Hotărârea nr. 99/2009

HOTARAREnr. 99 din 2009-03-30 PRIVIND VALIDAREA DOMNULUI POP ROMEO-TEODOR IN FUNCTIA DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind validarea domnului Pop Romeo - Teodor în funcția de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere adresa Partidului Democrat Liberal nr. 27/27.03.2009 prin care se propune domnul Pop Romeo Teodor pentru funcția de consilier general;

Văzând procesul-verbal ăr Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;    .    .. .    .

în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Pop Romeo - Teodor, pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Atănăsoaei Mihai -Cristian.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00: www.bucuresti-primaria.ro