Proces-verbal

încheiat în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 10 decembrie 2013, orele 12.00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 44 din cei 52 consilieri.

La ședință au participat următorii: domnul Nicolaescu Marcel Octavian - viceprimar al municipiului București și doamna Georgiana Zamfir - director executiv - Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass - media.

La ședință au fost absenți următorii: Boajă M., Comănici A., Florescu D., Ilina I., Popescu D., Popescu E., Tache F., Zorckyz J.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro - Robert -

Eduard

Bună ziua,vă rog să poftiți la secretariat pentru prezență. Bine ați venit la ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 10 decembrie 2013. Sunt prezenți 44 de consilieri.

Doamna Director executiv Georgiana Zamfir

Bună ziua, supun la vot procesul - verbal al ședinței de îndată din data de 09.12.2013.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 7 voturi.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro - Robert -

Eduard

Dacă aveți propuneri pentru ordinea de zi?

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Bună ziua, domnule președinte vă supun atenției o suplimentare la ordinea de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local Sector 5 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București imobilul teren în suprafață de 500 mp. (499,79 mp din măsurători) situat în municipiul București, str. Șerbota nr. 10, sector 5. Este vorba despre curtea Liceului Teoretic Șt. Odobleja, terenurile de sport câștigate în instanță de proprietar.

2.    Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local Sector 5 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București imobilul teren în suprafață de 324 mp situat în municipiul București, Calea 13 Septembrie nr. 146 A, sector 5. Este vorba de un părculeț câștigat în instanță de proprietar, proces care a durat 10 ani.

3.    Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local Sector 5 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București imobilul teren în suprafață de 218,7 mp din acte, iar din măsurători 240 mp, situat în municipiul București, Str. Sf. Elefterie nr. 41, sector 5. Este vorba de o bucată din Piața Cotroceni, câștigată de asemenea, în instanță de proprietar, Consiliului Local Sector 5 dorește să achiziționeze de proprietar această suprafață, pentru că altfel Piața Cotroceni nu ar mai putea să funcționeze.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro - Robert -

Eduard

Mulțumesc. Dacă mai aveți și alte propuneri?

Domnul Viceprimar Nicolaescu Marcel Qctavian

Da, suntem de acord cu introducerea pe ordinea de zi suplimentară a proiectelor expuse de către domnul consilier Georgescu Bogdan.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro - Robert -

Eduard

Mulțumesc, domnule viceprimar.

Supun votului introducerea pe ordinea de zi a celor trei proiecte de hotărâre.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

1Supun votului ordinea de zi așa cum a fost ea modificată și completată prin propunerea domnului consilier Georgescu Bogdan.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Intrăm pe ordinea de zi la punctul nr. 1 - proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere încheiat în baza Hotărârii CGMB nr. 352/2009, pentru imobilul situat în Splaiul Independenței nr. 291 -293, sector 6, București.

Domnul Consilier Giugula Doru Mihai

Am văzut acum două zile pe ecrane, la televiziune, cum ni se dădeau lecții de moralitate. în acest sens, am venit, să vă prezint Hotărârea Consiliului General și procesul verbal din 22 octombrie 2009 ora 13,00, când a fost votat contractul de închiriere pentru spațiul unde ne aflăm astăzi.

„Luări de cuvânt ...”

Apropo că vorbim de prețul, mă refer la faptul că s-a afirmat pe posturi că prețul de 3 milioane Euro este foarte mare, este aberant și că un anumit partid politic nu îl plătește și este de acord cu el.

„2009 viceprimar domnul Raicu, președinte de ședință domnul Murg.

Domnul Stan - stimați colegii vreau, să vă atrag atenția, că rândul trecut am căzut de acord că PSD-ul, că sumele pentru metrul pătrat la suprafața respectivă sunt enorme” și se fac aici diferite afirmații în care se arată că nu suntem de acord.

„Domnul Popa de ia PDL - noi considerăm că ne-am schimbat puțin părerea, ideea este că prețul și l-a asumat administrație, cunosc foarte bine că propunerea primarului este valabilă”.

Se votează, „39 voturi pentru”, deci PDL-ul a fost de acord și a votat, „abțineri - Țapardel, Sitaru, Popa M., Giugula, Nicorescu, Drăghici”.

Când s-a făcut prelungirea contractului de închiriere 30 septembrie 2009, de asemenea, „luări de cuvânt, Murg Călin spune ...”, într-adevăr, ajungem și acolo, ședința din 30 septembrie când toată lumea a fost.împotrivă din PSD și nu s-a votat.

Atunci când mai ieșiți și mai faceți declarații, vă rugăm să fiți corecți cu noi și cu alegătorii, ca să nu mai încercați să induceți în eroare publicul.

„Domnul Raicu Mircea - vroiam să îi spun colegului meu domnul Stan că a tras o concluzie pripită, că PDL-ul a votat favorabil acest proiect”.

Da, ca să știm ce vorbim. De asemenea, avem în continuare procesele - verbale din 2011, 2012, o schimbare de poziție a apărut când s-a spus că PDL-ul este consecvent. Nu este consecvent, și de aceea am vrut să punem adevărul în drepturile sale. Mulțumesc.

Domnul Consilier Raicu Mircea Cristian

Eu am mai recunoscut de la această tribună că, colegul nostru Doru Giugula, este un fin avocat, numai că acum a apărut un infractor și folosește argumente în așa fel încât să își demonstreze ceea ce îl interesează.

Eu vreau să ... .cum?... cel care a făcut infracțiunea, asta trebuie văzut ... de a nu respecta o hotărâre a Consiliului General. Deci atunci când noi am votat ... nu aș fi vrut să mai abordez subiectul, dar mă siliți, că denaturați istoria, ca să spun așa. Deci înainte de a vota acest proiect de hotărâre, de trei ori am respins proiectul și sunt mulți dintre dumneavoastră aici care știți acest lucru.

Argumentul hotărâtor care a stat la baza aprobării este declarația primarului general, care ne spunea atunci; citez din memorie: „ că mutarea într-o clădire nouă scurtează termenul de execuție al lucrărilor de la sediul primăriei de la, în mod optimist, de la cinci ani, la doi ani și jumătate”. Adevărul s-a văzut, lucrurile nu s-au întâmplat așa. în aceste condiții noi am dat atunci un vot pentru și trebuia să căutați în procesul verbal și o să vedeți că la propunerea mea Consiliul a votat ... .în procesul verbal, domnul .... deci, nu este acela procesul verbal.

La propunerea mea s-a votat atunci, aprobarea acestui proiect de hotărâre numai cu condiția existenței unui leasing financiar, în urma cărui primăria și bucureștenii să devină proprietari ai acestei clădiri.

în ceea ce privește prețul, clădirea în sine, adică adresa, Consiliul nu are nici un temei legal să se exprime. Noi am aprobat atunci oportunitatea. Da domnule, suntem de acord să

ne mutăm pe perioada desfășurării lucrărilor într-o altă clădire ca să se termine lucrările mai repede. Asta am votat noi. Prețul, clădirea, este obligația executivului, a primarului în speță să desfășoare procedurile legale de achiziție prin licitație și le știți toți, că aveți experiență aici. Hai să nu ne mai îmbătăm .... fac amendament.

Din dorința de a găsi o rezolvare constructivă la această problemă, care până la urmă este o situație a Bucureștiului și trenează de foarte mult timp și din dorința de a opri jaful din banii publici care se desfășoară din 2009 până acum, PDL vă propune următoarele amendamente la acest proiect de hotărâre:

Art.1 devine: Se aprobă prelungirea contractului de închiriere încheiat în baza Hotărârii C.G.M.B. nr. 352/2009 cu modificările ulterioare pentru imobilul situat în Splaiul Independenței 291-293, sectorul 6, până la 01 februarie 2014.

Adică o lună și jumătate în care există suficient timp pentru a se ajunge la situația pe care noi am votat-o inițial.

Art.2 rămâne nemodificat.

Art.3 Se mandatează Primarul General al Municipiului București să desfășoare toate procedurile legale în vederea achiziționării imobilului din Splaiul Independenței 291-293, sectorul 6, București.

Art.4 Primarul General va aproba .... va prezenta spre aprobare Consiliului General al Municipiului București forma negociată a contractului de vânzare-cumpărare pentru imobilul din Splaiul Independenței 291-293, sectorul 6, București până la data de mai sus.

Art.3 devine art. 5, iar art. 4 devine art. 6.

Vreau să menționez că aceste modificări au fost discutate

5

deja și cu celelalte grupuri și am convenit că este o soluție corectă, în această cauză.

Vă mulțumesc!

J

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim domnule Raicu. Dacă mai sunt și alte amendamente?

Domnul Consilier Giugula Mihai Doru

'"'A

Apropo, că a fost discutat în cadrul grupurilor consilierilor, este bine și tocmai de aceea am rugat PDL-ul să facă aceste propuneri, ca să îndrepte greșeala pe care a făcut-o atunci când a aprobat închirierea acestui spațiu.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Domnule Raicu, vă rog, să aduceți și amendamentul la secretariat.

Dacă mai sunt și alte amendamente? Domnul Fătu, vă rog.

Domnul Consilier Fătu Gabriel

Domnule viceprimar, dragi colegi, așa cum am spus și ieri noi vom vota prelungirea acestui contract, pentru că am înțeles că este necesar, chiar dacă am părut la un moment dat incoerenți, asta nu înseamnă că suntem incompetenți și nu înseamnă că nu am înțeles despre ce este vorba și că nu ne asumăm ceea ce se întâmplă.

Ceea ce am văzut la un moment dat azi-noapte pe un post de televiziune, nu o să îi dau numele și am citit pe un site că nu a trecut prelungirea contractului pentru că am fost eu împotrivă. Dacă așa a înțeles cineva, că eu sunt singur împotriva tuturor, să știți că nu este așa, nu îmi dau importanță. Dacă la un moment dat unii dintre colegi au avut probleme, pe unii ia luat foamea, unii au avut probleme, pe cineva îl durea măseaua și au fugit.

Vreau să știți că atunci când s-a votat în sală eram 33 de consilieri și sper, aș vrea să verificăm această informație pentru că indiferent dacă noi votam sau nu votam, tot nu trecea. Eram 33 în sală și pentru a trece, acest proiect trebuia să fim 35. Am spus și repet .... Noi votăm necesitatea acestei prelungiri cu amendamentele pe care le-au propus liderii de grup. Mulțumesc foarte mult.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Vă mulțumesc, domnule Fătu. Intrăm pe procedură de vot. Supun votului dumneavoastră amendamentele formulate de domnul consilier Mircea Raicu, așa cum au fost formulate de către dânsul de la microfon.

Cine este pentruîunanimitate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Aceste amendamente au fost adoptate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre, în integralitate, așa cum a fost modificat de acest amendament

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere încheiat în baza Hotărârii nr. 352/2009, pentru imobilul situat în Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, București

Cine este pentru?unanimitate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Da .... vă rog domnule Pieptea.

Domnul consilier Pieptea Cornel

Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc

tuturor consilierilor și în special liderilor de grup pentru înțelegere. Așa cum a spus și domnul Raicu a fost o discuție înainte, la care am fost de acord ca față de proiectul propus ieri, termenul pentru care se prelungește valabilitatea contractului să fie micșorat de la două luni, la o lună. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Trecem la punctul 2. Supun votului dumneavoastră

proiectul de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local sector 5 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București imobilul teren în suprafață de 500 mp (499,79 mp din măsurători) situat în municipiul București, str. Șerbota nr. 10, sector 5. Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? unanimitate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi. Vă mulțumesc.

J    J

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3. Supun votului dumneavoastră

proiectul de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local sector 5 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București imobilul teren în suprafață de 324 mp situat în municipiul București, Calea 13 Septembrie nr. 146 A, sector 5.

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? unanimitate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi. Vă mulțumesc.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4. Supun votului dumneavoastră

proiectul de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local sector 5 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București imobilul în suprafață de 218,7 mp, din acte, iar din măsurători 240 mp situat în municipiul București, str. Sfântul Elefterie nr. 41, sector 5. Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? unanimitate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi. Vă mulțumesc.

J    5

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumesc pentru prezență. Declar ședința închisă. Ședința s-a încheiat la ora 13.20.

Nica Mioara Vasilescu Floarea Mirea Nicoleta Anghel Mirela Țicleanu G.

8