Proces-verbal

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30 iunie 2009, orele 18,00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București, la care au participat 17 din cei 55 de consilieri generali.

La ședință au fost absenți următorii consilieri: Alexe Florin Alexandru, Băcăințan Irimie Gabriel, Bădulescu Aurelian, Boajă Minică, Budulan Pompiliu, Chiriș Mariana, Cosma Roxana Maria, Cristu Irinel, Cruceanu Elena, Dincă Dumitru, Duță Nicolae Lucian, Florescu Dragoș, Gâf-Deac loan, Gorodea Tiberiu Silviu loan, Grigorescu Robert, lonescu Robert Constantin, lovici Victor Teodor, Ivașcu Tiberiu, Meran Ștefan Dan, Neagu Mihai, Nemeș Carmen Ionela, Nițu Robert Daniel, Pârvu Cosmni Gabriel, Pop Romeo Teodor, Popa Grigore loan, Poterașu Cornel Constantin, Prioteasa Doru, Purcărea Sorin, Raicu Mircea Cristian, Scarlat Horia, Stan Nicușor, Tănase Ion Gabriel, Toma Veronica, Untaru Virgil, Vlădan Florin Laurențiu, Voicu Mihai.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

La cererea a 28 de consilieri generali, am să îmi permit să îi citez: Alexe Florin Alexandru, Anton Mihaela , Berbecaru Alin Dumitru, Boajă Minică, Drăghici Aurelia Grațiela, Florescu Dragoș, Fuciu Daniel, Giugula Doru Mihai, Grigorescu Robert, lovici Victor Teodor, Meran Ștefan Dan, Mihăilescu Ion Bogdan, Nedelcu Costel, Nicorescu Virgil, Nițu Robert Daniel, Păduraru Alexandru, Popa Maria, Popescu Costin Adrian, Poterașu Cornel-Constantin, Purcărea Sorin, Rizoiu Mircea, Roșeți George Adrian, Scarlat Horia, Sitaru Janina Mirela, Stan Ion, Stan Nicușor, Tănase Ion Gabriel, Țapardel Ana-Claudia, consilieri generali în cadrul Consiliului General al Municipiului București, în temeiul art. 39 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările ulterioare, s-a solicitat convocarea Consiliului General al Municipiului București pentru ședința extraordinară care va ave loc în data de 30.06.2009 ora 18.00 la sediul Primăriei Municipiului București din B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, etaj 3, sala 303. motiv pentru care vă rog să semnați prezența la ședința extraordinară a Consiliului General convocată de colegii noștri.

Domnul consilier general Stan Ion

Având în vedere că ceilalți colegi care sunt în sală nu semnează ca să nu fie cvorum, vă propun domnule președinte ca și soluție, oricum

obiectuKședinței noastre extraordinare nu mai este pentru că tocmai s-a

ales viceprimarul în urmă cu 5 minute, să plecăm acasă. Din moment ce sunteți în sală și nu semnați ca să începem ședința, nu avem cvorum.........

Domnul președinte de ședință Murg Călin Domnul Stan eu personal am semnat prezența.

Domnul consilier general Răzoiu Mircea

Ca de obicei avem toate șansele să ne facem de râs. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Călin Murg

Vă mulțumim, din motiv că nu avem cvorum, conform art. 40 alin (1) ședințele Consiliului Local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție, neîndeplinind această obligație anulăm ședința extraordinară convocată de cei 28 de consilieri generali.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
întocmit M. Anghel F. Cotrobaș A Preoteasa


Verificat Șef Birou

Redactare Hotărâri C.G.M.B