Hotărârea nr. 106/2013

HOTARAREnr. 106 din 2013-03-26 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA APRILIE 2013 - IUNIE 2013


Consiliul Generai al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada aprilie 2013 - iunie 2013

Având în vedere referatul Secretarului General ai Municipiului București;

Conform prevederilor art. 9 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002 și art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 137/2005;

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H OTĂ RĂȘT E:

Articol unic - Se alege domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard în funcția de președinte de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada aprilie 2013 - iunie 2013.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.03.2013.


București, 26.03.2013 Nr. 106


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Splaiul independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro