Hotărârea nr. 343/2009

HOTARAREnr. 343 din 2009-10-22 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOAMNEI MIHAILOVICI VIRGINIACONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al doamnei Mihailovici Virginia

Având în vedere adresa Partidului Democrat - Liberal nr. 73/19.10,2009 prin care se propune doamna Mihailovici Virginia pentru funcția de consilier;

Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al doamnei Mihailovici Virginia, pe locul rămas vacant în urma demisiei doamnei Cristu Irinel.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.10.2009.


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro