Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11 iulie 2012, orele 13.00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București, la care au participat 46 din cei 51 de consilieri.

La ședință au participat următorii: domnul profesor doctor Sorin Mircea Oprescu - Primar general al municipiului București, doamna Georgeta Gavrilă - Prefect al municipiului București și doamna Georgiana Zamfir-Director executiv - Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului general al municipiului București și mass -media.

La ședință au fost absenți următorii: (Giugula Mihai-Doru, Mănăstireanu Vladimir-Alexandru, Paraschiv Gigei, Tache Felix Mihai, Văduva Silviu.).

Doamna Georgiana Zamfir - Director executiv - Direcția

Asistență Tehnică și Juridică.

Bună ziua. Urez bun venit doamnei Georgeta Gavrilă -Prefectul municipiului București, domnului președinte de ședință Cristian Olteanu și dumneavoastră doamnelor și domnilor consilieri la lucrările ședinței de astăzi.

înainte de a intra pe ordinea de zi doresc să vă aduc la cunoștință prevederile art. 4 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice pentru modificarea și completarea^begit^țr^ 144/2007 privind înființarea organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate precum și modificarea și completarea altor acte normative și anume: declarațiile de avere și declarațiile de interese se depun în termen de 30 zile de la data numirii sau alegerii în funcție, ori de la data începerii activității. în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului sau încetării activității, persoanele prevăzute de prezenta lege au obligația să depună noi declarații de avere și de interese.

Față de cele mai sus prezentate vă adresăm rugămintea de a depune declarațiile de avere și de interese în termenele menționate de lege.

Am rugămintea, dacă se află printre dumneavoastră consilieri care nu au semnat prezența să meargă să o semneze. Vă mulțumesc.

J

Rog secretariatul tehnic să îmi comunice prezența. In sală sunt prezenți 47 de consilieri.

Supun la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiul București din data de 3 mai 2012 este ultimul proces verbal, avem prevedere legală, este o formalitate pe care trebuie să o îndeplinim.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Supun la vot procesul verbal încheiat în ședința de constituire a Consiliului General al Municipiul București din data de 20 iunie 2012.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

I

Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului președinte de ședință, Cristian Olteanu.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Ordinea de zi propusă de domnul primar general o aveți în mape. Dacă pentru această ordine de zi există propuneri de modificare și adăugare?

Domnule primar vă rog frumos aveți cuvântul.

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

Domnule președinte de ședință, doamna prefect, stimați colegi, salutându-vă respectos și urându-vă din tot sufletul ca împreună să

să avem cu toții un mandat ancorat în realități. Vă rog să îmi dați voie să fac câteva propuneri, având în vedere că pe parcurs s-au întrunit și o serie întreagă de condiții legale, pentru încetarea mandatelor unor consilieri prin voință proprie și necesitatea validării altora.

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Negoiță Robert Sorin și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Mănăstireanu Vladimir Alexandru și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Paraschiv Gigei și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Boajă Minică.

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Voicu Mihai.

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Pîrvu Gabriel.

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Țica Horatiu Florin.

Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Citim ordinea de zi, așa cum arată, cu această propunere.

La punctul unu avem proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarilor municipiului București.

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București.

La punctul trei se adaugă ordinea de zi suplimentară propusă de executiv.

Dacă mai sunt și alte propuneri de adăugat la ordinea de zi prezentată? Nu sunt.

Cine este de acord cu ordinea suplimentară propusă de domnul primar general?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Ordinea de zi a fost votată în integralitatea ei.

Proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarilor municipiului București.

Dacă avem propuneri din partea grupurilor?

Domnul Consilier Georgescu Bogdan Cristian

Din partea Partidului Social Democrat îl propunem pe domnul Alexandru Dan Darabont.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc. Altă propunere mai există?

Domnul Consilier Pieptea Cornel

Din partea grupului de consilieri PNL-PC îl propunem pe domnul Nicolaescu Marcel.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc. Alte propuneri? Dacă nu mai sunt alte propuneri trecem la alcătuirea buletinului de vot. Până când buletinele de vot vor fi gata, trecem la punctul doi pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București.

Și aici va trebui să facem propuneri și buletine de vot pentru fiecare comisie în parte Pentru comisia numărul unu cine face propuneri?

Domnul Consilier Georgescu Bogdan Cristian

Din partea Partidului Social Democrat fac propunerile pentru toate comisiile.

Comisia juridică și de disciplină: domnul Naghi Gabriel, domnul Giugula Doru Mihai și domnul Georgescu Bogdan Cristian.

Comisia pentru credite externe: domnul Angelescu Ramiro

Comisia economică, buget, finanțe: doamna Comănici Ancuța Sorina.

Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului: doamna Drăghici Grațiela Aurelia și domnul Florescu Dragoș.

Comisia pentru utilități publice: doamna Țapardel Ana Claudia și domnul Popescu Dorin.

Comisia patrimoniu: domnul Naghi Gabriel, domnul Popescu

Dorin.

Comisia pentru igienizare și salubritate: doamna Popa Maria, domnul Manolache Valeriu și domnul Rizoiu Mircea.

Comisia transporturi și infrastructură urbană: domnul Stan Ion, domnul Angelescu Ramiro Robert Eduard și domnul Georgescu Bogdan Cristian.

Comisia învățământ cultură, culte și sport: domnul Florescu Dragoș și doamna Popa Maria.

Comisia sănătate și protecție socială: doamna Drăghici Aurelia Grațiela și doamna Comănici Ancuța Sorina.

Comisia de ecologie și protecția mediului: domnul Peptan

Mihai.

Comisia pentru comerț, turism și protecția consumatorului: domnul Peptan Mihai.

Comisia pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice: doamna Drăghici Aurelia Grațiela și domnul Florescu Dragoș.

Comisia pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali: domnul Rizoiu Mircea și domnul Stan Ion.

Vă mulțumesc.

>

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Rog propuneri din partea grupului PNL-PC.

Domnul Consilier Pieptea Cornel

Din partea grupului PNL-PC sunt următoarele propuneri:

Comisia juridică și de disciplină: domnul Mărgărit Sorin, domnul Olteanu Cristian și domnul Tălău Mihnea.

Comisia pentru credite externe: domnul Bologa Cătălin și domnul Poterașu Cornel.

Comisia pentru integrare europeană: domnul Mustăciosu Vlad

Comisia economică, buget, finanțe: domnul Tănase Gabriel, domnul Pieptea Cornel și domnul Poterașu Cornel.

Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului: doamna Popescu Manuela, domnul Nicolae Andrei și domnul Bologa Cătălin.

Comisia pentru utilități publice: domnul Sava Răzvan, domnul Tache Mihai și domnul Pieptea Cornel.

Comisia patrimoniu: domnul Nicolae Andrei și domnul Sava Răzvan.

Comisia pentru igienizare și salubritate: domnul Mărgărit Nicolae Sorin și doamna Popescu Manuela.

Comisia transporturi și infrastructură urbană: domnul Comănescu Mihai, domnul llina Ion Cosmin și domnul Tălău Mihnea.

Comisia învățământ cultură, culte și sport: domnul Olteanu Cristian și doamna Alexandre - Fontoura Lăcrămioara.

Comisia sănătate și protecție socială: domnul Neacșu Adrian și domnul llina Ion Cosmin.

Comisia de ecologie și protecția mediului: domnul Tănase Gabriel și domnul Tache Felix.

Comisia pentru comerț, turism și protecția consumatorului: domnul Rădulescu Ștefan și domnul Câmpeanu Cătălin Remus.

Comisia pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice: doamna Alexandre - Fontoura Lăcrămioara și domnul Comănescu Mihai.

Comisia pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali: domnul Câmpeanu Remus Cătălin și domnul Mustăciosu Vlad.

Vă mulțumesc.

>

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Rog propuneri din partea grupului PDL.

Domnul Consilier Raicu Mircea Cristian Bună ziua la toată lumea. Grupul PDL propune:

Domnul Țugurel Marius Cristian pentru Comisia de sănătate și

protecție socială și Comisia pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice.

Domnul lliescu Lucian pentru Comisia de ecologie și protecția mediului și Comisia pentru credite externe.

Domnul Ștețco loan pentru Comisia pentru comerț și protecția consumatorului și Comisia pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice.

Doamna Dinu Maria pentru Comisia patrimoniu și Comisia pentru, comerț, turism și protecția consumatorului.

Domnul Deaconescu Ionel Cristinel pentru Comisia transporturi și infrastructură urbană și Comisia pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice.

Domnul Raicu Mircea Cristian pentru Comisia economică, buget, finanțe și Comisia pentru utilități publice.

Domnul Văduva Silviu pentru Comisia juridică și de disciplină și Comisia pentru integrare europeană.

Doamna Crețu Simona pentru Comisia pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali și Comisia de ecologie și protecția mediului.

înțeleg că cei trei care urmează să intre vor fi validați și apoi îi vom băga din nou în comisii, deci cei care trebuie să fie validați, vor fi validați la sfârșitul ședinței și apoi vom face din nou alegeri pe comisii. Acestea sunt propunerile.

Vă mulțumesc.

J

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Rog propuneri din partea grupului PP-DD.

Domnul Consilier Orzață Radu Paul

Bună ziua tuturor. Mulțumesc domnule președinte. Din partea grupului PP-DD facem următoarele propuneri:

Comisia juridică și de disciplină: domnișoara Zorkoczy Julia. Comisia pentru credite externe și monitorizarea derulării

acestora: doamna Nicolescu Cristina Elena.

Comisia pentru relații cu Uniunea Europeană: doamna Popescu

Eugenia Ana-Maria.

Comisia economică, buget, finanțe: domnul Comșa Cornel George.

Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului: domnul Orzață Radu Paul.

Comisia pentru utilități publice: domnul Orzață Radu Paul. Comisia patrimoniu: doamna Popescu Eugenia Ana-Maria.

Comisia transporturi și infrastructură urbană: domnul Ghiță

Richard Vicentiu.

1

Comisia învățământ cultură, culte și sport: domnul Ghiță

Richard Vicentiu.

>

Comisia sănătate și protecție socială: doamna Nicolescu Cristina Elena

Comisia de ecologie și protecția mediului: domnișoara Zorkoczy

Julia.

Comisia pentru comerț, turism și protecția consumatorului: domnul Marin Ștefănel Dan.

Comisia pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice: domnul Comșa Cornel George.

Mulțumesc.

J

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Pentru a alcătui proiectul de hotărâre vom vota:

Art. 1 Se stabilește numărul Comisiilor de specialitate ale

Consiliului General al Municipiului București la 15.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

J

Art. 2 Se stabilește denumirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București conform anexei 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

»

Anexa 1 are următorul conținut:

>

1.    Comisia juridică și de disciplină.

2.    Comisia pentru credite externe și monitorizarea derulării acestora.

3.    Comisia pentru relația cu Uniunea Europeană.

4.    Comisia economică, buget, finanțe.

5.    Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului.

6.    Comisia pentru utilități publice.

7.    Comisia patrimoniu

8.    Comisia pentru igienizare și salubritate.

9.    Comisia transporturi și infrastructură urbană.

10.    Comisia învățământ cultură, culte și sport.

11.    Comisia sănătate și protecție socială.

12.    Comisia de ecologie și protecția mediului.

13.    Comisia pentru comerț, turism și protecția consumatorului.

14.    Comisia pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice.

15.    Comisia pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali.

Cine este pentru această anexă? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Art. 3 Numărul de membrii ai fiecărei Comisii de specialitate va fi de 7.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

>

Vom alege Comisia de numărare a voturilor. Propun ca această comisie să fie compusă din 5 membrii.

Propun să facem Comisie de numărare a voturilor separat care să fie formată din 5 membrii ai Consiliului.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

>

Rog propuneri pentru această comisie.

Domnul Consilier Georgescu Bogdan Cristian

Partidului Social Democrat propune pe domnul Angelescu

Ramiro Robert Eduard și pe domnul Florescu Dragoș să facă parte din această comisie.

Domnul Consilier Pieptea Cornel

Grupul PNL îl propune pe domnul Mărgărit Nicolae Sorin.

Domnul Consilier Raicu Mircea Cristian Grupul PDL o propune pe doamna Dinu Maria.

Domnul Consilier Orzață Radu Paul

Grupul PP-DD îl propune pe domnul Ghiță Richard Vicențiu.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Vă mulțumesc.

J

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Florescu D.).

Avem buletine de vot pentru viceprimari? Să începem votul. Se va vota prin încercuirea numărului de ordine pentru cei 2 viceprimari.
Doamna Georgiana Zamfir - Director executiv - Direcția

Asistență Tehnică și Juridică.

Vă invit în ordine alfabetică pentru a ridica buletinele de vot. Consilierii ridică buletinele de vot în ordinea alfabetică

1.    Alexandre - Fontoura Lăcrămioara

2.    Angelescu Ramiro - Robert - Eduard

3.    Bologa Cătălin - Gheorghe

4.    Câmpeanu Remus - Cătălin

5.    Comănescu Mihai

6.    Comănici Ancuta - Sorina

>

7.    Comșa Cornel - George

8.    Cretu Simona

J

9.    Darabont Alexandru - Dan

10.    Deaconescu Ionel - Cristinel

11.    Dinu Maria - Mirela

12.    Drăghici Aurelia - Grațiela

13.    Florescu Dragoș

14.    Georgescu Bogdan - Cristian

15.    Ghită Richard - Vicentiu

>    J

16.    Iliescu Cătălin - Lucian

17.    Ilina Ion - Cosmin

18.    Manolache Valeriu - Marian

19.    Marin Ștefănel - Dan

20.    Mărgărit Nicolae - Sorin

21.    Mustăciosu Vlad

22.    Naghi Gabriel

23.    Neacșu Adrian

24.    Nicolae Andrei

25.    Nicolaescu Marcel - Octavian

26.    Nicolescu Cristina - Elena

27.    Olteanu Cristian - Marian

28.    Orzață Radu - Paul

29.    Peptan Mihai

30.    Pieptea Cornel

31.    Popa Maria

32.    Popescu Dorin

33.    Popescu Eugenia Ana - Maria

34.    Popescu Manuela Violeta

35.    Poterașu Cornel - Constantin

37.    Rădulescu Ștefan - Cristian

38.    Rizoiu Mircea

39.    Sava loan - Răzvan

40.    Stan Ion

41.    Ștețco loan

42.    Tăiau Mihnea - Ștefan

43.    Tănase Ion - Gabriel

44.    Țapardel Ana - Claudia

45.    Țugurel Marius - Cristian

46.    Zorkoczy Julia

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Toate buletinele de vot vor fi depuse în urnă.

PAUZĂ -

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Rog Comisia de numărare să anunțe rezultatul votului pentru

alegerea viceprimarilor.

Domnul Consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard Mă numesc Ramiro Angelescu, sunt președintele Comisiei de

numărare a voturilor privind alegerea viceprimarilor municipiului București.

în urma numărătorii s-au constatat următoarele:

S-au exprimat un număr de 45 voturi din care voturi anulate 0. Pentru domnul Darabont Alexandru Dan, voturi pentru 33,

voturi împotrivă 0, abțineri 12 voturi.

Pentru domnul Nicolaescu Marcel Octavian, voturi pentru 34,

voturi împotrivă 0, abțineri 11 voturi.

Se declară aleși domnul Darabont Alexandru Dan și domnul

Nicolaescu Marcel Octavian în calitatea de viceprimari ai municipiului București.

Felicitări!

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Felicitări.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarilor Municipiului București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

1

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Dau cuvântul celor doi viceprimari care au fost aleși.

Domnul Viceprimar Nicolaescu Marcel Octavian

Stimate domnule primar general, profesor doctor Sorin Mircea Oprescu, stimat prezidiu, stimați colegi, vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru votul acordat, în înalta funcție de demnitate publică și anume viceprimar al capitalei.

Vă spun sincer că pentru mine este o mare onoare, dar în același timp o mare provocare și responsabilitate în această funcție în care mă voi implica în perioada următoare.

Mulțumesc de asemenea, bucureștenilor care au ales să voteze la 10 iunie primar general Sorin Mircea Oprescu și Uniunea Social Liberală pentru Consiliul General al Municipiului București.

Asta ne creează o mare majoritate, ne creează premizele pentru ca interesele bucureștenilor să fie deasupra interesului politic.

Contați pe mine în această provocare, în această echipă, stimate domnule primar general și cu tot sufletul sunt deschis la această mare responsabilitate în etapa imediat următoare.

Vă mulțumesc din tot sufletul.

1

Domnul Viceprimar Darabont Alexandru Dan

Vă mulțumesc domnule președinte, domnule primar general, doamnelor și domnilor membrii ai Consiliului General al Municipiului București, doamnelor și domnilor.

Sunt deosebit de onorat și vreau să mulțumesc colegilor care și-au exprimat votul. Pe undeva sunt în egală măsură colegul fiecăruia dintre dumneavoastră și al tuturor membrilor Consiliului General. Din acest punct de vedere, credeți-mă că nu am nici un fel

de distincție, sau diferențiere de făcut.

« * *

In ceea ce privește obiectivele, bineînțeles că ele vor rezulta din delegarea de competență pe care domnul primar general Sorin Mircea Oprescu va considera să o facă. în orice caz, prioritățile sunt stabilite de agenda cetățenilor. Ele se află cuprinse în programul, cu care domnul primar general Sorin Mircea Oprescu a câștigat alegerile și fără doar și poate că în actuala formulă vom reuși să fim mult mai eficienți, atât Consiliul General cât și executivul în ceea ce ne-am

Mulțumind încă o dată, vă doresc mult succes.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Felicitări.

Aș vrea să îi dau cuvântul și domnului primar general, pentru a vă spune câteva cuvinte.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri generali, vreau să profit de acest moment și să vă mulțumesc pentru buna desfășurare de până acum, sper și în continuare, a faptului că ați ales viceprimarii.

De la bun început vreau să vă spun că nu am să îi trimit nici să ascută creioane sau să se ocupe de gume. Delegarea de competență însă, vreau să se înțeleagă foarte clar, de toată lumea și de cei doi viceprimari, dacă îmi permit, nu le atrag atenția, doar le spun, înseamnă o responsabilitate în fața Consiliului. Poate responsabilitate, care de multe ori nu a fost exprimată, decât în acte din astea mai ciudate, făcute în spatele ușilor închise, până acum.

Sper ca lucrurile să fie transparente, aici în fața Consiliului, cu responsabilitățile pe care dumneavoastră, desigur prin mine, le vom da celor doi viceprimari.

îi asigur de tot respectul și în același timp de toată prietenia mea și de sprijinul meu.

Mai știu că unii le trec la capitolul "titirambe”, dar este bine ca aceste lucruri să fie spuse de la început, să nu creadă cineva că ar fi ceva de dat la o parte.

îmi exprim încă o dată speranța și vă rog frumos după aceea să îmi permiteți domnule președinte de ședință, având o întâlnire cu domnul ministru Dobre, cu privire probabil la referendum-ul pe care îl vom avem de organizat, să îl rog pe proaspătul viceprimar, spre să nu se supere domnul Nicolaescu, îl invit pe domnul Darabont, să poftescă în locul meu, ca ședința să aibă forma îndeplinită.

Vă mulțumesc.

>

Se va vota pentru fiecare comisie. Se taie numele pe care nu îl doriți în acea comisie. Tăierea numelui va însemna vot împotrivă, evident că pentru, înseamnă dacă nu ai tăiat numele.

Doamna Georgiana Zamfir-Director executiv - Direcția

Asistență Tehnică și Juridică.

Cel pe care nu îl doriți de pe buletinul de vot, îl tăiați, cel care rămâne nebifat, netăiat, rămâne în vigoare.

Vă invit în ordine alfabetică pentru a ridica buletinele de vot.

Este prezentă doamna Alexandre? Cu această ocazie, așteptăm și buletinele de vot.

Pentru cei care nu au fost în sală revin la final.

Consilierii ridică buletinele de vot în ordinea alfabetică

Angelescu Ramiro - Robert - Eduard

Bologa Cătălin - Gheorghe

Câmpeanu Remus - Cătălin?

Comănescu Mihai

Comșa Cornel - George

Cretu Simona

Darabont Alexandru - Dan

Deaconescu Ionel - Cristinel

Dinu Maria - Mirela

Comănici Ancuța - Sorina

Drăghici Aurelia - Grațiela

Florescu Dragoș

Georgescu Bogdan - Cristian

Ghită Richard -Vicentiu

lliescu Cătălin - Lucian

llina Ion - Cosmin

Manolache Valeriu - Marian

Marin Ștefănel - Dan

Mărgărit Nicolae - Sorin

Mustăciosu Vlad

Naghi Gabriel

Neacșu Adrian?

Nicolae Andrei

Nicolaescu Marcel - Octavian Olteanu Cristian - Marian Orz


Peptan Mihai

Nicolescu Cristina - Elena

Pieptea Cornel

Popa Maria

Popescu Dorin?

Popescu Eugenia Ana - Maria

Popescu Manuela Violeta

Poterașu Cornel - Constantin

Raicu Mircea - Cristian

Rădulescu Ștefan - Cristian

Rizoiu Mircea

Sava loan - Răzvan

Stan Ion

Tălău Mihnea - Ștefan

Tănase Ion - Gabriel

Țapardel Ana - Claudia

Țugurel Marius - Cristian

Zorkoczy Julia

O să revin la cei trei - patru, pe care nu i-am strigat.

Alexandre - Fontoura Lăcrămioara Câmpeanu Remus - Cătălin Neacșu Adrian

Ștețco loan

Popescu Dorin.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian înainte de a face din nou pauză, până se numără voturile,

vreau să vă mai fac o singură precizare.

Aveți trei buletine de vot pe care sunt trecuți opt candidați. Noi am votat ca din comisie să facă parte câte 7 membrii maxim. Ca atare, în cele trei buletine, trebuie să existe măcar un om pe care să îl tăiati.

PAUZĂ -

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Să facem prezența.


Direcția

Angelescu Ramiro - Robert - Eduard - prezent Bologa Cătălin - Gheorghe - prezent Câmpeanu............

Au plecat dintre ei.......vă rog să nu vă manifestați așa. Sunt

consilieri care au plecat. Ce fac, îi trec ca și prezenți?

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian Continuăm. Așa este, dar mai avem de votat hotărârea în

ansamblu.

Rog președintele Comisiei de numărare să citească voturile.

Domnul Consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Bună ziua. Doresc să vă prezint rezultatele votului privind

alegerea componenței nominale a comisiilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Componența nominală a Comisiei de salubritate.

S-au exprimat un număr de 45 de voturi, din care voturi anulate

0.

Pentru doamna Popa Maria Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Manolache Valeriu Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Rizoiu Mircea Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Mărgărit Sorin Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Marin Ștefănel Dan

Voturi pentru 45

Voturi împotrivă 0

Validat

Comisia pentru comerț, turism și protecția consumatorului.

S-au exprimat un număr de 45 de voturi, din care voturi anulate

Pentru domnul Peptan Mihai

Voturi pentru 45

Voturi împotrivă 0

Validat.

Pentru domnul Rădulescu Ștefan Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Câmpeanu Remus Cătălin Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Ștețco loan Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru doamna Dinu Maria Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Validat.

Componența nominală a Comisiei pentru utilități publice.

S-au exprimat un număr de 45 de voturi din care voturi anulate

Pentru doamna Țapardel Ana Claudia

Voturi pentru 45

Voturi împotrivă 0

Validat.

Pentru domnul Popescu Dorin Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Sava Răzvan Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Pieptea Cornel Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Tache Mihai Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Raicu Mircea Cristian Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Orzată Radu Paul

>

Voturi pentru 45

Voturi împotrivă 0

Componența nominală a Comisiei învățământ, cultură, culte și

sport.

S-au exprimat un număr de 45 de voturi, din care voturi anulate

Pentru doamna Popa Maria

Voturi pentru 45

Voturi împotrivă 0

Validat.

Pentru domnul Florescu Dragoș

Voturi pentru 45

Voturi împotrivă 0

Validat.

Pentru domnul Olteanu Cristian Marian

Voturi pentru 45

Voturi împotrivă 0

Validat.

Pentru doamna Alexandre Fontoura Lăcrămioara

Voturi pentru 45

Voturi împotrivă 0

Validat.

Pentru domnul Ghiță Richard Vicențiu

Voturi pentru 45

Voturi împotrivă 0

Validat.

Componența nominală a Comisiei sănătate și protecție socială. S-au exprimat un număr de 45 de voturi, din care voturi anulate

Pentru doamna Drăghici Aurelia Grațiela

Voturi pentru 45

Voturi împotrivă 0

Validat.

Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Ilina Ion Cosmin Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Țugurel Marius Cristian Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru doamna Nicolescu Cristina Elena Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Componența nominală a Comisiei pentru relația cu Uniunea Europeană .

S-au exprimat un număr de 45 de voturi, din care voturi anulate

0.

Pentru doamna Țapardel Ana Claudia Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Giugula Doru Mihai Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Rădulescu Ștefan Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0


Validat.

Pentru domnul Văduva Silviu Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru doamna Popescu Eugenia Ana-Maria Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Componența nominală a Comisiei pentru credite externe și monitorizarea derulării acestora.

S-au exprimat un număr de 45 de voturi, din care voturi anulate

0.

Pentru domnul_Angelescu Ramiro Robert Eduard Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Manolache Valeriu Marian Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Poterașu Cornel Constantin Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Bologa Cătălin Gheorghe Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.


Pentru doamna Nicolescu Cristina Elena Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat

Componența nominală a Comisiei de ecologie și protecția mediului.

S-au exprimat un număr de 45 de voturi, din care voturi anulate

0.

Pentru domnul_Peptan Mihai Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Tănase Ion Gabriel Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Tache Felix Mihai Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul lliescu Cătălin Lucian Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Componența nominală a Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului.

S-au exprimat un număr de 45 de voturi, din care voturi anulate

0.

Pentru doamna Drăghici Aurelia Grațiela Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Florescu Dragoș Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru doamna Popescu Manuela Violeta Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Nicolae Andrei Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Bologa Cătălin Gheorghe Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Componența nominală a Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali.

S-au exprimat un număr de 45 de voturi, din care voturi anulate

0.

Pentru domnul Rizoiu Mircea

Voturi pentru 45

Voturi împotrivă 0

Validat.

Pentru domnul Stan Ion Victor

Voturi pentru 45

Voturi împotrivă 0

Validat.

Pentru domnul Câmpeanu Remus Cătălin

Voturi pentru 45

Voturi împotrivă 0

Validat.

Pentru domnul Mustăciosu Vald

Voturi pentru 45

Voturi împotrivă 0

Validat.

Pentru doamna Crețu Simona

Voturi pentru 45

Voturi împotrivă 0

Validat.

Componența nominală a Comisiei patrimoniu.

S-au exprimat un număr de 44 de voturi, din care voturi anulate

0.

Pentru domnul Naghi Gabriel Voturi pentru 44 Voturi împotrivă 0 Validat.

Validat.

Pentru domnul Sava loan Răzvan

Voturi pentru 44

Voturi împotrivă 0

Validat.

Pentru doamna Dinu Maria Mirela

Voturi pentru 44

Voturi împotrivă 0

Validat.

Pentru doamna Popescu Eugenia Ana - Maria

Voturi pentru 44

Voturi împotrivă 0

Validat.

Componența nominală a Comisiei economice, buget, finanțe. S-au exprimat un număr de 45 de voturi, din care voturi anulate

0.

Pentru doamna Comănici Ancuța Sorina Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Tănase Ion Gabriel Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Pieptea Cornel Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0

\ /o li


Pentru domnul Raicu Mircea Cristian Voturi pentru 7 Voturi împotrivă 38 Invalidat.

Pentru domnul Comșa Cornel George Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Componența nominală a Comisiei juridice și de disciplină.

S-au exprimat un număr de 45 de voturi, din care voturi anulate

Pentru domnul Georgescu Bogdan Cristian

Voturi pentru 44

Voturi împotrivă 0

Validat.

Pentru domnul Giugula Mihai Doru Voturi pentru 40 Voturi împotrivă 4 Validat.

Pentru domnul Naghi Gabriel Voturi pentru 44 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Mărgărit Nicolae Sorin Voturi pentru 44 Voturi împotrivă 0 Validat.

Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Văduva Silviu Voturi pentru 6 Voturi împotrivă 38 Invalidat.

Pentru doamna Zorkoczy Julia Voturi pentru 43 Voturi împotrivă 1 Validat.

Componența nominală a Comisiei transporturi și infrastructură urbană.

S-au exprimat un număr de 45 de voturi, din care voturi anulate

1.

Pentru domnul Stan Ion Victor Voturi pentru 43 Voturi împotrivă 1 Validat.

Pentru domnul Georgescu Bogdan Cristian Voturi pentru 43 Voturi împotrivă 1 Validat.

Pentru domnul Angelescu Ramiro Robert Eduard Voturi pentru 43 Voturi împotrivă 1 Validat.

Validat.

Pentru domnul Tălău Mihnea Ștefan Voturi pentru 42 Voturi împotrivă 2 Validat.

Pentru domnul Deaconescu Ionel Cristinel Voturi pentru 4 Voturi împotrivă 40 Invalidat.

Pentru domnul Ghiță Richard Vicențiu Voturi pentru 43 Voturi împotrivă 1 Validat.

Componența nominală a Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice.

S-au exprimat un număr de 45 de voturi, din care voturi anulate

0.

Pentru doamna Drăghici Aurelia Grațiela Voturi pentru 44 Voturi împotrivă 1 Validat.

Pentru domnul Florescu Dragoș Voturi pentru 44 Voturi împotrivă 1 Validat.

Pentru domnul Țugurel Marius Cristian Voturi pentru 45 Voturi împotrivă 0 Validat.

Pentru domnul Ștețco loan

Voturi pentru 45

Voturi împotrivă 0

Validat.

Pentru domnul Deaconescu Ionel Cristinel Voturi pentru 5 Voturi împotrivă 40 Invalidat.

Pentru domnul Comșa Cornel George

Voturi pentru 42

Voturi împotrivă 3

Validat.

Aceasta a fost componența nominală a fiecărei comisii din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Supun la vot proiectul de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Intrăm pe ordinea de zi suplimentară.

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Negoiță Robert Sorin și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Suntem mai puțini decât .......? Am înțeles. Cine este pentru

prezență nominală? 7 voturi, împotrivă? majoritate de voturi, abțineri? 0 voturi.......Mergem mai departe.

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Mănăstireanu Vladimir Alexandru și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Paraschiv Gigei și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

1

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Boajă Minică.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Boajă vă rog frumos, să veniți, să depuneți jurământul.

Domnul Consilier Boajă Minică

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului București.

Așa să îmi ajute Dumnezeu!”

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Voicu Mihai.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

>

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Voicu vă rog frumos, să veniți, să depuneți jurământul.

Domnul Consilier Voicu Mihai

Eu, Voicu Mihai „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului București.

Așa să îmi ajute Dumnezeu!”

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Mă scuzați domnul Deaconescu, suntem în procedură de vot!

Domnul Consilier Deaconescu Ionel Cristinel

Domnule președinte vă rog să-mi permiteți să iau cuvântul ...

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Mă scuzați domnul Deaconescu, suntem în procedură de vot!

Domnul Consilier Deaconescu Ionel Cristinel

Dar legea prevede ca ordinea validării Consiliului să fie conform listei și dumneavoastră ați inversat lista, poziția 13 înaintea poziției 12.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian Domnul Deaconescu nu am făcut nimic. Executivul a propus o

ordine de zi suplimentară, pe care Consiliul General a votat-o în unanimitate

Domnul Consilier Deaconescu Ionel Cristinel

Vă rog să se consemneze că ordinea de validare a Consiliului

nu este cea de pe listă și .....

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Pîrvu Gabriel.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

9

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Pîrvu vă rog frumos, să veniți, să depuneți jurământul.

Domnul Consilier Pârvu Gabriel

Eu, Cosmin Gabriel Pîrvu, „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului București.

Așa să îmi ajute Dumnezeu!”

Domnul Consilier Georgescu Bogdan Cristian

Domnule președinte, dacă sunteți de acord aș dori să luăm o pauză de cinci minute.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Cine este de acord cu această propunere? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 8 voturi (Crețu S, Dinu M, lliescu C, Nicolin T, Raicu M, Ștețco I, Țugurel M, Văduva S.).

înțeleg că este o pauză de consultări.

PAUZĂ

Doamna Georgiana Zamfir - Director executiv - Direcția

Asistentă Tehnică și Juridică

Alexandre - Fontoura Lăcrămioara - absent Angelescu Ramiro - Robert - Eduard - absent Bologa Cătălin - Gheorghe - absent Câmpeanu Remus - Cătălin - absent Comănescu Mihai - absent

Comănici Ancuta - Sorina - absent

9

Comșa Cornel - George - absent Crețu Simona - prezent Darabont Alexandru - Dan - absent Deaconescu Ionel - Cristinel - prezent Dinu Maria - Mirela - prezent^-^

Draghici Aurelia - Grațiela - absent Florescu Dragoș - absent Georgescu Bogdan - Cristian - absent Ghiță Richard - Vicențiu - prezent lliescu Cătălin - Lucian - prezent I lin a Ion - Cosmin - absent Manolache Valeriu - Marian - absent Marin Ștefănel - Dan - absent Mărgărit Nicolae - Sorin - absent Mustăciosu Vlad - absent Naghi Gabriel - absent Neacșu Adrian - absent Nicolae Andrei - absent Nicolaescu Marcel - Octavian - prezent Nicolescu Cristina - Elena - prezent Olteanu Cristian - Marian - prezent Orzață Radu - Paul - prezent Peptan Mihai - absent Pieptea Cornel - absent Popa Maria - absent Popescu Dorin - absent Popescu Eugenia Ana - Maria - absent Popescu Manuela Violeta - absent Poterașu Cornel - Constantin - absent Raicu Mircea - Cristian - prezent Rădulescu Ștefan - Cristian - absent Rizoiu Mircea - absent Sava loan - Răzvan - absent Stan Ion - absent Ștețco loan - prezent Tălău Mihnea - Ștefan - absent Tănase Ion - Gabriel - prezent Țapardel Ana - Claudia - absent Țugurel Marius - Cristian - prezent Zorkoczy Julia - prezent.

Având o prezență de 14 consilieri și o absență de nu mai......

nu avem cvorum.Domnul Consilier Raicu Mircea Cristian

Stimați colegi, am luat act de faptul că există o strategie de

nevalidare a unuia dintre consilieri și ca atare grupul nostru își rezervă dreptul de a acționa pe cale juridică, în așa fel încât legea să fie respectată. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Nu.

Vă mulțumesc. Declar ședința închisă.

Ședința ordinară a C.G.M.B. s-a încheiat la ora 18.15.


SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Tudor TomaRedactat Vasilescu Simion S.

34