Proces-verbal

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului General a! Municipiului București din data de 04 septembrie 2012, orele 15,00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 47 din cei 52 de consilieri.

La ședință au. participat următorii: domnul Nicolaescu Marcel Octavian - Viceprimar al Municipiului București și doamna Georgiana Zamfir - Director executiv Direcția Asistență Tehnică și Juridică,

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului general al m unicipiului București și mass -media.

La ședință au fost absenți următorii: Comșa Cornel, Drăghici Aurelia Grațiela, Florescu Dragoș, Orzață Radu Paul, Tălău Mihnea Ștefan,

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Vă rog frumos, luați loc în sală, începem ședința.

Doamna Georgiana Zamfir - Director executiv Direcția Asistentă

Tehnică si Juridică

Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri,, vă urez bine ați venit la lucrările ședinței extraordinare din 04 septembrie 2012, Vă rog să-mi comunicați prezența. Avem în sală 46 consilieri prezenți.

Dau cuvântul domnului președinte de ședință Olteanu Cristian Marian.

La ora 14.40 a venit în sala de Consiliul domnul consilier Văduva Silviu.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

La ordinea de zi sunt amendamente?

Domnul consilier Văduva Silviu

Stimați colegi, domnule viceprimar, în spiritul celor afirmate și data trecută, grupul PDL reafirmă solicitarea ca cetățenii și ONG-urile să aibă accesul nestingherit la ședințele Consiliului .General. Este în spiritul legii și al democrației. Vă rugăw^sfetoeti cont de această solicitare. Grupul PDL solicită introducerea pe ordinea de zi a următorului proiect: privind accesul publicului în sală în timpul desfășurării ședințelor Consiliului General a! Municipiului București .având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București. în temeiul art. 42 alin. 1 și a art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare Consiliul General al Municipiului București hotărăște: se aprobă accesul publicului în sală în timpul desfășurării ședințelor Consiliului General al Municipiului București. Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Am solicitat ca acest proiect, să fie introdus, pe ordinea de zi suplimentară.

Domnul consilier Stan Ion

Doresc să îi spun domnului consilier Văduva, că ședințele Consiliului General al Municipiului București sunt publice, în funcție de locurile libere, care sunt în sală și de regulă cei care vor să participe, sau au probleme pe care vor să le transmită Consiliului, fac o adresă scrisă la secretariat, îi parvin președintelui de ședință și au posibilitatea să ia cuvântul în cadrul ședinței.

Practic acest proiect, este deja perimat, pentru că există deja această libertate, prin Regulamentul Consiliului Generai al Municipiului București, ședințele sunt deschise.

Domnul consilier Pieptea Cornel

Mulțumesc domnule președinte, doresc să știu dacă au existat solicitări scrise pentru punctele înscrise pe ordinea de zi, având în vedere că este o ședință extraordinară, în principiu pentru aplicarea ordonanței pentru guvernarea corporatistă.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Așa cum s-a întâmplat și la ședința trecută, am primit cereri, dar așa cum s-a întâmplat și data trecută, au fost două cereri pentru această ședință, fără a spune în niciun fel, la ce punct de pe ordinea de zi doresc să ia cuvântul, ci doar au cerut să vorbească la începutul ședinței,
Domnul consilier Văduva Silviu

Stimați colegi, accesul liber, accesul public, înseamnă accesul publicului de a intra liber. Să vedem că la intrare sunt polițiști comunitari, care nu permit decât accesul consilierilor și al presei.

De altfel, organizarea în această sală foarte mică, este incomodă și pentru reprezentanții mass-media. Mulți dintre ei stau în picioare. Putem găsi o soluție mult mai comodă, primăria capitalei are atâtea săli superbe, putem merge la Teatrul Odeon sau ARCUB, se putea găsi o altă sală. '

Cetățenii Bucureștiului plătesc o chirie enormă pentru această clădire, se poate găsi și o altă soluție.

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Este de salutat gestui colegilor noștri de ia PDL, și chiar faptul că aduc în discuție acest sediu și sala mică în care ne aflăm. Vă aduc aminte că în momentul în care s-a votat mutarea primăriei în acest sediu, vreau să le amintesc mai noilor colegi de la PDL, văd că cei mai în vârstă au capul jos, pe sub bancă, pentru că ei au fost cei care au votat cu o coaliție majoritară să,ne mutăm în acest sediu, în această sală. Mulțumesc.

Domnul consilier Giuguta Doru fehal

îmi pare rău că nu ați avut această idee pe vremea când erați majoritari în Consiliu, trebuia să fi votat atunci când aveați două treimi și puteați vota ce doriți dumneavoastră, aceste populisme le faceți și în Parlament și Ie faceți și aici. Cu privire la proiectul de hotărâre propus pe ordinea de zi, ca să vedeți cât de pregătită este această hotărâre. Această hotărâre este un pleonasm, pentru că legea prevede anumite obligațiuni pentru Consiliul General și publicitatea ședințelor. Dintr-o asemenea hotărâre, nu puteți să veniți să spuneți câ suntem de acord să respectăm legea, este prevăzut de lege. Dacă veți avea răbdarea și nu veți fi obraznici să vorbiți din fund, vă rog să constatați că legea spune așa: ședințele sunt publice, ia fel și ședințele Parlamentului sunt publice, dacă faceți dovada că aceste ședințe sunt secrete putem să punem în discuție o anumită atitudine a Consiliului General, dar atâta timp cât ședințele sunt publice, sunt transparente, sunt date pe internet, „lîve", ca să mă exprim pe limbajul acesta pe care să-l înțelegeți, și atunci nimeni nu poate să spună că s-a ascuns în fața cetățeanului care l-a votat și nu poate să dumneavoastră este foarte bună, continuați așa să vă vadă cetățenii cum știți să faceți o activitate democratică și constructivă în Consiliul General. Ei s-au prins, pentru că de a asta sunteți numai 7 sau 10 în Consiliul General, că dacă nu era, erați dumneavoastră majoritari. Propun colegilor respingerea, neintroducerea .... Nu aveți dreptul ia replică, nu v-am rostit numele, nu mai abuzați de timpul nostru, dacă aveți ceva, în scris și vă răspundem în scris. Deci consider că acest punct nu are ce căuta pe ordinea de zi.


Domnul președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian

Deci domnule Văduva , v-am dat dreptul la replică, acum putem

să votăm propunerea dumneavoastră.

Domnul consilier Văduva Silviu

îmi pare rău, dar dreptul la exprimare al consilierilor este neîngrădit, iar...

Domnul președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian -

Nu mai aveți drept de replică ....

Domnul consilier Văduva Silviu    ,

Dar viziunea dumneavoastră și abuzul la lege se va-răzbuna-pe

dumneavoastră, nu uitați lucrul acesta. Faptul că aveți majoritate, nu înseamnă că sunteți deasupra legii, cu toții trebuie să ne subordonăm legii, dacă doriți schimbați legea, nu vă convine Legea 215 luați-o invers, îdeea este că public nu înseamnă online, sau să te uiți pe geam, nu asta înseamnă public, nu trebuie demonstrat caracterul public, pentru că orice om poate intra cu buletinul, trebuie să aibă o anumită conduită să participe la ședințe, deci nu uitați iucrul acesta stimați colegi, aș dori o atmosferă mai puțin tensionată. Am făcut doar o propunere, nu am dat cu parul. Atmosfera se tensionează în mod gratuit, ne așteaptă un mandat de 4 ani, haideți să fim constructivi, pentru că cetățenii din cauza aceasta ne-au trimis aici și să lăsăm bucureștenii să participe la viața publică a orașului. Vă mulțumesc.
Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Consiliul General este un forum legislativ și nu o agora, când a trebuit să dați voie cetățenilor să se exprime liber le-ați interzis agora.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi a proiectului de

hotărâre propus de PDL? 10 voturi, împotrivă 2 voturi, abțineri -majoritate de voturi,    '

Acest proiect nu a fost introdus pe ordinea de zi.

Supun la vot ordinea de zi în ansamblul ei.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă 0 voturi,

abțineri? 10 voturi.

Domnul consilier Voicu Mihai

Domnule Președinte, dragi colegi , vreau să vă anunț, nu știu dacă știți, acum o lună, s-a stins din viață Hari Eliad, directorul Teatrului Evreiesc, un om de o mare probitate morală șî culturală, pentru care vă cer și vă rog să îi acordăm un moment de reculegere.

Moment de reculegere.

Vă mulțumesc.

De asemenea și pentru domnul Todea, directorul Teatrului Ion Creangă, canea plecat în neființă. ......

Moment de reculegere. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Trecem la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție formată din 5 membri, specialiști în recrutarea resurselor umane, pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la regiile autonome de interes local ale Municipiului București și la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care.deține controlul, după caz. Dacă sunt propuneri la acest punct.


Domnul consilier Pieptea Cornel    ~

Din partea grupurilor PNL-PC propunem pe doamna Anda Hugel și pe domnul Andrei Benghea Mălăieș.

Domnul consilier Văduva Silviu    ,

îl propunem pe domnul Cristinel Deaconescu . Doream să fac o

solicitare către reprezentantul Prefecturii, dacă este în sală? Transmite-ți dumneavoastră, domnule Giugula, vorbim despre grupul PSD-PNL, pentru că este o formațiune juridică înregistrată, exact formațiune politică înregistrată, USL orice problemă am, nu o mai am înțeleg. Nu mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian Domnule Văduva, înțeleg că avem o problemă ...... mai

departe vă rog PP- DD ....

Doamna consilier Nicolescu Elena Cristina

Grupul PP- DD propune pentru comisia de selecție ca membru,

cuprinsă în proiectul de hotărâre la punctul 1 pe domnul Mihalache Eugen Costinel.    , ■ Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian •• • •

Domnule președinte, pentru operativitate ca să putem merge mai repede cu ședința v-aș propune să facem propuneri cu toate punctele de pe ordinea de zi și votul să Se facă la finalul ședinței, da?

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Da, corect așa vom face.

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind revocarea din funcție a unor membri ai Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Transport București, numiți prin Hotărârea CGMB nr. 83/2009, cu modificările și completările ulterioare. Vă rog frumos.

Domnul consilier Stan Ion jaful și nebuniile și incorectitudinile care s-au făcut din punct de vedere al managementului la RATB și ca să nu vă stârnesc curiozitatea prea tare am să vă citesc; prin prezenta sindicatele afiliate vă prezintă următoarea situație de la RATB. Management defectuos, abuziv cu efect negativ asupra întregii activități a RATB. Angajarea banului public în condiții păguboase. Exemplu: achiziții de piese și materiale la prețuri exagerate de câteva ori mai mult decât prețul pieții, contracte de achiziții de materiale pentru protecția muncii; săpunuri, bocanci, prosoape, mănuși etc, de o calitate îndoielnică și cu costuri foarte mari. în ciuda faptului că se încheie aceste contracte scumpe de directorul generai, cu Astra Vagoane și Arad pentru desfășurarea unui tramvai, așa zis tramvai modern, în cadrul uzinei reparații ateliere centrale, aceste secții sunt în momentul de față în litigii, respectiv există o plângere făcută de sindicat la DNA și una făcută de domnul primar, Oprescu. Conducerea RATB, în calitate de angajator nu a luat nicio politică privind personalul. Aici este vorba despre tiruri întregi de apă minerală care au fost date la Autobaza Titan au trecut prin contabilitatea RATB-ului și se pare că nici astăzi nu s-a soluționat această problemă. De asemenea, mai ne aduc la cunoștință că: conducerea RATB, în calitate de angajator, nu are nicio politică privind personalul,-face angajări nejustificate pe criterii politice, în posturi supraaglomerate, adică s-au, dublat, s-au triplat posturile de șefi de serviciu, de directori adjuncți, etc. Nu suntem de acord cu directorul generai de la RATB să fie numit pe criterii politice și pe criterii de competență, de; asemenea', spune că la RATB, mai concret în departamentele, exploatare sunt mașini care sunt lipsite de acumulatori, cauciucuri și de multe ori cauciucurile care au fost luate nu au fost de calitate și conform criteriilor tehnice prevăzute de normele europene și au fost luate de multe ori cauciucuri chinezești. De asemenea, pentru presă, dacă dorește le putem da acest material ca să-l analizeze, pentru fiecare coleg al nostru, ca să nu plictisesc poate fi multiplicat și vi-l punem la dispoziție. Ideea este că, ca și reprezentanți, că am fost pe acolo pe la RATB, ca și reprezentant al Comisiei de transporturi, această regie de transporturi care este subvenționată de noi, de către Consiliu ar avea trei priorități: prima cea mai importantă ar fi siguranța bucureșteanului care beneficiază de acest mijloc de transport, când spunem siguranță ne gândim pe de o parte la mașinile pe care le-am- achiziționat în ultimii ani, care sunt de producție europeană, respectiv Mercedesprpducție germană dotate cu tot ce înseamnă: dispozitive de frânare, sisteme de ventilație, sisteme de direcție și tot ce înseamnă caracteristici tehnice performante, asta ar fi una din condiții, dar trebuie să funcționeze, pentru că multe din ele sunt trase pe dreapta, datorită unor politici dezastruoase ale conducerii RATB-ului, noi propunând în acest sens o comisie de contra și de anchetare la RATB făcută de consilieri și experții din cadrul Primăriei, poate chiar să vină și unul dintre cei 2 viceprimari, să constatăm la fața locului de ce aceste mașini pe care le-am plătit stau trase pe dreapta și în perioada de vârf, când a fost vară, cu temperaturi de 40, 41 de grade nu au fost pe traseu mașini care să aibă o pondere, o frecvență din 5 în 5 minute și au venit la 20 - 25 de minute, asta pe de o parte, pe de altă parte multe din mașinile care au fost aduse la RATB nu au fost dotate cu sisteme de aer condiționat, cu climă, deși noi am plătit sau din câte îmi aduc eu aminte, din primele loturi erau plătite și sumele ca aceste mașini să fie dotate cu aparate de încălzire pentru timpul iernii, aer condiționat pentru timpul verii. Nu în ultimul rând, încă un lucru care trebuie să ne intereseze și să ne preocupe pe toți privind activitatea RATB-ului este și calitatea transportului pe care trebuie să o facă RATB, adică pe de o parte trebuie să stabilim traseele și ritmicitatea curselor într-un program care să fie stabilit și să fie respectat de la a la z, pe de altă parte să nu mai lăsăm posibilitatea ca pe trasee pe care ar trebui să fie mașini mult mai sigure și mult mai performante să fie mașini care de multe ori poate ar trebui casate. Nu în ultimul rând, este vorba și despre niște probleme care țin de o anumită responsabilitate , a conducătorilor de la RATB privind casările unor mijloace circulante, dacă o să vă uitați pe aceste materiale, o să vedeți că s-au casat mașini, autobuze cu 2.500 euro pe mașină. Păi dacă calculăm câteva tone pe care Ie are un autobuz de la RATB mi se pare că nu scoatem nici banii pe fier vechi, adică sunt multe lucruri sesizate aici de salariații de la RATB și multe dintre ele ia care știm și noi că se mai fac acolo fel și fel de discuții și ar trebui să ne aplecăm cu seriozitate. De asemenea, nu știm astăzi cât din parcul circulant a! RATB-ului funcționează și cât la sută va funcționa în perioada sezonului rece, pentru că nu avem o statistică, o situație prezentată. L-am rugat pe domnul director actual să ne prezinte o strategie din acest punct de vedere, nu am primit-o, n-o avem. Deci, iată domnule președinte că sunt foarte multe motive, rămâne la secretariat acest document pentru cine dorește să-l multiplice, să-I faceți public. Sunt suficiente ca să ne gândim serios ce trebuie să facem cu RATB.


Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc,

1

Domnul consilier Raicu Mircea

Pentru început vreau să fac 2 observații la ceea ce au spus colegii noștri, domnul Stan și domnul Giugula. Eu vreau să vă aduc aminte că în mandatul trecut, Consiliul General a propus să facă 2 comisii de anchetă: una la RATB pentru că la fel s-au spus aici în plen aceste lucruri și una pentru RADET. Primarul general a cerut atunci, să-i dăm ocazia să trimită corpul de control al primarului și să lămurească această chestiune. Rezultatele le-am văzut și eu, înseamnă că nu au fost probleme, A doua observație, dacă ar fi mers lucrurile prost, în Consiliul de Administrație, au fost prezenți atât membrii din Partidul Social Democrat cât și cei ai PNL, care n-au spus în nici una dintre ședințe nimic din aceste lucruri. Cu toții știm că de fapt, acolo este vorba să-i scoatem pe cei de la PDL să rămânem noi și să facem treaba. Despre asta este vorba. Și acum o să trec la ceea ce aveam să vă spun, o să fac apel din nou la memoria dumneavoastră și o să vă aduc aminte că în mandatul trecut toate partidele care au fost în Consiliu! General au fost cuprinse atât în comisiile de specialitate ale Consiliului General cât și în consiliile de administrație ale unităților din subordinea Consiliului General, în toate. Și asta, nu pentru că așa am vrut noi majoritatea de atunci și pentru că așa o cere legea, legea vorbește că partidele au dreptul să participe în comisiile de specialitate în funcție de procentele pe care ie-au scos la alegeri. Faptul că unul dintre colegii noștri, este a 2-a sau a 3-a ședință de consiliu în care nu a fost validat, înseamnă că este un abuz. Faptul că mai mulți dintre colegii noștri nu pot să între în comisiile de specialitate, în conformitate cu pregătirea lor, din nou este un abuz. Este adevărat că de multe ori când ai puterea ești orbit și mergi spre astfel de hotărâri. Eu vă rog să le mai analizați, inclusiv tipul acesta de atitudine și eu vă fac cunoscut că ne rezervăm dreptul să acționăm în instanță, în contencios, toate aceste hotărâri pe care dumneavoastră le-ați dat și care sunt împotriva legii. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Vă mulțumim și noi domnule Raicu.


Domnul consilier Giugula Mihai Poru

Voi fi foarte scurt la acest punct pentru că repunem iar adevărul în drepturile sale, pentru că se pare că mistificarea trecutului este un mod de lucru la dumneavoastră, dar nu mă așteptam din partea domnului Raicu care am o părere foarte bună despre dânsul, Comisiile de specialitate solicitate, au fost solicitate de către PSD și nu au fost votate de către PDL. 2. Organigrama Consiliului General al Municipiului București a fost modificata de PDL, în sensul că s-a scos din această organigramă dreptul departamentului de audit al primarului general de a controla unitățile subordonate Consiliului General, Avem documentul, de asemenea, s-a scos dreptul compartimentului de audit din cadrul PMB-ului să controleze RATB și RADET-ul, de ce? Pentru că, și aici este ai 3-lea punct la care am să vă răspund, la Consiliul de Administrație la RATB sunt 7 persoane; 6 PDL, unul PSD; la RADET sunt 7 persoane; 7 PDL, unul PNL .Cu privire la neregulile stabilite este clar cum s-a făcut această epurare politică de care vorbiți, îi scoatem pe ai voștri să ti punem pe ai noștri. Dumneavoastră ați avut 6, opoziția a avut 1, nu știu cine pe cine a politizat. Vă mulțumesc.

Domnul consilier Pjeptea Cornel

în primul rând vreau să, precizez că prin cele două revocări de astăzi USL-ul nu își va asigura majoritatea în cele două comisii de administrație, în nici un caz nu vom scoate oamenii de la Partidul Democrat, pentru a pune reprezentanți ai USL-uiui. în al doilea rând doresc să precizez că în. conformitate cu Ordonanța privind guvernarea corporatistă, emisă anul trecut de Guvernul PDL, în consiliul de administrație vor fi recrutați specialiști cu experiență în administrarea regiilor și societăților comerciale, iar acest lucru va fi făcut de o comisie care are experiență în recrutarea unor astfel de persoane. Mulțumesc mult,

Domnul consilier Văduva Silviu    .

Domnule președinte, domnilor viceprimari generali, stimați colegi, ceea ce ne-a semnalat domnul Stan, dacă este adevărat, este într-adevăr foarte grav, propun să lăsăm trecutul și să ne axăm mai mult pe prezent și propun să facem o comisie cu membri din cadrul Consiliului General, respectând proporționalitatea politică obținută în cât și RATB-ul. Pentru a membrilor.,consiliului de

s, /A A.f '-'.s.


administrație, de cine au fost propuși cât și a directorilor generali, nu? Ar trebui să o luăm în urma unei analize, nu în urma unei verificări făcută de un sindicat, de mai multe sindicate pentru că pe urmă poate după aceea vin o parte din membrii consiliului de administrație cu 15 sindicate. Uite 15 sindicate spun că am fost buni, că am avut un management perfect, nu , haideți să facem o comisie de anchetă și verificare din cadrul Consiliului general respectând proporționalitatea politică și să vadă ce se întâmplă acolo și să prezinte un raport, să nu punem carul înaintea boilor. Vă mulțumesc.

Domnul consilier Stan ion

Ar trebui să-i răspund, deși nu vroiam să fac o polemică pe tema RATB-ului, fără îndoială domnul, aveți dreptate, noi la Comisia de transporturi îi așteptăm și pe ceilalți salariați sau reprezentanții celorlalți salariați, pentru că așa este democratic. Vreau să vă anunț că în cadrul comisiei, unde aveți și dumneavoastră un reprezentant, de ia PDL s-a găsit de cuviință să facem o comisie și cu alții, adică pe lângă noi, care suntem de ia comisia de transporturi să luăm și o parte din executiv, pe domnul Dedu, pe nu știu cine de pe aici și împreună să verificăm autenticitatea celor spuse aici. Ce pot să vă spun, cu adevărat, că este de față și presa, că îl avem pe un lider, domnut ivan care este jos în cameră, se uită la noi aici ce vorbim, care a fost amenințat de domnul director în funcție Popescu, că și-a permis să meargă la un post de televiziune, respectiv Realitatea să spună că nu li s-a dat apă minerala, că s-au făcut niște matrapazlâcuri cu motorina și cu cauciucurile și l-au chemat la comisia de disciplină să-l dea afară, spunându-i că nu trebuie să iasă să vorbească despre activitățile RATB-ului că nu era mandatat, ori în Constituție spune clar că există libertatea cetățeanului de mișcare și de exprimare. Stimate coleg, eu nu spun că domnii de aici, cei 7 ~ 8 semnatari, sunt experți în analiză economico-financiară, dar pot să spun cu corectitudine sau cu bună știință că dacă nu ii s-a dat apă minerală, când au fost 41 de grade și apa aceea minerală la Autobaza Titan, apare în niște evidențe că ar fi fost cumpărată și redistribuită avem o problemă de pușcărie, de DNA, de ce vreți dumneavoastră și atunci este foarte bine să facem împreună acest lucru, noi l-am și propus, cum de altfel, noi am cerut de astă iarnă, actualului director general și eram în minoritate în comisia de transporturi, domnul de ia PDL, domnul lider, eram în minoritate, am cerut să ni se prezinte o strategie privind ceea ge^F^a^ă însemneRATB-ul în prezent și în viitor Când spun asta mă refer la faptul ca nu poți să lași oamenii în vârstă, bolnavi, copii pe călduri insuportabile și să nu vî din 5 în 5 minute, pentru că ai tu 6 strategie proastă și vi la 25 - 30 de minute, de multe ori la 40 de minute, ori noi am cumpărat 500 de mașini ca să îmbunătățim viața bucureșteanului, stimate coleg și probabil dacă va fi cazul, vom mai cumpăra și altele ca ritmicitatea să fie una mai rapidă, adică să nu stăm ca la Paris din 2 în 2 minute, să stăm măcar din 4 în 4 minute, dar tot să nu stăm 40 de minute sau 30 de minute. Nu avem strategia asta, dorim s-o facem, vă chemăm și pe dumneavoastră să veniți la comisie când discutăm problemele RATB-ului și puteți să chemați dumneavoastră, ca lider al PDL-ului și pe cine doriți dumneavoastră din cadrul celorlalți salariați ca să discutăm democratic. Asta a fost discuția.

Domnul consilier Deaconescu Ionel Cristinel

Mă bucur că s-a ajuns la această concluzie de a se face

această comisie de verificare a activității RATB, problema este că RATB-ul anul trecut , așa cum știm de la comisie domnul Stan a încheiat pe profit. V-aș ruga domnule președinte să-i comunicați domnului Primar ca până ia ședința următoare să ne pună și nouă la dispoziție raportul de control asupra RATB și aș mai întreba pe domnul Stan dacă se dorește o transparență și motivul real este cel de verificare, câți membri ai PDL sunt în această comisie de transporturi, unde ați făcut această analiză pe care ați făcut-o astăzi, sau când ne-ați anunțat, fără drept de vot, să participăm, cei care neam dorit să fim în comisia de transporturi și ne-am ocupat de asta câțiva ani de zile, ca să putem să vedem cu obiectivitate dacă ceea ce ați prezentat astăzi Consiliului General este cu adevărat ceea ce spuneți.

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Domnule președinte, stimați colegi înainte de a face propunerile

vreau doar să-i reamintesc domnului,fost viceprimar, actual consilier CGMB un lucru: dacă lucrurile sunt atât de corecte și clare la RATB, așa cum spuneți dumneavoastră, dacă nu s-au întâmplat tot felul de matrapazlâcuri și probleme, tot așa cum spuneți dumneavoastră, la același RATB, poate puteți să ne explicați de ce grupul majoritar al PDL, în mandatul trecut, a luat hotărârea să schimbe un director general ai RATB, în persoana domnului Criț, numit tot de grupul

dumneavoastră, oare acest domn director nu a răspuns comenzilor politice ale dumneavoastră? Vă mulțumesc.

Și acum propunerile pentru revocarea membrilor în consiliului

de administrație al RATB: doamna Citifudean Nicoleta Ioana, domnul

Sotîr Stancu, domnul Gabriel Vlad și domnul Popescu Viorel. Vă

mulțumesc,

1

Domnul consilier Raicu Mirceâ

După cum bine știți, domnul Criț a fost avansat la Autoritatea Metropolitană de Transport și eu nu am spus niciodată că nu s-au făcut matrapazlâcuri sau dacă s-au făcut, întotdeauna am spus că cei care ie fac, trebuie să le plătească. Acum, la ceea ce spunea mai devreme domnul Stan, cu privire la lipsurile care sunt acolo, este evident că a nu fi apă pe căldură, este o foarte mare problemă pentru salariați. Vă readuc aminte însă, domnule consilier general, că anul trecut numai, deși Consiliul General aprobase toate subvențiile pentru diferența de bilet, s-au dat cu 30% mai puțin de către executiv. Toate aceste lucruri și lipsa aceasta de bani s-au regăsit în activitatea curentă a regiei, v-o spun că am discutat cu oamenii ăia de fiecare dată, și nu doar cu domnul Criț sau cu domnul Popescu, cu directorii economici și așa mai departe, de nu mai știau cum să facă să funcționezerefectiVj această regie și atunci, de acolo au venit și timpii mai mari între curse, de acolo au venit și lipsa apei și tot ceea ce s-a simțit pe parcurs la această regie. Adică nu putem să imputăm numai celor din executiv sau consiliului de administrație care a fost acolo, că sunt sigur că a făcut tot ce se putea mai bine ca transportul să se desfășoare și să funcționeze, dar trebuie să ne asumăm și noi vina că nu am fost în stare să le dăm banii pentru care munceau. Diferența de cost de bilet, atâtea persoane se transportă, ațâți bani trebuia să ie dăm, e nu le-am dat acești bani.

Domnul consilier Stan Ion

Domnule viceprimar mă faceți să lăcrimez, să știți! Problema este în felul următor: știm toți ce greutăți au fost și au fost niște diminuări de buget, eu mă refer la faptul că transportul la RATB, nu a fost cel conform căruia noi am dotat RATB-ul cu mijloace circulante. Iar .... Nu, nu ascultațî-mă, ... v-am întrerupt, vedeți, lipsa dumneavoastră de politețe mă face să cred că v-am apreciat prea mult de prea multe ori.%

In continuare, vreau să înțelegeți câ apa minerală de ia Titan rw a fost doar pe hârtie, ea este pe hârtie dar nu s-a dat, s-a plătit dar nu au luat-o oamenii. Nu am spus că ar trebui mai multă sau mai puțină sau că nu ar fi trebuit, plus că există la Titan 50 tone apă minerală luată și nedistribuită, iar răspunsurile actualei conduceri luați-ie de ia liderul de sindicat, să vedeți ce răspunsuri vă dă actuala conducere.

Practic acum, cine se face vinovat, să meargă la pușcărie, că oamenii aia au fost văduviți la 40 grade, pe căldură să nu ia apă minerală, conform contractului colectiv de muncă. Aceasta este realitatea, matrapazlâcurile dovedite.

Domnui consilier Giugula Doru Mihai

Ceea ce doresc să punctez pentru obiectivitate, când a precizat că noi am luat banii de la bugetul Consiliului General. Dar de asemenea trebuie să fim clari că atunci când am făcut propuneri de buget pentru RATB, PDL-ul a tăiat fondurile, tocmai ca să creeze o stare de animozitate și de tensiune pentru proasta funcționare a RATB-ului, asta ca să nu uităm, sunt documentele, sunt stenogramele discuțiilor, ... știi că erai viceprimar acolo ... mulțumesc.

J

Domnul consilier RaicuM'trcea

Repet ca să înțeleagă domnul Giugula, am spus așa: deși... Cristr, ascultă că ne vom întâlni cu chestiile astea, o să vezi. Am spus că deși am aprobat un buget mai mic decât trebuie, ascultă-mă

Doru.....nu pe care noi l-am.....asta este culmea, am avut discuții, tot

orașul cunoaște, pe marginea bugetului, la RADET și RATB și acum vi tu și ne spui câ am luat noi banii din buget, asta este culmea culmilor.

Deși am aprobat un buget, executivul a dat cu 30% mai puțini bani în buget decât am aprobat noi, Consiliu, și i-au dus în altă parte.

Domnul președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind

revocarea din funcție a unor membri ai Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București, numiți prin Hotărârea CGMB nr. 82/2009, cu modificările și completările ulterioare

Dacă aici avem pe cineva care vrea să intervină.
Domnul viceprimar Nicolaescu Marcel Octavian    (J

îmi cer scuze dar nu aș vrea să intru într-o polemică referitor ia activitatea RATB, RADET, determinat de faptul și sincer vă spun, am crescut într-un management performant ai unor companii naționale și am învățat cum se face o construcție performantă. Din punctul meu de vedere așa am fost educat și sunt convins că nu prin intrigi, lupte puerile. Revin la problematica RADET-ului și vă informez că de Ia începutul mandatului de viceprimar, din 11 iulie 2012, am avut o discuție cu primarul general, vizavi de cele două entități, RATB și RADET, care fac parte din Consiliul Generai al Municipiului București.

Două regii, cu performanțe slabe, cu pierderi foarte mari și două regii care ocupă nu mai puțin de 50%, rețineți, din bugetul anual ai Primăriei Municipiului București. Din punctul meu de vedere, în condițiile în care sunt două regii și neperformante și care ocupă o asemenea pondere, este un mare semn de întrebare vizavi de modul de funcționare al acestor două regii....că RADET-uI este subordonat politic PNL-ului.... Da, și cum eu prezint această formațiune în Consiliul General, pentru mine a fost o preocupare deosebită de a găsi soluțiile ideale vizavi de modul de a funcționa al acestei entități în perioada următoare. în acest sens, în primele discuții care au avut ioc, s-a stabilit ca o prioritate esențială, realizarea unui serviciiL vital, dar performant pentru populația București ului. Am avut o serie de întruniri, în cadrul grupului de lucru pe care îl coordonez, cu o serie de personalități din mediul academic, respectiv profesori de la Facultatea de Energetică București, cu specialiști de la ISPE, cu conducerea Ministerului Economiei, cu conducerea Ministerului Administrației și Internelor și decizia este una unică, trebuie să purcedem deîndată și fără nici un fel de reținere la realizarea unui serviciu integrat de alimentare cu energie termică centralizat la nivelul municipiului București, respectiv pentru optimizarea procesului de producție, transport, furnizare, distribuție, energie termică. în aceste condiții, având în vedere faptul că, la începutul mandatului erau mai multe întrebări față de realizare și când, a dispărut prima întrebare: dacă? Și în unanimitate specialiști din Ministerul Economiei și aî Fondului Monetar - Comisia Europeană au stabilit că acest serviciu integrat trebuie să se realizeze într-un timp destui de scurt. Printr-o, ...Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană ... vă rog frumos, eu nu am intervenit când ați vorbit dumneavoastră, da? Bine, nu v-am considerat tâmpit, asta vă considejatUdumnea voastră,

.    fipoate, Deci, este unanimitate că să creeze acest serviciu integrat,

deja ultima scrisoare a secretarului de stat, Raicu ne impune un

calendar privind realizarea ,unui Memorandum privind unificarea celor

două entități ELCEN-ul șî RADET-ui cu o asistență tehnică pe

perioada realizării acestei unificări, de așa manieră cât să parcurgem

etapele de aprobare în Consiliului General al Municipiului București și

urmând și finalizând cu hotărârea de Guvern, pentru că se face

unificarea a două entități: dintre care una este regie și alta societate,

în perioada imediat următoare, noi trebuie să transformăm și RADET-

ui care este o societate, o regie în societate comercială și de

asemenea, sunt alțî pași care trebuie să-i parcurgem în perioada

imediat următoare. Cert este că este o prioritate, calculele vor

demonstra și decizia pe care o vom lua este cea mai bună și cu

siguranță vom reuși să creăm acest sistem centralizat și eficient de

furnizare a energiei termice pentru populația municipiului București.

Vă mulțumesc.

»

Domnul consilier Pieptea Cornel

Bună ziua, mulțumesc. în primul rând doresc să spun că în acest moment RADET-ul, regie autonomă și de transport a energiei termice, este subordonat PDL prin majoritatea pe care o are asigurată în consiliul de admînistfație, în consiliul de administrație sunt 6 persoane din cele 8 care au fost nominalizate de către Consiliul general, cu susținerea PDL. într-adevăr, domnul viceprimar are atribuții de coordonare din partea executivului, pentru a clarifica lucrurile. Doresc să precizez care sunt persoanele care sunt propuse a fi revocate din calitatea de membru în consiliul de administrație: Becheanu Mihai Bogdan, Stelică Constantin, Afbani Laura Maria și Zahia Zlotea Dragoș. Mulțumesc.

Domnul consilier Raicu Mircea ,

Domnule președinte șî stimați colegi, având în vedere făptui că domnul viceprimar, în discursul său deja ne-a confirmat ceea ce spuneam mai devreme, s-au împărțit RADET-ul șî RATB-ul, nu mai aparțin Consiliului Generai, ele sunt coordonate de .... Nu, vă înșelați, aici facem administrație, iar cel care administrează .... nu faceți? Scuzațî-mă, ia dumneavoastră este altfel, se vede. Având în vedere circul acesta și faptul că este evident că nu se respectă legea, grupul PDL se retrage din această ședință, vă urează succes și ne


ti


/ ț    -siLUTVs z-. '• •

Xo.

rezervăm dreptul, așa cum v-am spus să atacăm în contencios hotărârile Consiliului, Mulțumim.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian Vă rog frumos, propuneri pentru Comisia de numărare a

voturilor.

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Pentru comisia de numărare grupul PSD propune pe domnul Ramiro Angelescu și Mihai Peptan.

Domnul consilier Pieptea Cornel

Din partea grupurilor PNL - PC domnul Mărgărit Sorin.

Doamna consilier Zorkoczy Julia

Din partea grupului PP-DD domnul Ghiță Richard -Vicențiu.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Pentru câ grupul PDL a părăsit sala, mai avem nevoie de o propunere?

Domnul consilier Pieptea Cornel

Din partea grupurilor PNL - PC domnul Gabriel Tănase.

Domnul președinte de ședință* Olteanu Cristian Marian

Cine este de acord cu această propunere a comisiei de numărare, cu această formulă?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi. Mulțumesc.

»    t

Domnul consilier Giugula Mihai Doru

Cu privire la înscrierea pe buletinele de vot, trebuie să aveți în vedere că propunerea PDL-ului, ca un consilier general să facă parte din comisia de evaluare, nu este legală. Din această comisie nu au voie să facă parte nici un membru,al Consiliului General, domnul Cristian Deaconescu, dacă cumva este trecut pe buletinul de vot să fie scos.


Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Acum îl lăsăm pe buletinul de vot, dar va fi tăiat. Deci pentru toată lumea, dacă este cineva pe care nu vreți sâ-l votați, îl tăiați. Dacă îl lăsați așa cum este pe buletin, este vot pentru. în toate comisiile. Haideți să începem procedura de vot. Vă rog frumos.

Doamna director executiv Georgiana Zamfir

Vă rog să veniți să luați buletinele de vot

Are loc ridicarea buletinelor de vot.

Invit comisia să procedeze ia numărarea buletinelor.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

La primul punct, proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție formată din 5 membri, specialiști în recrutarea resurselor umane, pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la regiile autonome de interes local ale Municipiului București și la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz Rezultatul votului, vă rog........

Domnul consilier Angelescu Ramiro - Robert

La această comisie s-au exprimat un număr de 37 de voturi, din care; voturi anulate 1, astfel:

Pentru doamna Anda Hugel; voturi pentru 38, împotrivă 0.

Pentru domnul Andrei Benghea Mâlăieș: voturi împotrivă 0, voturi pentru 36.

Pentru doamna Dobre Violeta: voturi pentru 36, împotrivă 0.

Pentru domnul Lucian Nicușor Mincă: voturi pentru 36, împotrivă 0.

Pentru domnul Eugen Mihalache: voturi pentru 36, împotrivă 0.

Pentru domnul Deaconescu Ionel Cristinel: voturi pentru 0, împotrivă 36.

Se desemnează ca membri în comisia de selecție formată din 5 specialiști în recrutarea resurselor umane, pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la regiile autonome de interes local ale MunicipiuluiBucurești și la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz următorii: Anda Hugel, Andrei Benghea Mălăieș, Dobre Violeta, Lucian Nîcușor Mincă și Eugen Mihalache.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Cu acest rezultat al votului, proiectul de hotărâre în ansamblu cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi. Mulțumesc.

Această hotărâre a fost adoptată.

Următorul proiect de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind revocarea din funcție a unor membri ai Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Transport București, numiți prin Hotărârea CGMB nr. 83/2009, cu modificările și completările ulterioare, rezultatul votului vă rog.

Domnul consilier Arigelescu Ramiro - Robert

S-au exprimat un număr de 37 de voturi, din care: voturi anulate 0, astfel:

Pentru doamna Ciufudean Nicoleta Ioana: voturi împotrivă 1, .voturi pentru 36.......................

Pentru domnul Stancu Sotir: voturi împotrivă 1, voturi pentru 36.

Pentru domnul Popescu Viorel: voturi împotrivă 1, voturi pentru 36.

Pentru domnul Vlad Gabriel: voturi împotrivă 1, voturi pentru 36.    ,

Se revocă ca membrii în Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Transport București, numiți prin Hotărârea CGMB nr. 83/2009, cu modificările și completările ulterioare, următorii: Ciufudean Nicoleta Ioana, Stancu Sotir, Popescu Viorel și Vlad Gabriel.

Domnul președinte de ședință,Olteanu Cristian Marian

Cu acest proiect și cu rezultat ai votului, proiectul de hotărâre în ansamblu cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi. Mulțumesc.

Această hotărâre a fost adoptată.

Următorul proiect de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind revocarea din funcție a unor membri ai Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București, numiți prin Hotărârea CGMB nr. 82/2009, cu modificările și completările ulterioare, rezultatul votului vâ rog.

Domnul consilier Angelescu Ramiro - Robert

S-au exprimat un număr de 37 de voturi, din care: voturi anulate 0, astfel:

Pentru domnul Becheanu Mihai Bogdan: voturi împotrivă 1, voturi pentru 36.

Pentru domnul Stelică Constantin: voturi împotrivă 1, voturi pentru 36.

Pentru doamna Albani Laura Maria: voturi împotrivă 1, voturi pentru 36.

Pentru domnul Zahîa Zlotea Dragoș: voturi împotrivă 1, voturi pentru 36.    '

Se revocă ca membrii în Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București, numiți prin Hotărârea CGMB nr' 82/2009, cu modificările și completările ulterioare,următorii: Becheanu Mihai Bogdan, Stelică Constantin, Albani Laura Maria și Zahîa Zlotea Dragoș.    .

Domnul președinte de ședință O Ițea nu Cristian Marian Cu acest proces - verbal, hotărârea în ansamblu cine este

pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi. Mulțumesc.

Această hotărâre a fost adoptată.

Ședința este închisă, vă mulțumesc, o seară bună, ora 17,00.


SECRETAR GENERAL AL

MU NI CI PI ULU/ BUCUREȘTI, $ A ><UDOFVTQ{


20