Hotărârea nr. 59/2009

HOTARAREnr. 59 din 2009-02-27 PRIVIND TRECEREA A 67 MIJLOACE FIXE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SCOATEREA DIN FUNCTIUNE IN VEDEREA CASARII SI VALORIFICARII

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind trecerea a 67 mijloace fixe din domeniul public al municipiului București în domeniul privat al municipiului București pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale art. 1 și art. 2 din OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) și al art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București a 67 mijloace fixe aflate în exploatarea RADET București, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casarii și valorificării.

Art.2 Scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea acestor active va fi dusă la îndeplinire de RADET București, cu respectarea prevederilor OG nr.112/2000.

B-dul Regina ElisaBtela 47, sector 5, București,Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și RADET București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.02.2009.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.; +4021 305 55 00; www.bucuresti-prirnaria.ro    Pag 2

2

LA


RADET - București

SITUAȚIA MIJLOACELOR FIXE DIN PATRIMONIUL PUBLIC PROPUSE PENTRU SCOATEREA DIN FUNCȚIUNE SI CASARE1 A*


Nr.crt

Denumire mijl.fix

Cod clas.

Nr.inv.

An PIF

Valoare inventar

Valoare ramasa

Durata normala de funcționare (ani)

Grad real de

uzura

Motiv propunere de casare

Secția

1

insl.elev.Bl. 13 Jiului

1921

996382

1965

389.46

0.00

25

100%

Modernizare cu modul termic.

Distribuție sector 1

2

Inst.SC 13 Jiului

1921

673

1965

342.72

0.00

25

100%

Modernizare cu modul termic.

Distribuție sector 1

3

Inst.SC D13 Jiului

1921

386

1966

475.47

0.00

25

100%

Modernizare cu modul termic.

Distribuție sector 1

4

Inst.SC P11 Jiului

1921

99210

1964

351.76

0.00

25

100%

Modernizare cu modul termic.

Distribuție sector 1

5

Inst. SC 3 Bl 13 Jiului-Scanteia

1921

1025P

1964

1272.36

710.68

25

100%

Modernizare cu modul termic.

Distribuție sector 1

6

Inst.SC G5 Jiului

1921

86

1964

482.00

0.00

25

100%

Modernizare cu modul termic.

Distribuție sector 1

7

Inst.SC F3 Jiului

1921

99274

1964

482.26

0.00

25

100%

Modernizare cu modul termic.

Distribuție sector 1

8

Inst.elev Bl B3 Jiului

1921

99685

1964

482.00

0.00

25

100%

Modernizare cu modul termic.

Distribuție sector 1

g

Inst.SC 7/8 C4-23

1921

246

1965

941.44

0.00

20

100%

Contract reziliat.

Distribuție Sector 3

10

Inst.SC 4 Extinderea (inst PT 4 C3/2)

1921

921322P

1983

10511.58

8309.07

20

100%

Montai module termice.

Distribuție Sector 3

Inst.PT elev.Bl.M5 bis L Salai 5 (15C5/2)

1921

894

1973

151.15

0.00

24

100%

Montaj module termice.

Distribuție Sector 3

Inst.PT elev.C COM A 6 C.Brancusi (2 Catelu)

1921

730

1969

132.27

0.00

24

100%

Montai module termice.

Distribuție Sector 3

ia

Inst.PT elev.BI.24 SC 3 Reconstr. (1 Baba Novac)

1921

218

1965

102.00

0.00

20

100%

Montai module termice.

Distribuție Sector 3

\ 14

Inst.PT elev.BI.24 Sc 7 Reconstr. (1 Baba Novac)

1921

219

1965

102.05

0.00

20

100%

Montai module termice.

Distribuție Sector 3

\js

lAst.PT elev.BI.63 Dristor (3 Papiu llarion)

1921

331

1967

467.46

0.00

20

100%

Montaj module termice.

Distribuție Sector 3

W

frUt.PT elev.BI.37 A,B,E Popescu 5 (1 Baba Novac)

1921

788

1970

115.70

0.00

24

100%

Montai module termice.

Distribuție Sector 3

A i*l,

Ihst.PT elev.BI.37 A,B,E Popescu 5 (1 Baba Novac)

1921

789

1970

115.70

0.00

24

100%

Montai module termice.

Distribuție Sector 3

îrat.PT elev.BI.52 B Dr. Murqului 4

1921

864

1972

119.52

0.00

24

100%

Montai module termice.

Distribuție Sector 3

lflst.PT elev.BI.M25 A,B Bicaz 2 (1 Cornișa)

1921

202

1965

141.06

0.00

20

100%

Montai module termice.

Distribuție Sector 3

Jhst.PT elev.BI.M36 ( 6 C3/2 )

1921

255

1965

919.64

0.00

20

100%

Montai module termice.

Distribuție Sector 3

Inst.SC 3 Dudesti

1921

278

1965

1362.22

0.00

20

100%

Montai module termice.

Distribuție Sector 3

^22

Inst.SC 2 Viisoara C 3 2 3

1921

193P

1965

16314.68

11680.98

25

100%

Montai module termice.

Distribuție Sector 3

'    23

Inst.SCG C3

1921

244. P

1965

4039.78

1385.63

25

100%

Montai module termice.

Distribuție Sector 3

24

Inst.PT elev.BI.17 bis (G3)

1921

892

1973

70021.48

7627.87

20

100%

Montai module termice.

Distribuție Sector 3

25

Inst.PT SC G2 -Modernizare

1921

99284P

1964

15463.62

12249.30

20

100%

Montaj module termice.

Distribuție Sector 3

26

Inst.PT 6 Extindere (6 C 3/2)

1921

1533P

1986

16631.81

10941.89

20

100%

Montai module termice.

Distribuție Sector 3

27

Inst.SC 1 Baba Novac

1921

213

1999

17420.51

11160.27

20

100%

Montai module termice.

Distribuție Sector 3

28

Inst.SC 1 Dudesti

1921

277

1965

1525.31

0.00

20

100%

Montai module termice.

Distribuție Sector 3

29

Inst.PT elev.BI.G3 (G3)

1921

270

1965

532.90

0.00

20

100%

Montaj module termice.

Distribuție Sector 3

30

Inst.PT elev.BJ.M9 bis Intr.Bistra ( G2)

1921

891

1973

133.88

0.00

20

100%

Montaj module termice.

Distribuție Sector 3

31

Inst.SC 3-1 ( 3 C 3/1 )

1921

93

1964

758.43

0.00

20

100%

Montai module termice.

Distribuție Sector 3

32

Inst.SC 4 Catelu

1921

318

1966

689.90

0.00

20

100%

Montaj module termice.

Distribuție Sector 3

33

Inst.SC 1 Modernizare

1921

501P

1996

15384.83

9546.33

20

100%

Inst. In stare avansata de uzura.Nu mai alimentează alti consumatori.

Distribuție sector 6

34

Inst.SC 12-13

1921

422P

1998

13527.74

8830.90

20

100%

Nu mai funcționează .Trecut pe PT.

Distribuție sector 6

35

Inst.SC 10

1921

458

1966

1099.09

0.00

20

100%

Nu mai funcționează .Trecut pe PT.

Distribuție sector 6

36

Inst.elev.Dispensat Micro 2 Pravat 12 ( PT 2/2)

1921

647

1968

141.71

0.00

20

100%

Modernizare cu modul termic.

Distribuție sector 6

37

lnst.elev.BI.62 Partiturii 6

1921

504

1967

107.55

0.00

20

100%

Modernizare cu modul termic.

Distribuție sector 6

38

Inst elev.BI.51 Floarea Roșie 7

1921

497

1967

101.15

0.00

20

100%

Modernizare cu modul termic.

Distribuție sector 6

39

Inst. elev.BI.CC6 Micro 2 ( SC 6/2 )

1921

955

1975

209.72

0.00

24

100%

Modernizare cu modul termic.

Distribuție sector 6

40

Inst.elev.BI.E 13,14 Moqhioros 2 ( SC 6/2)

1921

694

1961

100.48

0.00

24

100%

Modernizare cu modul termic.

Distribuție sector 6

41

Inst.elev.BI.F 7 Bujoreni 51

1921

536

1965

128.85

0.00

20

100%

Modernizare cu modul termic.

Distribuție sector 6    ...

42

Inst.elev.BI.OD 1 Micro 3 (SC 4/3)

1921

996582

1973

121.46

0.00

24

100%

Modernizare cu modul termic.

Distribuție sector 6 ...


\43

Inst.PT Electrotehnica

1921

827

1971

2776.84

0.00

20

100%

Nu mai f-ctioneaza din Feb.2006, iar actualul propr. al terenului dorește sa demoleze clădirea in care se afla aceasta instalație.

Distribuție sector 6

44

Racord termoficare PT Electrotehnica

1922

435

1971

368491.41

0.00

20

100%

Nu mai f-ctioneaza din Feb.2006, solicitam casarea fara dezafectare deoarece chelt. cu aducerea la suprafața al racordului ar fi mai mari decât val fierului vechi ce s-ar obține.

Transport Vest (sector 6)

45

Inst.SC 7/8 C4-2 3

1921

246

1965

941.44

0.00

20

100%

Contract reziliat.

Distribuție Sector 3

'46

Rețea termoficare Aborim Biofarm

1922

1367

1981

1021482.10

172451.38

20

88%

Rețeaua de abur DN 300 cuprinsa intre C 12 si Biofarm a fost scoasa din f-ctiune deoarece Biofarm nu mai preia abur.Galeria este vizitabila/semivizitabila comuna cu rețeaua 2 DN 500 care alimentează 1 sinqur consumator, casa Stefanescu.

Transport Progresu    (

sector 3)

\ •

v47

Ffetea termoficare Maqistrala V

1922

311

1969

30371.00

0.00

20

100%

Fara consumator din 1995, trece prin propr.private,exista constr. pe traseul canalului, exista riscul prăbușirii conductei de pe stâlp.

Transport Sud( sector 3)

')M

rj;

Iți

J’g

(Maqistrala termoficare IV Sulea

1922

2430

1992

133207.79

64738.34

20

100%

Platforma industriala Catelu, din bd.

Theodor Pallady (curtea SRI) pana la str Bratarii;fara consumatori din 2005; nu mai este in funcțiune; 2898 ml

Transport Sud( sector 3)

*■//

49

Rețea termoficare Tabacarie Jilava

1922

1082

1979

131457.74

3680.00

20

100%

Nu are consumatori, mijl.fix dezafectat parțial ca urmare a furturilor din partea aeriana a rețelei, exista in continuare riscul furturilor din rețea: țeava DN 400 este intr-o stare foarte buna si poate fi refolosita.

Transport Progresu    (

sector 3)

50

Canal distanta Biofarm

1922

1414

1982

17427.14

2252.94

20

100%

Rețeaua de abur DN 300 cuprinsa intre C 12 si Biofarm a fost scoasa din f-ctiune deoarece Biofarm nu mai preia abur.Galeria este vizitabila/semivizitabila comuna cu rețeaua 2 DN 500 care alimentează t sinqur consumator, casa Stefanescu.

Transport Progresu (județul Ilfov)

51

Inst.PT UM Pompieri

1921

899

1973

907.78

56.51

20

95%

Contract reziliat, montat centrala proprie.

Distribuție sector 2

52


53


Rețea Termoficare CET Sud - PR1 (intre căminele PV1- PR 1 apa fierbinte)


Rețea Termoficare CET Sud PR1 (intre căminele PV1-PR1) ■ abur


Rețea Termoficare CET Sud - PR2 Abur joasa, inalta presiune (intre căminele PV1-PR 2)i .Rețea Termoficare abur, condens PR f - PR 2 (intre PRf ■ kIΠ   PR2)-abur


Rețea Termoficare GC5 - Gara Catelu (Bretea FCME, Intre CG5'-camin racord Fca Oxigen)


56


Rețea Termoficare PR1-FA0 (intre căminele PR1-FA0) - abur


Rețea Termoficare FA0-FA13-FA17-FA21 (intre căminele FAO-FA13-FA17-FA21) - abur


1922


1922


1922


1922


1922


1922


191


192


544


930


260P


618


1966


1967


1972


1977


1969


1973


1974


192539.66


298248.99


767875.65


115865.68


739987.31


331720.58


314190.310.00


0.00


22939.84


16491.69


0.00


3232.92


2301.34


20


20


20


20


20


20


80%


100%


100%


100%


100%


75%


70%


Platforma industriala Dudesti din curtea CET Sud pana la Fca de Medicamente de pe bd Theodor Pallady (spate unitate pompieri);fara consumatori din 1992; nu mai este in funcțiune; trece prin proprietăți private; 600 ml subteran; 5134 ml aerian.


Platforma industriala Dudesti’.din curtea CET Sud pana la Fca de Medicamente de pe bd Theodor Pallady (spate unitate pompieri);900 ml subteran;8451 ml aerian;fara consumatori din 1992


Platforma industriala Dudesti;din curtea CET Sud pana la plecare racord Romaqua.fara consumatori din 1992; nu mai este in funcțiune; 600 mi subteran; 5134 ml aerian


Platforma industriala Dudesti langa Fca de Medicamente pe str. Papahagi Pericle ;fara consumatori din 1992; nu mai este in funcțiune; 500 ml aerian


Platforma industriala Catelu de la str Liviu Rebreanu (racord PT10 Nefamilisti) pe str Brățării paralel cu str Ghetu Anghel pana la str Drumul intre Tarlale (str Oxigenul); fara consumatori din 2005; exista construcții la suprafața; 2200 ml subteran; 607


Platforma industriala Dudesti intre Bd Theodor Pallady pana langa gard incinta Policolor;fara consumatori din 1992 pe abur, 2150 ml subteran;468 ml aerian; trece pe proprietăți private;


Platforma industriala Dudesti in incinta F-ca Policolor si

Anticoroziv;Funcționează numai apa fierbinte; aburul nu mai este in funcțiune din 1992 ;3006 ml aerian.Transport Sud( sector 3)


Transport Sud( sector 3)


Transport Sud( sector 3)


Transport Sud( sector 3)


Transport Sud( sector 3)


Transport Sud( sector 3)


G /

c; ;

*
'\

59

Rețea Termoficare Apa Fierbinte (intre căminele CS4-Prodin-Fca de Paine Vitan) - abur+condens

1922

1107

1977

65987.57

4771.02

20

100%

Str Eterului intre bd. Eergeticienilor si Cal Vitan;fara consumatori din 1997; traversează proprietăți private; 485 ml subteran; sistematizare zona; ingreunare acces; exista construcții la suprafața

Transport Sud( sector 3)

60

Rețea Termoficare Aburi (intre căminele CS4-Prodin)

1922

1106

1977

108576-80

12433.59

20

100%

Str Eterului intre bd. Eergeticienilor si Cal Vitan;nu are consumatori; trece prin proprietăți private; 270 ml

subteran; 115 ml aerian; sistematizare zona; ingreunare acces; exista construcții la suprafața

Transport Sud( sector 3)

i. 61

Rețea Termoficare Fabrica de Lapte Borangicd (intre căminele F12-Fca de Paine Vitan-Borangicul)

1922

2668

1996

12994.79

5557.83

20

100%

Splaiul Unirii intersecție cu Cal

Vitan;fara consumatori din 1995; traversează proprietăți private; exista construcții la suprafața; 28 ml subteran; 170 ml aerian

Transport Sud( sector 3)

Magistrala Termoficare 2 Abur Sud (intre CS1-C.Releului-F5)

1922

2238

1988

1003616.30

279865.18

20

100%

Cet Sud-Str Releului-Splaiul Unirii;Fara consumatori din 1992; 2200 ml subteran; pericol de instrainare; exista construcții pe traseul canalului

Transport Sud( sector 3)

) J ~-ji

a.,;,

y

■J 63

Rețea Termoficare amenajare Dambovita (intre F5-F2-CI2)

1922

2604

1994

440835.53

152723.85

20

60%

Splaiul Unirii-sos Mihai Bravu;2200 ml subteran; pericol de instrainare; exista construcții pe traseul canalului

Transport Sud( sector 3)

64

Magistrala Termoficare 4 Sulea (Apa fierbinte-Bretea IOR Brățării) (intre CT-CG10)

1922

2430

1992

133,207.79

61,713.19

20

100%

Platforma industriala Catelu, din bd.

Theodor Pallady (curtea SRI) pana la str Bratarii;fara consumatori din 2005; nu mai este in funcțiune; 2698 ml aerian

Transport Sud( sector 3)

65

RACORD TERMOFICARE SERE (CW1- Sere Horticola 1Mai)

1922

560

1973

32987.97

1452.14

20

100%

Conducta termoficare 20n200 in lungime de 297 ml; contract reziliat din aprilie 1996; PT desființat; racord cu grad de uzura ridicat

Transport Vest ( sector 6)

TOTAL GENERAL

6459612.87

869104.88