• Hotărârea 317/2013 - Municipiul București - 18.12.2013

  HOTARAREnr. 317 din 2013-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. HUMULESTI - STR. SANPAUL, SECTOR 5
 • Hotărârea 316/2013 - Municipiul București - 18.12.2013

  HOTARAREnr. 316 din 2013-12-18 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL BDUL EXPOZITIEI NR. 22-30 (FOST BDUL mARASTI NR. 65-67) - LOT NR. 21752/1/5-10, SECTOR 1
 • Hotărârea 315/2013 - Municipiul București - 18.12.2013

  HOTARAREnr. 315 din 2013-12-18 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE A EMITE O HOTARARE REFERITOARE LA TRECEREA MUZEULUI NATIONAL TEHNIC "PROF. ING. DIMITRIE LEONIDA" SUB AUTORITATEA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 314/2013 - Municipiul București - 18.12.2013

  HOTARAREnr. 314 din 2013-12-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL SA DEMAREZE PROCEDURILE LEGALE NECESARE ADERARII MUNICIPIULUI BUCURESTI LA RETEAUA ORASELOR SANATOASE EUROPENE, MISCARE GLOBALA AFLATA SUB JURISDICTIA ORGANIZATIEI MONDIALE A SANATATII, INCEPAND CU FAZA A VI-A, 2014-2018 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 20/2014
 • Hotărârea 313/2013 - Municipiul București - 18.12.2013

  HOTARAREnr. 313 din 2013-12-18 PRIVIND REGLEMENTAREA SITIUATIEI JURIDICE A IMOBILELOR SITUATE IN SOS. GARII CATELU NR. 170B, ALEEA CIOPLEA NR. 4, ALEEA CIOPLEA NR. 3-5 SI STR. ALEXANDER VON HUMBOLDT NR. 3, SECTOR 3 MODIFICA HCGMB NR. 186/2008 ANEXA SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 109/2014 ANEXA SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 283/2014
 • Hotărârea 312/2013 - Municipiul București - 18.12.2013

  HOTARAREnr. 312 din 2013-12-18 PRIVIND REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE A TERENULUI SITUAT IN CALEA GIULESTI NR. 633, SECTOR 6, SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 MODIFICA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 311/2013 - Municipiul București - 18.12.2013

  HOTARAREnr. 311 din 2013-12-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNEI INTELEGERI DE COOPERARE CU ORASUL BETLEEM DIN PALESTINA
 • Hotărârea 310/2013 - Municipiul București - 18.01.2013

  HOTARAREnr. 310 din 2013-01-18 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI AUTORITATII MUNICIPALE DE REGELEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE (AMRSP) PE ANUL 2014
 • Hotărârea 309/2013 - Municipiul București - 18.12.2013

  HOTARAREnr. 309 din 2013-12-18 PRIVIND APROBAREA AJUSTARII PRETULUI LOCAL DE FACTURARE A ENERGIEI TERMICE FURNIZATA CONSUMATORILOR NON-CASNICI (AGENTI ECONOMICI), PRACTICAT DE RADET BUCURESTI
 • Hotărârea 308/2013 - Municipiul București - 18.12.2013

  HOTARAREnr. 308 din 2013-12-18 PRIVIND APROBAREA PREDARII UNOR ELEMENTE DE LOGISTICA, PRIN TRANSFER CU TITLU GRATUIT SI CONTRACT DE COMODAT INTRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI - SERVICIUL CRIMINALISTIC
 • Hotărârea 307/2013 - Municipiul București - 18.12.2013

  HOTARAREnr. 307 din 2013-12-18 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU RETRANSMITEREA SECTOARELOR DE DRUM NATIONAL, AVAND INDICATIVELE DN1 KM7 + 050 - 7 SI DN1 KM7 + 470-12+000, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA DEPARTAMENTULUI PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURA SI INVESTITII STRAINE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR
 • Hotărârea 306/2013 - Municipiul București - 18.12.2013

  HOTARAREnr. 306 din 2013-12-18 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, INSUSIT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 186/2008 - PRIN INTRODUCEREA BUNURILOR AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONTORIZAREA VANZARII DE ENERGIE TERMICA - ETAPA I SI II" SI DAREA IN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE A RESPECTIVELOR BUNURI MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 305/2013 - Municipiul București - 18.12.2013

  HOTARAREnr. 305 din 2013-12-18 PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A PREVEDERILOR ORDONANTEI DE URGENTA NR. 77/2013 PENTRU STABILIREA UNOR MASURI PRIVIND ASIGURAREA FUNCTIONALITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE, A NUMARULUI DE POSTURI SI REDUCEREA CHELTUIELILOR LA INSTITUTIILE PUBLICE DIN SUBORDINEA, SUB AUTORITATEA SAU COORDONAREA GUVERNULUI ORI A MINISTERELOR LA APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL, APARATUL PERMANENT DE LUCRU AL CGMB SI LA SERVICIILE/INSTITUTIILE PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI (ANEXE: 1 - STAT DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL; 2 - PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI-REGULAMENT DE ORGANIZATE SI FUNCTIONARE; 3a+3b - ADMINISTRATIA STRAZILOR; 4a+4b - ADMINISTRATIA CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE) INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 1 AL HCGMB NR. 244/2004 INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 3 SI 4 ALE HCGMB NR. 60/2007 INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 3 SI 4 ALE HCGMB NR. 90/2007 INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 3 AL HCGMB NR. 221/2007 INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 4 SI 5 ALE HCGMB NR. 354/2007 INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 3 SI 4 ALE HCGMB NR. 295/2008 INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 4 SI 5 ALE HCGMB NR. 348/2008 INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2 SI 3 ALE HCGMB NR. 171/2009 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 218/2009 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 219/2009 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 220/2009 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 221/2009 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 222/2009 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 223/2009 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 224/2009 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 225/2009 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 226/2009 INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 3 SI 4 ALE HCGMB NR. 227/2009 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 229/2009 INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 4 SI 5 ALE HCGMB NR. 263/2009 INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 4 SI 5 ALE HCGMB NR. 266/2009 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 298/2009 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 386/2009 INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 5 SI 6 ALE HCGMB NR. 117/2010 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 174/2010 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 286/2010 INCETEAZA APLICABILITATEA ART II-VII ALE HCGMB NR. 287/2010 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 288/2010 INCETEAZA APLICABILITATEA ART. III-VII ALE HCGMB NR.289/2010 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 290/2010 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 291/2010 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 292/2010 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 293/2010 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 294/2010 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 295/2010 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 296/2010 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 322/2010 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 323/2010 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR.208/2011 INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 3 ALIN.(2)-(4) ALE HCGMB NR.244/2011 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR.146/2012 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR.233/2012 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR.43/2013 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR.158/2013 ART.3 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 31/2015 ART. 3.2 SI ANRXELE 36A SI 36B ISI INCETEAZA VALABILITATEA PRIN HCGMB NR. 31/2015") ART. 3 SI 39 ALIN(1) DIN ANEXA 24B SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 83/2015 ANEXA 33A SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 84/2015 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 45/2016 ANEXA NR. 1 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 54/2016 ANEXA NR. 2 SE MODIFICA SI SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 54/2016 SE MODIFICA SI DE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 55/2016 SE MODIFICA SI DE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 56/2016 SE MODIFICA SI SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 64/2016 ART.2 ALIN. 8 SI ANEXELE 10A SI 10B ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 81/2016 ART. 2 ALIN(6) SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 137/2016 ART. 2, ALIN (31) SI ANEXELE 32a SI 32b ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 156/2016 ANEXA 8B SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 157/2016 ABROGAT ART. 2 ALIN.(1), ANEXELE 3a SI 3b PRIN H.C.G.M.B. NR. 297/2016 ART. 2 ALIN.(2) ANEXA 4a SI 4b SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 316/2016 ART. 2 ALIN.(30) ANEXA 31a SI 31b ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 317/2016 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 346/2016 ART. 2 ALIN.(12) ANEXA 13a SI 13b ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 379/2016 ART. 2 ALIN.(25) ANEXA 26a SI 26b ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 380/2016 ART. 2 ALIN.(10) ANEXA 11a SI 11b ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 381/2016 ART. 2 ALIN.(28) ANEXA 29a SI 29b ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 317/2016 ART. 2 ALIN.(16) ANEXA 17a SI 17b ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 383/2016 ANEXA 35b SE MODIFICASI SE COMPLETEAZA PRIN H.C.G.M.B. NR. 60/2017 SE MODIFICA SI SE COMPLETEAZA PRIN H.C.G.M.B. NR. 112/2017 ART.2 ALIN.(14) SI ANEXELE 15A SI 15B ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 145/2017 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 186/2017 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 187/2017 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 189/2017
 • Hotărârea 304/2013 - Municipiul București - 18.12.2013

  HOTARAREnr. 304 din 2013-12-18 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 129/2013
 • Hotărârea 303/2013 - Municipiul București - 18.12.2013

  HOTARAREnr. 303 din 2013-12-18 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PERIOADA IANUARIE 2014- MARTIE 2014
 • Hotărârea 302/2013 - Municipiul București - 10.12.2013

  HOTARAREnr. 302 din 2013-12-10 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI IMOBILUL TEREN IN SUPRAFATA DE 218,7 MP DIN ACTE, IAR DIN MASURATORI 240 MP, SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR. SF. ELEFTERIE NR. 41, SECTOR 5
 • Hotărârea 301/2013 - Municipiul București - 10.12.2013

  HOTARAREnr. 301 din 2013-12-10 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI IMOBILUL TEREN IN SUPRAFATA DE 324 MP SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 146A, SECTOR 5
 • Hotărârea 300/2013 - Municipiul București - 10.12.2013

  HOTARAREnr. 300 din 2013-12-10 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 SA ACTIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI IMOBILUL TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP (499,79 MP DIN MASURATORI) SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR. SERBOTA NR. 10, SECTOR 5
 • Hotărârea 299/2013 - Municipiul București - 10.12.2013

  HOTARAREnr. 299 din 2013-12-10 PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE INCHEIAT IN BAZA HOTARARII G.G.M.B. NR. 352/2009 PENTRU IMOBILUL SITUAT IN SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI COMPLETEAZA HCGMB NR. 352/2009
 • Hotărârea 298/2013 - Municipiul București - 28.11.2013

  HOTARAREnr. 298 din 2013-11-28 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL SOS NORDULUI NR. 56-60A, SECROR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 297/2013 - Municipiul București - 28.11.2013

  HOTARAREnr. 297 din 2013-11-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. DRAGOSLAVELE NR. 6, 8, 8A - STR. MUNTII TATRA NR. 17, SECTOR 1
 • Hotărârea 296/2013 - Municipiul București - 28.11.2013

  HOTARAREnr. 296 din 2013-11-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA PLEVNEI NR. 159, SECTOR 6
 • Hotărârea 295/2013 - Municipiul București - 28.11.2013

  HOTARAREnr. 295 din 2013-11-28 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC DE DETALUI (PUD) BDUL MIRCEA ELIADE NR. 7B, SECTOR 1
 • Hotărârea 294/2013 - Municipiul București - 28.11.2013

  HOTARAREnr. 294 din 2013-11-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)-INCHIDERE INEL MEDIAN DE CIRCULATIE LA ZONA DE NORD-AUTOSTRADA URBANA TRONSON CUPRINS INTRE LACUL MORII SI SOSEAUA COLENTINA SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 292/2014
 • Hotărârea 293/2013 - Municipiul București - 28.11.2013

  HOTARAREnr. 293 din 2013-11-28 PRIVIND INDREPTAREA ERORII CUPRINSE IN ANEXA NR. 2 A HOTARARII C.G.M.B. NR. 278/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 6, BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 278/2013
 • Hotărârea 292/2013 - Municipiul București - 28.11.2013

  HOTARAREnr. 292 din 2013-11-28 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM ABROGA HCGMB NR. 217/1999
 • Hotărârea 291/2013 - Municipiul București - 28.11.2013

  HOTARAREnr. 291 din 2013-11-28 PRIVIND INCHEIEREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE INTRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "DEALUL SPIRII" AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SUSTINEREA CAMPANIILOR SI EVENIMENTELOR ORGANIZATE IN DOMENIUL PREGATIRII POPULATIEI SCOLARE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA
 • Hotărârea 290/2013 - Municipiul București - 28.11.2013

  HOTARAREnr. 290 din 2013-11-28 PRIVIND INSTITUIREA TAXEI HOTELIERE INCEPAND CU ANUL 2014
 • Hotărârea 289/2013 - Municipiul București - 28.11.2013

  HOTARAREnr. 289 din 2013-11-28 PENTRU APROBAREA MODIFICARII HOTARARII C.G.M.B. NR. 183/28.06.2013 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL RADET BUCURESTI PE ANUL 2013
 • Hotărârea 288/2013 - Municipiul București - 28.11.2013

  HOTARAREnr. 288 din 2013-11-28 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "PENTRATIE BULEVARDUL TIMISOARA" ABROGA HCGMB NR. 28/2010 ABROGA HCGMB NR. 106/2010
 • Hotărârea 287/2013 - Municipiul București - 28.11.2013

  HOTARAREnr. 287 din 2013-11-28 PRIVIND UTILIZAREA UNOR SUME DIN FONDUL DE REZERVA LA DISPOZITIA C.G.M.B. APROBAT IN BUGETUL PE ANUL 2013 PENTRU SUPLIMENTAREA SUBVENTIEI PENTRU DIFERENTA PRET SI TARIF PENTRU TRANSPORTUL IN COMUN SI REDISTRIBUIRI DE SUME INTRE BUGETELE UNOR INSTITUTII DE INTERES LOCAL FINANTATE DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2013
 • Hotărârea 286/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 286 din 2013-10-31 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 8.000 MII LEI DIN FONDUL DE REZERVA LA DISPOZITIA AUTORITATILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN BUGETUL PE ANUL 2013 PENTRU PLATA CORECTIEI FINANCIARE AFERENTE MASURII 2004 GLINA FAZA I
 • Hotărârea 285/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 285 din 2013-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. POMILOR NR. 17 - STR. DUDULUI NR. 41, SECTOR 6
 • Hotărârea 283/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 283 din 2013-10-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR. 69N SI 69P, SECTOR 1
 • Hotărârea 282/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 282 din 2013-10-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) BULEVARDUL EXPOZITIEI NR. 22-30, (NUMAR CADASTRAL NR. 261896), SECTOR 1
 • Hotărârea 281/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 281 din 2013-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL BDUL 1 MAI NR. 51-55, SECTOR 6, BUCURESTI
 • Hotărârea 280/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 280 din 2013-10-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL STR. AVIONULUI NR. 52-70, SECTOR 1
 • Hotărârea 279/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 279 din 2013-10-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) SOSEAUA GHEORGHE IONESCU SISESTI NR. 8A, SECTOR 1
 • Hotărârea 278/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 278 din 2013-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 6, BUCURESTI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 293/2013
 • Hotărârea 277/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 277 din 2013-10-31 PRIVIND REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE A UNOR TERENURI DE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 276/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 276 din 2013-10-31 PRIVIND EXPERTIZAREA IN VEDERA STABILIRII PRETULUI SI CUMPARAREA UNUI NUMAR DE 18 APARTAMENTE SITUATE IN SOSEAUA BUCURESTI-TARGOVISTE NR. 16 SI 16A, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 275/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 275 din 2013-10-31 PRIVIND ELABORAREA UNOR STUDII PROSPECTIVE PENTRU UNELE CLADIRI PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SITUATE IN CENTRUL ISTORIC
 • Hotărârea 274/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 274 din 2013-10-31 PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI UNUI IMOBIL CU DESTINATIA DE UNITATE DE INVATAMANT AFLAT IN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
 • Hotărârea 273/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 273 din 2013-10-31 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 237/2013 PENTRU MODIFICAREA PCT 3.11 ALIN. (4) DIN ANEXA 1A LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 3/29.01.2013 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCEPAND CU ANUL 2013 REVOCA HCGMB NR. 237/2013
 • Hotărârea 272/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 272 din 2013-10-31 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CGMB NR. 51/2003 PRIVIND MASURI DE IMBUNATATIRE A ACTIVITATII IN PIETELE AGROALIMENTARE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 51/2013
 • Hotărârea 271/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 271 din 2013-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2014
 • Hotărârea 270/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 270 din 2013-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2014
 • Hotărârea 269/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 269 din 2013-10-31 PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI PENTRU STRAZILE SITUATE IN ZONA C DIN CARTIERUL CONSTANTIN BRANCUSI, SECTOR 6
 • Hotărârea 268/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 268 din 2013-10-31 PRIVIND STABILIREA PRETURILOR MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI, PENTRU ANUL 2014
 • Hotărârea 267/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 267 din 2013-10-31 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI ALOCATIEI ZILNICE DE HRANA PENTRU BENEFICIARII CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL SI AI CENTRELOR DE INGRIJIRE SI ASISTENTA SOCIALA DIN SUBORDINEA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 38/2010
 • Hotărârea 266/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 266 din 2013-10-31 PRIVIND APROBAREA INTELEGERII DE COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI DIN ROMANIA SI GUVERNORATUL BAGDAD DIN IRAK
 • Hotărârea 265/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 265 din 2013-10-31 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZATIEI ANUALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI LA ASOCIATIA METROPOLIS-CGLU
 • Hotărârea 264/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 264 din 2013-10-31 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZATIEI ANUALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI LA ORGANIZATIA MONDIALA A ORASELOR SI ADMINISTRATIILOR LOCALE IN DOMENIUL GUVERNARII ELECTRONICE (WE GO)
 • Hotărârea 263/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 263 din 2013-10-31 PRIVIND RETRAGEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN CADRUL ASOCIATIEI INTERNATIONALE POLIS
 • Hotărârea 262/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 262 din 2013-10-31 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE A UNUI IMOBIL-TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA S.C. KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA MODIFICA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 261/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 261 din 2013-10-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, IMOBILUL-TEREN IN SUPRAFATA DE 416 MP, SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR. PESTERA DAMBOVICIOAREI NR. 1A SECTOR 6
 • Hotărârea 260/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 260 din 2013-10-31 PRIVIND TRANSMITEREA SOLICITARII CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI REFERITOARE LA TRECEREA UNEI SECTIUNI DIN IMOBILUL SITUAT IN DRUMUL TABEREI NR. 7B, SECTOR 6, COMPUS DIN TEREN IN SUPRAFATA DE 1535 MP SI CONSTRUCTIE, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMAN SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE, IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6
 • Hotărârea 259/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 259 din 2013-10-31 PRIVIND MAJORAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL LA LIMITA PLAFONULUI APROBAT SI REDISTRIBUIRI DE SUME INTRE BUGETELE UNOR INSTITUTII DE INTERES LOCAL FINANTATE DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2013 PENTRU CONSULTAREA ANEXELOR DATI CLIC AICI
 • Hotărârea 258/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 258 din 2013-10-31 PRIVIND MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "RESTAURAREA, EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA A HANULUI GABROVENI" APROBATI PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 111/2010 MODIFICA HCGMB NR. 111/2010
 • Hotărârea 257/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 257 din 2013-10-31 PRIVIND APROBAREA PROPUNERILOR IN VEDEREA NUMIRII DE CATRE ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA S.C. SERVICE CICLOP S.A.
 • Hotărârea 256/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 256 din 2013-10-31 PRIVIND NUMIREA DOMNULUI NICULESCU M. NICOLAE CA MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI
 • Hotărârea 255/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 255 din 2013-10-31 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRI IN COMISIA SPECIAL CONSTITUITA PENTRU REPARTIZAREA LOCUINTELOR SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 194/2016
 • Hotărârea 254/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 254 din 2013-10-31 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRECEREA IMOBILULUI 1868 BUCURESTI, COMPUS DIN TEREN SI CONSTRUCTII, IN SUPRAFATA DE 9051 MP, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE, IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 253/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 253 din 2013-10-31 PENTRU MODIFICAREA ART. 6 ALIN.6.2.6 DIN ANEXA 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 97/2013 PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE MODIFICA HCGMB NR. 97/2013
 • Hotărârea 252/2013 - Municipiul București - 31.10.2013

  HOTARAREnr. 252 din 2013-10-31 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 330/2009 PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINTELOR ACHIZITIONATE DIN FONDURI PROPRII ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 330/2009 SE COMPLETEAZA PRIN H.C.G.M.B. NR. 296/2016
 • Hotărârea 251/2013 - Municipiul București - 26.09.2013

  HOTARAREnr. 251 din 2013-09-26 PRIVIND REVOCAREA DIN FUNCTIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. CICLOP S.A., NUMITI PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 87/2009 SI HOTARAREA C.G.M.B. NR. 10/2011
 • Hotărârea 250/2013 - Municipiul București - 26.09.2013

  HOTARAREnr. 250 din 2013-09-26 PRIVIND COMPLETAREA ANEXELOR NR. 1 SI NR. 2 ALE HOTARARII C.G.M.B. NR. 161/2010 PENTRU APROBAREA LISTELOR CU ORDINEA DE PRIORITATE, IN VEDEREA ATRIBUITII SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA, BENEFICIARILOR LEGII NR. 341/2004 A RECUNOSTINTEI FATA DE EROII-MARTIRI SI LUPTATORI CARE AU CONTRIBUIT LA VICTORIA REVOLUTIEI ROMANE DIN DECEMBRIE 1989, PRECUM SI FATA DE PERSOANELE CARE SI-AU JERTFIT VIATA SAU AU AVUT DE SUFERIT IN URMA REVOLTEI MUNCITORESTI ANTICOMUNISTE DE LA BRASOV DIN NOIEMBRIE 1987. SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 8/2015
 • Hotărârea 249/2013 - Municipiul București - 26.09.2013

  HOTARAREnr. 249 din 2013-09-26 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE ATRIBUIRI PROPUSA DE CATRE "COMISIA DE EVALUARE A SITUATIILOR SOCIALE DEOSEBITE IN CARE SE GASESC CETATENII MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 248/2013 - Municipiul București - 26.09.2013

  HOTARAREnr. 248 din 2013-09-26 PRIVIND MODIFICAREA ALOCATIEI DE HRANA A PERSOANELOR REZIDENTIATE IN CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "ACADEMICIAN NICOLAE CAJAL"
 • Hotărârea 247/2013 - Municipiul București - 26.09.2013

  HOTARAREnr. 247 din 2013-09-26 PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 206/2013 PENTRU MODIFICAREA HCLMB 16/1994 PRIVIND APROBAREA "NORMELOR PENTRU AVIZAREA, AUTORIZAREA, COORDONAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE INFRASTRUCTURA(TEHNICO-EDILITARE SI STRADALE) DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 246/2013 - Municipiul București - 26.09.2013

  HOTARAREnr. 246 din 2013-09-26 PRIVIND ELIMINAREA EXEMPLARELOR DE ARBORI USCATI 100% SI A EXEMPLARELOR IN DECLIN BIOLOGIC DIN SPECIA "POPULUS" DE PE DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 245/2013 - Municipiul București - 26.09.2013

  HOTARAREnr. 245 din 2013-09-26 PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 10 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 1239/29.03.2000 INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, IN CALITATE DE CONCEDENT, SI S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A., IN CALITATE DE CONCESIONAR, CU PRIVIRE LA FURNIZAREA DE SERVICII DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI ABROGA H.C.G.M.B. NR. 285/2010
 • Hotărârea 244/2013 - Municipiul București - 26.09.2013

  HOTARAREnr. 244 din 2013-09-26 PRIVIND VIRARI DE CREDITE INTRE CAPITOLELE BUGETARE SI INSTITUTII PUBLICE IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2013
 • Hotărârea 243/2013 - Municipiul București - 26.09.2013

  HOTARAREnr. 243 din 2013-09-26 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 1700 MII LEI DIN FONDUL DE REZERVA LA DISPOZITIA AUTORITATILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN BUGETUL PE ANUL 2013 PENTRU CLUBUL SPORTIV AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 242/2013 - Municipiul București - 26.09.2013

  HOTARAREnr. 242 din 2013-09-26 PRIVIND ACORDAREA UNOR AJUTOARE FINANCIARE DE URGENTA JUDETULUI GALATI, AFECTAT DE VIITURILE DECLANSATE DE PRECIPITATII
 • Hotărârea 241/2013 - Municipiul București - 26.09.2013

  HOTARAREnr. 241 din 2013-09-26 PENTRU MODIFICAREA ART. 6 ALIN. (1) DIN HOTARAREA C.G.M.B NR. 243/2009 PRIVIND CONTROLUL REPRODUCTIEI CAINILOR DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 240/2013 - Municipiul București - 26.09.2013

  HOTARAREnr. 240 din 2013-09-26 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRECEREA IMOBILELOR PATINOAR ARTIFICIAL "MIHAI FLAMAROPOL" SI A TERENULUI AFERENT, SITUATE IN BD. BASARABIEI NR. 35, SECTOR 2 DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TINERETULUI SI SPORTULUI - COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LIA MANOLIU" IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 239/2013 - Municipiul București - 26.09.2013

  HOTARAREnr. 239 din 2013-09-26 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA OCTOMBRIE 2013 - DECEMBRIE 2013
 • Hotărârea 238/2013 - Municipiul București - 11.09.2013

  HOTARAREnr. 238 din 2013-09-11 PENTRU REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 235/2013 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII REFERENDUMULUI LOCAL CU PRIVIRE LA GESTIONAREA CAINILOR FARA DETINATOR DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 237/2013 - Municipiul București - 06.09.2013

  HOTARAREnr. 237 din 2013-09-06 PENTRU MODIFICAREA PCT. 3.11 ALIN. (4) DIN ANEXA 1A LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 3/29.01.2013 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCEPAND CU ANUL 2013 SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 273/2013
 • Hotărârea 236/2013 - Municipiul București - 06.09.2013

  HOTARAREnr. 236 din 2013-09-06 PRIVIND GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN DIN ADAPOSTURILE AUTORITATII PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR (ASPA)
 • Hotărârea 235/2013 - Municipiul București - 06.09.2013

  HOTARAREnr. 235 din 2013-09-06 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII REFERENDUMULUI LOCAL CU PRIVIRE LA GESTIONAREA CAINILOR FARA DETINATOR DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 234/2013 - Municipiul București - 28.08.2013

  HOTARAREnr. 234 din 2013-08-28 PENTRU ABROGAREA ART. 3 SI MODIFICAREA ART. 4 DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 139/2001 PRIVIND TRANSMITEREA PARCULUI "ORASELUL COPIILOR" DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4
 • Hotărârea 233/2013 - Municipiul București - 28.08.2013

  HOTARAREnr. 233 din 2013-08-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. LOUIS PASTEUR NR. 46A, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 232/2013 - Municipiul București - 28.08.2013

  HOTARAREnr. 232 din 2013-08-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PUD - STR. ATANASIE DEMOSTHEN NR. 29, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 231/2013 - Municipiul București - 28.08.2013

  HOTARAREnr. 231 din 2013-08-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - STR. DIMITRIE MARINESCU NR. 40, SECTOR 2
 • Hotărârea 230/2013 - Municipiul București - 28.08.2013

  HOTARAREnr. 230 din 2013-08-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PIATA PRESEI LIBERE, SECTOR 1 - PASAJ RUTIER SUBTERAN SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 17/2014
 • Hotărârea 229/2013 - Municipiul București - 28.08.2013

  HOTARAREnr. 229 din 2013-08-28 PRIVIND SCOATEREA DIN PROPRIETATEA PUBLICA A UNOR CONSTRUCTII SITUATE IN INCINTA FOSTULUI SPITAL CARITAS DIN STR. TRAIAN NR. 29, SECTOR 3, BUCURESTI, IN VEDEREA DEMOLARII
 • Hotărârea 228/2013 - Municipiul București - 28.08.2013

  HOTARAREnr. 228 din 2013-08-28 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI SCOALA NATIONALA DE STUDII ADMINISTRATIVE (SNSPA) IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNOR EVENIMENTE IN CADRUL PRIOECTULUI "ANUL CETATENIEI EUROPENE LA SNSPA"
 • Hotărârea 227/2013 - Municipiul București - 28.08.2013

  HOTARAREnr. 227 din 2013-08-28 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, FUNDATIA CRUCEA ALB-GALBENA SI ASOCIATIA DE AJUTOR MUTUAL BUCURESTI IN VEDEREA ASIGURARII CONTINUITATII PROIECTULUI "CENTRUL PILOTDE COORDONARE A SERVICIILOR DE INGRIJIRI LA DOMICILIU DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 226/2013 - Municipiul București - 28.08.2013

  HOTARAREnr. 226 din 2013-08-28 PRIVIND REVIZUIREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI DIN CADRUL PROIECTULUI "REABILITAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN BUCURESTI"
 • Hotărârea 225/2013 - Municipiul București - 28.08.2013

  HOTARAREnr. 225 din 2013-08-28 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PRIVIND FORAREA A 12 PUTURI DE APA POTABILA DE MARE ADANCIME CA PARTE INTEGRANTA A TABERELOR DE SINISTRATI CE VOR FI CREATE IN INCINTA CELOR 12 SCOLI DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CAZ DE CALAMITATI NATURALE, IN BAZA PROTOCOLULUI SEMNAT DE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 224/2013 - Municipiul București - 28.08.2013

  HOTARAREnr. 224 din 2013-08-28 PRIVIND INCHEIEREA UNUI PARTENERIAT INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI PATRONATUL TINERILOR INTREPRINZATORI DIN ROMANIA IN VEDEREA STIMULARII CULTURII ANTREPRENORIALE IN RANDUL TINERILOR SI DEZVOLTAREA DE PROGRAME DE ACTIVITATI ANTREPRENORIALE PRACTICE, PRIN INTERMEDIUL INCUBATORULUI DE AFACERI STARTUP ROMANIA
 • Hotărârea 223/2013 - Municipiul București - 29.07.2013

  HOTARAREnr. 223 din 2013-07-29 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BUCURESTI LA "PROGRAMUL DE STIMULARE A INNOIRII PARCULUI AUTO NATIONAL"
 • Hotărârea 222/2013 - Municipiul București - 29.07.2013

  HOTARAREnr. 222 din 2013-07-29 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRECEREA TERENULUI SITUAT IN BUCURESTI, INTRE BD. GENIULUI SI BD. VASILE MILEA, SECTOR 6, IN SUPRAFATA DE 3.000 MP, DIN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI IN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA ASIGURARII ACCESULUI AUTO CATRE NOUL SEDIU AL SERVICIULUI DE PROTECTIE SI PAZA
 • Hotărârea 221/2013 - Municipiul București - 29.07.2013

  HOTARAREnr. 221 din 2013-07-29 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL - STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 121-123, SECTOR 1
 • Hotărârea 220/2013 - Municipiul București - 29.07.2013

  HOTARAREnr. 220 din 2013-07-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR. 17-21, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 219/2013 - Municipiul București - 29.07.2013

  HOTARAREnr. 219 din 2013-07-29 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC DE DETALIU - STR. VIITORULUI NR. 5, SECTOR 2
 • Hotărârea 218/2013 - Municipiul București - 29.07.2013

  HOTARAREnr. 218 din 2013-07-29 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE INCHEIAT INTRE CLUBUL SPORTIV AL ARMATEI STEAUA BUCURESTI, CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI SI CLUBUL SPORTIV BASCHET ATLETIC BUCURESTI SE COMPLETEAZA PRIN H.C.G.M.B. NR. 26/2016
 • Hotărârea 217/2013 - Municipiul București - 29.07.2013

  HOTARAREnr. 217 din 2013-07-29 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA PROIECTUL DE TIP POSDRU PE AXA 1.2 IN PARTENERIAT CU ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI, IN VEDEREA CREARII CENTRULUI COMUNITAR DE INVATARE PERMANENTA BUCURESTI
 • Hotărârea 216/2013 - Municipiul București - 29.07.2013

  HOTARAREnr. 216 din 2013-07-29 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI FUNDATIA JOYO IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "SCOALA E DE PARTEA TA!"
 • Hotărârea 215/2013 - Municipiul București - 04.07.2013

  HOTARAREnr. 215 din 2013-07-04 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 85/2012 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE BUCURESTI-ILFOV (ADIBI) SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 46/2016
 • Hotărârea 214/2013 - Municipiul București - 04.07.2013

  HOTARAREnr. 214 din 2013-07-04 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 51/2013 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC "COLTEA" SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 38/2017
 • Hotărârea 213/2013 - Municipiul București - 04.07.2013

  HOTARAREnr. 213 din 2013-07-04 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 99/2013 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A. SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 142/2017
 • Hotărârea 212/2013 - Municipiul București - 04.07.2013

  HOTARAREnr. 212 din 2013-07-04 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 150/2012 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECTIE FORMATA DIN 5 MEMBRI, SPECIALISTI IN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE, PENTRU A INTREPRINDE DEMERSURILE LEGALE SI ADMINISTRATIVE IN VEDEREA ORGANIZARII PROCEDURII DE EVALUARE/SELECTIE PREALABILA PENTRU NUMIREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA REGIILE AUTONOME DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI SI LA SOCIETATILE COMERCIALE LA CARE MUNICIPALITATEA ESTE ACTIONAR UNIC, MAJORITAR SAU LA CARE DETINE CONTROLUL, DUPA CAZ
 • Hotărârea 211/2013 - Municipiul București - 04.07.2013

  HOTARAREnr. 211 din 2013-07-04 PENTRU COMPLETAREA SI MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 77/2012 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 210/2013 - Municipiul București - 04.07.2013

  HOTARAREnr. 210 din 2013-07-04 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE CATRE POLITIA LOCALA SECTOR 5, A SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DIN CALEA FERENTARI NR. 72, SECTOR 5 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 58/2014
 • Hotărârea 209/2013 - Municipiul București - 04.07.2013

  HOTARAREnr. 209 din 2013-07-04 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA INFIINTAREA COMPLEXULUI MULTIFUNCTIONAL "TABITA", CA UNITATE DE ASISTENTA SOCIO-MEDICALA, CU PERSONALITATE JURIDICA, IN SUBORDINEA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3
 • Hotărârea 208/2013 - Municipiul București - 04.07.2013

  HOTARAREnr. 208 din 2013-07-04 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 84/2012 PRIVIND DESEMNAREA A TREI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRI IN COMISIA PENTRU INDRUMAREA SI SUPRAVEGHEREA COMISIILOR ORGANIZATE LA NIVEL DE SECTOARE PENTRU APLICAREA LEGII NR. 550/2002 MODIFICA HCGMB NR. 84/2012 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 189/2016
 • Hotărârea 207/2013 - Municipiul București - 04.07.2013

  HOTARAREnr. 207 din 2013-07-04 PRIVIND APROBAREA ANUNTULUI PUBLIC-CADRU PENTRU EVALUAREA/SELECTIA PREALABILA IN VEDEREA NUMIRII MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA S.C. SERVICE CICLOP S.A. MODIFICA HCGMB NR. 189/2012
 • Hotărârea 206/2013 - Municipiul București - 04.07.2013

  HOTARAREnr. 206 din 2013-07-04 PENTRU MODIFICAREA H.C.L.M.B 16/1994 PRIVIND APROBAREA "NORMELOR PENTRU AVIZAREA, AUTORIZAREA, COORDONAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE INFRASTRUCTURA (TEHNICO-EDILITARE SI STRADALE) DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 205/2013 - Municipiul București - 04.07.2013

  HOTARAREnr. 205 din 2013-07-04 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE INTRE OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI SI CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 204/2013 - Municipiul București - 04.07.2013

  HOTARAREnr. 204 din 2013-07-04 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI PE ANUL 2013
 • Hotărârea 203/2013 - Municipiul București - 04.07.2013

  HOTARAREnr. 203 din 2013-07-04 PRIVIND SOLICITAREA CATRE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI PENTRU REVIZUIREA PLANULUI DE ADMINISTRARE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI
 • Hotărârea 202/2013 - Municipiul București - 04.07.2013

  HOTARAREnr. 202 din 2013-07-04 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 96/2013 PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI
 • Hotărârea 201/2013 - Municipiul București - 04.07.2013

  HOTARAREnr. 201 din 2013-07-04 PENTRU MODIFICAREA ART. 7 DIN ANEXA 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 97/2013 PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERIGIEI TERMICE
 • Hotărârea 200/2013 - Municipiul București - 04.07.2013

  HOTARAREnr. 200 din 2013-07-04 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 04 IULIE 2013 - 03 OCTOMBRIE 2013
 • Hotărârea 199/2013 - Municipiul București - 28.06.2013

  HOTARAREnr. 199 din 2013-06-28 PRIVIND APROBAREA "PLANULUI COMITETULUI MUNICIPAL BUCURESTI PENTRU SITUATII DE URGENTA PE ANUL 2013" PRIVIND ASIGURAREA RESURSELOR UMANE, MATERIALE SI FINANCIARE NECESARE GESTIONARII SITUATIILOR DE URGENTA
 • Hotărârea 198/2013 - Municipiul București - 28.06.2013

  HOTARAREnr. 198 din 2013-06-28 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRECEREA TERENULUI CU SUPRAFATA DE 25.570,66 MP, DIN INCINTA DETASAMENTULUI DE POMPIERI "APARATORII PATRIEI" DIN CADRUL INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA "DEALUL SPIRII" AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE, IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 36/2014
 • Hotărârea 197/2013 - Municipiul București - 28.06.2013

  HOTARAREnr. 197 din 2013-06-28 PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 96/2012 ABROGA HCGMB NR. 115/2013 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 279/2014
 • Hotărârea 196/2013 - Municipiul București - 28.06.2013

  HOTARAREnr. 196 din 2013-06-28 PRIVIND APROBAREA SCOATERII DIN FUNCTIUNE, CASAREA SI DEMOLAREA IMOBILELOR SITUATE IN STR. HARALAMBIE BOTESCU NR. 11 SI NR. 12, SECTOR 1, IN VEDEREA RELOCARII (TRANSLATARII) PENTRU CONTINUAREA SI FINALIZAREA LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "DUBLAREA DIAMETRALEI N-S PE TRONSONUL BUZESTI-BERZEI-VASILE PARVAN-B.P. HASDEU-URANUS-CALEA RAHOVEI"
 • Hotărârea 195/2013 - Municipiul București - 28.06.2013

  HOTARAREnr. 195 din 2013-06-28 PRIVIND SCOATEREA DIN PROPRIETATEA PUBLICA A UNOR SPATII SITUATE IN INCINTA SPITALULUI CLINIC DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR "FOISOR", IN VEDEREA DEMOLARII MODIFICA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 194/2013 - Municipiul București - 28.06.2013

  HOTARAREnr. 194 din 2013-06-28 PRIVIND SCOATEREA DIN PROPRIETATEA PUBLICA A UNOR CONSTRUCTII SITUATE IN INCINTA SPITALULUI CLINIC DE COPII "DR. VICTOR GOMOIU", IN VEDEREA DEMOLARII MODIFICA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 193/2013 - Municipiul București - 28.06.2013

  HOTARAREnr. 193 din 2013-06-28 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNULUI ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA SECTORULUI DE DRUM NATIONAL, AVAND INDICATIVUL DN1 KM 7 + 535 - KM 11 +938, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA DEPARTAMENTULUI PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURA SI INVESTITII STRAINE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR
 • Hotărârea 192/2013 - Municipiul București - 28.06.2013

  HOTARAREnr. 192 din 2013-06-28 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII CGMB NR. 39/2006 PRIVIND ATRIBUIREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. SCARLAT VARNAV NR. 30, SECTOR 6, IN FOLOSINTA GRATUITA, ASOCIATIEI SAMUSOCIAL DIN ROMANIA, PE TERMEN DE 10 ANI - PERIOADA DERULARII PROIECTULUI- IN VEDEREA INFIINTARII UNUI ADAPOST DE NOAPTE SI AMBULANTA SOCIALA PENTRU PERSOANELE ADULTE FARA ADAPOST DIN BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 39/2006
 • Hotărârea 191/2013 - Municipiul București - 28.06.2013

  HOTARAREnr. 191 din 2013-06-28 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 123/2010 PRIVIND UNELE MASURI DE ASIGURARE A SALUBRIZARII PRIN SPALAREA CU JET DE APA SUB PRESIUNE A CAROSABILULUI MODIFICA HCGMB NR. 123/2010
 • Hotărârea 190/2013 - Municipiul București - 28.06.2013

  HOTARAREnr. 190 din 2013-06-28 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 122/2010 PRIVIND APROBAREA UNOR MASURI SI ACTIUNI PENTRU ORGANIZARILE DE SANTIERE DE CONSTRUCTII SI DEMOLARI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 122/2010
 • Hotărârea 189/2013 - Municipiul București - 28.06.2013

  HOTARAREnr. 189 din 2013-06-28 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 121/2010 PRIVIND UNELE MASURI DE ASIGURARE A INGRADIRII, SALUBRIZARII SI IGIENIZARII TERENURILOR VIRANE IN MUNICIPIUL BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 121/2010
 • Hotărârea 188/2013 - Municipiul București - 28.06.2013

  HOTARAREnr. 188 din 2013-06-28 PRIVIND COOPERAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 PRIN DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 CU ASOCIATIA PARTIDA ROMILOR PRO-EUROPA IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN A PROIECTULUI "ACTE DE IDENTITATE O SANSA LA INTEGRARE A CETATENILOR DE ETNIE ROMA DIN COMUNITATEA SECTORULUI 6"
 • Hotărârea 187/2013 - Municipiul București - 28.06.2013

  HOTARAREnr. 187 din 2013-06-28 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ARAS - ASOCIATIA ROMANA ANTI-SIDA PENTRU DERULAREA PROIECTULUI "UN PAS INAINTE PENTRU INTEGRAREA SOCIALA A PERSOANELOR VULNERABILE DIN BUCURESTI"
 • Hotărârea 186/2013 - Municipiul București - 28.06.2013

  HOTARAREnr. 186 din 2013-06-28 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII TEATRULUI DE ANIMATIE TANDARICA, IN CALITATE DE MEMBRU FONDATOR, LA CONSTITUIREA UNIMA ROMANIA - UNIUNEA INTERNATIONALA DE TEATRU CU PAPUSI SI MARIONETE
 • Hotărârea 185/2013 - Municipiul București - 28.06.2013

  HOTARAREnr. 185 din 2013-06-28 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII TEATRULUI DE ANIMATIE TANDARICA, IN CALITATE DE MEMBRU FONDATOR, LA CONSTITUIREA ASSITEJ ROMANIA - ASOCIATIA INTERNATIONALA DE TEATRU PENTRU COPII SI TINERET
 • Hotărârea 184/2013 - Municipiul București - 28.06.2013

  HOTARAREnr. 184 din 2013-06-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE - RADET BUCURESTI
 • Hotărârea 183/2013 - Municipiul București - 28.06.2013

  HOTARAREnr. 183 din 2013-06-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL RADET BUCURESTI PE ANUL 2013 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 289/2013
 • Hotărârea 182/2013 - Municipiul București - 28.06.2013

  HOTARAREnr. 182 din 2013-06-28 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 700,0 MII LEI DIN BUGETUL ASSMB APROBAT PRIN HOTARAREA CGMB NR. 129/2013, PENTRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU MICROBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE "CANTACUZINO" PENTRU LANSAREA PRODUCTIEI VACCINULUI ANTITUBERCULOS (BCG)
 • Hotărârea 181/2013 - Municipiul București - 28.06.2013

  HOTARAREnr. 181 din 2013-06-28 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE PRIMARIA SECTOR 5 A IMOBILULUI SITUAT IN STR. CONSTANTIN MILLE NR. 10, SECTOR 1, PE DURATA CONSOLIDARII SEDIULUI PRIMARIEI SECTOR 5 DIN B-DUL REGINA ELISABETA NR. 29-31, SECTOR 5. MODIFICA HCGMB NR. 109/2003
 • Hotărârea 180/2013 - Municipiul București - 28.06.2013

  HOTARAREnr. 180 din 2013-06-28 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA INDEPLINIRII PROCEDURILOR LEGALE, URMARE A EXERCITARII DREPTULUI DE PREEMTIUNE PENTRU IMOBILUL SITUAT IN STR. LIPSCANI NR. 18-20, SECTOR 3, PRECUM SI INCHEIEREA ACTELOR SI TRANZACTIILOR NECESARE PENTRU SCHIMBUL INTRE IMOBILUL SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 15, SECTOR 3, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IMOBILUL SITUAT IN STR. LIPSCANI NR. 18-20, SECTOR 3, PROPRIETATEA SC BANCA COMERCIALA ROMANA SA, CU PLATA SULTEI STABILITA PRIN RAPORTUL DE EVALUARE, IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROGRAMULUI MULTIANUAL "PINACOTECA MUNICIPIULUI BUCURESTI", APROBAT PRIN HCGMB CGMB NR. 134/2012
 • Hotărârea 179/2013 - Municipiul București - 28.06.2013

  HOTARAREnr. 179 din 2013-06-28 PRIVIND MODIFICARI SI COMPLETARI IN UNELE ANEXE ALE HOTARARII CGMB NR. 129/27.04.2013 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2013 MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 129/2013
 • Hotărârea 178/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 178 din 2013-05-31 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOAMNEI MIHAILOVICI VIRGINIA
 • Hotărârea 177/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 177 din 2013-05-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SOSEAUA ORHIDEELOR NR. 46, SECTOR 1
 • Hotărârea 176/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 176 din 2013-05-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ - EXTINDERE PUZ - ANSAMBLUL A.N.L. "HENRI COANDA" PE TRASEUL DRUMUL NISIPOASA, STR. AVIONULUI, SECTOR 1
 • Hotărârea 175/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 175 din 2013-05-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PUD - STR. CONSTANTIN SANDU ALDEA NR. 30, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 174/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 174 din 2013-05-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PUD - STR. NUVELEI NR. 3-5, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 173/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 173 din 2013-05-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SOSEAUA BUCURESTI-PLOIESTI NR. 83-85-87, SECTOR 1
 • Hotărârea 172/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 172 din 2013-05-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ- MODERNIZARE PIATA ROMANA SI PASAJ PIETONAL, SECTOR 1
 • Hotărârea 171/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 171 din 2013-05-31 PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII DE CATRE CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR SERVICII DE CONSULTANTA, ASISTENTA SI/SAU REPREZENTARE JURIDICA
 • Hotărârea 170/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 170 din 2013-05-31 PRIVIND INCHEIEREA UNOR ACORDURI-CADRU DE CONSULTANTA, ASISTENTA SI/SAU REPREZENTARE JURIDICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 169/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 169 din 2013-05-31 PRIVIND INCHEIEREA UNOR ACORDURI-CADRU DE CONSULTANTA, ASISTENTA SI/SAU REPREZENTARE JURIDICA PENTRU WORLD TRADE CENTER
 • Hotărârea 168/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 168 din 2013-05-31 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RAMURI TEI NR. 22, SECTOR 2 DIN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SUSPENDATA PRIN ADRESA NR. SM/10040/P/14.10.2013, EMISA DE PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 167/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 167 din 2013-05-31 PRIVIND TRECEREA UNOR CONSTRUCTII, SITUATE IN SOS. COTROCENI NR. 34, SECTOR 6, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL ACESTUIA SI DESFIINTAREA LOR PRIN DEMOLARE IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "SISTEM DE MANAGEMENT AL SITUATIILOR DE URGENTA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI" MODIFICA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 166/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 166 din 2013-05-31 PRIVIND DESEMNAREA UNUI CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRU IN GRUPUL DE LUCRU AL INSTITUTIILOR SI AUTORITATILOR PUBLICE LOCALE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR LEGII NR 35/2007 PRIVIND CRESTEREA SIGURANTEI IN UNITATILE DE INVATAMANT ABROGA HCGMB NR. 27/2009
 • Hotărârea 165/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 165 din 2013-05-31 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMITETUL DE IMPLEMENTARE A "SOLUTIEI RETINUTE" PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI, PREVAZUTA LA ART. 4 DIN MEMORANDUMUL CU TEMA "REALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA PRIN SISTEM DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICA INTEGRAT (SACET) IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI MUNICIPIUL CONSTANTA" APROBAT IN SEDINTA GUVERNULUI ROMANIEI DIN DATA DE 27.03.2013, PENTRU REALIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA PRIN INTERMEDIUL UNUI SISTEM DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICA ("SACET") INTEGRAT - PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE, CONSTITUIT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 108/27.04.2013 MODIFICA HCGMB NR. 108/2013
 • Hotărârea 164/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 164 din 2013-05-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA PENTRU INFIINTAREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 PRIN DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 A UNEI SOCIETATI COMERCIALE PENTRU DESFASURAREA UNOR ACTIVITATI DE COMERT CU PRODUSE DE BAZA, PENTRU A VENI IN SPRIJINUL PERSOANELOR DEZAVANTAJATE
 • Hotărârea 163/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 163 din 2013-05-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA IMPLEMENTAREA DE MASURI SI DEZVOLTARE DE PROGRAME PENTRU EFICIENTIZAREA ENERGETICA IN SEDIILE ADMINISTRATIVE ALE PRIMARIEI SECTORULUI 6, INSTITUTIILE PUBLICE DE INTERES LOCAL AFLATE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6, PRECUM SI IN UNITATILE DE INVATAMANT DIN SECTORUL 6
 • Hotărârea 162/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 162 din 2013-05-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA COOPERAREA PRIN CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE SANATATE "SF. NECTARIE" CU ASOCIATIA PENTRU PARTENERIAT SI ALIANTE STRATEGICE LIFEGATE IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "IMBUNATATIREA SERVICIILOR SOCIO-MEDICALE"
 • Hotărârea 161/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 161 din 2013-05-31 PRIVIND COOPERAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI FEDERATIA NATIONALA A ASOCIATIILOR DE PARINTI - INVATAMANT PREUNIVERSITAR (FNAP-IP) IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNOR PROIECTE EDUCATIONALE
 • Hotărârea 160/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 160 din 2013-05-31 PRIVIND ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE PRIN PROGRAMUL LIFE+2013 - PILONUL GUVERNARE SI POLITICI DE MEDIU, IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI - "SOLUTII ANTI-PRAF in MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 159/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 159 din 2013-05-31 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI PE ANUL 2012 PRIVIND STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PROGRAMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A CALITATII AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 158/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 158 din 2013-05-31 PRIVIND REORGANIZAREA TEATRULUI EVREIESC DE STAT ABROGA HCGMB NR. 228/2009 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 157/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 157 din 2013-05-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE A HOTARI ASUPRA INCHEIERII PROTOCOLULUI DE COOPERARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN ROMANIA SI ORASUL YIWU DIN REPUBLICA POPULARA CHINEZA
 • Hotărârea 156/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 156 din 2013-05-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICI SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PENETRATIE BULEVARDUL TIMISOARA" MODIFICA HCGMB NR. 328/2006
 • Hotărârea 155/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 155 din 2013-05-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MANSARDARE CORP CLADIRE F LA SPITALUL DE BOLI CRONICE "SF. LUCA"
 • Hotărârea 154/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 154 din 2013-05-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSTRUIRE CANAL CHEILE TURZII, SECTOR 4"
 • Hotărârea 153/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 153 din 2013-05-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSTRUIRE CANAL INTERCEPTOR NOU PE STR. OLTENITEI INTRE COLECTOARELE A1-A3, SECTOR 4"
 • Hotărârea 152/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 152 din 2013-05-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII AL TEATRULUI ODEON "REABILITARE, RECONSTITUIRE, REPARARE FATADE SI REFACERE ILUMINAT EXTERIOR"
 • Hotărârea 151/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 151 din 2013-05-31 PRIVIND SUPLIMENTAREA BUGETULUI SPITALULUI DE PSIHIATRIE TITAN "DR. CONSTANTIN GORGOS" PE ANUL 2013, CU SUME DE LA CASA DE ASIGURARI D SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMULUI NATIONAL DE ONCOLOGIE
 • Hotărârea 150/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 150 din 2013-05-31 PRIVIND VALIDAREA MODIFICARILOR IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI INTERVENITE CA URMARE A APLICARII DISPOZITIILOR HOTARARII GUVERNULUI NR. 278/2013 PRIVIND SUPLIMENTAREA BUGETULUI MINISTERULUI SANATATII DIN FONDUL DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA GUVERNULUI, PREVAZUT IN BUGETUL PE ANUL 2013
 • Hotărârea 149/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 149 din 2013-05-31 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TAXEI MUNICIPALE PENTRU APA UZATA PENTRU ANUL 2013, CALCUL;ATA CONFORM ANEXEI 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 317/2008
 • Hotărârea 148/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 148 din 2013-05-31 PRIVIND INCHEIEREA CONTRACTELOR DE PRESTARI SERVICII IN VEDEREA CAPTURARII, TRANSPORTARII SI RETERITORIALIZRII CAINILOR FARA DETINATOR DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 147/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 147 din 2013-05-31 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 16/2010 PRIVIND INCHEIEREA CONTRACTELOR DE PRESTARI SERVICII CU MEDICII VETERINARI IN MUNICIPIUL BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 16/2010
 • Hotărârea 146/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 146 din 2013-05-31 PRIVIND INCHEIEREA CONTRACTELOR DE PRESTARI SERVICII IN VEDEREA STERILIZARII CAINILOR FARA DETINATOR IN PUNCTELE DE LUCRU ALE AUTORITATII PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR
 • Hotărârea 145/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 145 din 2013-05-31 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 243/2009 PRIVIND CONTROLUL REPRODUCTIEI CAINILOR IN MUNICIPIUL BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 243/2009
 • Hotărârea 144/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 144 din 2013-05-31 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 267/2010 PENTRU APROBAREA PROGRAMULUI DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A JUDETULUI ILFOV, A MODELULUI LICENTEI DE TRASEU SI A CONTRACTULUI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI SI ORASELE/COMUNELE DIN JUDETUL ILFOV MODIFICA HCGMB NR. 267/2010
 • Hotărârea 143/2013 - Municipiul București - 31.05.2013

  HOTARAREnr. 143 din 2013-05-31 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE REVIZUIT, AFERENT PROIECTULUI "FINALIZAREA STATIEI DE EPURARE GLINA, REABILITAREA PRINCIPALELOR COLECTOARE DE CANALIZARE SI A CANALULUI COLECTOR DAMBOVITA (CASETA)", PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI REVIZUITI, AFERENTI ETAPEI 1 A PROIECTULUI "FINALIZAREA STATIEI DE EPURARE GLINA, REABILITAREA PRINCIPALELOR COLECTOARE DE CANALIZARE SI A CANALULUI COLECTOR DAMBOVITA (CASETA)", CO-FINANTARII OBIECTIVELOR DE INVESTITII PENTRU ETAPA 1 A PROIECTULUI "FINALIZAREA STATIEI DE EPURARE GLINA, REABILITAREA PRINCIPALELOR COLECTOARE DE CANALIZARE SI A CANALULUI COLECTOR DAMBOVITA (CASETA)" SI APROBAREA CONTRACTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE EXTERNE DE LA INSTITUTII FINANCIARE INTERNATIONALE, IN VALOARE DE 6033181 EURO, PENTRU COFINANTAREA ETAPEI 1 A PROIECTULUI "FINALIZAREA STATIEI DE EPURARE GLINA, REABILITAREA PRINCIPALELOR COLECTOARE DE CANALIZARE SI A CANALULUI COLECTOR DAMBOVITA (CASETA)" MODIFICA HCGMB NR. 113/2012
 • Hotărârea 142/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 142 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - STR. EPISCOP VULCAN NR. 87, SECTOR 1
 • Hotărârea 141/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 141 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL - STR. PIETEI NR. 67, SECTOR 1
 • Hotărârea 140/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 140 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 211, SECTOR 5
 • Hotărârea 139/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 139 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL - DRUMUL CHEILE TURZII NR. 70 SI NR. 70a, SECTOR 4
 • Hotărârea 138/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 138 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL - STR. ANGHEL MOLDOVEANU NR. 59-59A, SECTOR 4
 • Hotărârea 137/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 137 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL(PUZ) - STR. CODRII NEAMTULUI NR. 3, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 136/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 136 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PUZ - LINIA NOUA DE METROU - MAGISTRALA 4 - RACORD 2 - EXTENSIA PS ZAREA-LACUL STRAULESTI; TRONSON: BDUL BUCURESTII NOI-ZONA LAROMET-ZONA STRAULESTI
 • Hotărârea 135/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 135 din 2013-04-27 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 193/31.10.2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MODIFICARE PUZ - ANSAMBLUL A.N.L. "HENRI COANDA" - DRUMUL NISIPOASA, SECTOR 1 MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 193/2012
 • Hotărârea 134/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 134 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - STR. BERZEI-STR. MIRCEA VULCANESCU-BD. DINICU GOLESCU, SECTOR 1 PRIN SENTINTA CIVILA NR.57/07.01.2014 PRONUNTATA DE CATRE TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA A II- A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, IN DOSARUL NR. 27747/3/2013, INSTANTA DE JUDECATA A HOTARAT SUSPENDAREA EXECUTARII HOTARARII C.G.M.B. NR. 134/27.04.2013 PRIN DECIZIA CIVILA NR. 4071/12.09.2016 MASURA SUSPENDARII EXECUTARII HCGMB NR. 134/2013, DISPUSA PRIN SENTINTA CIVILA NR. 57/2014, INCETEAZA DE DREPT CU DATA DE 12.09.2016.
 • Hotărârea 133/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 133 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - STR. BERZEI-STR. MIRCEA VULCANESCU-STR. BLADOVIN PARCALBUL-STR. CAMELIEI, SECTOR 1 PRIN SENTINTA CIVILA NR.57/07.01.2014 PRONUNTATA DE CATRE TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA A II- A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, IN DOSARUL NR. 27747/3/2013, INSTANTA DE JUDECATA A HOTARAT SUSPENDAREA EXECUTARII HOTARARII C.G.M.B. NR. 133/27.04.2013 PRIN DECIZIA CIVILA NR. 4071/12.09.2016 MASURA SUSPENDARII EXECUTARII HCGMB NR. 133/2013, DISPUSA PRIN SENTINTA CIVILA NR. 57/2014, INCETEAZA DE DREPT CU DATA DE 12.09.2016.
 • Hotărârea 132/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 132 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - STR. BERZEI-CALEA GRIVITEI- STR. ATELIERULUI-STR. CAMELIEI, SECTOR 1 PRIN SENTINTA CIVILA NR.57/07.01.2014 PRONUNTATA DE CATRE TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA A II- A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, IN DOSARUL NR. 27747/3/2013, INSTANTA DE JUDECATA A HOTARAT SUSPENDAREA EXECUTARII HOTARARII C.G.M.B. NR. 132/27.04.2013 PRIN DECIZIA CIVILA NR. 4071/12.09.2016 MASURA SUSPENDARII EXECUTARII HCGMB NR. 132/2013, DISPUSA PRIN SENTINTA CIVILA NR. 57/2014, INCETEAZA DE DREPT CU DATA DE 12.09.2016.
 • Hotărârea 131/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 131 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - CONSTRUIRE CANAL CHEILE TURZII, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 130/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 130 din 2013-04-27 PRIVIND IESIREA DIN INDIVIZIUNE PE CALE AMIABILA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI BENEFICIARII DISPOZITIEI PRIMARULUI GENERAL NR. 1525/2011 ASUPRA TERENULUI DETINUT IN INDIVIZIUNE, IN SUPRAFATA TOTALA DE 2.233 MP, DIN STR. PARTIZANILOR NR. 39-43, SECTOR 6
 • Hotărârea 129/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 129 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2013 PENTRU A CONSULTA ANEXELE DATI CLIC AICI SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 179/2013 MODIFICATA PRIN HCGMB NR. 304/2013
 • Hotărârea 128/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 128 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REFACERE SI MODERNIZARE PATINOAR ARTIFICIAL MIHAI FLAMAROPOL SI REALIZAREA DE SPATII ADIACENTE NECESARE DESFASURARII ACTIVITATILOR SPORTIVE SI DE AGREMENT"
 • Hotărârea 127/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 127 din 2013-04-27 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRECEREA IMOBILULUI PATINOAR ARTIFICIAL "MIHAI FLAMAROPOL" SI A TERENULUI AFERENT IN SUPRAFATA TOTALA DE 26.350,98 MP, SITUAT IN BD. BASARABIEI NR. 35, SECTOR 2 DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA AUTORITATII NATIONALE PENTRU SPORT SI TINERET SI IN FOLOSINTA GRATUITA A FEDERATIEI ROMANE DE HOCHEI PE GHEATA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 126/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 126 din 2013-04-27 PRIVIND REPARTIZAREA PE SECTOARELE MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUMELOR DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PENTRU ACHITAREA ARIERATELOR PROVENITE DIN NEPLATA CHELTUIELILOR DE FUNCTIONARE SI/SAU DE CAPITAL IN ORDINEA CRONOLOGICA A VECHIMII ARIERATELOR SI PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA SI A PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CARE NECESITA COFINANTARE LOCALA PE ANUL 2013
 • Hotărârea 125/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 125 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZAREA SI REABILITAREA IMOBILULUI SITUAT IN BD. REGINA ELISABETA NR. 47, SECTOR 5"
 • Hotărârea 124/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 124 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "SALA MULTIFUNCTIONALA - COMPLEX SPORTIV LIA MANOLIU"
 • Hotărârea 123/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 123 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII AL "ACADEMIA DE TENIS - COMPLEX SPORTIV LIA MANOLIU, BD. BASARABIA NR. 37-39, SECTOR 2, BUCURESTI"
 • Hotărârea 122/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 122 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PRIVIND "REPARATII CAPITALE BAIA GRIVITA"
 • Hotărârea 121/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 121 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PRIVIND "REPARATII CAPITALE PUTURI DE APA PARC CISMIGIU"
 • Hotărârea 120/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 120 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PRIVIND "REPARATII CAPITALE PUTURI DE APA PARC HERASTRAU"
 • Hotărârea 119/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 119 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PRIVIND "REPARATII CAPITALE PUTURI DE APA PARC DRUMUL TABEREI"
 • Hotărârea 118/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 118 din 2013-04-27 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA FUNCTIONAREA CENTRULUI MULTIFUNCTIONAL DE SANATATE "SF. NECTARIE", CA UNITATE SOCIO-MEDICALA IN SUBORDINEA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6
 • Hotărârea 117/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 117 din 2013-04-27 PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI DE IMPLEMENTARE A STATIEI - PILOT DE ALIMENTARE A AUTOMOBILELOR ELECTRICE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 116/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 116 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BUCURESTI LA PROIECTUL EUROPEAN OVERLAND TRANSPORT SYSTEMS - SISTEME DE TRANSPORT SUSPENDATE
 • Hotărârea 115/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 115 din 2013-04-27 PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 96/2012 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 197/2013
 • Hotărârea 114/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 114 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "SUPRAINALTARE, MANSARDARE, EXTINDERE SI REAMENAJARE CORP ADMINISTRATIV CIMITIR SFANTA VINERI"
 • Hotărârea 113/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 113 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSTRUIRE RAMPA DE GUNOI CIMITIR STRAULESTI"
 • Hotărârea 112/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 112 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "INSTALATIE DE INCALZIRE SI GAZE - CORP ADMINISTRATIV CIMITIR IANCU NOU"
 • Hotărârea 111/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 111 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII DE CATRE RADET BUCURESTI A UNOR SERVICII DE ASISTENTA SI CONSULTANTA JURIDICA PENTRU IMPLEMENTAREA MEMORANDUMULUI CU TEMA "REALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA PRIN SISTEM DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICA INTEGRAT (SACET)IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI MUNICIPIUL CONSTANTA" APROBAT IN SEDINTA GUVERNULUI ROMANIEI DIN DATA DE 27.03.2013
 • Hotărârea 110/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 110 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUI CONTRACT DE CONSULTANTA PENTRU IMPLEMENTAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A ART. 4 LIT. E) DIN MEMORANDUMUL CU TEMA "REALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA PRIN SISTEM DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICA INTEGRAT (SACET) IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI MUNICIPIUL CONSTANTA" APROBAT IN SEDINTA GUVERNULUI ROMANIEI DIN DATA DE 27.03.2013
 • Hotărârea 109/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 109 din 2013-04-27 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI FATU GABRIEL
 • Hotărârea 108/2013 - Municipiul București - 27.04.2013

  HOTARAREnr. 108 din 2013-04-27 PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTARII "SOLUTIEI RETINUTE" PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI, PREVAZUTA LA ART. 4 DIN MEMORANDUMUL CU TEMA "REALIZAREA SEVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA PRIN SISTEM DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICA INTEGRAT (SACET) IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI MUNICIPIUL CONSTANTA" APROBAT IN SEDINTA GUVERNULUI ROMANIEI DIN DATA DE 27.03.2013, PENTRU REALIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA PRIN INTERMEDIUL UNUI SISTEM DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICA ("SACET") INTEGRAT- PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE ABROGA HCGMB NR. 205/2011 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 165/2013
 • Hotărârea 107/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 107 din 2013-03-26 PRIVIND ACCESUL CONSILIERILOR DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE STADIONUL LIA MANOLIU ART. 1 SI 2 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 438/2016
 • Hotărârea 106/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 106 din 2013-03-26 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA APRILIE 2013 - IUNIE 2013
 • Hotărârea 105/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 105 din 2013-03-26 PRIVIND SCHIMBAREA SEDIULUI AUTORITATII PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR MODIFICA HCGMB NR. 117/2010
 • Hotărârea 104/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 104 din 2013-03-26 PENTRU COMPLETAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 77/2012 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 103/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 103 din 2013-03-26 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE EVALUARE/SELECTIE PREALABILA PENTRU NUMIREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA S.C. CICLOP S.A.
 • Hotărârea 102/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 102 din 2013-03-26 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. CICLOP S.A. ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN H.C.G.M.B. NR. 21/2017
 • Hotărârea 101/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 101 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 37/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 198/2016
 • Hotărârea 100/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 100 din 2013-03-26 PRIVIND NUMIREA A TREI CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI ADMINISTRATIV AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 88/2009 ABROGA HCGMB NR. 151/2009 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 161/2016
 • Hotărârea 99/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 99 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A ABROGA HCGMB NR. 84/2009 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 213/2013 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 142/2017
 • Hotărârea 98/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 98 din 2013-03-26 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. REBU. S.A. INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 80/2009. INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 391/2009 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 94/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 128/2015
 • Hotărârea 97/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 97 din 2013-03-26 PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE SE MODIFICA ANEXA NR. 2 PRIN HCGMB NR. 201/2013 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 253/2013
 • Hotărârea 96/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 96 din 2013-03-26 PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI SE MODIFICA ANEXA NR. 2 PRIN HCGMB NR. 202/2013
 • Hotărârea 95/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 95 din 2013-03-26 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA FRANCOFONIEI SPATIULUI PUBLIC SITUAT LA INTERSECTIA BULEVARDULUI LIBERTATII CU CALEA 13 SEPTEMBRIE, SECTOR 5 ABROGA HCGMB NR. 14/2013
 • Hotărârea 94/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 94 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC "PROF. DR. CONSTANTIN ANGHELESCU" ABROGA HCGMB NR. 261/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 225/2016
 • Hotărârea 93/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 93 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CENTRULUI NATIONAL MEDICAL DE RECUPERARE NEURO-PSIHO-MOTORIE PENTRU COPII "DR. NICOLAE ROBANESCU" ABROGA HCGMB NR. 224/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 224/2016
 • Hotărârea 92/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 92 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 220/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 223/2016
 • Hotărârea 91/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 91 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC CF WITTING ABROGA HCGMB NR. 210/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 222/2016
 • Hotărârea 90/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 90 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC CF2 BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 209/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 221/2016
 • Hotărârea 89/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 89 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI UNIVERSITAR DE URGENTA MILITAR CENTRAL "DR. CAROL DAVILA" BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 204/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 220/2016
 • Hotărârea 88/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 88 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI NATIONAL DE DIABET, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE "PROF. DR. N. PAULESCU" ABROGA HCGMB NR. 219/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 219/2016
 • Hotărârea 87/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 87 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA CHIRURGIE PLASTICA, REPARATORIE SI ARSURI ABROGA HCGMB NR. 229/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 218/2016
 • Hotărârea 86/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 86 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTE OFTALMOLOGICE ABROGA HCGMB NR. 227/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 217/2016
 • Hotărârea 85/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 85 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA "SF. PANTELIMON" ABROGA HCGMB NR. 225/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 216/2016
 • Hotărârea 84/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 84 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA "SF. IOAN" ABROGA HCGMB NR. 226/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 215/2016
 • Hotărârea 83/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 83 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA "BAGDASAR ARSENI" ABROGA HCGMB NR. 228/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 214/2016
 • Hotărârea 82/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 82 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 207/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 213/2016
 • Hotărârea 81/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 81 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 212/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 212/2016
 • Hotărârea 80/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 80 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI UNIVERSITAR DE URGENTA "ELIAS" ABROGA HCGMB NR. 260/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 211/2016
 • Hotărârea 79/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 79 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "MARIE SKLODOWSKA CURIE" ABROGA HCGMB NR. 230/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 210/2016
 • Hotărârea 78/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 78 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "GRIGORE ALEXANDRESCU" ABROGA HCGMB NR. 231/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 209/2016
 • Hotărârea 77/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 77 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI PENTRU OCROTIREA MAMEI SI COPILULUI "ALFRED RUSESCU" ABROGA HCGMB NR. 206/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 208/2016
 • Hotărârea 76/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 76 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN" ABROGA HCGMB NR. 211/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 207/2016
 • Hotărârea 75/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 75 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI ONCOLOGIC "PROF. DR. ALEXANDRU TRESTIOREANU" ABROGA HCGMB NR. 215/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 206/2016
 • Hotărârea 74/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 74 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CENTRULUI CLINIC DE URGENTA DE BOLI CARDIOVASCULAREAL ARMATEI "DR. CONSTANTIN ZAMFIR" BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 205/2010 ABROGA HCGMB NR. 265/2010
 • Hotărârea 73/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 73 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "MARIUS NASTA" ABROGA HCGMB NR. 214/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 205/2016
 • Hotărârea 72/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 72 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE "C.I. PARHON" BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 216/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 42/2014
 • Hotărârea 71/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 71 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE "PROF. DR. MATEI BALS" ABROGA HCGMB NR. 213/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 203/2016
 • Hotărârea 70/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 70 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI CLINIC FUNDENI ABROGA HCGMB NR. 262/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 202/2016
 • Hotărârea 69/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 69 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI DE BOLI CEREBROVASCULARE "PROF. DR. VLAD VOICULESCU" BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 201/2016
 • Hotărârea 68/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 68 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI DE FONOAUDIOLOGIE SI CHIRURGIE FUNCTIONALA ORL "PROF. DR. D. HOCIOTA" ABROGA HCGMB NR. 217/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 200/2016
 • Hotărârea 67/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 67 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI CLINIC DE URONEFROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL ABROGA HCGMB NR. 223/2010
 • Hotărârea 66/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 66 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI CLINIC DE BOLI DIGESTIVE SI TRANSPLANT HEPATIC ABROGA HCGMB NR. 222/2010
 • Hotărârea 65/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 65 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE "PROF. DR. C.C. ILIESCU" BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 208/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 199/2016
 • Hotărârea 64/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 64 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COMPLEXULUI DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE PANDURI ABROGA HCGMB NR. 81/2009
 • Hotărârea 63/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 63 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CENTRULUI DE EVALUARE SI TRATAMENT A TOXICODEPENDENTELOR PENTRU COPII SI TINERI "SF. STELIAN" ABROGA HCGMB NR. 201/2010 SE ANULEAZA PRIN DECIZIA CIVILA NR. 30/30.10.2014 IREVOCABILA PRONUNTATA DE CATRE CURTEA DE APEL BUCURESTI-SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, IN DOSARUL 28028/3/2013 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 50/2017
 • Hotărârea 62/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 62 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF. STEFAN" ABROGA HCGMB NR. 191/2010 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 49/2017
 • Hotărârea 61/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 61 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI DE BOLNAVI CRONICI SI GERIATRIE "SF. LUCA" ABROGA HCGMB NR. 197/2010 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 48/2017
 • Hotărârea 60/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 60 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE COPII "DR. VICTOR GOMOIU" ABROGA HCGMB NR. 194/2010 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 47/2017
 • Hotărârea 59/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 59 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE "PROF. DR. PANAIT SARBU" ABROGA HCGMB NR. 200/2010 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 46/2017
 • Hotărârea 58/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 58 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE "FILANTROPIA" ABROGA HCGMB NR. 184/2010 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 45/2017
 • Hotărârea 57/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 57 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI UNIVERSITAR DE STOMATOLOGIE "PROF. DAN THEODORESCU" ABROGA HCGMB NR. 185/2010 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 44/2017
 • Hotărârea 56/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 56 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CENTRULUI CLINIC DE BOLI REUMATISMALE "DR. ION STOIA" BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 190/2010 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 43/2017
 • Hotărârea 55/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 55 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE TITAN "DR. CONSTANTIN GORGOS" ABROGA HCGMB NR. 202/2010 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 42/2017
 • Hotărârea 54/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 54 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC "N. MALAXA" ABROGA HCGMB NR. 193/2010 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 41/2017
 • Hotărârea 53/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 53 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA" ABROGA HCGMB NR. 186/2010 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 30/2017
 • Hotărârea 52/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 52 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC "PROF.DR.TH. BURGHELE" ABROGA HCGMB NR. 199/2010 ABROGA HCGMB NR. 64/2011 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 39/2017
 • Hotărârea 51/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 51 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC "COLTEA" ABROGA HCGMB NR. 196/2010 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 214/2013 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 272/2013 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 38/2017
 • Hotărârea 50/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 50 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC "DR. I. CANTACUZINO" ABROGA HCGMB NR. 188/2010 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 37/2017
 • Hotărârea 49/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 49 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC "SFANTA MARIA" ABROGA HCGMB NR. 183/2010 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 32/2017
 • Hotărârea 48/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 48 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE "DR. VICTOR BABES" ABROGA HCGMB NR. 195/2010 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 33/2017
 • Hotărârea 47/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 47 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE "PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA" ABROGA HCGMB NR. 203/2010 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 34/2017
 • Hotărârea 46/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 46 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE ORTOPEDIE "FOISOR" ABROGA HCGMB NR. 189/2010 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 35/2017
 • Hotărârea 45/2013 - Municipiul București - 26.03.2013

  HOTARAREnr. 45 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC "COLENTINA" ABROGA HCGMB NR. 187/2010 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 36/2017
 • Hotărârea 44/2013 - Municipiul București - 25.02.2013

  HOTARAREnr. 44 din 2013-02-25 PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR.77/2012 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA SI COMPLETEAZA H.C.G.M.B. NR. 77/2012
 • Hotărârea 43/2013 - Municipiul București - 25.02.2013

  HOTARAREnr. 43 din 2013-02-25 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI INCETEAZA APICABILITATEA H.C.G.M.B. NR. 246/2003 INCETEAZA APLICABILITATEA H.C.G.M.B. NR. 387/2009 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 42/2013 - Municipiul București - 25.02.2013

  HOTARAREnr. 42 din 2013-02-25 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD CADRU DE CONSULTANTA, ASISTENTA SI/SAU REPREZENTARE JURIDICA IN LITIGIILE CONEXE PROIECTULUI "PASAJ SUPRATERAN MIHAI BRAVU - SPLAIUL UNIRII"
 • Hotărârea 41/2013 - Municipiul București - 25.02.2013

  HOTARAREnr. 41 din 2013-02-25 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, CALEA GIULESTI NR. 250, SECTOR 6 DIN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CIRC & VARIETE GLOBUS BUCURESTI ART. 4 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 437/2016
 • Hotărârea 40/2013 - Municipiul București - 25.02.2013

  HOTARAREnr. 40 din 2013-02-25 PRIVIND TRECEREA MIJLOACELOR FIXE - CONTOARE DE ENERGIE TERMICA - DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SCOATEREA DIN FUNCTIUNE IN VEDEREA CASARII SI VALORIFICARII MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 186/2008
 • Hotărârea 39/2013 - Municipiul București - 25.02.2013

  HOTARAREnr. 39 din 2013-02-25 PRIVIND TRECEREA MIJLOACELOR FIXE RACORD TERMOFICARE I.C.M.A., RETEA EXTERIOARA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE CT GABROVENI SI INSTALATIE CT GABROVENI STR. GABROVENI NR. 4, SECTOR 3 DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SCOATEREA DIN FUNCTIUNE IN VEDEREA CASARII SI VALORIFICARII
 • Hotărârea 38/2013 - Municipiul București - 25.02.2013

  HOTARAREnr. 38 din 2013-02-25 PRIVIND MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSOLIDAREA IMOBILULUI DIN BD. REGINA ELISABETA NR. 47, SECTOR 5 - SEDIUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI" APROBATI PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 159/12.07.2007 SI MODIFICATI PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 243/2008 MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 159/2007 MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 243/2008
 • Hotărârea 37/2013 - Municipiul București - 25.02.2013

  HOTARAREnr. 37 din 2013-02-25 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA NEGOCIEZE SI SA SEMNEZE PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE COMODAT PENTRU IMOBILUL UNDE FUNCTIONEAZA TEATRUL EVREIESC DE STAT SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR. IULIU BARASCH NR. 15, SECTOR 3
 • Hotărârea 36/2013 - Municipiul București - 25.02.2013

  HOTARAREnr. 36 din 2013-02-25 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU ASOCIATIA ABSOLVENTILOR ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI (ALUMINI), IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI CULTURAL "SARBATORIREA A 100 DE ANI DE EXISTENTA A ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI"
 • Hotărârea 35/2013 - Municipiul București - 25.02.2013

  HOTARAREnr. 35 din 2013-02-25 PRIVIND SCOATEREA DIN PROPRIETATEA PUBLICA A UNUI SPATIU SITUAT IN INCINTA SPITALULUI CLINIC "PROF. DR. THEODOR BURGHELE", IN VEDEREA DEMOLARII
 • Hotărârea 34/2013 - Municipiul București - 25.02.2013

  HOTARAREnr. 34 din 2013-02-25 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 244/2009 PRIVIND TRANSMITEREA CATRE ADMINISTRATIA SPITALELEOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A SPATIULUI SITUAT IN SOSEAUA PANDURI NR. 22, SECTOR 5 SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 84/2008
 • Hotărârea 33/2013 - Municipiul București - 25.02.2013

  HOTARAREnr. 33 din 2013-02-25 PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII A 12 SPATII DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA AMENAJARII UNOR CENTRE DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE IN CADRUL PROIECTULUI POSDRU/71/6.3/S/41699 "MAI MULTE CENTRE DE INGRIJIRE PENTRU COPILUL TAU, MAI MULTE OPORTUNITATI DE ANGAJARE PENTRU TINE", CANTINE SOCIALE SI POLICLINICA SOCIALA
 • Hotărârea 32/2013 - Municipiul București - 25.02.2013

  HOTARAREnr. 32 din 2013-02-25 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE PANA LA 140.000.000 LEI PENTRU COFINANTAREA PROIECTELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI CARE BENEFICIAZA DE FINANTARE NERAMBURSABILA PRIN POR 2007-2013 ANEXA SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 43/2015
 • Hotărârea 31/2013 - Municipiul București - 25.02.2013

  HOTARAREnr. 31 din 2013-02-25 PRIVIND MANDATAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 SA VANDA PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI SPATIUL COMERCIAL, SITUAT IN B-DUL IULIU MANIU NR. 111, BL. F, PARTER, SECTOR 6, BUCURESTI, CONFORM SENTINTEI CIVILE NR. 2739/18.10.2010
 • Hotărârea 30/2013 - Municipiul București - 25.02.2013

  HOTARAREnr. 30 din 2013-02-25 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI ORZATA RADU PAUL SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 29/2013 - Municipiul București - 25.02.2013

  HOTARAREnr. 29 din 2013-02-25 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI PANAITESCU HORATIU
 • Hotărârea 28/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 28 din 2013-01-29 PRIVIND APROBAREA CONTINUARII IMPLEMENTARII PROIECTULUI "REABILITARE SI CONSOLIDARE MUZEU NICOLAE MINOVICI" SI INCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE FINANTARE NR. 1980/13.07.2011, IN CONDITIILE IMPUSE DE CATRE MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE - AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
 • Hotărârea 27/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 27 din 2013-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU(PUD) STR. JEAN LOUIS CALDERON NR. 48, SECTOR 2
 • Hotărârea 26/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 26 din 2013-01-29 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) - CALEA FLOREASCA NR. 242-246, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 25/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 25 din 2013-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) SOS. OLTENITEI NR. 388, SECTOR 4
 • Hotărârea 24/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 24 din 2013-01-29 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL PUZ - STR. MIHAI IVANOVICI GLINKA NR. 2A, SECTOR 2
 • Hotărârea 23/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 23 din 2013-01-29 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PUD - SOSEAUA CHITILEI NR. 128, SECTOR 1
 • Hotărârea 22/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 22 din 2013-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU(PUD) STR. JEAN LOUIS CALDERON NR. 50, SECTOR 2
 • Hotărârea 21/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 21 din 2013-01-29 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PUD - STR. MIHAI EMINESCU NR. 43, SECTOR 1
 • Hotărârea 20/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 20 din 2013-01-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA INFIINTAREA INSTITUTIEI PUBLICE DE INTERES LOCAL A SECTORULUI 3 - DIRECTIA INVATAMANT
 • Hotărârea 19/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 19 din 2013-01-29 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE ATRIBUIRE PROPUSA DE CATRE "COMISIA DE EVALUARE A SITUATIILOR SOCIALE DEOSEBITE IN CARE SE GASESCCETATENII MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 18/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 18 din 2013-01-29 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE REFERITOR LA REALIZAREA BIOPARC ZOO BANEASA
 • Hotărârea 17/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 17 din 2013-01-29 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI GRADINA ZOOLOGICA A IMOBILULUI TEREN - PARC PADUREA BANEASA - SITUAT IN ALEEA PRIVIGHETORILOR NR. 39-83 MODIFICA ANEXA LA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 16/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 16 din 2013-01-29 PRIVIND REDUCEREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI LA DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI LA DIRECTIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI, CONFORMPREVEDERILOR ORDONANTEI DE URGENTA NR. 63/2010 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII NR. 273/2006 PRIVIND FINANTELE PUBLICE LOCALE, PRECUM SI STABILIREA UNOR MASURI FINANCIARE , CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE MODIFICA HCGMB NR. 175/2010 MODIFICA HCGMB NR. 42/2011
 • Hotărârea 15/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 15 din 2013-01-29 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 38/2011 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII AL CENTRULUI DE CULTURA PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORTILE BUCURESTIULUI DIN MOGOSOAIA - AMENAJARE, RESTAURARE ANSAMBLUL ISTORIC MOGOSOAIA - REFACERE INVELITORI LA OBIECTIVELE GHETARIE, CASA DE OASPETI - CORP C, TURN ACCES, CORP A, CORP B, RESTAURARE SI EXTINDERE ZONA CENTRALA
 • Hotărârea 14/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 14 din 2013-01-29 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA FRANCOFONIEI SPATIULUI PUBLIC SITUAT LA INTERSECTIA BULEVARDUL LIBERTATII CU CALEA 13 SEPTEMBRIE, SECTOR 5 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 95/2013
 • Hotărârea 13/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 13 din 2013-01-29 PRIVIND APROBAREA REALIZARII PROGRAMULUI MULTIANUAL "INTEGRARE SI DEZVOLTARE INFORMATICA A ACTIVITATILOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INSTITUTIILOR DE SUBORDONARE LOCALA" SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI ACESTUIA
 • Hotărârea 12/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 12 din 2013-01-29 PRIVIND COLECTAREA SEPARATA A DOZELOR DE ALUMINIU IN INSTITUTIILE PUBLICE AFLATE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 11/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 11 din 2013-01-29 PRIVIND INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE CONSULTANTA, ASISTENTA SI/SAU REPREZENTARE JURIDICA PENTRU PROIECTUL "PASAJ SUPRATERAN MIHAI BRAVU - SPLAIUL UNIRII"
 • Hotărârea 10/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 10 din 2013-01-29 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, STR. GEORGE ENESCU NR. 21, SECTOR 1
 • Hotărârea 9/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 9 din 2013-01-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU ASOCIATIA GREEN GATE IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI "LA PEDALE"
 • Hotărârea 8/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 8 din 2013-01-29 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI ASOCIATIA "DESTINATIA BUCURESTI" IN VEDEREA DEZVOLTARII MUNICIPIULUI BUCURESTI CA DESTINATIE TURISTICA SI CULTURALA
 • Hotărârea 7/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 7 din 2013-01-29 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROAMNIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRECEREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SOS. VITAN-BARZESTI NR. 20A, SECTOR 4, IN SUPRAFATA DE 58.400 MP, DIN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI IN PROPRIETATEA PUBLICA A MINICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE
 • Hotărârea 6/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 6 din 2013-01-29 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 120/2012 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI - REGIMUL DE AMPLASARE A STATIILOR DE DISTRIBUTIE A CARBURANTILOR PENTRU ALIMENTAREA AUTOVEHICULELOR IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 195/2004
 • Hotărârea 5/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 5 din 2013-01-29 PRIVIND MODIFICAREA ART. 3 ALIN.(2) DIN ANEXA 1 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 161/2012 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSULUI DE MANAGEMENT, PRECUM SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A EVALUARII MANAGEMENTULUI LA INSTITUTIILE PUBLICE DE CULTURA DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 4/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 4 din 2013-01-29 PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI EXECUTIEI BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2012
 • Hotărârea 3/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 3 din 2013-01-29 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR SI TAXELOR LOCALE IN MINICIPIUL BUCURESTI, INCEPAND CU ANUL 2013 ABROGA HCGMB NR. 211/2012
 • Hotărârea 2/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 2 din 2013-01-29 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI STETCO IOAN SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 1/2013 - Municipiul București - 29.01.2013

  HOTARAREnr. 1 din 2013-01-29 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI CONSA CORNEL GEORGE SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI