Hotărârea nr. 77/2012

HOTARAREnr. 77 din 2012-07-11 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" SE MODIFICA SI SE COMPLETEAZA PRIN H.C.G.M.B. NR. 44/2013 SE COMPLETEAZA ANEXA NR. 2 PRIN HCGMB NR. 104/2013 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 211/2013 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 94/2014 ANEXA NR. 2 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 116/2015 ANEXA NR. 2 SE COMPLETEAZA PRIN H.C.G.M.B. NR. 202/2015 ANEXA NR. 2 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 273/2015


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ArtJ Se stabilește numărul comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București la 15.

Art.2 Se stabilește denumirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București conform anexei nr. 1.

Art.3 Numărul de membri ai fiecărei comisii de specialitate va fi de 7.

Art.4 Se nominalizează membrii fiecărei comisii, conform anexei nr, 2.

Art.5 Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.07.2012.


București, 11.07.2012 Nr. 77


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305

55 00; www.prnb. r<o

Comisii de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București

1.    Comisia juridică și de disciplină;

2.    Comisia pentru credite externe și monitorizarea derulării acestora;

3.    Comisia pentru relația cu Uniunea Europeană;

4.    Comisia economică, buget, finanțe;

5.    Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului;

6.    Comisia pentru utilități publice;

7.    Comisia patrimoniu;

8.    Comisia pentru igienizare și salubritate;

9.    Comisia transporturi și infrastructură urbană;

10.    Comisia învățământ, cultură, culte și sport;

11 .Comisiasănătate și protecție socială;

12.    Comisia de ecologie și protecția mediului; '

13.    Comisia pentru comerț, turism și protecția consumatorului;

14.    Comisia pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice;

15.    Comisia pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali.

Anexa nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 77/11.07.2012

Componența comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București

1. Comisia juridice și de disciplină.

1.    Georgescu Bogdan Cristian

2.    Giugula Mihai Doru

3.    Naghi Gabriel

4.    Mărgărit Nicolae Sorin

5.    Olteanu Cristian Marian

6.    Tălău Mihnea Ștefan

7.    Zorkoczy Julia

2. Comisia pentru credite externe și monitorizarea derulării acestora:

1.    Angelescu Ramiro Robert Eduard

2.    Manolache Valeriu Marian

3.    Poterașu Cornel Constantin

4.    Bologa Cătălin-Gheorghe

5.    Iliescu Cătălin Lucian

6.    Nicolescu Cristina Elena

3. Comisia pentru relația cu Uniunea Europeană:

1.    Țapardel Ana Claudia

2.    Giugula Doru Mihai

3.    Rădulescu Ștefan Cristian

4.    Mustăciosu Vlad

5.    Văduva Silviu

6.    Popescu Eugenia Ana-Maria


4. Comisia economică, buget, finanțe:

1.    Comănici Ancuța Sorina

2.    Tănase Ion Gabriel

3.    Pieptea Cornel

4.    Poterașu Cornel Constantin

5.    Comșa Cornel George

5. Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului:

1.    Drăghici Aurelia Grațiela

2.    Florescu Dragoș

3.    Popescu Manuela Violeta

4.    Nicolae Andrei

5.    Bologa Cătălin Gheorghe

6.    Orzață Radu Paul---------------------------------------


6. Comisia pentru utilități publice:

1.    Țapardel Ana Claudia

2.    Popescu Dorin

3.    Sava loan Răzvan

4.    Pieptea Cornel

5.    Tache Felix Mihai

6.    Raicu Mircea Cristian

7.    Orzată Radu Paul

}

7. Comisia patrimoniu:

1.    Naghi Gabrie!

2.    Popescu Dorin

3.    Nicolae Andrei

4.    Sava loan -Răzvan

5.    Dinu Maria Mirela

6.    Popescu Eugenia Ana - Maria

8. Comisia pentru igienizare și salubritate:

1.    Popa Maria

2.    Manolache Valeriu

3.    Rizoiu Mircea

4.    Mărgărit Nicolae Sorin


5.    Popescu Manuela Violeta

6.    Marin Ștefănel Dan

9. Comisia transporturi și infrastructură urbană

1.    Stan Ion Victor

2.    Georgescu Bogdan Cristian

3.    Angelescu Ramiro Robert Eduard

4.    Comănescu Mihai

5.    lina Ion Cosmin

6.    Tălău Mihnea Ștefan

7.    Ghită Richard Vicentiu

>    J

10. Comisia învățământ, cultură, culte și sport:

1.    Popa Maria

2.    Florescu Dragoș___________

3.    Olteanu Cristian Marian-------

4.    Alexandre Fontoura Lăcrămioara

5.    Ghită Richard Vicentiu

) »


11. Comisia sănătate și protecție socială:

1.    Drăghici Aurelia Grațiela

2.    Comănici Ancuța Sorina

3.    Neacșu Adrian

4.    Ilina Ion Cosmin

5.    Țugure! Marius Cristian

6.    Nicolescu Cristina Elena

12. Comisia de ecologie și protecția mediului:

1.    Peptan Mihai

2.    Tănase Ion Gabriel

3.    Tache Feiix Mihai

4.    Iliescu Cătălin Lucian

5.    Cretu Simona

I

6.    Zorkoczy Julia

13. Comisia pentru comerț, turism și protecția consumatorului:

1.    Peptan Mihai

2.    Rădulescu Ștefan Cristian

3.    Câmpeanu Remus Cătălin

4.    Ștețco loan

5.    Dinu Maria Mirela

6.    Marin Dan Ștefănel

14. Comisia pentru relații internaționale, cooper autorități publice:

1.    Drăghici Aurelia Grațiela

2.    Florescu Dragoș

3.    Alexandre Fontoura Lăcrămioara


4.    Comănescu Mihai

5.    Țugurel Marius Cristian

6.    Ștețco loan

7.    Comșa Cornel George

15. Comisia pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali:

1.    Rizoiu Mircea

2.    Stan Ion Victor

3.    Câmpeanu Remus Cătălin

4.    Mustăciosu Vald

5.    Cretu Simona.

J