Hotărârea nr. 74/2012

HOTARAREnr. 74 din 2012-06-20 PRIVIND CONSTITUIREA LEGALA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind constituirea legală a Consiliului General al Municipiului București

în vederea constituirii legale a Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (6) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, modificată și completată prin Legea nr. 673/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

în temeiul art. 34 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Consiliul General al Municipiului București se declară legal constituit.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de constituire a Consiliului General al Municipiului București din data de 20.06.2012.


București,__________

Nr. 74


Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042^-Sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro