Hotărârea nr. 72/2012

HOTARAREnr. 72 din 2012-06-20 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 99/2014 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 188/2014 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 19/2016

COWFORM CU ORÎG'NALULConsiliul General al Municipiului B

HOTĂRÂRE

privind alegerea comisiei de validare

în scopul validării alegerii Consiliului General al Municipiului București și mandatelor consilierilor;

în conformitate cu prevederile art. 4 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a

} consiliilor locale, modificată și completată prin Legea nr. 673/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

în temeiul art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege, pe întreaga durată a mandatului Consiliului General al Municipiului București, comisia de validare alcătuită din 5_ membri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de constituire a o) Consiliului General al Municipiului București din data de 20.06.2012


PREȘEDINTE DE^ÂRST, RIZOIU MIRCE

Asistenți: Țapardel Ana - Clau


Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod^postal^Q60042, sector 6, București, România; tel.; +4021 305 55 00; www.pmb.ro

££.@£^0(2-

Anexă la Hotărârea CGMB Nr. 72/20.06.2012


1.    Domnul consilier GEORGESCU BOGDAN CRISTIAN

2.    Domnul consilier PIEPTEA CORNEL

3.    Doamna consilier ZORKOCZY JULIA

4.    Doamna consilier DINU MARIA MIRELA

5.    Domnul consilier CAMPEANU REMUS CĂTĂLINProces-verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului București întrunit în prima ședință din data de 20.06.2012, ora 11, 50

Participă membrii legal aleși de plenul Consiliului General al Municipiului București:

1.    Domnul consilier GEORGESCU BOGDAN CRISTIAN

2.    Domnul consilier PIEPTEA CORNEL

3.    Doamna consilier ZORKOCZY JULIA

4.    Doamna consilier DINU MARIA MIRELA

5.    Domnul consilier CAMPEANU REMUS CĂTĂLIN

Se fac propuneri pentru desemnarea președintelui și a secretarului comisiei.

Domnul Pieptea Cornel propune pe domnul Georgescu Bogdan în funcția de președinte al Comisiei de validare.

Domnul Pieptea Cornel propune pe domnul Câmpeanu Cătălin în funcția, de secretar al Comisiei de validare.

Se trece la votarea președintelui Comisiei de validare.

Cine este pentru propunerea ca domnul Georgescu Bogdan să

dețină funcția de președinte?

Unanimitate, a fost ales președinte al Comisiei de validare domnul Georgescu Bogdan

Se trece la votarea secretarului Comisiei de validare.

Cine este pentru propunerea ca domnul Câmpeanu Cătălin să

dețină funcția de secretar?

J    J