Hotărârea nr. 97/2009

HOTARAREnr. 97 din 2009-03-30 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOAMNEI CAMPUREANU MARIANA SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier din cadrul Consiliului

General al Municipiului București al doamnei Câmpurean Mariana și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al

Municipiului București

în baza referatului Primarului General al Municipiului București și al Secretarului General al Municipiului București;

Având în vedere demisia doamnei Câmpurean Mariana, înregistrată la Cabinetul Secretarului General al Municipiului București sub nr. 2058/6/26.03.2009;    " '

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se ia act de încetarea mandatului doamnei Câmpurean Mariana, ca urmare a demisiei acesteia și se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL


xAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

\    .    -r-!l 305 55 00; www.bucurestl-primaria.ro