Hotărârea nr. 55/2009

HOTARAREnr. 55 din 2009-02-27 PENTRU APROBAREA MASURILOR DE PUNERE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGISLATIEI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE A BRANSAMENTELOR CARE ALIMENTEAZA MAI MULTI UTILIZATORI, REALIZATE INAINTE DE DATA INCHEIERII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE CU PRIVIRE LA FURNIZAREA DE SERVICII DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 69/2006

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea măsurilor de punere în conformitate cu prevederile legislației serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a branșamentelor care alimentează mai mulți utilizatori, realizate înainte de data încheierii Contractului de'Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apl,’șjjiâoalizare pentru Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare concluziile Comisiei de Experți Internaționali din 2004 și în mod special decizia Expertului Tehnic din octombrie 2008 prin care se stabilește obligația Concesionarului S.C. Apa Nova București S.A. de a contoriza branșamentele existente la data licitației.

în completarea programului privind strategia Primăriei Municipiului București de punere în conformitate cu Buna Practică Industrială și cu prevederile legislației specifice branșamentelor comune din aria „rețelelor telescopice” aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 69/2006;.

în conformitate cu prevederile art. 3 litera i), art. 23, art.24 și art. 36 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul art. 36 alin. (2) litera d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă suplimentarea „Strategiei de punere în conformitate cu rețelele de alimentare cu apă din avalul a 126 Stații de Hidrofor” conform Hotărârii C.G.M.B. nr. 69/2006 cu „Programul privind contorizarea individuală, respectiv realizarea de branșamente individuale pentru imobilele alimentate prin branșamente comune mai multor utilizatori, realizate înainte de data încheierii Contractului de Concesiune

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Lucrările de realizare a noilor branșamente și de conectare a acestora la rețeaua publică de alimentare cu apă, precum și scoaterea din funcțiune a branșamentelor comune existente, vor fi realizate de S.C. Apa Nova București S.A., după cum urmează:

a)    în etapa I se vor realiza lucrările la branșamentele din anexă, finanțarea necesară asigurându-se de către S.C. Apa Nova București S.A. din diferența dintre valoarea costurilor estimate și aprobate ale lucrărilor conform Hotărârii C.G.M.B. nr. 69/2006, și valoarea costurilor reale ale acestor lucrări.

Ajustarea Extraordinară a Tarifului (ExTA) prevăzută la art. 2 și art.3 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 69/2006 va fi actualizată la finalizarea lucrărilor etapei I menționate mai sus, în situația în care costurile efective totale ale punerii în conformitate a rețelelor telescopice și a branșamentelor comune din etapa I sunt diferite cu mai mult de plus - minus 10% față de costurile estimate.

b)    în etapa II, după finalizarea lucrărilor prevăzute la litera a), conform unei noi Hotărârii a C.G.M.B. ce va fi adoptată în acest scop.

Art.3 S.C. Apa Nova București S.A. va organiza licitații, conform prevederilor legale, în vederea atribuirii contractelor de lucrări. Din comisiile de atribuire a contractelor de lucrări vor face parte doi reprezentanți ai Primăriei Municipiului București.

Art.4 Termenul de finalizare a ,,Programului de punere în conformitate a rețelelor de alimentare cu apă din avalul a 126 Stații de Hidrofor” aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 69/2006 se prelungește cu un an față de termenul inițial, iar Programul suplimentar prevăzut la art. 1 se va finaliza într-o perioadă de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Primăria Municipiului București va acorda tot sprijinul pentru obținerea autorizațiilor de construire necesare.


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, BuVurești, România; tel.: +4*021305 55 C    sti-orimaria.ro


Art.5 Până la finalizarea lucrărilor de punere în conformitate a branșamentelor comune echipate cu contoare comune, vor fi considerate „Excluderi Admise”, neconformitățile în legătură cu rețelele telescopice și branșamentele comune.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, ARBAC și S.C. Apa Nova București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


M rg Călin


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 3

ANEXA //-C&rffb W' 5S/&Q o9-


Cod BC

Adresa branșament - ‘    i ‘ '

1

STR.CALINESCU GEORGE 20

2

STR.POPOVICI ANDREI,G-RAL.AV. 6A

3

STR.FAT FRUMOS 5

4

BD. AVIATORILOR 100

5

ALE.BISTRICIOARA 4

6

STR.AVIAȚIEI 46

7

STR BORSA 47

8

STR FELEACU 3 -5 BL.XI E

9

STR AVIONULUI 5

10

STR LASCAR VASILE 10

11

STR.SERBANESCU ALEX.,CPT.AV. 10

12

STR ARIPILOR 3-5

13

STR VALSAN GEORGE 96

14

STR.BOȚEA AUREL.LT.AV. 9

15

DRUMUL TABEREI 61

16

STR.BANUL UDREA2

17

CALVITAN 123

18

STR AVIAȚIEI 4-8

19

STR. Ml HAI VODĂ 11

20

STR.SERBANESCU ALEX..CPT.AV. 15

21

STR. MOLDOVITA 13-15

22

STR.DIMITRIE GROZDEA 9

23

ALE CRICOVUL DULCE 9

24

STR BORSA 40

25

STR.STUPILOR 6 (BR.COMUN BL.E 10)

26

BD.DACIA 26 (STR.MIHAI EMINESCU 8)

27

STR.FLOARE ROȘIE 4

28

STR.CEAHLĂUL 2

29

STR.BARNOVA 1

30

DRUMUL TIMONIERULUI 10

31

STR BALTAGULUI 11

33

STR RAMNICU VALCEA 18

34

BD.MIHALACHE ION 45

35

STR.APUSULUI 29

36

ALE.BUCSENESTI 5

37

ALE LIPANESTI 4

38

STR MĂRGEANULUI 38

40

ALE.BUCHETULUI 5-7

41

SOS.VERGULUI 35

42

BD.VLADIMIRESCU TUDOR 57

43

STR TOPOLOVAT 6 CITITOR LA DISTANTA

44

BD.BRANCOVEANU CONSTANTIN 103

45

STR.JEAN ALEX. STERIADI 4

47

STR.MORUZI ALEX. VOIEVOD 11

48

STR.RACARI 20

49

SOS.COLENTINA 26

50

STR.SURA MARE 1 X OLTENIȚEI 4

51

STR.CONTA VASILE 7-9

52

STR.TARGU NEAMȚ 22

53

STR.IONITA CEGAN 2

54

STR.BOȚEA AUREL.LT.AV. 8

55

STR IONESCU GRIGORE 77

56

STR.RACARI 1
57

DRUMUL TABEREI 77B

58

STR.COBADIN 10-12

59

STR MOHORULUI 1

60

SOS.BERCENI 47

61

STR.TATTARESCU GH..PICT. 6

. 62

CALEA VITAN 12

63

SOS PANDURI 1

64

STR COVASNA 31

67

BD.1 DECEMBRIE 1918 38

68

STR BAICULUI 83

69

STR.POPA NICOLAE 18

70

STR.IONITA CEGAN 5

71

STR LUNTREI 2-4

72

STR ILIE MIHAIL.SOLD. 2

73

CAL GIULESTI 58

74

SOS MIHAI BRAVU 192

75

STR BRAȘOV 32

76

ALE.PAȘCANI 4

78

STR MAGURICEA 20

79

BD.BASARABIA 100-106

80

CAL.CRANGASI 28

81

STR.STIRBEI VODĂ 166

82

STR.SERBANESCU ALEX..CPT.AV. 31

83

STR ALEXANDRU CEL BUN 24A

85

ALE.BOTORANI 11

86

SOS.PANTELIMON 324

87

STR.ROSSINI GIOACCHINO 1-3

88

BD.IULIU MANIU 97

89

STR.ATHANASIE ENESCU ,G-RAL AV. 47

90

STR.BREAZA 8

91

STR OTESANI 16

93

STR.XENOPOL D. ALEXANDRU 15

94

STR.RAUL DOAMNEI 6 B

95

CAL.CRANGASI 1

96

STR TOPOLOVAT 10

97

BD.BASARABIA 83

98

STR.IRICEANU ION.SERG.20

100

STR PERONI 52

101

STR ISPIRESCU PETRE 33

102

STR.FRUNTE LATA 7 BL.P14A

103

STR.COBADIN 7

105

SOS.COLENTINA 3 A

107

STR.ATHANASIU JEAN 21

109

STR.SERBANESCU ALEX..CPT.AV. 2

110

STR.BABA NOVAC 5

111

STR.MAICA DOMNULUI 14

113

BD.BASARABIA 69

114

ALE.BOTORANI 5

115

STR DUMBRAVA NOUA 15

116

CAL VĂCĂREȘTI 302

117

STR PAȘCANI 13

118

STR.TARGU NEAMȚ 10

119

BD.VLADIMIRESCU TUDOR 80

120

STR.MARINESCU C-TIN.LT.COL. 10

121

CAL.GIULESTI 127-133

122

STR MĂRGEANULUI 8•A


123

STR.POPOVICI NICOLAE.ELEV 2

124

STR.BARSESCU AGATHA 21

125

INTR.CRAINICULUI 7

126

STR.ISPIRESCU PETRE 39

127

DRUMUL SĂRII 20

129

STR ISPIRESCU PETRE 29

130

STR DRISTORULUI 6

131

STR DELENI 10

132

STR DRISTORULUI 3-5

133

STR.CAMPEANU 1LIE.LT. 3

134

STR.LAPTARI TEI 2

135

STR PAȘCANI 9

136

STR VALEA LUNGA 18

137

BD.MIHALACHE ION 96

138

STR PODARULUI 2-4

139

STR.IANCU JIANU 72

140

STR DEALUL TUGULEA 60

141

STR DEALUL TUGULEA 17

142

STR DEALUL TUGULEA 58

144

BD.MIHALACHE ION 115

145

ALE LIPANESTI 2

146

STR.BARNOVA 11

147

STR POPOVICI NICOLAE.ELEV 1

148

STR TURDA 131

149

STR.STOLNICUL VASILE 1

150

STR GARLENI 3

152

STR POPANICOLAE4

153

STR SAVINESTI 8

154

STR BRAȘOV 11

155

STR RACARI 55

156

DRUMUL TABEREI 111

157

STR MIHAIL SEBASTIAN 139

158

CAL VĂCĂREȘTI 326

159

BD.1 DECEMBRIE 1918 40

160

BD.SINCAI GHEORGHE 10

161

BD.BASARABIA 79

162

ALE TOPOLOVENI 1

163

ALE. POIANA CERNEI 4

164

DRUMUL TABEREI 85A-85B

166

STR.ROSETTI C.A. 15

167

DRUMUL TABEREI 79

168

BD.VASILE MILEA.G-RAL 8

169

PREL.GHENCEA20 B

170

STR.VALEA CALUGAREASCA 20

171

BD.UNIRII 5

172

STR DUMBRAVA NOUA 28

174

STR BRAȘOV 15

175

ALE.GHIRLANDEI 10

176

STR APUSULUI 54

177

STR.VALEA CASCADELOR 2

178

CAL.APEDUCTULUI 11 X DEALUL TUGULEA 15

179

CAL GlULESTl 113-119

180

CAL.APEDUCTULUI 3

181

STR VALEA LUNGA 14

183

STR.SUBCETATE 72

184

STR DREPTĂȚII 20185

DRUMUL TABEREI 81

186

BD.CONSTRUCTORILOR 11-15

187

ALE.BOTORANI 1

189

STR.REBREANU LIVIU 37

190

STR.AGRICULTORILOR 119

191

STR BORSA 39-41

192

BD.LIBERTĂȚII 6

193

SOS MIHAI BRAVU 434

194

STR COVASNA 14

195

STR.RÂȘNOV 3

198

STR.VEDEA 7

199

BD.TIMIȘOARA 13

200

ALE.STALPEANU GHE.,LT.AV.5

203

STR.CALUSARILOR 1

204

ALE STUPILOR 5

205

DRUMUL SĂRII 14

206

STR.ROȘIA MONTANA 15

207

STR.BANUL UDREA 14

208

CAL.CRANGASI 44

209

STR.VASILE STOLNICUL 27

210

STR ZIZIN 5

211

BD.CAMIL RESSU,PICTOR 32

212

BD.DECEBAL6

213

SOS MIHAI BRAVU 450

214

STR URDAREANU ION 2

216

STR DUMBRAVA NOUA 39

217

STR COVASNA 7

218

CAL.13 SEPTEMBRIE 119

219

STR COVASNA 19

220

STR.COVASNA 6

221

STR BARCA 30

222

STR GRIGORE IONESCU 96

223

BD.CONSTRUCTORILOR 2 X INTR.CRAIOVEI 1

224

BD.CONSTRUCTORILOR 2 X RUSETU 2

225

DRUMUL SĂRII 24

226

STR.COVASNA 4

227

STR DUMBRAVA NOUA 17

229

STR ȘTIRBEI VODĂ 103

230

STR MATEESCU CRISTEA 3

231

CAL.APEDUCTULUI 15

232

SOS.BERCENI 22

233

STR MATEESCU CRISTEA 11

234

STR.IONITA CEGAN 4

235

STR DREPTĂȚII 28

236

ALE PLATANULUI 9

237

STR PRASILEI 31 B

239

STR IONESCU GRIGORE 71

240

SOS.COLENTINA 58

241

SOS.ALEXANDRIA 9 A

242

ALE CRAIOVITA 3

243

STR.MARCU MIHAELA RUXANDRA6

244

BD.BASARABIA 240

245

ALE DOROHOI 1

246

STR OTESANI 22

247

CAL VĂCĂREȘTI 330

248

CAL 13 SEPTEMBRIE 214
249

SOS PANDURI 13

250

STR.COBADIN 8

251

STR VEDEA 4

252

STR.MOISIL C.GRIGORE 8

255

BD.LIBERTĂȚII 1-3

256

STR.PRECIZIEI 18

257

DRUM CRETESTILOR 15