Hotărârea nr. 342/2009

HOTARAREnr. 342 din 2009-10-22 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOAMNEI CRISTU IRINEL SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier al doamnei Cristu Irinel și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului

General al Municipiului București

în baza referatului Primarului General al Municipiului București și al Secretarului General al Municipiului București;

Având în vedere demisia doamnei Cristu Irinel, înregistrată la Cabinetul Secretarului General al Municipiului București sub nr. 4801/6/16.10.2009;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a), art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se ia act de încetarea mandatului de consilier al doamnei Cristu Irinel, ca urmare a demisiei acesteia și se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.10.2009.


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro