Proces-verbal

încheiat în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data

de 23 ianuarie 2012, orele 13.00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 43 din cei 55 de consilieri generali.

La ședință au participat următorii: domnul profesor doctor Sorin Mircea Oprescu - Primar General al Municipiului București, domnul Mihai Cristian Atănăsoaei - Prefect al Municipiului București, domnul Tudor Toma - Secretar General al Municipiului București și doamna Georgiana Zamfir - Director Executiv Direcția Asistență Tehnică și

O Juridică.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass -media.

La ședință au fost absenți următorii: Bădulescu A., Florescu D., Grigorescu R., Meran D., Mihăilescu I., Nicorescu V., Păduraru A., Popescu C., Poterașu C., Purcărea S.(motivat), Răileanu M., Roșeți G.,

Domnul Secretar General Tudor Toma

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, rog secretariatul tehnic să îmi comunice prezența. în sală sunt prezenți 42 de consilieri. Vă mulțumesc. Azi nu am note, dar vă rog să fiți atenți pentru că voi supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 20 decembrie 2011.

O    Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot (Țapardel

C.), abțineri? 0 voturi.

De asemenea vă supun la vot procesul verbal încheiat în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 20 decembrie 2011.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Supun la vot procesul verbal încheiat în data de 19 ianuarie 2012.

Cine este pentru?......

Procesul verbal al ședinței care probabil nu s-a ținut datorită lipsei de cvorum.

Domnul Secretar General Tudor Toma Domnule președinte, vă rog.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Bună ziua. îmi puteți comunica și mie prezența? în sală sunt prezenți 42 de consilieri.

Aveți în față un proiect de ordine de zi cu două puncte. Vreau să știu dacă față de ordinea de zi prezentată mai sunt amendamente sau completări pe care le solicitați. Domnul Alexe, veniți și spuneți la microfon, pentru că trebuie să se consemneze.

Domnul consilier Scarlat Horia

Propunem completarea ordinii de zi cu punctul interpelări.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Avem o completare a ordinii de zi cu punctul interpelări, la începutul ședinței.

Dacă mai sunt și alte completări la ordinea de zi? Nu mai sunt.

Supun la vot propunerea domnului Scarlat Horia, de a introduce pe ordinea de zi la începutul ședinței, punctul interpelări.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot (Pop R.), abțineri? 2 voturi (Ivașcu T., Stan N.).

Punctul interpelări a fost introdus pe ordinea de zi la primul punct.

La ora 14.20 a venit în sala de Consiliu domnul consilier Giugula Doru Mi hai.

Mai sunt și alte modificări? înțeleg că mai există o propunere de la Comisia de patrimoniu. Am rugămintea dragi colegi? să scurtăm punctul de interpelări. La sfârșit am dori cu toții să avem o discuție cu domnul Primar General, vis-a-vis de o problemă care ne privește pe toți, mâine, așa că va trebui să fim destul de operativi. Două minute de pauză până ce Comisia de patrimoniu, verifică un proiect.

Domnul Săvoiu, este cumva în sală? Domnul Săvoiu, vă rog frumos să luați legătura cu colegul lonuț Popa, care vrea să vă solicite ceva.

....Stai puțin, că nu știu ce coleg liberal face declarații politice, încă doi au ieșit. Domnul Prioteasa și domnul Deaconescu, au părăsit sala nu știu de ce?

Avem deocamdată punctul interpelări introdus pe ordinea de zi. Mai există un alt punct de introdus pe ordinea de zi? Domnul consilier Prioteasa, doriți să introduceți un alt punct pe ordinea de zi?

Domnul consilier Prioteasa-DoruK

Hotărârea Consiliului^'ânerăl ^Municipiului București privind punerea la dispoziția comi/fllbmcalojde-And funciar ale sectoarelor 1-

Punctul 1. Se pun la dispoziția subcomisiilor locale de fond funciar ale sectoarelor 1-6 terenurile proprietate privată aflate în patrimoniul Municipiului București, pentru reconstituirea dreptului de proprietate, în condițiile legilor fondului funciar.

Punctul 2. Anterior reconstituirii dreptului de proprietate, subcomisiile locale de fond funciar ale sectoarelor 1-6 au obligația de a efectua verificări cu privire la situația juridică și urbanistică a terenurilor.

Punctul 3. Primarul General al Municipiului București și Primarii Sectoarelor 1-6 prin intermediul compartimentelor de specialitate și al serviciilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară/ordinară/de îndată a Gonsiliului General al Municipiului București din data de.....

Depun proiectul la secretariat.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă mulțumesc. Să îmi dați și mie......

Domnul Secretar General Tudor Toma

Dacă îmi permiteți? Se naște o problemă juridică foarte serioasă. Vă spun și de ce?

Noi, încă nu avem domeniul public aprobat, datorită faptului că sectoarele nu ne-au comunicat situația... și atunci pentru mine este foarte greu să vin cu domeniul privat, în contextul în care nu îl am pe cel public. Deci să vin cu hotărârea aceasta să mă oblig, la ceva, ce nu pot să fac din cauza lor, mie mi se pare un pic peste mână. Era lucrul pe care trebuia să îl facem demult.-Deci, mă oblig să fac un lucru pe care nu voi putea să îl fac, atâta timp cât ei nu îmi vor da mie situația și pe această chestie avem și controlul Curții de Conturi, este totul documentat, instrumentat....eu aș putea, că hotărârea nu ar fi ilegală, să spun că practic punerea în execuție este imposibilă.

Domnul consilier Prioteasa Doru

Primarii de Sectoare dacă au această hotărâre, o să fie interesați să rezolvăm problema.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Ar trebui să fie interesați, să ne comunice, să rezolvam problema patrimoniului și domeniului public al Municipiului București,

înainte.....Nu, acum deja mă oblig eu pe mine să dau niște documente

pe care nu pot să le dau. înțelegeți? Aceasta este diferența.

Domnul consilier GiuguleTDoru Â/fibai
’hc^ărâre nu se face în ședință


în al doilea rând, dacă dăm o asemenea hotărâre, o să vă treziți cu terenurile de la „cucuieți" făcut schimb în București, cum s-a mai făcut.

Odată ce dăm această hotărâre, pe care după mine o consider penală, deschidem poarta ca cei care au terenuri oriunde prin țară să facă schimb cu terenurile din București.

Vă sfătuiesc, să priviți această hotărâre, cu multă atenție. Eu nu o voi vota.Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu Doamnelor și domnilor consilieri, situația stă în felul următor.

De trei ani, ce s-a comunicat și după aceea mai multe hârtii, am

făcut schimb de hârtii cu Guvernul României care a cerut și evaluare pentru domeniul public și privat. Mai mult decât atât sunt aproape treizeci și ceva de cazuri în instanță, în special la DNA. Personal, am


fost chemat de mai multe ori, pentru o serie întreagă de schimburi din acestea, care au necesitat aprobare de Guvern. Trecut dintr-o parte în

alta și ciudat, reluat iarăși, tot parcursul ca.....Eu zic să nu cădem în

partea ilegalității, pentru că este o ilegalitate, iar despre Legea nr. 18/1991 vă aduceți aminte, că în anul 2008 am dorit, de fapt a fost dorința Prefectului, atunci....pe expunerea de motive făcută de Prefect, ca Legea nr. 18/1991 să vină la Primăria Capitalei. Nu s-a putut întâmpla acest lucru, nimeni nu a trimis nici un document, pentru ca după aproape un an să fie redistribuită din nou la sectoare.

în acel an nu s-a semnalat niciun fel de încălcare, pentru că nu s-au putut da.

în momentul în care stăm de vorbărsunt’șaseToaozele^ date pe Legea nr. 18/1991 și pe Legea nr. 10/2001, sau dublă recompensă pentru că unii au fost băieți mai deștepți, decât alții, atacate de către noi, Primăria Municipiului București, plângerile penale asupra felului în care s-au făcut aceste lucruri.

Cred că nu este momentul de a trece domeniul privat, căruia nici nu îi știm limitele, și zac încă pe masa Guvernului, să putem să dăm, ceva ce nu avem, în primul rând, celelalte aspecte vi le-am povestit doar pentru onestitatea cu care au fost date aceste lucruri, Mulțumesc.

Domnul consilier Scarlat Horia

Această hotărâre cu iz penal nu face decât să atragă atenția faptului că, mai ales când vine din partea unui membru al PDL, unii, dintre domniile lor, sunt extrem de speriați și că acesta este ultimul an în care se mai poate fura, ce a mai rămas. Această propunere este

exemplul a ceea ce, încă a maj^mas.

Dragi colegi, cu sigurapțfPDL^n^a susține o

mafiotă, care demonștrea/a^ mb&LddatăVum se va acum încolo, până la aleg
de aberație,

J '

politică de națiuni.


Mă voi aștepta în continuare la proiecte de hotărâre inițiate de către membrii PDL mult mai periculoase decât acestea.

începe campania electorală, au nevoie de fonduri, de bani cu care să cumpere sărăcimea din România, pe care ei au generat-o.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Scarlat, ideea este, interpelările sunt declarații politice la următorul punct.

Domnul consilier Scarlat Horia

Nu o să susținem sub nicio formă, ca ceea ce este al nostru al bucureștenilor, să ajungă în buzunarele PDL, prin acest tip de propuneri. îi rog și pe colegii de la PSD care au dovedit prin ce au declarat până acum că nu vor susține, și sper ca de acum încolo să avem grijă la tot ce se va vota cu 2/3. Vă mulțumesc!

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Scarlat, îmi permit o intervenție. Nu este nimic penal, a precizat și domnul Toma, nu este în afara legii. Nu mai faceți asemenea afirmații.


Domnul consilier Prioteasa Doru

Domnul Scarlat, vorbiți în..... Dar în momentul în care aduceți

asemenea acuzații, să asculte măcar un răspuns.

Dânsul este penal că a venit astăzi aici. Aceasta este o afirmație, face afirmații gratuite. Există lege, care poate fi aplicată în cazul unor deturnări șau a unor duble deturnăff de terenuri și bineînțeles că există tot felul de reguli care pot fi aplicate, ca să nu se întâmple asemenea lucruri. Știți foarte bine că oriunde ar fi sunt oameni și în România aceasta este problema.

Nu înseamnă ca dacă dăm o hotărâre pentru a se rezolva mai repede aceasta problemă, noi suntem penali. Dumneavoastră sunteți penali și nu aveți decât acest cuvânt. Gândiți-vă bine ce s-a întâmplat la sectorul 1, Secretarul General al Sectorului 1 a fost arestat. Vedeți acolo la primăria dumneavoastră ce se întâmplă. Nu mai vorbiți prostii, veniți aici și aduceți numai acuzații. M-am săturat de tâmpeniile pe care le spuneți.

Domnul consilier Stan Ion

Stimați colegi, fără îndoială că din ce a spus domnul Secretar General, domnul Primar General, și ceilalți colegii adevărul este undeva la mijloc. Astăzi ar fi treb^s^riavem o evidență clară. Probabil că în mod sigur ne vom abține p^ria__âces^proiect de pe ordinea de zi, din două motive: unul că nu aimW^utăe lâJȘomisia patrimoniu și cer public domnule Primar Generjal, șă'* ne-pre^Srttați situația patrimoniului

orașului București, pe care a
Cer de doisprezece ani acest lucru domnule Secretar General.

Consiliul General are o grămadă de probleme generate de istorie (Costică Costanda, familia Tănase, SC Soceram SA cu doamna aceea drăguță care vrea șapte milioane că a avut dumneaei o discuție cu un domn de aici din Primăria Generală.

De ce ne interesează patrimoniul general al Municipiului București. Trebuie să știm ce luam la început de mandat, ce ia Consiliul General, la început de mandat, ca situație activă și pasivă. Cât înseamnă clădiri, terenuri, parcuri, clădiri în curs de amenajare, clădiri care se dărâmă, clădiri care se amenajează, cât înseamnă spitale, cât înseamnă școli, cât înseamnă azile, tot ce înseamnă patrimoniu, terenuri strategice și rezerva Municipiului București. Noi nu știm, dacă avem nevoie să facem un adăpost atomic, sau dacă vrem să facem un adăpost pentru o calamitate naturală, în caz de cutremur, nu știm dacă avem terenuri necesare pe care să amplasăm aceste adăposturi, nu le avem și vă rog domnule Primar General să îi puneți pe oamenii pe care îi aveți în subordine la Primărie Generală, la Direcția Patrimoniu să facă un inventar, cu tot ce înseamnă instituții din subordine, să știm și noi cum stăm, măcar la sfârșitul mandatului nostru, dacă la început nu am știut acest lucru. Ne vom abține la acest punct aflat pe ordinea de zi, nu știm dacă este legal sau ilegal, până avem o evidență preferăm să ne

abținem.

>

Domnul Secretar General Tudor Toma

Dacă îmi permiteți, așa cum a spus și domnul Prioteasa, proiectul de hotărâre este legal. Așa cum a spus domnul Stan în momentul de față nu avem o evidență a domeniului public, pentru că trebuie adoptată o hotărâre, lucrăm la compunerea acestui inventar a domeniului public, însă sunt instituții aflate în subordinea noastră sau alte instituții printre care și Primăriile de Sector, care nu ne-au pus la dispoziție ceea ce dețin dumnealor, astfel că este foarte greu să compunem acest inventar.

De aceea profit de faptul că este și domnul Prefect, chiar și Curtea de Conturi, a constatat că până în acest moment, după 22 de ani nu avem un inventar al domeniului public. Dacă putem și cu sprijinul dumneavoastră, să găsim mijloacele, să obligăm administrațiile de sector să pună la dispoziție documentațiile pe care le au dumnealor. în momentul acesta, dacă vom obține documentațiile, putem să venim cu un proiect de hotărâre privind inventarul domeniului public, dumneavoastră îl aprobați, îl trimitem la Guvern, după care pasul următor este să îl punem în aplicare. Această hotărâre la care vă gândiți dumneavoastră, dar^^~Je^mine, din punct de vedere administrativ, m-ar pune în^^^tate^lik aș avea cum să o pun în ^Ș^re^ aș putea să o aplic. Este


era singura rugăminte.Domnul consilier Prioteasa Doru

Eu înțeleg treaba cu inventarul, știu că avem probleme, în ultimii doi ani, domnule Victor Stan, noi am venit cu evidența terenurilor din domeniul public și privat, însă nu s-a votat, nu a întrunit 37 de voturi, de aceea nu am putut să o predăm la Guvern. Ne văităm că la Primării se întâmplă ce se întâmplă, PDL încearcă să facă în așa fel încât să dea toate aceste puteri, de a administra terenurile prin lege, Primăriei Municipiului București, Primăriile de Sector să devină subordonate. Știți legea prin care am vrut să facem referendum, v-ați opus, în momentul în care vrem să dăm ceva Primăriilor de Sector vă opuneți, vă opuneți la orice, pur și simplu. Nu vă înțeleg, nu aveți o linie, asta este problema, trebuie să clarificăm problema patrimoniului, eu tot o aduc în fața dumneavoastră de când am început acest mandat. Trebuie să vă clarificați odată ce vreți.

Domnul consilier Stan Ion

Stimați colegi, colegul Doru Prioteasa, vă spune o

poveste.........Eu vreau să îi aduc aminte domnului Prioteasa, că ne

chinuim în Comisia de Patrimoniu de trei am și ceva să identifică un teren pentru performanțele pe care le face Clubul Sportiv Municipal, să facem o sală de sport, să nu mai plătim chirie la alte cluburi. Vreau să vă anunț, că echipa de baschet masculin a Clubului Sportiv București, este în primele patru, privind finala Cupei României, și în primele șase, în play-off. Am dori să avem o sală, unde să avem să discutăm pentru că am căzut cu Piteștiul, până acum nu am identificat un teren pentru că nu am avut cum să identificăm, domnule Secretar General, pentru că nu se știe dacă există în București șapte mu de metri pătrați să facem o sală de baschet, aceasta a fost problema nu că nu am votat domnule Prioteasa.

întotdeauna am votat proiectele care au ținut cont de interesele cetățenilor, de interesul bucureștenilor. Le vom vota în acest sens pe toate, dacă ele vor fi.

Domnul consilier Nedelcu Costel

Deocamdată nu avem nici o evidență, nici privind departajarea sectoarelor, pentru că ultima împărțire pe sectoare este făcută cu penița pe o hartă, care nici măcar nu avea scara potrivită. La ora actuală trebuie ca proprietarul, care este municipalitatea, tuturor terenurilor domeniului public din oraș, ceea ce administrează sectoarele este dat prin hotărâre ca să le administreze. Atunci, ele trebuie să știe ce administrează, asta înseamnă că trebuie să își facă o inventariere a întregului domeniu public și împreună cu proprietarul să solicite emiterea Cărții Fur^âfe^ care demonstrează că este proprietarul terenurilor re&'ctezObabiĂatunci împreună cele șapte instituții, Primării de Sdctpil,'împreuna cu Primăria Municipiului București, ppt conveni asupraț eventualblotf/transmisii de proprietate.


WW

E spre administrarea, așa cum este și până acum, efectiv li se dă delegare chiar să emită acte de înstrăinare acolo unde este cazul.

Deocamdată nu avem constituite nici măcar comisiile de grănițuire dintre sectoare. Atunci, de ce ne grăbim să emitem un act care intră după aceea în contradicție cu toate soluțiile tehnice de înscriere și intabulare.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Hotărârea face vorbire despre domeniul privat nu despre domeniul public, și vorbim.......

Domnul consilier Nedelcu Costel

Dacă nu știu care este delimitarea între public și privat pe toată municipalitatea, ce dau?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Patrimoniul orașului.

Domnul consilier Nedelcu Costel

Știu la ora actuală, am această inventariere? Nu o am. A început la un sector să se desfășoare această inventariere.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă înțeleg, dar în cuvântul dumneavoastră, ați vorbit exclusiv de domeniul public.

Domnul Consilier Nedelcu Costel --------------------------------- -

Vă întreb încă odată, avem limita între public și privat să

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Atunci exprimați-vă altfel. Patrimoniul orașului.

Domnul consilier Nedelcu Costel

Atunci ce înstrăinez eu, dacă nu am delimitarea dintre ele?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Sunt luări de cuvânt vis-a-vis de introducerea acestui punct pe

ordinea de zi.română corect, dacă nu suntem în stare să nu mai vorbim, să ne abținem.

Știți care este diferența dintre un om deștept și un om înțelept? Dacă ajungeți de a fi, deștept la înțelept, este mare lucru. Vă mulțumesc.

Doamna consilier Țapardel Ana Claudia

Dragi colegi, haideți rezolvăm problema care o avem de rezolvat.

Ideea este următoarea, avem o ședință de îndată, era o urgență pe ordinea de zi, aprobarea banilor care vin de la Guvern, pentru Stadionul Lia Manoliu și aceasta trebuia rezolvată.

Proiectul de pe ordinea de zi care a fost introdus de colegii de la PDL, s-au au făcut propunerea de a-l introduce. Consider că poate fi amânat până la ședința ordinară și când va trece prin Comisia juridică și de patrimoniu și ca urmare avizului primit de la acestea, noi vom lua

0 o decizie în consecință.

Rugămintea mea este să mergem mai departe la punctul pe care îl avem pe ordinea de zi și eventual acest punct să fie discutat în ședința de îndată. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Primar General, am și eu o întrebare. Cum pot oamenii

să își recupereze terenurile din moment ce această Comisie de fond funciar, sau Comisiile de fond funciar ar trebui să funcționeze?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Până acum Comisiile de fond funciar de la nivelul sectoarelor nu au avut niciun fel de apetit pentru a discuta cu Primăria Generală, și s-au terminat pământurile pe care le aveau acolo în jurisdicție.


Acum probabil că au apetit pentru o serie întreagă de locuri. Vorbesc de toate sectoarele că toate sunt al fel. Dacă doriți, vă produc o listă, pe care să o dau la ședința următoare cum a propus, cu toate litigiile pe Legea nr. 18/1991, cu sector de la 1 până la 6 ca să nu avem discuții.

Dacă acum au apetitul și noi suntem în situația în care suntem, aici vreau să vă completez, cu Comisia de graniță între sectoare. Ea și-a desfășurat lucrările și două sectoare nu au venit. Așa este domnul Toma? Din cauza la două sectoare, ca să recunoască, nefiind tot ce a existat s-au eliberat, sau încet, încet s-au rezolvat.

Sectoarele 4 și 5. Deci acestea mai sunt de rezolvat și granițele deja le dăm.

Spunea aici domnul consifer^ș^p^bună dreptate, de trei ori îmi aduc aminte, că această chAurțălani^t'ra^us-o, dar era în alt sens,

în sensul de a strânge toate lucrralej/a^esteâ și de a le inventaria. Nu s-a votat. Așa ca între ciocap\&KhicdA/ală, iered că propunerea esteînțeleaptă, de a trece prin comisii, așa că va fi examinată și o punem pe ordinea de zi.

Domnul consilier Prioteasa Doru

Scurt, vreau să spun că o propunere așa de delicată, poate fi amânată și să o discutăm mult mai pe îndelete.

Până atunci aș vrea ca celelalte două partide PSD și PNL să se uite atent asupra acestei probleme, ca după aceea să nu vină la ședința respectivă să spună că nu avem nu știu ce. Să se uite atent, pentru că noi tot amânăm aceste lucruri, după aceea imputăm Primarului sau mai știu eu cui, totdeauna că ei întârzie și aici nu se votează niciodată nimic.

O părere generală este că un oraș cu șapte primari, șapte comisii, șapte consilii nu o să funcționeze niciodată.

Atunci când v-ați hotărât să facem referendum-ul acela cu desființarea sectoarelor, ați luat o hotărâre pripită și proastă după părerea mea. Trebuia să mergem pe o lege, să facem o primărie care

să conducă Bucureștiul, nu șapte, șapte, totdeauna șapte.


Doamna consilier Cruceanu Elena

Și eu sunt de acord că trebuie amânat acest proiect de hotărâre, având în vedere că sunt niște subtilități juridice inserate. Aici se pornește de la o premisă greșită în toate luările de cuvânt. Este vorba de o inventariere a patrimoniului privat al Primăriei Generale, din câte citesc eu aici, este vorba de aplicarea Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu toate modificările ulterioare, care prevede fără echivoc că acolo unde'nu se pot restituii proprietățile pe vechile amplasamentele se pot găsi alte amplasamente și legea permite.

în conformitate cu legea pe care o vom studia, le vom concretiza. Această lege .permite cu toate modificările, să se reconstituie dreptul de proprietate al celor care au făcut cerere în acest sens pe alte amplasamente.

Dacă este la o graniță, în alt sector, aceasta o rezolvă art. 2 al propunerii, de hotărâre care spune anterior reconstituirii subcomisiile vor stabili situația juridică a respectivelor terenuri. Nimic dea face cu inventarierea și cu atât mai puțin cu furtișagurile, pentru că fiecare lucru care se speculează nu se speculează în mod corect și eficient, ci pur și simplu se face o atmosferă gratuită și foarte dăunătoare întregului Consiliu.

Repet, această prevedere care s-a concretizat sau concretiza într-o hotărâre de Consiliu, este în acord cu 18/1991 și Legea nr. 169/1997 și gelelalte legi ale proprietății.

se


va

nr.


Q - * *

Domnul consilier Alexe


"Torin Alexandru

Dragi colegi, chiar dadă schimb un^pîoțjtopicul, fără mare bucurie o să vă povestesc 6e mi s-aîîntamplabduminipă seara.


Domnul președinte de ședință Murg Călin Domnule Alexe suntem încă la ordinea de zi.

Domnul consilier Alexe Florin Alexandru

Așa mi s-a spus.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă rețin pentru interpelări, suntem la acest proiect de hotărâre, încă discutăm să introducem pe ordinea de zi un proiect propus de Comisia patrimoniu.

Domnul consilier Giugula Peru Mihai

Am să vă rog ca atunci când faceți referire la cele două partide politice, vreau să vă spun că nu luăm lecții de la cei care au scos lumea în stradă. Această este o manieră de răzgândeală. Ne încercați.

Ați încercat, să vedeți, dacă vă trece o hoție, mangleală, pe ordinea de zi, nu vă trece, v-ați răzgândiți și acum o scoateți. Maniera este cunoscută.

Ne dați lecții cu cele șapte sectoare, cele șapte orașe, cei șapte primari. Sunteți la putere de șapte ani, puteați să dați o lege, să faceți un singur oraș.

Nu ați făcut-o, dar ne promiteți tot felul de prostii. Vă rog, ca în Consiliu, să nu mai avem atitudine politică, să încercăm să rezolvăm problemele. Această hotărâre, pe care, personal o consider o hoție, când lumea este în stradă și cere demisia și plecarea PDL-ului de la guvernare, dumneavoastră pe ultima sută, cu o hoție. Asta ați înțeles din ce se întâmplă în stradă.

Nu voi vota această hotărâre niciodată. Mulțumesc.

... - ' 1

Domnul consilier Nedelcu Costel

Revin, și trebuie să înțelegeți clar că inventarierea trebuie făcută pentru că atunci o să fim în situația să emitem un act care intră în circuitul civil și pe care nu aveam dreptul să-l emitem.

Poți să emiți un act pe un teren care nu este în unitatea administrativ teritorială respectivă. Acest lucru trebuie să înțelegeți, nu avem situație clară nici între sectoare și nici între București și județele limitrofe și riscăm să avem o jumătate de teren într-o unitate administrativ teritorială, și altă jumătate în altă unitate administrativ teritorială. Nu avem această evidență, fie și domeniul privat. Sunt destule procese pe această ^probjemă și s-au emis și pe teritoriul Bucureștiului titluri de propr^f^șLnu^eî^u îndreptățiți cei care le-au emis să le semneze măcar..Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dau citire propunerii colegului nostru Doru Prioteasa de

introducere pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre..... a retras-o?

Mă scuzați. Nu mai sunt alte completări la ordinea de zi, supun la vot ordinea de zi în integralitatea ei așa cum a fost ea amendată și completată de dumneavoastră.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Ordinea de zi a fost adoptată.

Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință Consiliului General al Municipiului București pe perioada 23 ianuarie - 22 aprilie 2012

Propuneri:

Domnul consilier Popa Grigore loan

Grupul PDL - PNG îl propune pe domnul Călin Murg.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dacă mai sunt și alte propuneri? De la PSD domnișoara Claudia Țapardel. Mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Pentru domnul Călin Murg.

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 1 vot (Scarlat H.), abțineri? 12 voturi (Alexe F., Anton M., Boajă M., Drăghici A., Giugula D., Popa M.,., Rizoiu M., Sitaru J., Stan I., Tănase I., Țapardel A., Zidărescu I.)

Vă mulțumesc frumos pentru voturi.

Pentru domnișoara Claudia Țapardel.

Cine este pentru? 13 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 28 voturi.

Următorul punct pe ordinea de zi, punctul interpelări.

Domnul consilier Rizoiu Mircea

Dacă veți fi puțin atenți...vreau să aduc la cunoștința dumneavoastră o chestiune care s-a vehiculat în toată presa din România și nu numai în legătură eu fenomenul câinilor comunitari.

Doresc să aduc în atenția dumneavoastră și nu numai și a celor responsabili de acest fenomen. Am făcut împreună cu doamna consilier Cosma eforturi în această direcție. Ne-am documentat și nu a fost ușor, vreau să vă spun că după această documentarea am ajuns la următoarea concluzie: toate aceste animale care au fost sterilizate fără număr cum spun cei de la manele și care nu au corespondență reală în vreo evidență, cu toate că noL^a;p=pemt ca toate aceste eforturi legate de sterilizarea acestor animJ^jsM,Ție/Țnsoțită de microciparea lor, singura formă de recenzar^ade^tpnaprm'ăle.


>ă (spună ’icâte jianimale sunt pe străzile această dppplujie pe deoparte, pe de altă

parte generator de fenomen sunt câinii din curțile oamenilor, dar și din apartamente.

Am găsit de cuviință că trebuie neapărat să facem o legătură, noi cei din Primăria Generală, cu legislativul României, unde am și făcut un demers în acest sens numai că la vremea respectivă doamna Sulfina Barbu, nu a avut suficientă înțelegere față de această propunere pe care am făcut-o, și anume cea de obligativitate a tuturor deținătorilor de animale, fie că vor sau nu vor să-și asume răspunderea microcipării tuturor acestor animale.

Am să vă spun de ce, pe de o parte toate animale care le-au luat provizoriu, că așa le-a plăcut copiilor, în apartament și după aceea le-au dat drumul pe stradă și nu s-au comportat ca niște animale care știu să treacă chiar și pe la semafoarele străzii și erau măcelărite pe stradă. Un spectacol cât se poate de urât.

Tot pe baza acestui studiu făcut s-a stabilit că un câine care stă pe stradă nu trăiește mai mult de patru, cinci ani. Așa stând lucrurile

Q până acum dacă eram serioși în derularea acestui program, pe care I-am făcut cu mari eforturi și l-am înscris într-un proiect pe care l-am pus domniilor voastre spre votare, nu s-a adus la îndeplinire și datorită celor care ar fi trebuit să vegheze la respectarea sau punerea în aplicare a acestui proiect și anume această direcție care se numește ASPA.

Sunt foarte multe goluri care nu au putut fi umplute de nimic în ceea ce privește rezolvarea acestui fenomen, ce îl reprezintă câinii

comunitari.

O singură concluzie: dacă se vrea se poate face.

Dacă vrea cineva să câștige pe seama acestor animale mergem

în continuare pe această formulă, am ajuns la concluzia că au fost sterilizați enorm de mulți câini și mi-am pus întrebarea: Cum anume, pe ce bani?

Vă mulțumesc!

Domnul consilier Alexe Florin Alexandru


Dragi colegi, vin astăzi în fața dumneavoastră, după ce am depus la Comisia pentru cercetarea abuzurilor © reclamație.

Pe scurt, în ziua de duminică seara la ora 19,15 am intrat în Piața

Universității împreună cu liderul studenților liberali, cu fratele acestuia, avocat de profesie și vicepreședintele TNL sector 3.

Trebuia să ne întâlnim cu alți trei colegii din care unul este fostul Prefect al Capitalei Cătălin Deaconescu. Stând în spatele statuii de la TNB, am fost preluați de valul de jandarmi și de protestatari, unii violenți, mare parte neviolenți, femei copii, am fotografii care demonstrează acest lucru, £ulteați--;?!a pământ, gazați cu gaze lacrimogene, luați la Secția de^Poiiție șireWjți vreo 3-4 ore.

în tot acest timp drag/^oJegi--;vreauAă vă anunț că am arătat legitimație de. consilier ge/perâl,'; 'celor ;de î la jandarmi, am arătat legitimație de âresă, lucrez'de xsisprezece^ni în presă și chiar dacă

sunt director de marketing tot în presă se cheamă că lucrez și am legitimație de presă. Nu a contat. Unul dintre colegii cu care trebuia să ne întâlnim era în fața noastră la trei metrii, eu nu l-am văzut, ceilalți colegi l-au văzut, în schimb a fost bătut cu bestialitate. Avem de la IML raport, l-au bătut până a vomat. Este vorba de cetățean al Municipiului București în vârstă de treizeci ani, proiectant.

A fost bătut de jandarmi. Mai grav, pe lângă faptul că ne-au plimbat cu dubele, în tot acest timp vă dați seama, a venit și fostul Prefect al Capitalei care a încercat să vorbească cu ei și să le explice.

Am încercat și eu să vorbesc cu ei dar nu a fost cale. Există o fotografie pe care colegii de la PRO TV mi-au pus-o la dispoziție.


Având un drapel în mână, am încercat să vorbesc cu un jandarm. Jandarmul venea spre mine și ne-a gazat direct cu spray în față.

Diferența cred că este evidentă atât la mine, cât și la ceilalți colegi, față de protestatarii violenți cu care din start nu suntem de acord și condamnăm pe deplin manifestările violente.


Pe de altă parte sunt foarte mulți oameni care au fost luați nevinovați. în seara aceea au fost luate două sute optzeci și trei de persoane.

Să vă spun ce s-a întâmplat la Secția 15 Poliție.

Aici un coleg de la Poliție, pe care pot să îl identific, pentru că nu a vrut să se legitimeze, m-a ținut două ore și jumătate fără să am dreptul să dau un telefon. Mi s-a spus că doar în Statele Unite am voie să dau telefon, în România nu am dreptul să dau telefon. După două ore am fost băgat într-o cameră în care erau șase domni de la Jandarmerie, inclusiv un domn colonel, care mi-au pus direct în față un proces verbal.

în acel proces verbal scria că am scandat lozinci împotriva actualei puteri.

La vehemența cu care am reacționat, la faptul că am refuzat procesul verbal, am refuzat amprentarea, pentru că au vrut să îmi ia amprentă și să îmi facă fotografii, am ieșit afară și am cerut să fiu lăsat să ies din Secția de Poliție pentru că practic se terminase cercetarea mea. în continuare am fost reținut pentru că mi s-a comunicat, că așa este ordinul.

Telefoanele sunau, pentru că domnul președinte Crin Antonescu și ceilalți colegi, aflaseră că suntem acolo și sunau să vadă ce se întâmplă, dar ei nu ne lăsau să vorbim la telefon.

Mie mi-au schimbat procesul verbal. Mi-au trimis unul acasă, pentru că am produs larmă și zgomote care au dus la identificarea mea.

Pe cuvântul meu de onoare^ că nu am apucat nicrthâcar


vedea că nu am apucat strigat, dar începând de Iul,. și dădeam telefoane pentrufe un cuvânt. "    *'toate înregistrările se poate trig în ziua respectivă, am țivă eram în spatele statuii m. Nu am scos nici măcar


Puteam să nu vă aduc la cunoștință, dar așa s-a întâmplat. Concret m-au luat, fără să apuc să strig ceva, eram decât cu un steag în mână.

La Secția de Poliție ceilalți doi colegi ai mei și vorbesc de Președintele Cluburilor Studențești Liberale a primit proces verbal cu următoarea mențiune: scandăm lozinci contra regimului politic actual.

Vi se pare normal ce s-a întâmplat? Eu în continuare mi-am angajat un avocat, voi da în judecată Jandarmeria. Am văzut că a fost unitatea de la Ploiești, dar la anchetarea mea au fost șase oameni pe care pot să îi recunosc, unul dintre ei este colonel și domnul de la Poliție care nu mi-a respectat drepturile, nu am putut să îmi anunț avocat, familie, vă dați seama în ce situație am fost prins, pe lângă agresiunea și agresivitatea de care au dat dovadă cei de la jandarmi.

Vă mulțumesc.

»

Domnul consilier Dincă Dumitru

Stimați colegi, bănuiesc că dacă suntem oameni, ceea ce spune domnul Alexe acum este mai mult decât criminal.

Vă întreb fără nici un fel de malițiozitate. în ce țară și în ce stat trăim? în Decembrie 1989 am ieșit în stradă pentru a avea dreptul să vorbesc atunci când doresc. Am ieșit în stradă să nu mai vină milițianul să mă ia și să mă ducă la secție, să mă bată pentru că aș fi spus „jos Ceaușescu”.

Oricine are dreptul în țara această să spună „jos Băsescu, jos Guvernul, jos Primarul” să spună jos cine vrea el.

în calitate de membru al Partidului Democrat Liberal, cer conducerii PDL să“ îl demită pe domnul Iulian Urban, cel care a spus că în Piața Universității sunt „viermi și ciumpalaci”.

Acolo sunt oameni domnilor, indiferent că sunt: muncitori, amărâți, aur.olaci, deci nu sunt „viermi”

Mai am încă o solicitare pentru Ministrul de Interne, și fac acest lucru din două calități: o dată o fac în calitatea de membru al PDL și a doua oară în calitate de Președinte al Consiliului Moral al Revoluției.

Sa îl demită pe colonelul și pe cel care i-a încheiat procesul verbal domnului consilier Alexe, pentru că nO'i nu trăim într-un stat polițienesc. Noi trăim într-un stat democrat, un stat de drept, și nimeni nu are dreptul să procedeze în modul criminal în care au procedat acei ticăloși.

Vă mulțumesc.

Domnul consilier Scarlat Horia

Domnul Dincă, m-ați făcut'să țm7oe| mai scurt discurs din viața mea. îl încep acum. Vâ mulțufrieșc^ ’xDoamna consilier Țapardel Ana Claudia

Stimați colegi, domnule Primar General, revin la interpelarea pe care o fac’ de aproximativ două luni, aceea care face referire la iluminatul de pe strada Fabricii.

L-am rugat pe domnul director de la Direcția Utilități Publice, să vină, nu a venit. Mi-a dat un răspuns la interpelare în care îmi comunică, că pe alte două străzi, respectiv Bulevardul luliu Maniu, strada Arieșul Mare etc. sunt stâlpi de iluminat.

Mi-a făcut un necesar și un inventar al stâlpilor de iluminat necesari pe strada Fabricii. într-un final mi-a spus că respectiv costul acestei lucrări este de aproximativ șase sute de mii lei, cost care va fi suportat suplimentar de către Consiliul General al Municipiului București și nu va fi suportat din contractul pe care îl avem cu Luxten.

Nu mi-a explicat de ce costul pentru strada Fabricii nu intră în contractul pe care îl avem cu Luxten. De ce pe această stradă, deși este veche în Municipiul București, nu există iluminat public? Vă arăt o hartă ca să vedeți că este o stradă foarte mare, nu înțeleg de ce nu există iluminat public, mai mult decât atât sesizări pentru rezolvarea acestei probleme sunt făcute de către cetățenii care locuiesc pe această stradă unde sunt numeroase centre rezidențiale și două școli de foarte mult timp. Evident mi-a spus de costul contractului, de necesitatea de a fi plătiți de municipalitate și nu din banii contractului pe care îl avem cu Luxten, dar nu mi-a menționat nici măcar o dată de desfășurarea acestui proiect și de soluționarea problemei.

Sincer, am vrut să renunț la interpelare, să vorbesc direct cu domnul director. Nu s-a putut. După trei interpelări am primit acest răspuns. Aștept în continuare un răspuns.

Mulțumesc.

Domnul consilier Stan Ion

Am două completări de făcut. Colegul, Președintele Tineretului Liberal, să se adreseze Autorității Teritoriale de Ordine Publică privind abuzurile făcute de jandarmi.

Este o întrebare pe care ne-o punem și noi. în Piața Universității au fost undeva la o sută de indivizi care au dat cu pietre și arestat am înțeles că este doar unul, în schimb am văzut mai mulți schilodiți, cu picioare rupte, ba mai mult chiar niște ziariști care spuneau că sunt de la un trust de presă și îmi aduc aminte că circulă și pe internet unul, „băgați cultura la dubă". Era un ziarist care spunea că este de la .....zice: „hai cu cultura la dubă”.

Domnul președinte de ședintă-Murg Călin


 fost doar o glumă.
Exact. Nu asta este important, site-ul de cultură. Important este că noi la ATOP îl vom chema pe acest domn care a coordonat acțiunile în București din două motive.

Pe de o parte, așa cum spunea și domnul Dincâ, și eu am fost la Revoluție, coleg cu dumnealui am mers să avem posibilitatea să strigăm oricând „jos orice fel de Președinte sau Prim Ministru” iar pe de altă parte libertatea noastră este aceea de a ne exprima chiar și în stradă, dar să o facem fără violență.

Dezaprobăm ieșirile violente ale acelor derbedei care au dat cu pietre și au lovit ceilalți participanți, dar să ținem cont, că poate unii dintre ei au avut chiar temă să dea cu pietre acolo, că sunt de la galerie, ca sunt de nu știu unde. Ideea este că îl rugăm pe colegul nostru, de la liberali, să vină la comisie la Autoritatea Teritoriale de Ordine Publică, unde îi vom solicita Președintelui Autorității Teritoriale de Ordine Publică, să îl convoace pe acest domn care a coordonat activitățile în București și împreună vom găsi probabil o explicație.

Q    Mi se pare regretabil ca unul dintre cei care reprezintă

Bucureștiul, și aici mă refer la un consilier. Deci cei 53 de consilieri sunt structura politică, Parlamentul Bucureștiului, să nu să țină cont când prezinți o legitimație, că totuși ești „ales în București", practic această acțiune se întâmpla în București.

Atunci trebuie să ne spuneți și nouă dacă are vreo valabilitate sau nu faptul că în București ești consilier general și beneficiezi de dreptul legal de a te legitima, că reprezinți pe cei care te-au ales pentru București.

Vă mulțumesc.

..... J

Domnul consilier GâfcDeac loan

S-a întâmplât un lucru urât cu colegul de la liberali. Când s-a strigat jos alt președinte, au fost aduși mineri și a ieșit mai mare

0) dănănaia, dar mă rog, eu vreau să vorbesc despre altceva.

Vreau să vă spun următorul lucru, a mai murit încă un copil mușcat de un câine în București. Vreau să vă întreb: câți copii trebuie să mai moară, până luăm o atitudine vis-a-vis de această situație?

Domnul consilier a vorbit despre problema câinilor și este un om care știu că a depus destule eforturi în sensul de a rezolva ceva. Din păcate, de ani de zile nu rezolvăm nimic, eu cred că a venit vremea să luăm o decizie un pic mai drastică să vedem ce facem. Votăm, să luăm acești câini, să vedem ce fșcem cu ei după ce o să iasă în Parlament această'lege, dar problema-trebuie rezolvată, pentru că nu cred că este

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Copilul nu a murit și sper să nu moară, sper să scape. Lucrurile acestea s-au întâmplat în România, la Timișoara. încercăm atât cât putem, să adunăm în continuare, ducând la limita de cazare la adăpostul de la Mihăilești și cel din Palady care după o perioadă de carantină s-a redeschis.

Mergem în continuare și ne apropiem de adăpost cu un număr foarte mare de câini, după care vom relua din nou proiectul de hotărâre care cere sprijinul și Primarilor de Sector pentru ca, campania de strângere a lor de pe stradă să fie odată susținută timp de o lună, după care să îi adăpostim. Cei care vor îi ia acasă, să îi ia acasă, dar nu așa cum mulți au făcut-o până acum, au semnat i-au luat, după care i-au lăsat fără mâncare, fără apă și au plecat de acolo.

Mulțumesc.

1


Domnul Mihai Cristian Atănăsoaei - Prefect al Municipiului

București

Bună ziua. Vă rog să îmi permiteți să emit un punct de vedere nu strict referitor la București, pentru că vorbim de legi care se aplică în întreaga țară.

După cum știți, Curtea Constituțională, a declarat neconstituționale două articole din legea pe care am propus-o. Cu privire la celelalte articole, Curtea Constituțională nu s-a pronunțat, probabil că Parlamentul va trebui să rescrie cele două articole în sensul de a respecta decizia Curții Constituționale. --------------------

Am constatat în ultima perioadă că se emit puncte de vedere în legătură cu ce ar trebui să facem. Nu știm ce avem de făcut.

Avem o lege în vigoare, Legea nr. 227/2002 care se numește legea gestionării programului câinilor fără stăpân. Această lege nu a fost niciodată abrogată, nici explicit, nici implicit și nu este afectată sub nicio formă de decizia Curții Constituționale pe Legea nr. 9.

Cei dintre noi care sunt juriști pot să confirme că legea care a fost depusă în Parlament și apoi la Curtea Constituțională nu afectează absolut cu nimic, o lege în vigoare din anul 2002.

Legea în vigoare din anul 2002, repet: neatacată, neabrogată nici explicit, nici implicit, prevede câteva obligații foarte clare la nivelul Consiliilor Locale,Consiliilor Județene în țară, și anume: construcția de adăposturi, strângerea câinilor de pe străzi în aceste adăposturi, eutanasierea câinilor bolnavi incurabil și violenți, eutanasierea celor care nu au fost adoptați în timp de șapte zile de la data aducerii lor în adăposturi. Repet, dacă nu au fost-adoptați sau revendicați.

Aceasta este legea în^tftare..'întNadevăr în anul 2008 a venit Legea Marinescu care ș^n^Sțf^up^rticol, că este interzisă

eutanasierea câinilor și a pisTcil
Foarte clar, trebuie să facem distincție juridic, între două legi. Legea Marinescu este o lege generală, care se referă la protecția animalelor. Legea 227/2002 de care vă vorbeam mai devreme, este o lege specială, care se referă strict la problema câinilor. Principiul de drept este foarte clar, cunoscut de altfel și de Consiliul Legislativ dintr-un punct de vedere, care mi-a fost remis și anume legea specială se aplică înaintea legii generale.

în momentul de față, ca să nu intrăm într-o explicație juridică plicticoasă, avem o lege specială care se referă la câinii fără stăpân și o lege generală care se referă la protecția animalelor în general.

Pe cale de consecință, legea specială se aplică cu întâietate în fața legii generale. Deci, nimic nu împiedică și nu a împiedicat niciodată acest Consiliu, această Primărie, aplice Legea nr. 227/2002. Dacă nu vreți, este altceva, dar nu că nu puteți. Aveți o lege la îndemână, nu a fost abrogată, nu a fost declarată neconstituțională, este în vigoare, deci, mingea este strict la dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

î

Doamna consilier Tapardel Ana Claudia

Da domnule Prefect, aveți dreptate. Știți care este problema în ceea ce privește soluționarea acestei situații grave în care se află municipalitatea, cu strângerea, sterilizarea sau chiar eutanasierea câinilor vagabonzi?

De fiecare dată când s-a dorit să se găsească o soluție la această problemă, soluția s-a transformat într-un bussines. Vă dau exemplu. Știți de cenu s-a^votat-acum doi ani sterilizarea?

Vă rog să vă uitați care era costul pentru sterilizarea unui câine comunitar și o vedeți că acel cost, să îi spunem așa, era cel puțin suspect. Cred că ați înțeles ceea ce vreau să spun.


Când vom înceta să transformăm această problemă, în bussines, o să găsim o soluție prin consensul tuturor consilierilor generali, pentru că sunt de acord cu dumneavoastră, că este o problemă de interes cel puțin local, dacă nu național, că într-adevăr nu este normal ca oameni și copii să moară din această cauză.

Să lăsăm interesul și bussines-ul în favoarea cetățenilor.

Referitor la problema pe care a ridicat-o colegul meu Florin Alexe, domnule consilier general Gâf-Deac, este regretabil că atunci când vorbim despre abuzurile puterii statului, de abuzurile celor care ar trebui să ne apere, aici mă refer la Jandarmerie, ne amintim de trecut și mai mult decât atât, plătim polițe politice. Nu cred că este locul de a plăti polițe politice, de a aminti de trecut, când cetățeni ai Municipiului București care au manifestat,zp^ntruAdfreptul lor, și cred că dreptul la libertate și democrație încă Aisantșnn^ii în această țară. Ar trebui ca și dumneavoastră colegMpT delâ?PDL\-PMG să aveți aceeași reacție ea și noi. 8    UHU J

Este de neacceptat ca cetățeni ai Municipiului București să fie bătuți și abuzați cu bestialitate de Jandarmerie.

Jandarmeria trebuie să fie în interesul cetățenilor și să ne apere.

Evident că nu sunt de acord cu abuzurile huliganilor, ne manifestăm și noi aceeași atitudine, că nu este normal ca niște huligani chiar să amaneteze într-un fel acest obiectiv măreț care se numește „Piața Universității”.

Nu suntem de acord, dar în același timp nu putem accepta ca românii să fie abuzați de Jandarmerie, bătuți cu bestialitate să li se încalce drepturile. Nu este locul aici pentru a plăti polițe politice.

Vă mulțumesc.

J

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Domnișoară, nu plătesc nicio poliță politică, nu am cui să plătesc polițe politice.

Ideea este următoarea. La vârsta mea nu pot să accept să mă uit. Disoluția unei puteri, nu pot să accept că toată lumea lovește în toate instituțiile importante ale statului. Toată lumea generalizează: Jandarmeria este criminală. Nu, care au greșit din Jandarmerie o să plătească, nu mai fiți ipocriți, că nu sunt de acord ca jandarmii aceia să primească pietre în cap. Și ei o duc greu, au familii, au copii și lor li s-au tăiat salariile.

Nu pot să accept nici la noi la București să văd niște nemernici îmbrăcați în polițiști dau amenzi, deci nu pot să suport chestiile acestea. Mi-am adus aminte din ce am mai văzut și eu la televizor, că din istorie au mai strigat-unii ,jos Guvernul”-și au mâncat o bătaie strașnică de la niște oameni. Deci nu este nimic grav, nu am ce poliță să vă plătesc, nici dumneavoastră celor de la PSD, nici celor de la PNL și culmea nici chiar colegilor de la PDL.

Vă mulțumesc.

J

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnișoara Țapardel, vreau să vă amintesc că acum doi ani prețul de sterilizare al unui mascul era de cincizeci, șaizeci lei și a unei femele de optzeci, nouăzeci lei. Ulterior a venit o soluție ca să nu sterilizăm numai femele, pentru că ar fi fost tentația să se facă un preț comun. Deci, cumva ați spus un neadevăr mai devreme.

Domnul consilier Dincă Dumitru

Pentru cine nu știe pentru că domnul Gâf-Deac are.....

Domnul președinte de sedțgt^ț&rg Călin

Din păcate acum este/fiâi ș.cump.z\

Domnul consilier Dincă Dumitru

Pentru că a adus în discuție chestia aceasta. Eu în anul 1990, când eram unul dintre liderii Pieței Universității, am fost luat de către așa zisa „Poliție”, dar de fapt ea era Miliție. Am fost bătut cu bestialitate de nu m-am putut mișca două săptămâni din pat, culmea penibilului este că nepotul lui Ceaușescu pe care eu îl dădusem jos, mă îngrijea, îmi dădea să mănânc, să beau apă cu lingurița și mă ducea la toaletă. Am încheiat chestia aceasta.

Domnule Primar General, domnilor consilieri, de 22 de ani ne tot învârtim în jurul cozii. Pentru că am avut posibilitatea să călătoresc și eu în străinătate, am fost în Turcia, Grecia, Franța, Germania, Austria, Spania și Italia, am fost chiar în multe țări, în foarte multe orașe, nu neapărat foarte mari, ci și orașe mai mici, am fost peste tot, nu am văzut câini cum sunt în România.

Parlamentarii noștrii, indiferent de la ce partid sunt, cheltuiesc sume imense. Se fac călătorii în străinătate. Primarii tuturor municipiilor fac călătorii în străinătate, inclusiv Primarul Generâl. Oare trebuie să fim noi cei care inventăm „apa caldă și mersul pe jos”? De ce nu s-au interesat la Administrațiile Locale de acolo, de ce nu s-au interesat pe unde au umblat, să îi întrebe: „măi oameni buni, cum ați făcut voi de nu mâi aveți câini pe străzi?" că la noi mișună ca dracul, nouă ne mușcă copiii, nevestele, deci nu ne mai putem descurca cu ei.

Atunci, domnule Primar General, și domnilor colegi consilieri, lucrurile s-ar fi rezolvat.

Mi-e teamă că cei care merg să vadă și să aducă în România ce este bun, nu4i intereseâză^ceetlucru, 3e duc numai să se plimbe, fac afaceri și se întorc înapoi pentru a culege roadele afacerilor pe care ei le fac, iar contribuabilul român, amărâtul de „vierme, ciumpalac” trebuie să scoată bani din buzunar, să plătească toate salariile și toate indemnizațiile de deplasare.


Vă mulțumesc.

»

Domnul consilier Rizoiu Mircea

Domnilor, ați văzut că intervenția mea nu a avut scop de a antagoniza cele două tabere. De ce? Simplu, pentru că vreau chiar să fie rezolvat acest lucru. V-aș ruga foarte mult, domnule Prefect, dumneavoastră ați fost în comisie cu mine, vă aduceți aminte. Am crezut pur și simplu că dumneavoastră veți avea mult mai multă înțelegere față de fenomen, decât mulți alții. Știți de ce?

M-ați revoltat pur și simplu prin modul de percepție al dumneavoastră în legătură cu acest fenomen.

Noi nu suntem barbari dompuleȘ^Nu suntem niște oameni care trebuie să ne apucăm acum să^e^L/nefnJwoalele în cap” în legătură

cu.....fac apel la dumneavoastră lajtoțiT^ăVe^olvăm această problemă.

Este în puterea noastră să feez^olvăm\ ți e^ală măsură îl rog și pe domnul Primâr General, să facăde^ers'C)l/'G||Fe Parlament. O fac și eu


o,pe căile cunoscute de mine să putem...s-a întors legea înapoi din Parlament să poată fi rectificată așa cum se cuvine.

Ce Dumnezeu, vreți iarăși să ne ia toată Europa în bâză. Vă rog foarte mult să aveți puțină înțelegere și îngăduință.

Mai am un singur lucru, apropo de ce a spus colegul cu jandarmii.

Nimic nu spun mai mult decât la capătul Pieței Unirii în partea aceea unde de fapt s-au făcut cele mai multe nebunii, era un șef de la jandarmi care a spus celor care erau împinși către magistrală „ gata copii s-a terminat, gata, hai duceți-vă acasă” și au plecat acasă domnilor. Am rămas uimit. Cum dracu s-a întâmplat minunea aceasta, să plece imediat acasă, doar....nu, am fost la Tâncăbești.

Din această perspectivă, v-aș ruga pe dumneavoastră să judecați.

Vă mulțumesc.

Domnul Mihai Cristian Atănăsoaei - Prefect al Municipiului

București

Domnul Rizoiu, cu toată stima, atitudinea mea este una care derivă din lege pe care trebuie să o aplicați. Nu am inventat eu legea este din anul 2002 în vigoare. Și eu vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Mai sunt și alte luări de cuvânt? Nu. Mulțumesc.

Intrăm pe ordinea de zi sau mai bine zis revenim pe ordinea de zi. S-a terminat punctul interpelări și mai avem un singur punct.

Proiect de hotărâre privind aprobarea definitivă a rezultatului execuției bugetului pe anul 2011, conform OMF nr. 2985/2011, modificat prin OMF nr.18/2012.

Nu, am crezut că sunt amendamente la acest punct. Dacă există amendamente aș dori să le faceți.

Sunt amendamente? Domnul Băcăințan, comisia de buget. Vă

Doamna consilier Toma Veronica

Domnule Primar General, prin Direcția Buget, avem rugămintea să ne răspundeți ce se întâmplă dacă astăzi nu adoptăm acest proiect de hotărâre?

De ce vă spun acest lucru. Am solicitat o fișă analitică să vedem de unde provin banii. La acest moment, noi considerăm acest proiect nu îndeplinește caracterul de ședință de îndată, nu am avut posibilitatea să vedem despre ce este vorba în acoperirea acestui

deficit, cu excepția banilor de^l^sț.a<pn care știm de unde provin diferența de sumă nu știm did^are^eoG^mii provine. în plus, față de


de

asta, noi am fl avut posibili
kcum ca acest proiect de

hotărâre să fie prezentat eventual într-o ședință extraordinară în care să putem analiza și noi acest proiect.

De altfel în corpul proiectului se face referire la avizul Comisiei economice, buget, finanțe și Comisia juridică care nu există. Vă mulțumesc.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Vreau să vă explic un singur lucru. în primul rând este părerea mea, că aceasta este ordinea nefirească, a lucrurilor din Ministerul de Finanțe.

Pe data de 28 decembrie 2011 toți banii care erau în curs de a fi plătiți pentru facturi așa cum ați hotărât dumneavoastră în ședința de rectificare, toate facturile erau în Trezorerie. Trezoreria nu are bani să plătească și nu plătește. Acești bani au fost trecuți în contul anului

Cele o sută patruzeci și cinci milioane RON, dâți de către Guvernul României în anul 2010 pe 17 decembrie, au trecut în anul 2011 din același motiv. Ultimul ordin al Ministrului de Finanțe, stabilește că tot ceea ce trece în anul următor, trebuie reaprobat de către Consiliu.

Am luat-o ca pe o chestiune formală și nu aș vrea să o transformați într-o chestiune politică. Dacă nu o transformați într-o chestiune politică eu vă informez că de o săptămână șeful Comisiei economice, domnul consilier general știa de acest lucru, ba mai mult decât atât am tratat-o ca pe o pură formalitate nefiind amestecat niciun ban în plus în afară de-ei pe— care- dumneavoastră ați hotărât la rectificare să îi plătim.

în aceste condiții se justifică pentru că pe data de 9 ianuarie primim o adresă care ne spune să ne aplecăm asupra acestei chestiuni.

Se justifică și data trecută când am făcut această ședință de îndată tocmai pentru a nu întârzia și a putea câ Trezoreria să își închidă exercițiul.

Deci, doamnă, nu avem niciun fel de vină că acești bani nu au fost executați în luna decembrie pentru că Trezoreria era goală. Să nu mă întrebați pe mine, de ce era goală? Că nu știu. Noi aveam banii acolo.

Asta este tot doamnă. Dacă dumneavoastră doriți votați și nu transformați această chestiune pentru a intra în execuție și a putea să plătesc salariile la RATB și partea de RADET pe care împreună am convenit-o în luna decembrie, bine, dacă dumneavoastră nu faceți


acest lucru eu nu pot să plătesp^panțru că nu am voie conform unui articol dintr-un ordin al unui zMțnistru «^Finanțe care din întâmplare constituie legea căreia trecute/Ș^She^ș&p^nem cu toții. Este ordinul Ministrului de/fenanțe.

Doamna consilier Toma Veronica

Domnule Primar General, cu toată considerația nu eu doresc să o transform într-o problemă politică, ci dumneavoastră ați pus accentul pe problema politică.

V-am rugat și v-am întrebat să ne răspundeți în scris, o situație analitică a acestor bani. Nu v-am întrebat decât din punct de vedere tehnic și nu politic. Rugăm de la începutul ședinței să ni se prezinte de către Direcția Buget, o situație analitică a acestor bani. Nimic altceva. Vă întreb din punct de vedere tehnic, v-am rugat la începutul ședinței.

Domnul consilier Băcăintan Irimie Gabriel

Noi nu spunem că cineva este vinovat de ceva, dorim să ni se spună ce lucrări nu au putut fi plătite la finele anului pentru că nu au fost bani în Trezorerie sau din alte motive. Asta este toată problema pentru că ați văzut sumele sunt o sută șaptezeci și opt de milioane și deficitul este de o sută cinci. Vrem să știm. Nu s-au plătit următoarele lucruri. Concret. Noi am văzut din punct de vedere analitic, cifrele dar nu se spune concret ce lucrări nu au fost plătite. Dar dacă dumneavoastră prin executivul pe care îl aveți, ne puteți spune aceste lucruri nu avem nimic împotrivă.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă rog, domnule Săvoiu, concret, ce lucrări nu au putut fi plătite? Dați câteva exemple.

Domnul director Săvoiu Vasile

Trezoreria primește lucrări, dar nu le primește cu număr și când le întoarce, nu le întoarce cu număr, deci eu nu pot să probez că Trezoreria nu a avut bani. Dar asta este situația, din moment ce nu au fost onorate. în privința numărului acestor ordine de plată neonorate în Trezorerie, ele sunt câteva zeci, deci dacă le doriți, aceasta este o cerere nouă, ne pregătim, vi le punem la dispoziție. Exemple: din vina Trezoreriei...Nu există așa ceva, noi deschiderile de credite., sunt programări de plăți care se fac pe decadă. Vreți să spun furnizori neplătiți sau ce vreți? Nu, pot să vi le pun pe categorii dacă sunt câteva zeci. Subvențiile s-au plătit toate. RADET-ul și RATB-ul s-au plătit pe baza deconturilor pe care le-au dat, deci pe baza ordonanțărilor, nu pe baza pretențiilor sau a ceea ce ați aprobat dumneavoastră.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Noi de ce am mai aprobat dacă nu se fac plățile?

Domnul director SăvoiuJ^fe

Pentru că dânșii trebufe> srjubș-taMiteze, conform legii, aceste

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dacă CGMB dorește ca o sumă să ajungă la o anumită regie. De ce Regia trebuie să explice în fața dumneavoastră chestia aceasta?

Domnul director Săvoiu Vasile

Pentru că așa cere legea. Legea îi cere RATB-ului, să prezinte un decont de călători/km efectuați în luna precedentă. Ori ea a putut să prezinte un.....Mă lăsați să vă explic sau dialogăm așa?

Ce este asta să avem pe loc, stați aici, vin cu actele...

Domnul consilier Pop Romeo

Domnule Director ce lichidități aveați în Trezorerie la 31 decembrie? Câți bani aveați?

Domnul director Savoiu Vasile

O sută optzeci și șapte milioane.

Domnul consilier Pop Romeo

O sută optzeci și șapte milioane erau în Trezorerie în 31 decembrie.

Domnul director Săvoiu Vasile

Și acum sunt tot acolo, sunt aferenți regimului, deci noi avem banii ăștia și acum depinde de aprobarea dumneavoastră ca să îi putem debloca să-facem plăți-anul--acesta. Ce-s-a întâmplat cu ei, nu s-a întâmplat nimic, stau acolo și așteaptă aprobarea dumneavoastră. în privința RATB-ului există criteriul pe care legea îl stabilește călători/km în luna precedentă, ceea ce înseamnă noiembrie. în noiembrie el nu putea să aibă mai mult de douăzeci și patru de milioane echivalent. Pentru că noiembrie 2011 nu diferă de noiembrie 2010 sau 2009, de la simplu la dublu. Dumneavoastră ați aprobat în plus douăzeci și patru ca el să își închidă situația pierderilor generale pe an.

Numai că această situație, dumneavoastră, ați aprobat-o în luna noiembrie, decembrie, la început, când el nu se mai putea întoarce să își compenseze toate pierderile pe unsprezece luni.

S-a întins mai mult decât trebuie. Nu este un credit în alb pe care dumneavoastră i-l dați, i-l dați numai pentru o subvenție, pentru o anumită operație, transportat călători nu pentru cauciucuri nu pentru benzină, nu pentru altceva.

Domnul consilier Stan Ion

Stimați colegi, noi grupulX^J^U/S^om susține acest punct de vedere din două motive chia^âcăjdomn^blirector habar nu are să ne prezinte aici. Doflnnul director,fobă^Șg^e\să Vorbească.

Este vorba despre banii care sunt de plată de prin decembrie, diferențe la RADET, la RATB și la celelalte plăți. Domnule, dumneata ești actor, habar nu ai să vorbești despre administrație publică locală. Mai mari deservicii face primarul decât servicii acestor directori care nu știu să explice, l-ai domnule cuvântul băiatului acela. Acești bani pe care domnul Primar General, îi solicită, sunt banii care trebuie deblocați din Trezorerie și trebuie făcute niște plăți din decembrie o parte care nu s-au plătit, este corect domnule Primar? și cu asta basta, ce o mai lungim atât. Noi votăm domnule Primar General.

Domnul viceprimar Raicu Mircea Cristian

Stimați colegi, am să încerc, să vă explic în ce constau rezervele pe care le are Comisia economică de a vota sau a nu vota acest proiect de hotărâre.

în primul rând că titlul vorbește despre execuția bugetară, ceea ce nu este cazul. încă nu am aprobat execuția bugetară. Am să vă dau un singur exemplu.

Anul trecut, CGMB împreună cu domnul Primar am stabilit că populația va plăti la gigacaîorie o suta două zeci și patru lei, diferența până la trei sute douăzeci și șapte cât era prețul aprobat de ANRE ca preț de referință pentru Municipiul București o reprezenta subvenția. Asta însemna la nivelul Bucureștiului pentru anul precedent că trebuie să băgăm vreo șapte sute patruzeci de milioane RON, dacă îmi aduc bine aminte. Asta era subvenția pentru ... Noi în buget, la începutul anului, după lupte seculare care au durat două săptămâni, am aprobat șase sute și ceva de m i I ioa ne cu promis i uneaPrim arul ui General; că spre sfârșitul anului vom veni și vom suplimenta banii.

Ne-am închis anul trecut pe cinci sute și ceva de milioane, adică cu aproape două sute cincizeci de milioane RON mai puțin la

subvenție decât trebuia să dăm la......Nu trebuia să îi dea Guvernul,

noi trebuia să îi dăm, pentru că noi suntem CGMB și aprobăm care este prețul de referință. Puteam să nu dăm la populație nici o scutire și atunci .....

Noi toți, împreună, am zis că facem treaba aceasta. Trebuie să facem efortul acesta. Dacă facem acest efort nu trebuie să îl facem doar din gură trebuie să îl facem și să și plătind acești bani.

Același lucru se întâmplă și la RATB. Față de suma.... eu vă spun că RATB-UL are cu o sută și ceva de milioane mai puțin decât în 2008, de atunci și până acum a crescut cu aproape 50% nici nu mai știu prețul la carburanți, la cauciucuri etc. Aceste două servicii publice reprezintă până la urmă funcționarea orașului. Dacă moare unul se

oprește orașul, nu putem să ne juo^irrțou^chestiunea aceasta. Discutăm treaba aceâsta de doi ani, pâri ăia Ifrmă'Vș^ebui să luăm o hotărâre că — vom trezi că furnizorii dm^r^oazele, ELCEN-ul nu mai ite să mai i^credite pențru «păpnu S'e! rfoaillau credite pentru că știti

T//
bine cum se dau creditele și cu câți bani și o să se închidă și o să se oprească hora.

De aici, domnule Primar General, vin aceste rezerve pentru că ne-ați obișnuit, executivul, cei de la Direcția de Finanțe să nu respecte ceea ce aprobă Consiliul General.

întotdeauna apare ceva, fie moștenitorii Măriei Tănase, fie mai știu eu ce. Se fac cu precădere cheltuielile spre domeniile pe care Primăria municipiului București este interesată și serviciile publice întotdeauna rămân neplătite și ajungem în această situație.

Neștiind de unde sunt acești bani, de aici vine rezerva Comisiei economice să aprobe, sau să nu aprobe acest proiect de hotărâre. Atât, nu este nimic politic, nimic....

Domnul Primar Sorin Mircea Oprescu

Haideți să repunem adevărul în drepturile lui istorice, pentru că ceea ce nu ați spus dumneavoastră fair-play și deschis aici, este că în două luni RADET-ul intră în insolvență. Și pentru că astăzi cu ocazia acestei distinse adunări, nu am vrut să discutăm despre aceasta, eu Oprescu Sorin Mircea, Primar General, i-am făcut plângere penală domnului director de acolo și conducerii RADET-ului pentru deturnare de fonduri.

Mergem mai departe, în legătură cu... am stabilit să iau afirmațiile dumneavoastră care nu sunt conforme adevărului și este bine ca

lumea să îl știe.

Am stabilit să fie o sută douăzeci și patru lei, nu este adevărat, tocmai pentru că ne pregăteam de ceea ce făcea GuvernuI, care se pregătea la rândul lui să nu mai dea nici un fel de subvenție, am fost de acord cu toții, împreună să trecem la o sută șaizeci și nouă lei, ceea ce am și făcut. Deci acesta este primul neadevăr.Am luat gradul de suportabilitate cel mai mic al oamenilor. Directorul General al RADET-ului, m-a asigurat că în felul acesta două sute cinci zeci de milioane vin, intră în casă . Este unul dintre motive, lună de lună și sigur după trei patru luni de zile. Acesta este unul dintre motivele pentru care am procedat așa. Mi s-au cerut bani pentru că Guvernul se pregătea să anuleze Ordonanța. Mi s-au cerut bani, să punem bani acolo la RADET, să fie bani, dar nu pentru ca să pot să plătesc căldura, ci pentru ca să pot să plătesc aberația care funcționează de trei patru ani, plătind cu onestitate către ELCEN datoria de bază și uite că s-au plătit din acești bani trei sute milioane. Plătim către ELCEN, ELCEN-ul niciodată nu a socotit acești bani pe care i-am dat și am Strâns noi cureaua pe noi, ca să tăiem de la o serie

întreagă de lucruri și a trecut la penalități, în momentul în care am c^fw

la sfârșitul lunii august ușilor închise și ați făcut-. . , .    _ T

dumneavoastră de^a merge pe ăceastă;cale jfci a cere să anuleze tot


uvernului, deci undeva pe


ați ay^PbufTâăoihț^și ați acționat în spatele -o fqane^&rl^ ’șț Guvernul ne-a încurajat princeea ce înseamnă penalități la penalități dintr-o lege nedreaptă dată în 2001, odată cu înființarea ANRE, care vorbea de plata la cincisprezece zile și noi nu putem să facem plata, cetățeanul nu poate să facă plata și întârzie RADET-ul și o face la patruzeci și cinci de zile. Diferența dintre cincisprezece zile și patruzeci și cinci de zile au fost taxate, sunt taxate și acum în mod artificial. Am mers pe această idee și am introdus timp de patru sesiuni de ședințe ale Consiliului General și în sfârșit a cincia oară ați fost de acord, de a adresa și de a încheia un memorandum. M-am adresat Președintelui țării, Primului Ministru, Ministrului Comerțului și CSAT-ului. Nu am primit nici un fel de răspuns și acum îmi explic afirmația pe care am făcut-o cu insolvența.

S-a terminat controlul Curții de Conturi la ELCEN și prima decizie, cea mai importantă este recuperarea integrală a datoriilor.


în momentul acesta noi la ELCEN avem aproape un miliard de RON care vin din anul 1995, pentru că încă odată vă spun, nu au scăzut nimic din datoria de bază trecând-o tot la penalități, și încă opt sute șaptezeci și cinci milioane de RON plătit pentru aceste penalități, în condițiile acestea Curtea de Conturi recomandă ELCEN-ului, s-a terminat săptămâna trecută, recomandă recupereze de îndată aceste datorii, ceea ce înseamnă... Și atunci am să mă explic.

Când am cerut ca CET-urile, două nu mai multe, să treacă în jurisdicția Consiliului General, am cerut tocmai pentru a nu se mai produce gigacaloria cu prețul cel mai mare din țară, în București. Când a fost ce doamnă? Acum doamnă, în luna decembrie am cerut CET-urile și am să vă explic acum de ce este „liniște” și nimeni nu răspunde. Sedoreșteoprivatizare? da r n u d in partea aceasta.

Se dorește ca RADET-ul .....doamnă, dumneavoastră aveți

părerea dumneavoastră, eu am proprietatea vorbelor mele și cu asta dumneavoastră o înregistrați și o transformați în ce vreți dumneavoastră. Eu vă spun care este situația. S-ar putea ca scenariul acesta să fîe valabil până la sfârșit. Doamnă nu fac eu scenarii, Guvernul face scenarii, FMI-ul, de aceea mă cheamă.

Nu facem un dialog, aveți dreptate, merg mai departe. Se dorește în felul următor. Se dorește ca RADET-ul să treacă împreună cu ELCEN-ul, cu unitatea care produce, aveți și dovada faptului că noi rămânem datori în continuare, Primăria Generală, ca să fie clar, la datoria de bază și la penalități, deci nu ne iartă nimeni cu chestiunea aceasta, dar aceasta nu este o rezolvare a problemei. în felul acesta la nivelul Termoelectrica se produce această inițiativă. Este unul dintre

scenariile valabile.

în aceste condiții Secretarul General al Guvernului, proaspăt instalat îmi răspunde că nu face obiectul discuției despre


reglementarea celora ce am ^fytAAplică posibilitatea prin Ministerul Comerțului, ELCEN^uhsă?vgîă să se așeze noi și Ministerul) Comerțului șa^jnecdvâhțezețpșalonarea.

a împinge la masă cuMai mult decât atât dânșii, acționează în justiție RADET-ul de doi, trei ani și au hotărâri definitive, iar eu la rândul meu nu pot să dau în judecată ANRE-ul pentru că au făcut un Contract Cadru în 2001 care este înjositor pentru Consiliul General și pentru bucureșteni. Ca să pună și cireașa pe tort, de o săptămână gigacaloria o scumpește ELCEN-ul cu încă doi lei și zece bani.

Aceasta este povestea pe scurt asupra a ceea ce vă spune domnul Viceprimar Raicu. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Săvoiu, încercați să îi explicați domnului Primar puțin mai

târziu.


Domnul viceprimar Rajcu Micea Cristian

Domnule Primar General, în clipa în care dumneavoastră ați preluat mandatul de Primar General RADET-ul avea o datorie de bază de optzeci și trei milioane de euro la ELCEN, acum aproape la final de mandat această datorie a crescut la două sute cincizeci milioane de euro, fără penalități, penalitățile sunt tot cam așa.

Astea sunt cifre seci și dumneavoastră trebuie să răspundeți de ce s-a întâmplat acest lucru, nu că am hotărât, nu că am făcut că am plimbat nu știu ce.

Scenariul despre care dumneavoastră vorbiți, este o propunere a FMI-ului și este corectă. RADET-ul are o datorie la ELCEN ? De datoria pe care o are preia active și oricum lucrurile trebuie să fie împreună. Așa zicem și noi, deci producția de energie trebuie să fie la un loc cu distribuția pentru a putea să operezi reduceri de cost. Propunerea noastră este invers, activele de producție din București să treacă la RADET și noi să fim și producători și distribuitori de căldură.

Aceasta este propunerea noastră nu este a Guvernului. Este fals ceea ce ați spus. Cine v-a informat, v-a dezinformat, de fapt.

în ceea ce privește.....chiar dacă există o hotărâre

judecătorească care consfințește faptul că avem acea datorie la ELCEN și asta ar trebui să o explicați dumneavoastră pentru că o datorie odată stabilită de o instanță înseamnă că este legală, dacă și instanța greșește înseamnă că nu mai avem despre ce discuta.

Asta nu înseamnă că Guvernul sau ELCEN-ul al cărui acționar este Guvernul nu poate să renunțe încă la penalități.

Noi am discutat și am pus în acel memorandum obligația pe care noi o luăm de a returna datoria de bază. Guvernul așteaptă de la dumneavoastră exact acest lucru, că în trei ani de zile plătim datoria de bază, să le spunem cum facem chestia-asta. în clipa în care se va face

Domnul Primar Sorin Mircea Oprescu

Domnule viceprimar, sunteți în eroare. în momentul în care am preluat acest lucru datoria era de cinci mii de miliarde de lei vechi și de opt mii de miliarde de penalități, iar în cei trei ani Consiliul General a plătit trei mii de miliarde lei vechi datoria de bază.

Nu s-a socotit niciodată la datoria de bază, cu acte în regulă bineînțeles, s-a socotit la penalități.

Vă readuc aminte, că am atacat hotărârea prin care dumneavoastră ați numit directorul RADET- lui la vremea respectivă, nu ati întrebat nimic, la fel vă readuc aminte cu reconfirmarea domnului director general de la RATB ați făcut la fel. Ați făcut-o și a doua oară. Nu au existat decât planșete și lamentări.

în anul 2011 eu nu am vrut să plătesc hoția ELCEN-ului penalitățile, pentru că bugetul atunci nu îmi mai permitea să dau subvenție și Guvernul se retrăgea din orice fel de subvenție. Timp de trei ani de zile Guvernul a avut trei sute douăzeci milioane de dat Bucureștiului și în fiecare an a dat: șaisprezece milioane, douăzeci și șapte milioane, douăzeci și trei milioane. Asta a fost tot ce a dat Guvernul. Mâi mult decât atât tamponarea prețului la combustibil, dumneavoastră întrebați mai devreme și spuneați că aveți dubii în legătură cu RATB-ul. Dumneavoastră să aveți dubii pentru că eu am dat ordin să nu mai elibereze nici un ban fără justificare.

Ei scriu pe o foaie subvenție care crește de la o zi la alta.

Cea mai bună dovadă este că pe data de 22, las la o parte că Trezoreria nu avea niciun ban, directorului cel nou de la RATB îi cer ai mei justificarea banilor ca să îi primească toți. S-a dovedit că nu primește nimic, pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Trezoreria. Ca de obicei de altfel, la sfârșit de an.

Nu îmi aduce decât salariile și restul nu justifică nimic. Mai mult decât atât, spre surprinderea mea constat că toată luna decembrie stând și analizând în ce parte se duc banii care sunt luați din încasări ca să ferească contul ESCROW.

Zilele trecute am vorbit cu domnul Președinte Vleșnar, care tot de la mine știe că RADET-ul are o datorie, impozitul pe salarii de aproape doisprezece, treisprezece milioane. Am încercat să ajut RADET-ul.

RADET-ul dă din umăr și îmi spune: Domnul Oprescu noi nu am raportat datoria aceasta, dar dacă este de plătit ce ar fi să o plătiți dumneavoastră.

Cum adică să o plătesc eu? Nu, vă dau banii și o plătiți voi, așa cum ne-am înțeles, ca să stingem această datorie la stat. Nu s-a putut face acest lucru pentru că operatorul, Banca Comercială, zice în felul următor: în momentul când intră în contul ESCROW 57% pe hotărârea judecătorească plătește la ELCEN.rCe^lătește domnul Viceprimar? Plătește cai ve judecătorești tot în contul ELCEN-ului, iar restul îi rămân băiatului acela ca să poată face față salariilor. Noi venim cu parte de investiții pe care le plătim și după trei ani mi se raportează că doar atât la sută din acestea sunt schimbate țevile. Acesta a fost motivul pentru care m-am


adresat.....Toate controalele care au trecut, pe acolo, în jurisdicția

dumneavoastră.

Ei nu își au bugetul de venituri și cheltuieli decât anul trecut, dacă vă aduceți aminte, anul trecut pentru prima dată, nu își justifică și de doi ani banii pe care îi dau pe subvenție la RATB, vă rog să vă aduceți aminte că am discutat împreună cu liderii de formațiuni politice și mi s-a propus să ridic la unu cincizeci și doi costul biletului, nu am fost de acord și acum îmuzorbește noul director de doi și treizeci și cinci costul biletului. Nu putem să mergem așa cu banii publici domnul Viceprimar, și nu am să o fac.

Domnul viceprimar Raicu Micea Cristian

Domnul Primar General, stimați colegi, putem să prelungim această discuție la infinit. Vă aduc aminte domnule Primar General, următorul lucru: sunteți Primar General, ordonator de credite, aveți și dreptul și obligația de a verifica destinația banilor.

Nu puteți să veniți acum, după trei ani să ne spuneți chestia aceasta, în continuare să ni se acumuleze penalități de mii, de mii și de milioane de euro. Nu se poate treaba aceasta. Trebuia făcută de la începutul mandatului, eu am discutat cu Costin Berevoianu și i-am spus: puneți un om acolo care să supervizeze fiecare plată pe care o face RADET-ul.

Am dubii că sar fi întâmplat ceva, dar exclud. Probabil că poate să existe și această chestiune, dar de acum doi ani i-am spus domnului Berevoianu: puneți un om de la contabilitate care să urmărească ca RADET-ul să nu facă nicio plată fără semnătura dumneavoastră. Și așa este pusă poprire pe cont și executorul face plățile etc. Este greu de presupus că au făcut. Dacă au făcut și au folosit conturi paralele acest lucru este penal și să răspundă, este problema lor, dar nu poți ca Primar General, și ca ordonator de credite să te întrebi după trei ani unde s-au dus bani și în continuare noi să facem penalități.

Domnul Primar Sorin Mircea Oprescu

M-am întrebat eu unde sunt banii? Știu unde sunt banii și nu mai doresc să îi duc în partea aceea să îi arunc pe tâmpenii.

Domnul viceprimar Raicu Micea Cristian

Și atunci ce facem? N^s©u#eti că este în insolventă, oprim RADET-ul, sau ce?    Zo N 4

Domnul Primar Sorin Mircea Oprescu

Fac memorandum să îmi continui plata datoriei vechi, iar în acest moment trebuie să fiți de acord cu mine domnule Viceprimar, și nu

vreau să o transform aici în.....trebuie să fiți de acord cu mine că vrea,

nu vrea....este normal, am dreptate. Vrea nu vrea Guvernul penalitățile tot trebuie să le șteargă, atenție penalitățile, nu datoria.

Indiferent ce spune tovarășul Gherghina, de la Finanțe, indiferent ce spune domnul Ministru lalomițeanu, care chiar a fost un tip de onoare, indiferent de ce spune Secretarul de Stat al dumnealui și ce îl sfătuiește pentru simplu motiv că eu nu mai arunc acești bani pentru ca să las bucureștenii și fără căldură și fără.....

Nu, mi-am luat-împreună cu dumneavoastră o obligație, o respect până la capăt și în același timp merg să cad la învoială, la negociere, cu ELCEN-ul, dar pasul acesta trebuie să îl binecuvânteze Guvernul.

Dacă nu îl binecuvântează, aceia nu stau de vorbă cu noi.

Domnul viceprimar Raicu Micea Cristian

îl binecuvântează Guvernul. în ceea ce privește penalitățile spuneți că prețul este mare și că.....

în primul rând nu este cel mai mare preț din țară, dar dacă într-adevăr acest preț este mare și sunt de acord cu dumneavoastră, că la RADET sunt unele salarii care sunt nefirești, cu ceea ce se întâmplă în

tară în acest moment.

)

Ați atacat Contractul Colectiv de Muncă? Ați atacat contractul pe care îl avem și modelul de contract impus de ANRE undeva, care ne ducea spre penalitățile de care vorbiți? Nu. Atunci despre ce discutăm.

Domnul Primar Sorin Mircea Oprescu

Dumneavoastră nu înțelegeți un lucru. Contractul cu ANRE-ul este imbatabil prin hotărâri de Guvern și nu poate fi schimbat nimic.

Vorbiți de salariile celor de acolo? La timpul la care se făcea plata, vorbiți de salarii de acolo. Acestea reprezentau o câtime din datoria pe care o mănâncă tot timpul ELCEN-ul cu multă aroganță, de ani de zile.

Vreau să vă spun un lucru, domnule Viceprimar, domnul Primar General Videanu, nu a plătit un leu, hotărâre este din anul 2005. în anul 2006 și 2007 la începutul anului 2008 nu s-a plătit nici un fel de datorie și penalitățile au crescut, conform hotărârii judecătorești.

V-am spus că am preluat cu cinci mii de miliarde și cu opt mii de miliarde penalități, din care am plătit din datoria de bază trei mii de miliarde, așa amărâți cum am fost noi. Acest lucru nu îl înțelege lumea. Mulțui-----    —E^^3e^^7w?între timp)

V’O ------’ J/


Doamna consilier Drăqhici Aurelia Grațiela

Domnule Primar General, astăzi, acum, aici, v-am văzut în crescendo oarecum, mirat apoi supărat, siderat și consternat cum ar spune colegul Victor Stan, s-au adus argumente, evident față de atitudinea și argumentele colegilor de la PDL, asta în mod evident.

S-au adus argumente tehnice, ați adus contra argumente tehnice. Ce văd încă, sau mă rog, sper că totuși până la urmă ați înțeles, este că vă aflați în an electoral și că totul de azi înainte, toate acțiunile în cadrul Consiliului General trebuie decodificate și citite în cheie electorală. Dacă nu v-ati dat seama, vă avertizez eu că vă aflati în fața unui blocaj în cadrul Consiliul General, în fața unui blocaj politic care va continua. Din păcate anul 2012 va fi un an blocat, pentru București și vom avea cetățeni, ai Bucureștiului din ce în ce mai frustrați din cauza atitudinilor noastre politice, în cadrul Consiliul General în acest an electoral.

Din păcate, prin urmare eu nu știu ce sfat să vă dau. Nu știu cum veți putea gestiona această majoritate PDL, PNG, PRM, față de care cetățenii Bucureștiului trebuie să înțeleagă că noi grupul USL minoritar în acest Consiliu, nu avem cum să gestionăm problematica Bucureștiului, cu atât mai mult cu cât nu va mai exista voință să ne așezăm la masă și să discutăm tehnic, așa cum aparent se întâmplă.

Asta este pentru televiziuni, pentru public, este un exercițiu de oratorică ce faceți aici. Domniile lor aduc argumente tehnice, aparent avizate, pe de o parte, iar dumneavoastră aduceți contra argumente tehnice, pe de altă parte, cetățenii nu înțeleg nimic din ele. Finalitatea acestui demers este zero.

Repet vorbim de un blocaj politic din cadrul Consiliului General la care s-a dat startul odată cu această ședință. îmi pare foarte rău.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Doamna Drăghici, grupul USL ar fi foarte ușor să.....vă răspund

eu doamnă.

Doamna Drăghici, în ședința de Consiliu 'General, vă adresați și consilierilor.

Minoritatea USL poate să arate realizările din ultimii zece ani și cu ele să se laude în fața electoratului. Va câștiga cu certitudine.

Domnul consilier Stan Ion

Domnule președinte, dumneavoastră trebuie să plecați de la următoarea premiză. Chiar dumneavoastră personal, care conduceți această ședință.

Când ați făcut majoritatea dumneavoastră și cu PNG-ul și cei trei de la PRM, „cei trei crai de l^^fș^ît^. ați împărțit și cașcavalul și funcțiile, l-ați dat pe mână RAB^TruLdcmîWui Becheam/care nu avea

și banal corn


\care era la/primul mandat


33"


'<z.zr:


respectat nimic din tot ce a fost ca și înțelegeri normale și firești față de bucureșteni.

Schimbarea magistralelor ca să nu mai vină apă cu râme și viermi, schimbarea țevilor învechite, reducerea consumului și a posibilității ca cetățeanul să plătească mai puțin pe factură. Nu a făcut domnul Becheanu decât să reabiliteze niște puncte termice într-o

înțelegere cu clientela politică.

De trei ani și ceva țip aici cerând să vină DNA-ul să aresteze câțiva de pe aici, de pe la RADET, RATB sau prin Consiliu.

Unii au făcut mangle cu PUZ-uri. Dacă nu dai șaptezeci de mii de euro nu iei un PUZ, dacă nu dai o sută cincizeci de mii de euro nu iei unPUZ.

Unde dracului trăim? Nu le vede nimeni să îi mai aresteze pe ăștia?

Vreau să spun că sunt siderat, consternat și epuizat de discursuri fără conținut, mai adaug și chestia aceasta.

Ce să facă Primarul General, domnilor? Vă spun eu. Subvenția la RATB este una care este necesară. Când am gândit să subvenționăm RATB-ul am gândit pentru oamenii care sunt în nevoie, veterani de război, pensionari, elevi, bolnavi și studenți, domnule Primar General. Pentru asta ne-am gândit.

Cum este posibil ca noul director care este pus în locul domnului Criț, de colegii noștri, să nu vă prezinte cum cheltuiește banii.

Domnul Primar General, banii aceștia sunt pentru salarii, pentru plata energiei electrice pentru tramvaie, troleibuze, motorină la autobuze, cauciucuri, piese de schimb, întreținerea și administrarea clădirilor și altele.

Avem ceea ce ați decis stimați colegi, nu fiți supărați. Nu mi-am propus să cert pe nimeni pentru că suntem la început de an, dar hai să spunem și adevărul.

Domnul Președinte de ședință, fiți mai rezervat cu replicile, că dacă vreți să vorbim despre necazuri pe care le-ați făcut ca să aveți o majoritate în Consiliu, trebuie să o și suportați acum, după trei ani și jumătate.

Dumneavoastră l-ați pus pe domnul Becheanu, pe cel de la RADT, la RATB, dumneavoastră i-ați pus pe toți. Niciunul din consilierii PSD nu este în vreun Consiliu de Administrație, nu poate fi arătat că a făcut o manglă, să fim mai rezervați, că alții sunt implicați în fel de fel de tâmpenii.

Stimați colegi, există o hotărâre de Consiliu de când eram eu Președinte de ședință, în care directorii de la RATB, RADET și de la tot ce înseamnă structuri în subordinea Consiliului General. Trebuiau să vină să informeze lunar sau jdi^Țtrei în trei luni, Consiliul General, despre starea și situația soc^^lor pl dâf^ le reprezinte

Nu am văzut în trei Aii/șî nu âți'^rogat nici hotărârea aceea dată, că s-abrezentat vreun d/re’ctor în fata noastră aici.Să fim serioși. Responsabilitatea este a noastră stimați colegi, uitați-vă ce pățim cu Costanda.

Dacă mâine se blochează RATB-ul și RADET-ul, ne înjură în egală măsură pe toți, fie ei PDL-iști, PSD-iști, PNL-iști. Ne întreabă: Ce ați făcut acolo?

Aceasta este ideea. Să discutăm serios despre probleme. Nu vreau să aduc nici un fel de acuze, am vorbit la modul general. Nu vreau, nu este treaba mea să discut punctual.

Vreau să vă spun un lucru. Domnul Președinte de ședință nu încercați să le dați replica, că nu stăpâniți adevărul absolut. Știți din ce cauză? Ați greșit când ați dat președinția, directoratul RADET-ului, unui consilier general care habar nu avea, avea o firmă cu două vidanje care scotea closete. Aceasta era experiența domnului Becheanu. Să fiți sănătoși.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Victor, ai spus că nu există fond în ce se discută. Să extragem din ce a spus domnul Primar General. Am plecat cu o datorie de cinci mii de miliarde, o sută douăzeci de milioane euro, astăzi avem două sute cincizeci de milioane euro. Am plecat cu penalități de opt mii de miliarde euro, două sute de milioane euro, astăzi avem două sute cincizeci de milioane euro. Care va să zică dintr-un totâl: datorie plus penalități înseamnă trei sute douăzeci de milioane, astăzi avem cinci sute de milioane din care dumnealui a plătit optzeci am mai acumulat încă o sută douăzeci. Este simplu. Aveți dreptate, dacă domnii directori, nu au venit în fața Consiliului General, de ce nu sau dus la domnul Primar? Domnul Primar unde era?

Domnul Primar Sorin Mircea Oprescu

încă odată, sunteți în greșeală domnule. Noi am plătit și ăștia i-au folosit cum au vrut ei și ar mai vrea să plătim încă cincisprezece ani de acum înainte.

Am admis cu toți să luăm pe spatele Consiliului General, și pe bugetul Primăriei Capitalei o serie întreagă de credite, care veneau din anul 2006, 2007. Le-am luat și le plătim la zi, deci nu este problema la noi. Problema este, minciuna generală, care ni se aplică nouă Consiliului și Primăriei, „plătiți penalități”, aici este problema prin care se minte lumea.

Acum nedorind să încheiem un protocol în continuare, se fură cetățeanul. Ca să nu-l mai fure pe cetățean, din luna septembrie nu am mai plătit, așteptând acest protocol....atenție, ce nu am plătit? penalități

domnul Viceprimar: domnule trebuie să ne plătim datoriile. Care datorii? Cele care reprezintă o hoție.

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Domnule Primar General, vă rog să îmi permiteți să vă spun un adevăr foarte rapid, fără alte povești de penalități, că: în luna decembrie RADET a consumat energie de o sută cincizeci și trei milioane din care a plătit doar treizeci și șapte.

în luna ianuarie din nefericire am plătit doar douăzeci și șase milioane lei din o sută optsprezece milioane și aceasta este o datorie curentă. Atenție, nu vorbim de penalități și altele, dar trec peste aceste detalii. Apropo deu^ifre putem să sta toată ziua.

Vreau să vă spun că grupul nostru mic, dar inimos PNG va vota acest proiect de hotărâre. Vrem să deblocăm situația și colegii noștri din PDL cred că vor vota acest proiect alături de noi, așa că haideți să trecem la vot și să închidem ceea ce cred eu că a fost astăzi o ședință destul de lungă. Vă mulțumesc.

Domnul consilier Nedelcu Costel

Domnule Președinte de ședință, în primul rând ar fi trebuit să respectați ordinea.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Aveți dreptate. Mi-am cerut scuze, a venit colegul și.....

Domnul consilier Nedelcu Costel

Dumneavoastră nu trebuie să favorizați un coleg.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu am vrut să favorizez. Mi-am cerut scuze, am greșit.

Domnul consilier Nedelcu Costel

în urmă cu aproape un an și jumătate, spuneam în Consiliul General, că se pregătește din umbră o privatizare a regiei despre care vorbim astăzi. La acel moment, domnul Viceprimar a zâmbit la mine și a căutat să persifleze aserțiunea respectivă.

Astăzi vorbim în fapt de ceea ce știam de un an și jumătate. Stimați colegi, o vorbă populară spune așa: „nu întotdeauna viața se termină cu moartea, se poate încheia cu căsătoria”. Eu sper să nu căsătorim regia noastră cu vreun golan în care să aducem populația Bucureștiului la disperare, pentru că de foarte mult timp, rostogolim acest dosar economic al RADET-ului în așa fel încât, am adus aceastăraport, privind veniturile și modul în care au cheltuit banii, datorită faptului că pe sigla acestor regii scrie Consiliul General.

Noi nici acum nu știm, eu personal nu știu, cum au fost numiți acești directori, cine i-a favorizat la vremea respectivă și efectiv cum au cheltuit banii cetățeanului bucureștean.

Am cerut în mod expres acest lucru și nici până astăzi nu mi s-a răspuns. Am dreptul, în calitate de consilier general, ales, de bucureșteni să știu acest lucru, prin raport direct, în fața Consiliului General.

De asemenea, nu este permis, să nu știm, cum formează ELCEN-ul prețul, pentru că omul când plătește ceva, trebuie să știe pe ce plătește. Rostogolirea acestor penalități, a acestui dosar, este la fel ca tehnica altor dosare pentru care noi toți, nevinovați, s-ar putea să răspundem.

Domnul consilier Băcăințan Irimie Gabriel

Este bine că s-au discutat astăzi problemele acestea, dar subiectul pe ordinea de zi este unul foarte simplu și clar.

Bugetul are două secțiuni: secțiunea pe dezvoltare și secțiunea

de funcționare.

»

La secțiunea de funcționare......și RADET, RATB. Dar noi astăzi,

nu discutăm acest lucru pe ordinea de zi. Noi discutăm secțiunea de dezvoltare. L-am rugat și îl rog din nou pe domnul Primar pentru următoarea ședință să ne prezinte ce cheltuieli nu au putut fi plătite, nu din cauza dânsului, nu din cauza executivului, nu știm, asta este.

Deci, Direcția Economică ne-a dat analiticele, dar noi nu știm ce

se află în spatele acestor......Vrem să știm, lucrarea „x” nu s-a plătit în

totalitate, pentru că vom începe discuțiile pe bugetul din anul acesta, 2012 și toate aceste sume va trebui să le prindem din nou în acest buget. Asta este. Este o chestie clară, simplă, tehnică și vrem să știm, ce lucrări nu au fost plătite. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Călin Murg

Eu propun să o lăsăm pe data viitoare.

Eu nu vorbesc de proiect. Este vorba de o listă care s-a cerut

domnului Săvoiu.

Ideea este, să facem aceste lămuriri data viitoare și acum să trecem la vot.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea definitivă a rezultatului execuției bugetului pe anul 2011, conform OMF nr. 2985/2011, modificat prin OMF nr. 18/2012.

Cine este pentru? maj^ftateAr^de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.    /

Acest proiect a fost adoptat.

Cu aceasta închiderfpfedînța d^în^tă, convocată pentru data de 23 ianuarie 2012.    z

Dragi colegi, mâine avem un proces important, v-aș ruga să urcăm la etajul 14, să avem o discuție cu domnul Primar General. Toată lumea care este interesată de acest subiect.

Ședința s-a încheiat la ora 16.45.

PREȘEDINTE DE ȘEDJ^/^r^ AsECRETAR GENERAL ’ ' /A-A IWțNICIPIULUI BUCUREȘTI

întocmit Vasilescu F. Nica M. Mirea N.


38