Hotărârea nr. 117/2012

HOTARAREnr. 117 din 2012-08-30 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRECEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 56,252 MP, SITUAT IN BD. BASARABIEI NR. 37-39, SECTOR 2 DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 175/2012


HOTĂRÂRE

privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri privind trecerea terenului în suprafață de 56,252 mp, situat în Bd. Basarabiei nr, 37- 39, sector 2 din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate a! Direcției Generale Dezvoltare și Investiții;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind prorietatea publică și regimul juridic al acesteia;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind trecerea terenului în suprafață de 56.252 mp, situat în Bd. Basarabiei nr. 37- 39, sector 2 din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului București.

(2) Terenul se-identifică potrivit planului topografic scara 1:2000, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în -ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București, din data de 30.08.2012București, 30.08.2012 NR. 117

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 5. București. România: tel.: +4021 305 55 00: www.pmb.ro'

-rl

O

O"

07

1/7

r-I

CM

01

CO

ro

O

. (O

XP

07

O

XJ*

rj    v-l

T~1

r~<

07

CO CD

O

c/7

ro

O

,1

CO

1/7

ro

07

LQ

-r

J +

co

.XP

07

LO

vn

O

O

1.0

co

P"

O

r-l

CM

O

LO

Ir r H

r! •’

CO

(O

0-

07

ro

LO

XI'

0-

r-l

LO

io

07

o

ro

r/7

;7 HJ -r-l

rH

i—i

KP

07

07

0-

r-l

r-l

r-l

1 1 "

I - '

r—1

O

}■ 1 o

0-

ol

CM

CO

07

CD

07

CM

70

0-

01

XP

CO

o

01

4J

co

CM

CM

L/7

O

O

CD

CD

co

0-

XJ1

IO

07

CO

07

rH

07

O

r—

XI*

07

CD

0-

LO

f-

r/7

ro

CO

vi

ro

O

,—,

o

xf

O

CO

07

r-l

07

CD

VJ*

CD

CD

07

07

r-l

07

1—*

CO

co

r-

o-

0-

OI

07

1/7

01

07

04

CM

O

07

ro

a>

w

Xf

xr

XP

XI*

XJ*

XI*

07

07

CO

rO

07

07

07

xP

XJ’

•<)

O

o

o

o

O

O

O

O

o

O

O

O

O

O

O

*

\D

co

co

CO-

CO

CD

CD

CD

CD

CD

CO

CO

CO

CO

co

r-l

o

iQ

IO

lo.

07

LO

LO

i/7

1/7

1/7

07

L/7

LO

LO

i/7

1/7

0J

Xt’

O-,

co

xj’

XI*

CO

CO

CM

ro

O

O

CD

r-l

CO

xr

CD

XJ’

II

Q)

LT)

r-

CD

co

.XJ'

r-

o

04

i/7

0~

r-l

CO

CD

XJ’

07

Oi

-1 ->

IV)

OI

07

O

co

07

07

LO

CO

ro

O

XJ’

07

o

0!

r-

C

’fî

O

O

•co

o

07

CO

tn

r-l

07

CM

CD

r (

o

07

1/7

q,

O

O

ol

cm

07

CO

07

«—1

O

07

07

CD

co

CD

CD

ca

H

îs

O

O

o

O

O

O

o

O

07

07

07

07

07

07

07

o

O

co

CO

ro

co

CO

CO

ro

ro

r -

0-

10

0-

0~

0-

r-

07

o

co

07

07

07

07

ro

07

07

CO

07

CO

07

07

rO

ro

0-1

O

(O

07-

.07

CO'

07

07

ro

07

07

07

07

(O

(O

ro

ro

i|

r-l

O

07

ro

0-

CO

LO

XI*

07

01

r-l

O

XJ’

07

0i

4J

CM

CM

rM

r-l

!-)

r 1

i—1

r-l

r-l

r-l

r— {

r-l

CM

07

CM

CM

M

O

07

ac

07

07

07

07

07

07

07

07

GA

r-l

07

07

07

(/)

£7

Di

CO07    cn    co    io    ro    io    «-

cn    co    co    co    co    co    ro    t~i    cm

_■    xr    vi’    xr    n    n    n

o    o    o    o    o    o    o    o    o

07    CO    <0    CD    CO    CO    <0    CO    CO

i/7    ro    ro    ro    lo    lO    io    ro    ro

07    o    r-    <--(    07    (o    co    xr

o    cn    oi    r-    cd    oj    cn    xr

<0    07    0)    CO    O    01    CD    r—I    r-l

O    rO    CD    CD    0)    07 xr

LO    0-    07    O    .—I    r-l r-l

O    O    O    rl    r-l    O C2>/O:

ro    ro    ro    ro    cd    ro ,ro.--.co

0)    ro    ro    07    07    IO/(?7 ro

OI    co    07    07    07    C’ljjo-'co