Hotărârea nr. 83/2012

HOTARAREnr. 83 din 2012-07-11 SE VALIDEAZA MANDATUL DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI PIRVU GABRIEL.

HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Pîrvu Gabriel

Având în vedere adresa Partidului Democrat Liberal înregistrată ia Cabinetul Secretarului general al municipiului București cu nr.2415/6/11.07.2012, prin care se propune domnul Pîrvu Gabriel pentru funcția de consilier;

Ținând cont de prevederile Hotărârii CGMB nr.73/2012 privind validarea mandatelor consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.07.2012;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Pîrvu Gabriel.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.07.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Olteanu Marian Cristian

București, 11.07.2012 Nr. 83

SpFaiul independentei Nr. 231-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel,; +4021 305 55 00; www.pmb.rQ