Hotărârea nr. 79/2012

HOTARAREnr. 79 din 2012-07-11 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI MANASTIREANU VLADIMIR ALEXANDRU SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului


HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Mănăstireanu Vladimir Alexandru și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

în baza referatului Primarului general al municipiului București și al Secretarului general al municipiului București;

Având în vedere demisia domnului Mănăstireanu Vladimir Alexandru, înregistrată la Cabinetul Secretarului General al Municipiului București sub nr. 2262/6/28.06.2012;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: - Se ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului Mănăstireanu Vladimir Alexandru, ca urmare a demisiei acestuia și se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.07.2012.


PREȘEDINTE DE Ș

Olteanu Mad

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro