABROGA HCGMB NR. 177/2014
 • Hotărârea 214/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 214 din 2014-09-04 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 73/29.04.2014 SI APROBAREA ACTUALIZARII PRINCIPALILOR INDICATOR TEHNICO-ECONOMICI, PRECUM SI ACTUALIZAREA DEVIZELOR GENERALE AFERENTE STUDIULUI DE FEZABILITATE REVIZUIT, PENTRU ETAPA 1 A PROIECTULUI "FINALIZAREA STATIEI DE EPURARE GLINA, REABILITAREA PRINCIPALELOR COLECTOARE DE CANALIZARE SI A CANALULUI COLECTOR DAMBOVITA (CASETA) IN MUNICIPIUL BUCURESTI" ABROGA HCGMB NR. 73/2014 MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 113/2012
 • Hotărârea 213/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 213 din 2014-09-04 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 98/29.04.2014 SI APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI "PROIECTULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT CU BICICLETA IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI" ABROGA HCGMB NR. 98/2014
 • Hotărârea 212/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 212 din 2014-09-04 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 70/29.04.2014 SI APROBAREA INCLUDERII IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2014 A SUMELOR APROBATE DE GUVERNUL ROMANIEI PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT CU BICICLETA IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI PRECUM SI MODIFICARI IN STRUCTURA BUGETULUI PE ANUL 2014 AL UNOR INSTITUTII DE INTERES LOCAL ABROGA HCGMB NR. 70/2014 M0DIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 32/2014 MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 47/2014
 • Hotărârea 211/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 211 din 2014-09-04 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 161/23.07.2014, A HOTARARII C.G.M.B NR. 145/14.07.2014, SI A HOTARARII C.G.M.B. NR. 126/30.06.2014 REVOCA HCGMB NR. 161/2014 REVOCA HCGMB NR. 145/2014 REVOCA HCGMB NR. 126/2014
 • Hotărârea 210/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 210 din 2014-09-04 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 131/30.06.2014, A HOTARARII C.G.M.B NR. 150/14.07.2014, SI A HOTARARII C.G.M.B. NR. 165/23.07.2014 REVOCA HCGMB NR. 131/2014 REVOCA HCGMB NR. 150/2014 REVOCA HCGMB NR. 165/2014
 • Hotărârea 209/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 209 din 2014-09-04 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 130/30.06.2014, A HOTARARII C.G.M.B NR. 149/14.07.2014, SI A HOTARARII C.G.M.B. NR. 166/23.07.2014 REVOCA HCGMB NR. 130/2014 REVOCA HCGMB NR. 149/2014 REVOCA HCGMB NR. 166/2014
 • Hotărârea 208/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 208 din 2014-09-04 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 182/23.07.2014, A HOTARARII C.G.M.B NR. 141/14.07.2014, SI A HOTARARII C.G.M.B. NR. 133/30.06.2014 REVOCA HCGMB NR. 182/2014 REVOCA HCGMB NR. 141/2014 REVOCA HCGMB NR. 133/2014
 • Hotărârea 207/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 207 din 2014-09-04 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 181/23.07.2014, A HOTARARII C.G.M.B NR. 140/14.07.2014,SI A HOTARARII CGMB NR. 132/30.06.2014 REVOCA HCGMB NR. 181/2014 REVOCA HCGMB NR. 140/2014 REVOCA HCGMB NR. 132/2014
 • Hotărârea 206/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 206 din 2014-09-04 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 171/23.07.2014, A HOTARARII C.G.M.B NR. 156/23.07.2014, A HOTARARII CGMB NR. 146/14.07.2014 SI A HOTARARII C.G.M.B. NR. 127/30.06.2014 REVOCA HCGMB NR. 171/2014 REVOCA HCGMB NR. 156/2014 REVOCA HCGMB NR. 146/2014 REVOCA HCGMB NR. 127/2014
 • Hotărârea 205/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 205 din 2014-09-04 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 170/23.07.2014, A HOTARARII C.G.M.B NR. 157/23.07.2014, A HOTARARII CGMB NR. 142/14.07.2014 SI A HOTARARII C.G.M.B. NR. 123/30.06.2014 REVOCA HCGMB NR. 170/2014 REVOCA HCGMB NR. 157/2014 REVOCA HCGMB NR. 142/2014 REVOCA HCGMB NR. 123/2014
 • Hotărârea 204/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 204 din 2014-09-04 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 164/23.07.2014 A HOTARARII C.G.M.B. NR. 144/14.07.2014 SI A HOTARARII C.G.M.B NR. 128/30.06.2014 REVOCA HCGMB NR. 164/2014 REVOCA HCGMB NR. 144/2014 REVOCA HCGMB NR. 128/2014
 • Hotărârea 203/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 203 din 2014-09-04 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE ALEEA CAROL AL II-LEA IN PARCUL HERASTRAU SECTOR 1
 • Hotărârea 202/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 202 din 2014-09-04 PRIVIND ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE SI DESZAPEZIRE DE CATRE CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE RAZA SECTORULUI 5 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 275/2014
 • Hotărârea 201/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 201 din 2014-09-04 PRIVIND REVOCAREA MEMBRILOR IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE SI NUMIREA UNUI CONSILIU DE ADMINISTRATIE INTERIMAR ABROGA HCGMB NR. 92/201 ABROGA HCGMB NR. 169/201
 • Hotărârea 200/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 200 din 2014-09-04 PRIVIND REVOCAREA MEMBRILOR IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI SI NUMIREA UNUI CONSILIU DE ADMINISTRATIE INTERIMAR ABROGA HCGMB NR. 91/2014 ABROGA HCGMB NR. 168/2014
 • Hotărârea 199/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 199 din 2014-09-04 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECTIE FORMATA DIN 5 MEMBRI, SPECIALISTI IN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE, PENTRU A INTREPRINDE DEMERSURILE LEGALE SI ADMINISTRATIVE IN VEDEREA ORGANIZARII PROCEDURII DE EVALUARE/SELECTIE PREALABILA PENTRU NUMIREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIILOR AUTONOME DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI SI LA SOCIETATILE COMERCIALE LA CARE MUNICIPALITATEA ESTE ACTIONAR UNIC, MAJORITAR SAU LA CARE DETINE CONTROLUL, DUPA CAZ SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 57/2015
 • Hotărârea 198/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 198 din 2014-09-04 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 1/2014 REFERITOARE LA REPARTIZAREA PE SECTOARELE MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUMELOR DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PENTRU ACHITAREA ARIERATELOR PROVENITE DIN NEPLATA CHELTUIELILOR DE FUNCTIONARE SI/SAU DE CAPITAL IN ORDINEA CRONOLOGICA A VECHIMII ARIERATELOR SI PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA SI A PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CARE NECESITA COFINANTARE LOCALA PE ANUL 2014 MODIFICA HCGMB NR. 1/2014 ABROGA HCGMB NR.89/2014 ABROGA HCGMB NR. 90/2014 ABROGA HCGMB NR. 167/2014
 • Hotărârea 197/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 197 din 2014-09-04 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOAMNEI VASILE LIVIA CRISTINA SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 123/2015
 • Hotărârea 196/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 196 din 2014-09-04 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOAMNEI GHERGHICEANU FLORENTINA SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 122/2015
 • Hotărârea 195/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 195 din 2014-09-04 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI ZAMFIRA CATALIN SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 121/2015
 • Hotărârea 194/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 194 din 2014-09-04 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOAMNEI ZORKOCZY JULIA SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 120/2015
 • Hotărârea 193/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 193 din 2014-09-04 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI PANAITESCU HORATIU SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 119/2015
 • Hotărârea 192/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 192 din 2014-09-04 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI RADU (FOST GHITA) RICHARD VICENTIU SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 118/2015
 • Hotărârea 191/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 191 din 2014-09-04 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOAMNEI STANOIU LUCIA
 • Hotărârea 190/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 190 din 2014-09-04 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOAMNEI PETER ALEXANDRINA
 • Hotărârea 189/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 189 din 2014-09-04 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI MOCIOACA STEFAN ALEXANDRU
 • Hotărârea 188/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 188 din 2014-09-04 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 72/2012 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE MODIFICA HCGMB NR. 72/2012 ABROGA HCGMB NR. 99/2014 ABROGA HCGMB NR. 121/2014 ABROGA HCGMB NR. 122/2014 ABROGA HCGMB NR. 152/2014 ABROGA HCGMB NR. 162/2014 ANULEAZA IN PARTE P.U.G. BUCURESTI, APROBAT PRIN HCGMB NR. 269/2000, DOAR CU PRIVIRE LA INCADRAREA IMOBILULUI PROPRIETATEA RECLAMANTULUI IN SUBZONA V3b- COMPLEXE SI BAZE SPORTIVE" SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 124/2015
 • Hotărârea 187/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 187 din 2014-09-04 PRIVIND ALEGEREA UNUI VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 186/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 186 din 2014-09-04 PRIVIND SCHIMBAREA DIN FUNCTIA DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A DOMNULUI NICOLAESCU MARCEL OCTAVIAN, CA URMARE A DEMISIEI
 • Hotărârea 185/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 185 din 2014-09-04 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE NUMARARE A VOTURILOR A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 164/2015
 • Hotărârea 184/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 184 din 2014-09-04 PRIVIND EXCLUDEREA DOMNULUI TANASE ION GABRIEL DE LA SEDINTELE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI DE LA LUCRARILE COMISIILOR DE SPECIALITATE DIN CARE ACESTA FACE PARTE PENTRU O PERIOADA DE DOUA LUNI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI PRIN ADESA INSTITUTIEI PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI NR.15742/P/28.11.2014
 • Hotărârea 183/2014 - Municipiul București - 04.09.2014

  HOTARAREnr. 183 din 2014-09-04 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 04 SEPTEMBRIE 2014-03 DECEMBRIE 2014
 • Hotărârea 182/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 182 din 2014-07-23 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOAMNEI POPESCU ANA MARIA, VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL C.G.M.B. SI REVOCAREA HOTARARILOR C.G.M.B. NR. 141/14.07.2014 SI NR. 133/30.06.2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 208/2014
 • Hotărârea 181/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 181 din 2014-07-23 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI MARIN STEFANEL DAN, VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER GENERAL DIN CADRUL C.G.M.B. SI REVOCAREA HOTARARILOR C.G.M.B. NR. 140/14.07.2014 SI NR. 132/30.06.2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 207/2014
 • Hotărârea 180/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 180 din 2014-07-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) BDUL BUCURESTII NOI NR. 111, SECTOR 1, BUCURESTI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 246/2014
 • Hotărârea 179/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 179 din 2014-07-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) STR. MUNTII CARPATI NR. 86A, STR. PUCHENI NR. 73A-73B, SECTOR 5 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 246/2014
 • Hotărârea 178/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 178 din 2014-07-23 PRIVIND INITIEREA PROCEDURII PENTRU ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE STRADALA SI A SERVICIULUI DE IARNA PE RAZA SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 177/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 177 din 2014-07-23 PENTRU APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND REORGANIZAREA RADET BUCURESTI IN SOCIETATE SI ATRIBUIREA DIRECTA CATRE SOCIETATEA NOU CREATA ACONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 215/2014
 • Hotărârea 176/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 176 din 2014-07-23 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE - ACTIVITATILE DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI DERATIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 25/2015
 • Hotărârea 175/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 175 din 2014-07-23 PRIVIND ALOCAREA UNOR SUME DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 32/2014, PENTRU FINALIZAREA LUCRARILOR LA BISERICA SF. GHEORGHE NOU DIN BUCURESTI, CTITORIE SI LOCAS VOIEVODAL AL DOMNITORULUI CONSTANTIN BRANCOVEANU, CU OCAZIA COMEMORARII A 300 DE ANI DE LA MARTIRIUL ACESTUIA SI AL FAMILIEI SALE SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 221/2014
 • Hotărârea 174/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 174 din 2014-07-23 PRIVIND REDISTRIBUIRI DE SUME INTRE LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI SI LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII A DIRECTIEI GENERALE DE POLITIE LOCALA SI CONTROL PE ANUL 2014 PENTRU INCADRAREA IN CERINTELE PROGRAMULUI DE STIMULARE A INOIRII PARCULUI AUTO NATIONAL SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 225/2014
 • Hotărârea 173/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 173 din 2014-07-23 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 135/02.07.2014 SI APROBAREA MODIFICARII BUGETULUI MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 224/2014
 • Hotărârea 172/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 172 din 2014-07-23 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 134/02.07.2014 SI APROBAREA MODIFICARII BUGETULUI MUZEULUI NATIONAL AL LITERATURII ROMANE PE ANUL 2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 223/2014
 • Hotărârea 171/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 171 din 2014-07-23 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI TANASE ANTONEL SI REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 127/30.06..2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 206/2014
 • Hotărârea 170/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 170 din 2014-07-23 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI SCARLAT HORIA SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 205/2014
 • Hotărârea 169/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 169 din 2014-07-23 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 92/29.04.2014 PRIVIND REVOCAREA MEMBRILOR IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE SI NUMIREA UNUI CONSILIU DE ADMINISTRATIE INTERIMAR SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 201/2014
 • Hotărârea 168/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 168 din 2014-07-23 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 91/29.04.2014 PRIVIND REVOCAREA MEMBRILOR IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI SI NUMIREA UNUI CONSILIU DE ADMINISTRATIE INTERIMAR SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 200/2014
 • Hotărârea 167/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 167 din 2014-07-23 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 90/29.04.2014 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECTIE FORMATA DIN 5 MEMBRI, SPECIALISTI IN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE, PENTRU A INTREPRINDE DEMERSURILE LEGALE SI ADMINISTRATIVE IN VEDEREA ORGANIZARII PROCEDURII DE EVALUARE/ SELECTIE PREALABILA PENTRU NUMIREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIILOR AUTONOME DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI SI LA SOCIETATILE COMERCIALE LA CARE MUNICIPALITATEA ESTE ACTIONAR UNIC, MAJORITAR SAU LA CARE DETINE CONTROLUL, DUPA CAZ SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 199/2014
 • Hotărârea 166/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 166 din 2014-07-23 PRIVIND ALEGEREA UNUI VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 209/2014
 • Hotărârea 165/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 165 din 2014-07-23 PRIVIND ALEGEREA UNUI VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 210/2014
 • Hotărârea 164/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 164 din 2014-07-23 PRIVIND SCHIMBAREA DIN FUNCTIA DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A DOMNULUI DARABONT DAN ALEXANDRU SI REVOCAREA HOTARARILOR C.G.M.B. NR. 144/14.07.2014 SI NR. 128/30.06.2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 163/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 163 din 2014-07-23 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI SERBAN NICOLAE SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 2/2015
 • Hotărârea 162/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 162 din 2014-07-23 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 72/2012 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE SI REVOCAREA HOTARARILOR C.G.M.B. NR. 152/14.07.2014 SI NR. 122/30.06.2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 161/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 161 din 2014-07-23 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI NICOLAESCU MARCEL OCTAVIAN SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 211/2014
 • Hotărârea 160/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 160 din 2014-07-23 PRIVIND SCHIMBAREA DIN FUNCTIA DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A DOMNULUI NICOLAESCU MARCEL OCTAVIAN SI REVOCAREA HOTARARILOR C.G.M.B. NR. 145/14.07.2014 SI NR. 125/30.06.2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 159/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 159 din 2014-07-23 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 124/30.06.2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 158/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 158 din 2014-07-23 PRIVIND REVOCAREA HOTARARILOR C.G.M.B. NR. 143/14.07.2014 SI NR. 137/02.07.2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 157/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 157 din 2014-07-23 PRIVIND REVOCAREA HOTARARILOR C.G.M.B. NR. 142/14.07.2014 SI NR. 123/30.06.2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 205/2014
 • Hotărârea 156/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 156 din 2014-07-23 PRIVIND REVOCAREA HOTARARILOR C.G.M.B. NR. 146/14.07.2014 SI NR. 127/30.06.2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 206/2014
 • Hotărârea 155/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 155 din 2014-07-23 PRIVIND REVOCAREA HOTARARILOR C.G.M.B. NR. 138/14.07.2014 SI NR. 100/30.06.2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 154/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 154 din 2014-07-23 PRIVIND REVOCAREA HOTARARILOR C.G.M.B. NR. 139/14.07.2014 SI NR. 101/30.06.2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 153/2014 - Municipiul București - 23.07.2014

  HOTARAREnr. 153 din 2014-07-23 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 23.07.2014 - 22.10.2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 152/2014 - Municipiul București - 14.07.2014

  HOTARAREnr. 152 din 2014-07-14 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 72/2012 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE SI REVOCAREA HOTARARII NR. 122/30.06.2014 HOTARAREA SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 188/2014
 • Hotărârea 151/2014 - Municipiul București - 14.07.2014

  HOTARAREnr. 151 din 2014-07-14 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 15.07.2014 - 13.10.2014 HOTARAREA SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 150/2014 - Municipiul București - 14.07.2014

  HOTARAREnr. 150 din 2014-07-14 PRIVIND ALEGEREA UNUI VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI HOTARAREA SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 210/2014
 • Hotărârea 149/2014 - Municipiul București - 14.07.2014

  HOTARAREnr. 149 din 2014-07-14 PRIVIND ALEGEREA UNUI VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI HOTARAREA SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 209/2014
 • Hotărârea 148/2014 - Municipiul București - 14.07.2014

  HOTARAREnr. 148 din 2014-07-14 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 131/30.06.2014 PRIVIND ALEGEREA UNUI VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI HOTARAREA SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 147/2014 - Municipiul București - 14.07.2014

  HOTARAREnr. 147 din 2014-07-14 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 130/30.06.2014 PRIVIND ALEGEREA UNUI VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI HOTARAREA SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 146/2014 - Municipiul București - 14.07.2014

  HOTARAREnr. 146 din 2014-07-14 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI TANASE ANTONEL SI REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 127/30.06.2014 HOTARAREA SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 206/2014
 • Hotărârea 145/2014 - Municipiul București - 14.07.2014

  HOTARAREnr. 145 din 2014-07-14 PRIVIND REVOCAREA HOTARARILOR C.G.M.B. NR. 126/30.06.2014 SI NR. 125/30.06.2014, SCHIMBAREA DIN FUNCTIA DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A DOMNULUI MARCEL OCTAVIAN NICOLAESCU SI CONSTATAREA INCETARII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI HOTARAREA SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 211/2014
 • Hotărârea 144/2014 - Municipiul București - 14.07.2014

  HOTARAREnr. 144 din 2014-07-14 PRIVIND SCHIMBAREA DIN FUNCTIA DE VICEPRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A DOMNULUI DAN ALEXANDRU DARABONT SI REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 128/30.06.2014 HOTARAREA SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 204/2014
 • Hotărârea 143/2014 - Municipiul București - 14.07.2014

  HOTARAREnr. 143 din 2014-07-14 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI SERBAN NICOLAE SI REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 137/02.07.2014 HOTARAREA SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 2/2015
 • Hotărârea 142/2014 - Municipiul București - 14.07.2014

  HOTARAREnr. 142 din 2014-07-14 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI SCARLAT HORIA SI REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 123/30.06.2014 HOTARAREA SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 205/2014
 • Hotărârea 141/2014 - Municipiul București - 14.07.2014

  HOTARAREnr. 141 din 2014-07-14 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOAMNEI ANA MARIA POPESCU, VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL C.G.M.B. SI REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 133/30.06.2014 HOTARAREA SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 208/2014
 • Hotărârea 140/2014 - Municipiul București - 14.07.2014

  HOTARAREnr. 140 din 2014-07-14 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI STEFANEL MARIN DAN, VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER GENERAL DIN CADRUL C.G.M.B. SI REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 132/30.06.2014 HOTARAREA SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 207/2014
 • Hotărârea 139/2014 - Municipiul București - 14.07.2014

  HOTARAREnr. 139 din 2014-07-14 PRIVIND REVOCAREA HCGMB NR. 101 DIN 30.05.2014 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CGMB A DOMNULUI MOCIOACA STEFAN ALEXANDRU HOTARAREA SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 138/2014 - Municipiul București - 14.07.2014

  HOTARAREnr. 138 din 2014-07-14 PRIVIND REVOCAREA HCGMB NR. 100 DIN 30.05.2014 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CGMB A DOAMNEI PETER ALEXANDRINA HOTARAREA SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 137/2014 - Municipiul București - 02.07.2014

  HOTARAREnr. 137 din 2014-07-02 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI SERBAN NICOLAE SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 2/2015
 • Hotărârea 136/2014 - Municipiul București - 02.07.2014

  HOTARAREnr. 136 din 2014-07-02 PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI TICA HOTATIU FLORIN SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CGMB SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI ANULATA
 • Hotărârea 135/2014 - Municipiul București - 02.07.2014

  HOTARAREnr. 135 din 2014-07-02 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 224/2014
 • Hotărârea 134/2014 - Municipiul București - 02.07.2014

  HOTARAREnr. 134 din 2014-07-02 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI MUZEULUI NATIONAL AL LITERATURII ROMANE PE ANUL 2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 223/2014
 • Hotărârea 133/2014 - Municipiul București - 30.06.2014

  HOTARAREnr. 133 din 2014-06-30 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOAMNEI ANA MARIA POPESCUSI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 208/2014
 • Hotărârea 132/2014 - Municipiul București - 30.06.2014

  HOTARAREnr. 132 din 2014-06-30 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI STRFANEL MARIN DANSI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 207/2014
 • Hotărârea 131/2014 - Municipiul București - 30.06.2014

  HOTARAREnr. 131 din 2014-06-30 PRIVIND ALEGEREA UNUI VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 210/2014
 • Hotărârea 130/2014 - Municipiul București - 30.06.2014

  HOTARAREnr. 130 din 2014-06-30 PRIVIND ALEGEREA UNUI VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 209/2014
 • Hotărârea 129/2014 - Municipiul București - 30.06.2014

  HOTARAREnr. 129 din 2014-06-30 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 01.07.2014 - 30.09.2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 128/2014 - Municipiul București - 30.06.2014

  HOTARAREnr. 128 din 2014-06-30 PRIVIND SCHIMBAREA DIN FUNCTIA DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A DOMNULUI DAN ALEXANDRU DARABONT SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 204/2014
 • Hotărârea 127/2014 - Municipiul București - 30.06.2014

  HOTARAREnr. 127 din 2014-06-30 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI TANASE ANTONEL SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 206/2014
 • Hotărârea 126/2014 - Municipiul București - 30.06.2014

  HOTARAREnr. 126 din 2014-06-30 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI MARCEL OCTAVIAN NICOLAESCU SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 211/2014
 • Hotărârea 125/2014 - Municipiul București - 30.06.2014

  HOTARAREnr. 125 din 2014-06-30 PRIVIND SCHIMBAREA DIN FUNCTIA DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A DOMNULUI MARCEL OCTAVIAN NICOLAESCU SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 124/2014 - Municipiul București - 30.06.2014

  HOTARAREnr. 124 din 2014-06-30 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI TICA HORATIU FLORIN SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 123/2014 - Municipiul București - 30.06.2014

  HOTARAREnr. 123 din 2014-06-30 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI SCARLAT HORIA SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 205/2014
 • Hotărârea 122/2014 - Municipiul București - 30.06.2014

  HOTARAREnr. 122 din 2014-06-30 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA CGMB NR. 72/2012 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 188/2014
 • Hotărârea 121/2014 - Municipiul București - 30.06.2014

  HOTARAREnr. 121 din 2014-06-30 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII CGMB NR. 99/30.05.2014 REFERITOARE LA MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA CGMB NR. 72/2012 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 188/2014
 • Hotărârea 120/2014 - Municipiul București - 30.06.2014

  HOTARAREnr. 120 din 2014-06-30 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOAMNEI TAPARDEL ANA-CLAUDIA SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 119/2014 - Municipiul București - 30.06.2014

  HOTARAREnr. 119 din 2014-06-30 PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SPORTIVEI LARISA IORDACHE
 • Hotărârea 118/2014 - Municipiul București - 30.05.2014

  HOTARAREnr. 118 din 2014-05-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "EXTINDEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE SI DRUM IN ZONA DE NORD A MUNICIPIULUI BUCURESTI, DELIMITATA DE SOS. ODAI-SOS. BUCURESTI - PLOIESTI, STR. JANDARMERIEI, SOS. GH. IONESCU SISTESTI, SOS. BUCURESTI - TARGOVISTE, SECTOR 1" SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 231/2014
 • Hotărârea 117/2014 - Municipiul București - 30.05.2014

  HOTARAREnr. 117 din 2014-05-30 PRIVIND ORGANIZAREA DE CATRE TEATRUL TINERETULUI METROPOLIS A UNOR EVENIMENTE CULTURALE IN BUCURESTI, IN PERIOADA 10 AUGUST-15 OCTOMBRIE 2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 257/2014
 • Hotărârea 116/2014 - Municipiul București - 30.05.2014

  HOTARAREnr. 116 din 2014-05-30 PRIVIND INFIINTAREA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA "PIETELOR TARANESTI" CA PIETE VOLANTE, PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 229/2014
 • Hotărârea 115/2014 - Municipiul București - 30.05.2014

  HOTARAREnr. 115 din 2014-05-30 PRIVIND ADERAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA ASOCIATIA "ORASE DE IMPORTANTA MAJORA DIN EUROPA - GRUPUL UTILIZATORILOR IT" SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 256/2014
 • Hotărârea 114/2014 - Municipiul București - 30.05.2014

  HOTARAREnr. 114 din 2014-05-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "LUCRARI PENTRU CONFORMAREA CU CERINTELE DE PROTECTIA MEDIULUI PRIN REABILITAREA/MODERNIZAREA STATIILOR DE PRE-EPURARE APE-UZATE PLUVIALE" SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 255/2014
 • Hotărârea 113/2014 - Municipiul București - 30.05.2014

  HOTARAREnr. 113 din 2014-05-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "LUCRARI PENTRU CONFORMAREA CU CERINTELE DE PROTECTIA MEDIULUI PRIN REABILITAREA/MODERNIZAREA INSTALATIILOR DE EVACUARE APE UZATE PLUVIALE DIN PASAJE SUBTERANE" SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 254/2014
 • Hotărârea 112/2014 - Municipiul București - 30.05.2014

  HOTARAREnr. 112 din 2014-05-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "EXTINDEREA RETELELOR DE APA POTABILA SI CANALIZARE SI REABILITARE APEDUCTE DIN ZONA DE SUD-VEST A MUNICIPIULUI BUCURESTI (STR. GHIDICENI, SECTOR 5)" SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 230/2014
 • Hotărârea 111/2014 - Municipiul București - 30.05.2014

  HOTARAREnr. 111 din 2014-05-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE SI CONSOLIDARE POD MIHAI BRAVU" SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 220/2014
 • Hotărârea 110/2014 - Municipiul București - 30.05.2014

  HOTARAREnr. 110 din 2014-05-30 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 5/30.01.2014 PRIVIND ACCEPTAREA CERERII GUVERNULUI ROMANIEI PENTRU TRECEREA LOCUINTELOR PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII, AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3, DIN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI MODIFICA ANEXA 1 A HCGMB NR. 5/2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 284/2014
 • Hotărârea 109/2014 - Municipiul București - 30.05.2014

  HOTARAREnr. 109 din 2014-05-30 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 313/18.12.2013 PRIVIND REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE A IMOBILELOR SITUATE IN SOS. GARII CATELU NR. 170B, ALEEA CIOPLEA NR. 4, ALEEA CIOPLEA NR. 3-5 SI STR. ALEXANDER VON HUMBOLDT NR. 3, SECTOR 3 MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 313/2013 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 283/2014
 • Hotărârea 108/2014 - Municipiul București - 30.05.2014

  HOTARAREnr. 108 din 2014-05-30 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "REABILITAREA SISTEMULUI RUTIER SI A LINIEI DE TRAMVAI PE B-DUL LIVIU REBREANU" SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 29/2015
 • Hotărârea 107/2014 - Municipiul București - 30.05.2014

  HOTARAREnr. 107 din 2014-05-30 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE FARA SARCINI A UNUI IMOBIL-TEREN SITUAT IN STR. SUFARU GHEORGHE NR. 33, SECTOR 5, PROPRIETATEA DOMNULUI CAZACU-DANUT-MIRCEA MODIFICA HCGMB NR. 186/2008 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 285/2014
 • Hotărârea 106/2014 - Municipiul București - 30.05.2014

  HOTARAREnr. 106 din 2014-05-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI COMENIUS REGIO CU TITLUL "ART&CULTURE; - SCHOOL EVENT" NR. PROIECT COM-12PR 17-B-RO SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 253/2014
 • Hotărârea 105/2014 - Municipiul București - 30.05.2014

  HOTARAREnr. 105 din 2014-05-30 PRIVIND TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE FUNDATIA OLIMPICA ROMANA PE O PERIOADA DE 15 ANI IN VEDEREA REALIZARII UNUI PATINOAR ACOPERIT SI A UNUIA DESCOPERIT ABROGA HCGMB NR. 269/2008 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 104/2014 - Municipiul București - 30.05.2014

  HOTARAREnr. 104 din 2014-05-30 PENTRU APROBAREA "PLANULUI COMITETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SITUATII DE URGENTA PE ANUL 2014" PRIVIND ASIGURAREA RESURSELOR UMANE, MATERIALE SI FINANCIARE NECESARE GESTIONARII SITUATIILOR DE URGENTA SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 219/2014
 • Hotărârea 103/2014 - Municipiul București - 30.05.2014

  HOTARAREnr. 103 din 2014-05-30 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TAXEI MUNICIPALE PENTRU APA UZATA, PENTRU ANUL 2014, CALCULATA CONFORM ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 317/2008 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 218/2014
 • Hotărârea 102/2014 - Municipiul București - 30.05.2014

  HOTARAREnr. 102 din 2014-05-30 PRIVIND INCLUDEREA IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2014 A SUMELOR APROBATE PENTRU FINANTAREA PROIECTULUI DELI FINANTAT DIN FONDUL EUROPEAN DE INTEGRARE PRECUM SI REINCADRAREA PE ARTICOLE IN STRUCTURA BUGETELOR UNOR INSTITUTII DE INTERES LOCAL PE ANUL 2014 MODIFICA HCGMB NR. 32/2014 MODIFICA HCGMB NR. 47/2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 216/2014
 • Hotărârea 101/2014 - Municipiul București - 30.05.2014

  HOTARAREnr. 101 din 2014-05-30 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI MOCIOACA STEFAN ALEXANDRU SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 100/2014 - Municipiul București - 30.05.2014

  HOTARAREnr. 100 din 2014-05-30 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOAMNEI PETER ALEXANDRINA SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 99/2014 - Municipiul București - 30.05.2014

  HOTARAREnr. 99 din 2014-05-30 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 72/2012 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE MODIFICA HCGMB NR. 72/2012 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 188/2014
 • Hotărârea 98/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 98 din 2014-04-29 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI "PROIECTULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT CU BICICLETA IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 213/2014
 • Hotărârea 97/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 97 din 2014-04-29 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLANUL URBANISTIC ZONAL PUZ- STR. PROGRESULUI - STR. NUTU ION, SECTOR 5 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 245/2014
 • Hotărârea 96/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 96 din 2014-04-29 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC DE DETALIU STR. CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL NR. 39, SECTOR 1 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 244/2014
 • Hotărârea 95/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 95 din 2014-04-29 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 112/30.08.2012 PENTRU APROBAREA EXTINDERII ACTIVITATII AUTORITATII MUNICIPALE DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE (AMRSP) IN DOMENIUL TUTUROR SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE DIN RASPUNDEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 339/2009 MODIFICA HCGMB NR. 112/2012 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 94/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 94 din 2014-04-29 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 77/2012 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE MODIFICA HCGMB NR. 77/2012 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 116/2015
 • Hotărârea 93/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 93 din 2014-04-29 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE ALEEA CAROL AL II-LEA IN PARCUL HERASTRAU SECTOR 1 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 92/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 92 din 2014-04-29 PRIVIND REVOCAREA MEMBRILOR IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE SI NUMIREA UNUI CONSILIU DE ADMINISTRATIE INTERIMAR SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 201/2014
 • Hotărârea 91/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 91 din 2014-04-29 PRIVIND REVOCAREA MEMBRILOR IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI SI NUMIREA UNUI CONSILIU DE ADMINISTRATIE INTERIMAR SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 200/2014
 • Hotărârea 90/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 90 din 2014-04-29 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECTIE FORMATA DIN 5 MEMBRI, SPECIALISTI IN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE, PENTRU A INTREPRINDE DEMERSURILE LEGALE SI ADMINISTRATIVE IN VEDEREA ORGANIZARII PROCEDURII DE EVALUARE/SELECTIE PREALABILA PENTRU NUMIREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIILOR AUTONOME DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI SI LA SOCIETATILE COMERCIALE LA CARE MUNICIPALITATEA ESTE ACTIONAR UNIC, MAJORITAR SAU LA CARE DETINE CONTROLUL, DUPA CAZ ABROGA HCGMB NR. 150/2012 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 199/2014
 • Hotărârea 89/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 89 din 2014-04-29 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 1/2014 REFERITOARE LA REPARTIZAREA PE SECTOARELE MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUMELOR DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PENTRU ACHITAREA ARIERATELOR PROVENITE DIN NEPLATA CHELTUIELILOR DE FUNCTIONARE SI/SAU DE CAPITAL IN ORDINEA CRONOLOGICA A VECHIMII ARIERATELOR SI PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA SI A PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CARE NECESITA COFINANTAREA LOCALA PE ANUL 2014 MODIFICA HCGMB NR. 1/2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 198/2014
 • Hotărârea 88/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 88 din 2014-04-29 PRIVIND INFIINTAREA STRAZII PRELUNGIREA URCUSULUI SECTOR 4 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 87/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 87 din 2014-04-29 PRIVIND CONSTITUIREA PARTENERIATUL CIVIC PENTRU EDUCATIE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 252/2014
 • Hotărârea 86/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 86 din 2014-04-29 PRIVIND TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA A IMOBILULUI SITUAT IN STR. GENERAL BERTHELOT NR. 90, SECTOR 1 CATRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, CU DESTINATIA DEPOZIT PENTRU ARHIVA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 186/2008 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 282/2014
 • Hotărârea 85/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 85 din 2014-04-29 PRIVIND TRECEREA CENTRULUI DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANE ADULTE "SCHITUL DARVARI" DIN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3 IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 281/2014
 • Hotărârea 84/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 84 din 2014-04-29 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI AFERENT ANULUI 2013 PRIVIND STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PROGRAMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A CALITATII AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 217/2014
 • Hotărârea 83/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 83 din 2014-04-29 PENTRU AVIZAREA SUPRAFETEI ADMINISTRATIVE CE VA URMA SA FACA PARTE DIN ARIA NATURALA PROTEJATA "PARCUL NATURAL VACARESTI" SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 104/2015
 • Hotărârea 82/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 82 din 2014-04-29 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNOR EVENIMENTE IN CADRUL PROIECTULUI "ANIVERSAREA A 150 DE ANI DE LA INFIINTAREA UNIVERSITATII DIN BUCURESTI" SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 251/2014
 • Hotărârea 81/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 81 din 2014-04-29 RIVIND APROBAREA PARTICIPARII DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CALITATE DE SOLICITANT, IN CADRUL PROGRAMULUI RO11 "PROMOVAREA EGALITATII DE GEN SI A ECHILIBRULUI DINTRE VIATA PROFESIONALA SI CEA PRIVATA" PRIN ACCESAREA MECANISMULUI FINANCIAR SEE 2009-2014, GESTIONAT DE MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE, IN VEDEREA INFIINTARII UNUI CENTRU DE EDUCATIE SI INGRIJIRE A COPILULUI CU VARSTA CUPRINSA INTRE 0-3 ANI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 250/2014
 • Hotărârea 80/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 80 din 2014-04-29 RIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU ASOCIATIA PRO MAGNA, IN VEDEREA REALIZARII SI DERULARII PROIECTULUI "SCOALA DE VARA DE LIMBA GERMANA" SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 249/2014
 • Hotărârea 79/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 79 din 2014-04-29 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CALITATE DE PARTENER, LA PROIECTUL "JOVENS CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO" (TINERII IN LUPTA IMPOTRIVA VIOLENTEI DE GEN") SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 248/2014
 • Hotărârea 78/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 78 din 2014-04-29 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SISTEM RUTIER STR. MAVROGHENI- ADMINISTRATIA STRAZILOR" SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 77/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 77 din 2014-04-29 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SISTEM RUTIER STR. ION GHICA - ADMINISTRATIA STRAZILOR" SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 76/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 76 din 2014-04-29 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SISTEM RUTIER STR. FLOARE DE VARF - ADMINISTRATIA STRAZILOR" SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ANULEAZA HCGMB NR. 76/29.04.2014 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII" REABILITARE SISTEM RUTIER STR. FLOARE DE VARF - ADMINISTRATIA STRAZILOR".
 • Hotărârea 75/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 75 din 2014-04-29 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SISTEM RUTIER DRUMUL SABARENI- ADMINISTRATIA STRAZILOR" SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 74/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 74 din 2014-04-29 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SISTEM RUTIER STR. BILCIURESTI- ADMINISTRATIA STRAZILOR" SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI
 • Hotărârea 73/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 73 din 2014-04-29 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI, PRECUM SI ACTUALIZAREA DEVIZELOR GENERALE AFERENTE STUDIULUI DE FEZABILITATE REVIZUIT, PENTRU ETAPA 1 A PROIECTULUI "FINALIZAREA STATIEI DE EPURARE GLINA, REABILITAREA PRINCIPALELOR COLECTOARE DE CANALIZARE SI A CANALULUI COLECTOR DAMBOVITA (CASETA) IN MUNICIPIUL BUCURESTI" MODIFICA HCGMB NR. 113/2012 MODIFICA HCGMB NR. 113/2012 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 214/2014
 • Hotărârea 72/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 72 din 2014-04-29 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2013
 • Hotărârea 71/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 71 din 2014-04-29 PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE CENTRALIZATE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI - ACTIVITATE PROPRIE - PE ANUL 2013
 • Hotărârea 70/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 70 din 2014-04-29 PRIVIND INCLUDEREA IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2014 A SUMELOR APROBATE DE GUVERNUL ROMANIEI PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT CU BICICLETA IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI PRECUM SI MODIFICARI IN STRUCTURA BUGETULUI PE ANUL 2014 AL UNOR INSTITUTII DE INTERES LOCAL MODIFICA HCGMB NR. 32/2014 MODIFICA HCGMB NR. 47/2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 212/2014
 • Hotărârea 69/2014 - Municipiul București - 29.04.2014

  HOTARAREnr. 69 din 2014-04-29 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 29 APRILIE 2014 - 28 IULIE 2014
 • Hotărârea 68/2014 - Municipiul București - 27.03.2014

  HOTARAREnr. 68 din 2014-03-27 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BUCURESTI LA PROGRAMUL DE STIMULARE A INNOIRII PARCULUI AUTO NATIONAL
 • Hotărârea 67/2014 - Municipiul București - 27.03.2014

  HOTARAREnr. 67 din 2014-03-27 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CALITATE DE MEMBRU FONDATOR, LA CONSTITUIREA ASOCIATIEI PENTRU PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA TURISMULUI IN BUCURESTI-BUCHAREST CONVENTION & VISITORS BUREANU ABROGA HCGMB NR. 306/2008
 • Hotărârea 66/2014 - Municipiul București - 27.03.2014

  HOTARAREnr. 66 din 2014-03-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. GEORGE CALINESCU NR. 55-55A, SECTOR 1
 • Hotărârea 65/2014 - Municipiul București - 27.03.2014

  HOTARAREnr. 65 din 2014-03-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA DOROBANTI NR. 16-18, STR. G-RAL ERNEST BROSTEANU NR. 4 SI 8, STR. MIHAIL EMINESCU NR. 27, SECTOR 1
 • Hotărârea 64/2014 - Municipiul București - 27.03.2014

  HOTARAREnr. 64 din 2014-03-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ - STR. RAMURI TEI - STR. VIDIN - STR. ZAMBILELOR, SECTOR 2
 • Hotărârea 63/2014 - Municipiul București - 27.03.2014

  HOTARAREnr. 63 din 2014-03-27 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU ASOCIATIA PENTRU SANATATE SI SPORT "MENS SANA", IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI SOCIAL-CULTURAL "CITIUS, ALTIUS, FORTIUS"
 • Hotărârea 62/2014 - Municipiul București - 27.03.2014

  HOTARAREnr. 62 din 2014-03-27 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE CERTIFICATUL DE VACANTA SUCCESORALA NR. 13/12.02.2014, SITUAT IN STR. AMURGULUI NR. 12, BL. C6, SC. 1, ET. 1, APARTAMENT NR. 41, SECTOR 5, BUCURESTI SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 61/2014 - Municipiul București - 27.03.2014

  HOTARAREnr. 61 din 2014-03-27 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A APARTAMENTULUI NR. 34 SITUAT IN BDUL 1 MAI (FOSTA COMPOZITORILOR) NR. 33, BL. C12, ET 6, SC. 1, SECTOR 6, CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 2/17.01.2014 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 60/2014 - Municipiul București - 27.03.2014

  HOTARAREnr. 60 din 2014-03-27 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA PRIN COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL "TABITA" CU ASOCIATIA "AHAVA" IN VEDEREA FURNIZARII DE SERVICII SOCIO-MEDICALE PENTRU PERSOANELE DEFAVORIZATE DIN COMUNITATEA SECTORULUI 3
 • Hotărârea 59/2014 - Municipiul București - 27.03.2014

  HOTARAREnr. 59 din 2014-03-27 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3, CU ASOCIATIA "HELP AUTISM" IN VEDEREA FURNIZARII DE SERVICII SOCIO-MEDICALE PENTRU COPII CU TULBURARI DE SPECTRU AUTIST
 • Hotărârea 58/2014 - Municipiul București - 27.03.2014

  HOTARAREnr. 58 din 2014-03-27 PRIVIND RECTIFICAREA SUPRAFETELOR SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN CALEA FERENTARI NR. 72, SECTOR 5 TRANSMIS IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE CATRE POLITIA LOCALA SECTOR 5, CONFORM HOTARARII C.G.M.B. NR. 210/2013 MODIFICA HCGMB NR. 210/2013
 • Hotărârea 57/2014 - Municipiul București - 27.03.2014

  HOTARAREnr. 57 din 2014-03-27 PRIVIND APROBAREA "NORMELOR METODOLOGICE IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE SALUBRIZARE STRADALA SI SERVICII DE IARNA PE RAZA SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 56/2014 - Municipiul București - 27.03.2014

  HOTARAREnr. 56 din 2014-03-27 PENTRU EFECTUAREA OPERATIUNILOR DE SALUBRIZARE SI INTRETINERE A UNOR PODURI SI PASAJE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 123/2016
 • Hotărârea 55/2014 - Municipiul București - 27.03.2014

  HOTARAREnr. 55 din 2014-03-27 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIONALE SI SPORTIVE PENTRU COPII SI TINERET BUCURESTI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 2, SECTOR 5, CA SEDIU IN VEDEREA DESFASURARII ACTIVITATII
 • Hotărârea 54/2014 - Municipiul București - 27.03.2014

  HOTARAREnr. 54 din 2014-03-27 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN CALEA PLEVNEI NR. 10, SECTOR 5, PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DEPARTAMENTULUI EXPLOATARE PARCAJE
 • Hotărârea 53/2014 - Municipiul București - 27.03.2014

  HOTARAREnr. 53 din 2014-03-27 PRIVIND PARTICIPAREA ADMINISTRATIEI CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE IN CADRUL PROIECTULUI "REPERTORIUL PATRIMONIULUI FUNERAR - ANSAMBLUL CIMITIRUL SERBAN VODA - BELLU" PRIN ACCESAREA GRANTURILOR DIN MECANISMUL FINANCIAR SPATIUL ECONOMIC EUROPEAN
 • Hotărârea 52/2014 - Municipiul București - 27.03.2014

  HOTARAREnr. 52 din 2014-03-27 PRIVIND PARTICIPAREA CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB IN CADRUL PROGRAMULUI PA16/RO12 " CONSERVAREA SI REVITALIZAREA PATRIMONIULUI CULTURAL SI NATURAL' PRIN ACCESAREA MECANISMULUI FINANCIAR SPATIUL ECONOMIC EUROPEAN 2009-2014, PENTRU DOTAREA SALII DE SPECTACOLE SI A SALII STUDIO A HANULUI GABROVENI SI INTRODUCEREA LOR IN CIRCUITUL CULTURAL BUCURESTEAN
 • Hotărârea 51/2014 - Municipiul București - 27.03.2014

  HOTARAREnr. 51 din 2014-03-27 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CADRUL PROIECTULUI "PARCUL CAROL- CONSERVAREA SI PUNEREA IN VALOARE A PATRIMONIULUI NATURAL REPREZENTAT DE ARBORII OCROTITI", PRIN ACCESAREA GRANTURILOR NORVEGIENE
 • Hotărârea 50/2014 - Municipiul București - 27.03.2014

  HOTARAREnr. 50 din 2014-03-27 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CADRUL PROIECTULUI "PARCUL CISMIGIU - CONSERVAREA SI PUNEREA IN VALOARE A PTRIMONIULUI NATURAL REPREZENTAND ARBORII OCROTITI", PRIN ACCESAREA GRANTURILOR NORVEGIENE
 • Hotărârea 49/2014 - Municipiul București - 27.03.2014

  HOTARAREnr. 49 din 2014-03-27 PRIVIND REDUCEREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI LA DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI, CONFORM PREVEDERILOR O.U.G. NR. 63/2010 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII NR. 273/2006 PRIVIND FINANTELE PUBLICE LOCALE, PRECUM SI PENTRU STABILIREA UNOR MASURI FINANCIARE, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE MODIFICA HCGMB NR. 42/2011 MODIFICA HCGMB NR. 16/2013
 • Hotărârea 48/2014 - Municipiul București - 27.03.2014

  HOTARAREnr. 48 din 2014-03-27 PRIVIND MODIFICAREA ATRIBUTIILOR DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI REFERITOARE LA INHUMAREA PERSOANELOR FARA APARTINATORI CARE DECEDEAZA PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PREVAZUT IN REGULAMENTUL APROBAT PRIN HOTATAREA C.G.M.B. NR. 125/2011 MODIFICA HCGMB NR. 125/2011
 • Hotărârea 47/2014 - Municipiul București - 27.03.2014

  HOTARAREnr. 47 din 2014-03-27 PRIVIND RECORELARI IN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 32/27.02.2014 MODIFICA HCGMB NR.32/2004 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 70/2014 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 102/2014 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 212/2014 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 216/2014 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 223/2014 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 224/2014
 • Hotărârea 46/2014 - Municipiul București - 27.02.2014

  HOTARAREnr. 46 din 2014-02-27 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 125/30.08.2012 PRIVIND TRANSMITEREA CATRE CENTRUL MILITAR ZONAL BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN STR. ICOANEI NR. 27, SECTOR 2, IN FOLOSINTA GRATUITA, PE TERMEN DE 20 ANI MODIFICA HCGMB NR. 125/2012
 • Hotărârea 45/2014 - Municipiul București - 27.02.2014

  HOTARAREnr. 45 din 2014-02-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL B-DUL THEODOR PALLADY NR. 63, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 44/2014 - Municipiul București - 27.02.2014

  HOTARAREnr. 44 din 2014-02-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ - DUBLARE DIAMETRALA NORD - SUD - BUCURESTI TRONSON II - STR. B.P. HASDEU - STR. URANUS - CALEA RAHOVEI, SECTOR 5
 • Hotărârea 43/2014 - Municipiul București - 27.02.2014

  HOTARAREnr. 43 din 2014-02-27 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI NOMINALE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 355/2016
 • Hotărârea 42/2014 - Municipiul București - 27.02.2014

  HOTARAREnr. 42 din 2014-02-27 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE " C.I. PARHON" BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 72/2013 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 204/2016
 • Hotărârea 41/2014 - Municipiul București - 27.02.2014

  HOTARAREnr. 41 din 2014-02-27 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ASOCIATIA "AGENTIA ADVENTISTA PENTRU DEZVOLTARE, REFACERE SI AJUTOR"- ADRA ROMANIA, IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN A PROIECTULUI PRIVIND SUSTINEREA "CENTRULUI DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA A VICTIMELOR VIOLENTEI -CASA ADRA"
 • Hotărârea 40/2014 - Municipiul București - 27.02.2014

  HOTARAREnr. 40 din 2014-02-27 PENTRU APROBAREA DEPUNERII CANDIDATURII MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA OBTINERII TITLULUI DE CAPITALA CULTURALA EUROPEANA IN ANUL 2021
 • Hotărârea 39/2014 - Municipiul București - 27.02.2014

  HOTARAREnr. 39 din 2014-02-27 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE FARA SARCINI A IMOBILELOR SITUATE IN SOS. STRAULESTI NR. 69-71, SECTOR 1, PROPRIETATEA COMPANIEI OMV PETROM S.A. MODIFICA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 38/2014 - Municipiul București - 27.02.2014

  HOTARAREnr. 38 din 2014-02-27 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURILOR PREVAZUTE DE LEGE PENTRU EMITEREA UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND INITIEREA UNUI PROIECT URBAN IN INTERIORUL ZONEI DELIMITATA GENERIC DE BD. UNIRII, STR. NERVA TRAIAN, BD. OCTAVIAN GOGA SI BD. MIRCEA VODA, AVAND URMATOARELE FUNCTIUNI:CARTIER DE JUSTITIE, SALA DE CONCERTE, ZONA ADMINISTRATIVA SI DE BIROURI, ZONA VERDE SI DE AGREMENT, PARCARE PUBLICA SUBTERANA ABROGA HCGMB NR. 119/2012 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 297/2017
 • Hotărârea 37/2014 - Municipiul București - 27.02.2014

  HOTARAREnr. 37 din 2014-02-27 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, INSUSIT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 186/2008- PRIN INTRODUCEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE EXECUTATE IN DOMENIUL PUBLIC DE PRIMARIILE DE SECTOR SI MUNICIPALITATE DIN FONDURI PUBLICE, PERSOANE FIZICE, PERSOANE JURIDICE INCLUSIV A STATIILOR DE POMPARE APE UZATE IN VEDEREA PREDARII ULTERIOARE A ACESTORA IN EXPLOATARE CATRE S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A. MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 186/2008 ART. 4 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 107/2015
 • Hotărârea 36/2014 - Municipiul București - 27.02.2014

  HOTARAREnr. 36 din 2014-02-27 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRECEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 26.026 MP, DIN INCINTA DETASAMENTULUI DE POMPIERI "APARATORII PATRIEI" DIN CADRUL INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA "DEALUL SPIRII" AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE, IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 198/2013
 • Hotărârea 35/2014 - Municipiul București - 27.02.2014

  HOTARAREnr. 35 din 2014-02-27 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B NR. 137/30.08.2012 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA TEMPORARA A IMOBILULUI DIN STR. GENERAL BERTHELOT NR. 90, SECTOR 1, PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII INSTITUTIEI PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI REVOCA HCGMB NR. 137/2012
 • Hotărârea 34/2014 - Municipiul București - 27.02.2014

  HOTARAREnr. 34 din 2014-02-27 PRIVIND INFIINTAREA DIRECTIEI LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE IN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL INSTITUTIEI MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 42/2011
 • Hotărârea 33/2014 - Municipiul București - 27.02.2014

  HOTARAREnr. 33 din 2014-02-27 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL RADET BUCURESTI PE ANUL 2014
 • Hotărârea 32/2014 - Municipiul București - 27.02.2014

  HOTARAREnr. 32 din 2014-02-27 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2014 PENTRU CONSULTAREA ANEXELOR INTRATI AICI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 47/2014 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 70/2014 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 102/2014 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 212/2014 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 216/2014 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 223/2014 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 224/2014 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 225/2014
 • Hotărârea 31/2014 - Municipiul București - 27.02.2014

  HOTARAREnr. 31 din 2014-02-27 PRIVIND APROBAREA PROICTULUI "DIVERSITATE IN ECONOMIE SI INTEGRARE LOCALA - DELI" FINANTAT DE UNIUNEA EUROPEANA CONFORM INTELEGERII PENTRU FONDURI - NERAMBURSABIL HOME/2012/EIFX/CA/CFP/4000004191(CONTRACT ABAC: 30-CE-0586551/00-02) SI INCLUDEREA IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUMELOR NERAMBURSABILE AFERENTE
 • Hotărârea 30/2014 - Municipiul București - 27.02.2014

  HOTARAREnr. 30 din 2014-02-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PORTAL ADMINISTRATIE LOCALA"
 • Hotărârea 29/2014 - Municipiul București - 27.02.2014

  HOTARAREnr. 29 din 2014-02-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "EXECUTIE BAZINE DE RETENTIE STR. SUFARU GHEORGHE PENTRU DESERVIRE ZONA BUCURESTI MAGURELE"
 • Hotărârea 28/2014 - Municipiul București - 27.02.2014

  HOTARAREnr. 28 din 2014-02-27 PRIVIND MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE APROBATI PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 187/13.09.2007 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "FINALIZARE BLOCURI D4 SI PR6 SITUATE IN SAT GHERMANESTI, LOCALITATEA SNAGOV, JUDETUL ILFOV" MODIFICA HCGMB NR. 187/2007
 • Hotărârea 27/2014 - Municipiul București - 27.02.2014

  HOTARAREnr. 27 din 2014-02-27 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CADRUL PROIECTULUI "CONSERVAREA SI REVITALIZAREA PATRIMONIULUI CULTURAL SI NATURAL DIN PARCUL CAROL" PRIN ACCESAREA GRANTURILOR NORVRGIENE
 • Hotărârea 26/2014 - Municipiul București - 27.02.2014

  HOTARAREnr. 26 din 2014-02-27 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CADRUL PROIECTULUI "CONSERVAREA SI REVITALIZAREA PATRIMONIULUI CULTURAL SI NATURAL DIN PARCUL CISMIGIU" PRIN ACCESAREA GRANTURILOR NORVEGIENE
 • Hotărârea 25/2014 - Municipiul București - 27.02.2014

  HOTARAREnr. 25 din 2014-02-27 PRIVIND PLATA COTIZATIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI LA BIROUL REGIONAL EUROPA, RETEAUA ORASELOR SANATOASE EUROPENE - ORGANIZATIA MONDIALA A SANATATII, INCEPAND CU ANUL 2014 ABROGA HCGMB NR. 20/2014
 • Hotărârea 24/2014 - Municipiul București - 27.02.2014

  HOTARAREnr. 24 din 2014-02-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "INTRETINERE SI REABILITARE SECTIA PSIHIATRIE XI SI NEUROLOGIE PEDIATRICA I SI II - SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. ALEX. OBREGIA , SOSEAUA BERCENI NR. 10, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 23/2014 - Municipiul București - 27.02.2014

  HOTARAREnr. 23 din 2014-02-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "SISTEME DE DRENARE A APELOR IN EXCES DE PE SUPRAFATA SPATIILOR VERZI SI EXTINDEREA RETELEI DE APA SI CANAL IN CIMITIRELE IANCU NOU, GHENCEA, METALURGIEI SI SFANTA VINERI"
 • Hotărârea 22/2014 - Municipiul București - 27.02.2014

  HOTARAREnr. 22 din 2014-02-27 PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI EXECUTIEI BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2013
 • Hotărârea 21/2014 - Municipiul București - 30.01.2014

  HOTARAREnr. 21 din 2014-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ-ZONA DE NORD A MUNICIPIULUI BUCURESTI SOS. ODAI - SOS. BUCURESTI-PLOIESTI - STR. JANDARMERIEI - SOS. GH. IONESCU SISTESTI - SOS. BUCURESTI-TARGOVISTE, SECTOR 1 SE SUSPENDA EXECUTAREA H.C.G.M.B. NR. 21/30.01.2014 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ - ZONA DE NORD A MUNICIPIULUI BUCURESTI SOS. ODAI - SOS. BUCURESTI - PLOIESTI - STR. JANDARMERIEI - SOS. GH. IONESCU SISESTI - SOS. BUCURESTI - TARGOVISTE, SECTOR 1, PANA LA PRONUNTAREA INSTANTEI DE FOND.
 • Hotărârea 20/2014 - Municipiul București - 30.01.2014

  HOTARAREnr. 20 din 2014-01-30 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B NR. 314/2013 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL SA DEMAREZE PROCEDURILE LEGALE NECESARE ADERARII MUNICIPIULUI BUCURESTI LA RETEAUA ORASELOR SANATOASE EUROPENE, MISCARE GLOBALA AFLATA SUB JURISDICTIA ORGANIZATIEI MONDIALE A SANATATII, INCEPAND CU FAZA A VI-A, 2014-2018 MODIFICA HCGMB NR. 314/2013 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 25/2014
 • Hotărârea 19/2014 - Municipiul București - 30.01.2014

  HOTARAREnr. 19 din 2014-01-30 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE NERAMBURSABILA POSDRU/122/6.2/G/124594 DINTRE MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE, DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "CONSILERE SI CALIFICARE - VERDE LA ANGAJARE"
 • Hotărârea 18/2014 - Municipiul București - 30.01.2014

  HOTARAREnr. 18 din 2014-01-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL INTRAREA STRAULESTI NR. 17-35, SECTOR 1
 • Hotărârea 17/2014 - Municipiul București - 30.01.2014

  HOTARAREnr. 17 din 2014-01-30 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 230/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PIATA PRESEI LIBERE, SECTOR 1- PASAJ RUTIER SUBTERAN MODIFICA HCGMB NR. 230/2013
 • Hotărârea 16/2014 - Municipiul București - 30.01.2014

  HOTARAREnr. 16 din 2014-01-30 PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII RECONSTRUCTIA STATUII ION C. BRATIANU
 • Hotărârea 15/2014 - Municipiul București - 30.01.2014

  HOTARAREnr. 15 din 2014-01-30 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI IN PROIECTUL "DEZVOLTAREA SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE A BAZELOR OPERATIONALE PENTRU INTERVENTII IN SITUATII DE URGENTA IN REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV" (ISU 3)
 • Hotărârea 14/2014 - Municipiul București - 30.01.2014

  HOTARAREnr. 14 din 2014-01-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSTRUIRE DEVERSOR PENTRU APE MARI DIN COLECTORUL A3 IN RAUL DAMBOVITA"
 • Hotărârea 13/2014 - Municipiul București - 30.01.2014

  HOTARAREnr. 13 din 2014-01-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN STR. BLANARI NR. 8, SECTOR 3
 • Hotărârea 12/2014 - Municipiul București - 30.01.2014

  HOTARAREnr. 12 din 2014-01-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN STR. BLANARI NR. 2, SECTOR 3
 • Hotărârea 11/2014 - Municipiul București - 30.01.2014

  HOTARAREnr. 11 din 2014-01-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ASOCIEREA CU MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDETUL DOLJ
 • Hotărârea 10/2014 - Municipiul București - 30.01.2014

  HOTARAREnr. 10 din 2014-01-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA MEMBRILOR SUPLEANTI DIN CADRUL CONSILIILOR DE ADMINISTRATIE ALE SPITALELOR PUBLICE DIN RETEAUA PROPRIE A MINISTERULUI SANATATII, NUMITI DE CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN HOTARARILE CGMB NR. 65-94/2013, SA FACA PARTE DIN COMISIILE DE CONTESTATII CONSTITUITE IN VEDEREA ORGANIZARII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER, CONFORM ORDINULUI M.S. NR. 1082/2010
 • Hotărârea 9/2014 - Municipiul București - 30.01.2014

  HOTARAREnr. 9 din 2014-01-30 PRIVIND ADERAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA ASOCIATIA MUNICIPIILOR PENTRU DEZVOLTAREA SI PROMOVAREA PRODUSELOR ORGANICE "CITTA DEL' BIO"
 • Hotărârea 8/2014 - Municipiul București - 30.01.2014

  HOTARAREnr. 8 din 2014-01-30 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNURILOR CE FAC OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 25/25.10.2013 SI TRANSMITEREA ACESTORA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR, RESPECTIV A DIRECTIEI GENERALE ECONOMICE-SERVICIUL SUPORT TEHNICO ADMINISTRATIV
 • Hotărârea 7/2014 - Municipiul București - 30.01.2014

  HOTARAREnr. 7 din 2014-01-30 PRIVIND REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE A UNOR IMOBILE DE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 6/2014 - Municipiul București - 30.01.2014

  HOTARAREnr. 6 din 2014-01-30 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE DIN PROPRIETATEA PRIVATA A STATULUI SI ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME "ADMINISTRATIA PROTOCOLULUI DE STAT" IN FOLOSINTA MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 288/2014
 • Hotărârea 5/2014 - Municipiul București - 30.01.2014

  HOTARAREnr. 5 din 2014-01-30 PRIVIND ACCEPTAREA CERERII GUVERNULUI ROMANIEI PENTRU TRECEREA LOCUINTELOR PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII, AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3, DIN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI ANEXA 1 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 110/2014 ANEXA SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 284/2014
 • Hotărârea 4/2014 - Municipiul București - 30.01.2014

  HOTARAREnr. 4 din 2014-01-30 PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE INCHEIAT IN BAZA HOTARARII C.G.M.B. NR. 352/2009 PENTRU IMOBILUL SITUAT IN SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI COMPLETEAZA HCGMB NR. 352/2009
 • Hotărârea 3/2014 - Municipiul București - 30.01.2014

  HOTARAREnr. 3 din 2014-01-30 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2012
 • Hotărârea 2/2014 - Municipiul București - 30.01.2014

  HOTARAREnr. 2 din 2014-01-30 PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE CENTRALIZATE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI - ACRIVITATEA PROPRIE - PE ANUL 2012
 • Hotărârea 1/2014 - Municipiul București - 30.01.2014

  HOTARAREnr. 1 din 2014-01-30 PRIVIND REPARTIZAREA PE SECTOARELE MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUMELOR DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PENTRU ACHITAREA ARIERATELOR PROVENITE DIN NEPLATA CHELTUIELILOR DE FUNCTIONARE SI/SAU DE CAPITAL IN ORDINEA CRONOLOGICA A VECHIMII ARIERATELOR SI PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA SI A PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CARE NECESITA COFINANTARE LOCALA PE ANUL 2014 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 89/2014 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 198/2014