Hotărârea nr. 98/2009

HOTARAREnr. 98 din 2009-03-30 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI BECHEANU MIHAI BOGDAN SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Becheanu Mihai

Bogdan și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

în baza referatului Primarului General al Municipiului București și al Secretarului General al MunîcîpTuluTBucurești;

Având în vedere demisia domnului Becheanu Mihai Bogdan, înregistrată la Cabinetul Secretarului General al Municipiului București subnr. 1122/6/18.03.2009;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se ia act de încetarea mandatului domnului Becheanu Mihai Bogdan, ca urmare a demisiei acestuia și se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.