Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28 septembrie 2012, orele 13.00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 47 din cei 52 de consilieri.

La ședință au participat următorii: domnul profesor doctor Sorin Mircea Oprescu - Primar general al municipiului București, doamna Corina Vasile - reprezentant din partea Instituției Prefectului municipiului București, domnul Tudor Toma - Secretar general al Municipiului București și doamna Georgiana Zamfir - Director executiv Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului general al Municipiului București și mass -media.

La ședință au fost absenți următorii: Câmpeanu Remus Cătălin, Florescu Dragoș, llina Ion Cosmin, Pîrvu Cosmin Gabriel, Popescu Eugenia Ana Maria (motivat).

Domnul Secretar general Tudor Toma

Bună ziua doamnelor și domnilor, bine ați venit la ședința de azi a Consiliului General.

Pentru început voi da citire unor note, în atenția Consiliului General al Municipiului București.

Prin adresa nr. 1108318/26.09.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 2469/27.09.2012 domnul Rausse Victor a formulat plângere prealabilă prin care solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 131/30.08.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel -Autostrada București - Pitești, motivând faptul că actul administrativ mai sus menționat nu a avut avizele necesare conform legii la datamai complexă a Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2011 cu privire la revizuirea planurilor de urbanism.

Prin adresa nr. 1107519/21.09.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 2434/25.09.2012 S.C. Balkan Petroleum S.A. solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Sebastian nr. 88, sector 5.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1107953/25.05.2012 și la Direcția Asistentă Tehnică și Juridică cu nr. 2462/27.09.2012, S.C. KING INDUSTRIAL ENTERPRISES S.R.L. prin AVOCAȚI SCA STOICA &ASOCIAȚII solicită Consiliului General al Municipiului București să aloce, în bugetul municipiului București, fonduri pentru plata datoriilor pe care Administrația Lacuri Parcuri Agrement București le are către societatea sus-mentionată.

S.C. KING INDUSTRIAL ENTERPRISES S.R.L. face precizarea că, prin Sentința civilă nr. 2207 din data de 31.01.2012, instanța de judecată a dispus obligarea A.L.P.A.B. la plata datoriilor restante.

Adresa nr. 2462/27.09.2012 se află la Direcția Asistență Tehnică și Juridică, unde poate fi consultată.

Prin adresa nr. 1107147/20.09.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 2411/21.09.2012 SC Real Invest SRL prin intermediul reprezentantului său legal Cabinet de avocat Toia Petrică, solicită Consiliului General al Municipiului București să nu aprobe proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Sebastian nr. 88, sector 5.

Contestatara susține faptul că terenul și o parte din construcția aflate în proprietatea sa, sunt afectate de documentația de urbanism

mai sus menționată.

*

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București -Cabinet Secretar cu nr. 3306/6/21.09.2012 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2421/24.09.2012, reprezentanții PDL în Consiliul General al Capitalei - Crețu Simona, Deaconescu Ionel -Cristinel, Voicu Mihai, lliescu Cătălin Lucian, Pîrvu Cosmin Gabriel, Raicu Mircea - Cristian, Ștețco loan, Țugurel Marius - Cristian, Văduva Silviu și Dinu Maria-Mirela - au formulat plângere prealabilă prin care solicită revocarea în temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 84/30.08.2012 și includerea pe ordinea de zi a următoarei ședințe a unui nou proiect de hotărâre care să se supunăla vot cu respectarea prevederile art. 54 alin.(6) din Legea 215/2011 privind administrația publică locală, republicată.

în drept, susnumiții își întemeiază plângerea pe art. 54 alin (6) din Legea 215/2001, pe art. 3 și următoarele din Legea nr. 544/2004, pe art. 7 din aceeași lege și pe art. 19 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 340/2004.

De asemenea, vă aduc la cunoștință că în cuprinsul procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului General al Municipiului București din data de 30 august 2012, afișat pe site-ul PMB, din eroare, nu a fost redactat rezultatul votului pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor al municipiului București.

A fost îndreptată eroarea materială, în conformitate cu înregistrarea audio și, prin urmare, când vă supun procesul - verbal spre aprobare, vă supun și cu acest articol modificat.

Voi citi fraza care din eroare a fost omisă la redactarea procesului verbal: „următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al municipiului București. Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi. Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.” Este vorba de pagina nr. 82.

Rog secretariatul tehnic să îmi comunice numărul consilierilor prezenți. în sală sunt prezenți 42 de consilieri.

Supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de 30.08. 2012.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința de îndată din data de 30.08. 2012

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 04.09. 2012

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Vă mulțumesc. Domnule președinte vă rog.

/pLa ora 13,43 au venit în sala de Consiliu domnii consilieri: Văduva Silviu, Raicu Mircea, Nicolaescu Marcel Octavian.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian

Bună ziua, voi da cuvântul domnului primar general pentru propunerea ordinii de zi.

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

Doamnelor și domnilor consilieri, domnule președinte de ședință, aș vrea să fac un scurt comentariu. Dumneavoastră nu ați avut la comisii toate proiectele care au fost înscrise pe ordinea de zi. Unul dintre ele, care privește sprijinul acordat de noi activității internaționale a echipei Oltchim, care era într-o nevoie din aceasta, a trebuit pe ultima sută de metri, simpla frază de a sprijini echipa și pentru ce este nevoie, a trebuit să ajungem la concluzia împreună cu juriștii, că așa ajung ei pe ultima sută de metri, asta înseamnă respectul față de lege, și am să vă rog să rămână pe ordinea de zi. Dacă veți avea amabilitatea să îl examinați pentru că acolo sunt trei cuvinte mari și late, acelea de a da din fondul de rezervă un milion de lei, numai că veți constata că este îndreptat către Consiliul Județean, către municipiul Râmnicu Vâlcea pentru că așa scrie în lege, în vederea susținerii echipei.

Echipa fiind o organizație, o asociație care nu are dea face nici în clin nici în mânecă cu Oltchim. Oltchim-ul făcea acolo sponsorizări și nimic mai mult.

De asemenea, două sau trei proiecte nu au fost prezentate în comisii. Am discutat cu liderii dumneavoastră, îmi cer eu scuze pentru executiv. Aș vrea să înțelegeți că nu este o meteahnă sau cel puțin nu am dorit să transformăm într-o meteahnă veche. Sigur că poate dea lungul celor patru ani lucrurile s-au îmbunătățit. Sunt perfect de acord, nu o să vin pe ultima sută de metri cu o serie întreagă de proiecte pe care dumneavoastră nu le cunoașteți, nu le-ați dezbătut în comisii. Aș vrea însă să vă aplecați cu înțelegere și de ce nu, pentru ultima dată, asupra modalității de a avea la dispoziție aceste proiecte.

Personal, nu pot decât să vă promit că nu le mai înscriu pe

ordinea de zi pe cele care nu sunt înainte cu cinci, șase zile .......

discutăm și le așezăm pe ordinea de zi.

Aș vrea să înțelegeți că nu este rea voință, nu este nicio simplu este de multe ori indolența executivului pe care mi-o asum, cerându-vă scuze că nu au ajuns în timp. Aș vrea să gândiți că și timpul acesta se derulează, nu este nicio scuză, dar este chestie constatată.

Vă rog, să priviți cu înțelegere, momentele de început, dorind din tot sufletul să nu se mai repete. La un moment dat și eu am fost tentat de a scoate unul, două, trei proiecte, care nu existau, care nu au trecut prin comisie. Trebuie să recunosc că liderii de grup au avut înțelegere și au spus: le examinăm, dar să nu se mai întâmple acest lucru.

Vă asigur că nu veți mai avea niciun proiect care să dea senzația pentru că el nu este așa, să fie făcut pe picior în baie, chiar dacă el de fond privește o serie întreagă de lucruri.

Lăsând ordinea de zi respectivă, vă rog să îmi permiteți să vă propun ordinea de zi suplimentară: proiect de hotărâre pentru atragerea de finanțări din sponsorizări și donații și folosirea finanțărilor în dezvoltarea unor proiecte de interes public general, în domeniul relațiilor publice și informării publice.

Despre ce este vorba, aceea de a folosi locurile de afișaj până când regulamentul general va începe să acționeze, vă va fi prezentat, privind afișajul în tot Bucureștiul, în zonele primăriei, în așa fel încât constituindu-se venituri la bugetul primăriei să fie folosite aceste sponsorizări și donații de către Direcția Operațiuni în principal și de către Direcția de Asistentă Socială. Suntem într-un deficit artificial, spun eu, provocat de Ministerul de Finanțe. Aș dori din tot sufletul să putem susține tot ce ne-am propus și pentru acest lucru v-aș ruga să fiți de acord cu înscrierea pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii O.G.M.B. nr. 117/2012 privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri privind trecerea terenului în suprafață de 56.252 mp, situat în Bd. Basarabiei nr. 37-39, sector 2 din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului București.

A fost data trecută pe ordinea de zi, ați aprobat-o, se pare că nu a existat numărul necesar și atunci o reluăm tocmai ca să putem să punem adevărul în drepturile lui istorice. Zâmbeam însă că .... și mă gândeam dacă cifra de 56.252 mp este cea reală, pentru că trebuie să vă spun că nici actele înaintate de către cealaltă organizație la Guvern, „tot s-au jucat între 52.000, 54.000 și acum am ajuns la 56.000, sperând probabil că o să ajungem în Piața Muncii”. Se mai întâmplă și la case mai mari.Vă mulțumesc acestea sunt propunerile.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a celor două

proiecte de pe ordinea de zi suplimentară.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 1 vot.

1

Dacă mai sunt completări la ordinea de zi?

Domnul consilier Văduva Silviu

Domnule primar general, domnule președinte, stimați colegi, reprezentanți ai mass-media, solicităm consecvenți dorinței noastre în respectul legii și al cetățenilor Bucureștiului, accesul, organizarea ședințelor Consiliului General într-o sală în care să se permită accesul liber al cetățenilor pentru a asista la ședințele Consiliului General, care trebuie să aibă un caracter public și condiții optime pentru ca mass-media să își poată desfășura activitatea.

Mulțumesc.

I

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule consilier, reiterez faptul că ședința este publică prin transmiterea on-line, ceea ce se întâmplă aici, dacă ați constatat, sigur nu aveți de unde să știți, dar în anii trecuți ajunsesem de cele mai multe ori în situația de bulibășeală, nu se înțelegea ce spune om cu om și pentru buna desfășurare a lor, am creat acest sistem care îi aduce pe bucureșteni în mijlocul nostru și pe noi ne duce în mijlocul lor. Legătura este permanentă, transmisia este integrală, jos în sală stau în condiții omenești nu în picioare, câtre 4, 5, 6 ore.

în privința găsirii unei săli, să știți că nu ar fi greu să găsim o sală. Mi s-ar părea ciudat să mă duc să închiriez săli, cum sunt celelalte instituții, sunt foarte amabile cu noi. în incinta Circului Globus, la teatru am refuzat să țin această ședință pentru simplu motiv că aceste condiții, este adevărat, că au fost asigurate dând un minim de civilizație și de liniște, în sensul de a gândi și a vota ceea ce considerați că este mai bine pentru București.


domnul Adîr, care știu că este un om deschis să se așeze în ușa acea că altfel pierdem timpul. Am vrut să glumesc, dar ideea este că nu îți iese întotdeauna. Este o ședință transparentă, nu am de gând să fac deplasări în oraș, împreună cu Consiliul General, apreciez faptul că fără exagerare majoritatea consilierilor sunt prezenți în fiecare zi în primărie, apreciez însă și timpul oamenilor care vin să-și spună durerea aici și am încercat să pot să le creez condiții civilizate, să nu acționăm în devălmășie, pentru că acționatul în devălmășie ne va face să greșim de cele mai multe ori. Serios față de bucureșteni și față de cei care au a ne transmite ceva, intrarea este liberă, nu există niciun fel de opreliște pentru a putea să participe on-line, dânșii văzându-vă pe dumneavoastră, pe noi, în ședință, iar noi văzându-i pe dumnealor în momentul în care se adresează.

Mulțumesc.

Doamna consilier Drăghici Aurelia Gratiela

Domnule primar general, eu doresc să schimb puțin registrul și public astăzi să vă salut și să vă felicit pentru excelenta organizare a Zilelor Bucureștiului, după cum, în egală măsură, doresc să salut și să felicit executivul primăriei. Personal de trei zile am trecut în revistă toate manifestările derulate în weekend -ul anterior și cu surprindere și bucurie am constatat și am văzut cetățeni ai Bucureștiului mai zâmbitori, mai destinși, poate mai mândri de orașul lor. De aceea ca și consilier voi încuraja de la an la an realizarea acestei acțiuni astfel încât Zilele Bucureștiului să devină un brand pentru orașul nostru, un brand care să atragă în anul următor din ce în ce mai mulți turiști străini. Vă mulțumesc.

J

Domnul consilier Pieptea Cornel

Mulțumesc domnule președinte. Doresc să aduc la cunoștința tuturor că în cadrul grupului USL lucrăm la un nou regulament de organizare și funcționare, practic prin acest regulament reglăm modul prin care va fi permis accesul tuturor cetățenilor în sala de Consiliu pentru probleme existente pe ordinea de zi sau în cadrul comisiilor pentru probleme de ordin general. Acestea vor fi transmise ori direct, ori ulterior prin cadrul președinților comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General. Mulțumesc.

I
Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian Dacă nu mai sunt propuneri pentru completarea ordinii de zi,

supun la vot ordinea de zi în integralitatea ei.

Cine este pentru? majoritate de voturi......domnul Văduva deja

am trecut la vot, vă dau cuvântul după.

Domnul consilier Văduva Silviu

Domnul președinte, trebuie să avem o atitudine calmă......

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian Domnul Văduva suntem în procedură de vot, deci Cine este

pentru?......

Domnul consilier Văduva Silviu Domnul președinte, vă rog mult de tot.......

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian ......împotrivă?.....domnul Văduva vă dau cuvântul după ce

votăm.....

Domnul consilier Văduva Silviu

Domnul președinte, ne ignorați de câteva minute și nu mă înscrieți la cuvânt. Stimați colegi vă rog mult de tot, să avem o atitudine civilizată. V-am rugat frumos domnule președinte .....

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

... o atitudine civilizată, vă spun că eram în procedură de vot, colegii au votat pentru ... cine este împotrivă?.......

Domnul consilier Văduva Silviu

V-am solicitat dinainte ........

I

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Nu este adevărat.

Domnul consilier Văduva Silviu

îmi pare rău domnule președinte, m-ați văzut și m-ați ignorat

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian Nu pot să vă ignor niciodată domnule Văduva, v-o spun public.

Domnul consilier Văduva Silviu

Din păcate da.

Domnul președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian

......pentru am votat, cine este împotrivă?......

Domnul consilier Văduva Silviu

Până acum terminam domnule președinte, dacă mă lăsați. Nu avem decât o singură solicitare.

Domnul președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian

... cine este împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Domnul consilier Văduva Silviu

Asta este atitudinea bunului simț? domnule președinte, terminam până acum, trei cuvinte aveam de spus.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian Mulțumesc ordinea de zi a fost adoptată. Domnul Văduva vă

rog frumos.......

Domnul consilier Văduva Silviu

Aveam o simplă solicitare către executiv, doream, nu știu dacă restul colegilor din consiliul general au fost anunțați, doream ca executivul să ne anunțe și pe noi, pentru fiecare acțiune făcută pentru public, cum au fost Zilele Bucureștiului, în perioada 14-16 septembrie .....Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Deci, vedeți că nu avea legătură cu ordinea de zi.

Doamna consilier Țapardel Ana Claudia

Cu tot respectul trebuie să înțelegeți că procedura de vot este reglementată prin lege și ca atare nu poate fi întreruptă. în al doilea rând, trebuie să înțelegeți că 4 ani, mandatul 2008-2012, ați

la final mandatul trecut și în acest mandat nu ne mai dorim acest lucru.

Așa că dacă aveți ceva de spus ..... să știți că și noi am avut

multe luări de cuvânt mandatul trecut, dar au fost punctuale și legate de proiectele de pe ordinea de zi, pentru că noi aici am venit să legiferăm în calitate de Parlament Local. Vă rog, să vă rezumați la a face comentarii cu privire la proiectele de pe ordinea de zi.

La ora 14,00 a sosit în sala de Consiliu domnul consilier Rădulescu Ștefan Cristian.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Punctul nr. 1 - proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 28 septembrie-27 decembrie 2012.

Vă rog să faceți propuneri.

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Din partea grupului USL o să-l propunem pe domnul Angelescu Ramiro Robert Eduard.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Mai sunt și alte propuneri. Nu mai sunt.

Votăm punctul numărul 1 așa cum a fost el amendat.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

I

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Predau conducerea ședinței domnului președinte Angelescu.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Bună ziua, domnul Pieptea vă rog.

Domnul consilier Pieptea Cornel

Mulțumesc domnule președinte, întrucât așa cum a spus domnul primar, a existat o serie de modificări la proiecte, solicitări de modificări, vă solicit să propuneți Consiliului General o pauză de 30 de minute, în care comisia de buget să se întrunească și să dea avize pe aceste proiecte. Mulțumesc.Eduard

Supunem la vot. Cine este pentru? Majoritate de voturi, împotrivă? 1vot, abțineri 7 voturi.

Se adoptă, pauză de 30 de minute.

- Pauză -

La ora 15,10 a venit în sala de Consiliu domnul consilier Comănescu Mihai.

Reîncepem lucrările ședinței Consiliului general al Municipiului București. Reintrăm pe ordinea de zi.

Punctul nr. 2 - proiect de hotărâre privind majorarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2012 cu sume alocate din bugetul Ministerului Sănătății pentru finanțarea achiziționării de aparatură medicală de urgență și modificări în structura veniturilor bugetului local pe secțiuni.

Dacă sunt amendamente sau completări la acest punct.

Supun la vot, cine este pentru? Majoritate de voturi, împotrivă, 0 voturi, abțineri, 6 voturi.

Vă rog la voturi pentru, să numărați exact câți consilieri votează.

Deci, cine este pentru încă o dată vă rog, 32 de voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 3 - proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere aprobat prin HCGMB nr. 352/22.10.2009.

Facem o mențiune, în sensul că în ordinea de zi s-a strecurat o mică greșeală, datorită Aparatului tehnic, în loc de numărul 362 este vorba despre numărul 352.

Domnul consilier Văduva Silviu

Doream o expunere, doream să vă spun că grupul PDL va vota împotrivă la acest proiect și am să vă spun și de ce: Primăria Municipiului București plătește cea mai mare chirie, plătită vreodată de o autoritate publică pe bani publici, deși prețul chiriilor a scăzut, Primăria municipiului București, nu a luat în considerare renegocierea


chiriei și se dorește să plătească în continuare, aproximativ 3 milioane de euro pe an. Prelungirea pe încă 3 ani a acestui contract are loc, deoarece Primăria Municipiului București nu a reușit să finalizeze lucrările pentru consolidare la sediul vechi din Bd. Regina Elisabeta. PDL a vota în 2009 mutarea sediului PMB într-o altă locație, pe durata a 3ani, cât timp a spus domnul primar general, Sorin Oprescu că este necesar pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare și consolidare a sediului vechi. Aceste lucrări sunt mult întârziate. S-a modificat inexplicabil soluția tehnică, s-a schimbat proiectantul general, s-au inventat tot felul de motive pentru ca lucrările să întârzie. Domnul Oprescu dorește să continue această risipă prin prelungirea cu încă 3 ani și câteva milioane de euro a contractului de închiriere. Vorbim de bani, putem arăta că până astăzi s-au plătit aproximativ 9 milioane de euro cu titlu de chirie și prin prelungirea contractului se vor plăti încă 9 milioane de euro. Cu banii aceștia, adică 18 milioane de euro, PMB putea fie să construiască, fie să cumpere un sediu adecvat, nu trebuie să plătească bucureștenii de 2 ori clădirea, adică 18 milioane de euro pe chirie în 6 ani și încă alte zeci de milioane atunci când și dacă o vor achiziționa. PDL a votat mutarea sediului PMB în această nouă locație, numai cu condiția achiziționării de către PMB a acestui sediu prin leasing imobiliar. Nici până astăzi nu a făcut domnul primar general vreun demers în acest sens, din contră, atunci când fostul proprietar a vândut sediul la o altă firmă, în anul 2009, imediat după închirierea lui către PMB, PMB a refuzat cumpărarea clădirii și nu și-a exercitat dreptul de preemțiune, practic s-a refuzat cumpărarea sediului cu 11 milioane de euro ca să plătim 18 milioane euro pe chirie, în decurs de 6 ani. Prin proiectul de pe ordinea de zi, domnul Oprescu dorește să plătească sume retroactive din anul 2010 deși acest lucru este ilegal. Vedem asta în actul adițional, în plus proiectul de hotărâre nu menționează suma ce urmează să fie plătită retroactiv. De asemenea, solicităm raportul Curții de Conturi ce a constatat că primăria a plătit peste 200 de mii de euro proprietarului fără a avea temei legal. Date fiind acestea solicităm vot nominal. Vă mulțumesc.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Doamnelor și domnilor consilieri, domnule președinte de

ședință, stimați prieteni și stimați colegi vă rog să-mi dați voie să prezint în câteva minuțe-.pentru că, sigur necunoașterea poate să

de zile m-am plictisit de atâteasuspiciuni. Deci, clădirea Primăriei din anul 2001 purta bulina roșie și trebuia consolidată. Pe vrea când primarul general al capitalei era domnul președinte Băsescu, s-a organizat o licitație de consolidare a cădirii, licitație care a fost câștigată de o firmă, care timp de 3 ani de zile i s-a răspuns în felul următor: nu există bani la buget pentru consolidare. Anul 2005 și 2008 s-au desfășurat în procese cu această firmă care a câștigat. Primăria capitalei fiind în proces direct, acuzată de ce nu se face consolidarea. Domnii consilieri generali care au apucat mandatul trecut, adică au fost prezenți în mandatul trecut, au avut evidența faptului că la un moment dat, băieții aceia de la INCERT s-au trezit să ridice carote a zecea mia oară de la nivelul sălii de Consiliu, dacă își mai aduc aminte, că am întârziat ședința cu trei sferturi de oră pentru că am avut nevoie, încă o dată de o expertiză, la expertiză, la expertiză ... în condițiile în care INCERT -ul vorbește de iminenta prăbușire a sălii cu consilieri, ceea ce era o pierdere pentru București, în condițiile în care vorbind serios Primăria când trecea troleibuzul prin față începea să salte, am declanșat din nou licitația pentru consolidare. în momentul când consolidarea s-a terminat, procedurile de licitație, am intrat în alt proces, în că o dată, cu primul câștigător, că nu este corect. Că el trebuia să facă consolidarea. între timp, s-a terminat și acel proces, câștigând. Am fost nevoit să caut un sediu, m-am dus la început la firme care sunt, care aveau sedii de închiriat, RAPPS-ul m-a refuzat complet, a zis că nu are sediu așa de mare pentru 1000 de oameni. Am făcut toate procedurile și puteți să vedeți procedurile la achiziții. Am bătut palma pe această clădire, încercând ca open space-ul pe care dumneavoastră l-ați constat în lunile acestea care au trecut să putem să-l setăm. Politica noastră românească este că vrem mai multe dulapuri, să avem locul nostru și așa mai departe și au trecut și astea. Am început să plătesc chirie, după un an de zile Curtea de Conturi a făcut controlul și pentru prima dată în viața mea am auzit-o pe aia de neauzit: „de ce ați plătit TVA la stat?”, prima mea întrebare și grijă a fost să întreb: da de ce? Proprietarul a plătit TVA-ul? Da. Păi atunci ...? De ce ați plătit TVA-ul? Pentru că eu am considerat că este o dare care vine la stat și o plătesc, care este problema? Dumneavoastră trebuia să nu plătiți TVA-ul. Mi-a arătat în Codul fiscal unde există un articol în care într-adevăr eu nu trebuia să plătesc TVA-ul, dacă proprietarul se exprima, proprietarul exprimându-se, aceasta este dovadă că sunt plătitor de TVA, deci la asta vă rog să adăugați TVA-ul. Am intrat într-o discuție cu Curtea deConturi, discuția s-a materializat în ... ei au scris acest lucru, în raport și sigur că vă stau la dispoziție să vi-l arăt fără niciun fel de problemă, am contestat, am semnat cu obiecțiuni și am intrat în proces cu Curtea de Conturi. în acest moment mă aflu în proces cu Curtea de Conturi de a plăti sau nu TVA. Subliniez TVA, care TVA a ajuns la ANAF, deci nu a ajuns nicăieri în altă parte. Ați întrebat foarte frumos, și foarte bine că ați întrebat, dar trebuia să o faceți înainte și trebuia să mă întrebați pe mine, asta este așa, nu un sfat , ci o constatare. De ce nu ați cumpărat-o domnul Oprescu? Este mai comod să plătiți, ca să fiu generos să nu insinuez, după câte ați văzut în hotărârea de Consiliu scrie și/sau cumpărare pe leasing, nici măcar cuvântul financiar nu am scris și am să explic imediat din ce motiv. Am scris leasing operațional, de ce? Pentru simplu motiv că domnul fost primar general al capitalei, domnul Videanu în anul 2000, sfârșitul anului 2005 - 2006 a făcut un împrumut de 500 milioane de euro și fiindcă exista acest împrumut, indicele de încărcare la datoria publică depășea 30%, după câte știți și sunt în sală economiști, leasingul financiar poate fi considerat, este considerat credit. Neavând această posibilitate nici nu putea fi vorba s-o cumpăr. Am explicat și Curții de Conturi, care a reținut și vă stau la dispoziție, așa cum v-am promis să citiți ce scrie asupra acestui lucru. Trebuia să cumpere clădirea, dar nu s-a putut pentru că nu s-a putut din punct de vedere legal. Am înțeles că s-au adus amendamente la acest contract de închiriere care a expirat, în acest moment eu nu îi plătesc proprietarului TVA, până la terminarea judecății, ba mai mult de cât atât, ca un cetățean onorabil, înainte de o funcție, eu m-am conformat la ce mi-a spus Curtea de Conturi și îi rețin banii cetățeanului din urmă, pe lunile din urmă, din TVA. Deși, încă o dată subliniez, acel TVA s-a vărsat la stat. Deci dacă vreți, pe scurt, este aceeași figură ca, cu curentul electric. îți vine factură de 700 milioane, plătești întâi banii și apoi te judeci cu ei, dar de data aceasta nu este încărcătura pe bugetul primăriei , este încărcătura pe proprietar să plătească înapoi. Au fost discuții asupra faptul că lipsesc 21 de metri și 37 de centimetri din acel contract, am adus un expert, a făcut cadastru încă o dată și am descoperit că sunt 54 de metri în plus. Acestea au fost observațiile Curții de Conturi. Deci, în continuare pe scurt, dumneavoastră vorbiți despre faptul că doriți un amendament ca acest contract să se încheie pe un an, nu am nimic împotrivă domnilor consilieri, putem să-l încheiem și din lună în lună și în fiecare lună să facem contract în


pe metru pătrat, nu a crescut nici un leu, dar în schimb au apărut fără să cheltuim noi nici un ban, din dorința de a operaționaliza clădirea încă 3 lifturi făcute în față, deci în momentul asta sunt 6 lifturi în clădire ca toată lumea să poată să meargă civilizat. Pentru că se făceau cozi până afară. în această clădire lucrând aproape 1000 de oameni. Deci în condițiile acestea vă stau la dispoziție, vă spun că pe verificate, și primul care mi-a atras atenția, acum 2 ani de zile, foarte bine a făcut, a fost domnul consilier general Stan, mai mult decât atâta în acest moment se desfășoară și ancheta DNA-ului având o plângere penală făcută de unul dintre consilieri generali PDL și semnată cu numele întreg, făcută în urmă cu un an de zile. O să-l știți în momentul în care se va termina și va trage o concluzie, de asta am să-i mulțumesc frumos că a exagerat, scriind acolo tot soiul de aberații în privința proprietarului și a mea, este o chestiune personală a mea, a devenit o chestiune personală, dar asta este cu totul altceva. Țineam însă să informez Consiliul General. în aceste condiții dumneavoastră votați cu amendamentul pe care îl doriți, probabil, dumneavoastră veți hotărî. Eu vreau să vă spun în felul următor, că sunt în întârziere cu 6 - 7 luni de zile , ca să nu spun un an și jumătate, cu consolidare bineînțeles, la primăria veche. Fostul prefect al capitalei nu a dorit să se mute de acolo, a ajuns să facă improvizații tip sat Vladivostok, pe margine și era cât pe aici să-l

amendeze cei de la gaze, că sărea în aer..... Nu, nu au vrut să se

mute, vă dau cuvântul meu de onoare, nu au vrut sub nicio formă. S-a schimbat prefectul, a venit doamna Gavrilă, doamnei Gavrilă ă nu i-a plăcut ceea ce aveam noi în dispozitiv să putem să-i dăm 6-8 luni de zile și a rămas numai acea parte de consolidat de la parter până la etajul 3 și cu asta am încheiat consolidarea și ne apucăm să curățăm fațada, pentru că nu vă închipuiți că îl pun eu pe ăla acum să-i dau bani să dărâme îngerașii de pe primărie și să-i pună la loc, deci nu intervenim decât în curățarea fațadei și cu asta basta.

Da, doresc să cumpăram această clădire, da doresc să o cumpăr printr-un leasing financiar pe 30 de ani, da doresc să rămână în patrimoniul Primăriei Generale, pentru simplu motiv că în 4 ani de zile am asistat la încercări de a ne lua toate clădirile, da doresc să vă spun că era luată de o fundație, Administrația Străzilor dată de primarul care m-a premers pe mine, era dată cu acte în regulă și nu s-a intervenit 4 ani de zile, după aceea am descoperit că și primarul dinaintea domnului Videanu o dăduse tot cu acte în regulă și dăduse afară de acolo Administrația Da, doresc să vă spun că mai exisțăîncă clădiri în București care sunt date la fundații și la organizații, care nu activează absolut de loc și care n-au făcut ceea ce s-au obligat să facă, am dispus să se rezilieze contractele și în acest moment intră pe contractul cadru al AFI să facă bine și să le repare. Asta este totul legat de acel contract. Dumneavoastră vă stau la dispoziție oricând să putem să verificăm împreună cele spuse de mine, dacă aveți suspiciuni.

Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Dacă din cadrul comisiilor de specialitate sunt amendamente de făcut?

Domnul consilier Raicu Mircea Cristian


Pot să vorbesc liber pentru că eu cunosc care este situația. Prima variantă, domnule primar general de soluție tehnică de consolidare a clădirii a fost aceea cu lucrătorii și cu desfășurarea activității permanente. Acesta este motivul pentru care ședințe la rând Consiliul General din mandatul trecut nu v-a aprobat acest contract, într-un final, a fost aprobat contractul cu amendamentul pe acre l-am făcut eu personal, cu condiția ca acest contract să nu fie unul de închiriere ci unul de leasing imobiliar și astfel dacă tot plătim o chirie mare, ea să se transforme într-o plată treptată a clădirii, iar clădirea să rămână în patrimoniul Consiliului General și să funcționeze aici instituții ale primăriei.

Dacă dumneavoastră nu ați respectat acea hotărâre a consiliului dumneavoastră, până la urmă este responsabilitatea dumneavoastră și vă privește personal. Acesta este adevărul de atunci, iar adevărul de acum este, că până acum, acești trei ani așa cum a spus colegul meu, stimați colegi, s-au plătit peste trei milioane de euro pe chirie, peste nouă milioane de euro în chirie. Vom mai plăti pe încă trei ani optsprezece milioane de euro pe chirie. Da, pe o clădire care costa unsprezece milioane ea însăși. Asta este realitatea, astea sunt motivele pentru care noi nu putem să plătim acest lucru, iar dovada că se putea desfășura activitatea în primărie este tocmai cea care a spus-o domnul primar general că prefectura și-a desfășurat activitatea în continuare cu toate strâmbele pe care am încercat noi să i le băgăm și constructorul. Deci, despre asta vă

ani facem un leasing și mai dăm încă zece milioane sau douăsprezece milioane să cumpărăm clădirea ... Ce le spunem bucureștenilor despre banii aceștia care s-au dat. Asta este problema pe care o avem noi, domnule primar general, și pentru asta nu vom susține acest proiect. Vă mulțumesc!

Domnul președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert

Eduard

Aveți dreptul la replică.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule consilier, ipocrizia este mare, dar eu vreau să vă spun

un singur lucru. De ce ați eludat chestiunea pe care v-am prezentat-o, de ce nu spuneți că acea cumpărare nu o să fie făcută niciodată din cauza faptului că pe vremea domnului primar Videanu se făcuse un împrumut de cinci sute de milioane, că exista un plafon. De ce nu spuneți astea domnule consilier? Nu, nu, dumneavoastră sunteți neinformat și vreau să vă spun un singur lucru exagerați, nu știu ce adunați dumneavoastră mere cu pere, problema mea este că dacă v-ați uitat foarte bine acolo nici nu-i vorba de nouă milioane domnule, nu-i vorba de nouă milioane de euro, așa cum faceți afirmația. Da? Nu, este vorba de aproape șase pe trei ani. Deci, în concluzie, domnule consilier general, spuneți foarte clar că această clădire nu se putea cumpăra și am încercat formele respective și din cauza acelui împrumut, nu fac discuții asupra acelui împrumut decât la vremea respectivă când va fi nevoie. Spuneți asta pentru ca lumea să înțeleagă că nu am insistat eu, am insistat să vă iau de acolo din niște toalete care dacă intra cineva și avea nevoie să meargă la toaletă i se făcea cel puțin scârbă pentru felul cum erau întreținute nu de femeile de serviciu pentru cei care le foloseau, plus că din întuneric și din scările rupte ați venit în această clădire unde ați avut la dispoziție facilitățile pe care am putut cu toată plăcerea să vi le pun la dispoziție pentru a trăi civilizat. Mulțumesc.

Domnul consilier Raicu Mircea Cristian


Domnule primar general, abia în 2015 va ajunge la 75% și va ajunge pentru că, în mandatul trecut, administrația respectivă nu a fost în stare să rostogolească acel credit, adică atunci când piața putea să permită un împrumut la niște costuri foarte bune, m-a refer la anii 2009, nu am făcut-o, iar acum bineînțeles că ne vom duce pe o piață și vom lua credit iar banii, creditul ... domnul Giugula calm .... Iar faptul că ați avut în buget 200 milioane în clipa în care ați venit în primărie pentru investițiile în curs, parcă banii aceia i-a luat Videanu și i-a dus undeva la el acasă. Nu s-au făcut Pasajul, Stadionul și toate obiectivele astea despre care dumneavoastră acum vi le asumați si sunt lucruri foarte bune pentru București. De ce reproșați? Este un lucru greșit că a făcut Videanu creditul respectiv?

Eu închid aici, mă opresc, vă spun numai acest lucru, noi am plătit de fapt clădirea o dată, dumneavoastră ați avut o hotărâre de Consiliu care trebuia cumva schimbată dacă nu oricum trebuia respectată dacă nu ați respectat-o măcar o schimbați și spuneați: domnilor moștenirea grea de la Videanu haideți să schimbăm, că mă încarc eu cu răspunderea. Nu ați făcut-o, veniți acum după șase ani și spuneți că e vina lui Videanu, nu e vina lui.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim domnule consilier. Domnule Giugula aveți drept la replică, pentru că domnul consilier v-a invocat.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Doamnelor și domnilor consilieri speram ca această ședință să fie una lucrativă în care să trecem la vot și să facem niște lucruri

bune pentru București. Se pare că de fiecare dată ....... nu uita că

ești în Consiliu datorită mie.

Ca de fiecare dată se vede că vin cu materiale pregătite cei de la un anumit partid, este deja în opoziție și se sincronizează cu anumite persoane care sunt în sală ca spectatori, ca cetățeni onești și care sunt dezinteresați și apolitici, se pare că discuțiile sunt sincronizate, ce spun dânșii cu cei de acolo.

Pentru corectitudine, pentru exactitatea adnotării în procesul verbal, se pare că șanse să trecem peste acest punct nu mai avem.

Am înțeles așa: domnul Videanu a făcut un împrumut, ca să facă speculații financiare cu el, pentru că dacă se spune că am pierdut un moment operativ în 2009 când era piața bună și puteam

să-l rostogolim, înseamnă că trebuia să facem și niște speculații financiare. Din câte cunosc primăria nu are obiect de activitate speculații financiare. De asemenea, cu privire la această clădire, din câte știu eu fostul președinte al consiliului general ales temporar, domnul Murg, a insistat și ne-a convins pe toți să votăm această clădire pentru că este bună și este utilă, necesară și viabilă. De ce nu s-au făcut aceste modificări cu privire la contract, este ușor să spui asta astăzi când te ascunzi într-un fund de sală și nu când erai în majoritate și respingeai orice propunere făcută de primarul general. De asemenea, cu privire la contractul de leasing imobiliar, de atunci v-am spus că este imposibil, că din punct de vedere legal nu se poate face un contract de închiriere imobiliar, că nu există această formă juridică, dar propunerea dumneavoastră a fost votată de membrii dumneavoastră de partid tocmai ca să veniți acum să ne faceți tot felul de probleme, să justificați tot felul de probleme și luări de cuvânt. Eu vă propun să mergem mai departe cu toată această discuție. Este evident că nu se încearcă decât o tărăgănare și o politizare a actului activității consiliului general. Se încearcă crearea unei aparențe de vinovăție a celor care nu au avut nimic de spus timp de opt ani de zile în consiliul general când majoritatea și primarul a fost al lor, și au putut să facă tot ce au vrut. Acum vin și ne spun nouă că nu funcționează ce au votat dânșii. Deci, să mergem mai departe domnule președinte, să închidem ședința!

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Domnul Sorin Oprescu, vă rog!

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Vreau să vă răspund domnule, că m-ați întrebat ce a deranjat.

în primul rând, că rămăseseră în casă 88 de milioane de euro din cele 500. Nu e nicio vină. Cu ce a deranjat? Vă spun eu cu ce a deranjat: cu 26 de milioane de euro pe care le plătesc pentru că a fost făcut până în 2015, cu 26 de milioane de euro pe care le plătesc pe data de 26 iunie a fiecărui an în curs dobândă. Mai mult decât atât, când am spus cuvântul ipocrit, l-am spus bazându-mă pe faptul că știți foarte bine, la fel ca mine, 3 ani de zile am umblat la guvern să ce? Să aduc o lege în Parlament prin care să nu fie trecută la datorie că știți tot atât de bine ca mine că în 2007 ați schimbat legea


să fac? Să nu plătesc TVA statului? Era mult mai grav domnule. Vreau să văd și eu că mă acuză cineva în țara asta că am plătit TVA statului român încadrându-mă în lege, că de fărădelegi sunt sătul. Mulțumesc.

J

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Domnule Stan, vă rog!

Domnul consilier Stan Ion

Vreau să fac doar o remarcă! Ați făcut dumneavoastră expozeul și nu mai este nevoie să comentez. Eu vreau să-i recomand tânărului nostru coleg din consiliu, domnului Văduva, .... nu,nu-l jignesc, dar îi fac o recomandare, o sugestie: de regulă calitatea de consilier vă poate motiva să vorbiți și liber, nu să veniți cu fițuici de astea care nu au, cel puțin pentru mine, care sunt mai vechi aici în consiliu, de exemplu domnul Raicu a prezentat un punct de vedere, pe care aș putea să-l comentez dacă am...dar nu-l comentez, asta e ideea. Ideea este că dumneavoastră dacă veniți totuși la microfon ar trebui să înțelegeți că diferența între cum face USL-ul majoritar politic acum în consiliu și cum făceați dumneavoastră este una imensă. Luați materiale de la consiliu, luați înregistrările ședințelor și o să vedeți că domnul Murg, președintele de ședință al dumneavoastră, oprea acest microfon și țipa de acolo de ziceai că este apucat. Noi v-am lăsat să vorbiți deși ați spus numai prostii și le-ați și citit după o hârtie, aceasta era ideea. Dacă tot veniți aici, veniți cu lecția învățată. Haideți să mergem la vot, domnule președinte!

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim, domnule Stan! Au trecut deja 45 de minute de când dezbatem acest .... dacă dintre membrii comisiilor de specialitate ... domnule primar... .

Domnul consilier Pieptea Cornel

în urma dezbaterii proiectului în comisiile de specialitate au rezultat o serie de amendamente. îmi permit să le citesc în numele acestor comisii.

Prima modificare este la articolul 2 unde se propune o nouă formă: „ se împuternicește Primarul General al Municipiului București
să negocieze prețul chiriei care nu poate fi mai mare decât cel actual și să semneze toate clauzele contractului, pe toată durata derulării acesteia”.

Nu poate fi mai mare, este un amendament care a fost deja depus.

De asemenea, în anexă la punctul 2.1, o primă modificare: „durata contractului se prelungește cu un an din data de 11. 12.2012 în aceeași termeni și condiții”. Tot la punctul 2.1 aliniatul 2: „ contractul poate fi prelungit prin simpla cerere scrisă a chiriașului transmisă proprietarului înainte de expirarea duratei contractului numai cu aprobarea Consiliului General al Municipiului București până la finalizarea lucrărilor de consolidare a imobilului din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București”. Totodată, se solicită eliminarea punctului 4, în care practic se prevedea valoarea prețului chiriei.

Acestea sunt propunerile comisiilor reunite care au dezbătut acest proiect. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim, domnule consilier!

J    1

Vom începe cu propunerea făcută de domnul consilier Văduva, propunerea de vot nominal.

Cine este pentru? 13 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 31

voturi.

Această propunere a fost respinsă.

Mergem mai departe, la amendamentele formulate de membrii comisiilor de specialitate și exprimate în cadrul Consiliului de către domnul Pieptea Cornel.

Cine este pentru? 31 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 13

voturi.

Amendamentul a fost respins.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Domnule Secretar General al Municipiului București, având în vedere că sunt președintele Comisiei juridice, vă aduc aminte că nu este hotărâre de patrimoniu, trebuie jumătate plus unu din cei prezenți. Nici măcar din cei din funcție. Atenție!


Domnul Secretar General Tudor Toma

Actul inițial a fost votat cu două treimi și acum doriți să îl modificați. Dacă doriți să îl modificați, trebuie să îl modificați cu aceeași majoritate cerută pentru actul pe care l-ați votat inițial, recte, Hotărârea nr. 352. Nu domnule, pentru că în contract era clauza de cumpărare, clauză referitoare la patrimoniu, da, este clauză de patrimoniu și potrivit Legii nr. 215 vă trebuie două treimi. Acum faceți referire la modificarea Hotărârii ... nu, pentru care a fost necesar un vot de două treimi. Nu puteți să o modificați cu alt cvorum.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Da, problema mea este următoarea: dacă dumneavoastră nu luați o hotărâre că da sau nu, mâine începem să ne mutăm. Vă rog să îmi spuneți unde. Aceasta este o absurditate pe care o văd de patru ani de zile. De patru ani de zile mi se spune că sunt hotărâri patrimoniale o serie întreagă ... deci nu am discutat aici o vorbă despre cumpărare. Nu voi intra niciodată în această capcană de a o cumpăra fără aprobarea expresă, în care se prezintă Consiliului și așa mai departe. Este vorba de prelungirea unui contract de chirie. Hai să fim serioși domnule, ne batem joc.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Din punct de vedere legal, domnule secretar, vă aflați în eroare. Noi nu aprobăm o hotărâre. Facem un act adițional la această hotărâre și nu aprobăm o cumpărare. Ce modificare? Facem o prelungire, este un act adițional. Este un act adițional la această hotărâre în care facem prelungirea perioadei de închiriere. Despre asta discutăm. Nu discutăm despre modificarea contractului. Este prelungirea perioadei de închiriere care este prevăzută în contractul inițial și se face cu aprobarea Consiliului General. închirierea nu este o hotărâre de patrimoniu. Nu luăm hotărârea de a cumpăra clădirea. Discutăm așa cum a spus și colega noastră, în corpul contractului pe care l-am aprobat scrie foarte clar că în momentul în care se va cumpăra se va da o hotărâre de consiliu. Nu ne induceți în eroare. Să credem că ați rămas cuplat iarăși la vechile structuri.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Nu vă induc în eroare, dacă doriți puteți să întrebați și reprezentantul Prefecturii, dacă se modifică o lege organică,organică, votul necesar pentru modificarea legii respective este votul care a fost necesar la adoptarea ei. în aceeași situație suntem și acum. Modificăm o hotărâre. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, facem un act adițional la un contract de închiriere adoptat printr-o hotărâre. Pentru asta trebuie să votăm o hotărâre, de modificare a hotărârii inițiale. Acel act normativ al Consiliului legal a avut nevoie de un cvorum. Și atunci se încheie contractul fără să mai votați dumneavoastră dacă nu este adevărat. E foarte simplu.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

în corpul hotărârii nu se modifică cu nici măcar o virgulă, se

modifică chiria. Nu putem să ... domnule secretar. Problema este în felul următor: după părerea mea și așa cred că este bine să facem, dumneavoastră faceți ce vreți. Dar a mă duce pe mine în situația de a nu putea să lucrez împreună cu executivul și cu dumneavoastră, începând de mâine, pentru că dumneavoastră invocați o chestiune în momentele astea grele, astea rămân de discutat. Dumneavoastră, spune un distins jurist al Curții Constituționale, că asta este frumusețea legii că poate fi interpretată. Băi fraților, atunci stăm aici cu toții și tergiversăm și interpretăm până mâine. Corpul hotărârii nu se schimbă cu nimic, a fost aprobată suntem aici, trăim aici. Este vorba de prelungirea contractului, am admis observația, și aș spune eu recentă făcută în comisii de un an de zile, să poată să se termine, se modifică chiria. Insistăm pe chestiunea asta, probabil că dumneavoastră vă veți păstra părerea făcând opinie separată și mergem în continuare să demonstrăm necesitatea acestui lucru. Ce vreți să fac, să lucrez pe stradă? Eu în cinci minute îmi iau măsuța și scaunul și mă duc acolo. Nu este nicio problemă, dar cu restul ce fac?

Domnul Secretar General Tudor Toma

Domnule primar, sunt și eu în aceeași situație cu dumneavoastră. Ne luăm amândoi măsuțele, dar consiliul trebuie să respecte legea.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Haideți să nu intrăm, domnule secretar general, hai să ne respectăm fiecare poziția în această ședință. Dumneavoastră vă rog foarte mult aveați opțiunea să ne prezentați în scris, înainte de a

vedere în scris ca să știm? Nu răspundeți că nu am nevoie. Dumneavoastră aveți o problemă, dați în scris. Dacă aveți o problemă, exprimați punctul de vedere în scris. Nu veniți aici să ne încurcați. Nu avem, domnule secretar, în hotărâre niciun fel de cuvânt că modificăm ceva. Nu facem altceva decât prelungim o hotărâre de închiriere. Dacă aveți alt punct de vedere faceți în scris și înaintați la Prefectură.

Domnul Secretar General TudorToma

Și atunci o să anunțe domnul președinte că a trecut un proiect care conform legii nu a trecut? Asta e culmea ... e treaba mea.

Domnul consilier Stan Ion

Domnilor, calitatea noastră de consilieri ne dă posibilitatea să votăm un proiect de hotărâre. Dacă noi din necunoaștere sau din omisiune votăm un proiect prost, Secretariatul General și Prefectura îl atacă. Haideți să îl votăm, dă-l Doamne iartă-mă de proiect!, că stăm de două ore și facem dialog aici. Supune la vot proiectul!

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Supunem la vot proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere aprobat prin HCGMB nr. 352/22.10.2009, așa cum a fost amendat.

Cine este pentru? 31 de voturi, împotrivă? 10 voturi, abțineri? 0

voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Așteptăm și un punct de vedere scris din partea Secretarului General.

Domnul Secretar General TudorToma

Acest proiect de hotărâre nu a trecut pentru că nu întrunește majoritatea de voturi necesară. Nu am pentru ce să fac opinie motivată, mă scuzați, nu pot să mă exprim, pentru că nu a trecut acest proiect de hotărâre.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Domnule Giugula, vă mulțumim, oricum.
-• z A

24    'î\

Punctul nr. 4 - Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 35/28.02.2011 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu", în vederea continuării și finalizării lucrărilor de interes public local și aprobarea sumei globale estimate a despăgubirilor compusă din valorile individuale aferente acestora.

Există amendamente la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.

Cine este pentru? 37 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0

voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 5 - Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea exproprierii imobilului rămas de expropriat, a proprietarilor și a sumei aferente despăgubirii în cadrul procedurilor de expropriere a imobilelor în vederea continuării și finalizării lucrării de utilitate publică „Dublarea Diametralei N-S pe tronsonul Buzești-Berzei-Vasile Pârvan, etapa 1 din tronsonul Buzești - Berzei - Vasile Pârvan - B.P. Hasdeu - Uranus -Calea Rahovei”.

Există amendamente la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.

Cine este pentru? 37 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 4

voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 6 - Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la H.C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București.

Există amendamente la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.

Cine este pentru? 35 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0

voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 7 - Supun la vot proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică, a unui teren situat în Calea Griviței nr. 100-102, sector 1, în suprafață de 1500 mp, teren aparținând domeniului privat al Municipiului București, necesar


realizării unui imobil cu destinația de birouri, servicii, hotel, comerț, locuințe, servicii bancare, multiplex-cinema.

Există amendamente la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 10 voturi, abțineri? 31 de

voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 8 - Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reconfigurare intersecție Șos. Pantelimon - Bd. Chișinău și pasaj rutier denivelat subteran”.

Există amendamente la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.

Cine este pentru? 39 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0

voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 9 - Supun la vot proiectul de hotărâre privind integrarea tarifară pentru sistemul de transport public din Municipiul București.

Există amendamente la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.

Cine este pentru? 41 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0

voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 10 - Supun la vot proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe raza sectorului 5 din Municipiul București.

Există amendamente la acest proiect de hotărâre?

Domnule Pieptea, vă rog.

Domnul consilier Pieptea Cornel

Nu este un amendament, vreau doar să precizez că în cazul comisiilor s-a solicitat să se prezinte și să se adopte strategia pentru toate sectoarele municipiului București, astfel încât să putem gestiona în mod unitar salubrizarea și deszăpezirea pe întreaga


Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Supun la vot proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe raza sectorului 5 din Municipiul București.

Cine este pentru? 1 vot, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 32 de

voturi.

Nu a fost un amendament, a fost o recomandare.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 11 pe ordinea de zi: proiectul de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de transmitere a unor suprafețe construite de 10.369 mp, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în administrarea Consiliului General al Municipiului București în vederea realizării unor parcaje și spații publice.

Dacă există amendamente la acest proiect?

O secundă ... așteptați ...

Da, există o modificare de titlu ne-am lămurit. Deci titlul hotărârii spre deosebire de ce găsiți în ordinea de zi, avem puțin modificat proiectul de hotărâre: „proiectul de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de transmitere a unor suprafețe construite de 10.369 mp, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în administrarea Consiliului General al Municipiului București în vederea realizării unor parcaje și spații publice".

Dacă există amendamente la acest proiect?

Supun la vot proiectul de hotărâre ... se referă la metrou. Ați înțeles titlul?

J

Cine este pentru? 38 voturi ... domnule Darabont, vă rog să veniți aici la prezidiu...., împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 12 pe ordinea de zi ... avem tot așa o modificare de titlu, vă rog să fiți un pic atenți, să nu mai avem discuții în contradictoriu.    i

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, precum și a Regulamentului de organizare și

( l    ' V ' X    ”    ‘ ■3" ■==;desfășurare a evaluării managementului la instituțiile publice de cultură de interes local al Municipiului București.

Există amendamente la acest proiect?

Doamna consilier Alexandre Fontoura Lăcrămioara

Avem un amendament. Vă propunem să modificăm articolul 3 punctul 2 din Anexa 1 după cum urmează: „ comisiile de concurs denumite în continuare comisii sunt alcătuite din specialiști în domeniu în funcție de tipul instituției publice de cultură în cauză, din reprezentanți ai autorității numiți prin dispoziția Primarului General la propunerea Direcției Cultură, învățământ, Turism și câte un reprezentant al Comisiei învățământ, Cultură, Turism din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Domnul președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert

Eduard

Aveți printat amendamentul? Amendamentul este scris?

Doamna consilier Alexandre Fontoura Lăcrămioara

Da.

Domnul președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Mai sunt și alte amendamente? Vă rugăm, domnule Voicu ... O secundă ... să clarificăm puțin situația. Deci, în cadrul amendamentului dumneavoastră să se stipuleze și că acești membrii sunt fără drept de vot.

Domnul consilier Voicu Mihai

Domnule președinte, stimați colegi! Eu am o întrebare și adresată domnului secretar general al primăriei pentru că în mandatul trecut acum un an și aproximativ 2 luni, am mai votat acest Regulament, când în baza lui de altfel s-au produs acele examinări și concursuri vizavi de numirea directorilor de teatru și instituțiilor de cultură pe post. Acum revenim cu el și văd că din ce în ce mai mult în noul Regulament Consiliul General și primăria, Consiliul General care exprimă voința populară vizavi de ceea ce înseamnă actul de cultură al Bucureștiului, introduce mai multe persoane care nu aparțin sau nu știm ce orientări de cyJUifă- au. Nu am nimic împotriva faptului căaceastă comisie poate fi mărită, dar mă refer la doamna consilier general Drăghici, care la începutul ședinței m-a bucurat că vorbea chiar de „Zilele Bucureștiului” și sesizase cât de bine au fost organizate, ca de altfel ca și în ceilalți ani, doamna Drăghici. Până la urmă știți că noi le-am inventat împreună în vechiul consiliu, dar eu cred...mi se pare puțin riscant să .... ca Consiliul General și Primăria Municipiului București să nu aibă reprezentanți la paritate cu cei care vin să spunem așa de la ONG-uri și piața liberă, pentru că sunt

anumite.....mă refer aici și chiar mă uit la doamna Popa, sunt

anumite proiecte și programe care au normă educațională care ca normă europeană sunt greu de impus în ceea ce înseamnă programa de educare și prin cultură, ori ... văd acum că cei din Consiliul General sunt scoși din comisie, sunt două treimi din cincizeci, cincizeci.

Nu am amendamentul scris, dar cred că administrația publică locală, Municipiul București prin ceea ce înseamnă și primăria și Consiliul General, la paritate să facă parte din aceste comisii. Astă ar fi amendamentul, numai că nu l-am scris.

Aceasta este propunerea mea ca amendament dacă vreți, ca paritate, jumătate, jumătate să fie. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General Tudor Toma

încerc să vă răspund la întrebare deși, m-am rătăcit în discursul dumneavoastră. Ca să vă răspund la prima întrebare în ordinea numerelor de pe tricou. începând cu data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri a C.G.M.B. nr. 110/2010 își încetează aplicabilitatea. Deci Consiliul și executivul municipalității a considerat necesar că trebuie să se modifice regulamentul existent, fiind prima chestiune.

A doua chestiune, dacă aveți un amendament de formulat, v-aș ruga să îl faceți conform legii, textual, ce articol se modifică în conformitate cu doleanțele dumneavoastră, în funcție de asta vedem dacă este acceptat, sau nu.

Domnul Consilier Voicu Mihai

Componența Comisiei....

Domnul Consilier Voicu Mihai

Nu știu care articol ... nu-l găsesc acum ...Deci la articolul 3.2

Domnul Secretar Tudor Toma

Vă rog verificați în Regulament!

Domnul Consilier Voicu Mihai

Deci, mă refer la articolul 3 aliniatul 2 ...Comisia de concurs denumită în continuare „Comisie” sunt alcătuite în continuare de specialiști în domeniu, în funcție de specificul instituției de cultură în cauză și reprezentanți ai autorității, respectiv Consiliul General al Municipiului București și Primăria Municipiului București, în sensul respectării parității între reprezentanții autorității locale și reprezentanții oamenilor de cultură. Deci, asta ar fi.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Rugămintea este să-l formulați și în scris, chiar dacă a rămas înregistrat.

Mai există amendamente la acest proiect de hotărâre?

Supunem la vot ... Domnule Voicu formulați un singur amendament comun!

Supunem la vot amendamentul comun, formulat de domnul consilier Voicu și de doamna consilier Alexandre Fontoura. Vă rog! Acesta este și sensul modificării articolului ... în completare ... sigur, supunem la vot ...

Cine este pentru? 31 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0

voturi

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui cu amendamentul specificat mai devreme:

Cine este pentru? 41 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0

voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice pe anul 2012.Dacă există amendamente ... la acest proiect de hotărâre? Nu. Atunci supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? 41 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0

voturi

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 14 - Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 128/2011 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor achiziționate sau construite din fonduri proprii ale Municipiului București, propusă de către Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București, solicitanți de locuințe sociale.

Dacă există amendamente la acest proiect de hotărâre? Bun. Supunem la vot acest proiect de hotărâre:

Cine este pentru? 42 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0

voturi

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 15 - Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Deciziei Civile nr. 3055/2011, irevocabilă, a Curții de Apel București - Secția a Vlll-a Contencios Administrativ și Fiscal referitoare la atribuirea în proprietate, fără plată, domnului Grigore Tomescu a unui loc de veci în Cimitirul Vest Domnești.

Dacă există amendamente? Bun. Domnul Giugula, poftiți vă rugăm!

Domnul Consilier Giugula Doru Mihai

Aici avem o problemă: există o hotărâre de instanță care dispune să dăm în proprietate, fără plată, un loc de veci unei persoane, eu vă spun principiul. Problema este că instanța, în neștiința ei, pentru că avem multe probleme venite de la instanță la Consiliul General prin care ne obligă să încălcăm legea, nu știe că aceste locuri de veci nu sunt în proprietatea Consiliului General, și atunci, noi nu avem cum să dăm o hotărâre de Consiliu pe bunul care aparține altuia. Este ca și cum eu aș vinde bunurile domnului președinte, deci nu se poate! Și atunci Comisia Juridică a propus ca Direcția Juridică a Primăriei să facă o acțiune în instanță pentru lămurirea dispozitivului sentinței, în sensul să ne spună instanța care a dat această hotărâre - Cum putem duce la îndeplinire, să dăm în proprietate bunuri care nu ne aparțin? Este al primăriei, este al municipiului ... nu este al nostrum ... și atunci, noi nu putem să dăm din municipiu că n-ai cum. Nu este voba de asta ... este vorba de principiu, da? Și cum să facem și alte ilegalități și atunci cum să creăm un precedent, și atunci ... Direcția Juridică să facă acțiuni în instanță, pentru că este permis, lămurirea dispozitivului sentinței. Și cu asta am închis.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Aveți cuvântul domnule consilier.

Domnul Consilier Raicu Mircea Cristian

Mulțumesc, domnule președinte! Discutăm despre o hotărâre definitivă și irevocabilă a unei instanțe din România. Așa cum bine știți, și în alte cazuri, acestea sunt obligatorii. Acum să mă apuc eu să fac tot felul de experimente, să dau în judecată nu știu ce, să-mi spună instanța ce să fac și așa mai departe ... astea se fac pe banii fiecăruia. Vă rog când mai aveți idei de astea, veniți cu vot nominal pe persoană și asumați-vă fiecare răspunderile! Nu pe banii tuturor și pe casele tuturor, ... că dăm aici tot felul de idei.

- ' - !

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

în regulă, supunem la vot:

Cine este pentru? 41 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 3 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 16 - Proiect de hotărâre privind retragerea Municipiului București din cadrul Asociației Eurocities.

Dacă există amendamente la acest proiect de hotărâre? Vă rog, domnule Voicu!


plată. Aici scrie ‘privind retragerea" și văd o semnătură “Cătălin Grossu", în care ne spune așa: la aliniatul 2, “ținând cont de faptul că Asociația Eurocities nu oferă decât accesul la o bază de date, privind o serie de proiecte, dar fără a oferi sprijin efectiv în vederea realizării proiectelor în cauză”. Nu este un lucru adevărat și îmi pare rău pentru domnul Cătălin Grossu că ... mă rog ... pune pe hârtie ceea ce putem citi și noi, pentru că această organizație Eurocities de la Bruxelles are în primul rând susținerea Parlamnetului European, se vede doar și în titlu ... iar proiectele sunt imense, consultanța este imensă, iar ce se întâmplă acolo este un lucru extraordinar pentru Europa, propune dezvoltarea orașelor simultan fără diferență între ele, iar dacă intrați pe telefoanele pe care dumneavoastră le aveți, sau pe Google, sau o altă .... o să vedeți pe internet ce înseamnă acest Eurocities. Vizavi de Metropolis ... dacă o să căutați, am căutat, este o organizație nonguvernamentală la Barcelona, este grozav că este așa, este bine că suntem acolo ... dar eu v-aș propune cu multă atenție că este păcat, suma este derizorie ... în jur de 11 - 12 mii de Euro pe an. E păcat! Eu cred că în anii care au trecut și mă refer la ultimul mandat, ar fi trebuit ca această organizație să fi fost noi mult mai aproape de ea. Este păcat să ne retragem din ea. Dacă veți intra pe site-uri, veți vedea ce lucruri splendide și minunate face! Nu, nu s-a făcut ... Doamna Drăghici ...Trebuia să se ducă ... să fi făcut ... Eu zic că e păcat, e o recomandare ...

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Bun, supunem la vot proiectul ... O secundă ... vă rog ....

Domnul Consilier Deaconescu Ionel Cristinel

Stimați colegi! Eurocities reprezintă cea mai importantă

organizație și cel mai activ partener de dialog, în relațiile dintre comunitățile locale și instituția europeană. Eurocities lucrează direct cu aceste instituții și ajută la implementarea politicilor comune privind mobilitatea urbană durabilă, învățământul și protecția mediului, incluzând minoritățile, transportul public și eficiența energetică. în 2004. imediat o să vă dau o declarație a doamnei Corina Crețu de astăzi. Poate nu o știți, că nu ați citit în presa. Imediat. Dacă îmi permiteți ... aș vrea să vă spun că Partidul Democrat Liberal propune respingerea acestei hotărâri în special pentru că în expunerea de motive, comisiile de specialitate nu dau niciun temei concret pentru ieșirea din această asociație și rămânerea într-una fără influență la nivel european, respectiv Metropolis. Invităm stimații noștri colegi, consilieri USL, să ia în considerație punctul de vedere al europarlamnetarului lor, doamna Corina Crețu, proaspăt desemnată raportor al Comisiei de Dezvoltare a Parlamentului European, pentru tema „Autoritățile locale și societatea civilă, angajamentele Europei în susținere dezvoltării durabile”, care pledează pentru menținerea acestei relații, doamna europarlamentar Corina Crețu susține într-o declarație făcută chiar astăzi, cooperarea descentralizată cu alți actori locali, precum ONG-uri sau universități, poate completa într-o manieră eficientă eforturile guvernelor centrale. De asemenea, dialogul structurat al parteneriatului cu autoritățile locale, în special cu cele din țările beneficiare în curs de dezvoltare contribuie la promovarea bunei guvernări locale, îmbunătățirea serviciilor publice și dezvoltarea teritorială. Stimați colegi, în încheiere, înțelegem că supărarea USL pe Bruxelles continuă și se manifestă și la nivelul primăriei capitalei, dar motivul invocat de către Direcția de Afaceri Externe și Protocol, pentru părăsirea Eurocities nu este în concordanță cu eforturile politice și administrative. Aș vrea să vă spun, în încheiere, că costul este de 3 mp, atât plătim chirie, atâta ne-ar costa Eurocities.Notă*

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă rog domnule!

Domnul Consilier Deaconescu Ionel Cristinel

Aș vrea să-i răspund domnului coleg Giugula: Italia are un

număr de 12 orașe, Spania 12, Turcia 13, Marea Britanie 19, Franța 20, Bulgaria 4, iar noi aveam 2 - Timișoara și Bucureștiul, nu sunt 4.

Precizăm faptul că la acest punct, secțiunea discuții, pe banda audio nu s-a înregistratDomnul Consilier Comșa Conel

Domnule președinte, domnule viceprimar, stimați colegi! Eu stau cu site-ul deschis la Eurocities, am discutat în Comisia de Relații Internaționale această situație și Bucureștiul nu este prezent nici

măcar pe site, ...... că nu a plătit cotizația? ... dar nu există ....

Bucureștiul este în Europa? Deci, există atâtea modalități de asociere dintre orașe, există foarte multe moduri în care Bucureștiul poate fi reprezentat. Nu trebuie să ne cramponăm de Eurocities, deși este

relevantă.....Nu este singura acreditată să ... este vorba că timp de

4-5 ani nu a existat nici un fel de dialog cu această organizație, prin urmare nu vedem utilitatea ei.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Domnule consilier, vă mulțumesc! Am înțeles cu totii care este

situația.

»

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? 30 de voturi, împotrivă? 6 voturi, abțineri? 1 vot.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 17 - Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a Primăriei Municipiului București la Asociația Metropolis - CGLU.

Dacă există amendamente la acest proiect de hotărâre? Nu. Supun la vot acest proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? 35 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0

voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Punctul nr. 18 - Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unor truse de prim-ajutor către cetățenii locatari sau proprietari ai imobilelor cuprinse în Lista imobilelor expertizate tehnic încadrate în clasa I de risc seismic care prezintă pericol public, prin reprezentanții legali ai asociațiilor de locatari sau de proprietari.
Domnul Consilier Deaconescu Ionel Cristinel

Domnule primar, încă din 2009 declarați public că una din

preocupările dumneavoastră este grăbirea procedurilor de consolidare a imobilelor cu risc seismic din București. Astăzi, la 3 ani de la aceste declarații, ne aflăm în fața unui bilanț îngrozitor - în 111 clădiri, cu 3189 de apartamente construite între 1880 și 1940, care reprezintă pericol public, din aceste 111 au fost consolidate doar 26 de clădiri. Alte 263 de imobile sunt încadrate în clasa I de risc. în expunerea de motive care însoțește acest proiect de hotărâre, ați precizat temeiurile de lege în baza cărora propuneți ca măsură de protecție civilă - distribuția de truse de prim-ajutor către asociațiile de proprietari. Vă rugăm să ne specificați câte astfel de truse au fost achiziționate de Direcția de Apărare, Protecție Civilă? Nu scrie, direcție care face parte din aparatul de specialitate al primarului general și câte vor fi distribuite către asociațiile de proprietari? Considerăm această soluție un mic pansament pe o rană deschisă, uriașă, care trebuie închisă printr-o operație de mare amploare, nu doar prin peticire. Astfel, grupul parlamentar al PDL din cadrul CGMB vă solicită conceperea unui plan urgent, concret, de consolidare a imobilelor ce reprezintă pericol public atât pentru locatari cât și pentru împrejurimile acestor clădiri. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Este amendament la acest proiect de hotărâre sau este doar o recomandare?

O recomandare, un pansament... am înțeles.

Domnul Giugula, vă rog!

Domnul Consilier Giuqula Doru Mihai

îmi dau lacrimile când văd atâta compasiune din partea PDL-ului către cetățenii Bucureștiului. Dar îmi dau lacrimile pentru că această compasiune se petrece după ce au guvernat Bucureștiul 8 ani de zile și nu au făcut nimic, și acum vin și ne dau lecții despre cum ar trebui să facem. Dacă era după această “titirambă”, să pun în ghilimele cuvintele cuiva, până,',âpum această problemă ar fi fost rezolvată.    Z    ^*\

/^W>\ ■    1


wiUc-.


Eduard

Supunem la vot.... A, domnule....

Domnul Consilier Raicu Mircea Cristian

Domnul Giugula nu cunoaște subiectul. Vreau să vă reamintesc că în mandatul trecut, tot eu am făcut următoarea propunere - avem 111 clădiri în risc seismic de gradul I, adică la primul cutremur seminificativ aceste clădiri cad. Din 111 clădiri am reușit în 10 ani de zile să facem 26, 28 dacă spui tu, eu știu de 26. Este evident că până la viitorul cutremur, sper să fie cât mai târziu, nu avem cum să le facem. în mandatul trecut, am făcut următoarea propunere - aveam undeva aproape de 1000 de apartamente cumpărate, deja. Noi vorbim de 3000 de apartamente. Oamenii aceia trebuie mutați de urgență de acolo. La rândul lor, primăriile de sector puteau să facă același efort să cumpere de pe piața publică. Cred că și guvernul ar fi putut să ajute la această operațiune, stimulau și piața imobiliară din București și făceam un lucru normal, puneam niște oameni și familiile lor în siguranță. Așa o să vorbim și o să ne lamentăm și o să vorbim de cinci sute de mii de ori sau mai știu eu ce cifre aberante care s-au spus de atâtea ori de la acest microfon, pentru că nu am avut două treimi, domnule Giugula, și dumneavoastră ați refuzat în acest mandat să propuneți, asta este motivul, iar acum cumpărăm cu 200.000 de euro truse de pansamente, încărcătoare de telefoane și alte chestiuni care probabil sunt utile. Le vom sprijini, dar mi se pare că este doar praf în ochi în fața oamenilor.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim, domnule consilier!

Doamna consilier, vă rog!

Doamna Consilier Drăghici Gratiela Aurelia

Pentru corecta informare a cetățenilor, vă aduc la cunoștință și vă reamintesc domnule consilier general și fost viceprimar că dacă astăzi avem doar 26 de clădiri reabilitate, este pentru faptul că și primarul a făcut apel de nenumărate ori la asociațiile de locatari, că în marea lor majoritate asociațiile de locatari în aceste clădiri nu au fost de acord să se mute provizoriu, ca să fie foarte clar.Eduard

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? 40 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0

voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 19 - Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Piațeta Regelui” spațiului public situat la intersecția Șos. Kiseleff cu Str. Arh. I. Mincu.

Dacă există ... stați puțin că avem și aici o modificare de titlu...

O secundă ... recitim titlul hotărârii.

Deci, este o hotărâre privind atribuirea denumirii „Piațeta Regelui” spațiului public situat ia intersecția străzii Ion Mincu cu Șoseaua Kiseleff sectorul 1.

Există amendamente la acest proiect de hotărâre?

Supunem la vot acest proiect de hotărâre Cine este pentru? 36 de voturi, împotrivă? 1 vot, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 20 - Proiect de hotărâre privind acordarea sumei de .....și aici este o modificare ...

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.000 mii lei, adică tot un milion? ... din fondul de rezervă la dispoziția autorităților Municipiului București in bugetul pe anul 2012, către Municipiul Râmnicu Vâlcea pentru susținerea echipei locale de handbal feminin Oltchim Râmnicu Vâlcea.

Dacă există amendamente? Vă rog, domnule consilier!

Domnul Consilier Tălău Mihnea Ștefan

Domnule președinte, domnule viceprimar, stimați colegi! O să-i dezamăgesc puțin pe colegii mei pedelaci că nu o să citesc și o să vorbesc liber. Vreau să vă spun că mi se pare foarte ciudat, ... noi aflându-ne totuși în orașul București. Avem o hotărâre de consiliu, ... nu știu dacă cineva dintre dumneavoastră ați fost votați de cei din Râmnicu Vâlcea, pe mine bucureștenii m-au adus aici și tocmai de asta mi s^pațre o sumă rrîar.e oe reprezintă cam 250.000 de euro, bani cu care s-ar putea face o grădiniță, un afterschool, orice altceva atâta timp cât Consiliul General al capitalei are o echipă chiar de handbal în prima ligă. îmi pare rău să vă spun asta, dar acum două etape Vâlcea, către care noi cotizăm acum, ne-a bătut la patru goluri diferență. Nu știu care este ideea, cine are de câștigat din chestia asta, dar vă recomand să fim totuși decenți, din punctul acesta de vedere! Deci nu văd care ar fi logica ... mai pe seară ... pentru PDL mai pe seară!Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă rog, domnule Giuguia!

Domnul Consilier Giugula Doru Mihai

Deci, vă rog frumos dacă este să vă hotărâți să votați această hotărâre, vreau să fac un amendament, ca să fim siguri că acești bani merg acolo unde trebuie și scopul pentru care sunt dați, scopul este atins, în sensul că la articolul 1 paragraful I se aprobă: “alocarea sumei de 1000 de lei ....1000 mii lei către Municipiul Râmnicu Vâlcea pentru susținerea echipei locale de handbal feminin Oltchim Râmnicu Vâlcea, sumă ce va fi folosită exclusiv pentru competițiile internaționale” pentru că, de fapt, această sumă este dată ca Oltchim, echipa de handbal să se poată prezenta în competițiile internaționale, unde este înscrisă și unde are șanse de a câștiga Liga Campionilor. Deci, cu această mențiune, suma va fi folosită numai în competițiile internaționale, nu și în competițiile interne.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Mulțumim, domnule Giugula!

Domnule consilier Nicolaescu ... vă rog!

Domnul Viceprimar Nicolaescu Marcel Qctavian

Deci am putea spune că este vorba despre un subiect național în ultima perioadă la care Primăria Municipiului București dorește să sponsorizeze în prima parte a anului competițional internațional, participarea echipei Oltchim, o echipă îndrăgită de toți românii, poate printre puținele situații în care suntem mândri că suntem români și susțin această situație în care putem să o ajutăm, mai ales că este cu siguranță posibilitatea de a câștiga Liga Campionilor. Vă mulțumesc.
Eduard

Mulțumesc, domnule viceprimar!

Supunem la vot amendamentul domnului consilier Giugula.

Cine este pentru? 30 de voturi, împotrivă? 1 vot, abțineri? 9

voturi.

Amendamentul a trecut.

Vă supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în ansamblu, cu amendamentul făcut.

Cine este pentru? Numărați, vă rog. 16 voturi.

Deci, repet cine este pentru? Mâna sus, vă rog. 32 de voturi.

Cine este împotrivă? 0 voturi.

Abțineri? 0 voturi. Abțineri? Cine este la abțineri, numărați vă rog abținerile! 9 abțineri.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

- Discuții în sală. -

)

Trecem mai departe la ordinea de zi suplimentară ....

Faceți liniște domnule Giugula, vă rugăm frumos! Domnilor faceți puțină liniște ca să putem continua lucrările! .... A fost și împotrivă Da, bun ....

supun atenției proiectul de hotărâre pentru atragerea de finanțări din sponsorizări și donații și folosirea finanțărilor în dezvoltarea unor proiecte de interes public general în domeniul relațiilor publice și informării publice.

Dacă există amendamente?

Cine este pentru? 22 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 5 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi suplimentară - proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii CGMB 117/2012 privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri privind trecerea terenului în suprafață de 56.252 mp, situat în Bulevardul Basarabiei nr. 37-39, sector 2, din domeniul public al statului în domeniul public al municipiuluiDacă există amendamente la acest proiect de hotărâre?

Supun la vot:

Cine este pentru? 22 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 6 voturi. Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

S-au epuizat toate punctele de pe ordinea de zi și ordinea suplimentară.

Declar închisă ședința.

Ședința s-a încheiat la ora 17.00.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ANGELESCU RAMIRO ROBERT EDUARD

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

TUDOR TOMA

întocmit

Vasilescu Floarea, Nica Mioara Simion Simona

41