• Hotărârea 354/2010 - Municipiul București - 30.12.2010

  HOTARAREnr. 354 din 2010-12-30 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII ACTULUI ADITIONAL LA PROTOCOLUL DINTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI IN VEDEREA CONTINUARII REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITIE - CONSOLIDARE SI MODERNIZARE SPITAL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA"
 • Hotărârea 353/2010 - Municipiul București - 30.12.2010

  HOTARAREnr. 353 din 2010-12-30 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2010. MODIFICA HCGMB NR. 66/2010
 • Hotărârea 352/2010 - Municipiul București - 17.12.2010

  HOTARAREnr. 352 din 2010-12-17 PRIVIND INFIINTAREA POLITIEI LOCALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI ART. 1 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 42/2011
 • Hotărârea 351/2010 - Municipiul București - 17.12.2010

  HOTARAREnr. 351 din 2010-12-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STRADA W.A. MOZART NR. 26, SECTOR 2
 • Hotărârea 350/2010 - Municipiul București - 17.12.2010

  HOTARAREnr. 350 din 2010-12-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SOS. NORDULUI NR. 114-140, SECTOR 1. MODIFICA HCGMB NR. 5/2008
 • Hotărârea 349/2010 - Municipiul București - 17.12.2010

  HOTARAREnr. 349 din 2010-12-17 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI 34 A HOTARARII C.G.M.B. NR. 376/25.11.2008 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU REABILITAREA A 31 DE STRAZI, 2 PODURI SU UN PASAJ RUTIER. MODIFICA SI COMPLETEAZA ANEXA NR. 34 A HCGMB NR. 376/2008
 • Hotărârea 348/2010 - Municipiul București - 17.12.2010

  HOTARAREnr. 348 din 2010-12-17 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, STR. EFORIE NR. 8, SECTOR 5
 • Hotărârea 347/2010 - Municipiul București - 17.12.2010

  HOTARAREnr. 347 din 2010-12-17 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, STR. DIONISIE LUPU NR. 55, SECTOR 1
 • Hotărârea 346/2010 - Municipiul București - 17.12.2010

  HOTARAREnr. 346 din 2010-12-17 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, STR. BISERICA ENEI NR. 14, SECTOR 1
 • Hotărârea 345/2010 - Municipiul București - 17.12.2010

  HOTARAREnr. 345 din 2010-12-17 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, STR. SPERANTEI NR. 24, SECTOR 2
 • Hotărârea 344/2010 - Municipiul București - 17.12.2010

  HOTARAREnr. 344 din 2010-12-17 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, BDUL MIHAIL KOGALNICEANU NR. 30, CORP A+B, SECTOR 5
 • Hotărârea 343/2010 - Municipiul București - 17.12.2010

  HOTARAREnr. 343 din 2010-12-17 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI SPECIALE PENTRU INTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI. INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 331/2007 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 4/2008
 • Hotărârea 342/2010 - Municipiul București - 17.12.2010

  HOTARAREnr. 342 din 2010-12-17 PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI SOCIAL "ASIGURAREA PROTECTIEI PERSOANELOR ADULTE FARA ADAPOST DE PA RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA DE IARNA 2010-2011"
 • Hotărârea 341/2010 - Municipiul București - 17.12.2010

  HOTARAREnr. 341 din 2010-12-17 PRIVIND INTERZICEREA AMPLASARII PUNCTELOR DE COMERCIALIZARE A SUBSTANTELOR HALUCINOGENE, ETNO-BOTANICE SI ASIMILATE ACESTORA PE O RAZA DE 1000 M IN JURUL UNITATILOR DE INVATAMANT, SPATIILOR DESTINATE PROCESULUI DE INVATAMANT, UNITATILOR DE CERCETARE STIINTIFICA, BIBLIOTECILOR, CAMINELOR, INTERNATELOR, CANTINELOR, CASELOR DE CULTURA ALE STUDENTILOR, CASELOR CORPULUI DIDACTIC, CASELOR UNIVERSITARE, TABERELOR SCOLARE, BAZELOR SI COMPLEXELOR CULTURAL-SPORTIVE, PALATELOR SI CLUBURILOR COPIILOR SI ELEVILOR DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 340/2010 - Municipiul București - 17.12.2010

  HOTARAREnr. 340 din 2010-12-17 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, PENTRU ANUL 2011 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 220/2011
 • Hotărârea 339/2010 - Municipiul București - 17.12.2010

  HOTARAREnr. 339 din 2010-12-17 PRIVIND STABILIREA PRETURILOR MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU MINICIPIUL BUCURESTI PENTRU ANUL 2011
 • Hotărârea 338/2010 - Municipiul București - 17.12.2010

  HOTARAREnr. 338 din 2010-12-17 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2010. MODIFICA HCGMB NR. 66/2010
 • Hotărârea 337/2010 - Municipiul București - 17.12.2010

  HOTARAREnr. 337 din 2010-12-17 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 58/2010 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "LARGIRE SOSEAUA FABRIACA DE GLUCOZA INTRE CALEA FLOREASCA SI SOSEAUA PETRICANI". MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 58/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 27/2015
 • Hotărârea 336/2010 - Municipiul București - 17.12.2010

  HOTARAREnr. 336 din 2010-12-17 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN PERIOADA 17.12.2010-16.03.2011
 • Hotărârea 335/2010 - Municipiul București - 17.11.2010

  HOTARAREnr. 335 din 2010-11-17 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR ACHIZITIONATE SAU CONSTRUITE DIN FONDURI PROPRII ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI, PROPUSA DE CATRE COMISIA DE EVALUARE A SITUATIILOR DEOSEBITE IN CARE SE GASESC CETATENII MUNICIPIULUI BUCURESTI, SOLICITANTI DE LOCUINTE SOCIALE
 • Hotărârea 334/2010 - Municipiul București - 17.11.2010

  HOTARAREnr. 334 din 2010-11-17 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 180/2010 PRIVIND ACCEPTAREA CERERII GUVERNULUI ROMANIEI PENTRU TRECEREA LOCUINTELOR PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII, DIN ZONA A-CARTIER CONSTANTIN BRANCUSI, SECTOR 6, DIN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIUL BUCURESTI IN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI
 • Hotărârea 333/2010 - Municipiul București - 17.11.2010

  HOTARAREnr. 333 din 2010-11-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU A DEMARA PROCEDURILE LEGALE IN VEDEREA IDENTIFICARII UNOR SPATII ADECVATE CE URMEAZA A FI UTILIZATE IN VEDEREA DEZVOLTARII UNOR SERVICII SOCIALE
 • Hotărârea 332/2010 - Municipiul București - 17.11.2010

  HOTARAREnr. 332 din 2010-11-17 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 351/2009 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII AL CENTRULUI DE CULTURA PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORTILE BUCURESTIULUI DIN MOGOSOAIA-AMENAJARE, EXTINDERE PARC ZONA NORD ANSAMBLUL ISTORIC MOGOSOAIA-RETELE SI DOTARI AFERENTE MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 351/2009
 • Hotărârea 331/2010 - Municipiul București - 17.11.2010

  HOTARAREnr. 331 din 2010-11-17 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE TRANSMITERE A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DE 1676 MP, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "STRAPUNGERE STR. 1 MAI"
 • Hotărârea 330/2010 - Municipiul București - 17.11.2010

  HOTARAREnr. 330 din 2010-11-17 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 61/2010 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU "STATIA DE EPURARE A APELOR UZATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI PRECUM SI A ACTULUI ADITIONAL NR. 3 LA CONTRACTUL DE LUCRARI INCHEIAT CU HOLDING AKTOR-ATHENA S.A." MODIFICA ANEXA 1 A HCGMB NR. 61/2010
 • Hotărârea 329/2010 - Municipiul București - 17.11.2010

  HOTARAREnr. 329 din 2010-11-17 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A MODIFICARII SI COMPLETARII HOTARARII GUVERNULUI NR. 239/2004 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI DIN PROPRIETATEA PRIVATA A STATULUI SI DIN FOLOSINTA GRATUITA A AGENTIEI NATIONALE PENTRU LOCUINTE IN PROPRIATATEA PUBLICA SAU PRIVATA A UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE SI IN ADMINISTRAREA AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
 • Hotărârea 328/2010 - Municipiul București - 17.11.2010

  HOTARAREnr. 328 din 2010-11-17 PRIVIND FINANTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AFERENT SECTORULUI 5 DE LA BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 6/2001, MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 94/2007 NODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 6/2001
 • Hotărârea 327/2010 - Municipiul București - 17.11.2010

  HOTARAREnr. 327 din 2010-11-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. ION BOGDAN NR. 15, SECTOR 1
 • Hotărârea 326/2010 - Municipiul București - 17.11.2010

  HOTARAREnr. 326 din 2010-11-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL DRUMUL DEALUL FLORENI NR. 75-87, SECTOR 4
 • Hotărârea 325/2010 - Municipiul București - 17.11.2010

  HOTARAREnr. 325 din 2010-11-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENETRATIE BUCURESTI-AUTOSTRADA BUCURESTI-BRASOV, SECTOR 1 MODIFICA HCGMB NR. 145/2007
 • Hotărârea 324/2010 - Municipiul București - 17.11.2010

  HOTARAREnr. 324 din 2010-11-17 PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITATII PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 269/2000 COMPLETEAZA HCGMB NR. 269/2000
 • Hotărârea 323/2010 - Municipiul București - 17.11.2010

  HOTARAREnr. 323 din 2010-11-17 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI, CORESPUNZATOR ORGANIGRAMEI APROBATE PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 174/2010 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 195/2008 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 322/2010 - Municipiul București - 17.11.2010

  HOTARAREnr. 322 din 2010-11-17 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ADMINISTRATIE FONDULUI IMOBILIAR BUCURESTI, CORESPUNZATOR ORGANIGRAMEI APROBATE PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 174/2010 INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 3 SI 4 ALE HCGMB NR. 101/2001 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 321/2010 - Municipiul București - 17.11.2010

  HOTARAREnr. 321 din 2010-11-17 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 186/2008 PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CU IMOBILUL-TEREN IN SUPRAFATA DE 15.580 MP. SITUAT IN BD. DINICU GOLESCU NR. 40, SECTOR 1, AVAND DESTINATIA DE PARC COMPLETEAZA HCGMB NR. 186/2008 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 129/2016
 • Hotărârea 320/2010 - Municipiul București - 17.11.2010

  HOTARAREnr. 320 din 2010-11-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU FUNDATIA HOSPICE CASA SPERANTEI, IN VEDEREA ACORDARII DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA GRATUITA PACIENTILOR ADULTI SI COPII CU BOLI INCURABILE IN STADII TERMINALE
 • Hotărârea 319/2010 - Municipiul București - 17.11.2010

  HOTARAREnr. 319 din 2010-11-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU FUNDATIA RONALD S. LAUDER PENTRU DERULAREA PROIECTULUI DE RENOVARE/REABILITARE A IMOBILULUI SITUAT IN STR. CLUCERU UDRICANI NR. 12, SECTOR 3 DESTINAT ACTIVITATII DE INVATAMANT
 • Hotărârea 318/2010 - Municipiul București - 17.11.2010

  HOTARAREnr. 318 din 2010-11-17 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EDITARE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRECEREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN CE APARTIN IMOBILELOR SITUATE IN BUCURESTI, SOSEAUA PIPERA NR. 49, SECTOR 2, IDENTIFICATE CU INDICATOARELE CADASTRALE 11124/1 SI 11124/2 SI SOSEAUA PIPERA NR. 63-65, SECTOR 2, IDENTIFICATE CU INDICATOR CADASTRAL 13651/2 DIN PROPRIETATEA PRIVATA A STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, PATRIARHIA BISERICII ORTODOXE ROMANE - ARHIEPISCOPIA BUCURESTILOR - MANASTIREA CHRISTIANA SI A SOCIETATII ROMANE DE TELEVIZIUNE, IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "SUPRALARGIRE SOSEAUA PIPERA-CALEA FERATA BUCURESTI-CONSTANTA-STRADA MACIN"
 • Hotărârea 317/2010 - Municipiul București - 17.11.2010

  HOTARAREnr. 317 din 2010-11-17 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
 • Hotărârea 316/2010 - Municipiul București - 17.11.2010

  HOTARAREnr. 316 din 2010-11-17 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA PIATA SUDULUI" ABROGA HCGMB NR. 84/2010
 • Hotărârea 315/2010 - Municipiul București - 17.11.2010

  HOTARAREnr. 315 din 2010-11-17 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA PIATA SUDULUI" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PENTRU SOLICITARE FINANTARE NERAMBURSABILA PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL 2007-2013, AXA PRIORITARA 2 "IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONALE SI LOCALE", DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2.1 "REABILITAREA SI MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI JUDETENE SI STRAZI URBANE - INCLUSIV CONSTRUCTIA/REABILITAREA SODELELOR DE CENTURA"
 • Hotărârea 314/2010 - Municipiul București - 17.11.2010

  HOTARAREnr. 314 din 2010-11-17 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII"PASAJ RUTIER PIATA CHARLES DE GAULLE"
 • Hotărârea 313/2010 - Municipiul București - 17.11.2010

  HOTARAREnr. 313 din 2010-11-17 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI SI A DOCUMENTATIEI, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CLADIRE DE PARCAJ SUPRATERAN CU TERENURI DE SPORT, AFERENT STADIONULUI NATIONAL LIA MANOLIU"
 • Hotărârea 312/2010 - Municipiul București - 17.11.2010

  HOTARAREnr. 312 din 2010-11-17 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2010 MODIFICA HCGMB NR. 66/2010
 • Hotărârea 311/2010 - Municipiul București - 17.11.2010

  HOTARAREnr. 311 din 2010-11-17 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "LARGIRE SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA INTRE CALEA FLOREASCA SI SOSEAUA PETRICANI" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 27/2015
 • Hotărârea 310/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 310 din 2010-10-29 PRIVIND REVIZUIREA SI ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI PRIVIND REALIZAREA "PARCAJ SUBTERAN PIATA DOROBANTI" MODIFICA ANEXA NR. 14 A HCGMB NR. 273/2006
 • Hotărârea 309/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 309 din 2010-10-29 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETELOR SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE "PROF. DR. AL. OBREGIA", SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE TITAN "DR. CONSTANTIN GORGOS" SI CENTRUL DE EVALUARE SI TRATAMENT A TOXICODEPENDENTELOR PENTRU TINERI "SF. STELIAN" PE ANUL 2010 MODIFICA HCGMB NR. 233/2010
 • Hotărârea 308/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 308 din 2010-10-29 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "AMENAJARE CIRCUIT PE LACURILE FLOREASCA SI TEI SI ZONA ADIACENTA LOR"
 • Hotărârea 307/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 307 din 2010-10-29 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA SI TEI -SI ZONA ADIACENTA LOR" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PENTRU SOLICITAREA DE FINANTARE NERAMBURSABILA PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013 (POR), AXA 5 "DEZVOLTAREA DURABILA SI PROMOVAREA TURISMULUI", DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 5.2 "CREAREA, DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TURISM PENTRU VALORIFICAREA RESURSELOR NATURALE SI CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR TURISTICE"
 • Hotărârea 306/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 306 din 2010-10-29 PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA TEIUS NR.121B, SECTOR 5 MODIFICA HCGMB NR. 162/2006 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI, PRIN SOLICITAREA CU NR. 26.120/19.01.2011 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 258/2015
 • Hotărârea 305/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 305 din 2010-10-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL BULEVARDUL EXPOZITIEI NR.1F, SECTOR 1
 • Hotărârea 304/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 304 din 2010-10-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA GARLEI NR.130A, SECTOR 1
 • Hotărârea 303/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 303 din 2010-10-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA G-RAL HARALAMBIE NICOLAE NR.34, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 302/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 302 din 2010-10-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA VESPASIAN NR.56, SECTOR 1
 • Hotărârea 301/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 301 din 2010-10-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA DOINA NR.8 - 8A, SECTOR 5
 • Hotărârea 300/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 300 din 2010-10-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL LINIA 5 METROU TRONSON 1 - DRUMUL TABEREI - RAZOARE, TRONSON 2 - RAZOARE - EROILOR, TRONSON 3 - EROILOR - UNIVERSITATE
 • Hotărârea 299/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 299 din 2010-10-29 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR.289/2008 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 289/2008
 • Hotărârea 298/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 298 din 2010-10-29 PRIVIND COOPERAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 CU ASOCIATAIA AHAVA IN VEDEREA REALIZARII PROIECTULUI "CENTRU PILOT SOCIAL MULTIFUNCTIONAL BUBURUZA MARE"
 • Hotărârea 297/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 297 din 2010-10-29 PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL LA ACORDUL DE ASOCIERE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ASOCIATIA ANANDA MARGA UNIVERSAL RELIEF TEAM (AMURT) IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE TRANZITIE PENTRU PERSOANE AFLATE IN SITUATII DE URGENTA SI TINERI FARA ADAPOST CU VARSTA INTRE 18-26 ANI", APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 307/2009 COMPLETEAZA HCGMB NR. 307/2009
 • Hotărârea 296/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 296 din 2010-10-29 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ADMINISTRATIEI GRADINA ZOOLOGICA BUCURESTI, CORESPUNZATOR ORGANIGRAMEI APROBATE PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 174/2010 ABROGA HCGMB NR. 138/2006 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 295/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 295 din 2010-10-29 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR BUCURESTI, CORESPUNZATOR ORGANIGRAMEI APROBATE PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 174/2010 ABROGA HCGMB NR. 95/2003 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 294/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 294 din 2010-10-29 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL UNIVERSITATII POPULARE "IOAN I. DALLES", CORESPUNZATOR ORGANIGRAMEI APROBATE PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 174/2010 ABROGA HCGMB NR. 351/2007 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 293/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 293 din 2010-10-29 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI DE CULTURA "PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORTILE BUCURESTIULUI", CORESPUNZATOR ORGANIGRAMEI APROBATE PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR.174/2010 ABROGA ART. 1 SI ART. 3 ALE HCGMB NR. 225/2004 ABROGA HCGMB NR. 301/2008 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 292/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 292 din 2010-10-29 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CASEI DE CULTURA "FRIEDRICH SCHILLER", CORESPUNZATOR ORGANIGRAMEI APROBATE PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR.174/2010 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 291/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 291 din 2010-10-29 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SCOLII DE ARTA BUCURESTI, CORESPUNZATOR ORGANIGRAMEI APROBATE PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 174/2010 ABROGA HCGMB NR. 202/2007 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 290/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 290 din 2010-10-29 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC, CORESPUNZATOR ORGANIGRAMEI APROBATE PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 174/2010 ABROGA HCGMB NR.353/2007 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 289/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 289 din 2010-10-29 PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR 23A si 23B DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR.174/2010, PRECUM SI SCHIMBAREA DENUMIRII INSTITUTIEI DIN CENTRUL DE CONSERVARE SI VALORIFICARE A TRADITIEI SI CREATIEI POPULARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CENTRUL DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI REORGANIZAREA INSTITUTIEI CA SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE MODIFICA ANEXELE NR.23 A SI 23 B ALE HCGMB NR.174/2010 MODIFICA ART. 1 ALIN. 2 SI 20 ALE HCGMB NR.7/2010 ABROGA HCGMB NR. 220/2007
 • Hotărârea 288/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 288 din 2010-10-29 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ADMINISTRATIEI STRAZILOR BUCURESTI, CORESPUNZATOR ORGANIGRAMEI APROBATE PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 174/2010 ABROGA HCGMB NR. 379/2008 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 287/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 287 din 2010-10-29 PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR 17.A SI 17.B DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 174/2010, PRECUM SI REORGANIZAREA CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB CA SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE MODIFICA ANEXELENR.17 A SI 17 B ALE HCGMB NR.174/2010 INCETEAZA APLICABILITATEA ART.2 AL HCGMB NR.91/1996 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR.235/2008 INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 1, ALIN 16 AL HCGMB NR.7/2010 ART. II-VII ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013 ART. III-VIII ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 286/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 286 din 2010-10-29 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ADMINISTRATIEI CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE, CORESPUNZATOR ORGANIGRAMEI APROBATE PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 174/2010 ABROGA HCGMB NR.58/2009 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 285/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 285 din 2010-10-29 PRIVIND TRANSFERUL IN CONCESIUNE CATRE S.C. APA NOVA S.A. A 5 STATII DE HIDROFOR
 • Hotărârea 284/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 284 din 2010-10-29 PRIVIND TRECEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 24.627 MP SITUAT IN SOS. BUCURESTI-PLOIESTI KM 8,5 DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI SEDIU AL UNITATII SPECIALE DE AVIATIE
 • Hotărârea 283/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 283 din 2010-10-29 PRIVIND COLECTAREA SELECTIVA A DESEURILOR IN PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INSTITUTIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 282/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 282 din 2010-10-29 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE INFRATIRE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI DIN ROMANIA SI ORASUL BANGKOK DIN REGATUL THAILANDEI
 • Hotărârea 281/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 281 din 2010-10-29 PRIVIND APROBAREA MASURILOR DE DEZVOLTARE A GESTIUNII DESEURILOR IN MUNICIPIUL BUCURESTI SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 82/2015
 • Hotărârea 280/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 280 din 2010-10-29 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXELOR 1, 5, 6, 7, 15, 28, 30 SI 31 ALE HOTARARII C.G.M.B. NR. 376/2008 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU REABILITAREA A 31 DE STRAZI, 2 PODURI SI UN PASAJ RUTIER MODIFICA ANEXELE NR.1, 5, 7, 15, 28, 30 SI 31 ALE HCGMB NR.376/2008
 • Hotărârea 279/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 279 din 2010-10-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE AVAND CA OBIECT PRINCIPAL ACTIVITATEA DE SUSTINERE SI PROMOVARE A ACTIVITATILOR CULTURALE LA NIVELUL SECTORULUI 6
 • Hotărârea 278/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 278 din 2010-10-29 PENTRU APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU OBIECTIVUL "REABILITAREA A 83 STRAZI - ADMINISTRATIA STRAZILOR" SE MODIFICA SI COMPLETEAZA ANEXA NR. 12 PRIN HCGMB NR. 62/2012 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 219/2012
 • Hotărârea 277/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 277 din 2010-10-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE AVAND CA OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV DE PE RAZA SECTORULUI 6
 • Hotărârea 276/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 276 din 2010-10-29 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA PE O PERIOADA DE 15 ANI, CATRE FUNDATIA CRUCEA ALB-GALBENA DIN ROMANIA, A UNUI SPATIU IN BD. REGINA MARIA NR. 21, SECTOR 4, CU DESTINATIA DE SEDIU
 • Hotărârea 275/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 275 din 2010-10-29 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 43/2010 PRIVIND TRECEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. LIPSCANI NR. 90, SECTOR 3, DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRATEI FONDULUI IMOBILIAR IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR.43/2010
 • Hotărârea 274/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 274 din 2010-10-29 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 254/2008 PRIVIND ADMINISTRAREA RETELEI STRADALE PRINCIPALE SI A LUCRARILOR DE ARTA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI MODIFICA ANEXELE NR.1 SI 2 ALE HCGMB NR.254/2008
 • Hotărârea 273/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 273 din 2010-10-29 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 229/2006 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDCATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SI MODERNIZARE STADIONUL NATIONAL LIA MANOLIU" MODIFICA ANEXA NR.1 A HCGMB NR.229/2006
 • Hotărârea 272/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 272 din 2010-10-29 PRIVIND REVIZUIREA SI ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI PRIVIND REALIZAREA "PARCAJ SUBTERAN PIATA CHARLES DE GAULLE" MODIFICA ANEXA NR.6 A HCGMB NR.213/2006
 • Hotărârea 271/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 271 din 2010-10-29 PRIVIND REVIZUIREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI PRIVIND REALIZAREA "PARCAJ SUBTERAN PIATA EDGAR QUINET" MODIFICA ANEXA NR.4 A HCGMB NR.213/2006
 • Hotărârea 270/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 270 din 2010-10-29 PRIVIND REVIZUIREA SI ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI PRIVIND REALIZAREA "PARCAJ SUBTERAN PIATA WALTER MARACINEANU" MODIFICA ANEXA NR.7 A HCGMB NR.273/2006
 • Hotărârea 269/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 269 din 2010-10-29 PRIVIND REVIZUIREA SI ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI PRIVIND REALIZAREA "PARCAJ SUBTERAN PIATA ALBA IULIA" MODIFICA ANEXA NR.8 A HCGMB NR.273/2006
 • Hotărârea 268/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 268 din 2010-10-29 PENTRU ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 75/2010 PRECUM SI PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 32/20.02.2007 PRIVIND REGLEMENTAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE PRIVIND SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 215/2006 SI HOTARARII C.G.M.B. NR. 248/2006 MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 32/2007 ABROGA HCGMB NR.75/2010
 • Hotărârea 267/2010 - Municipiul București - 29.10.2010

  HOTARAREnr. 267 din 2010-10-29 PENTRU APROBAREA PROGRAMULUI DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A JUDETULUI ILFOV, A MODELULUI LICENTEI DE TRASEU SI A CONTRACTULUI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI SI ORASELE/ COMUNELE DIN JUDETUL ILFOV SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 144/2013 ART. 1 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 111/2017
 • Hotărârea 266/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 266 din 2010-09-29 PRIVIND APROBAREA RAMBURSARII ANTICIPATE VOLUNTARE A SUMEI RAMASA NERAMBURSATA DIN PRIMA TRAGERE DIN CONTRACTUL DE FINANTARE NR. FI 22.214/2003
 • Hotărârea 265/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 265 din 2010-09-29 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 205/2010 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA DE BOLI CARDIOVASCULARE "DR. CONSTANTIN ZAMFIR" BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 205/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 74/2013
 • Hotărârea 264/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 264 din 2010-09-29 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 204/2010 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI UNIVERSITAR DE URGENTA MILITAR CENTRAL "DR. CAROL DAVILA" MODIFICA HCGMB NR. 204/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 89/2013
 • Hotărârea 263/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 263 din 2010-09-29 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 342/2008 PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR PENTRU PERSOANELE DIN IMOBILELE CE VOR FI SUPUSE LUCRARILOR DE CONSOLIDARE, MODIFICATA PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 242/2009 MODIFICA HCGMB NR. 342/2008
 • Hotărârea 262/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 262 din 2010-09-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI CLINIC FUNDENI ABROGA HCGMB NR. 221/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 70/2013
 • Hotărârea 261/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 261 din 2010-09-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 94/2013
 • Hotărârea 260/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 260 din 2010-09-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI UNIVERSITAR DE URGENTA"ELIAS" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 80/2013 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 80/2013
 • Hotărârea 259/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 259 din 2010-09-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. JUSTINIAN NR. 10, SECTOR 2
 • Hotărârea 258/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 258 din 2010-09-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA GALILEEA NR. 10, SECTOR 1
 • Hotărârea 257/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 257 din 2010-09-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. BARBU VACARESCU NR. 67, SECTOR 2
 • Hotărârea 256/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 256 din 2010-09-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA VACARESTI SOS. OLTENITEI (PIATA SUDULUI), SECTOR 4, MODIFICAREA SOLUTIEI DE CIRCULATIE IN PIATA SUDULUI
 • Hotărârea 255/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 255 din 2010-09-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA GRIVITEI - STR. BUZESTI - STR. POLIZU, SECTOR 1
 • Hotărârea 254/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 254 din 2010-09-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. MADRIGALULUI-STR. GARLEI, SECTOR 1(STR. MADIGRALULUI NR. 78-INTR. RECEA NR. 4-6-INTR. MUNTII GUTINULUI NR. 6, SECTOR 1)
 • Hotărârea 253/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 253 din 2010-09-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. PANTELIMON NR. 266, SECTOR 2
 • Hotărârea 252/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 252 din 2010-09-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. GEORGES BIZET NR. 10, SECTOR 2
 • Hotărârea 251/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 251 din 2010-09-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. LINISTEI NR. 57, SECTOR 1
 • Hotărârea 250/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 250 din 2010-09-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE - PUZ - STR. ALEXANDRU CONSTANTINESCU NR. 8, SECTOR 1
 • Hotărârea 249/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 249 din 2010-09-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL TERMINAL PLECARI AEROPORTUL INTERNATIONAL BUCURESTI BANEASA- AUREL VLAICU, SECTOR 1
 • Hotărârea 248/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 248 din 2010-09-29 PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI PENTRU ARTERELE DE CIRCULATIE DIN ZONA B A CARTIERULUI BRANCUSI - DRUMUL TABEREI, BUCURESTI, SECTORUL 6
 • Hotărârea 247/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 247 din 2010-09-29 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE STRADA ARGONULUI PENTRU ARTERA DE CIRCULATIE AL CAREI TRASEU INCEPE DIN ARTERA DRUMUL INTRE TARLALE SI SE SFARSESTE LA LIMITA INCINTEI S.C. TITAN TRANSPORT S.A., SECTORUL 3 SI ATRIBUIREA DENUMIRII DE STRADA IOSIFESTI PENTRU ARTERA DIN PRELUNGIREA STRAZII IOSIFESTI PANA LA ARTERA DRUMUL INTRE TARLALE, SECTORUL 3
 • Hotărârea 246/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 246 din 2010-09-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, INSPECTORATUL JUDETEAN BUZAU SI SC EXPERT ITALIA S.R.L. IN VEDEREA DERULARII SI COFINANTARII PROIECTULUI STRATEGIC "SOLUTII INOVATIVE SI OPORTUNITATI PENTRU ASIGURAREA ACCESULUI, PARTICIPARII SI SUCCESULUI SCOLAR IN INVATAMANTUL OBLIGATORIU - SOS"
 • Hotărârea 245/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 245 din 2010-09-29 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 202/2009 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PASAJ SUBTERAN PIATA PRESEI LIBERE", CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE MODIFICA ANEXA LA HCGMB NR. 202/2009
 • Hotărârea 244/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 244 din 2010-09-29 PRIVIND APROBAREA CRESTERII PRETULUI LOCAL DE FACTURARE AL ENERGIEI TERMICE FURNIZATE POPULATIEI - CRESTERE INDUSA DE MAJORAREA TVA LA 24% ABROGA ART. 4 AL HCGMB NR. 284/2007 ABROGA ART. 6, ALIN. 1 AL HCGMB NR. 6/2010
 • Hotărârea 243/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 243 din 2010-09-29 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI LUCRARILOR DE REALIZARE A SEMNALIZARII VERTICALE DINAMICE PE ARTERELE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 43/2016
 • Hotărârea 242/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 242 din 2010-09-29 PRIVIND NUMIREA COMISIEI DE PREDARE A RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE AFLATE IN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE ORASUL VOLUNTARI ABROGA HCGMB NR. 117/2007
 • Hotărârea 241/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 241 din 2010-09-29 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZATIEI ANUALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI LA ASOCIATIA ENERGIE - CITES
 • Hotărârea 240/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 240 din 2010-09-29 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZATIEI ANUALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI LA ASOCIATIA MARILOR METROPOLE METROPOLIS - CGLU
 • Hotărârea 239/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 239 din 2010-09-29 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE TRANSMITERE A PALATULUI NATIONAL AL COPIILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIONALE SI SPORTIVE PENTRU COPII SI TINERET BUCURESTI
 • Hotărârea 238/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 238 din 2010-09-29 PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI UNIUNEA DE CONFERINTE A BISERICII CRESTINE ADVENTISTE DE ZIUA A SAPTEA, IN VEDEREA DESCHIDERII STRAZII MATEI BASARAB, SECTOR 3
 • Hotărârea 237/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 237 din 2010-09-29 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PENTRU TRECEREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII " PASAJ INFERIOR PE DN1 LA INTERSECTIA CU BD. AEROGARII SI BD. ION IONESCU DE LA BRAD" DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR
 • Hotărârea 236/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 236 din 2010-09-29 PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE A DEVERSA APELE UZATE PLUVIALE SI MENAJERE EPURATE REZULTATE DE PE PLATFORMA CENTRULUI LOGISTIC CHIAJNA IN CANALUL DESCHIS NH DRAGOMIRESTI-CHITILA CONCESIONAT CATRE S.C. APA NOVA BUCURESTI SA
 • Hotărârea 235/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 235 din 2010-09-29 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI DIN CADRUL PROIECTULUI " REABILITAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN BUCURESTI"
 • Hotărârea 234/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 234 din 2010-09-29 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI INTEGRAT DE GESTIONARE A CALITATII AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI REVIZUIT 2010 ABROGA HCGMB NR. 347/2008
 • Hotărârea 233/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 233 din 2010-09-29 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN EFECTUL ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 55/2010 MODIFICA HCGMB NR. 66/2010 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 309/2010
 • Hotărârea 232/2010 - Municipiul București - 29.09.2010

  HOTARAREnr. 232 din 2010-09-29 PRIVIND APROBAREA MAJORARII VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2010, CA URMARE A APLICARII HOTARARII C.G.M.B. NR. 112/2010, HOTARARII C.G.M.B. NR. 113/2010 SI HOTARARII C.G.M.B. 114/2010 MODIFICA HCGMB NR. 66/2010
 • Hotărârea 231/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 231 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "GRIGORE ALEXANDRESCU" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 78/2013
 • Hotărârea 230/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 230 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "MARIA SKLODOWSKA CURIE"
 • Hotărârea 229/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 229 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA CHIRURGIE PLASTICA, REPARATORIE SI ARSURI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 87/2013
 • Hotărârea 228/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 228 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA" BAGDASAR ARSENI" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 83/2013
 • Hotărârea 227/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 227 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTE OFTALMOLOGICE SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 86/2013
 • Hotărârea 226/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 226 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA "SF. IOAN" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 84/2013
 • Hotărârea 225/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 225 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA "SF. PANTELIMON" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 85/2013
 • Hotărârea 224/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 224 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CENTRULUI NATIONAL MEDICAL DE RECUPERARE NEURO-PSIHO-MOTORIE PENTRU COPII "DR. NICOLAE ROBANESCU" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 93/2013
 • Hotărârea 223/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 223 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI CLINIC DE URONEFROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 67/2013
 • Hotărârea 222/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 222 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI CLINIC DE BOLI DIGESTIVE SI TRANSPLANT HEPATIC SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 66/2013
 • Hotărârea 221/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 221 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI CLINIC FUNDENI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 262/2010
 • Hotărârea 220/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 220 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 92/2013
 • Hotărârea 219/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 219 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI NATIONAL DE DIABET, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE "N. PAULESCU" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 88/2013
 • Hotărârea 218/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 218 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI NEUROVASCULARE BUCURESTI
 • Hotărârea 217/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 217 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI DE FONOAUDIOLOGIE SI GHIRURGIE FUNCTIONALA ORL "PROF. DR. D. HOCIOTA" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 68/2013
 • Hotărârea 216/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 216 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE " C.I.PARHON" BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 72/2013
 • Hotărârea 215/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 215 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI ONCOLOGIC "PROF. DR. ALEXANDRU TRESTIOREANU" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 75/2013
 • Hotărârea 214/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 214 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "MARIUS NASTA" PROPUNE INDREPTAREA ERORII MATERIALE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "MARIUS NASTA" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 73/2013
 • Hotărârea 213/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 213 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE "PROF. DR. MATEI BALS" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 71/2013
 • Hotărârea 212/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 212 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 81/2013
 • Hotărârea 211/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 211 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 76/2013
 • Hotărârea 210/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 210 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC CF WITTING SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 91/2013
 • Hotărârea 209/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 209 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC CF 2 BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 90/2013
 • Hotărârea 208/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 208 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE "PROF. DR. C.C. ILIESCU" BUCURESTI PROPUNE INDREPTAREA ERORII MATERIALE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE "PROF. DR. C.C. ILIESCU" BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 65/2013
 • Hotărârea 207/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 207 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 82/2013
 • Hotărârea 206/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 206 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI PENTRU OCROTIREA MAMEI SI COPILULUI "ALFRED RUSESCU" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 77/2013
 • Hotărârea 205/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 205 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CENTRULUI CLINIC DE URGENTA DE BOLI CARDIOVASCULARE "DR. CONSTANTIN ZAMFIR" BUCURESTI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 265/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 74/2013
 • Hotărârea 204/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 204 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI UNIVERSITAR DE URGENTA MILITAR CENTRAL "DR. CAROL DAVILA" BUCURESTI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 264/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 89/2013
 • Hotărârea 203/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 203 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE "PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 47/2013
 • Hotărârea 202/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 202 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE TITAN "DR. CONSTANTIN GORGOS" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 55/2013
 • Hotărârea 201/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 201 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CENTRULUI DE EVALUARE SI TRATAMENT A TOXICODEPENDENTELOR PENTRU COPII SI TINERET "SF. STELIAN" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 63/2013
 • Hotărârea 200/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 200 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE "PROF. DR. PANAIT SARBU" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 59/2013
 • Hotărârea 199/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 199 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC "PROF. DR. TH. BURGHELE" PROPUNE INDREPTAREA ERORII MATERIALE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC "PROF. DR. TH. BURGHELE" SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 64/2011 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 52/2013
 • Hotărârea 198/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 198 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI DERMATO-VENERICE "PROF. DR. SCARLAT LONGHIN"
 • Hotărârea 197/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 197 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI DE BOLNAVI CRONICI SI GERIATRIE "SF. LUCA" SE ABROGA PRIN HCGHMB NR. 61/2013
 • Hotărârea 196/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 196 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC "COLTEA" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 51/2013
 • Hotărârea 195/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 195 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE "DR. VICTOR BABES" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 48/2013
 • Hotărârea 194/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 194 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE COPII "DR. VICTOR GOMOIU" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 60/2013
 • Hotărârea 193/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 193 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC "N. MALAXA" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 54/2013
 • Hotărârea 192/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 192 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC "CARITAS"
 • Hotărârea 191/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 191 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF. STEFAN" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 62/2013
 • Hotărârea 190/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 190 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI REUMATISMALE " DR. ION STOIA" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 56/2013
 • Hotărârea 189/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 189 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE ORTOPEDIE "FOISOR" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 46/2013
 • Hotărârea 188/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 188 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC "DR. I. CANTACUZINO" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 50/2013
 • Hotărârea 187/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 187 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC "COLENTINA" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 45/2013
 • Hotărârea 186/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 186 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 53/2013
 • Hotărârea 185/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 185 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI UNIVERSITAR DE STOMATOLOGIE "PROF. DAN THEODORESCU" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 57/2013
 • Hotărârea 184/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 184 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE "FILANTROPIA" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 58/2013
 • Hotărârea 183/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 183 din 2010-08-25 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC "SFANTA MARIA" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 49/2013
 • Hotărârea 182/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 182 din 2010-08-25 PRIVIND CONSTITUIREA DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A COMISIEI SPECIALE DE ANALIZA SI VERIFICARE A ACTIVITATII ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI SI A CELOR 21 UNITATI SPITALICESTI AFLATE IN ADMINISTRARE
 • Hotărârea 181/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 181 din 2010-08-25 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI AVAND CA ACTIONARI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 SI ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5, CU OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE COLECTAREA DESEURILOR NEPERICULOASE
 • Hotărârea 180/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 180 din 2010-08-25 PRIVIND ACCEPTAREA CERERII GUVERNULUI ROMANIEI PENTRU TRECEREA LOCUINTELOR PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII, DIN ZONA A - CARTIER CONSTANTIN BRANCUSI, SECTOR 6, DIN PROPRIETATEAPUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI SE MODIFICA ANEXA 1 PRIN HCGMB NR. 334/2010
 • Hotărârea 179/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 179 din 2010-08-25 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2010 IN VEDEREA FINANTARII IN REGIM DE URGENTA DE APARATURA PENTRU SPITALUL CLINIC DE OBSTRETICA SI GINECOLOGIE "PROF. DR. PANAIT SARBU"
 • Hotărârea 178/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 178 din 2010-08-25 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN EFECTUL ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 63/2010 SI AL LEGII NR. 118/2010
 • Hotărârea 177/2010 - Municipiul București - 25.08.2010

  HOTARAREnr. 177 din 2010-08-25 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PE PERIOADA 25 AUGUST - 24 NOIEMBRIE 2010
 • Hotărârea 176/2010 - Municipiul București - 06.08.2010

  HOTARAREnr. 176 din 2010-08-06 PRIVIND APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATUL DE FUNCTII SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE POLITIEI COMUNITARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, CONFORM PREVEDERILOR ORDONANTEI DE URGENTA NR. 63/2010 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII NR. 273/2006 PRIVIND FINANTELE PUBLICE LOCALE, PRECUM SI STABILIREA UNOR MASURI FINANCIARE ABROGA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 175/2009 INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 42/2011
 • Hotărârea 175/2010 - Municipiul București - 06.08.2010

  HOTARAREnr. 175 din 2010-08-06 PRIVIND APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI, CONFORM PREVEDERILOR ORDONANTEI DE URGENTA A GUVRNULUI NR. 63/2010 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII NR. 273/2006 PRIVIND FINANTELE PUBLICE LOCALE, PRECUM SI PENTRU STABILIREA UNOR MASURI FINANCIARE ABROGA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 135/2009 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 244/2011 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 16/2013 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA H.C.G.M.B. NR. 227/2017
 • Hotărârea 174/2010 - Municipiul București - 06.08.2010

  HOTARAREnr. 174 din 2010-08-06 PRIVIND REDUCEREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI SI APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL, A APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL C.G.M.B. SI A SERVICIILOR/ INSTITUTIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI, CONFORM PREVEDERILOR ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 63/2010 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII NR. 273/2006 PRIVIND FINANTELE PUBLICE LOCALE, PRECUM SI PENTRU STABILIREA UNOR MASURI FINANCIARE MODIFICA HOTARARILE CGMB NR. 101/2001, 95/2003, 224/2004, 138/2006, 202/2007, 220/2007, 351/2007, 353/2007, 354/2007, 195/2008, 235/2008, 247/2008, 301/2008, 351/2008, 379/2008, 58/2009, 171/2009, 224/2009, 227/2009, 339/2009, 386/2009, 7/2010, 117/2010 ABROGA HOTARARILE CGMB NR. 267/1999, 326/2001, 96/2003, 125/2003, 265/2004, 69/2005, 251/2006, 272/2008, 350/2008, 253/2009, 9/2010, 104/2010 ANEXELE NR. 17A SI 17B SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 287/2010 ANEXELE NR. 23A SI 23B SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 289/2010 ART. 2(1) SI ANEXELE 1, 2, SI 3 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 42/2011 ANEXA 1.12 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 42/2011 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXELE 18A SI 18 B PRIN HCGMB NR. 208/2011 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 244/2011 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 36/2012 SE MODIFICA HCGMB NR. 111/2012 SE MODIFICA HCGMB NR. 126/2012 ANEXELE 7A SI 7B ISI INCETEAZA VALABILITATEA PRIN HCGMB NR. 233/2012 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013
 • Hotărârea 173/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 173 din 2010-07-19 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 3 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 195/2007 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "MODERNIZARE SISTEM RUTIER SI LINII DE TRAMVAI" MODIFICA ANEXA NR. 3 LA HCGMB NR. 195/2007
 • Hotărârea 172/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 172 din 2010-07-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MODIFICARE PUZ - STR. FRUMOASA NR. 30, SECTOR 1 MODIFICA HCGMB NR. 278/2005
 • Hotărârea 171/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 171 din 2010-07-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL B-DUL BUCURESTII NOI NR. 43, SECTOR 1
 • Hotărârea 170/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 170 din 2010-07-19 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA SEMNEZE, IN CONDITIILE LEGII, UN ACORD DE COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI O.N.G. EUROCONSENS BUCURESTI PENTRU PROIECTUL "CAPASEETY"
 • Hotărârea 169/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 169 din 2010-07-19 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII BIROULUI PERMANENT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI LA ROMA, ITALIA
 • Hotărârea 168/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 168 din 2010-07-19 PRIVIND DESEMNAREA A CINCI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA DE PREDARE-PRELUARE A UNITATILOR SANITARE PUBLICE, POTRIVIT HOTARARII GUVERNULUI NR. 1567/2008, ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 162/2008, HOTARARII GUVERNULUI NR. 529/2010 SI ORDINUL MINISTRULUI SANATATII NR. 910/2010 ABROGA HCGMB NR. 238/2009
 • Hotărârea 167/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 167 din 2010-07-19 PENTRU ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 36/1999 PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA TRANSPORT GRATUIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN DE SUPRAFATA, PENTRU UNELE CATEGORII DE PERSOANE, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE ABROGA HCGMB NR. 36/1999 ABROGA HCGMB NR. 354/2009
 • Hotărârea 166/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 166 din 2010-07-19 PRIVIND MODIFICAREA POZITIILOR 10 SI 24 DIN LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2010 DIN ANEXA 2.41 - LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 66/2010 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2010 MODIFICA HCGMB NR. 66/2010
 • Hotărârea 165/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 165 din 2010-07-19 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 178/2009 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII AL TEATRULUI EXCELSIOR - "AMENAJARE INTERIOARA SALA DE SPECTACOLE TEATRUL EXCELSIOR" MODIFICA HCGMB NR. 178/2009 MODIFICA HCGMB NR. 178/2009
 • Hotărârea 164/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 164 din 2010-07-19 PENTRU APROBAREA ACTULUI ADITIONAL LA ACORDUL DE ASOCIERE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, FUNDATIA CRUCEA ALB-GALBENA SI ASOCIATIA DE AJUTOR MUTUAL BUCURESTI IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "CENTRUL PILOT DE COORDONARE A SERVICIILOR DE INGRIJIRI LA DOMICILIU DIN MUNICIPIUL BUCURESTI", APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 233/2009 COMPLETEAZA HCGMB NR. 233/2009
 • Hotărârea 163/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 163 din 2010-07-19 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITAREA IMOBILELOR DIN STR. MITROPOLIT FILARET NR. 41-41A, SECTOR 4, BUCURESTI IN VEDEREA AMENAJARII UNUI ADAPOST DE NOAPTE PENTRU PERSOANELE ADULTE FARA ADAPOST"
 • Hotărârea 162/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 162 din 2010-07-19 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "AMENAJAREA UNUI CAMIN DE BATRANI IN CLADIREA EXISTENTA CORP C3, FOST CAMIN DE NEFAMILISTI, SITUATA IN BUCURESTI, BULEVARDUL THEODOR PALLADY NR. 64, SECTOR 3"
 • Hotărârea 161/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 161 din 2010-07-19 PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU ORDINEA DE ATRIBUIRE A SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA BENEFICIARILOR LEGII NR. 341/2004 A RECUNOSTINTEI FATA DE EROII-MARTIRI SI LUPTATORII CARE AU CONTRIBUIT LA VICTORIA REVOLUTIEI ROMANE DIN DECEMBRIE 1989, PRECUM SI FATA DE PERSOANELE CARE SI-AU JERTFIT VIATA SAU AU AVUT DE SUFERIT IN URMA REVOLTEI MUNCITORESTI ANTICOMUNISTE DE LA BRASOV DIN NOIEMBRIE 1987 SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 131/2010 ABROGA HCGMB NR. 131/2010 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 8/2015 SE COMPLETEAZA PRIN H.C.G.M.B. NR. 210/2015 ANEXA 1 SE COMPLETEAZA PRIN H.C.G.M.B. NR. 18/2017 ANEXA SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 308/2017
 • Hotărârea 160/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 160 din 2010-07-19 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A SOLICITARII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PENTRU TRECEREA BUNURILOR IMOBILE DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI CULTURII SI PATRIMONIUL NATIONAL IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CENTRUL DE CULTURA PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORTILE BUCURESTIULUI
 • Hotărârea 159/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 159 din 2010-07-19 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 143/2010 PRIVIND PARTICIPAREA UNOR GRUPURI DE COPII DIN ZONELE AFECTATE DE INUNDATII DIN JUDETELE SUCEAVA, BACAU SI NEAMT LA TABERELE PENTRU COPII ORGANIZATE IN STATIUNEA NEPTUN-COMOROVA, DE CATRE CENTRUL DE PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIONALE SI SPORTIVE PENTRU COPII SI TINERET MODIFICA HCGMB NR. 143/2010
 • Hotărârea 158/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 158 din 2010-07-19 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRECEREA IMOBILELEOR SITUATE IN BUCURESTI, CALEA GIULESTI NR. 2-4, SECTOR 6 SI STR. ECONOMU CEZARESCU NR. 17-19, SECTOR 6 DIN PROPRIETATEA STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, RESPECTIV S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A., IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PASAJ RUTIER DENIVELAT SUPERIOR BASARAB"
 • Hotărârea 157/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 157 din 2010-07-19 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 66/2003 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MANAGEMENTUL TRAFICULUI", CUPRINS IN PROIECTUL PRIVIND "PROGRAMUL MULTI-SECTOR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI", MODIFICATA PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 379/2009 MODIFICA ANEXA LA HCGMB NR. 66/2003
 • Hotărârea 156/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 156 din 2010-07-19 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ANEXEI NR.1 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 25/2006 PENTRU APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVELOR DE INVESTITII "MODERNIZAREA UNOR ARTERE DE PENETRARE, STRAPUNGERI, SUPRALARGIRI SI PASAJE RUTIERE SI PIETONALE", CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE MODIFICA ANEXA LA HCGMB NR. 25/2006
 • Hotărârea 155/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 155 din 2010-07-19 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 253/2005 PRIVIND COMPLETAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PASAJ RUTIER DENIVELAT SUPERIOR BASARAB" MODIFICATA PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 121/2007 MODIFICA HCGMB NR. 253/2005
 • Hotărârea 154/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 154 din 2010-07-19 PENTRU MODIFICAREA ARTICOLULUI 1 AL HOTARARII C.G.M.B. NR. 401/2009 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI " C0NSOLIDARE, RESTAURARE SI CONSERVARE OBSERVATOR ASTRONOMIC VASILE URSEANU" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PENTRU SOLICITARE FINANTARE NERAMBURSABILA PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, AXA PRIORITARA 5, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 5.1 MODIFICA ART. 1 AL HCGMB NR. 401/2009
 • Hotărârea 153/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 153 din 2010-07-19 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 402/2009 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI " C0NSOLIDARE, RESTAURARE SI CONSERVARE OBSERVATOR ASTRONOMIC VASILE URSEANU" MODIFICA ANEXA LA HCGMB NR.402/2009
 • Hotărârea 152/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 152 din 2010-07-19 PENTRU MODIFICAREA ARTICOLELOR 1 SI 2 ALE HOTARARII C.G.M.B. NR. 403/2009 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI " C0NSOLIDARE, RESTAURARE SI CONSERVARE CASA CESIANU" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PENTRU SOLICITARE FINANTARE NERAMBURSABILA PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, AXA PRIORITARA 5, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 5.1 MODIFICA ART. 1 SI 2 ALE HCGMB NR. 403/2009
 • Hotărârea 151/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 151 din 2010-07-19 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 404/2009 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI " C0NSOLIDARE, RESTAURARE SI CONSERVARE CASA CESIANU" MODIFICA ANEXA LA HCGMB NR. 404/2009
 • Hotărârea 150/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 150 din 2010-07-19 PENTRU MODIFICAREA ART. 1 AL HOTARARII C.G.M.B. NR. 116/2010 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE ORTOPEDIE FOISOR" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PENTRU SOLICITARE FINANTARE NERAMBURSABILA PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, AXA PRIORITARA 3, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.1 MODIFICA ART. 1 AL HCGMB NR. 116/2010
 • Hotărârea 149/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 149 din 2010-07-19 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 115/2010 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE ORTOPEDIE FOISOR" MODIFICA ANEXA LA HCGMB NR. 115/2010
 • Hotărârea 148/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 148 din 2010-07-19 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PENTRU SOLICITARE FINANTARE NERAMBURSABILA PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, AXA PRIORITARA 3, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.1
 • Hotărârea 147/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 147 din 2010-07-19 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU"
 • Hotărârea 146/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 146 din 2010-07-19 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ASOCIATIA NEVAZATORILOR DIN ROMANIA, IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN A PROIECTULUI "SA CONSTRUIM IMPREUNA O CAPITALA MAI LUMINOASA"
 • Hotărârea 145/2010 - Municipiul București - 19.07.2010

  HOTARAREnr. 145 din 2010-07-19 PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR SUME DIN COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRARE, PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA SI PENTRU SUSTINEREA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CE NECESITA COFINANTARE LOCALA PE ANUL 2010
 • Hotărârea 144/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 144 din 2010-06-30 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 186/2008 PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, - PRIN INTRODUCEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC DE PRIMARIILE DE SECTOR SI MUNICIPALITATE, DIN FONDURI PUBLICE COMPLETEAZA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 143/2010 - Municipiul București - 02.07.2010

  HOTARAREnr. 143 din 2010-07-02 PRIVIND PARTICIPAREA UNOR GRUPURI DE COPII DIN ZONELE AFECTATE DE INUNDATII DIN JUDETELE SUCEAVA, BACAU SI NEAMT LA TABERELE PENTRU COPII ORGANIZATE IN STATIUNEA NEPTUN-COMOROVA, DE CATRE CENTRUL DE PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIONALE SI SPORTIVE PENTRU COPII SI TINERET SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 159/2010
 • Hotărârea 142/2010 - Municipiul București - 02.07.2010

  HOTARAREnr. 142 din 2010-07-02 PRIVIND ALOCAREA DIN FONDUL DE REZERVA AL BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUMEI DE 2.200.000 LEI, PENTRU ACORDAREA UNOR AJUTOARE FINANCIARE DE URGENTA JUDETELOR SUCEAVA, BOTOSANI, BACAU, NEAMT SI IASI
 • Hotărârea 141/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 141 din 2010-06-30 PRIVIND INAINTAREA CATRE AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI A CERERII DE TRANSMITERE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA TEATRULUI MUNICIPAL L.S. BULANDRA A SPATIULUI IN SUPRAFATA DE 657 MP., SITUAT IN SECTORUL 3, BD. BASARABIA NR. 256, CONSTRUCTIA STATIEI COPRESOARE C 190, C 191
 • Hotărârea 140/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 140 din 2010-06-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII AL TEATRULUI DE REVISTA C. TANASE - REFACERE IMPREJMUIRE INCINTA TEATRU DE VARA HERASTRAU SPRE MUZEUL SATULUI SI PALATUL ELISABETA SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 234/2009
 • Hotărârea 139/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 139 din 2010-06-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. ALEXANDRU CONSTANTINESCU NR. 11-13, SECTOR 1
 • Hotărârea 138/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 138 din 2010-06-30 PRIVIND COOPERAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CU INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA COFINANTARII DIN BUGETUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A PROIECTULUI DE MOBILITATI LEONARDO DA VINCI "FORMAREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU CONSILIEREA CARIEREI TINERILOR"
 • Hotărârea 137/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 137 din 2010-06-30 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE NERAMBURSABILA POSDRU/71/6.3/S/41699 DINTRE MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE, DIRECTIA GENERALA AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL "DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE" SI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "MAI MULTE CENTRE DE INGRIJIRE PENTRU COPILUL TAU, MAI MULTE OPORTUNITATI DE ANGAJARE PENTRU TINE"
 • Hotărârea 136/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 136 din 2010-06-30 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CALITATE DE PARTENER LA PROIECTUL RO 0056 " LUCRAND IMPREUNA PENTRU O VIATA MAI BUNA A PERSOANELOR VULNERABILE" ("WORKING TOGETHER FOR BETTER LIFE OF VULNERABLE PEOPLE"), FINANTAT IN CADRUL MECANISMULUI FINANCIAR AL SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN
 • Hotărârea 135/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 135 din 2010-06-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA COOPERAREA DINTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 SI PAROHIA "ACOPERAMANTUL MAICII DOMNULUI SI SF. IOAN RUSUL" IN VEDEREA REALIZARII PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC "CENTRUL PAROHIAL DE ZI SFINTII IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA"
 • Hotărârea 134/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 134 din 2010-06-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA COOPERAREA DINTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 SI ASOCIATIA AHAVA IN VEDEREA REALIZARII PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC " CENTRUL MEDICO-SOCIAL" CU CELE DOUA COMPONENTE "CABINET STOMATOLOGIC" SI "CABINET OFTALMOLOGIC"
 • Hotărârea 133/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 133 din 2010-06-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA COOPERAREA DINTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 SI ASOCIATIA "SFANTUL MUCENIC FANURIE PENTRU INGRIJIREA COPIILOR SI BATRANILOR" IN VEDEREA REALIZARII PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC " CENTRU DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI"
 • Hotărârea 132/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 132 din 2010-06-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA COOPERAREA DINTRE ADMINISTRATIA SCOLILOR SECTOR 6 SI FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA IN VEDEREA REALIZARII PROIECTULUI "EDUCATIE INCLUZIVA" PRIVIND INCLUDEREA COPIILOR CU DIZABILITATI IN INVATAMANTUL PRESCOLAR DE MASA
 • Hotărârea 131/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 131 din 2010-06-30 PRIVIND APROBAREA LISTEI CU ORDINEA DE ATRIBUIRE A SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA, BENEFICIARILOR LEGII NR. 341/2004 A RECUNOSTINTEI FATA DE EROII-MARTIRI SI LUPTATORII CARE AU CONTRIBUIT LA VICTORIA REVOLUTIEI ROMANE DIN DECEMBRIE 1989 PRECUM SI FATA DE PESOANELE CARE SI-AU JERTFIT VIATA SAU AU AVUT DE SUFERIT IN URMA REVOLTEI MUNCITORESTI ANTICOMUNISTE DE LA BRASOV DIN NOIEMBRIE 1987 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 161/2010
 • Hotărârea 130/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 130 din 2010-06-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA COOPERAREA DINTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 SI FUNDATIA PRINCIPESA MARGARETA A ROMANIEI IN VEDEREA REALIZARII PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC "CENTRUL COMUNITAR GENERATII"
 • Hotărârea 129/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 129 din 2010-06-30 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA FUNDATIEI RONALD S. LAUDER-ROMANIA, PE O PERIOADA DE 49 DE ANI, A IMOBILULUI SITUAT IN STR. CLUCERU UDRICANI NR. 12, SECTOR 3, DESTINAT ACTIVITATII DE INVATAMANT ABROGA HCGMB NR. 169/2009
 • Hotărârea 128/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 128 din 2010-06-30 PRIVIND ACORDAREA CATRE CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI CHITILA, JUDETUL ILFOV A DREPTULUI DE A DEVERSA APELE UZATE REZULTATE DIN ACTIVITATILE GOSPODARESRI SI ECONOMICE DE PE RAZA SATULUI RUDENI IN CANALUL DESCHIS NH DRAGOMIRESTI-CHITILA CONCESIONAT CATRE S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 127/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 127 din 2010-06-30 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE INTRAREA PINULUI PENTRU ARTERA DE CIRCULATIE CREATA IN CARTIERUL A.N.L. DIN AMPLASAMENTUL SITUAT IN BUCURESTI, SECTORUL 6, INTRAREA GODENI NR. 16A
 • Hotărârea 126/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 126 din 2010-06-30 PRIVIND TRECEREA UNUI BLOC DE LOCUINTE SITUAT IN STR. MAIOR VASILE BACILA NR. 28-30, SECTOR 2 BUCURESTI, DIN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI
 • Hotărârea 125/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 125 din 2010-06-30 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 254/2008 PRIVIND ADMINISTRAREA RETELEI STRADALE PRINCIPALE SI A LUCRARILOR DE ARTA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 235/2005 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE MODIFICA HCGMB NR. 254/2008
 • Hotărârea 124/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 124 din 2010-06-30 PRIVIND TRAMSITEREA UNOR TERENURI CU DESTINATIA DE SPATII VERZI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
 • Hotărârea 123/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 123 din 2010-06-30 PRIVIND UNELE MASURI DE ASIGURARE A SALUBRIZARII PRIN SPALAREA CU JET DE APA SUB PRESIUNE A CAROSABILULUI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 191/2013
 • Hotărârea 122/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 122 din 2010-06-30 PRIVIND APROBAREA UNOR MASURI SI ACTIUNI PENTRU ORGANIZARILE DE SANTIERE DE CONSTRUCTII SI DEMOLARI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 190/2013
 • Hotărârea 121/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 121 din 2010-06-30 PRIVIND UNELE MASURI DE ASIGURARE A INGRADIRII, SALUBRIZARII SI IGIENIZARII TERENURILOR VIRANE IN MUNICIPIUL BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 212/2000 SI 360/2001 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 189/2013
 • Hotărârea 120/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 120 din 2010-06-30 PRIVIND APROBAREA NORMELOR DE SALUBRIZARE SI IGIENIZARE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI LA DATA INTRARII IN VIGOARE A PREZENTEI HOTARARI SE ABROGA HCGMB NR. 133/2004, 147/2005 SI 243/2005 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 181/2017
 • Hotărârea 119/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 119 din 2010-06-30 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 146/2005
 • Hotărârea 118/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 118 din 2010-06-30 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI PE ANUL 2009 PENTRU PROGRAMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A CALITATII AERULUI
 • Hotărârea 117/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 117 din 2010-06-30 PRIVIND INFIINTAREA AUTORITATII PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR BUCURESTI - ASPA SI APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ACESTEI INSTITUTII PUBLICE ABROGA HCGMB NR. 219/2007 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 174/2010 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 105/2013 ART. 5 SI 6 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 170/2017
 • Hotărârea 116/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 116 din 2010-06-30 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE ORTOPEDIE FOISOR" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PENTRU SOLICITARE FINANTARE NERAMBURSABILA PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, AXA PRIORITARA 3, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.1 SE MODIFICA ART. 1 PRIN HCGMB NR. 150/2010
 • Hotărârea 115/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 115 din 2010-06-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TTEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE ORTOPEDIE FOISOR" SE MODIFICA ANEXA PRIN HCGMB NR. 149/2010
 • Hotărârea 114/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 114 din 2010-06-30 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A CENTRULUI DE EVALUARE SI TRATAMENT A TOXICODEPENDENTELOR PENTRU COPII SI TINERI "SF. STELIAN", AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 113/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 113 din 2010-06-30 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE TITAN "DR. CONSTANTIN GORGOS" AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 112/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 112 din 2010-06-30 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE "PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA", AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 111/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 111 din 2010-06-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE PREFEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII AL CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ARCUB - REABILITARE, EXTINDERE SI REMODELARE FUNCTIONALA A HANULUI GABROVENI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 258/2013
 • Hotărârea 110/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 110 din 2010-06-30 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSULUI DE PROIECTE DE MANAGEMENT, PRECUM SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A EVALUARII MANAGEMENTULUI LA INSTITUTIILE PUBLICE DE CULTURA DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN SENTINTA CIVILA NR. 1036/14.03.2011 PRONUNTATA DE CATRE TRIBUNALUL BUCURESTI- SECTIA A IX-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL SE ANULEAZA ART.3 ALIN. 4 DIN ANEXA NR. 1 A H.C.G.M.B NR. 110/30.06.2010 SI ART. 5, ALIN. 3 DIN ANEXA NR. 2 A H.C.G.M.B NR. 110/30.06.2010 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 161/2012
 • Hotărârea 109/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 109 din 2010-06-30 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN SITUAT IN SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 297, SECTOR 6, IN SUPRAFATA DE 137 MP, TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, NECESAR REALIZARII UNEI SECTIUNI (EXTINDERI) DINTR-UN IMOBIL CU DESTINATIA DE BIROURI SERVICII
 • Hotărârea 108/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 108 din 2010-06-30 PRIVIND COMPLETAREA DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CU JARDINIERA (SPATIU VERDE) AFERENTA CURSULUI RAULUI DAMBOVITA PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI COMPLETEAZA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 107/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 107 din 2010-06-30 PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 138/2009 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 4000 MP.,PENTRU INFIINTAREA UNUI CIMITIR TURCESC SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 416/2008 MODIFICA ART. 1 AL HCGMB NR. 138/2009 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 304/2016
 • Hotărârea 106/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 106 din 2010-06-30 PENTRU MODIFICAREA ART.4 DIN HOTARAREA NR. 28/2010 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "PENETRATIE BULEVARDUL TIMISOARA" MODIFICA ART. 4 AL HCGMB NR. 28/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 288/2013
 • Hotărârea 105/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 105 din 2010-06-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA NEGOCIEZE SI SA SEMNEZE, IN CONDITIILE LEGII, UN CONTRACT DE COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI S.C. NOVA IMOBILIARE S.R.L., PENTRU DEZVOLTAREA SI OPERAREA UNUI CENTRU COMERCIAL
 • Hotărârea 104/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 104 din 2010-06-30 PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL
 • Hotărârea 103/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 103 din 2010-06-30 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOAMNEI ZIDARESCU LOREDANA IONELA
 • Hotărârea 102/2010 - Municipiul București - 30.06.2010

  HOTARAREnr. 102 din 2010-06-30 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI BERBECARU ALIN DUMITRU SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 101/2010 - Municipiul București - 31.05.2010

  HOTARAREnr. 101 din 2010-05-31 PRIVIND CRESTEREA TRANSPARENTEI CHELTUIRII BANILOR PUBLICI LA NIVELUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI, A INSTITUTIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL SI AL REGIILOR AUTONOME DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN SENTINTA CIVILA NR. 3271/07.10.2011, PRONUNTATA DE CATRE TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A IX-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, SE ANULEAZA ART. 1, 2, 5 SI 7 DIN H.C.G.M.B. NR. 101/31.05.2010
 • Hotărârea 100/2010 - Municipiul București - 31.05.2010

  HOTARAREnr. 100 din 2010-05-31 PENTRU
 • Hotărârea 99/2010 - Municipiul București - 14.05.2010

  HOTARAREnr. 99 din 2010-05-14 PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII DE ANALIZA SI VERIFICARE A ACTIVITATII ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
 • Hotărârea 98/2010 - Municipiul București - 14.05.2010

  HOTARAREnr. 98 din 2010-05-14 PENTRU
 • Hotărârea 97/2010 - Municipiul București - 14.05.2010

  HOTARAREnr. 97 din 2010-05-14 PRIVIND PARTICIPAREA TEATRULUI ITINERANT TANDARICA IN CADRUL PROGRAMULUI "BUCURESTI, CARTIER DE VARA"
 • Hotărârea 96/2010 - Municipiul București - 14.05.2010

  HOTARAREnr. 96 din 2010-05-14 PENTRU INFIINTAREA COMISIEI DE ANALIZA A REGULAMENTULUI PRIVIND RIDICAREA, TRANSPORTUL, DEPOZITAREA SI ELIBERAREA AUTOVEHICULELOR SAU REMORCILOR STATIONATE NEREGULAMENTAR PE DRUMURILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 95/2010 - Municipiul București - 14.05.2010

  HOTARAREnr. 95 din 2010-05-14 PENTRU
 • Hotărârea 94/2010 - Municipiul București - 14.05.2010

  HOTARAREnr. 94 din 2010-05-14 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 80/2009 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. REBU S.A. SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 143/2004
 • Hotărârea 93/2010 - Municipiul București - 14.05.2010

  HOTARAREnr. 93 din 2010-05-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR. 107, LOT 13 SI 15, SECTOR 1
 • Hotărârea 92/2010 - Municipiul București - 14.05.2010

  HOTARAREnr. 92 din 2010-05-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. LOUIS BLANC NR. 26, SECTOR 1
 • Hotărârea 91/2010 - Municipiul București - 14.05.2010

  HOTARAREnr. 91 din 2010-05-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. IZBICENI NR. 117-119, SECTOR 1
 • Hotărârea 90/2010 - Municipiul București - 14.05.2010

  HOTARAREnr. 90 din 2010-05-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL DRUMUL DEALUL LEULUI NR. 20-22, SECTOR 4
 • Hotărârea 89/2010 - Municipiul București - 14.05.2010

  HOTARAREnr. 89 din 2010-05-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. ZAGAZULUI NR 13-19 SI NR. 21-25, SECTOR 1
 • Hotărârea 88/2010 - Municipiul București - 14.05.2010

  HOTARAREnr. 88 din 2010-05-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR. 23, SECTOR 1
 • Hotărârea 87/2010 - Municipiul București - 14.05.2010

  HOTARAREnr. 87 din 2010-05-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR. 147, SECTOR 1
 • Hotărârea 86/2010 - Municipiul București - 14.05.2010

  HOTARAREnr. 86 din 2010-05-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ALEEA METEOROLOGIEI NR. 30, SECTOR 1
 • Hotărârea 85/2010 - Municipiul București - 14.05.2010

  HOTARAREnr. 85 din 2010-05-14 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. JIULUI NR. 111 - 113, SECTOR 1
 • Hotărârea 84/2010 - Municipiul București - 14.05.2010

  HOTARAREnr. 84 din 2010-05-14 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA PIATA SUDULUI"
 • Hotărârea 83/2010 - Municipiul București - 14.05.2010

  HOTARAREnr. 83 din 2010-05-14 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI ORASUL VIENA
 • Hotărârea 82/2010 - Municipiul București - 14.05.2010

  HOTARAREnr. 82 din 2010-05-14 PENTRU APROBAREA PROTOCOLULUI PRIVIND PROGRAMUL DE COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI DIN ROMANIA SI ORASUL MOSCOVA DIN FEDERATIA RUSA PENTRU PERIOADA 2010 - 2011
 • Hotărârea 81/2010 - Municipiul București - 14.05.2010

  HOTARAREnr. 81 din 2010-05-14 PRIVIND EXPUNEREA MATERIALELOR DE PROPAGANDA ELECTORALA
 • Hotărârea 80/2010 - Municipiul București - 14.05.2010

  HOTARAREnr. 80 din 2010-05-14 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "REABILITARE CAROSABIL SI MODERNIZARE LINIE DE TRAMVAI PE STR. TUNARI INTRE SOS. STEFAN CEL MARE SI PIATA GALATI
 • Hotărârea 79/2010 - Municipiul București - 14.05.2010

  HOTARAREnr. 79 din 2010-05-14 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE BULEVARDUL DR. LIVIU LIBRESCU
 • Hotărârea 78/2010 - Municipiul București - 14.05.2010

  HOTARAREnr. 78 din 2010-05-14 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 306/2008 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CALITATE DE MEMBRU FONDATOR, LA CONSTITUIREA ASOCIATIEI PENTRU PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA TURISMULUI IN BUCURESTI"
 • Hotărârea 77/2010 - Municipiul București - 14.05.2010

  HOTARAREnr. 77 din 2010-05-14 PENTRU APROBAREA CONTRACTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE EXTERNE DE LA BANCA EUROPEANA DE INVESTITII, IN VALOARE DE PANA LA 60 MILIOANE EURO, PENTRU COFINANTAREA PROIECTULUI DE REALIZARE DE GRADINITE NOI IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 76/2010 - Municipiul București - 14.05.2010

  HOTARAREnr. 76 din 2010-05-14 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 209/2009 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE STUDII DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTE TIP "GRADINITA DE 4, 6 SI 8 GRUPE COPII, CU PROGRAM PRELUNGIT"
 • Hotărârea 75/2010 - Municipiul București - 10.05.2010

  HOTARAREnr. 75 din 2010-05-10 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII NR. 32/20.02.2007 PENTRU REGLEMENTAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE PRIVIND SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRECUM SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 215/2006 SI A HOTARARII C.G.M.B. NR. 248/2006 MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 32/2007 ABROGA ART. 6 AL HCGMB NR. 242/2005 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 268/2010
 • Hotărârea 74/2010 - Municipiul București - 10.05.2010

  HOTARAREnr. 74 din 2010-05-10 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "IMBUNATATIREA RETELEI STRADALE LOCALE SI EXTINDEREA RETELEI DE TRAMVAI NECESARE DEZVOLTARII COMPLEXULUI COLOSEUM"
 • Hotărârea 73/2010 - Municipiul București - 10.05.2010

  HOTARAREnr. 73 din 2010-05-10 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN SITUAT IN STR. POLONA NR. 37A, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 65 MP. TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, NECESAR REALIZARII UNEI SECTIUNI DINTR-UN IMOBIL CU FUNCTIUNEA DE SPATII COMERCIALE, BIROURI SI LOCUINTE
 • Hotărârea 72/2010 - Municipiul București - 10.05.2010

  HOTARAREnr. 72 din 2010-05-10 PRIVIND ADERAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA CAMPANIA MONDIALA A COMUNITATII SANT`EGIDIO, ORASE PENTRU VIATA - ORASE IMPOTRIVA PEDEPSEI CU MOARTEA
 • Hotărârea 71/2010 - Municipiul București - 10.05.2010

  HOTARAREnr. 71 din 2010-05-10 PRIVIND INTERZICEREA IN MUNICIPIUL BUCURESTI A INSCRIPTIILOR CALIGRAFIATE SAI A IMAGINILOR PICTATE SAU GRAVATE DE TIP GRAFITTI PE PERETII IMOBILELOR SAU ALTE SUPRAFETE PUBLICE PRIVATE
 • Hotărârea 70/2010 - Municipiul București - 10.05.2010

  HOTARAREnr. 70 din 2010-05-10 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2009
 • Hotărârea 69/2010 - Municipiul București - 10.05.2010

  HOTARAREnr. 69 din 2010-05-10 PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE CENTRALIZATE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI, ACTIVITATEA PROPRIE PE ANUL 2009
 • Hotărârea 68/2010 - Municipiul București - 10.05.2010

  HOTARAREnr. 68 din 2010-05-10 PENTRU MODIFICAREA ARTICOLULUI 3 DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 61/ 2010 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU "STATIA DE EPURARE A APELOR UZATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI PRECUM SI A ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE LUCRARI INCHEIAT CU HOLDING AKTOR - ATHENA S.A.", INREGISTRAT LA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI SUB NR. 3173 DIN 11 DECEMBRIE 2006 MODIFICA ART. 3 AL HCGMB NR. 61/2010
 • Hotărârea 67/2010 - Municipiul București - 10.05.2010

  HOTARAREnr. 67 din 2010-05-10 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PE PERIOADA 10.05.2010 - 09.08.2010
 • Hotărârea 66/2010 - Municipiul București - 25.03.2010

  HOTARAREnr. 66 din 2010-03-25 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2010 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 168/2010 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 232/2010 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 233/2010 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 312/2010 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 338/2010 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 353/2010
 • Hotărârea 65/2010 - Municipiul București - 09.03.2010

  HOTARAREnr. 65 din 2010-03-09 PRIVIND COOPERAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 CU ASOCIATIA "FORUMUL ROMAN ANTIDROG" - FORAD, IN VEDEREA IMPLEMENTARII SI FINANTARII IN COMUN A PROIECTULUI "SERVICIU PILOT PENTRU TRATAMENTUL CONSUMATORILOR DE DROGURI (OPIACEE)"
 • Hotărârea 64/2010 - Municipiul București - 09.03.2010

  HOTARAREnr. 64 din 2010-03-09 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ASOCIATIA BIROUL DE STUDII SI COOPERARE INTERNATIONALA ANTIDROG IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI PILOT "PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI IN RANDUL ADOLESCENTILOR PRIN CRESTEREA FACTORILOR DE PROTECTIE SI DIMINUAREA INFLUENTEI FACTORILOR DE RISC"
 • Hotărârea 63/2010 - Municipiul București - 09.03.2010

  HOTARAREnr. 63 din 2010-03-09 PRIVIND COOPERAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1 CU FUNDATIA SERA ROMANIA SI ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA COPILULUI IN VEDEREA REALIZARII PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC "INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA COPILULUI"
 • Hotărârea 62/2010 - Municipiul București - 09.03.2010

  HOTARAREnr. 62 din 2010-03-09 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "ADUCEREA LA COTA 0 A TERENULUI, IMPREJMUIRE CU GARD SI ASIGURARE UTILITATI CIMITIR TURCESC"
 • Hotărârea 61/2010 - Municipiul București - 09.03.2010

  HOTARAREnr. 61 din 2010-03-09 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU "STATIA DE EPURARE A APELOR UZATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI A ACTULUI ADITIONAL NR. 3 LA CONTRACTUL DE LUCRARI INCHEIAT CU HOLDING AKTOR-ATHENA S.A.", INREGISTRAT LA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI SUB NR. 3173 DIN 11 DECEMBRIE 2006 SE MODIFICA ART. 3 PRIN HCGMB NR. 68/2010 SE MODIFICA ANEXA 1 PRIN HCGMB NR. 330/2010
 • Hotărârea 60/2010 - Municipiul București - 09.03.2010

  HOTARAREnr. 60 din 2010-03-09 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL DE A INTREPRINDE TOATE DEMERSURILE NECESARE CATRE GUVERNUL ROMANIEI, IN VEDEREA ASIGURARII CO-FINANTARII(FONDURI DE COEZIUNE) PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI DE FINANTARE NECESAR FINALIZARII FAZEI II - GLINA, IMPREUNA CU LUCRARILE DE REABILITARE COLECTOARE DE APA UZATA SI CASETA DE APA UZATA - DAMBOVITA
 • Hotărârea 59/2010 - Municipiul București - 09.03.2010

  HOTARAREnr. 59 din 2010-03-09 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TAXEI MUNICIPALE PENTRU APA UZATA, PENTRU ANUL 2010, CALCULATA CONFORM ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 317/2008
 • Hotărârea 58/2010 - Municipiul București - 26.02.2010

  HOTARAREnr. 58 din 2010-02-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "LARGIRE SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA INTRE CALEA FLOREASCA SI SOSEAUA PETRICANI". SE MODIFICA SI SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 337/2010
 • Hotărârea 57/2010 - Municipiul București - 26.02.2010

  HOTARAREnr. 57 din 2010-02-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PASAJ SUBTERAN MIHAI BRAVU-SPLAI UNIRII"
 • Hotărârea 56/2010 - Municipiul București - 26.02.2010

  HOTARAREnr. 56 din 2010-02-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "LARGIRE BDUL DIMITRIE POMPEI SI STRAPUNGERE BDUL BARBU VACARESCU"
 • Hotărârea 55/2010 - Municipiul București - 26.02.2010

  HOTARAREnr. 55 din 2010-02-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII " DIAMETRALA N-S, ETAPA A II-A, STR. VASILE PARVAN-STR. URANUS"
 • Hotărârea 54/2010 - Municipiul București - 26.02.2010

  HOTARAREnr. 54 din 2010-02-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "ALIMENTAREA BLOCULUI NR. 7 DIN STR. BARBU VACARESCU NR. 44, SECTOR 2 PRIN DEZAFECTAREA CENTRALEI TERMICE BARBU VACARESCU SI RACORDAREA LA RETEAUA DE TERMOFICARE"
 • Hotărârea 53/2010 - Municipiul București - 26.02.2010

  HOTARAREnr. 53 din 2010-02-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "DEVIERE RETELE TERMICE STR. SACHELARIE VISARION" AFERENTE PUNCTULUI TERMIC 3 IANCULUI
 • Hotărârea 52/2010 - Municipiul București - 26.02.2010

  HOTARAREnr. 52 din 2010-02-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "EFICIENTIZAREA ALIMENTARII CU ENERGIE TERMICA A CONSUMATORILOR RACORDATI LA CENTRALA TERMICA 13 BUCURESTII NOI"
 • Hotărârea 51/2010 - Municipiul București - 26.02.2010

  HOTARAREnr. 51 din 2010-02-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "EFICIENTIZAREA ALIMENTARII CU ENERGIE TERMICA A CONSUMATORILOR RACORDATI LA CENTRALA TERMICA 10 BUCURESTII NOI"
 • Hotărârea 50/2010 - Municipiul București - 26.02.2010

  HOTARAREnr. 50 din 2010-02-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REALIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC CARTIER ANL HENRI COANDA"
 • Hotărârea 49/2010 - Municipiul București - 26.02.2010

  HOTARAREnr. 49 din 2010-02-26 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 83/2009 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 151/2004 MODIFICA HCGMB NR. 83/2009
 • Hotărârea 48/2010 - Municipiul București - 26.02.2010

  HOTARAREnr. 48 din 2010-02-26 PRIVIND INFIINTAREA UNEI COMISII DE ANALIZA A OPORTUNITATII PROIECTULUI "HRANA SANATOASA PENTRU COPII ELEVI AI CLASELOR I-IV DIN SISTEMUL PUBLIC DE INVATAMANT DE STAT DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 47/2010 - Municipiul București - 26.02.2010

  HOTARAREnr. 47 din 2010-02-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITAREA ZONELOR URBANE CU DEFICIT MAJOR IN RETELELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE ZONA PETRICANI, SECTOR 2"
 • Hotărârea 46/2010 - Municipiul București - 26.02.2010

  HOTARAREnr. 46 din 2010-02-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITAREA ZONELOR URBANE CU DEFICIT MAJOR IN RETELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN ZONA ION CREANGA, SECTOR 2" SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 144/2006 ABROGA HCGMB NR. 144/2006
 • Hotărârea 45/2010 - Municipiul București - 26.02.2010

  HOTARAREnr. 45 din 2010-02-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSTRUIRE CAPELA LA CIMITIRUL DAMAROAIA"
 • Hotărârea 44/2010 - Municipiul București - 26.02.2010

  HOTARAREnr. 44 din 2010-02-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONIMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "STRAPUNGERE STR. BRASOV PANA LA SOS. ALEXANDRIEI CU PASAJ RUTIER DENIVELAT LA INTERSECTIA DINTRE STR. BRASOV SI BD. GHENCEA"
 • Hotărârea 43/2010 - Municipiul București - 26.02.2010

  HOTARAREnr. 43 din 2010-02-26 PRIVIND TRECEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. LIPSCANI NR. 90, SECTORUL 3, DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB>". SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 275/2010
 • Hotărârea 42/2010 - Municipiul București - 26.02.2010

  HOTARAREnr. 42 din 2010-02-26 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 9 A HOTARARII C.G.M.B. NR. 25/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA UNOR ARTERE DE PENETRATIE, STRAPUNGERI, SUPRALARGIRI SI PASAJE RUTIERE SI PIETONALE" MODIFICA ANEXA NR. 9 A HCGMB NR. 25/2006
 • Hotărârea 41/2010 - Municipiul București - 26.02.2010

  HOTARAREnr. 41 din 2010-02-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECTULUI TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII AL TEATRULUI EVREIESC DE STAT - "CONSOLIDARE SI MODERNIZARE A CLADIRII TEATRULUI EVREIESC DE STAT BUCURESTI" SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 337/2007 ABROGA HCGMB NR. 337/2007
 • Hotărârea 40/2010 - Municipiul București - 26.02.2010

  HOTARAREnr. 40 din 2010-02-26 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 44/2008 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "EXTINDERE TEATRUL MASCA" MODIFICA HCGMB NR. 44/2008 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 160/2011
 • Hotărârea 39/2010 - Municipiul București - 26.02.2010

  HOTARAREnr. 39 din 2010-02-26 PRIVIND REDUCEREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI LA REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI - RADET, APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 174/2009 MODIFICA ANEXA NR. 1 A HCGMB NR. 174/2009 INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXEI NR. 2 A HCGMB NR. 174/2009
 • Hotărârea 38/2010 - Municipiul București - 26.02.2010

  HOTARAREnr. 38 din 2010-02-26 PRIVIND MAJORAREA ALOCATIEI ZILNICE DE HRANA PENTRU BENEFICIARII CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL SI AI CENTRELOR DE INGRIJIRE SI ASISTENTA DIN SUBORDINEA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 267/2013
 • Hotărârea 37/2010 - Municipiul București - 26.02.2010

  HOTARAREnr. 37 din 2010-02-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 303/2008 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 101/2013
 • Hotărârea 36/2010 - Municipiul București - 26.02.2010

  HOTARAREnr. 36 din 2010-02-26 PRIVIND STABILIREA PRETURILOR MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI PENTRU ANUL 2010
 • Hotărârea 35/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 35 din 2010-01-27 PRIVIND MANDATAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DE A CUMPARA PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI IMOBILE DE PE PIATA LIBERA CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE IN VEDEREA REPARTIZARII ACESTORA SI DE A INFIINTA O SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI IN VEDEREA ADMINISTRARII ACESTORA
 • Hotărârea 34/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 34 din 2010-01-27 PENTRU MODIFICAREA ART. 2 DIN HOTARAREA C.G.M.B NR. 385/2009 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "EXTINDERE SPITAL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU"" MODIFICA HCGMB NR. 385/2009
 • Hotărârea 33/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 33 din 2010-01-27 PENTRU MODIFICAREA ART. 2 DIN HOTARAREA C.G.M.B NR. 381/2009 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "SPITALUL CLINIC COLENTINA PAVILION CU CENTRU PILOT "STROKE UNIT" SI SECTII CHIRURGICALE S+D+P+7e"" MODIFICA HCGMB NR. 381/2009
 • Hotărârea 32/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 32 din 2010-01-27 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI HOTARARII C.G.M.B NR. 202/2009 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PASAJ SUBTERAN PIATA PRESEI LIBERE" MODIFICA HCGMB NR.202/2009
 • Hotărârea 31/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 31 din 2010-01-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. VITAN BARZESTI NR. 18, SECTOR 4
 • Hotărârea 30/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 30 din 2010-01-27 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI (CAZARMA 1868) SITUAT IN STR. SECTORULUI NR. 6, SECTOR 3 DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3, IN VEDEREA DEZVOLTARII COMPLEXULUI SPORTIV "VOINICELUL"
 • Hotărârea 29/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 29 din 2010-01-27 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 366/2009 PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI CU CONSILIUL JUDETEAN ILFOV, ORASUL VOLUNTARI SI SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA FINALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PASAJ DENIVELAT SUPERIOR PIPERA-TUNARI" MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 366/2009
 • Hotărârea 28/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 28 din 2010-01-27 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "PENETRATIE BULEVARDUL TIMISOARA" SE MODIFICA ART. 4 PRIN HCGMB NR. 106/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 288/2013
 • Hotărârea 27/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 27 din 2010-01-27 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "SUPRALARGIRE SOSEAUA PIPERA"
 • Hotărârea 26/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 26 din 2010-01-27 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN B-DUL SCHITU MAGUREANU NR. 3, SECTOR 5
 • Hotărârea 25/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 25 din 2010-01-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "EXTINDERE SI REABILITARE PARC HERASTRAU"- NU SE VA DEPASI LIMITA PARCULUI.
 • Hotărârea 24/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 24 din 2010-01-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "EXTINDEREA-MODERNIZAREA SI ECHIPAREA SPITALULUI CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA PROF. DR. DAN THEODORESCU"
 • Hotărârea 23/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 23 din 2010-01-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE FILANTROPIA"
 • Hotărârea 22/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 22 din 2010-01-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "RAMPE DE ACCES PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI, IN INCINTELE DIN CIMITIRELE SI CREMATORIILE UMANE"
 • Hotărârea 21/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 21 din 2010-01-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "INCHIDERE CURTE INTERIOARA COLUMBAR CREMATORIUL VITAN BARZESTI"
 • Hotărârea 20/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 20 din 2010-01-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "INSTALATII DE INCALZIRE SI GAZE LA CIMITIRELE: DAMAROAIA, COLENTINA, SFANTA VINERI, METALURGIEI, IZVORUL NOU, STRAULESTI II"
 • Hotărârea 19/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 19 din 2010-01-27 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CALITATE DE PARTENER, LA PROIECTUL DE FINANTARE NERAMBURSABILA I SPEED (POLITICI SOCIALE INFORMATIONALE PENTRU O DEZVOLTARE ECONOMICA EUROPEANA SUSTENABILA) IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL INTERREG IV C
 • Hotărârea 18/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 18 din 2010-01-27 PRIVIND EFICIENTIZAREA COMUNICARII IN CADRUL COMITETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SITUATII DE URGENTA CU SCOPUL REDUCERII RISCURILOR GENERATE DE CALAMITATI NATURALE SI ANTROPICE
 • Hotărârea 17/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 17 din 2010-01-27 PRIVIND IMBUNATATIREA PROCESELOR SI SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR DE LUCRU ALE REGISTRULUI DE RISCURI LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 16/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 16 din 2010-01-27 PRIVIND INCHEIEREA CONTRACTELOR DE PRESTARI SERVICII CU MEDICII VETERINARI IN MUNICIPIUL BUCURESTI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 147/2013
 • Hotărârea 15/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 15 din 2010-01-27 PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII IMOBILULUI - CAMIN NEFAMILISTI SITUAT IN BD. THEODOR PALLADY NR. 64, SECTOR 3, BUCURESTI DIN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 14/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 14 din 2010-01-27 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A CAMINELOR PENTRU TINERET - BLOCUL 1 SI BLOCUL 2, SITUATE IN BUCURESTI, STR. HRISOVULUI NR. 2-4, SECTOR 1, AFLATE IN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI, IN VEDEREA VANZARII CATRE TITULARII CONTRACTELOR DE INCHIRIERE" MODIFICA HCGMB NR. 186/2008
 • Hotărârea 13/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 13 din 2010-01-27 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 330/2009, PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINTELOR ACHIZITIONATE DIN FONDURI PROPRII ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI" MODIFICA HCGMB NR.330/2009
 • Hotărârea 12/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 12 din 2010-01-27 PRIVIND APROBAREA INCLUDERII IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUMELOR PENTRU CO-FINANTAREA PROIECTULUI DE INVESTITII "REABILITAREA ZONELOR URBANE CU DEFICIENTE MAJORE IN SISTEMUL DE CANALIZARE SI ALIMENTARE CU APA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI - INCLUSIV MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER AFERENT - SECTOARELE 1 SI 6"
 • Hotărârea 11/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 11 din 2010-01-27 PRIVIND ADERAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI LA RETEAUA ROMANA DE REDUCERE A RISCURILOR SI PLATA COTIZATIEI ANUALE DE MEMBRU
 • Hotărârea 10/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 10 din 2010-01-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL POLITIEI COMUNITARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2010
 • Hotărârea 9/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 9 din 2010-01-27 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" ABROGA HCGMB NR. 62/2007 MODIFICA HCGMB NR. 83/2007, 182/2007, 52/2008, 349/2009 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 174/2010
 • Hotărârea 8/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 8 din 2010-01-27 PRIVIND APLICAREA LEGII-CADRU NR. 330/2009 IN PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI" MODIFICA HCGMB NR. 83/2007, 52/2008, 349/2009
 • Hotărârea 7/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 7 din 2010-01-27 PENTRU PUNEREA IN APLICARE A LEGII-CADRU NR. 330/2009 PRIVIND SALARIZAREA UNITARA A PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE IN INSTITUTIILE PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 267/1999 MODIFICA HCGMB NR. 95/2003, 96/2003, 125/2003 MODIFICA HCGMB NR. 224/2004, 265/2004 MODIFICA HCGMB NR. 69/2005 MODIFICA HCGMB NR. 138/2006 MODIFICA HCGMB NR. 60/2007, 90/2007, 156/2007, 202/2007, 219/2007, 220/2007, 221/2007, 351/2007, 353/2007, 354/2007 MODIFICA HCGMB NR. 235/2008, 247/2008, 272/2008, 295/2008, 301/2008, 348/2008, 350/2008, 351/2008, 379/2008 MODIFICA HCGMB NR. 58/2009, 132/2009, 135/2009, 171/2009, 223/2009, 224/2009, 225/2009, 226/2009, 227/2009, 228/2009, 253/2009, 263/2009, 339/2009, 386/2009 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 174/2010 ART. NR. 1 ALIN 16 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 287/2010 ART. NR. 1 ALIN 2 SI 20 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 289/2010
 • Hotărârea 6/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 6 din 2010-01-27 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE LIVRATA POPULATIEI SI AGENTILOR ECONOMICI PRIN PUNCTE TERMICE URBANE SI DE TRANSPORT PENTRU AGENTII ECONOMICI CU PUNCTE TERMICE PROPRII, PRECUM SI A PRETURILOR LOCALE MEDII DE FACTURARE A ENERGIEI TERMICE PENTRU AGENTII ECONOMICI, PRACTICATE DE RADET BUCURESTI SE ABROGA ART. 6, ALIN. 1 PRIN HCGMB NR. 244/2010 ART 1, 2 SI 3 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 142/2011
 • Hotărârea 5/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 5 din 2010-01-27 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 405/2009 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI PENTRU ANUL 2010" MODIFICA ANEXA 1, PCT. 1B 12 A HCGMB NR. 405/2009
 • Hotărârea 4/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 4 din 2010-01-27 PRIVIND VALIDAREA DOAMNEI SUBPREFECT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CRISTINA ECATERINA CORUT CA MEMBRU DE DREPT IN AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI" MODIFICA HCGMB NR. 313/2008
 • Hotărârea 3/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 3 din 2010-01-27 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI DEACONESCU IONEL CRISTINEL
 • Hotărârea 2/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 2 din 2010-01-27 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI DUTA NICOLAE LUCIAN SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 1/2010 - Municipiul București - 27.01.2010

  HOTARAREnr. 1 din 2010-01-27 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PE PERIOADA 27.01.2010-26.04.2010