Hotărârea nr. 76/2012

HOTARAREnr. 76 din 2012-07-11 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARILOR MUNICIPIULUI BUCURESTIHOTĂRÂRE

privind alegerea viceprimarilor municipiului București

A    Având în vedere procesul-verbal al comisiei de validare privind rezultatele

votării pentru funcția de viceprimari ai municipiului București, din data de 11.07.2012;

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 673/2002;

în temeiul prevederilor art. 57 alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se validează ca viceprimari ai municipiului București următorii consilieri generali:

♦    I.Darabont Alexandru - Dan;

2.Nicolaescu Marcel - Octavian.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.07.2012.PREȘEDINTE DE ȘEDINT

OLTEANU MARIAN

București, 11.07.2012 Nr. 76

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România: tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro