Hotărârea nr. 390/2009

HOTARAREnr. 390 din 2009-12-16 PENTRU MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI PENTRU RELATIA CU UNIUNEA EUROPEANA DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 289/2008

HOTĂRÂRE

pentru modificarea componenței Comisiei pentru relația cu Uniunea Europeană din cadrul Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B.;

Luând în considerare prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 342/2009 privind încetarea mandatului de consilier al doamnei Cristu Irinel și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.673/2002;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), alin. (5) și art. 54 alin. (1), alin, (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Componența Comisei pentru relația cu Uniunea Europeană din cadrul Consiliului General al Municipiului București se modifică după cum urmează:

„1.Doamna Cristu Irinel se înlocuiește cu doamna Mihailovici Virginia.”

Art.2 Prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr.289/2008 se modifică în mod corespunzător prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de16.12.2009.


/TI

București, 16.12.2009 \ Nr. 390    z , \

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro