• Hotărârea 233/2012 - Municipiul București - 19.12.2012

  HOTARAREnr. 233 din 2012-12-19 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 351/2008 INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXELOR 7A SI 7B ALE HCGMB NR. 174/2010 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 232/2012 - Municipiul București - 19.12.2012

  HOTARAREnr. 232 din 2012-12-19 PRIVIND PRELUNGIREA PERIOADEI DE VALABILITATE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI COMPLETEAZA HCGMB NR. 269/2000
 • Hotărârea 231/2012 - Municipiul București - 19.12.2012

  HOTARAREnr. 231 din 2012-12-19 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2012 PENTRU A CONSULTA ANEXELE DATI CLIC AICI MODIFICA HCGMB NR. 66/2012
 • Hotărârea 230/2012 - Municipiul București - 18.12.2012

  HOTARAREnr. 230 din 2012-12-18 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA IANUARIE 2013- MARTIE 2013
 • Hotărârea 229/2012 - Municipiul București - 18.12.2012

  HOTARAREnr. 229 din 2012-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL B-DUL ALEXANDRU OBREGIA NR. 19A SI NR. 19G, SECTOR 4
 • Hotărârea 228/2012 - Municipiul București - 18.12.2012

  HOTARAREnr. 228 din 2012-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. CRISANA NR. 42, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 227/2012 - Municipiul București - 18.12.2012

  HOTARAREnr. 227 din 2012-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD)STR. ALEXANDRU LAPUSNEANU NR. 85B, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 226/2012 - Municipiul București - 18.12.2012

  HOTARAREnr. 226 din 2012-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. BUMBESTI NR. 18A, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 225/2012 - Municipiul București - 18.12.2012

  HOTARAREnr. 225 din 2012-12-18 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM P.U.Z - STR. SEBASTIAN NR. 88, SECTOR 5
 • Hotărârea 224/2012 - Municipiul București - 18.12.2012

  HOTARAREnr. 224 din 2012-12-18 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANITIC ZONAL (PUZ)- SOSEAUA BUCURESTI - PLOIESTI NR. 47A, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 223/2012 - Municipiul București - 18.12.2012

  HOTARAREnr. 223 din 2012-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. COTROCENI NR. 34, SECTOR 6, BUCURESTI
 • Hotărârea 222/2012 - Municipiul București - 18.12.2012

  HOTARAREnr. 222 din 2012-12-18 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 42/2007 PRIVIND MAJORAREA INDEMNIZATIEI MEMBRILOR COMISIILOR PENTRU APLICAREA LEGII NR. 550/2002 CONSTITUITE LA NIVELUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI SI PRIMARIILOR SECTOARELOR 1 - 6 MODIFICA HCGMB NR. 42/2007 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 208/2013
 • Hotărârea 221/2012 - Municipiul București - 18.12.2012

  HOTARAREnr. 221 din 2012-12-18 PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII DE CATRE ADMINSTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A UNOR SERVICII DE CONSULTANTA, ASISTENTA SI REPREZENTARE JURIDICA
 • Hotărârea 220/2012 - Municipiul București - 18.12.2012

  HOTARAREnr. 220 din 2012-12-18 PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII CENTRULUI DE BOLI REUMATISMALE "DR. ION STOIA" BUCURESTI, IN CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE "DR. ION STOIA" BUCURESTI
 • Hotărârea 219/2012 - Municipiul București - 18.12.2012

  HOTARAREnr. 219 din 2012-12-18 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXELOR 4, 52, 53, 56, 57, 58, 59 SI 76 ALE HOTARARII C.G.M.B. NR. 278/29.10.2010 PENTRU APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO - ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI PENTRU OBIECTIVUL "REABILITAREA A 83 STRAZI - ADMINISTRATIA STRAZILOR" MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 278/2010
 • Hotărârea 218/2012 - Municipiul București - 18.12.2012

  HOTARAREnr. 218 din 2012-12-18 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "CENTRUL DE CERCETARE TRANSLATIONALA IN PSIHIATRIE SI NEUROSTIINTE DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE 2007-2013 AXA PRIORITARA II, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2, OPERATIUNEA 2.2.1 DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CERCETARE DEZVOLTARE (CD) EXISTENTE SI CREAREA DE NOI INFRASTRUCTURI CD (LABORATOARE, CENTRE DE CERCETARE)
 • Hotărârea 217/2012 - Municipiul București - 18.12.2012

  HOTARAREnr. 217 din 2012-12-18 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SITUAT LA PARTERUL BLOCULUI M23 DIN B-DUL OCTAVIAN GOGA NR. 12, SECTOR 3 ABROGA HCGMB NR. 374/2009 SUSPENDATA DE CATRE INSTANTA CURTII DE APEL BUCURESTI SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL IN DOSARUL NR. 12550/3/2013. ANULATA PRIN SENTINTA CIVILA NR. 7430 DIN 12.11.2014 PRONUNTATA DE CATRE TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA A II-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
 • Hotărârea 216/2012 - Municipiul București - 18.12.2012

  HOTARAREnr. 216 din 2012-12-18 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI AUTORITATII MUNICIPALE DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE (AMRSP)PE ANUL 2013
 • Hotărârea 215/2012 - Municipiul București - 18.12.2012

  HOTARAREnr. 215 din 2012-12-18 PRIVIND NECESITATEA ACHIZITIONARII DE CATRE ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI A UNOR SERVICII DE ASISTENTA SI REPREZENTARE JURIDICA
 • Hotărârea 214/2012 - Municipiul București - 18.12.2012

  HOTARAREnr. 214 din 2012-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPAREA A FUNCTIILOR PUBLICE DIN PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2013
 • Hotărârea 213/2012 - Municipiul București - 18.12.2012

  HOTARAREnr. 213 din 2012-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2013
 • Hotărârea 212/2012 - Municipiul București - 18.12.2012

  HOTARAREnr. 212 din 2012-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2013
 • Hotărârea 211/2012 - Municipiul București - 18.12.2012

  HOTARAREnr. 211 din 2012-12-18 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 220/2011 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, PENTRU ANUL 2012 COMPLETEAZA HCGMB NR.220/2011 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 3/2013
 • Hotărârea 210/2012 - Municipiul București - 18.12.2012

  HOTARAREnr. 210 din 2012-12-18 PRIVIND STABILIREA PRETURILOR MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI, PENTRU ANUL 2013
 • Hotărârea 209/2012 - Municipiul București - 29.11.2012

  HOTARAREnr. 209 din 2012-11-29 PRIVIND REPARTIZAREA PE SECTOARELE MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUMELOR PENTRU FINANTAREA DREPTURILOR PRIVIND ACORDAREA DE PRODUSE LACTATE SI PANIFICATIE PENTRU ELEVII DIN INVATAMANTUL PRIMAR SI GIMNAZIAL DE STAT SI PRIVAT, PRECUM SI PENTRU COPII PRESCOLARI DIN GRADINITELE DE STAT SI PRIVATE CU PROGRAM NORMAL DE 4 ORE, CONFORM OUG NR. 61/2012 MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 40/2012
 • Hotărârea 208/2012 - Municipiul București - 29.11.2012

  HOTARAREnr. 208 din 2012-11-29 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CGMB NR. 228/28.11.2011 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE E-SANATATE IN CADRUL SPITALULUI DE BOLI CRONICE "SF. LUCA" PENTRU FACILITAREA ACCESULUI CETATENILOR LA SERVICII MEDICALE DE CALITATE" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE 2007-2013, AXA PRIORITARA III, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2, OPERATIUNEA 4 SUSTINEREA IMPLEMENTARII DE SOLUTII DE E-SANATATE SI ASIGURAREA CONEXIUNII DE BROADBAND ACOLO UNDE ESTE NECESAR
 • Hotărârea 207/2012 - Municipiul București - 29.11.2012

  HOTARAREnr. 207 din 2012-11-29 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE ATRIBUIRE PROPUSA DE CATRE "COMISIA DE EVALUARE A SITUATIILOR SOCIALE DEOSEBITE IN CARE SE GASESC CETATENII MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 206/2012 - Municipiul București - 29.11.2012

  HOTARAREnr. 206 din 2012-11-29 PRIVIND ADERAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA ORGANIZATIA MONDIALA A ORASELOR SI ADMINISTRATIILOR LOCALE IN DOMENIUL GUVERNARII ELECTRONICE (WE GO)
 • Hotărârea 205/2012 - Municipiul București - 29.11.2012

  HOTARAREnr. 205 din 2012-11-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA COOPERAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 CU ASOCIATIA "CENTRUL CRESTIN BUCURESTI" IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "CENTRUL PILOT MULTIFUNCTIONAL ROMANIA KIDS"
 • Hotărârea 204/2012 - Municipiul București - 29.11.2012

  HOTARAREnr. 204 din 2012-11-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE
 • Hotărârea 203/2012 - Municipiul București - 29.11.2012

  HOTARAREnr. 203 din 2012-11-29 PRIVIND DECLARAREA CA BUNURI APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC A UNOR TERENURI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI SI TRANSMITEREA ACESTORA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 MODIFICA SI COMPLETEAZA ANEXA LA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 202/2012 - Municipiul București - 29.11.2012

  HOTARAREnr. 202 din 2012-11-29 PRIVIND APROBAREA MEMORANDUMULUI AVAND CA OBIECTIV REALIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN MUNICIPIUL BUCURESTI - PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE PRIN INTERMEDIUL UNUI SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICA
 • Hotărârea 201/2012 - Municipiul București - 29.11.2012

  HOTARAREnr. 201 din 2012-11-29 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2012 PENTRU A CONSULTA ANEXELE DATI CLIC AICI MODIFICA HCGMB NR. 66/2012
 • Hotărârea 200/2012 - Municipiul București - 29.11.2012

  HOTARAREnr. 200 din 2012-11-29 PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 352/22.10.2009 COMPLETEAZA HCGMB NR. 352/2009
 • Hotărârea 199/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 199 din 2012-10-31 PRIVIND NUMIREA UNUI REPREZENTANT IN COMISIA MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR ABROGA HCGMB NR. 291/2007 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 110/2015
 • Hotărârea 198/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 198 din 2012-10-31 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRII IN COMISIA DE EVALUARE A OFERTELOR SI COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PRIVIN CONCESIONAREA TERENURILOR, DESTINATE CONSTRUIRII, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT/PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 237/2009 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 191/2016
 • Hotărârea 197/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 197 din 2012-10-31 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII NR. 159/2012 PRIVIND INTEGRAREA TARIFARA PENTRU SISTEMUL DE TRANSPORT PUBLIC DIN MUNICIPIUL BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 159/2012
 • Hotărârea 196/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 196 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ - STR.GLICINELOR NR. 1-3C, 3C-7C, 2-14, 18-26, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 195/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 195 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL B-DUL BUCURESTII NOI NR.166A - 166B (FOST NR. 166), SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 194/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 194 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL P.U.Z. - STR. GARA HERASTRAU NR.4, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 193/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 193 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) MODIFICARE PUZ - ANSAMBLUL A.N.L. "HENRI COANDA" - DRUMUL NISIPOASA, SECTORUL 1 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 135/2013
 • Hotărârea 192/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 192 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1-DN7 SI A2 (KM. 23+600 - KM. 55+520)
 • Hotărârea 191/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 191 din 2012-10-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTOTULUI 3 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INFIINTAREA UNEI ASOCIATII DE DEZVOLATARE INTERCOMUNITARA IMPREUNA CU UNITATILE ADMINISTRATIV - TERITORIALE LIMITROFE, RESPECTIV COMUNELE GLINA, CERNICA, ORASELE PANTELIMON SI POPESTI - LEORDENI, PENTRU FURNIZAREA IN COMUN A SERVICIILOR DE INTERES LOCAL
 • Hotărârea 190/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 190 din 2012-10-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTOTULUI 3 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA SAU COOPERAREA CU AUTORITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE DIN REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV PENTRU A CREA UN FORUM EUROPEAN EDUCATIONAL PENTRU MANAGEMENT SCOLAR AL REGIUNII BUCURESTI - ILFOV
 • Hotărârea 189/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 189 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI COMISIEI DE SELECTIE SI A ANUNTURILOR PUBLICE PENTRU EVALUAREA/SELECTIA PREALABILA IN VEDEREA NUMIRII MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA REGIILE AUTONOME DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI LA SOCIETATILE COMERCIALE LA CARE MUNICIPALITATEA ESTE ACTIONAR UNIC, MAJORITAR SAU LA CARE DETINE CONTROLUL SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 207/2013 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 57/2015
 • Hotărârea 188/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 188 din 2012-10-31 PRIVIND CONTINUAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMETUL LUCRARII DE UTULITATE PUBLICA "ARTERA DE CIRCULATIE INTRE B-DUL DOAMNA GHICA SI B-DUL CHISINAU", IN VEDEREA FINALIZARII LUCRARILOR DE INTERES LOCAL MODIFICA HCGMB NR. 9/2004
 • Hotărârea 187/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 187 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "ASIGURARE AGENT TERMIC CALDURA SI APA CALDA LA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ACADEMICIAN NICOLAE CAJAL"
 • Hotărârea 186/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 186 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ASOCIATIA"AGENTIA ADVENTISTA PENTRU DEZVOLTARE, REFACERE SI AJUTOR" - ADRA ROMANIA, IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN A PROIECTULUI PRIVIND SUSTINEREA "CENTRULUI DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA A VICTIMELOR VIOLENTEI - CASA ADRA
 • Hotărârea 185/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 185 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, FUNDATIA CRUCEA ALB-GALBENA SI ASOCIATIA DE AJUTOR MUTUAL BUCURESTI IN VEDEREA ASIGURARII CONTINUITATII PROIECTULUI "CENTRUL PILOT DE COORDONARE A SERVICIILOR DE INGRIJIRI LA DOMICILIU DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 184/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 184 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CALITATE DE PARTENER LA PROIECTUL "SERVICII INTEGRATE DE FORMARE PENTRU ASISTENTA SOCIALA A PERSOANELOR VULNERABILE PENTRU INTEGRAREA ACESTORA PE PIATA MUNCII"(CONTRACT DE FINANTARE POSDRU/96/6.2/S/62487)
 • Hotărârea 183/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 183 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CALITATE DE COORDONATOR AL PROIECTELOR "MUNCA SOCIALA STRADALA SI DE PROXIMITATE: ADAPTAREA LA REALITATE" SI "DREPTUL LA DREPTURI"
 • Hotărârea 182/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 182 din 2012-10-31 PRIVIND INCHEIEREA UNOR CONTRACTE SUBSECVENTE LA ACORDURILE CADRU INCHEIATE DE MUNICIPIUL BUCURESTI PENTRU ACHIZITIONAREA DE SERVICII JURIDICE
 • Hotărârea 181/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 181 din 2012-10-31 PENTRU ATRAGEREA DE FINANTARI DIN SPONSORIZARI SI DONATII SI FOLOSIREA FINANTARILOR IN DEZVOLTAREA UNOR PROIECTE DE INTERES PUBLIC GENERAL , IN DOMENIUL RELATIILOR PUBLICE SI INFORMARII PUBLICE
 • Hotărârea 180/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 180 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BUCURESTI LA PROIECTUL EUROPEAN URBIQUITOUS "MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI URBAN PRIN ACCESIBILIZAREA PRETUTINDENI A INFORMATIEI"
 • Hotărârea 179/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 179 din 2012-10-31 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII INTELEGERII PRIETENESTI DE INFRATIRE SI COOPERARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI(ROMANIA) SI DISTRICTUL BEYOGLU - ISTANBUL(TURCIA)
 • Hotărârea 178/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 178 din 2012-10-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA NEGOCIERII TERMENILOR SI CONDITIILOR UNUI MEMORANDUM AVAND CA OBIECTIV REALIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN MUNICIPIUL BUCURESTI- PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE PRIN INTERMEDIUL UNUI SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICA, CU MINISTERUL ECONOMIEI SI MEDIULUI DE AFACERI
 • Hotărârea 177/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 177 din 2012-10-31 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN SITUAT IN CALEA GRIVITEI NR. 100-102, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 1500 MP, TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, NECESAR REALIZARII UNUI IMOBIL CU DESTINATIA DE BIROURI, SERVICII, HOTEL, COMERT, LOCUINTE, SERVICII BANCARE, MULTIPLEX-CINEMA
 • Hotărârea 176/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 176 din 2012-10-31 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 A HOTARARII C.G.M.B. NR. 45/2011 PRIVIND ACCEPTAREA CERERII GUVERNULUI ROMANIEI PENTRU TRECEREA LOCUINTELOR PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII, CARTIER TONITZA - ZONA I, SOS. VITAN - BARZESTI NR. 20 (FOSTA OLTENITEI NR. 219), BLOC Z.I. 1, SECTOR 4, DIN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI MODIFICA HCGMB NR. 186/2008 MODIFICA ANEXA NR. 1 A HCGMB NR. 45/2011
 • Hotărârea 175/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 175 din 2012-10-31 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 117/2012 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRECEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 52.358 MP, SITUAT IN BD. BASARABIEI NR. 37-39, SECTOR 2 DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 117/2012
 • Hotărârea 174/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 174 din 2012-10-31 PRIVIND ACHIZITIA BUSTULUI - EFIGIE AL REGELUI MIHAI I AL ROMANIEI IN PIATETA REGELUI SI REDISTRIBUIREA SUMEI APROBATE PENTRU ALEGERILE LOCALE SI NEUTILIZATE DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2012 MODIFICA HCGMB NR. 66/2012
 • Hotărârea 173/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 173 din 2012-10-31 PRIVIND REDISTRIBUIREA PE SECTIUNI SI MODIFICARI IN STRUCTURA BUGETULUI PE ANUL 2012 AL UNOR INSTITUTII DE INTERES LOCAL SI VIRARI DE CREDITE BUGETARE INTRE CAPITOLE BUGETARE DE CHELTUIELI IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2012 MODIFICA HCGMB NR. 66/2012
 • Hotărârea 172/2012 - Municipiul București - 31.10.2012

  HOTARAREnr. 172 din 2012-10-31 PRIVIND INITIEREA IN REGIM DE URGENTA A PROCEDURII PENTRU ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE STRADALA SI A SERVICIULUI DE IARNA IN SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 171/2012 - Municipiul București - 02.10.2012

  HOTARAREnr. 171 din 2012-10-02 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 IN VEDEREA ACHIZITIONARII PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR. ROMANCIERILOR NR. 1, SECTOR 6, PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII COLEGIULUI TEHNIC DE POSTA SI TELECOMUNICATII "GHEORGHE AIRINEI" COMPLETEAZA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 170/2012 - Municipiul București - 02.10.2012

  HOTARAREnr. 170 din 2012-10-02 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SEDINTA DE INDATA DIN DATA DE 02.10.2012
 • Hotărârea 169/2012 - Municipiul București - 28.09.2012

  HOTARAREnr. 169 din 2012-09-28 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 1.000 MII LEI DIN FONDUL DE REZERVA LA DISPOZITIA AUTORITATILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI IN BUGETUL PE ANUL 2012 CATRE MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA PENTRU SUSTINEREA ECHIPEI LOCALE DE HANDBAL FEMININ OLTCHIM RAMNICU VALCEA MODIFICA HCGMB NR. 66/2012
 • Hotărârea 168/2012 - Municipiul București - 28.09.2012

  HOTARAREnr. 168 din 2012-09-28 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATETA REGELUI SPATIULUI PUBLIC SITUAT LA INTERSECTIA STRAZII ION MINCU CU SOSEAUA KISELEFF, SECTOR 1
 • Hotărârea 167/2012 - Municipiul București - 28.09.2012

  HOTARAREnr. 167 din 2012-09-28 PRIVIND TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR TRUSE DE PRIM-AJUTOR, CATRE CETATENII LOCATARI SAU PROPRIETARI AI IMOBILELOR CUPRINSE IN LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC CARE PREZINTA PERICOL PUBLIC, PRIN REPREZENTANTII LEGALI AI ASOCIATIILOR DE LOCATARI SAU DE PROPRIETARI
 • Hotărârea 166/2012 - Municipiul București - 28.09.2012

  HOTARAREnr. 166 din 2012-09-28 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZATIEI ANUALE A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI LA ASOCIATIA METROPOLIS-CGLU
 • Hotărârea 165/2012 - Municipiul București - 28.09.2012

  HOTARAREnr. 165 din 2012-09-28 PRIVIND RETRAGEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN CADRUL ASOCIATIEI EUROCITIES
 • Hotărârea 164/2012 - Municipiul București - 28.09.2012

  HOTARAREnr. 164 din 2012-09-28 PRIVIND PUNEREA IN EXECUTARE A DECIZIEI CIVILE NR. 3055/2011, IREVOCABILA, A CURTII DE APEL BUCURESTI-SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL REFERITOARE LA ATRIBUIREA IN PROPRIETATE, FARA PLATA, DOMNULUI GRIGORE TOMESCU A UNUI LOC DE VECI IN CIMITIRUL VEST DOMNESTI MODIFICA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 163/2012 - Municipiul București - 28.09.2012

  HOTARAREnr. 163 din 2012-09-28 PENTRU COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 128/2011 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR ACHIZITIONATE SAU CONSTRUITE DIN FONDURI PROPRII ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI, PROPUSA DE CATRE COMISIA DE EVALUARE A SITUATIILOR SOCIALE DEOSEBITE IN CARE SE GASESC CETATENII MUNICIPIULUI BUCURESTI, SOLICITANTI DE LOCUINTE SOCIALE COMPLETEAZA HCGMB NR. 128/2011
 • Hotărârea 162/2012 - Municipiul București - 28.09.2012

  HOTARAREnr. 162 din 2012-09-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI AUTORITATII MUNICIPALE DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE (AMRSP) PE ANUL 2012
 • Hotărârea 161/2012 - Municipiul București - 28.09.2012

  HOTARAREnr. 161 din 2012-09-28 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSULUI DE PROIECTE DE MANAGEMENT, PRECUM SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A EVALUARII MANAGEMENTULUI LA INSTITUTIILE PUBLICE DE CULTURA DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 110/2010 ART.3 ALIN 2 DIN ANEXA NR.1 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 5/2013
 • Hotărârea 160/2012 - Municipiul București - 28.09.2012

  HOTARAREnr. 160 din 2012-09-28 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE TRANSMITERE A UNOR SUPRAFETE CONSTRUITE DE 10,369 MP, DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA REALIZARII UNOR PARCAJE SI SPATII PUBLICE
 • Hotărârea 159/2012 - Municipiul București - 28.09.2012

  HOTARAREnr. 159 din 2012-09-28 PRIVIND INTEGRAREA TARIFARA PENTRU SISTEMUL DE TRANSPORT PUBLIC DIN MUNICIPIUL BUCURESTI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 197/2012
 • Hotărârea 158/2012 - Municipiul București - 28.09.2012

  HOTARAREnr. 158 din 2012-09-28 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "RECONFIGURARE INTERSECTIE SOS. PANTELIMON-BD. CHISINAU SI PASAJ RUTIER DENIVELAT SUBTERAN
 • Hotărârea 157/2012 - Municipiul București - 28.09.2012

  HOTARAREnr. 157 din 2012-09-28 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 186/2008 PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 156/2012 - Municipiul București - 28.09.2012

  HOTARAREnr. 156 din 2012-09-28 PRIVIND APROBAREA EXPROPIERII IMOBILULUI RAMAS DE EXPROPIAT, A PROPRIETARILOR SI A SUMEI AFERENTE DESPAGUBIRII IN CADRUL PROCEDURILOR DE EXPROPIERE A IMOBILELOR IN VEDEREA CONTINUARII SI FINALIZARII LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "DUBLAREA DIAMETRALEI N-S PE TRONSONUL BUZESTI-BERZEI-VASILE PARVAN, ETAJ 1 DIN TRONSONUL BUZESTI-BERZEI-VASILE PARVAN - B.P. HASDEU - URANUS- CALEA RAHOVEI"
 • Hotărârea 155/2012 - Municipiul București - 28.09.2012

  HOTARAREnr. 155 din 2012-09-28 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 35/28.02.2011 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA"STRAPUNGERE BD. NICOLAE GRIGORESCU- SPLAI DUDESCU", IN VEDEREA CONTINUARII SI FINALIZARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL SI APROBAREA SUMEI GLOBALE ESTIMATE A DESPAGUBIRILOR COMPUSA DIN VALORILE INDIVIDUALE AFERENTE ACESTORA MODIFICA HCGMB NR. 35/2011
 • Hotărârea 154/2012 - Municipiul București - 28.09.2012

  HOTARAREnr. 154 din 2012-09-28 PRIVIND MAJORAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2012 CU SUME ALOCATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SANATATII PENTRU FINANTAREA ACHIZITIONARII DE APARATURA MEDICALA DE URGENTA SI MODIFICARI IN STRUCTURA VENITURILOR BUGETULUI PE SECTIUNI MODIFICA HCGMB NR. 66/2012
 • Hotărârea 153/2012 - Municipiul București - 28.09.2012

  HOTARAREnr. 153 din 2012-09-28 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 28.09.2012-27.12.2012
 • Hotărârea 152/2012 - Municipiul București - 04.09.2012

  HOTARAREnr. 152 din 2012-09-04 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI VA FI ALCATUIT DIN CINCI MEMBRI, PANA LA DATA NUMIRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE O.U.G. NR.109/2011 PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA A INTREPRINDERILOR PUBLICE.
 • Hotărârea 151/2012 - Municipiul București - 04.09.2012

  HOTARAREnr. 151 din 2012-09-04 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI VA FI ALCATUIT DIN CINCI MEMBRI, PANA LA DATA NUMIRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE O.U.G. NR.109/2011 PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA A INTREPRINDERILOR PUBLICE.
 • Hotărârea 150/2012 - Municipiul București - 04.09.2012

  HOTARAREnr. 150 din 2012-09-04 SE CONSTITUIE COMISIA DE SELECTIE, FORMATA DIN 5 MEMBRI, SPECIALISTI IN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE, PENTRU A INTREPRINDE TOATE DEMERSURILE LEGALE SI ADMINISTRATIVE IN VEDEREA ORGANIZARII PROCEDURII DE EVALUARE/SELECTIE PREALABILA PENTRU NUMIREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA REGIILE AUTONOME DE INTERES LOCAL ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA REGIILE AUTONOME DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI SI LA SOCIETATILE COMERCIALE LA CARE MUNICIPALITATEA ESTE ACTIONAR UNIC, MAJORITAR SAU LA CARE DETINE CONTROLUL, DUPA CAZ. SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 212/2013 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 90/2014
 • Hotărârea 149/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 149 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA UNEI/UNOR FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE SI/SAU EXTERNE IN VEDEREA TOTALA DE PANA LA 800.000.000 EURO SAU ECHIVALENT IN LEI, IN VEDEREA RESTRUCTURARII DATORIEI IN VALOARE DE PANA LA 500.000.000 EURO SI REALIZAREA DE INVESTITII
 • Hotărârea 148/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 148 din 2012-08-30 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIILOR CU DESTINATIA DE "PUNCT DE PRIM AJUTOR" SITUATE IN INCINTA STADIONULUI NATIONAL LIA MANOLIU, DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI, AGREMENT BUCURESTI IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 147/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 147 din 2012-08-30 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIULUI CU DESTINATIA DE "PUNCT DE PRIM AJUTOR" SITUAT IN PASAJUL UNIVERSITATII DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR BUCURESTI IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
 • Hotărârea 146/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 146 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI CA URMARE A PRELUARII ANSAMBLULUI DE ATRIBUTII SI COMPETENTE EXERCITATE DE MINISTERUL SANATATII CU PRIVIRE LA ASISTENTA MEDICALA SI MEDICINA DENTARA DIN UNITATILE DE INVATAMANT PUBLIC PRESCOLAR, SCOLAR SI UNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL BUCURESTI ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 145/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 145 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) - BDUL BUCURESTII NOI NR. 50, SECTOR 1
 • Hotărârea 144/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 144 din 2012-08-30 PRIVIND REINCADRAREA PE SECTIUNI A UNOR SUME IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2012, CORESPUNZATOR CLASIFICATIEI BUGETARE
 • Hotărârea 143/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 143 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI SI A DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, STRADA MIHAI VODA NR. 15, SECTOR 5
 • Hotărârea 142/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 142 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI SI A DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, P-TA PACHE PROTOPOPESCU NR. 11, SECTOR 2
 • Hotărârea 141/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 141 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, STR. FRANCEZA NR. 9, SECTOR 3
 • Hotărârea 140/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 140 din 2012-08-30 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA, PE TERMEN LIMITAT CATRE ASOCIATIA FOSTILOR DETINUTI POLITICI DIN ROMANIA - A.F.D.P.R., A IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. MANTULEASA NR. 10, SECTOR 3
 • Hotărârea 139/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 139 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII " CENTRU DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI" (CRESA) SITUAT IN STR. SOLDAT GRIGORE RADUCANU, NR. 3, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 138/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 138 din 2012-08-30 PENTRU MODIFICAREA CODURILOR CAEN 5530 SI 5540 DIN HOTARAREA CGMB NR. 405/2009 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 137/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 137 din 2012-08-30 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA TEMPORARA A IMOBILULUI DIN STR. GENERAL BERTHELOT NR. 90, SECTOR 1 PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII INSTITUTIEI PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 35/2014
 • Hotărârea 136/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 136 din 2012-08-30 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI IN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM SI DE AMENAJARE A TERITORIULUI CE INTRA IN COMPETENTA DE APROBARE A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 135/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 135 din 2012-08-30 PENTRU APROBAREA REALIZARII STUDIULUI DE FEZABILITATE PRIVIND PROGRAMUL MULTIANUAL INTEGRARE SI DEZVOLTARE INFORMATICA A ACTIVITATILOR ECONOMICO - FINANCIARE ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INSTITUTIILOR DE SUBORDONARE LOCALA.
 • Hotărârea 134/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 134 din 2012-08-30 SE APROBA REALIZAREA PROGRAMULUI MULTIANUAL "PINACOTECA MUNICIPIULUI BUCURESTI".
 • Hotărârea 133/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 133 din 2012-08-30 PRIVIND REALIZAREA PROIECTULUI CULTURAL "BUCURESTII LUI CARAGIALE"
 • Hotărârea 132/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 132 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. N. TONITZA NR. 7-9, SPLAIUL INDEPENDENTEI, SECTOR 3
 • Hotărârea 131/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 131 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENETRATIE SPLAIUL INDEPENDENTEI - CIUREL - AUTOSTRADA BUCURESTI - PITESTI SE PRELUNGESTE SUSPENDAREA H.C.G.M.B. NR. 131/2012 PRIN SENTINTA CIVILA NR. 7136/04.11.2014 PRONUNTATA DE TRIBUNALUL BUCURESTI-SECTIA A IX-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, PANA LA SOLUTIONAREADEFINITIVA SI IREVOCABILA A CAUZEI FORMULATA IN DOSARUL 15483/3/2013 SE ANULEAZA H.C.G.M.B. NR. 131/30.08.2012 PRIVIND APROBAREA PUZ PENETRATIE SPLAIUL INDEPENDENTEI-CIUREL-AUTOSTRADA BUCURESTI PITESTI.
 • Hotărârea 130/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 130 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2012
 • Hotărârea 129/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 129 din 2012-08-30 PENTRU APROBAREA "PLANULUI COMITETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SITUATII DE URGENTA PE ANUL 2012" PRIVIND ASIGURAREA RESURSELOR UMANE, MATERIALE SI FINANCIARE NECESARE GESTIONARII SITUATIILOR DE URGENTA
 • Hotărârea 128/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 128 din 2012-08-30 PENTRU COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 128/2011 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR ACHIZITIONATE SAU CONSTRUITE DIN FONDURI PROPRII ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI, PROPUSA DE CATRE COMISIA DE EVALUARE A SITUATIILOR SOCIALE DEOSEBITE IN CARE SE GASESC CETATENII MUNICIPIULUI BUCURESTI, SOLICITANTI DE LOCUINTE SOCIALE
 • Hotărârea 127/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 127 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI PE ANUL 2011 PRIVIND STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PROGRAMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A CALITATII AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 126/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 126 din 2012-08-30 PENTRU MODIFICAREA ART. 117 PUNCTUL NR. 1 DIN ANEXA NR. 3 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 174/2010 PRIVIND REDUCEREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI SI APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL, A APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CGMB SI A SERVICIILOR/INSTITUTIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI, CONFORM PREVEDERILOR ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 63/2010 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII NR. 273/2006 PRIVIND FINANTELE PUBLICE LOCALE, PRECUM SI PENTRU STABILIREA UNOR MASURI FINANCIARE
 • Hotărârea 125/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 125 din 2012-08-30 PRIVIND TRANSMITEREA CATRE CENTRUL MILITAR ZONAL BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN STR. ICOANEI NR. 27, SECTOR 2, IN FOLOSINTA GRATUITA, PE TERMEN DE 20 DE ANI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 46/2014 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 230/2017
 • Hotărârea 124/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 124 din 2012-08-30 PENTRU PUNEREA IN APLICARE A ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 16/2011 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 20/1994, PRIVIND MASURI PENTRU REDUCEREA RISCULUI SEISMIC AL CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, IN VEDEREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PRIVIND EXPERTIZA TEHNICA A LOCUINTELOR PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE
 • Hotărârea 123/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 123 din 2012-08-30 PENTRU PUNEREA IN APLICARE A ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 16/2011 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 20/1994, PRIVIND MASURI PENTRU REDUCEREA RISCULUI SEISMIC AL CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, IN VEDEREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE INTERVENTIE LA SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 122/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 122 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE MASURI PENTRU IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU CONSUMATORII FINALI DE ENERGIE DIN INSTITUTIILE PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 121/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 121 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA ELABORARII UNUI STUDIU DE FUNDAMENTARE CARE SA PROSPECTEZE POSIBILITATEA DEMARARII UNUI PROIECT DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT REFERITOR LA GESTIUNEA SERVICIILOR ENERGETICE AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 120/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 120 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI - REGIMUL DE AMPLASARE A STATIILOR DE DISTRIBUTIE A CARBURANTILOR PENTRU ALIMENTAREA AUTOVEHICULELOR IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 195/2004 ANEXELE NR. 1 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 6/2013
 • Hotărârea 119/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 119 din 2012-08-30 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRANSMITEREA BUNURILOR IMOBILE CU TERENUL AFERENT AMPLASAMENTULUI "ESPLANADA", SITUAT IN BDUL UNIRII, SECTOR 3, BUCURESTI, DIN PROPRIETATEA PRIVATA A STATULUI IN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 38/2014
 • Hotărârea 118/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 118 din 2012-08-30 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRECEREA CONSTRUCTIE SI A TERENULUI AFERENT IN COTA INDIVIZA, SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 22-24, SECTOR 3 DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SI ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME " ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT" IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 298/2017
 • Hotărârea 117/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 117 din 2012-08-30 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRECEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 56,252 MP, SITUAT IN BD. BASARABIEI NR. 37-39, SECTOR 2 DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 175/2012
 • Hotărârea 116/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 116 din 2012-08-30 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR. 94 A HOTARARII C.G.M.B. NR. 28/01.02.2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE STRAZI - ADMINISTRATIA STRAZILOR"
 • Hotărârea 115/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 115 din 2012-08-30 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR. 17 A HOTARARII C.G.M.B. NR. 376/25.11.2008 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU REABILITAREA A 31 DE STRAZI, 2 PODURI SI UN PASAJ RUTIER
 • Hotărârea 114/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 114 din 2012-08-30 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI 8 A HOTARARII C.G.M.B. NR. 376/25.11.2008 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU REABILITAREA A 31 DE STRAZI, 2 PODURI SI UN PASAJ RUTIER
 • Hotărârea 113/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 113 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA MASURILOR PRIORITARE 2012-2015 SI A LISTEI DE INVESTITII PRIORITARE 2012-2015 SI PE TERMEN LUNG, PARTE INTEGRANTA A MASTER PLANULUI SISTEMULUI DE CANALIZARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, STUDIULUI DE FEZABILITATE AFERENT PROIECTULUI " FINALIZAREA STATIEI DE EPURARE GLINA, REABILITAREA PRINCIPALELOR COLECTOARE DE CANALIZARE SI A CANALULUI COLECTOR DAMBOVITA (CASETA)", PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI ETAPEI 1 A PROIECTULUI " FINALIZAREA STATIEI DE EPURARE GLINA, REABILITAREA PRINCIPALELOR COLECTOARE DE CANALIZARE SI A CANALULUI COLECTOR DAMBOVITA (CASETA)", CO-FINANTARII OBIECTIVELOR DE INVESTITII PENTRU ETAPA 1 A PROIECTULUI " FINALIZAREA STATIEI DE EPURARE GLINA, REABILITAREA PRINCIPALELOR COLECTOARE DE CANALIZARE SI A CANALULUI COLECTOR DAMBOVITA (CASETA)" SI APROBAREA CONTRACTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE EXTERNE DE LA INSTITUTII FINANCIARE INTERNATIONALE, IN VALOARE DE 59.566.682 EURO, PENTRU COFINANTAREA ETAPEI 1 A PROIECTULUI " FINALIZAREA STATIEI DE EPURARE GLINA, REABILITAREA PRINCIPALELOR COLECTOARE DE CANALIZARE SI A CANALULUI COLECTOR DAMBOVITA (CASETA)" SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 143/2013 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 73/2014 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 214/2014 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 376/2016
 • Hotărârea 112/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 112 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA EXTINDERII ACTIVITATII AUTORITATII MUNICIPALE DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE (AMRSP)IN DOMENIUL TUTUROR SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE DIN RASPUNDEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 95/2014 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 188/2017
 • Hotărârea 111/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 111 din 2012-08-30 PRIVIND DESFIINTAREA UNITATII DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI - ISPA DIN CADRUL DIRECTIEI DE MEDIU
 • Hotărârea 110/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 110 din 2012-08-30 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 4.000 MII LEI DIN FONDUL DE REZERVA LA DISPOZITIA AUTORITATILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN BUGETUL PE ANUL 2012 PENTRU CENTRUL DE PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIONALE SI SPORTIVE PENTRU COPII SI TINERET BUCURESTI
 • Hotărârea 109/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 109 din 2012-08-30 PRIVIND COLECTAREA SEPARATA A DESEURILOR DE CATRE PERSOANELE FIZICE SI ASOCIATIILE DE LOCATARI/PROPRIETARI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 108/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 108 din 2012-08-30 PRIVIND ATINGEREA TINTELOR DE REDUCERE A DEPOZITARII DESEURILOR MUNICIPALE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 107/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 107 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA PERMISULUI DE LUCRU PENTRU VEHICULELE CARE COLECTEAZA DESEURILE MENAJERE DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 106/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 106 din 2012-08-30 PRIVIND MODIFICAREA POZITIEI ''SISTEM DE MANAGEMENT AL SITUATIILOR DE URGENTA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI'' DIN LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII APROBATA PENTRU ANUL 2012, ANEXA 2.38-1 LA HOTARAREA C.G.M.B NR. 66/2012 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 105/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 105 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA LISTEI IMOBILELOR RAMASE DE EXPROPRIAT, A LISTEI PROPRIETARILOR SI A SUMELOR INDIVIDUALE AFERENTE DESPAGUBIRILOR IN CADRUL PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A IMOBILELOR IN VEDEREA CONTINUARII SI FINALIZARII LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "SUPRALARGIRE SOSEAUA PIPERA"
 • Hotărârea 104/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 104 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA LISTEI IMOBILELOR RAMASE DE EXPROPRIAT, A LISTEI PROPRIETARILOR SI A SUMELOR INDIVIDUALE AFERENTE DESPAGUBIRILOR IN CADRUL PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A IMOBILELOR IN VEDEREA CONTINUARII SI FINALIZARII LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "DUBLAREA DIAMETRALEI N-S PE TRONSONUL BUZESTI-BERZEI-VASILE PARVAN, ETAPA 1 DIN TRONSONUL BUZESTI-BERZEI-VASILE PARVAN-B.P.HASDEU-URANUS-CALEA RAHOVEI"
 • Hotărârea 103/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 103 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 102/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 102 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILORTEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "INCHIDERE INELUL MEDIAN DE CIRCULATIE LA ZONA NORD/AUTOSTRADA URBANA - TRONSON LACUL MORII - SOSEAUA COLENTINA"
 • Hotărârea 100/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 100 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE CENTRALIZATE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI-ACTIVITATEA PROPRIE - PE ANUL 2011
 • Hotărârea 99/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 99 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2011
 • Hotărârea 98/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 98 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE CENTRALIZATE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI-ACTIVITATEA PROPRIE- PE ANUL 2010
 • Hotărârea 97/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 97 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2010
 • Hotărârea 96/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 96 din 2012-08-30 PRIVIND VALIDAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 115/2013 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 197/2013 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 279/2014 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 26/2015 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 117/2015 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 137/2015 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 154/2015 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 262/2015 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 44/2016 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 63/2016 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 136/2016 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 345/2016
 • Hotărârea 95/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 95 din 2012-08-30 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZNTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA CONSTITUITA LA NIVELUL INSPECTORATULUI SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 94/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 94 din 2012-08-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE CONDUCERE AL AUTORITATII METROPOLITANE DE TRANSPORT BUCURESTI
 • Hotărârea 93/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 93 din 2012-08-30 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN COMISIA DE VANZARE SI COMISIA DE CONTESTATIE , PENTRU VANZAREA SPATIILOR PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI SAU A UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, PRECUM SI A SPATIILOR IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATI CONEXE ACTULUI MEDICAL, ORGANIZATA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU APLICAREA O.U.G. NR. 68/2008 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 193/2016
 • Hotărârea 92/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 92 din 2012-08-30 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI TITULARI SI SUPLEANTI IN COMISIA DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR PENTRU PERSOANELE EXPROPRIATE PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA
 • Hotărârea 91/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 91 din 2012-08-30 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI TITULARI SI SUPLEANTI IN COMISIA DE ANALIZA A DOSARELOR SOLICITANTILOR DE LOCUINTE SOCIALE SI DE SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA BENEFICIARI AI LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 90/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 90 din 2012-08-30 PRIVIND DESEMNAREA A SASE CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRI IN AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA PRIN HCGMB NR. 26/2015 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 117/2015 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 257/2016
 • Hotărârea 89/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 89 din 2012-08-30 PRIVIND DELEGAREA UNUI MEMBRU AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CALITATE DE PRESEDINTE AL COMISIEI DE SOLUTIONARE A INTIMPINARILOR FORMULATE DE PROPRIETARII SAU TITULARII ALTOR DREPTURI REALE ASUPRA IMOBILELOR IN CAUZA PROPUSE PENTRU EXPROPIERE PRECUM SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 57/28.02.2011
 • Hotărârea 88/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 88 din 2012-08-30 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI TITULARI SI SUPLEANTI IN COMISIA DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR PENTRU PERSOANELE EVACUATE SAU AFLATE IN CURS DE EVACUARE DIN ZONA PILOT A DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 196/2016
 • Hotărârea 87/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 87 din 2012-08-30 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI TITULARI SI SUPLEANTI IN COMISIA DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR PENTRU PERSOANELE DIN IMOBILELE CE VOR FI SUPUSE LUCRARILOR DE CONSOLIDARE
 • Hotărârea 86/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 86 din 2012-08-30 PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 77/2012 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 85/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 85 din 2012-08-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLATARE INTERCOMUNITARA BUCURESTI-ILFOV (ADIBI) SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 215/2013 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 46/2016
 • Hotărârea 84/2012 - Municipiul București - 30.08.2012

  HOTARAREnr. 84 din 2012-08-30 PRIVIND DESEMNAREA A TREI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRI IN COMISIA PENTRU INDRUMAREA SI SUPRAVEGHEREA COMISIILOR ORGANIZATE LA NIVEL DE SECTOARE PENTRU APLICAREA LEGII NR. 550/2002 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 208/2013 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 189/2016
 • Hotărârea 83/2012 - Municipiul București - 11.07.2012

  HOTARAREnr. 83 din 2012-07-11 SE VALIDEAZA MANDATUL DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI PIRVU GABRIEL.
 • Hotărârea 82/2012 - Municipiul București - 11.07.2012

  HOTARAREnr. 82 din 2012-07-11 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI VOICU MIHAI
 • Hotărârea 81/2012 - Municipiul București - 11.07.2012

  HOTARAREnr. 81 din 2012-07-11 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI BOAJA MINICA
 • Hotărârea 80/2012 - Municipiul București - 11.07.2012

  HOTARAREnr. 80 din 2012-07-11 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI PARASCHIV GIGEL SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 79/2012 - Municipiul București - 11.07.2012

  HOTARAREnr. 79 din 2012-07-11 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI MANASTIREANU VLADIMIR ALEXANDRU SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 78/2012 - Municipiul București - 11.07.2012

  HOTARAREnr. 78 din 2012-07-11 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI NEGOITA ROBERT SORIN SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 77/2012 - Municipiul București - 11.07.2012

  HOTARAREnr. 77 din 2012-07-11 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" SE MODIFICA SI SE COMPLETEAZA PRIN H.C.G.M.B. NR. 44/2013 SE COMPLETEAZA ANEXA NR. 2 PRIN HCGMB NR. 104/2013 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 211/2013 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 94/2014 ANEXA NR. 2 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 116/2015 ANEXA NR. 2 SE COMPLETEAZA PRIN H.C.G.M.B. NR. 202/2015 ANEXA NR. 2 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 273/2015
 • Hotărârea 76/2012 - Municipiul București - 11.07.2012

  HOTARAREnr. 76 din 2012-07-11 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 75/2012 - Municipiul București - 20.06.2012

  HOTARAREnr. 75 din 2012-06-20 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 20.06.2012-19.09.2012
 • Hotărârea 74/2012 - Municipiul București - 20.06.2012

  HOTARAREnr. 74 din 2012-06-20 PRIVIND CONSTITUIREA LEGALA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 73/2012 - Municipiul București - 20.06.2012

  HOTARAREnr. 73 din 2012-06-20 PRIVIND VALIDAREA MANDATELOR CONSILIERILOR DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 72/2012 - Municipiul București - 20.06.2012

  HOTARAREnr. 72 din 2012-06-20 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 99/2014 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 188/2014 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 19/2016
 • Hotărârea 71/2012 - Municipiul București - 06.04.2012

  HOTARAREnr. 71 din 2012-04-06 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE ANALIZA SI VERIFICARE A ACTIVITATII ADMINISTRATIEI STRAZILOR, PRECUM SI ABROGAREA HOTARARII CGMB NR. 50/2012
 • Hotărârea 70/2012 - Municipiul București - 06.04.2012

  HOTARAREnr. 70 din 2012-04-06 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE ANALIZA SI VERIFICARE A ACTIVITATII ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, PRECUM SI ABROGAREA HOTARARII CGMB NR. 51/2012
 • Hotărârea 69/2012 - Municipiul București - 06.04.2012

  HOTARAREnr. 69 din 2012-04-06 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE ANALIZA SI VERIFICARE A ACTIVITATII DIRECTIEI GENERALE INFRASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICE DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI ABROGAREA HOTARARII CGMB NR. 52/2012
 • Hotărârea 68/2012 - Municipiul București - 06.04.2012

  HOTARAREnr. 68 din 2012-04-06 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA COOPERAREA, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6, CU ASOCIATIA AHAVA, IN VEDEREA FINANTARII SI IMPLEMENTARII IN COMUN A PROIECTULUI "SPITAL SOCIAL SFANTUL NECTARIE"
 • Hotărârea 67/2012 - Municipiul București - 23.03.2012

  HOTARAREnr. 67 din 2012-03-23 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE A EMITE UN ACT NORMATIV PRIVIND DESFIINTAREA SPITALULUI CLINIC DE DERMATOVENEROLOGIE " PROF. DR. SCARLAT LONGHIN"
 • Hotărârea 66/2012 - Municipiul București - 23.03.2012

  HOTARAREnr. 66 din 2012-03-23 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2012 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 154/2012 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 169/2012 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 176/2012 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 174/2012 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 201/2012 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 231/2012
 • Hotărârea 65/2012 - Municipiul București - 23.03.2012

  HOTARAREnr. 65 din 2012-03-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL SA SEMNEZE SCRISOAREA DE INTENTIE CU BANCA MONDIALA - CORPORATIA FINANCIARA INTERNATIONALA (BM-IFC) IN VEDEREA OBTINERII UNEI LINII DE CREDIT PENTRU SUSTINEREA LUCRARILOR LA CENTRUL DE COMANDA SI CONTROL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA ART 2 AL HCGMB NR. 100/2011
 • Hotărârea 64/2012 - Municipiul București - 23.03.2012

  HOTARAREnr. 64 din 2012-03-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE (DALI)- PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR. VICTOR BABES "REPARATII CAPITALE LA INSTALATIA DE CANALIZARE"
 • Hotărârea 63/2012 - Municipiul București - 23.03.2012

  HOTARAREnr. 63 din 2012-03-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE (DALI)- PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR. VICTOR BABES - PAVILIONUL B2 SI PAVILIONUL B4"
 • Hotărârea 62/2012 - Municipiul București - 23.03.2012

  HOTARAREnr. 62 din 2012-03-23 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR. 12 A HOTARARII C.G.M.B. NR. 278/29.10.2010 PENTRU APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU OBIECTIVUL "REABILITAREA A 83 STRAZI- ADMINISTRATIA STRAZILOR" MODIFICA SI COMPLETEAZA ANEXA NR. 12 A HCGMB NR. 278/2010
 • Hotărârea 61/2012 - Municipiul București - 23.03.2012

  HOTARAREnr. 61 din 2012-03-23 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE CONFORM INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII CANALIZARE PLUVIALA STRADA GHERGHITEI
 • Hotărârea 60/2012 - Municipiul București - 23.03.2012

  HOTARAREnr. 60 din 2012-03-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII AL TEATRULUI TINERETULUI METROPOLIS- SALA DE SPECTACOL TEATRUL TINERETULUI METROPOLIS
 • Hotărârea 59/2012 - Municipiul București - 23.03.2012

  HOTARAREnr. 59 din 2012-03-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII AL TEATRULUI ION CREANGA- AMENAJARE, REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE SALA DE SPECTACOLE SI SPATII ANEXE
 • Hotărârea 58/2012 - Municipiul București - 23.03.2012

  HOTARAREnr. 58 din 2012-03-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII MODERNIZARE RETELE TERMICE PRIMARE CET TITAN- SOS. PANTELIMON, CAMINE CM 11-CCF 2
 • Hotărârea 57/2012 - Municipiul București - 23.03.2012

  HOTARAREnr. 57 din 2012-03-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII REABILITARE SI MODERNIZARE RETELE TERMICE PRIMARE TITAN BDUL N. GRIGORESCU - STR. L. PATRASCANU - BDUL BASARBIA, CAMIN CV4-CAMIN CM7, LOT II
 • Hotărârea 56/2012 - Municipiul București - 23.03.2012

  HOTARAREnr. 56 din 2012-03-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII MODERNIZARE RETELE TERMICE PRIMARE CET TITAN- SOS. PANTELIMON, CAMIN CP0-CAMIN CV 5/4
 • Hotărârea 55/2012 - Municipiul București - 23.03.2012

  HOTARAREnr. 55 din 2012-03-23 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 187/2004 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNOR SPATII CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE MODIFICA ANEXA NR. 1 A HCGMB NR. 187/2004
 • Hotărârea 54/2012 - Municipiul București - 23.03.2012

  HOTARAREnr. 54 din 2012-03-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII AL SPITALULUI CLINIC "DR. I. CANTACUZINO" CONSTRUIRE PAVILION MEDICAL COMPLEX PENTRU CHIRURGIE SI A.T.I., 2S+P+7E+NIVEL TEHNIC
 • Hotărârea 53/2012 - Municipiul București - 23.03.2012

  HOTARAREnr. 53 din 2012-03-23 PRIVIND COMBATEREA CAPUSELOR DIN SPATII DE UTILITATE PUBLICA-PARCURI, GRADINI PUBLICE, LIZIERE DE PADURI, LOCURI DE JOACA- DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 52/2012 - Municipiul București - 23.02.2012

  HOTARAREnr. 52 din 2012-02-23 PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII DE ANALIZA SI VERIFICARE A ACTIVITATII DIRECTIEI GENERALE INFRASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICE DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 51/2012 - Municipiul București - 23.02.2012

  HOTARAREnr. 51 din 2012-02-23 PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII DE ANALIZA SI VERIFICARE A ACTIVITATII ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
 • Hotărârea 50/2012 - Municipiul București - 23.02.2012

  HOTARAREnr. 50 din 2012-02-23 PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII DE ANALIZA SI VERIFICARE A ACTIVITATII ADMINISTRATIEI STRAZILOR
 • Hotărârea 49/2012 - Municipiul București - 23.02.2012

  HOTARAREnr. 49 din 2012-02-23 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CLUBULUI COPIILOR NR. 1
 • Hotărârea 48/2012 - Municipiul București - 23.02.2012

  HOTARAREnr. 48 din 2012-02-23 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 186/2008 PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 186/2008 MODIFICA HCGMB NR. 227/2009
 • Hotărârea 47/2012 - Municipiul București - 23.02.2012

  HOTARAREnr. 47 din 2012-02-23 PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII DE STRADA BUESTRULUI, SECTOR 2 IN STRADA BEIRUT
 • Hotărârea 46/2012 - Municipiul București - 23.02.2012

  HOTARAREnr. 46 din 2012-02-23 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE INCHEIAT INTRE MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PRIN DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE SI MUNICIPIUL BUCURESTI, IN VEDEREA PROMOVARII UNOR MESAJE CU CONTINUT INFORMATIV-PREVENTIV ANTICORUPTIE SI PENTRU DIVERSIFICAREA CANALELOR DE INFORMARE A SOCIETATII CIVILE ABROGA HCGMB NR. 229/2011
 • Hotărârea 45/2012 - Municipiul București - 23.02.2012

  HOTARAREnr. 45 din 2012-02-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII AL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI-AMENAJARE INTERIOARA SI EXTERIOARA CASA ANTON PAN
 • Hotărârea 44/2012 - Municipiul București - 23.02.2012

  HOTARAREnr. 44 din 2012-02-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE SPITALUL CLINIC PROF. DR. THEODOR BURGHELE - MODERNIZARE SPATII MEDICALE, MANSARDARE, SUPRAETAJARE
 • Hotărârea 43/2012 - Municipiul București - 23.02.2012

  HOTARAREnr. 43 din 2012-02-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE SPITALUL CLINIC PROF. DR. THEODOR BURGHELE - REABILITARE INSTALATII TERMICE INSTALATIA INTERIOARA DE CLIMATIZARE CU VENTILOCONVECTOARE
 • Hotărârea 42/2012 - Municipiul București - 23.02.2012

  HOTARAREnr. 42 din 2012-02-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN STR. VANATORI NR. 17, SECTOR 5
 • Hotărârea 41/2012 - Municipiul București - 23.02.2012

  HOTARAREnr. 41 din 2012-02-23 PRIVIND REPARTIZAREA PE SECTOARELE MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUMELOR DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PENTRU FINANTAREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA SI A PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CARE NECESITA COFINANTARE LOCALA PE ANUL 2012
 • Hotărârea 40/2012 - Municipiul București - 23.02.2012

  HOTARAREnr. 40 din 2012-02-23 PRIVIND REPARTIZAREA PE SECTOARELE MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DESTINATE FINANTARII DREPTURILOR PRIVIND ACORDAREA DE PRODUSE LACTATE, DE PANIFICATIE, MIERE DE ALBINE SI IMPLEMENTARII CONSUMULUI DE FRUCTE PROASPETE IN SCOLI CONFORM LEGII BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2012 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 209/2012
 • Hotărârea 39/2012 - Municipiul București - 23.02.2012

  HOTARAREnr. 39 din 2012-02-23 PRIVIND ACORDAREA UNOR AJUTOARE FINANCIARE DE URGENTA JUDETELOR VRANCEA SI BUZAU AFECTATE DE NINSORILE ABUNDENTE
 • Hotărârea 38/2012 - Municipiul București - 23.02.2012

  HOTARAREnr. 38 din 2012-02-23 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI POPESCU TUDOR CRISTIAN
 • Hotărârea 37/2012 - Municipiul București - 23.02.2012

  HOTARAREnr. 37 din 2012-02-23 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI DINCA DUMITRU SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 36/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 36 din 2012-01-30 PRIVIND INFIINTAREA UIP - FAZA 2 GLINA SI A COMPARTIMENTULUI - EFICIENTA ENERGETICA IN CADRUL DIRECTIEI UTILITATI PUBLICE SI REORGANIZARE UIP - ISPA DIN CADRUL DIRECTIEI DE MEDIU MODIFICA HCGMB NR. 174/2010
 • Hotărârea 35/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 35 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL BULEVARDUL PRIMAVERII NR. 47-49, SECTOR 1
 • Hotărârea 34/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 34 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PUD - STR. SLAVESTI NR. 19A, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 33/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 33 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA TEIUS NR. 257-277, SECTOR 5 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 223/2017
 • Hotărârea 32/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 32 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA FLOREASCA NR. 246A, SECTOR 1
 • Hotărârea 31/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 31 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. ROTASULUI NR. 14, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 30/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 30 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA MADRIGALULUI NR. 60, SECTOR 1
 • Hotărârea 29/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 29 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. BANU ANTONACHE NR. 46-48 - STR. CORNESCU NR. 73, SECTOR 1
 • Hotărârea 28/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 28 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PUZ - STR. PUCHENI NR. 109-137, SECTOR 5
 • Hotărârea 27/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 27 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. DAMBULUI NR 74, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 26/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 26 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. POLONA NR. 32, SECTOR 1
 • Hotărârea 25/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 25 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PUZ - CALEA DOROBANTILOR NR. 149, SECTOR 1
 • Hotărârea 24/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 24 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PUZ - STR. GEORGE GEORGESCU NR. 37-39, SECTOR 4
 • Hotărârea 23/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 23 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA PETRU RARES NR. 5-9, SECTOR 1
 • Hotărârea 22/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 22 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PUZ - STR. CHITILA TRIAJ NR. 2, SECTOR 6
 • Hotărârea 21/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 21 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR. 117-121, SECTOR 3
 • Hotărârea 20/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 20 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CALEA FERENTARI NR. 76A (FOST NR. 74-76) - INTR. FERENTARI C NR. 3A, SECTOR 5
 • Hotărârea 19/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 19 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ - SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR. 166, SECTOR 1
 • Hotărârea 18/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 18 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PUZ - STR. VIRGILIU NR. 61A, SECTOR 1
 • Hotărârea 17/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 17 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CLUCERULUI NR. 54, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 16/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 16 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CAROL DAVILA NR. 68, SECTOR 5
 • Hotărârea 15/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 15 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. JEAN MONNET NR. 16, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 14/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 14 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PUZ - STR. DRUMUL CRAITELOR NR. 56, SECTOR 5
 • Hotărârea 13/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 13 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. TARANCUTEI NR. 19, SECTOR 3
 • Hotărârea 12/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 12 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. NEAJLOVULUI NR. 11, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 11/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 11 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ - SOSEAUA IANCULUI NR. 90, SECTOR 2
 • Hotărârea 10/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 10 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ - STR. CHINDIEI NR. 22-24, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 9/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 9 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PUZ - STR. CALEA FLOREASCA NR. 71, SECTOR 1
 • Hotărârea 8/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 8 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. OCNA MURES NR. 18, SECTOR 1
 • Hotărârea 7/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 7 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PUZ - STR. PRIDVORULUI - STR. GURA OCNITEI, SECTOR 4
 • Hotărârea 6/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 6 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PUZ- STR. APOLODOR NR. 12-14 SI NR. 18-20, SECTOR 5
 • Hotărârea 5/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 5 din 2012-01-30 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, INSUSIT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 186/2008, PRIN INTRODUCEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE EXECUTATE IN DOMENIUL PUBLIC DE PRIMARIILE DE SECTOR SI MUNICIPALITATE DIN FONDURI PUBLICE, PERSOANE FIZICE, PERSOANE JURIDICE, INCLUSIV A STATIILOR DE POMPARE APE UZATE IN VEDEREA PREDARII ULTERIOARE A ACESTORA IN EXPLOATARE CATRE S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A. MODIFICA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 4/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 4 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TAXEI MUNICIPALE PENTRU APA UZATA PENTRU ANUL 2012, CALCULATA CONFORM ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 317/2008
 • Hotărârea 3/2012 - Municipiul București - 30.01.2012

  HOTARAREnr. 3 din 2012-01-30 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIULUI BUCURESTI SI FUNDATIA CULTURALA SERGIU CELIBIDACHE, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNOR PROGRAME, PROIECTE SI EVENIMENTE CARE VOR AVEA CA SCOP SARBATORIREA IN MUNICIPIUL BUCURESTI A ANULUI 2012 - ANIVERSARE MONDIALA SERGIU CELIBIDACHE
 • Hotărârea 2/2012 - Municipiul București - 23.01.2012

  HOTARAREnr. 2 din 2012-01-23 PRIVIND APROBAREA DEFINITIVA A REZULTATULUI EXECUTIEI BUGETULUI PE ANUL 2011 CONFORM ORDINULUI MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 2985/2011 MODIFICAT PRIN ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 18/2012
 • Hotărârea 1/2012 - Municipiul București - 23.01.2012

  HOTARAREnr. 1 din 2012-01-23 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINT A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PE PERIOADA 23.11.2012 - 22.04.2012