Hotărârea nr. 73/2012

HOTARAREnr. 73 din 2012-06-20 PRIVIND VALIDAREA MANDATELOR CONSILIERILOR DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CONFORM C1 1 2;

c2 R 5 G ’ N A L L

Consiliul General al Municipiului București


SECRETAR GENERAL


.TUQORXQMA_


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

1

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatelor consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere procesul - verbal al comisiei de validare; în conformitate cu prevederile art. 6 din O.G. nr. 35/2002 pentru

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, modificată și completată prin Legea nr. 673/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

în temeiul art. 31 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind

2

administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se validează mandatele consilierilor aleși în Consiliului General al Municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de constituire a Consiliului General al Municipiului București din data de 20.06.2012.

Abj MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anexă la Hotărârea C.G.M.B. Nr. 73/20.06.2012


Tabel nominal în ordine alfabetica Privind validarea/invalidarea mandatelor consilierilor CGMB


Nr.

Crt.

Nume Prenume

Formațiunea

J

politică

1.

Alexandre - Fontoura Lăcrămioara

USL

2.

Angelescu Ramiro - Robert - Eduard

USL

3.

Bologa Cătălin - Gheorghe

USL

4.

Câmpeanu Remus - Cătălin

USL

5.

Comănescu Mihai

USL

6.

Comănici Ancuta - Sorina

J

USL

7.

Comșa Cornel - George

PP-DD

8.

Cretu Simona

>

PDL

9.

Darabont Alexandru - Dan

USL

10.

Deaconescu Ionel - Cristinel

PDL

11.

Dinu Maria - Mirela

PDL

12.

Drăghici Aurelia - Grațiela

USL

13.

Florescu Dragoș

USL

14.

Georgescu Bogdan - Cristian

USL

15.

Ghită Richard - Vicentiu

J    J

PP-DD

16.

Giugula Mihai - Doru

USL

17.

Iliescu Cătălin - Lucian / °

rL


CONFORM CU ORîGtMALUt18.

Ilina Ion - Cosmin

USL

19.

Manolache Valeriu - Marian

USL

20.

Marin Ștefănel - Dan

PP-DD

21.

Mănăstireanu Vladimir Alexandru

USL

22.

Mărgărit Nicolae - Sorin

USL

23.

Mustăciosu Vlad

USL

24.

Naghi Gabriel

USL

25.

Neacșu Adrian

USL

26.

Negoiță Robert Sorin

USL

27.

Nicolae Andrei

USL

28.

Nicolaescu Marcel - Octavian

USL

29.

Nicolescu Cristina - Elena

PP-DD

30.

Olteanu Cristian - Marian

USL

31.

Orzată Radu - Paul

J

PP-DD

32.

Paraschiv Gigei

USL

33.

Peptan Mihai

USL

34.

Pieptea Cornel    xTX.

cA "X

Z° /-—x -A

-_

USL


coSform cu

I ORî.Q'NAL'JL
35.

Popa Maria

USL

36.

Popescu Dorin

USL

37.

Popescu Eugenia Ana - Maria

PP-DD

38.

Popescu Manuela Violeta

USL

39.

Poterașu Cornel - Constantin

USL

40.

Raicu Mircea - Cristian

PDL

41.

Rădulescu Ștefan - Cristian

USL

42.

Rizoiu Mircea

USL

43.

Sava loan - Răzvan

USL

44.

Stan Ion

USL

45.

Ștețco loan

PDL

46.

Tache Felix Mihai

USL

47.

Tălău Mihnea - Ștefan

USL

48.

Tănase Ion - Gabriel

USL

49.

Țapardel Ana - Claudia

USL

50.

Țugurel Marius - Cristian

PDL

51.

Văduva Silviu    A

//<A    Z

/*-/ \

‘ PDL

-4-/

COAFOR IVi « OTG'NAU

Proces-verbal

încheiat astăzi, 20.06.2012, în prima ședință a Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului București

Astăzi, 20.06.2012, Comisia de validare aleasă de Consiliul General al Municipiului București, în ședința de constituire din data de 20.06.2012 a examinat, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierilor. Comisia constată că au fost/ ny^u-fbst respectate dispozițiile legale și că