Proces-verbal încheiat în data

de 26 aprilie 2012, orele 13.00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 25 din cei 55 de consilieri.

La ședință au participat următorii: doamna Cristina Ecaterina Coruț - Prefect al Municipiului București domnul Tudor Toma -Secretar General al Municipiului București.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass - media.

)    La ședință au fost absenți următorii: Alexe Florin Alexandru,

Băcăințan Irirriia Gabriel, Chiriș Mariana, Cosma Roxana Maria, Cruceanu Elena, Deaconescu Cristinel Ionel, Gîf-Deac loan, Gorodea Tiberiu Silviu loan, llie Petre, Ivașcu Tiberiu, Mihailovici Virginia, Neagu Mihai, Nemeș Carmen Ionela, Nicorescu Virgil, Păduraru Alexandru, Pîrvu Cosmin Gabriel, Popa Grigore loan, Pop Romeo Teodor, Poterașu Cornel Constantin, Prioteasa Doru, Raicu Mircea Cristian, Rădoi Silviu George, Răileanu Marius Nicolae, Roșeți George Adrian, Toma Veronica, Tudor Popescu Cristian, Țica Horațiu Florin, Untaru Virgil, Vlâdan Florin Laurențiu, Voicu Mihai.

Domnul Secretar General Tudor Toma Bună ziua, doamnelor și domnilor, rog secretariatul tehnic să ) îmi comunice prezența.

în sala sunt prezenți 25 de consilieri. Mulțumesc, în conformitate cu art. 40 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție. Din lipsă de cvor    jlțumesc.


SECRETAR GENERAL L*MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


1