Hotărârea nr. 37/2012

HOTARAREnr. 37 din 2012-02-23 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI DINCA DUMITRU SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Dincă Dumitru și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

în baza referatului Primarului General al Municipiului București și al Secretarului General al Municipiului București;

Având în vedere adresa Partidului Democrat Liberal, înregistrată la Cabinetul Secretarului General al Municipiului București cu nr. 469/6/22.02.2012 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 478/22.02.2012, prin care se comunică faptul că domnul Dincă Dumitru a fost exclus din Partidul Democrat Liberal și se solicită vacantarea postului deținut de acesta în cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 9 alin. (2) lit. hA1), art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului Dincă Dumitru, ca urmare a pierderii calității de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales și se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.02.201.2;

.AINTE DE ȘEDINȚĂ


//—


ȘECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tu dorirea
Bucure 23/02.2012

Nr. 37


plaiul Independentei Nr. 291-293, Cod postai: 060042,

sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro