Hotărârea nr. 68/2012

HOTARAREnr. 68 din 2012-04-06 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA COOPERAREA, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6, CU ASOCIATIA AHAVA, IN VEDEREA FINANTARII SI IMPLEMENTARII IN COMUN A PROIECTULUI "SPITAL SOCIAL SFANTUL NECTARIE"

Consiliul General al Municipiului București


privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la cooperarea, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu Asociația ÂHAVA, în vederea finanțării și implementării în comun a Proiectului „Spital Social Sfântul Nectarie”

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2), și art. 81 alin. (2) lit. q), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la cooperarea, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu Asociația AHAVA, în vederea finanțării și implementării în comun a Proiectului „Spital Social Sfântul Nectarie”.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.04.2012.