Proces-verbal

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30 septembrie 2009, orele 12,00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București, la care au participat din 42 cei 55 de consilieri generali.

La ședință au participat următorii: domnul Sorin Mircea Oprescu -Primar General al Municipiului București, domnul Atănăsoaei Mihai -Prefect al Municipiului București și doamna Zamfir Georgiana - director executiv - Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B.

Au fost invitați să participe următorii: directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și televiziunea

La ședință au fost absenți următorii: Berbecaru Alin Dumitru, Boajă Minică, Chiriș Mariana - motivat, Cosma Roxana, Meran Dan, Nedelcu Costel, Pop Romeo Teodor, Popescu Costin Adrian, Poterașu Cornel Constantin, Purcărea Sorin, Stan Nicușor, Toma Veronica, Țica Horațiu Florin - motivat.

Doamna director executiv Georgiana Zamfir

Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București înainte de a începe lucrările ședinței de astăzi am să dau citire unor solicitări formulate către Consiliul General.

Prin adresa nr. 806921/17.09.2009 înregistrată ............

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă rog să vă comportați civilizat. în ipoteza că nu vă veți comporta civilizat o să rog să fiți evacuați din sală. Vă spun foarte clar, vă rog să vă comportați civilizat. Veți avea posibilitatea să vă exprimați înainte de PUZ-uri pentru că știu că este subiectul pe care doriți să vorbiți. Vă rog să luați loc în sală și să începem ședința. Rog Politia Comunitară să îl evacueze pe acest domn din sală în acest moment.

Doamna director executiv Georgiana Zamfir

Prin adresa nr. 806921/17.09.2009 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B ................


^adresâri injurioase la adresa :ui^, cp domnul care s-a exprimat

mai devreme să fie evacuat din sală. Ceilalți pot să rămână dar civilizat. Vor avea posibilitatea să se exprime înaintea punctelor referitoare la PUZ-uri.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnule președinte am rugămintea, începem ședința, chemați-l pe domnul primar, dumnealui a convocat ședința dacă nu noi plecăm pentru că avem și altă treabă nu să pierdem timpul pe aici.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Stan, am solicitat primarului de mai multe ori în ultimele minute să urce în sală, dumnealui este în birou și mi-a spus că urcă dintr-un moment în altul. Dumnealui a convocat această ședință extraordinară, practic pană când dânsul nu este prezent nu putem începe.

Domnul consilier general Dincă Dumitru

Domnule președinte, domnilor colegi, țin să mă adresez domnului Codrin Ștefănescu acum care fără să observe că și eu mă aflu în această sală a spus că suntem mafioți imobiliari. Domnul Codrin Ștefănescu, te rog spune-mi eu în calitate de consilier general ce afaceri am făcut de m-ai numit rechin imobiliar și mafiot imobiliar. Te rog frumos liniște. Eu nu te-am întrebat de ce ești la PRM? Eu sunt la PD-L pentru că am considerat că acest partid mă reprezintă. Domnul Codrin Ștefănescu reține un lucru eu nu am făcut afacerile pe care le-ai făcut dumneata. în al doilea rând dacă știai să vorbești, oamenii care sunt în acest Consiliu cred într-o cauză, iar dumneata o murdărești cu noroi. Domnule președinte, toți cei care fac gălăgie în sală să fie evacuați.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Oricine va face gălăgie în sală va fi evacuat.

Rog Poliția Comunitară să-l evacueze pe domnul Codrin Ștefănescu pentru adresare injurioasă la adresa Consiliului General. Vă rog să vă faceți treaba O să aveți posibilitatea să vă exprimați înaintea PUZ-urilor pe acest subiect. Domnul Prefect vă rog să chemați Jandarmeria, dacă este necesar. Luați loc, putem să începem.


O O h/i R 2737/21.09.2009, Colegiul a&'EUiftottficare prin care solicită Consiliului aXȘț&U fliodifice Hotărârea C.G.M.B nr. ^djflșțî^rdjâinilor în Municipiul București și

să elimine articolele care se referă la exercitarea profesiei de medic veterinar în alte condiții decât cele prevăzute de legislația specifică domeniului veterinar. Colegiul Medicilor Veterinari solicită aceasta întrucât activitățile de tratare, vaccinare, deparazitare, sterilizare, îngrijire postoperatorie, identificare și înregistrare a câinilor fără stăpân, precum și acțiunile sanitar-veterinare prevăzute de legislația sanitar veterinară pot fi efectuate în mod exclusiv de către medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii.

Având în vedere cele sus-menționate, Colegiul Medicilor Veterinari solicită anularea prevederilor Hotărârea C.G.M B nr. 243/2009 care sunt contrare legislației în vigoare, notificarea acestuia constituind procedura prealabilă prevăzută de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ

Prin adresa nr. 862636/25.09.2009, înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 2802/28.09.2009, Cabinetul de Avocatură Mihai Florea solicită Consiliului General al Municipiului București să nu aprobe proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Smaranda Brăescu nr 46, sector 1, întrucât contravine indicatorilor urbanistici aprobați prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General. Acest proiect de hotărâre se află pe ordinea de zi a ședinței C.G.M.B. din data de 30.09.2009, la punctul nr. 21.

Prin adresa nr. 862613/25.09.2009, înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr 2795/28.09.2009, Primăria Sectorului 4 formulează o notificare în care menționează că prin Hotărârea C.G.M B. nr 152/1996 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 167/1996 s-a aprobat participarea Consiliului General al Municipiului București, în calitate de acționar, la înființarea S.C. RER - RWE ECOLOGIC SERVICE BUCUREȘTI S A. Prin Raportul de Control nr. RC 19 bis din 21.05.2008 întocmit de Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice se atrage atenția autorității contractante să dispună de organizarea serviciilor de salubrizare în conformitate cu prevederile legale și să atribuie noul contract conform O U G. nr. 34/2006 Ca urmare a Ordinului Președintelui Consiliului Concurenței nr 64/26.08.2008 s-a declanșat o investigație având ca obiect analiza pieței serviciului de salubrizare din Municipiul București, precum și posibila încălcare a prevederilor art. 9 din Legea nr. 21/1996, a concurenței, republicată, de către autoritățile administrației publice locale din municipiul București prin intervențiile acestora pe piața serviciului de


salubrizare. Primăria Sectorului acestui raport, organizarea u asigure manifestarea competiț salubrizare a sectoarelor muni

ca se impune, ca urmare a ncurs de oferte care să ea gestiunii serviciului de


Având în vedere cele sus-menționate, Primăria Sectorului 4 ne informează că va declanșa procedura legală în sensul celor constatate și pronunțate de instituțiile abilitate

Prin adresa nr 862656/28.09.2009, înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 4576/6/29.09.2009 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 2812/29.09.2009 S.C. Tulip Management S.R.L. solicită introducerea pe ordinea de zi a ședinței din 30.09.2009, a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Bd Tudor Vladimirescu nr. 29 , sector 5.

Menționăm că proiectul susmenționat a fost pe ordinea de zi a ședinței CGMB din data de 31.08.2009 , însă nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru a deveni hotărâre.

Prin adresa nr. 862662/28.09.2009, înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 4577/6/29.09.2009 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 2811/29.09.2009 S.C Pantelimon Residential Park S.R.L. solicită introducerea pe ordinea de zi a ședinței din 30.09.2009, a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2.

Menționăm că proiectul susmenționat a fost pe ordinea de zi a ședinței C.G.M.B. din data de 31.08.2009 , însă nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru a deveni hotărâre.

Prin adresa nr. 863103/29.09.2009 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M B. sub nr. 2824/30.09.2009 domnul Popovici Petre Constantin solicită introducerea pe ordinea de zi a ședinței din 30.09.2009, a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. George Enescu nr. 23, sector 1.

Menționăm că, proiectul sus menționat a fost pe ordinea de zi a ședinței CGMB din data de 19.02.2009, însă nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru a deveni hotărâre.

în sală sunt prezenți 39 de consilieri generali.

Supun la vot procesul verbal încheiat în ședința extraordinară a

Consiliului General al Municipiului București din data de 25 septembrie 2009.

Cine este pentru? 19 voturi, împotrivă? 10 voturi ( Giugula D., Stan I., Drăghici A., Rizoiu M., Țapardel C., Sitaru J., Păduraru A., Nicorescu V., Florescu D., Mihăilescu B.), abțineri? 5 voturi (Scarlat H , Nițu R., Grigorescu R , Tănase G., Alexe F.).

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dragi colegi, vă rog să rămâneți în sală pentru că nu participați la procedurile de vot și se ajunge în situații paradoxale. Dați-mi vă rog Legea nr. 215.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Vă rog să constatați că nu au fost îndeplinită procedura de însușire a acestui proces-verbal. Suntem prezenți în sală 40, 19 pentru, 15 împotrivă, procesul-verbal nu a fost votat.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Sunt 39 prezenți, într-adevăr, 40 acum, practic a fost o procedură de vot, 19 pentru, 10 împotrivă, 5 abțineri vom putea să votăm și data viitoare acest proces-verbal.

înainte de a intra pe ordinea de zi propriu-zisă avem câteva cereri de luări de cuvânt. Am obligația să le dau citire și dumneavoastră aveți obligația să le avizați sau nu prin vot.

Din partea doamnei Vizitiu Ligia și a unui grup de cetățeni evacuați din casele naționalizate din sectorul 1. Supun la vot această cerere de luare de cuvânt și vă rog să fixați dumneavoastră când, la început sau la sfârșit.

Aștept propuneri din sală. Domnul Bădulescu ați propus ca această cerere de luare de cuvânt să fie la sfârșit.

Supun la vot ca doamna Vizitiu Ligia să se poată exprima în fața Consiliului General la sfârșitul ședinței.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 3 voturi (Scarlat H., Stan I., Florescu D ).

Doamna Vizitiu Ligia poate lua cuvântul la sfârșitul ședinței.

Avem o altă cerere de luare de cuvânt din partea domnului Trifu Dănuț Angelo care este vicepreședinte al Fundației Eco-Civica, Organizație Neguvernamentală pentru Protecția Mediului care dorește să se exprime în fața Consiliului General cu privire la Planurile Urbanistice Zonale și dacă este în sală v-aș propune să se exprime înainte de planurile urbanistice zonale

Cine este pentru7 majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 2 voturi (Duță L., Ivașcu T.).

Domnul Trifu Dănuț Angelo se va putea exprima înainte de punctele referitoare la PUZ-uri.


O altă cerere este dir reprezentată de domnul Nicușc să se exprime în fața Con urbanistice zonale cuprinse pe ordinea de zi Vă fac aceeași propunere ca dumnealui să poată să facă această expunere înainte de punctele referitoare la PUZ-uri. Eu v-am făcut propunerea să poată să se exprime înainte de punctele referitoare la PUZ-uri.

eiației Salvați Bucureștiul atatele asociației și dorește ețUcu privire la planurile


Cine este pentru? 29 de voturi, împotrivă? 3 voturi (Gâf-Deac I., Duță L., Ivașcu T.\ abțineri? 3 voturi (Vlădan F., Nemeș C., Raicu M.).

Domnul Nicușor Dan se va putea exprima înainte de punctele referitoare la PUZ-uri.

Acestea au fost cererile de luare de cuvânt.

Trecem mai departe, aveți în față un proiect de ordine de zi și înainte de a discuta amendamentele vă rog să încercăm să nu părăsim sala, este o ordine de zi foarte lungă și vă rog să fim expeditivi. Dacă sunt amendamente sau completări la ordinea de zi propusă pentru ședința extraordinară din 30 septembrie?

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Doamnelor și domnilor consilieri generali, domnule președinte de ședință, stimați invitați la primul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București, tot o formă de mică rectificare, după ce am analizat încă o dată posibilitățile financiare există un raport și un proiect nou de rectificare. în principiu nu s-au schimbat decât sumele care sunt acordate pentru investiții RADET-ului de la 39 la 19 milioane RON, dumnealor cerând pentru aceste investiții 22 milioane de RON Aceasta pentru că, capitolul care prevedea cumpărarea de case, pe parcurs, nu este vorba despre locuințe subliniez, a apărut o listă de la Ministerul Culturii unde Primăria Generală a Capitalei are drept de preempțiune pentru casele monument din București și am optat pentru aducerea patrimoniului în patrimoniul municipiului București în așa fel încât să putem să le reparăm, să le punem în valoare și să nu mai ajungă să se dărâme ca să se construiască blocuri acolo.

Altă propunere este ca pe ordinea de zi suplimentară să introducem proiectul de hotărâre privind înființarea Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice Energetice de Alimentare cu Apă și Canalizare și aprobarea statutului, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcțiuni și grilei de salarizare a membrilor consiliului executiv al acestei instituții publice. Este de fapt proiectul vechi care suportă o serie întreagă de amendamente tocmai pentru a respecta procedura și a nu îl mai re    s respective

fiind de acord și comisia car


i'&rîvkid aprobarea închirierii îloc^lBi M 23 din Bd Octavian


La punctul 2, proiec spațiului cu altă destinație s


Goga nr. 12, sector 3 către Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Garda Financiară - Secția Municipiului București. Aceasta temporar până când se consolidează sediul pe care ei îl au în Bulevardul Regina Elisabeta.

La punctul 3 proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea componenței unor comisii de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București. Am înțeles că dumneavoastă v-ați întâlnit și ați discutat despre componența acestor comisii iar comisiile la rândul lor sunt de acord cu aceste noi componențe Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dacă îmi permiteți aici a existat o procedură de vot, s-au citit rezultatele votului și ședința a mers mai departe și nu s-a supus la vot validarea în integralitatea hotărârii, practic...............

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Deci proiectul în integralitate, după exprimarea votului dumneavoastră la rândul lui liber exprimat.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dacă mai sunt și alte propuneri pentru ordinea de zi?

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

La punctul numărul 1 noi nu avem proiectul, noi nu avem ce vota.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Acum le primiți și modificarea este cea despre care v-am vorbit

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Da, am înțeles și avizul comisiei este luat?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Eu am înțeles că situația stă în felul următor, comisia a fost înștiințată pentru că este vorba doar de o modificare de sumă, nu altceva, restul este tot proiectul în integralitatea lui, seamănă cu celălalt. Deci încă o dată de la 39 milioane de RON cât găsisem surse să îi putem să îi plătim,intervenim ceea ce v-am spus. am ajuns la 19 milioane de RONI, cu 2 milioane mai puțin decât au cerut dânșii pentru investiție. Aceasta este tot.


în opinia dumneavoas iarnă va reuși să .Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Nu vorbim de RADET, de apâ caldă, vorbim despre investiții pe care le face RADET-ul.

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Este oportun să avem investiții sau avem și sursele ca cetățenii să treacă în această vară....

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Deci încă o dată, au fost 22 milioane au fost cerute în plus față de investițiile aprobate prin buget. Mulțumesc

Domnul consilier general Dincă Dumitru

Domnule președinte, solicit introducerea pe ordinea de zi a proiectului pe care l-am elaborat în vederea acordării dreptului la asociere a beneficiarilor Legii nr. 42 actualmente Legea nr. 341

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Problema este că nu avem proiectul. Doamna Zamfir spuneți-mi.

Doamna director executiv Georgiana Zamfir

Domnul consilier, solicitarea dumneavoastră a fost transmisă la Direcția de Asistență Socială acum o lună de zile și nu s-a întors, deci noi în momentul de față nu avem un proiect de hotărâre, deci nu văd ce ați putea vota.

Domnul consilier general Dincă Dumitru

Știu ce vorbesc, am un proiect de hotărâre în mână, este o expunere de motive, un raport de specialitate, fiind ședință extraordinară nici nu mai trebuia raportul de specialitate, deci îmi permiteți să îl depun la secretariatul.....

Doamna director executiv Georgiana Zamfir

Nu am știut că aveți proiectul.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnule președinte, domnule Primar General a-ți spus la punctul nr 1 despre buget, rectificarea bugetului, eu acum am intrat în posesia unor hotărâri, nu știu dacă o am și pe aceasta, dar nu contează ideea este că am înțeles, dacă am înțeles bine din ce ați spus dumneavoastră, că de fapt luați niște bani de la RADET pe care îi dați la RATB. Nu. Pe

de bani ca să le mutați. De la ce capitol? Mâ gândesc că poate ați luat și de la Parcuri și Grădini.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Doamnelor și domnilor consilieri generali, domnule președinte de ședință. Nu iau nici un ban de nicăieri și am să mă explic. Au rămas nemodificate cifrele pentru Stadionul Național, a rămas nemodificată cifra pentru RATB, s-a modificat ceea ce s-a cerut în plus la investiții pentru RADET. Ei au cerut 22 de milioane de RON, sunt în proiectul de data trecută, dumneavoastră aveți trecut 32 de milioane de RON, am redus la 19 milioane pentru că a apărut posibilitatea ca Municipiul București să cumpere 11 case cu........

Domnul consilier general Doru Prioteasa

Vreau să propun pentru ordinea suplimentară de astăzi două proiecte de hotărâre. Primul proiect, proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local Sector 3 a terenului în suprafață de 1185 mp. din strada Smârdan și strada Eugeniu Caranda situat în fața imobilului din strada Doamnei 8-10 pentru sistematizare, reabilitare și amenajarea de locuri de parcare.

Al doilea proiect, proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri privind

transmiterea imobilului ........ în domeniul public al Municipiului

București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea dezvoltării Complexului Sportiv Voinicelul.

Ambele proiecte le-am depus la comisia tehnică.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Doamnelor și domnilor consilieri generali, domnule președinte de

ședință, domnule consilier general. în legătură cu proiectul pe care dumneavoastră l-ați alcătuit cu Eugen Carada și strada Doamnei, vreau să vă spun următoarele lucruri: în ședințele trecute de consiliu, la cererea primarului sectorului 3 am trecut din administrarea municipiului în administrarea dânsului strada Eugen Carada cu înțelegerea foarte clară că după ce este reparată intră din nou în administrarea Consiliului General al Municipiului București. Lucrul acesta nu s-a întâmplat dar nu este nicio nenorocire. După care vreau să vă spun că a început discuția pe parcarea din fața Băncii Naționale. Atunci când am intrat să reparăm parcarea din fața Băncii Naționale, am constatat că parcarea toată până în stradă, până la trotuar este deja intabulată printr-un fals grosolan de către șefa cadastrului de la sectorul 3, proaspăta șefă a cadastrului de la sectorul 3. Am întrebat dqșpre deslușirea acestor lucruri, în momentul de

față le-am deslușit și am acționat în plângere penală toate aceste chestiuni. Vorbim despre cadastrul sectorului, oficiu de cadastru, care prin acest fals a înmatriculat pe numele Băncii Naționale. în momentul de

față m-am adresat organelor ........ , domnule viceprimar, vă rog

respectuos să îmi dați voie să vă fac precizările necesare ca să

înțelegeți. Vorbesc foarte clar. Printr-un fals a fost....., pe numele Băncii

Naționale. Banca Națională.......... am vorbit de oficiul cadastru al

sectorului 3. Păi dacă nu sunteți atent, atunci fiți atent la ce vă spun eu. Vă spun încă o dată că am acționat penal pentru falsul pe care l-au făcut. Banca Națională oficial și-a cerut scuze, pentru că au văzut actele care vin de undeva din istorie de pe vremea lui Vlad Țepeș și pe care noi le avem. Deci a discutat despre acest teren acum când el este în litigiu despre terenul parcării este inoperant.

Niciodată nu am să dau în administrare ceva ce este al domeniului public mai ales că strada Doamnei trebuie după cum bine știți lărgită. Am comunicat asta și guvernatorului Băncii Naționale ca să cunoască, să ia la cunoștință, dânsul fiind plecat o mare perioadă de timp. Vă mulțumesc.

în legătură cu unitatea militară aș vrea să vă spun că există un parteneriat din acesta, un protocol încheiat între sectorul 3 și Ministerul Apărării Naționale. Aș vrea să vă atrag atenția că acest protocol este lovit de nulitate atâta timp cât el nu este aprobat de către Consiliul General. Orice fel de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului București se face fără sarcini. După aceea dumneavoastră hotărâți cui dați această unitate militară și consiliul hotărăște dacă o primește sau nu. Mă refer la prima mână când este îndreptat către domeniul public al municipiului București. După aceea consiliul hotărăște în ce parte să o ia. Așadar acestea sunt observațiile pe care le fac.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă mulțumesc, am să vă fac și eu o propunere. Săptămâna trecută au fost discuții pe tema activității Administrației Lacuri Parcuri și Agrement, de aceea am realizat un proiect așa cum am spus săptămâna trecută în vederea realizării unei comisii de analiză și verificare a activității de la Administrația Lacuri Parcuri și Agrement pe care doresc să îl introduc pe ordinea de zi.

Dacă mai sunt și alte propuneri pentru completarea ordinii de zi.

Domnul consilier general Doru Gipdula^ x

V-aș propune ca punctele de pe Ordîrrea'stjpJimentară să fie trecute după punctul 10, înaintea punctelIO


Domnul președinte de ședință Murg Călin

Și eu consider că este o propunere oportună pentru ca să ........

De asemenea pentru că în mod evident capitolul de PUZ - uri este separat, v-aș propune dat fiind discuțiile să zicem oarecum emoționale

din ultimele zile, v-aș propune ca .......și mai ales de la ultima ședință

care a trebuit la un moment dat, nu a mai avut cvorum și a trebuit suspendată, ca punctul 35 de pe ordinea de zi și am să îi dau citire, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. Nordului nr. 114-140, sector 1, să fie mutat în poziția 64, să fie pus la sfârșitul ordinii de zi, ultimul punct pe ordinea de zi. Acestea au fost propunerile, am să le supun la vot pe rând.

Primul amendament pe ordinea de zi, este vorba de un amendament la ordinea de zi, amendamentul făcut de domnul Primar General la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2009.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Da, numai că am prezentat în această formă proiectul care este ca să nu cumva să.........

Domnul președinte de ședință Murg Călin

O să votăm sau nu amendamentul la momentul când discutăm proiectul. Există propunerea domnului Primar General de introducere a trei puncte pe ordinea de zi suplimentară, am să le dau citire:

Proiectul de hotărâre privind înființarea Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice Energetice de Alimentare cu Apă și Canalizare și aprobarea Statutului, Organigramei, numărului total de posturi, statului de funcțiuni și grilei de salarizare a membrilor consiliului executiv al acestei instituții publice.

Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot( Budulan P.).

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

Al doilea proiect propus de domnul Oprescu, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului cu altă destinație aflat la parterul blocului M 23 din Bd. Octavian Goga nr. 12, sector 3 către Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Garda Financiară - Secția Municipiului București.

Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri7 0 voturi.


Acest punct a fost introdus pe orc

Al treilea proiect propus, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea componenței unor comisii de specialitate ale Consiliului General ai Municipiului București, practic validarea votului exprimat data trecută.

Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Domnul Dincă ne-a prezentat un draft de proiect de hotărâre. Mi se spune de la secretariatul general că este doar o expunere de motive vis-a-vis de Legea nr. 341 cu revoluționarii. Rog un punct de vedere doamna Zamfir. Am nevoie de un punct de vedere vis-a-vis de posibilitatea introducerii sau nu a acestui punct pe ordinea suplimentară.

Doamna director executiv Georgiana Zamfir

Atâta timp cât nu avem un proiect de hotărâre, nu înțeleg ce doriți să votați. Domnul Dincă a depus la secretariatul general o expunere de motive. Neavând un proiect de hotărâre ce dispozitiv să votați? în momentul acesta nu aveți ce vota. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Deci nu pot supune la vot această propunere, rămâne pe data viitoare.

Domnul Priotesa a făcut o propunere de introducere pe ordinea de zi, am să îi dau citire, proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al sectorului 3 al terenului în suprafață de 1885 mp. din str. Smârdan și str. Eugeniu Carada situat în fața imobilului din str, Doamnei 8-10 pentru sistematizare, reabilitare și amenajare locuri de parcare.

Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? 22 de voturi, împotrivă? 16 voturi (Giugula D., Stan I., Drăghici A., Rizoiu M., Țapardel C., Sitaru J., Păduraru A., Nicorescu V., Florescu D., Mihăilescu B.t Scarlat H., Nițu R., Grigorescu R., Tânase G., Alexe F., Anton M.), abțineri? 0 voturi.

Acest punct nu a fost introdus pe ordinea de zi.

A doua propunere făcută de domnul Priotesa, proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri privind transmiterea imobilului Cazarma 1868 situat în strada Sectorului nr. 6 sector 3, din domeniul puhlifc al statului și administrarea

Ministerului Apărării Naționale în București și în administrarea dezvoltării Complexului

ic al Municipiului lui 3 în vederea


Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? 23 de voturi, împotrivă? 17 voturi (Giugula D , Stan I., Drăghici A., Rizoiu M., Țapardel C., Sitaru J., Păduraru A., Nicorescu V., Florescu D., Mihăilescu B., Scarlat H., Nițu R., Grigorescu R., Tănase G., Alexe F., Anton M., Popa M), abțineri? 0 voturi.

Acest proiect nu a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnule Giugula vă rog să vă abțineți de la comentarii.

A fost și propunerea făcută de mine în urma discuțiilor care au avut loc săptămâna trecută în Consiliul General privind înființarea unei comisii de analiză și verificare activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Domnul consilier general Stan Ion

Vis-a-vis de propunerea pe care ați făcut-o dumneavoastră mi se

pare normal ca ........ Dumneavoastră ați făcut o propunere cu care nu

suntem de acord nici măcar să o introducem pe ordinea de zi, grupul PSD din două motive: unul pentru că cetățenii Bucureștiului au ales un primar și primarul ca și ordonator principal de credite trebuie să facă o proprie analiză și să prezinte într-o altă ședință de consiliu dacă găsit neregula la Administrația Lacuri, Parcuri și Grădini. Pentru că dacă o să tot stăm în comisii, facem comisie și pentru nu știu ce altă direcție și pentru altă structură descentralizată, deci nu suntem de acord și aceasta este motivația.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dragi colegi nu este o problemă dar chiar colegul dumneavoastră, domnul Adrian Popescu a avut un raport. Deci eu îl supun la vot, dar îmi permit să vă dau un răspuns chiar colegul dumneavoastră Adrian Popescu a citit un raport în fața comisiei consiliului și a făcut această analiză.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Domnilor consilieri generali, domnule președinte de ședință

chestiunea stă în felul următor; dacă dumneavoastră mai aveți răbdare o lună am să vă rog să îmi permiteți să vă prezint absolut toate aceste lucruri semnalate la ALPAB de către Curtea de Conturi, finalizarea măsurilor care s-au impus iar dumneavoastră pe baza acestora veți putea adânci sau hotărî în legătură cu hotărârile pe care eu până acum

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Bine domnule primar, atunci așteptăm raportul dumneavoastră până la ședința următoare și vom lua atunci o decizie comună. Retrag această propunere de pe ordinea de zi. Nu, nu am supus-o la vot, domnul Stan a ridicat mâna și a dorit să aibă o intervenție, vă rog.

Am avut aceste propuneri de introducere pe ordinea de zi, între timp a venit domnul Dincă cu proiectul. Domnul Dincă ați depus proiectul de hotărâre la .... ? Bun. Proiectul de hotărâre a fost depus, o să îi dau citire proiect de hotărâre privind completarea și modificarea hotărârii nr. 32/20.02. 2007 pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 5 voturi.

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi

Supun la vot propunerea domnului Giugula de modificare a ordinii de zi principale prin introducerea acestor puncte cu care completăm ordinea de zi după punctul 10. Așadar vă propun renumerotarea ordinii de zi, deci practic introducerea a 4 puncte votate de dumneavoastră pe ordinea suplimentară începând cu numărul 11, 12, 13 și 14 urmând ca primul proiect de hotărâre privind aprobarea unui plan urbanistic zonal să înceapă cu numărul 15.

Cine este pentru această propunere? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Această modificare a fost aprobată.

Pe de altă parte am făcut propunerea ca punctul numărul 35 să fie mutat pe ultima poziție a ordinii de zi.

Cine este pentru? 21 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 17 voturi (Giugula D., Stan I., Drăghici A., Rizoiu M., Țapardel C., Sitaru J., Păduraru A., Nicorescu V., Florescu D., Mihâilescu B., Scarlat H., Nițu R., Grigorescu R., Tănase G., Alexe F., Anton M., Popa M)

Această modificare nu a fost aprobată.

Ca să putem avea o procedură de vot corectă, vă rog să luați loc în sală Vă rog frumos să numărați exclusiv voturile celor care stau jos pe scaun, ca să putem număra Este și o cerere a Prefecturii. Ca să putem avea o numărătoare corectă îi rog pe d^nVn^t^silieri să ia loc în sală. Am făcut modificările pe care le-ați p/pp/ws'î£'orc$nea de zi, vă supun la

vot ordinea de zi în integralitatea dumneavoastră și comp

ea amendată de


Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Ordinea de zi a fost adoptată.

Trecem la primul proiect pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2009.

Aici domnul Primar General a făcut un amendament. îl rog să îl repete.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Nu este amendament, din proiectul vechi a devenit un proiect nou,

singura modificare este cea de care v-am vorbit. Nu mai există nicio altă modificare dar este un proiect nou. Ca să nu avem...........

Domnul consilier general Băcăintan Irimia Gabriel

Dacă îmi permiteți, legat de rectificarea bugetului primăriei, deci

domnul Primar General a venit cu o propunere pentru ședința trecută pe care noi am analizat-o în comisie și cu care am fost de acord. Astăzi domnul Primar General vine cu o revenire, practic dânsul ne propune un alt proiect și în acest nou proiect față de vechiul proiect practic nu se mai atribuie RADET-ului 39,6 milioane lei pentru investiții ci o sumă cu 20 milioane mai puțin. Noi venim cu un amendament în sensul ca să se ia acei 20 de milioane de lei achiziții imobile și să se acorde RADET, astfel încât la RADET să se ajungă la suma inițială de 39,6 pentru pregătirea instalațiilor pentru iarnă. în ședința următoare când înțeleg că va fi o rectificare mai mare a bugetului vom analiza propunerea domnului Primar General ca în fine la achiziții imobile să fie acea sumă pe care dânsul o dorește, dar asta va fi la următoarea rectificare. Vă mulțumesc. Am dat aviz favorabil pentru vechea variantă care a fost publicată pe site și cu care eram de acord.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnule președinte, domnule primar, acum câteva minute am întrebat dacă se modifică sau dacă se iau de undeva sume și ați spus că nu. Acum apare în schimb o întrebare suplimentară pe care mi-am pus-o în timp ce se discuta aici la propunerile pe care le-ați făcut. Acești bani pe care i-a cerut RADET-ul erau cumva pentru contorizare, pentru că investiții sună așa global. Dacă erau pentru contorizare suntem de acord pentru că, contorizarea trebuie făcută ca cetățenii București-ului să aibă


un alt mod, o altă modalitate de a plăti sunt pentru contorizare măcar spuneț înseamnă investiții în viziunea RADE

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Domnilor consilieri generali explic încă o dată ca să fim în cunoștință de cauză. Răspuns: nu erau pentru contorizări. Aș vrea să înțelegeți următorul lucru, RADET-ul și-a avut partea de investiții dată prin buget A apărut această oportunitate sub semnătura ministrului culturii care ne-a trimis aceste lucruri.

Au cerut 22 de milioane, după aceea au venit și mi-au cerut mie personal 50 milioane. La cuvântul 50 milioane am cerut programul de investiții. Programul de investiții nu justifică, până una alta dumneavoastră nu puteți să faceți afirmația că deocamdată dumneata domn primar dai banii aceștia și apoi mai vedem noi. Eu sunt ordonator de credite și dacă dumneavoastră doriți să respingeți acest proiect pentru că am făcut aceste permutări tocmai pentru a echilibra bugetul și știu foarte bine ce vorbesc iar răspunderea mea este angajată de zece ori mai mult decât a dumneavoastră.

Dacă dumneavoastră nu sunteți de acord din discuțiile care reies de aici, în acest moment eu retrag proiectul de rectificare. Nu stăm să ne jucăm cu banii și să dezechilibrez bugetul pentru că ați spus dumneavoastră 39 milioane. Ei bine nu sunt 39 milioane, o să fie exact cât au cerut dânșii și aceasta cu toată încrederea în directorul RADET-ului.

Domnul consilier general Băcăințan Irimie Gabriel

Domnul Primar General, noi comisia economică am analizat ceea

ce dumneavoastră ne-ați dat. Este semnătura dumneavoastră. Am primit la comisie, dacă vreți vă dau dosarul și noi l-am analizat, am fost de acord cu el și acum am făcut amendament astfel încât să treacă forma pe care dumneavoastră ne-ați dat-o și a fost publicată pe site. Dacă în ultimul moment ați venit cu altă variantă, nu știu v-o susțineți, eu mi-am făcut...........

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Domnul consilier general este alt proiect am subliniat acest lucru și

nu este amendament, însă din respect pentru domnii consilieri și pentru cei prezenți în sală am explicat pentru ca să nu creadă cineva că este vorba de un party-prix sau este vorba de un târg făcut. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Cu tot respectul domnul primar, practic ați venit cu un proiect nou care a fost prezentat practic în ședința Consiliului General, ca să înțelegem exact. Deci, am avut un proiect prezentat acum cca 45 minute Consiliului General Deci, nu avem o modificare? Bun. deci nu supunem o modificare, proiectul este rernstrumentaf. Nu pot decât să remarc că I-ați citit în foarte mare viteză, l-ați înțeles foarte bine și sunteți foarte clarificați. Vă felicit pentru viteza cu care înțelegeți lucrurile.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului

propriu al Municipiului București pe anul .......... Stați puțin, ați făcut un

amendament domnul Băcăințan?

Domnul consilier general Băcăintan Irimie Gabriel

Este un amendament la proiectul domnului Primar General prin care noi suntem de acord să fie transferată suma de 20 milioane de la achiziții imobile la RADET. Acesta este amendamentul.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Supun al vot amendamentul domnului Băcăințan la punctul 1 de pe ordinea de zi. Dragi colegi situația este în felul următor: eu am înțeles foarte clar și încerc să vă explic, la primul punct al ordinii de zi propusă de domnul Primar General este proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2009, dar data trecută a avut o altă fundamentare, în aceste cinci zile s-a schimbat fundamentarea și a apărut acum o altă fundamentare și aceasta votăm. La acest proiect nou domnul Băcăințan a făcut un amendament.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnilor consilieri generali, pe formă este un proiect nou, pe fond toate datele legate de RATB, de RADET, de cererile făcute de directorii generali au fost satisfăcute. La un singur articol a scăzut suma datorită a ceea ce v-am spus. Orice amendament nu fac altceva, nu va putea fi dus la îndeplinire acest amendament chiar dacă dumneavoastră hotârâți pentru că nu am de unde să fac acest lucru și v-am și explicat de ce.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Primar General este dreptul suveran al Consiliului General să amendeze propunerile executivului și sunt convins că dacă amendamentul va trece, poate nu va trece veți găsi soluțiile necesare.

Supun la vot amendamentul făcut de colegul nostru Băcăințan.

Cine este pentru? 21 voturi, împotrivă? 17 voturi (Giugula D., Stan I., Drăghici A., Rizoiu M,, Țapardel C., Sitaru J., Păduraru A., Nicorescu V., Florescu D., Mihăilescu B., Scarlat H., Nițu R., Grigorescu R., Tănase G., Alexe F., Anton M., Popa M), abțineri? 0 voturi.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2009

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost adoptat.

- la ora 14.00 domnul consilier general Duță Lucian a plecat -

Trecem al următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de închiriere a imobilului situat în Splaiul Independenței nr. 291 - 293, sector 6 necesar pentru mutarea temporară a aparatului de specialitate a Primarului General și a membrilor Consiliului General al Municipiului București pe perioada consolidării imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5.

Comentarii?

Domnul consilier general Stan Ion

Așa cum am spus și rândul trecut când a mai fost pe ordinea de zi, nu putem fi de acord cu acest punct. Am motivat atunci de ce și dacă vreți mai motivez și astăzi. Am spus că putem fi de acord într-o variantă în care să înceapă consolidarea oriunde în birourile acestea de la primărie și cu noi aici că sala poată să rămână să dezbatem lucrările ședinței. Din două motive, este o locație foarte departe, costurile sunt foarte mari pentru municipalitate și nu putem fi de acord cu această propunere. în aceste condiții PSD-ul nu va vota acest proiect de hotărâre.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Doamnelor și domnilor consilieri generali, domnule președinte de

ședință, acum opt ani de zile s-a pus problema consolidării sediului Primăriei Municipiului București. După patru ani de zile de blocat în procese, s-a blocat primăria în procese cu cei acre ipotetic la vreme respectivă nu era ipotetic, câștigaseră o licitație A mai trebuit să treacă încă cinci ani, să se facă o serie întreagă de expertize care la această oră sunt făcute. Ideea este în felul următor, un cinci ani, cinci ani și jumătate de reparat cu noi înăuntru și cu tot haosul de rigoare. în aceste condiții s-au făcut o serie întreagă de oferte analizate de aparatul de specialitate Comisia cunoaște la rândul ei toate negocierile care au fost făcute. Ideea este următoarea, după ce am negociat sau în timp ce negociam au apărut o serie întreagă de probleme; ideea de a amenaja

arhive, ideea că Primăria Generală nu pă nu are bâpi, nu poate să

K .!!    "l

cumpere mobilier. Am introdus și aceasta în negociere, ceea ce vă propun astăzi în urma negocierilor făcute de această comisie vă propun într-o civilizațiune a actelor birocratice pe care le face primăria în legătură cu cetățeanul. Dacă dumneavoastră considerați că acest lucru este o chestiune de troc politic, eu personal nu am să admit niciodată că dorința mea ca personalul acestei primării să lucreze în condiții civilizate cu publicul, personal însemnând 850 de oameni care lucrează aici și însemnând 55 de consilieri și restul aparatului de conducere. Dacă dumneavoastră considerați că doriți să rămânem într-un marasm din acesta este voința dumneavoastră și eu mă înclin. Dacă dumneavoastră în schimb, o trecem pe teritoriul bătăliei politice vreau să spun că nu este nicio interpretare a ceea ce ați spus dumneavoastră domnule consilier general. Vreau să vă spun că este contactarea mea directă și târgul al care au crezut că eu antamez. Nu antamez la niciun fel de târg, dumneavoastră veți hotărî. Mulțumesc.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnul primar, cu riscul de a deranja sau de a vă plictisi vreau să vă spun că și rândul trecut am spus că putem să facem , municipalitatea trebuie ă facă consolidarea blocurilor care au bulină roșie din istorie cum spuneți dumneavoastră. Dacă dumneavoastră mai veniți cu noțiunea aceasta de troc politic, nu este niciun troc politic domnule, mi se pare că este deja o manglă să dai 4 milioane de euro pe an când poți să faci ceva cu banii aceștia. Adică nu o luați ca pe un troc politic, aici nu este niciun troc politic este un punct de vedere, dați-mi voie să îl spun și eu mă simt consternat și siderat de multe ori că ni se bagă aceeași propunere pe gât pe care am refuzat-o o dată și probabil că o să o refuzăm și astăzi din „n" motive. Unu, locația este la marginea Bucureștiului și lupta cu interesul cetățeanului care vine să rezolve niște probleme aici este într-o zonă destul de centrală, zona unde este primăria acum, dar nu acesta, acesta ar fi ultimul necaz Necazul cel mai mare este că, cumulate acele sume vine aproape 4 milioane de euro pe an, păi ce dracu suntem imbecili?

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu Domnule consilier general, vreau să vă spun că nu este vorba de patru milioane ci de două milioane și după aceea vreau să vă mai spun ceva. Vă rog să vă aduceți aminte ceea ce v-am propus și dumneavoastră ați fost de acord. Ca în scurt timp să transformăm aceasta într-un leasing financiar și clădirea<-șă- rămână a Primăriei

Municipiului București Poftim? Are cum să devine cumpărabilă în șapte, opt. ci

pentru că ea vrea să vă


informez că la treisprezece blocuri cu bulină roșie încep reparațiile de consolidare.

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Stimați colegi, așa cum a spus și domnul primar dacă erați atenți

în momentul în care ne-a prezentat și ne-a suspus în ședință de consiliu posibilitatea de a face acea achiziție leasingul este financiar. Ceea ce înseamnă că va deveni proprietatea municipalității. Eu vă înțeleg. Vă rog să mă scuzați cinci minute și pe mine. Eu am venit în acest consiliu și eu văd că ne contrăm, două partide care sunt mai puternice, PSD și PD-L. Eu vă întreb pe dumneavoastră, unde vreți și cum vreți să ne desfășurăm activitatea? Pe sală cu hârtiile pe genunchi? Eu știu că dumneavoastră nu aveți nicio responsabilitate că mai aveți un pic și vă

pensionați, dar noi care suntem mai tineri .......... Este vorba de o

pensionare politică domnilor. Eu dacă vreau să mă întâlnesc cu un cetățean și nu unul, am avut șapte solicitări. Știți că m-am întâlnit cu ei ca boschetarul pe holurile primăriei? Da domnule noi recunoaștem nu avem veleitățile și pregătirea infracțională ca cei din PSD, așa este noi suntem mai boschetari Rugămintea mea este, dacă aia nu vreți, aia nu vreți cam ce ați vrea dumneavoastră? Spuneți-mi și mie ce vreți ca să știu. Haideți domne să lămurim că de aceea ne adunăm aici, nu venim să facem mascaradă. Dacă acolo nu ne ducem, acolo nu ne ducem unde ne ducem?

Domnul consilier general Stan Ion

Stimate coleg, am 49 de ani, nu știu dacă vreau să mă pensionez. Este adevărat că nu avem pregătirea infracțională pe care o aveți dumneavoastră, sau partidul de unde veniți dumneavoastră și cu președintele pe care îl aveți dumneavoastră în această alianță în primărie. Referitor la motivele pe care le-am spus, le-am spus din două considerente. Niciodată sub prisma că va lucra mai bine funcționarii din primărie, Consiliul General, că stăm cu hârtiile pe genunchi aceasta este o poezie. Este vorba de aproape trei milioane pe an și am spus că, cu acești bani municipalitatea poate să facă mult mai mult bine cetățenilor. Deci din acele blocuri care sunt cu bulină roșie cumulați acești bani pe extinderea acestui mandat, sau de consolidare a acestui mandat de câțiva ani de zile, banii aceia pot fi folosiți în altă parte și noi ne putem face treaba că nu trebuie să stăm în lux, să avem laptopuri, mese cu fotolii de piele. Lucrăm în interesul cetățeanului, suntem aproape de cetățeni și lucrăm în condițiile date. Este o perioadă de criză, trebuie să minimalizăm cheltuielile și să facem ce trgbuie-dor


Domnul președinte de ședință Murg Călin

într-adevăr dumneavoastră nu aveți nevoie de o clădire nouă pentru că nu veniți deloc în această clădire decât al ședință, motiv pentru care nu vă deranjează pentru două ore să stați aici. Veniți mai des, veniți la comisii, veniți în această clădire, activați pe comisii și într-adevăr poate veți simți nevoia să vă mutați.

Domnul consilier general Florescu Draqoș

Stimați colegi, eu vă rog să încetăm jignirile între consilierii generali. Toți am fost aleși de cetățeni, niciunul dintre noi nu am cunoștință că va candida la președinția României. Haideți să îi lăsăm pe candidații la președinție să se bălăcărească, să facă ce doresc dar cred că noi trebuie să avem o atitudine civilizată și să terminăm cu aceste insulte la adresa noastră. Domnule consilier general, eu vă informez că până acum nu am cunoștință să fi făcut vreo infracțiune, chiar dacă sunt membru PSD. Eu sper să nu am de gând să fac vreo infracțiune. Haideți să nu spunem niște cuvinte pe care după cinci minute le regretăm.

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Eu nu vin aici să fac polemici în această direcție că dânsul sau.., a fost o exprimare generală. Nu trebuie să vă deranjeze. Eu vă întreb insă și vă rog să îmi răspundeți public domnul Stan, sau care sunteți mai marii PSD-ului aici. Cum rezolvăm această problemă? Dacă aceea nu este bună. aceea nu este bună unde ne ducem?

Domnul consilier general Stan Ion

Stimate coleg, consolidarea poate să înceapă din toate aripile primăriei, sala de ședință să fie ultima.

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Comisiile de specialitate sunt comisii în acre trebuie să gândim, să

judecăm ori dacă le iau așa cum vreți dumneavoastră o să le facem pe picioare ca până acum. Eu asta vă întreb, eu nu am nicio concurență politică cu partidul dumneavoastră.

Domnul consilier general Stan Ion

Dumneavoastră sunteți și avocat și vreau să vă spun două lucruri. Legea care m-a trimis pe mine, a aleșilor locali îmi dă dreptul să votez pentru, împotrivă și să mă abțin. Este un punct de vedere al meu personal...

Domnul consilier genera


Dar motivat, domneDomnul consilier general Stan Ion

Păi l-am motivat.

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Care? Ce?

Domnul consilier general Stan Ion

Dacă logica mea nu stă în picioare vis-a-vis de logica dumneavoastră este problema dumneavoastră. Am spus și de ce nu vrem să votăm acest proiect.

Domnul consilier general Gâf-Deac loan

în primul rând domnul Stan nu vă înțeleg logica ați spus să începem consolidarea dintr-o parte, dacă o începem aparatul executiv nu o să mai lucreze deci nici noi nu o să mai putem să ne desfășurăm activitatea pentru că nu o să mai avem ce vota Vreau să vă spun exact ceea ce a spus domnul președinte Murg, eu sunt unul dintre consilierii generali care vin zilnic, nu pentru mangle. Vin pentru că am inițiat până acum șapte, opt proiecte de hotărâri, parteneriate culturale, am organizat un festival cultural care a fost și în sectorul 5 și unde au venit o 1500 de oameni la teatru și s-au bucurat Vreau să vă spun că nu am acces la internet, nu am o imprimantă unde să printez ceva. Este inadmisibil să mă duc la biroul de presă, consilier general să printez un proiect de hotărâre. Stau aici să îmi cadă cioburi în cap, ne batem joc și de noi și de cetățenii care vin în această clădire Sigur varianta de oportunitate a banilor poate fi discutată, dar din acest punct de vedere până nu am să văd colegi din partea celorlalte partide că vin zilnic și stau și trec prin ceea ce trecem câțiva dintre noi, nu sunt de acord să spuneți că e în regulă venim două ore aici. Că nu este în regulă domnul Stan.

Domnul consilier general Stan Ion

Mă simt onorat că numele meu se folosește din ce în ce mai des în acest ședință. Să înțeleg că dacă vroiați să îmi folosiți numele așa des puteați să mi-l folosiți și când ați votat anumite programe, proiecte cu Constanda, cu etc.

Domnul consilier general Gâf-Deac loan

Dumneavoastră ați votat, eu nu am votat data trecută cu Costanda, îmi pare rău dar dacă ajungem la Constada votez pentru.


Domnul consilier general Stan Ion

Votezi pentru, păi vezi noi ne-am

Domnul consilier general Gâf-Deac loan

Bine ați făcut și vă invit să o faceți încă o dată.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Stan, vorbeam de clădirea primăriei

Domnul consilier general Stan Ion

Stimatul coleg de la PD-L, PNG-ul este asimilat de PD-L stimate coleg Domnul prim-ministru a spus că într-o perioadă de criză trebuie să limităm cheltuielile la maxim, să strângem cureaua și atunci în spiritul a ceea ce ne-a recomandat domnul prim-ministru vrem să strângem cureaua. Ce este rău în aceasta? Cu cine țineți domne, nu respectați politica partidului, vă dispare pâine de la subțioară?

Doamna consilier general Țapardel Ana Claudia

Stimați colegi, am rugăminte să mă ascultați așa cum eu v-am ascultat pe toți de fiecare dată. Mulțumesc. Stimate coleg, sper că vă asumați această afirmație, eu nu consider că sunt o infractoare, nu consider că am făcut nimic ilegal și să știți că este o calomnie și vă pot da în judecată eu și mai mulți colegi de ai noștri, chiar aproape toți care nu ne considerăm infractori.

Stimate coleg, cu toată aprecierea țin să vă spun că fac parte din două comisii: una de credite externe la care am colaborat și co colegii de la credite externe și cu colegii de la comisia de învățământ pe partea de BEI și am avut numeroase alte ședințe. Țin să vă spun că mai fac parte dintr-o comisie de relații internaționale care nu are niciun obiect de activitate. Acest obiect a fost preluat în totalitate de asistenții domnului Oprescu și noi suntem ignorați și nu avem cunoștință de niciun proiect care se face pe această comisie. Am numeroși colegi care nu sunt convocați la comisii dat fiind faptul că președinții de comisii sunt de la PD-L sau PNG și secretarii la fel, colegii mai de la PSD sunt eliminați din schemă și nu sunt convocați la aceste comisii. în aceste condiții cred că nu aveți dreptul să comentați

Domnul președinte de ședință Murg Călin

DATJ-ul, vreau să știu dacă aveți înregistrările când au fost anunțați telefonic consilierii? înregistrarea orei la care s-a făcut apelul telefonic. Mie mi se pare o absurditate. DATJ-ul mereu și-a făcut treaba, este o prostie aceasta că nu sunt invitați copsilieui. Avem listele de convocare, nu se poate

Domnul consilier general Gâf-Deac loan

Domnul președinte, stimați colegi există câteva excepții și în PSD, din păcate la PLN nu există dar în PSD există excepții care confirmă regula că în general ei nu vin deloc și sunt oameni care se agită și își rup tălpile prin București, cum este doamna Popa, domnul Florescu și chiar și Claudia. PNG-ul nu are președinți de comisii și de fiecare dată la comisiile unde noi suntem am fost convocați.

Domnul consilier general Gorodea Tiberiu Silviu loan

l-aș ruga pe colegii de la PSD să vorbească cu domnul Vanghelie

și poate ne dă acordul să muncim și noi civilizat. Rugați-I pe domnul Vanghelie să vă dea ok-ul să puteți vota alături de noi, să lucrăm în condiții civilizate și atât colegii dumneavoastră care vin la comisii cu ai noștri colegi care vin la comisii să lucrăm în condiții civilizate.

Domnul viceprimar Raicu Mircea Cristian

Vroiam să îi spun colegului nostru, domnul Stan că a tras o concluzie pripită, că PD va vota favorabil acest proiect deși au fost niște discuții aici. Considerăm că primăria trebuie să intre într-un proces de consolidare, este evident acest lucru. Nu credem că momentul este oportun acum. La anul cred că este mai bine și din punct de vedere financiar și din alte puncte de vedere Așa că noi o să ne abținem.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Bun, numai gata am oprit. Nu, nu vă mai dau cuvântul este o oră și ceva de când vorbim nu se mai poate. Doamna Popa, vă rog să avem bun simț, stăm de o oră la acest subiect, nu depășim momentul, mergem la vot, avem 64 de puncte pe ordinea de zi plus o ordine suplimentară. Atunci, știți ce să vorbiți dumneavoastră și domnul Stan mai puțin și mai cu sens ca să o ascultăm și pe doamna Popa.

Doamna consilier general Popa Maria

Domnul președinte, stimați colegi știți că eu nu abuzez nici de timp și nici de nervii dumneavoastră pentru că și eu sunt foarte sensibilă la aceste două capitole, vrea să vă spun că mă simt jignită că unii dintre colegii noștri nu au discernământ și nu reușesc să își cenzureze exprimarea. Domnule sunteți și avocat de profesie, cum puteți să vă permiteți să faceți o asemenea apreciere? Domnul coleg eu v-am respectat și vă respect pe fiecare în parte, aprecierea dumneavoastră legată de grupul consilierilor PSD și de partid, răutatea colegului tot din grupul dumneavoastră care și-a permis să facă aprecierea că noi trebuie să cerem voi de la o anume persoană ca să avemi puncte de vedere sau să ne exprimăm votul, nu acesta aste adevăful,, Sunt foarte multe proiecte care pe mine nu m-au convins nici prin expunerea de motive, nici prin avizele comisiilor iar eu ca și mulți dintre colegii mei indiferent din ce partid fac parte, sunt unul dintre oamenii care muncesc în comisii. Nu am lipsit în viața mea de la nicio ședință de comisie și sunt capabilă să mă uit în ochii fiecăruia dintre dumneavoastră și să vă spun de câte ori ne-am întâlnit, care și cum și în ce fel am muncit. Vă rog frumos atât cât putem să ne respectăm pentru că toți suntem aici egali, indiferent de ce partid suntem trimiși aici. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Doamna Popa, aveți dreptate și cred că putem trece la vot.

Domnul consilier general Rizoiu Mircea

Am fost într-adevăr pe nedrept jignit și eu și vreau ca, colegul nostru să își ceară scuze altfel și eu o să încerc să escaladez ceea ce a început dumnealui.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Rizoiu este o întrebare directă, sunteți un om în vârstă data trecută când colegul Scarlat ne-a jignit pe toți ați aplaudat. Cum vă simțiți?

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Vreau să îmi cer public scuze dacă aceasta înțelege să vă

liniștească, îmi cer scuze dar trebuie să înțelegeți că pentru dumneavoastră este o noutate că vine din partea PNG-ului, pentru că atunci când veneau din alte părți așa de multe bătături aveți că nu le mai țineți numărul.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de închiriere a imobilului situat în Splaiul Independenței nr. 291 - 293, sector 6 necesar pentru mutarea temporară a aparatului de specialitate a Primarului General și a membrilor Consiliului General al Municipiului București pe perioada consolidării imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5

Cine este pentru? 22 voturi, împotrivă? 12 voturi (Giugula D., Stan I , Drăghici A., Rizoiu M., Țapardel C , Sitaru J., Păduraru A., Nicorescu V., Florescu D , Mihăilescu B., Anton M., Popa M), abțineri? 3 voturi (Cristu I., Rădoi S., Raicu M).


Acest proiect de hotărâre nu a fost adopts

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

în legătură cu acest proiect vreau să vă spun că vom proceda în

felul următor, dacă veți fi de acord iar dacă nu veți fi de acord tot o să trebuiască să fiți de acord și am să vă explic de ce. Licitația își urmează cursul normal pentru consolidare și o să începem cu tot parterul și o să mutăm tot parterul la această clădire iar apoi când vom ajunge la etaj, adică peste câteva zile vom muta și etajul 1 tot acolo și peste încă o săptămână îl vom muta în această clădire. Singura care rămâne în clădire, din motivele pe care foarte bine le-ați surprins pentru că nu se poate lucra o dată ce parterul este ocupat cu construcția. Singura instituție care rămâne până la sfârșitul anului având grijă ca jumătatea cealaltă a primăriei să nu ne atingem de ea, este Prefectura tocmai pentru ca alegerile prezidențiale și referendumul să se desfășoare într-un cadru normal. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea CGMB nr. 145/2006 privind indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Realizarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, precum și a drumurilor aferente ansamblului de locuințe Henri Coandă și abrogarea Hotărârea C.G.M.B. nr. 321/2008.

Completări, amendamente? Nu sunt.

Cine este pentru? 33 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 5 voturi (Scarlat H., Alexe F., Nițu R., Grigorescu R).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice din Municipiul București.

Domnul consilier general Stan Ion

Acest proiect de hotărâre intră în totală neconcordanță cu interesele bucureștenilor, pe de o parte pentru că nu ați creat sau nu există premizele ca oamenii să parcheze și să își lase autovehiculele în locuri special amenajate de către municipalitate și pe de altă parte mai mult că li se face un deserviciul trebuie să și plătească pentru acest deserviciu niște sume care sunt de multe ori lăsate la latitudinea firmelor care câștigă această operațiune de ridicare a autovehiculelor parcate ilegal pe raza municipiului București. Stau și mă întrebretoric unde o să parcați un milion și ceva de mașini care sunt în București, unde o să

aveți locuri să le depozitați pentru că locuri de parcare efectiv sunt câteva mii în București. Vom vota împotriva acestui proiect.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Nu vă pripiți domnul consilier general, vă mai aduceți aminte că atunci când ați auzit explicațiile care cred eu că erau pertinente ați spus da domne păi așa să fim informați. încă o dată domnule consilier general, dumneavoastră cunoașteți punctul meu de vedere, nici nu poate fi vorba de o firmă de ridicare a municipalității la fel ca firmele care acționează în cele trei sectoare. Ideea nu a fost niciodată legată de acest lucru până nu există alternativa și alternativa sunt parcările. în momentul când oamenii vor avea parcări atunci putem să discutăm de această chestiune. La ce se referă acest proiect Se referă și la cele 47 de epave care stau ... încă o dată vă rog să citiți cu atenție îi vom folosi tot pe cei care există pe baza acestei hotărâri să adunăm toate epavele care zac în cartiere de ani și ani de zile. Dumneavoastră știți că acelea în cartierul lor funcționează pe hotărârile consiliului local, independent de acest lucru. Aceasta o făceam pentru toate aceste epave de pe teritoriul municipiului București

Domnul consilier general Stan Ion

Cu permisiunea dumneavoastră vreau să completez, domnule primar, în proiectul de hotărâre scrie după ce spuneți proiect de hotărâre privind ridicarea și transportul, depozitarea și eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice din municipiul București. Nu se face nicio nuanțare pentru mașinile care sunt epave și abandonate de ani de zile. Se referă practic la mașinile care sunt staționate neregulamentar pe drumurile publice.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Vă rog să fiți de acord ca în continuarea acestui articol să scriem acest lucru pentru mașinile abandonate, carcase și ce mai doriți dumneavoastră.

Domnul consilier general Stan Ion

Dacă acest proiect era făcut cu responsabilitate cei care ni l-au prezentat spre aprobare puteau să scrie și chestia aceasta, nuanțat pentru cele care sunt abandonate, epave și urâțesc Bucureștiul.

Domnul consilier general Stan Ion

Nu știu, faceți-l noi am spus că nu îl votăm oricum

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Păi atunci înseamnă că nu îl votați că nu doriți pentru că nu mai există niciun motiv plauzibil. Domnul consilier general eu vroiam să vă explic încă odată că aici poate dumneavoastră sunteți obișnuiți cu anii care au trecut dar fiți convins că nimeni nu vă manglește domne. Mulțumesc

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dacă nu mai sunt alte amendamente am să supun la vot acest proiect.

Domnul consilier general Stan Ion

La ultimul punct aici, nouă în proiectul de hotărâre, mă rog este o expunere de motive dar de fapt nu, este un regulament expunere de motive nu văd aici. în primul rând nu are expunere de motive dar haideți să discutăm concret. La ultimul punct, la punctul nouă din proiectul de hotărâre dumneavoastră ați pus și tarife și spune așa „ tarif de ridicare pentru autovehicul remorcă 2 milioane, tarif de transport pentru autovehicul remorcă 2 milioane, tarif de depozitare pentru 24 ore 3 milioane, tariful de depozitare și așa pentru 24 de ore începând cu data depunerii”. Practic un cetățean care a parcat dacă a mers cu copilul la doctor îl costă într-un mod grosolan și abuziv printr-un proiect de hotărâre făcut să nu spun decât discutabil ca să nu jignesc pe cineva, patru, șapte milioane de lei, opt milioane. Este o aberație domnilor.

Domnul consilier general Voicu Mihai

Domnilor colegi, domnule primar General am mai luat cuvântul pe această temă cu parcările în primăvară și vă anunțam atunci pentru că și dumneavoastră mergeți prin București cu mașina că practic străzile au fost ocupate de firmele de bodiguarzi care pun capre, lăzi de bere, bețe, cuie sau sunt ei prezenți pe stradă. în afară de faptul că sub 5 lei nu poți parca decât pe strada primăriei și numai până la colț că dincolo te costă cinci lei, indiferent poți să ai orice pe parbriz. Spuneam atunci și vă rugam să luați această măsură legată de parcarea în jurul spitalelor. în jurul spitalelor nu se poate parca, a ajuns la urgență 20 lei, deci 200.000 vechi ca să poți parca vis-a-vis de urgență La spitalul pe care l-ați condus, în afară de cele 8-10 locuri care au rămas și mă refer la Municipal, restul costă 15 lei astăzi. Am fost acum doua zile acolo. Domnul Primar General trebuie rezolvată problema cu aceste străzi să intervină Poliția Comunitară. Și vorbeați atunci chiar de mărirea numărului polițiștilor comunitari care ar fi la municipiu.

Sunt două sectoare, mi se pare că trei, unu și doi care ridică acum mașinile, costă 8 milioane. în afară de faptul că te trezești că ajungi acolo, ești într-o situație limită în care parchezi undeva și te întorci și nu găsești mașina, nu știi unde să te duci, nu știi ce să crezi, nu știi pe cine să întrebi. Au mai fost situații în care Poliția Circulației nu a amendat acele persoane în baza fotografiei făcută de cei care ridicau mașini, nu au dat amendă decât o atenționare sau cum se numește pentru că nu era contravenție și totuși au ridicat-o. Oamenii aleargă la marginea Bucureștiului, se duc ridică mașinile de acolo, îi costă 8 milioane și mie mi se pare că este total inoportună această hotărâre. A, dacă vreți să ridicați mașinile care sunt parcate că spuneți aici nelegal, păi sunt mașini părăsite chiar și pe strada noastră parcate legal. Cred că nici nu este momentul și cred că ar trebui rezolvate aceste lucruri. Ați făcut acum parcările cu Alina Roman care după părerea mea sunt minunate, sunt foarte bine venite și își fac treaba eficient acolo unde sunt. Mai bine să înmulțim aceste parcări ale primăriei peste tot în București pentru că gândiți-vă sunt un număr mare de mașini și oamenii au totuși treabă în București. Bucureștiul a rămas mic. Nu am votat, nu am ajuns în situația să facem metropola ca să ne putem extinde dar eu cred că în acest moment la numărul de mașini și la ceea ce înseamnă nevoile populației părerea mea personală și nu a grupului este că nu este în regulă să apară și acum și în aceste condiții care au fost menționate în raportul de ........Mulțumesc.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu Doamnelor și domnilor consilieri generali, chestiunea stă în felul următor, apropos de nu acum. Apropos de nu acum cu graffiti că ne apucăm vine partea electorală și nu dă bine. Apropos că nu acum pentru faptul că zidurile Bucureștiului arată în halul în care arată. Apropos că nu acum nu putem să curățăm fostele afișe după pereți de trei, patru luni cât a trecut de la europarlamentare pentru că nu este momentul. Eu cred în continuare că consiliul, că dumneavoastră aveți hotărârea independent de timpul care se scurge implacabil peste noi. Toate lucrurile acestea sunt înspre binele orașului. Ne-am obișnuit să ne suspectăm unii pe alții de golănie, de hoție și așa mai departe. Vorbea aici un domn consilier general și spunea, făcea apel la partea aceasta de înțelegere. Vreți să vă spun adevărul, că nu suntem la acel punct, cum a fost cu mutatul nostru? De la doi lideri de București, unul de la un partid și altul de la celălalt partid și pentru aceasta am spus v^^^g^esc, s-au primit indicații clare ca să nu voteze ce vrea Opr/e«îj>ițcfestâ\ste adevărul domnilor consilieri Domnul consili dar eu nu v-am jignit. Eu vă rog să vă reveniți pentru că vreau să vă explic un lucru. Minciunile dumneavoastră pe care le-ați spus în ziar și pe care le-am citit ieri le-am dat deoparte și nu am făcut nicio discuție. Toate acestea purtau amprenta și cunoștința comisiei domnule viceprimar și țin să vă spun aceasta. Mulțumesc.

Albelor meleDomnul viceprimar Raicu Mircea Cristian

Domnule Primar General, dacă tot este rea voință din partea consiliului de ce nu faceți dumneavoastră procedură, licitație așa cum prevede legea. De ce faceți negociere din unică sursă că spun și eu ce zice Stan, până la urmă este o manglă. Tot ce spunem noi aici este de rea credință iar ce spuneți dumneavoastră este corect. Totdeauna vin alți lideri de la partide.....

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule viceprimar țin să vă spun respectuos că mințiți iar, este procedură făcută conform legislației în vigoare.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule primar, grupul PD-L va susținut în acest proiect, sigur că el trebuie adus în limitele legii...

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Cu asta am început și le-am spus vă mulțumesc.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnul primar, domnul președinte eu fac un apel că este presa în sală să caute și să identifice dacă este posibil ca să plătească 18 euro/mp la o suprafață de 16.000 sau 18.000 mp.. Vreau să vă spun o chestie, cu cât suprafața este mai mare cu atât prețul când discuți cu cineva trebuie să fie mai mic. Cu cât suprafața este mai mică și zona este mai centrală și nu-i central, nu-i Cotroceni, Primăverii, Kileseff este Semănătoarea mi se pare o manglă, este prea mult. De aceea a fost expozeul meu, mi se pare enorm de mult 18.000 de m. pe 16.000 de mp. la Semănătoarea și atunci putem să identificăm de ce nu a plătit municipalitatea mai puțin. Cu acești bani putem face altceva, aceasta a fost ideea nu rea voință. Am o rugăminte, vreau să vă spun un lucru, nu știu dacă pe mine mă poate controla cineva să îmi întoarcă cheița. Dumneavoastră credeți că la vârsta și înălțimea mea îmi întoarce cineva cheița domnule Oprescu, atât cât ă cunoașteți dumneavoastră pe mine? Terminați cu chestiile acestea, că liderii de la partid, uhu sau două partide v-a spus să nu votați. Nu domne conștiința noastră și faptul că nu ne convine, așa votăm.Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Primar General, vă asigur în mod ferm că la PD-L nu a existat niciun ordin de a nu susține acest proiect al dumneavoastră. Vreau să fie foarte clar am susținut acest proiect pentru că nu ne-a ordonat nimeni să nu votăm împotriva acestui proiect.

Domnul consilier general Voicu Mihai

Domnul Primar General, legat de povestea cu mutatul personal cred că ați văzut partea dreaptă a sălii că am ridicat mâna.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

S-a încheiat, acum vorbim degeaba. Nu, am făcut o afirmație eu

sigur.

Domnul consilier general Voicu Mihai

Legat de povestea cu nu acum. Nu acum se referea la faptul că ar trebui să rezolvăm aceste fapte actuale de pe stradă cu ceea ce înseamnă ocuparea acestor parcări de unele persoane, mă rog mai tuciurii și de bodiguarzi. Nu se poate. Există o hotărâre dată pentru parcări pe finalul mandatului trecut în care este foarte clar, toată lumea își pune plăcuțe, scaune, lăzi de bere și ocupă din centrul capitalei până la marginea Bucureștiului. Trebuie să dăm o hotărâre pentru aceste străzi să reglementările lucrurile. Acesta era sensul lui „nu acum” și nu altul. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Supun al vot proiectul de hotărâre privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice din Municipiul București.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? majoritatea, abțineri? 18 voturi (Scarlat H., Alexe F., Nițu R., Grigorescu R., Tănase I., Voicu M , Gâf-Deac I., Ivașcu T Neagu M., Pârvu C., Nemeș C., Gorodea T., Capotă B., Dincă D., Răileanu M , Bâdulescu A., Băcâințan I., Budulan P ).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea bunjfffipr imobile, cu terenul

aferent amplasamentului „Esplanada” București din proprietatea privată a a municipiului București.

nirii, sector 3, publică


Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? 15 voturi, împotrivă? 0, abțineri? 17 voturi (Giugula D., Stan I., Drăghici A., Rizoiu M., Țapardel C., Sitaru J., Păduraru A., Nicorescu V., Florescu D., Mihăilescu B., Anton M., Popa M , Nemeș C , Rădoi S., Vlădan L.t Cristu I., Prioteasa D.)

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind validarea domnului Țincu Ion ca membru de drept în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Aș dori să vi-l prezint pe domnul Țincu dacă mai este cazul, dânsul și-a făcut prezentarea în cadrul Autorității de Ordine Publică a Municipiului București, dânsul este fostul prefect al capitalei iar faptul că a fost numit director la Poliția Comunitară este un pas înainte pentru această instituție și cred că va face față cu brio sarcinilor care i-au fost încredințate. Vă mulțumesc și vă rog să aprobați acest proiect.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Supun al vot acest proiect.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 201/2009 privind aprobarea amplasamentelor situate în Pasajul din Piața Universității pe care vor fi amenajate spații cu altă destinație decât aceea de locuință, conform profilelor de activitate stabilite precum și a documentației de organizare a procedurii de licitație publică cu strigare, în vederea închirierii acestora.

Comentarii?

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Ca să știe oamenii despre ce este vorba, este vorba de cabinetul medical de la Universitate.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu, nu s-au prezentat materiale la comisii.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Este un proiect de data trecută, este cu toate actele în regulă. Este

cabinetul medical de la Universitate.

Domnul viceprimar Raicu Mircea Cristian

Aici spune de organizarea procedurii de licitație cu strigare

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Acestea sunt pentru cele care au rămas, le-ați aprobat, au făcut

licitația, nu a câștigat nimeni și trebuie reluată. Au fost la comisie, le-au văzut.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Din nefericire procedura de licitație......

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Sigur este vorba de cabinet iar restul sunt spații care se reiau la

strigare.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Este vorba de spațiile de la Universitate care s-au licitat iar firmele

care au concurat au fost în înțelegere, în sensul că au licitat până la o anumită valoare a contractului și când au ajuns la un pas trei firme la următorul pas nu a mai licitat niciuna. De asemenea proiectul mai prevede și înființarea unui cabinet medical de urgență în pasaj și noi trebuie să îl scutim de plata taxei de chirie că este al nostru și mai are un punct de informare turistică acolo. Ceea ce este interesant este, nu știu dacă s-au reglementat aceste probleme, ca licitația să plece acum de la ultimul pas rămas ca să nu mai fie vreo firmă tentată să vină. Eu vă fac amendamentul și vă rog să îl treceți în caiet, ca următoarea licitație să plece de la ultimul pas al licitației în care cele trei firme s-au înțeles să nu mai meargă. Adică au votat până nu știu 50 euro/mp., 100 s-au cât au

votat. Erau trei firme și când să mergem la 105....., cele trei nu au mai

licitat special ca să scadă la următoarea licitație prețul Eu vă propun ca să facem acest amendament în sensul că: prețul de pornire al licitației în noua formulă să fie de la ultimul pas la acre s-a întrerupt licitația ultima dată

Domnul președinte de ședință Murg Călin


Domnul Giugula, aici avem o singură s-au plătit taxele de bună execuție pentru că gelaterie la o aberație de 1000 euro/mp. și bună execuție nu s-au plătit cred că nu se poate porni cu ultimul pas pentru că ultimul pas este o aberație.

u știu sigur dacă cafenea, sau la taxele de aberație și


Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Domnul Călin, ce problemă aveți dumneavoastră cu piața?

Domnul președinte de ședință Murg Călin Eu vă spun de ce s-a ajuns la această situație...

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Este piața, piața dispune cine vrea să vină vine cine nu.....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Din nefericire s-a ajuns la această situație datorită faptului că s-a luat în calcul exclusiv prețul nu și serviciile care se fac acolo.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Domnul Călin, eu vă mai întreb o dată este licitație deschisă cu

strigare, este piața de ce vă băgați în piață? Aveți vreun interes?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Eu nu am niciun interes domnul Giugula.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Atunci eu vă propun așa licitația să se deschidă de la ultima

strigare de la vechea licitație ca să terminăm cu manglelile și înțelegerile și în acest caz vedem cine vine.

Domnul viceprimar general Raicu Mircea Cristian

Eu nu cred în acest amendament, cred că este dreptul și datoria

Direcției de Investiții și licitații să procedeze așa cum spune legea. Nu cred că, consiliul poate să se pronunțe pe legalitate ci numai pe oportunitate

Domnul președinte de ședință Murg Călin Vă susțin în acest punct de vedere domnul Raicu.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Dragi colegi eu nu mă pronunț nici pe oportunitate, nici pe

legalitate. Licitația, noi putem stabili prin hotărâre de consiliu de la pas se pleacă la licitație, putem stabili că pasul de licitație și licitația pleacă de la 1 euro/mp. sau putem stabili că pleacă de la ultima valoâre licitată, ca să scăpăm cu înțelegerile și cu interesele nu știu cui. Cine are interes se opune, cine nu are interes o votează așa

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Supun la vot amendamentul formulat de domnul Giugula, ca acolo unde nu s-a luat spațiul licitația să pornească de la ultimul preț oferit.

Cine este pentru? 11 voturi (Giugula D., Stan I., Drăghici A., Popa M., Rizoiu M , Țapardel C., Păduraru A., Mihăilescu B Sitaru J., Nicorescu V., Anton M. ), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 26 voturi.

Acest amendament nu a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui.

Cine este pentru? 27 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 11 voturi (Giugula D., Stan I., Drăghici A., Popa M., Rizoiu M., Țapardel C., Păduraru A., Mihăilescu B., Sitaru J., Nicorescu V., Anton M. ).

Acest proiect nu a fost adoptat.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Deoarece am fost atenționat că trebuie să explic motivul pentru care m-am abținut, doamna secretară așa mi-ați arătat textul de lege că dacă trebuie să mă explic. V-am explicat nu sunt de acord iar cei care nu au votat acest proiect de hotărâre înseamnă că sunt de partea celor care vor să blătuiască aceste spații. Este evident că suntem în interesul primăriei, cei care nu au votat sunt împotriva acestei......

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Doru nu ai înțeles, nu a fost aceasta s-au blocat licitații și nu s-a ajuns la nici un rezultat. Din contră primăria nu poate să încaseze banii de acolo pentru că nu le pot închiria.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Vreau să vă spun doar câteva cuvinte în înțelegerea lui de-abia acum. Aceasta nici nu trebuia să intre dacă nu era vorba despre cabinetul medical pentru că ea oricum se relua pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, deci chestiunea este foarte clară, pierdem timpul.

Domnul președinte de ședință Murg Călin Domnul primar la prima ședință venim cu el modificat.


Domnul Primar General Sorin Mircea

Cabinetul medical după câte știți fu normalitate.

Doamna consilier general Tapardel Claudia

Stimate președinte de ședință și de profesie medic, domnule primar am o nelămurire, sunt în necunoștință și vreau să știu dacă s-a închiriat sau s-a obținut un spațiu de către vreo firmă în Pasajul de la Universitate?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Da. Și s-au obținut prin licitație cu strigare.

Doamna consilier general Țapardel Claudia

Avem rugămintea să ne arătați și nouă contractul și.....

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Să poftiți, vă rog respectuos, conform prerogativelor pe care le aveți, eu am să dau dispoziție să vă prezinte toată licitația cu strigare

Doamna consilier general Țapardel Claudia

Sunt de acord cu dumneavoastră aștept curând să mă lămuresc.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Și eu.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind trecerea unor spații cu destinație medicală din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Consiliului General al Municipiului București și trecerea spațiilor din domeniul public al municipiului București în domeniul privat al municipiului București.

Este vorba despre cele cinci cabinete medicale pe care le cunoașteți.

Trecem direct la vot.

Cine este pentru? 22 voturi, împotrivă? 17 voturi (Giugula D., Stan I., Drăghici A., Popa M., Rizoiu M., Țapardel C., Păduraru A., Mihăilescu B., Sitaru J., Nicorescu V., Anton M., Florescu D., Scarlat H., Alexe F., Nițu R., Grigorescu R , Tănase I.), abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. proiect de hotărâre privind instituirea zilei de 19 septembrie drept „Ziua Elevilor Bucureșteni


Comentarii? Nu sunt

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Direcției Generale de asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București a Centrelor de îngrijire și Asistență Sf. Dimitrie și Sf. loan.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? 39 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Acum intrăm pe ordinea suplimentară, proiect de hotărâre privind înființarea Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice Energetice de Alimentare cu Apă și Canalizare AMRSPEAAC și aprobarea Statutului, Organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și grilei de salarizare a membrilor Consiliului Executiv ale acestei instituții publice.

Comentarii?

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Așa cum v-am promis data trecută am făcut amendamente la această hotărâre ca ea să fie în condiții de legalitate și ca din această structură să nu dispară reglementarea ARBAC-ului care are în vedere contractul de concesiune cu APA NOVA și să nu cumva să scape APA- NOVA de responsabilități. Proiectul de hotărâre se va numi încă din titlu privind înființarea Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice AMRSP și aprobarea Statutului, Organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și a grilei de salarizare a membrilor Consiliului Executiv al acestei instituții publice.

Art 1 Se aprobă înființarea Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice AMRSP, instituție publică de interes local al municipiului București, cu personalitate juridică finanțată din venituri extrabugetare ce va prelua atribuțiile Agenției de Reglementare Nivelurilor de Servicii Apă - Canal al Municipiului București ARBAC și Agenției Municipale de Eficientizare și Reglementare în domeniul Energiei București AMREB și va funcționa în baza Statutului din anexa 1.

Art.2 Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice

concesiunii,ntractul de e cu apă și 4PA NOVA

București SA subrogându-se în temeiul prezentei hotărâri, în drepturile și obligațiile Agenției de Reglementare a Nivelurilor Serviciilor Apă -Canal ARBAC prevăzute de acest contract începând cu data prevăzută la articolul 9 din prezenta hotărâre.

Art.3 Agenția de Reglementare a Nivelurilor de Servicii ARBAC și Agenția de Municipală de Eficientizare Reglementare AMREB-ul își încetează activitatea și se desființează ca persoane juridice la data prevăzută la articolul 9 din prezenta hotărâre, dată la care atribuțiile acesteia vor fi preluate, în temeiul prezentei hotărâri de Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice.

Art.4 Sediul Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice este stabilit în București, în Regina Elisabeta nr. 41, sector 5.

Art.5 Se aprobă organigrama cu număr total de 23 de posturi din care 4 posturi de conducere, statul de funcțiuni și grila de salarizare a membrilor Consiliului executiv al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice, conform Anexelor 2, 3 și 4.

Art.6 Personalul angajat al Agenției de Reglementare ARBAC și al Agenției AMERB cu excepția membrilor Consiliului Executiv se preia, pe bază de examen sau concurs de către Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice.

Art 7 Membrii consiliului Executiv al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice se numesc de către Primarul General în baza concursului de selecție organizat în conformitate cu articolul 4 din anexa 1, respectiv articolul 12 din statutul acestei instituții publice.

Art.8 în termen de 60 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, în baza evidențelor contabile și a procesului verbal de inventariere de la data de 30 septembrie 2009, bunurile aflate în administrarea Agenției de Reglementare a Nivelurilor de Servicii Apă - Canal ARBAC și a Agenției AMEREB vor fi predate pe bază de Protocol Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice. Prin același Protocol vor fi predate și contractele în curs de derulare încheiate de Agenția ARBAC și AMEREB.

Art 9 Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice își începe activitatea propriu-zisă în prima zi lucrătoare după data semnării protocoalelor prevăzute la articolul 8 din prezenta hotărâre sau dacă acestea nu se semnează, în aceeași zi cu ultima dintre acestea.

Art.10 Hotărârea C.G.M.B 52/2000,    153/2001,    338/2007,

330/2007, 61/2008, 45/2008 155/2008 precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 11 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate împreună cu ARBAC și AMEREB vor pune în aplicare această hotărâre.

Art. 12 Primarul General al Municipiului Bucureș\este împuternicit să semneze în numele și pentru de concesiune încheiat cu APA NOVA ce va cuprinde modificările rezultate din adoptarea prezentei hotărâri

al contractului
Art.13 în termen de 90 de zile de la înființarea Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice, această autoritate va înainta Consiliului General propunere de proiecte de hotărâre privind extinderea activității Autorității Municipale de Reglementare în domeniul tuturor serviciilor publice din răspunderea municipiului București.

Art.14 Anexele 1, 2, 3, 4 fac parte din prezenta hotărâre.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Practic acesta este un singur amendament general cum ar veni.

Vă aduc aminte că suntem la proiectul de hotărâre privind înființarea Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice Energetice de Alimentare cu Apă și Canalizare.

Există un amendament pe care l-a făcut colegul nostru domnul Giugula. Dacă mai sunt și alte amendamente? Nu mai sunt.

Supun la vot amendamentul domnului Doru Giugula.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Răileanu M).

Acest amendament a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Vă mulțumesc foarte mult că ați avut încredere în amendamentul făcut de mine.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului cu altă destinație aflat la parterul blocului M 23 din Bd. Octavian Goga nr. 12, sector 3 către Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Garda Financiară - Secția Municipiului București.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? 38 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Garda financiară are un nou sediu.

Trecem la punctul 3, p datori cel de validare a colegi specialitate, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea componenței unor comisii de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București așa cum a fost el aprobat în ședința din 25 septembrie.


Supun la vot acest proiect de hotărâre în integralitatea lui.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Urmează proiectul de hotărâre propus de colegul nostru domnul Dincă, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 32/20.02.2007 pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnule președinte eu îmi aduc aminte că pe vremea când eu eram în locul dumneavoastră președinte de ședință am dat o hotărâre care se numea 18 sau 19 în care dădeam posibilitatea ca revoluționarii care fac dovada că au participat la Revoluție și sunt revoluționari să aibă posibilitatea să acceadă la niște spații comerciale. Eu îmi aduc aminte cu tristețe că pe parcursul celor 9 ani nu s-au identificat spațiile ca să se acorde acestor revoluționari și am vorbit și cu colegul Dincă și l-am întrebat: domne aveți o evidență a spațiilor? Că despre ce vorbim, dacă este o hotărâre care are cap și coadă și sunt spații si există posibilitate aceasta să o votăm. Dacă nu, spuneți-ne aveți această posibilitate să le dați revoluționarilor spațiile corespunzătoare hotărârii pentru că prima hotărâre nu a fost abrogată niciodată din 2000.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Stan, sigur că am să dau cuvântul și colegilor care sunt mai apropiați de această problemă. Pe mine m-a preocupat problema și vă spun cinstit că încercam să identificăm o soluție la un moment dat cu găsirea unui spațiu în care să facem o construcție, acum nu știu cum s-a mers mai departe, înțeleg că s-au identificat câteva din listă. Domnul primar avea identificate câteva spații S-a înscris domnul Gorodea.

Domnul consilier general Gorodea Tiberiu


Dragi colegi, eu cred că nu este vorba despre identificare de spațiu. Nu este vorba de nu știu ce PU o formă în care oamenii'.aceștia să i dreptul la asociere. Noi nu facem altceva decât să legiferăm astăzi un drept câștigat de ei cu mult timp în urmă și anulat Mulțumesc.

simplu trebuie să găsim legalitate. Este vorba de


Domnul consilier general Dincă Dumitru

Nu vreau ca să planeze confuzia asupra acestei probleme, motiv pentru care dați-mi voie să vă citesc expunerea de motive pe care am redactat-o cu privire la proiectul pe care l-am inițiat.

„Consiliul General al Municipiului București a emis în 2005 Hotărârea nr. 242 prin care se reglementau procedurile de atribuire a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință beneficiarilor Legii nr. 42/1990, ulterior 341/2004. în plus precizăm faptul că până în 2005 la apariția Hotărârii C.G.M.B. nr. 242 potrivit prevederilor Hotărârii C.G.M.B. nr. 44/1998, toate ordinele de repartiție emise beneficiarilor Legii nr. 42 respectiv Legii nr 341 cuprindeau clauze exprese prin care se permitea asocierea acestora cu persoane fizice sau juridice în vederea desfășurării unei activități în comun în spațiile deținute cu contract de închiriere. Potrivit prevederilor Hotărârii C.G.M.B. nr. 242/2005 art. 6, se interzice orice formă de subînchiriere asociere în participațiune sau comodat pentru utilizarea spațiilor dobândite în baza Legii nr. 341/2004. Prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2007 care reglementează raporturile contractuale privind spațiile cu altă destinație precum și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 215/2006 respectiv Hotărârea C.G.M.B. nr. 248/2006 s-a stabilit contractul cadru de închiriere pentru spațiile cu altă destinație. Privitor la contractul cadru pentru spațiile cu altă destinație art. 7 lit. g) care stipulează, este interzis locatorului să înstrăineze dreptul de folosință prin subînchiriere, asociere ori colaborare, locație totală sau parțială inclusiv chestiunea spațiului închiriat de terțe persoane. în ceea ce privește închirierea unor contracte cu beneficiari ai Legii nr. 341 care au primit ordine de repartizare ulterior Hotărârii C.G.M.B. nr. 242/2005 nu rezidă un conținut contradictoriu din cuprinsul contractului cadru. Referitor la foștii beneficiari ai Legii nr. 42 cărora nu le era incidență hotărârea nr. 242 deoarece la data apariției ei avea un contract în derulare întocmit în baza unui ordin de repartizare care conținea clauza de asociere prevăzută de Hotărârea C.G.M.B. 44/1998. noul contract cadru a cuprins clauze contradictorii astfel la art 21 contractul cadru la clauzele finale se prevede: ordinul de repartizare cu clauzele înscrise în el face parte integrantă din prezentul contract de închiriere, articol care intră în contradicție evidentă cu art. 7 lit. g) din același contract. Astfel contractul cadru nu face diferența între chiriașii care dețin spațiul atribuit în urma participării la licitație fiind persoane juridice și cealaltă categorie de chiriași beneficiari ai Legii nr. 42/1990 car^dețih»^pațiu în calitate de persoane fizice ”.


Ca să nu vă mai plictisesc cu citirea acestei expuneri de motive, problema se pune în felul următor: oamenii aceștia, o parte dintre ei, au primit niște spații comerciale. Dacă ar fi să ne luăm după cum spune legea comunistă, acești oameni nu se pot asocia nici măcar cu societatea în care ei este unic asociat. De ce? Pentru că tot timpul comuniștilor le-a fost teamă ca oamenii care au inițiativă, oamenii care vor să facă ceva să nu poată să facă pentru a nu acumula și a nu deveni liberi domnii mei. Eu mulțumesc atât celor de la PSD cât și colegilor mei de la PD-L și celor de la PNL că au înțeles spiritul de dreptate socială care trebuie făcut în acest caz. Oamenii aceștia în proporție de 999 la 1000 nu sunt mari industriași, nu sunt mari latifundiari, sunt niște amărâți care nu fac altceva decât să supraviețuiască din spațiile comerciale pe care le-au primit până acum sau pe care le vor primi de acum încolo. De aceea vin cu rugămintea la dumneavoastră în spiritul de dreptate care ne animă pe toți pentru că și eu sunt de aceeași părere că suntem

conștienți și suntem....... avem proprietatea termenilor noștri. Deci încă

o dată vă rog să aprobați acest proiect care vine în sprijinul unor oameni care și-au dat tributul și de libertate și de sănătate în decembrie 1989 pentru ca noi acum să putem să facem politică liber și independent. Mulțumesc.

î

Domnul consilier general Doru Giugula

Vreau să vă menționez de la început că cinstim memoria eroilor martiri din revoluție De asemenea vreau să vă menționez că grupul PSD

a votat toate hotărârile prin care ....... și ne-am bătut pentru ca acești

revoluționari să ia spațiile dar vreau să vă spun că nu putem încălca legea. Dacă legea spune că este interzisă subînchirierea sau orice formă de asociere pe aceste spații noi nu putem să o încălcăm. De asemenea legea face o distincție clară domnule Dincă. De aceea li s-a dat revoluționarilor încredințare directă ca drept de recunoaștere a jertfei pe care au făcut-o în timpul revoluției iar ceilalți care suntem în partea cealaltă au luat prin licitație sau prin adjudecări din acestea prin concurs. Nu putem să depășim legea și nu putem să o încălcăm. De asemenea există și o hotărâre a Consiliului General mai veche pe lângă lege care spune că orice asociere duce la pierderea spațiului. Dacă vreți să le faceți un rău, aprobați această hotărâre. Eu vă spun că această hotărâre este ilegală

Domnul consilier general Dincă DumitruDomnule consilier, stimați colegi, o hotărâre de consiliu nr. 44 prin care se de a se asocia, eu nu zic că precedentul judiciar, dar încă o dată vin

fost dată oameni rept folosește stă modalitate


de rezolvare a acestei probleme nu înseamnă nicio încălcare a legii pentru că Consiliul General, Primăria Municipiului București care este administrator al multor spații și este și proprietara a multor spații poate să vină să facă o derogare de la lege pentru această categorie specială. Domnul Giugula, am înțeles că dumneavoastră veți fi împotrivă, dar dați-mi voie să îi rog pe colegii noștri de la PSD alții decât dumneavoastră să voteze acest proiect care ne este foarte necesar.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Dincă stați puțin, este păcat ca un proiect care a fost

muncit ........, domnul inițiator Dincă, ar fi păcat pentru că evident ne

îndreptăm spre un vot de 2/3. M-am informat nu este un vot de 28 și există riscul ca la un vot de 2/3 ea să cadă. O soluție ar fi pentru că există dorința și dacă și grupul PSD își exprimă dorința de a rezolva această problemă să nu o picăm și să încercăm să o amânăm pentru ședința următoare dacă sunteți de acord. Dacă credeți că este mai bine, dacă nu eu o supun la vot, ea este pe ordinea de zi, eu nu am nicio problemă. Realitatea este că este pe ordinea de zi, nu mai am cum să o scot. Mergem mai departe.

Domnul consilier general Gâf Deac loan

Eu sunt născut în 1980 și evident nu am participat la nicio

revoluție pentru că eram prea mic, dar constat........., lumea spune că

legea interzice. Să îmi dea exact vă rog, cine spune "legea" articolul, litera din lege care interzice asocierea. Toată lumea în țara aceasta are voie să se asocieze cei care sunt revoluționari nu au voie. Exact este o discriminare, deci vă rog frumos să ni se prezinte exact și să nu mai înghițim chestiuni din acestea, procedură, legea nu spune, legea ne interzice, legea, articolul, litera, paragraful dacă este cazul. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Din nefericire proiectul a venit târziu, dar într-adevăr să ni se spună unde..........

Domnul consilier general Scarlat Horia

Dragi colegi cu tot respectul pentru revoluționari și pentru inițiatorul acestui proiect avem o singură problemă, cel puțin din partea mea și o semnalez și luați-o ca o chestie strict personală

Acest proiect nu l-am putut citi, nu îl avem nici în prezent la mapă, motiv pentru care aș propune amânarea lui. Nu s^tfpoaTȘramâna? OK. Ne puneți în situația sau ne cereți să votăm un profeCTpe^catp nu l-am citit Hai să fim sinceri. Eu nu am votat niciunul așÂr^^ptțnețfVi situația în care ne cereți să votăm ceva ce nu am citit. Ni<Sîb£Qleqla PNL

—4-3-

nu este în posesia unui astfel de proiect, deci nu avem cum să votăm ceva ce nu am citit. Vă rog mult de tot înțelegeți-ne și hai să o lăsăm pe data viitoare. Mulțumesc mult.

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Domnule președinte, nu din păcate și ........

Doamna consilier general Tapardel Ana Claudia

Am ridicat mâna înaintea dumneavoastră și puteți să mă respectați măcar acum. Mulțumesc.

Stimați colegi așa cum am discutat și cu secretariatul tehnic, această hotărâre a venit acum și nu am citit-o. Mai mult decât atât acest vot este un vot pentru că presupune patrimoniu, deci ar trebui să aibă avizul comisiei de patrimoniu și avizul comisiei juridice, deci nu putem să ne dăm un vot chiar atât de neavizat, să votăm după ureche.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Aveți dreptate, dar când l-am introdus pe ordinea de zi, că l-am introdus și cu votul dumneavoastră nu ne-am gândit că vom ajunge în această situație imposibilă.

Doamna consilier general Tapardel Ana Claudia

Păi nu am înțeles despre ce este vorba pentru că domnul Dincă a plecat, a venit, a zis că o înscrie, că nu o înscrie și normal că nu ne-am lămurit. Dar haideți să dăm și noi voturi responsabile

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Doamna Țapardel, nu vreau să vă consumați, vreau să fiu solidar cu dumneavoastră, să îi rog pe colegii mei de la PDL să retragă proiectul pentru că din păcate, nu din păcate domnul Giugula are dreptate. Eu am discutat cu domnul Dincă aceste aspecte și i-am spus că trebuie să avem o modificare și o inițiativă la nivelul Secretariatului General pentru Revoluționari care să modifice legea în acest sens, altfel nu putem vota acest proiect, din păcate

Doamna consilier general Țapardel Ana Claudia

Stimate coleg, procedural nu se mai poate retrage de pe ordinea de zi așa că am rugămintea......

Domnul președinte de ședință Murg Călin


Dragi colegi, procedural nu mai pot incorpore, asta va însemna să îl amânăm pentru

Domnul consilier general Dincă Dumitru

Având în vedere solicitările dumneavoastră retrag acest proiect de pe ordinea de zi urmând.........

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Dincă, nu îl mai putem retrage dar putem face altceva. Ne abținem și îl reprogramâm în ședința următoare.........

Domnul consilier general Dincă Dumitru

Cu următoarele mențiuni: îmi pare rău că domnul primar nu este acum aici în sală pentru că eu de 4 luni de zile mă chinuiesc să elaborez acest proiect. Inclusiv Direcția Asistență Tehnică și Juridică domnule președinte de ședință. Am să propun Consiliului General al Primăriei Capitalei să ceară Primarului General destituirea tuturor direcțiilor din toată Primăria Capitalei inclusiv cei de la DATJ pentru că nu fac altceva decât să ia banii de pomană, banii contribuabilului, iar ei se mișcă de acolo până acolo cu trei hârtii. Exemplul cel mai elocvent.........

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Dincă nu putem jigni tot executivul municipalității.....

Domnul consilier general Dincă Dumitru

Nu este jicnire, oamenii aceștia primesc bani din banii contribuabilului, primesc salarii de zeci de milioane de euro, nu sunt capabili de nimic, sunt incapabili. Dacă mie îmi fac așa, imaginați-vă stimați cetățeni ce vă fac dumneavoastră Am patru luni de zile de când mă chinuiesc să promovez un proiect. Dacă aș promova un proiect pentru ajutor social pentru dumneavoastră ar dura 5 ani. Să știți că dacă se întâmplă să nu pot să rezolv această problemă voi intra în greva foamei pe termen nelimitat până când voi rezolva problema colegilor mei revoluționarii.

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Domnul președinte, are dreptate. Problema este că doamna Petrașcu de câte ori o convocăm în plenul comisiei pentru revoluționari, nu vine, nu ne răspunde. Gândiți-vă că la noi vin zilnic........

Domnul președinte de ședință Murg Călin


Mi-am notat Doamna Petrașcu va trebui s comisie.

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Eu o convoc în acest moment oficial pentru următoarea ședință de

consiliu să vedem ce are de gând să facă cu noi.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

înainte de a trece mai departe la vot, în numele Consiliului General cer scuze pentru exprimarea puțin exagerată a colegului meu vis-avis de executivul Primăriei Capitalei și direcțiilor din subordinea Consiliului General.

Mergem mai departe, îl votăm, nu îl putem scoate, propun să ne abținem și să îl reprogramăm pentru ședința următoare.

Cine este pentru? 1 vot ( Dincă D.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat, a fost amânat pentru următoarea ședință a Consiliului General.

Dragi colegi, așa cum am hotărât la început, intrăm pe PUZ-uri. Vă solicit în nume personal o pauză de un minut. Bine. Nu doriți o pauză, mergem mai departe.

Intrăm la capitolul de PUZ-uri așa cum am votat, sunt câteva luări de cuvânt și întâi cred că se vor exprima și consilierii. Haideți să dăm

șansa organizațiilor ............ noi putem să ne exprimăm pe

fiecare........., domnul Stan este puțin nepoliticos, este mai politicos să

îi lăsăm pe cei pe care i-am invitat în sală.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnule președinte, fiți sigur că respectăm ceea ce am votat la începutul ședinței, dăm posibilitatea celor care s-au înscris să vorbească

de PUZ-urile respective și în cunoștință de cauză vom .......... Vroiam

să discutăm puțin despre aceste PUZ-uri, așa cum știți și dumneavoastră, deci practic astăzi suntem pe ultima sută de metri și mie mi se pare aberant ca și ales în Consiliul General să votez niște PUZ-uri care au stat undeva dosite o perioadă la dospit, care au stau undeva și de multe ori multe din aceste PUZ-uri sunt deja construcții pe aceste locații, să îi punem în legalitate pe acești domni. Nu mă mai refer la cazul arhicunoscut cu domnul Constanda. aici am spus-o și atunci și o repet și astăzi, practic printr-o hotărâre a unei instanțe ni s-a pus soluția să votăm pentru că nu avem încotro Nu este cazul nostru, noi ne-am dat demisia la vremea respectivă, nu este opozabilă nouă hotărârea respectivă, dar vroiam să spun concret că astăzi nu vom vota nici un PUZ din două motive: eu am mai spus-o o dată și îmi pare rău că domnul primar nu este aici, am spus că pentțij eonștpdetiile mari care înseamnă, că am văzut în aceste projedte clă<|tn de 32 de etaje, de 18 etaje, de 20 de etaje, de 15 etaje, etc. și pentru anumite zone. ele să fie discutate și cu cetățenii adică să fie o discuție publică. Dacă este oportun să se facă aceste construcții care urâțesc de cele mai multe ori Bucureștiul. în acest sens, așa cum am spus-o de fiecare dată de când suntem aici în cadrul acestei ședințe de consiliu și la celelalte ședințe care au fost, nu vom vota astăzi nici un PUZ din mai multe motive. Dacă de exemplu și ne cerem scuze dacă probabil prin aceste 54 de PUZ-uri s-a strecurat și vreo greșeală prin care vreun cetățean vrea să își facă vreo marchiză și o bucătărie. Că bănuiesc că nu sunt foarte multe cazuri în care un cetățean simplu vrea să își facă o marchiză și o bucătărie, este vorba despre construcții care sunt foarte mari și care urâțesc Bucureștiul. în acest sens vreau să vă spun că nu suntem de acord ca astăzi, când de mâine funcționează o altă lege să punem în legalitate anumite abuzuri făcute de pe vremea domnului arhitect Bold și de multe ori și cu acordul actualului Arhitect Șef. Deci nu suntem de acord. Da domnul arhitect, deci este punctul meu de vedere, sunt ales consilier general și mi-l spun aici la tribuna Consiliului General. Deci aceste nedreptăți și aceste lucruri care s-au făcut și care mi se par abuzuri nu putem să le punem în legalitate astăzi. Este punctul meu de vedere și în asentimentul colegilor mei. în acest sens pentru că nu dorim să mai votăm aceste PUZ -uri o să ne și retragem.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Stimate domn, pot să vă spun că ați spus acum mai puțin de două ore că este datoria consilierului general să se exprime prin vot cu „da", „nu” sau cu „abținere”. în acest moment nu vă faceți această datorie. Nu vă zice nimeni să votați pentru. Puteți să votați împotrivă, dar este normal să vă exprimați pentru că de aceea ați fost aleși

Domnule Horia Scarlat, este politicianism în secunda acesta. Ne putem exprima și cu nu. Nu este obligatoriu să votăm pentru, dar haideți să ne exprimăm.

Domnul consilier general Scarlat Horia

Dragi prieteni, dragi colegi, dragi cetățeni ai Municipiului București, dar în primul rând dragi colegi consilieri generali. Astăzi avem șansa să punem capăt agresiunii imobiliare care urmărește de atâta timp Bucureștiul. Astăzi avem șansa să nu legalizăm aceste PUZ-uri transformându-ne într-o mașină de vot. Astăzi PNL-ul este de acord cu părăsirea sălii dovedind încă o dată că suntem oameni liberi. Rog colegii

de la celelalte partide să moment. Vă mulțumesc.


Domnul președinte de ședință Murg Călin

Stimate domn, este dovadă de lașitate, mai bine ați fi votat cu „nu” acolo unde considerați necesar. Aia ar fi fost o probă de curaj și de asumare a responsabilității.

Domnul consilier general Nicorescu Virqil

Domnule președinte, aș vrea să revin asupra punctului de vedere exprimat în ședința trecută și anume îi rog pe colegii de la PD să se desolidarizeze de domnul Țica care împreună cu domnul Bold au creat aceste neînțelegeri între partide, ca să nu spunem mai mult și alte probleme și alte discuții chiar în societate și așa cum echipa de la primărie l-a schimbat pe domnul Bold și a rezolvat o serie din probleme, vă propun încă o dată să vă desolidarizați de domnul Țica și să îl schimbăm și pe acesta din funcția de președinte al comisiei de urbanism. Mulțumesc. în caz contrar grupul PSD se va retrage astăzi din ședință.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Stimate coleg, este o propunere care nu poate fi făcută în plen, este o propunere pentru comisie, dacă doriți să o faceți mergeți la comisia de urbanism.

Domnul consilier general Gâf-Deac loan

Am înțeles ieri de la domnul Giugula că atunci când vrei să spui ceva, indiferent ce susții procedură și ți se dă cuvântul. Este o chestie bună, dar chiar ține de procedură și spun colegului că schimbarea președintelui de comisie ține de comisie și nu de votul în plen al

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Și noi vă cerem să rămâneți în sală și să vă asumați cu curaj, cu responsabilitatea votului

Domnul consilier general Gâf-Deac loan

Luați o atitudine politică și votați cu nu. Și noi poate vom vota „nu". Luați o atitudine politică. Plecatul din sală, lipsa absența, nu este o atitudine politică. Este un dezinteres.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Este lașitate. Deci putem vota negativ domnul Stan Putem vota împotrivă noastră ca și consilieri este vorba de imixtiunea anumitor structuri ale statului în deciziile consiliului. Deci nu mi se pare normal ca o decizie a unei instanțe să mă oblige să votez lui Constanda nu știu ce. Legea spune că am dreptul să votez pentru, împotrivă sau să mă abțin. Sau dacă mi se face rău să ies afară.

Domnul consilier general Stan Ion


Domnule președinte, am folosiți cuvinte care nesă nu de lașitatea


Domnul președinte de ședință Murg Călin

Aveți dreptate

Domnul consilier general Stan Ion

Nu spuneți că suntem lași. Mi se pare aberant, vă rog eu frumos domnule președinte cu respectul pe care îl acord funcției pe care o aveți dumneavoastră și pentru calitățile dumneavoastră de a conduce ședința de cele mai multe ori bune, haideți să încercați și dumneavoastră să înțelegeți de ce avem această problemă. Niciodată. Colegul nostru de la liberali spunea că suntem oameni liberi, suntem aleși liberi și trebuie să punem punct odată haimanalâcului acesta imobiliar care a tâlhărit și care a urâțit Bucureștiul. Ajunge, indiferent cine este de vină. Că este fostul arhitect, că este nu știu cine, așa ceva nu se mai poate. Cu atât mai mult pentru că astăzi în ultima zi când de mâine funcționează o altă lege să îi punem în legalitate. Nu suntem de acord. Cu toate riscurile pe care ni le asumăm. Aceasta este problema Nu suntem lași. Luăm o decizie care considerăm noi că este dreaptă.

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Domnul Giugula, dacă îmi permiteți fac un apel și la colegii de la

PSD, haideți să rămânem în sală, să vedem ce poate să ne facă o judecătoare dacă noi sau un grup de interese dacă noi vom vota „nu". Haideți să ne opunem la această manieră. Ceea ce a făcut este împotriva bunului simț și a tot ce înseamnă a legalității, dar din păcate avem o hotărâre judecătorească, într-adevăr nu ne este nouă opozabilă, consiliului în acest moment pe un raționament juridic, dar vedeți consecința o vom simți. Haideți să rămânem cu toții să votăm nu și să punem odată nu acestor speculații. Grupul PNG va vota nu dacă ședința este statutară, va vota împotriva acestor PUZ-uri.

Domnul consilier general Giugula Doru

Văd că sunt mulți consilieri care au ceva interese sau dacă nu au interese nu știu să se exprime. în afară de faptul că vorbesc și fără să spună nimic, alte argumente nu au. Argumentele sunt în felul următor:


v-am mai spus și data trecută, vă mai spun și de instanță pentru Parcul Bordei. S-a făcut instanță este valabilă pentru Parcat Bordei schimbul de teren prin hotărârea nr. 5/2008, dar pentru că nu am vrut să participăm la această hoție făcută din vechime până în prezent, ne-am dat demisia din consiliu ca un act de demnitate. Nu ați avut demnitatea să faceți asta, ați votat-o. Luați-vă răspunderea și în continuare. Nu vă acoperiți cu votul PSD-ului la toate ilegalitățile care s-au făcut în comisia de urbanism.

îin.'SiG^d^t o hotărâre ĂcșsK^otărâre de S-a făcut


Dacă nu înțelegeți asta și încercați să ne aruncați alte vorbe grele ar trebui să le regretați Nu suntem de acord să acoperim nicio ilegalitate. Vreau să vă pun o întrebare retorică. Nu aștept răspuns. De ce sunt atât de multe PUZ-uri în ultima ședință? Ca să crească prețul? Ca să fie aprobat? De ce? în ultima ședință trebuia să nu avem nici un fel de PUZ așa era normal. Eu cred că ceea ce s-a spus înainte trebuie să țineți cont. Nu primarul face ordinea de zi la PUZ-uri, comisia de urbanism. Vă anunțăm că PSD-ul se retrage din sală în semn de protest față de această manieră în care doresc să se îmbogățească unii.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă informez că toate PUZ-urile sunt promovate și semnate de Primarul General Sorin Oprescu.

Vă confirm, doamna a fost la mine în audiențe, este un institut din subordine mi se pare că un institut de mediu, nu știu exact cum se numește, este în subordinea Ministerului Economiei, dânșii s-au zbătut, au făcut rost de fonduri europene.........

Doamna director Nicolau Margareta

Bună ziua, mă numesc Nicolau Margareta, sunt directoarea Institutului de Cercetare pentru Ecologie Industrială, un institut național. De 30 de ani suntem un institut care ne autofinanțăm, nu este nevoie să fim finanțați de la stat, trăim din comenzi și contracte participăm în licitații pentru programe naționale și internaționale și existăm. Suntem pe piață și suntem foarte apreciați atât în țară cât și în afară. Avem o problemă de foarte mulți ani legată de locația în care suntem. Locația aparține Universității și plătim chirie, 250 milioane/lună. Am aplicat într-un program sectorial, structural, operațional, este voie în țara românească, existe aceste fonduri europene, trebuie să le câștigăm, le-am câștigat pentru ca să ne facem un institut pentru cercetătorii din această țară care se ocupă de protecția mediului Și vorbesc în sala primăriei care are responsabilități de mediu Nu am nicio treabă politică. Dacă sunt întrebată de ce acum, pentru că la 1 martie s-a semnat contractul, trebuie să știți cum vin aceste fonduri. La 1 martie-ș^^g^at contractul, în 14 aprilie am depus documentație de PUZ, ^nr-fAdțJsproiectarea înainte, am depus documentație de PUZ, obți/iere»1 avizelor și toate celelalte probleme necesită timp. Arn ajuns acum pentru că așa este

procedura, pentru că am respectat-o, iar acum sunt în situația în care din motive pe care nu vreau să le analizez nu se discută acest PUZ Știți ce înseamnă chestiunea aceasta? Pierd fondurile structurale. Asta înseamnă că pierd proiectul pentru că eu fără acest PUZ pentru că sunt un om cinstit și corect, fără acest PUZ nu poți obține acord de mediu. Fără acord de mediu nu poți obține autorizație de construcție, fără autorizație de construcție nu pot să fac licitația de constructor, iar eu am termen pentru licitația de constructor ianuarie 2010. Ce fac eu în aceste condiții? Am să aduc tot institutul și o să vă rog să răspundeți în fața lor. Un om cinstit, un om corect, un om care vrea să muncească în această țară. Care este problema noastră? De ce? Vreți să vă spun ceva? M-a impresionat total neplăcut cum ați procedat și până acum. Vă rog să mă iertați..............

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Doamnă, noi suntem în sală și vă ascultăm și ne asumăm votul. Ceilalți au părăsit sala. Grupul PD-L a rămas în sală, vă ascultă, își asumă responsabilitatea votului. Ceilalți au părăsit sala.

Doamna director Nicolau Margareta

Nu cert pe nimeni, vă rog să mă credeți, nu cert pe nimeni, cer mai multă eficiență și mai mult respect pentru muncă și pentru toți ceilalți și pentru lege în primul rând. Eu am rămas consternată că cineva care are niște obligații poate să plece. Și acum noi ce facem? Eu nu am treabă cu imobiliare, eu sunt un om cinstit și vreau să fac o treabă în țara asta. Eu trebuie să mă duc undeva să îmi rezolv problema. Nu știu unde. Dar eu trebuie să mă duc și mă voi duce. Trebuie să îmi rezolv problema. Nu se poate chestiunea asta. Este absolut inimaginabil. Nu pot să fiu amestecată cu toată lumea. Nu putem să fim băgați toți în același cazan. Nu se poate Una este una, alta este alta.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Rog și prefectura să sesizeze situația. Este inadmisibil. Consilierii generali au fost aleși și au dreptul și obligația de a se exprima. Pot să se exprime negativ, pot să se abțină. Nu este o problemă, dar au obligația de a se exprima.

Domnul Prefect Atănăsoaei Mihai Cristian

Vă mulțumesc domnule președinte, domnilor consilieri, stimată


doamnă, plecarea de la ședință din punctul procedură prevăzută de lege. Legea spune ședințelor prezența consilierilor este obl aceștia au motive temeinice, de

vedere nu este o în cadrul în care rsonale


pentru a pleca de la ședință. Dumneavoastră puteți sancționa consilierii care au plecat pentru că repet, prezența la ședințe este obligatorie cu atât mai mult cu cât ea nu a fost o prezență motivată de la început ci a fost o plecare ad hoc pe motive pe care nu vreau să le comentez. Am să

o rog pe doamna director ca după ședință .............doamna director,

sunt Prefectul capitalei și aș vrea ca după ședință sau mâine dimineață să stăm puțin de vorbă. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Aici au ajuns exagerările și politicianismul exagerat

Domnul viceprimar Raicu Mircea Cristian

Stimați colegi vă rog să mă ascultați și pe mine, aș vrea să vă spun în ce situație imposibilă se află acum Consiliul General. Și aș face puțin recurs la istorie și vă spun următorul lucru: ne amintim că în urmă cu câțiva ani domnul Constanda pentru că fac o paranteză aici, domnul Giugula colegul nostru a spus că cei care rămân în sală au anumite interese și așa mai departe și vreau să explic în ce situație imposibilă ne aflăm. Avem o hotărâre a instanței care ne obligă să dăm domnului Constanda Parcul Bordei și nu numai că ne obligă să dăm Parcul Bordei, ne obligă și la plata unor despăgubiri de 18 milioane de euro. Consiliul General trecut pentru că tot domnii care au fost cu scandal în sală aici s-au legat de Parcul Bordei cu lanțuri și așa mai departe, a luat hotărârea să ofere domnului Constanda un schimb de teren. în locul Parcului Bordei să îi dăm în Satul Francez și dânsul să renunțe la despăgubirile de 18 milioane pe care primăria capitalei trebuia să i le plătească. în aceste condiții s-a încheiat acea înțelegere, noi

obligându-ne să îi asigurăm votarea unui....... noi Consiliul General și

aici este o eroare dacă dânșii cred că ceea ce a votat Consiliul General nu este obligație și pentru consiliul actual. Cei care vor plăti în final vor fi: consiliul actual și primăria. Deci ne luasem o obligație așa cum v-am spus mai devreme Acum suntem în situația de a nu putea să ne ținem această obligație. în aceste condiții ce se va întâmpla? Există o hotărâre de consiliu. Dacă a căzut înțelegerea respectivă înseamnă că domnul Constanda are dreptul să intre în posesia Parcului Bordei și de asemenea să ceară Primăriei Capitalei 18 milioane de euro plus 11 milioane de euro penalități de la data respectivă până acum. Asta este situația în care se află în acest moment acest Consiliu General.


Domnul consilier general Bădulescu Aurelian^

Rugămintea mea este următoarea. Rog ochelarii acum sau cămașa imediat m-ați este aceasta este realitatea, treb

activ pe care dumneavoastră vi-l asumați seară deseară prin reprezentanții pe care îi aveți în studiourile dumneavoastră, care fac ca Tarzan întruna. Ce facem într-o situație de acest gen? Ce facem cu acea femeie, cu acea doamnă, care are un institut, care este interes național stimați oameni? Ce facem? Suntem blocați. în direcția aceasta trebuie să meargă dezbaterea publică.

Eu vă rog și credeți-mă este ora 16.00 până la ora 12.00 acest consiliu se mai poate întâlni încă o dată, să faceți un apel public către liderii PSD-ului și PNL-ului ca pentru ora 20.00 să ne întâlnim și să vină să aibă puterea să voteze ce au de votat și să nu voteze ceea ce nu au de votat. Aș vrea să văd acum reacția presei să văd eficacitatea presei. Deci fac apel ca pentru ora 20 00 să ne întâlnim aici.

Domnule președinte, vă rog să notați această solicitare.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am înțeles. Solicitați o ședință, să semnăm convocatorul pentru o ședință de îndată convocată pentru ora 20.00 Am notat

Domnul consilier general Priotesa Doru

Văd că presa a plecat din sală. Nu este interesată. Nu știu dacă reprezentanții de la Adevărul sunt în sală, că văd că ne-au apărut pozele aici. Deci între cele 54 de proiecte de astăzi sunt multe în situația doamnei, niște proiecte care pur și simplu sunt investiții civilizate Ce le recomand? Recomand celor care au avut PUZ-uri astăzi și s-a întâmplat

ce s-a întâmplat să atace în instanță consiliul.............. , să îi atacați în

instanță. După părerea mea totul pleacă de la niște hotărâri cum să zic, prost înțelese pentru că ei nu știu decât să spună nu și trebuie să le arătați că aveți dreptate. Nu văd altă cale.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dragi colegi, vă rog să reveniți în sală, vom face votul nominal ca

să vedem câți mai suntem.........., vom face prezența nominală, în

același timp se face acum convocatorul pentru orele 20.00 ședință de îndată.

Domnul consilier general Voicu Mihai

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Rog DATJ-ul să noteze că grupul PSD împreună cu grupul PNL au părăsit sala în jurul orei 15.45. Vă rog treceți la prezența nominală.

Doamna director executiv Georgiana Zamfir

Alexe Florin Alexandru - absent Anton Mihaela - absent Băcăințan Irimie Gabriel - prezent Bădulescu Aurelian - prezent Berbecaru Alin Dumitru - absent Boajă Minică - absent Budulan Pompiliu - prezent Capotă Bogdan Alexandru - prezent Chiriș Mariana - absent Cosma Roxana Maria - absent Cristu Irinel - prezent Cruceanu Elena - prezent Dincă Dumitru - prezent Drăghici Aurelia Grațiela - absent Duță Nicolae Lucian - absent Florescu Dragoș - absent Răileanu Marius Nicolae - prezent Gâf-Deac loan - prezent Giugula Doru Mihai - absent Gorodea Tiberiu Silviu - prezent Grigorescu Robert - absent lovici Victor Teodor - absent Ivașcu Tiberiu - prezent Meran Ștefan Dan - absent Mihăilescu Ion Bogdan - absent Murg Călin - prezent Neagu Mihai - prezent Nedelcu Costel - absent Nemeș Carmen Ionela - prezent Nițu Robert Daniel - absent Nicorescu Virgil - absent Păduraru Alexandru - absent Pârvu Cosmin Gabriel - prezent Pop Romeo Teodor - absent Popa Grigore loan - prezent Popa Maria - absent Popescu Costin Adrian - absent Poterașu Cornel-Constantin - ab


Prioteasa Doru - prezent

Purcărea Sorin - absent

Raicu Mircea Cristian - prezent

Rădoi Silviu George - prezent

Rizoiu Mircea - absent

Roșeți George Adrian - absent

Scarlat Horia - absent

Sitaru Janina Mirela - absent

Stan Ion - absent

Stan Nicușor - absent

Tănase Ion Gabriel - absent

Toma Veronica - absent

Țapardel Ana Claudia - absent

Țica Horațiu- Florin - absent

Untaru Virgil - prezent

Vlădan Florin Laurențiu - prezent

Voicu Mihai - prezent

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Sunt 22 de consilieri prezenți în sală, reprezentanți ai PD-L și PNG.

Conform Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, secțiunea a treia, art. 40, alin 1 „ședințele Consiliului Local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție”. în cazul Consiliului General al Municipiului București această majoritate este asigurată de 28 de consilieri generali. Constatăm că sunt prezenți doar 22, motiv pentru care nu sunt întrunite condițiile desfășurării acestei ședințe, declar ședința închisă. Rog colegii mei să rămână pentru a semna convocatorul pentru ședința de îndată pentru ora 20.00 din această seară.


\ SECRETAR GENERAL l'A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

întocmit M Anghel 0 F Cotrobaș A.Preoteasa

55