Hotărârea nr. 29/2013

HOTARAREnr. 29 din 2013-02-25 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI PANAITESCU HORATIU

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Panaitescu Horațiu

Având în vedere adresa Partidului Poporului Dan Diaconescu înregistrată la la Cabinetul Secretarului General al Municipiului București cu nr. 481/6/13.02.2013, prin care se propune domnul Panaitescu Horațiu pentru funcția de consilier;

Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului General ai Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERALAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

:    . -Articol unic: Se validează mandatul de consilier în. cadiul Consiliului

General al Municipiului București al domnului Panaitescu Horațiu, pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Comșa Cornel George.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 25.02.2013.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Tu do t-JcuiLa_=--

XXL»—-—


PREȘEDINTE DE Olteanu CrișUăm:'

Srîan


X / ///

BucureșK^.02.2013 Nr. 29

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod posta!: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00' www omb ro ", n. r î • . a    _    1 Lj

1