Hotărârea nr. 231/2012

HOTARAREnr. 231 din 2012-12-19 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2012 PENTRU A CONSULTA ANEXELE DATI CLIC AICI MODIFICA HCGMB NR. 66/2012


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2012

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Buget;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,, republicată, cu modificările și completările ulterioare;    .

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se rectifică bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2012, astfel:

-    bugetul local: la venituri și cheltuieli cu suma de - 370.243,54 mii lei conform anexa 1.1.1;

-    bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții: la venituri și la cheltuieli cu

suma de - 24.148 mii lei conform anexa 1.1.2.    .


.’SCuîiCc. DUCjCiEJS Șl USiGtS QG


investiții


aprobare penii*


opisul la prezenta hotărâre care fac parte integrantă din aceasta.

Art.III Se aprobă vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiun

dezvoltare a bugetului local în sumă de 936.566,26 mii lei.

Art.IV Primarul General al Municipiului București va introduce modificările aprobate prin

prezenta hotărâre în bugetele și anexele menționate la art. I și art. II.


de


Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.12.2012.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TudorJomg.


București,19.12.2012 Nr. 231

Splaiul independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

BUGETUL PROPRIU PE ANUL 2012 - Prevederi rectificate -

RAPORT    CU

HOTĂRÂRE    I

1. Bugetul propriu al Municipiului București

1.1    Bugetul General

1.1.1    Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate

1.1.2    Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii

2. Bugetele instituțiilor

2.0    Detaliere pe instituții a sumelor aprobate în bugetul

local - centralizator

din total, bugetele instituțiilor care au suferit modificări:

2.1    Teatrul Nottara

2.2    Teatrul de Animație Țăndărică

5    5

2.3    Teatrul Masca

2.3-1    Lista obiectivelor de investiții

2.4    Opera Comica pentru Copii

2.5    Centrul de Creație, Arta si Tradiție al Municipiului București

2.6    Teatrul    Tineretului Metropolis

2.6-    1    Lista obiectivelor de investiții

2.7    Administrația Străzilor

2.7-    1    Lista obiectivelor de investiții

2.8    Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane2.9    Administrația Grădina Zoologică

2.9-    1    Lista obiectivelor de investiții

2.10    Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement

2.10-    1    Lista obiectivelor de investiții

2.11    Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale

2.11-    1    Lista obiectivelor de investiții

2.11    - Centralizator spitale -

2.11.1    - Spitalul Clinic Colentina

2.11.1-1 Lista obiectivelor de investiții

2.11.2    - Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”

2.12    Primăria Municipiului București(Bugetul propriu al

Ordonatorului principal de credite)

2.12-    1    Lista obiectivelor de investiții

2.13    Direcția Generala de Politie Locala si Control

2.13-    1    Lista obiectivelor de investiții