Proces-verbal

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06 aprilie 2012, orele 13.00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 28 din cei 55 de consilieri.

La ședință au participat următorii: domnul Mihai Cristian Atănăsoaei - Prefect al Municipiului București și doamna Georgiana Zamfir - Director Executiv Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass - media.

La ședință au fost absenți următorii: Alexe Florin Alexandru, Anton Mihaela, Bădulescu Aurelian, Boajă Minică, Drăghici Aurelia Grațiela, Florescu Dragoș, Giugula Doru Mihai, Grigorescu Robert, lovici Victor Teodor, Meran Ștefan, Mihăilescu Ion Bogdan, Nedelcu Costel, Nicorescu Virgil, Nițu Robert Daniel, Păduraru Alexandru, Popa Maria, Popescu Costin Adrian, Poterașu Cornel Constantin, Purcărea Sorin, Rizoiu Mircea, Roșeți George Adrian, Scarlat Horia, Sitaru Janina Mirela, Stan Ion, Tănase Ion Gabriel, Țapardel Ana Claudia, Zidărescu Ionela Loredana.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul viceprimar,.....nu se poate, trebuie să fie

prezența......

Doamna Georgiana Zamfir - Director Executiv Direcția

Asistentă Tehnică și Juridică.

Bună ziua, rog secretariatul tehnic să îmi comunice prezența.
Domnul președinte de ședință Murg Călin

Avem o ordine de zi....datorită faptului că sunt doar 28 de consilieri prezenți în sală am să vă rog să scoatem de pe ordinea de zi proiectul cu numărul 1.

Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a terenului situat în Bd. Timișoara nr. 10, sector 6, în vederea amenajării unui parc și a unor locuri de parcare.

De asemenea vă rog să introducem pe ordinea de zi următoarele proiecte:

Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii de analiză și verificare a activității Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București, precum și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 52/2012;

Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii de analiză și verificare a activității Administrației Străzilor, precum și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 50/2012;

Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii de analiză și verificare a activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, precum și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 51/2012;

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 289/2008 privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Principiu între Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București-RADET și Usitall AB privind termenii și condițiile principale pentru furnizarea viitoare de energie termică regenerabilă de la Centrala de Cogenerare CHP ce urmează a fi construită în Municipiul București de către Usitall AB;

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 196/2010 privind desemnarea reprezentanților CGMB în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Colțea”;

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 189/2010 privind desemnarea reprezentanților CGMB în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Ortopedie „Foișor”;

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 260/2010 privind desemnarea reprezentanților CGMB în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Urgență „Elias”.

Supun la vot scoaterea proiectului cu numărul 1 de peCine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost scos de pe ordinea de zi.

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de

hotărâre privind constituirea unei Comisii de analiză și verificare a activității Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București, precum și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 52/2012.

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de

hotărâre privind constituirea unei Comisii de analiză și verificare a activității Administrației Străzilor, precum și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 50/2012.'

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi proiectului de

hotărâre privind constituirea unei Comisii de analiză și verificare a activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, precum și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 51/2012.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

»

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi proiectului de

hotărâre privind aprobarea Acordului de Principiu între Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București-RADET și Usitall AB privind termenii și condițiile principale pentru furnizarea viitoare de energie termică regenerabilă de la Centrala de Cogenerare CHP ce urmează a fi construită în Municipiul București de către Usitall AB.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

>

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi proiectului de

hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 289/2008 privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,


Supun la vot introducerea pe ordinea de zi proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 196/2010 privind desemnarea reprezentanților CGMB în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Colțea"

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

}

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 189/2010 privind desemnarea reprezentanților CGMB în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Ortopedie „Foișor”

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C G.M.B. nr. 260/2010 privind desemnarea reprezentanților CGMB în Consiliul de Administrație ai Spitalului Universitar de Urgență „Elias”

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Supun la vot ordinea de zi în integralitatea ei așa cum a fost ea amendată și completată de dumneavoastră.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Ordinea de zi a fost adoptată.

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la cooperarea, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu Asociația AHAVA, în vederea finanțării și implementării în comun a Proiectului „Spital Social Sfântul Nectarie”.

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii de analiză și verificare a activității Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București, precum și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 52/2012.


.7Propun ca din această comisie să facă parte: Nemeș Carmen Ionela, Gâf-Deac loan, Pîrvu Cosmin Gabriel, Pop Romeo Teodor, Gorodea Silviu loan.

Alte propuneri mai sunt? Nu mai sunt. Veți primi buletinele de vot.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii de analiză și verificare a activității Administrației Străzilor, precum și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 50/2012.

Propun ca din această comisie să facă parte: Cosma Maria Roxana, Băcăințan Irimie Gabriel, Raicu Mircea, Cruceanu Elena, Prioteasa Doru, Tănase Ion Gabriel, Pîrvu Cosmin Gabriel.

Alte propuneri mai sunt? Nu mai sunt. Veți primi buletinele de vot.

Metoda de vot este cea pe care o cunoașteți, se barează

numele persoanei pe care nu o doriți.....o să le supun la vot pe

toate după care voi cere pentru toate...

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii de analiză și verificare a activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, precum și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 51/2012.

Propun ca din această comisie să facă parte: Țica Horațiu Florin, Murg Călin, Ivașcu Tiberiu, Voicu Mihai, Tănase Ion Gabriel, Răileanu Marius, Popa loan Grigore

Alte propuneri mai sunt? Nu mai sunt. Veți primi buletinele de vot.

Propun ca la aceste trei proiecte comisia de validare să fie una și aceeași cu comisia de numărare.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Vom număra voturile după care mergem mai departe.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Principiu între Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București-RADET și Usitall AB privind termenii și condițiile principale pentru furnizarea viitoare de energie termică regenerabilă de la Centrala de Cogenerare CHP ce urmează a fi construită în Municipiul București de către Usitall AB.

Așteptați puțin...domnul Stan Nicușor a părăsit sala, a vrutintroducerea se face cu majoritatea celor prezenți, iar


votul se face cu 28 de consilieri.

Pauză două minute.

Domnul consilier Stan Nicușor a revenit în sala de Consiliu.

Rog comisia de validare și comisia de numărare dacă poate să vină, să numere buletinele de vot, în această pauză.

Doamna consilier Mihailovici Virginia

PROCES- VERBAL încheiat astăzi 04.06.2012, orele 14.50

privind constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București, precum și abrogarea Hotărârii CGMB nr. 52/2012.

S-au exprimat un număr de 28 de voturi din care:

Voturi anulate: 0

Pentru doamna Nemeș Carmen Ionela

Voturi pentru: 28

Voturi împotrivă: 0

Pentru domnul Gâf-Deac loan

Voturi pentru: 28

Voturi împotrivă: 0

Pentru domnul Pîrvu Cosmin Gabriel

Voturi pentru: 28

Voturi împotrivă: 0

Pentru domnul Pop Romeo Teodor

Voturi pentru: 28

Voturi împotrivă: 0

Pentru domnul Gorodea Silviu loan

Voturi pentru: 28

Voturi împotrivă: 0

Se declară aleși ca membrii în comisia de analiză și verificare a activității Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București următorii: Nemeș Carmen Ionela, Gâf-Deac loan, Pîrvu Cosmin Gabriel, Pop Romeo Teodor, Gorodea Silviu loan.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Supun la vot.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost adoptat.

Domnul consilier Gâf-Deac loan

PROCES- VERBAL încheiat astăzi 04.06.2012, orele 14.55

privind constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, precum și abrogarea Hotărârii CGMB nr. 51/2012.

S-au exprimat un număr de 28 de voturi din care:

Voturi anulate: 0

Pentru domnul Tica Horatiu Florin

» 1

Voturi pentru: 28

Voturi împotrivă: 0

Pentru domnul Murg Călin

Voturi pentru: 28

Voturi împotrivă: 0

Pentru domnul Ivașcu Tiberiu

Voturi pentru: 28

Voturi împotrivă: 0

Pentru domnul Voicu Mihai

Voturi pentru: 28

\\.

•APentru domnul Tănase Ion Gabriel

Voturi pentru: 28

Voturi împotrivă: 0

Pentru domnul Răileanu Marius

Voturi pentru: 28

Voturi împotrivă: 0

Pentru domnul Popa Grigore loan

Voturi pentru: 28

Voturi împotrivă: 0

Se declară aleși ca membrii în comisia de analiză și verificare a activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, precum și abrogarea Hotărârii CGMB nr. 51/2012. următorii: Țica Horațiu Florin, Murg Călin, Ivașcu Tiberiu, Voicu Mihai, Tănase Ion Gabriel, Răileanu Marius, Popa Grigore loan.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Supun la vot.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost adoptat.

Domnul consilier Gâf-Deac loan

PROCES- VERBAL încheiat astăzi 04.06.2012, orele 15.00

privind constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației Străzilor, precum și abrogarea Hotărârii CGMB nr. 50/2012.

S-au exprimat un număr de 28 de voturi din care:

Voturi anulate: 0

Pentru doamna Cosma Maria Roxana

Voturi pentru: 28

Voturi împotrivă: 0

Pentru domnul Băcăințan Irimie Gabriel

zS/luC—    : J'


Voturi pentru: 28

Voturi împotrivă: 0

Pentru domnul Raicu Mircea Cristian

Voturi pentru: 28

Voturi împotrivă: 0

Pentru domnul Cruceanu Elena

Voturi pentru: 28

Voturi împotrivă: 0

Pentru domnul Prioteasa Doru

Voturi pentru: 28

Voturi împotrivă: 0

Pentru domnul Tănase Ion Gabriel

Voturi pentru: 28

Voturi împotrivă: 0

Pentru domnul Pîrvu Cosmin Gabriel

Voturi pentru: 28

Voturi împotrivă: 0

Se declară aleși ca membrii în comisia de analiză și verificare a activității Administrației Străzilor, precum și abrogarea Hotărârii CGMB nr. 50/2012 următorii: Cosma Maria Roxana, Băcăințan Irimie Gabriel, Raicu Mircea Cristian, Cruceanu Elena, Prioteasa Doru, Tănase Ion Gabriel, Pîrvu Cosmin Gabriel.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Supun la vot.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

?

Acest proiect a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi..... se pare că

domnul Stan Nicușor nu mai este în sală.
Doamna Georgiana Zamfir - Director Executiv Direcția

Asistentă Tehnică și Juridică.

în conformitate cu articolul 40 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ședința de Consiliu General se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție. Având în vedere că nu întrunim această condiție, ședința nu poate avea loc.

La ora 15.10 se declară ședința închisă.


. SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma

Redactat, Verificat Țicleanu G. Vasilescuyj Nica M.

10