Hotărârea nr. 75/2012

HOTARAREnr. 75 din 2012-06-20 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 20.06.2012-19.09.2012


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al

Municipiului București pe perioada 20.06.2012- 19.09.2012

în vederea desemnării președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 9 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, modificată și completată prin Legea nr. 673/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

în temeiul art. 35 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se desemnează domnul Olteanu Cristian - Marian ca președinte de ședință a Consiliului General al Municipiului București, pe perioada 20.06.2012 - 19.09.2012.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de constituire a Consiliului


PREȘEDINTE DE VÂRȘ RIZOIU MIRCEA

Asistenți: ȚapardeLAnayClaudfeh^;^

București, 20.06.2012 Nr. 75

Splaiul Independenței .291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00: www.bucuresti-primaria.ro