Hotărârea nr. 299/2009

HOTARAREnr. 299 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU UN NUMAR DE 58 DE STRAZI, 4 PODURI SI 2 PASAJE DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru un număr de 58 de străzi, 4 poduri și 2 pasaje de pe teritoriul Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu Cap. III, secțiunea a 3 - a, art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentațiile tehnico-economice pentru un număr de 58 de străzi, 4 poduri și 2 pasaje de pe teritoriul Municipiului București ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuți în anexele nr. 1-64 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tei.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.roANEXA nr. 1 la

H.C.G.M.BINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI.............

ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER Str. Gării de Nord


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

-    Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

2 Eșalonarea investiției - AnulI

INV    10.715.000

C+M    6.925.000


3 Capacitati

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)

3.5.1    Straturi asfaltice

3.5.2    Balast stabilizat

3.5.3    Balast

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

10.715.000 Lei/2.570.000 Euro

6.925.000

1.235.000

1.300.000

1.255.000


355

10

2.265

Asfalt

Nu

2 straturi Nu Nu Da Da


3.5.6    Lucrări canalizare    Nu

3.6    - suprafața totala    5.805


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ;    € ;

ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER

Str. Piața Gării de Nord


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

-    Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


28.995.000 Lei/6.950.000 Euro

23.085.000

1.235.000    - <

1.300.000

3.375.000


2 Eșalonarea investiției

- AnulI

INV    28.995.000

C+M    23.085.000

3 Capacitati

-    Lungime totala

241

7,40

2.335

Asfalt

Nu


-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)

3.5.1

Straturi asfaltice

3 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Nu

3.5.3

Balast

Nu

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si

verticala

3.5.6

Lucrări canalizare

Nu

3.6

- suprafața totala

10.250INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului


REABILITARE SISTEM RUTIER Str. George Constantine&u
Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

-    Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


9.060.000 Lei/2.175.000 Euro

5.465.000

1.235.000

1.300.000

1.060.000


2 Eșalonarea investiției

- Anul I


3 Capacitati

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent


INV    9.060.000

C+M    5.465.000


320

7,40

745

Asfalt


- sistem rutier nou (65 cm)    Nu

3.5.1

Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Nu

3.5.3

Balast

Nu

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

Da

3.5.6

Lucrări canalizare

Nu

3.6

- suprafața totala

3.220


4. Durata de realizare a investiției    3 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI__________________


ai proiectului

REABILITARE PASAJ VICTORIEI1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care


20.465.000 Lei/ 4.875.000 EuroLucrări de construcții montaj

-    studii si proiectare

-    asistenta tehnica, consultanta

-    alte cheltuieli


17.850.000

850.000

715.000

1.050.000


2 Eșalonarea investiției

- AnulI


INV    20.465.000

C+M    17.850.000


3 Capacitati


-    Reparații zone degradate

-    Refacere rosturi si fisuri

-    Lucrări de pl acari pereți si stâlpi

-    Lucrări de etansare bazine de retentie

-    Lucrări de instalații electrice

-    Lucrări de reabilitare pompe si rețea de canalizare


6050 mp 3950 ml 7900 mp 330 mp

1 buc

4buc + 160 ml


4. Durata de realizare a investiției


6 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER Str. Baia de Aries


CI.

Cc\-CC£,H;!

'    _____ ‘    î 1>1a»


1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

-    Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

9.370.000 Lei/2.247.000 Euro

5.735.000

1.235.000

1.300.000

1.100.000


Eșalonarea investiției

-AnulI


INV

C+M


9.370.000

5.735.000


3 Capacitati

-    Lungime totala

235

6,30

1.255

Asfalt

Nu


-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)

3.5.1

Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Nu

3.5.3

Balast

Nu

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si

Da

verticala

3.5.6

Lucrări canalizare

Nu

3.6

- suprafața totala

4.320

4. Durata de realizare a investiției

3 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER Str. Aleea Potaissa


1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

-    Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

9.708.000 Lei/2.328.000 Euro<-

6.035.000

1.235.000

1.300.000

1.138.000


Eșalonarea investiției

- Anul I


INV

C+M


9.708.000

6.035.000


3 Capacitati

-    Lungime totala

476

6

755

Asfalt

Nu


-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)

3.5.1

Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Nu

3.5.3

Balast

Nu

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si

Da

verticala

3.5.6

Lucrări canalizare

Nu

3.6

- suprafața totala

3.615

4. Durata de realizare a investiției

3 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMI


Ct


G’


îs c(i

■ ,'JJL


ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER Str

1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


Drumul Timonierului


10.650.000 Lei/2.554.000 Euro'


6.870.000

1.235.000

1.300.000

1.245.000


Eșalonarea investiției

- AnulI


INV

C+M


10.650.000

6.870.0003 Capacitati

-    Lungime totala

340

7,30

820

Asfalt

Nu


-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)


3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3.5.5

Straturi asfaltice

Balast stabilizat

Balast

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.) Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

2 straturi

Nu

Da

Da

3.5.6

Lucrări canalizare

Nu

r*

&

3.6

- suprafața totala

3.320

rX

4.

Durata de realizare a investiției

3 luniai proiectului

i f j.

REABILITARE SISTEM RUTIER Str. Valea lui MihaT

1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

9.375.000 Lei/2.248.000 Euro

5.740.000

1.235.000

1.320.000

1.100.000


din care

-    Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

2 Eșalonarea investiției

- Anul I

INV    9.375.000

C+M    5.740.000


3 Capacitati


Lungime totala

480

Lățime medie carosabil

5,60

Suprafața trotuare

640

sistem rutier existent

Asfalt

sistem rutier nou (65 cm)

Nu

5.1 Straturi asfaltice

2 straturi

5.2 Balast stabilizat

Nu

5.3 Balast

Nu

.5.4 Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

5.5 Lucrări semnalizare rutiera orizontala si

Da

verticala

,5.6 Lucrări canalizare

Nu

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI [

t

t

ai proiectului    j

REABILITARE SISTEM RUTIER


Aleea Valea lui Mihai1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

4.860.000 Lei/1.166.000 Euro


1.750.000

1.235.000

1.300.000

575.000


2 Eșalonarea investiției

- Anul I

INV    4.860.000

C+M    1.750.000

3

- Lur

Capacitati

igime totala

140

- Lățime medie carosabil

4,40

- Suprafața trotuare

180

- sistem rutier existent

Asfalt

- sistem rutier nou (65 cm)

Nu

3.5.1

Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Nu

3.5.3

Balast

Nu

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

Da

3.5.6    Lucrări canalizare    Nu

3.6    - suprafața totala    790


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului


‘CCW


0POR0 cy


REABILITARE SISTEM RUTIER


Str. Vladeasa


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


2 Eșalonarea investiției

- AnulI9.190.000 Lei/2.203.000 Euro


5.576.000

1.235.000

1.300.000

1.079.000


INV    9.190.000

C+M    5.576.000


3 Capacitati

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)

3.5.1    Straturi asfaltice

3.5.2    Balast stabilizat

3.5.3    Balast

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala


3.5.6 Lucrări canalizare


3.6    - suprafața totala


4.


Durata de realizare a investiției410

6

1200

Asfalt

Nu

2 straturi Nu Nu Da Da


Nu


3.700


3 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI    '


ai proiectului


REABILITARE SISTEM RUTIER Str. Grigore Cobalcescu


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


13.750.000 Lei/3.297.000 Euro£2

r-'


Eșalonarea investiției

- Anul I


INV

C+M


9.610.000

1.235.000

1.300.000

1.605.000


13.750.000

9.610.000


3 Capacitati

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

525

10

3.000

Asfalt

- sistem rutier nou (65 cm)

Nu

3.5.1

Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Nu

3.5.3

Balast

Nu

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si

Da

verticala

3.5.6

Lucrări canalizare

Nu

3.6

- suprafața totala

8.3000

4.

Durata de realizare a investiției

5 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului


,CO«^ORM Cb i Ob’^bbv nt

’ ,    1    b. ‘ •


REABILITARE SISTEM RUTIER Șoseaua Kiseleff

1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

187.435.000 Lei/44.925.000 Euro

163.125.000

1.235.000

1.300.000

21.775.000


2 Eșalonarea investiției - Anul I

INV    187.435.000

C+M    163.125.000

3 Capacitati

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)

3.5.1    Straturi asfaltice

3.5.2    Balast stabilizat

3.5.3    Balast

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

2.890

20

36.300

Asfalt

Nu

2 straturi Nu Nu Da Da


3.5.6    Lucrări canalizare    Nu

3.6    - suprafața totala    94.3001 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    38.545.000 Lei/9.240.000 Euro

din care

Lucrări de construcții montaj    31.525.000

-    asistenta tehnica, consultanta    1.235.000

-    studii si proiectare    1.300.000

-    alte cheltuieli    4.485.000

2 Eșalonarea investiției

- Anul I

INV    38.545.000

C+M    31.525.000

3 Capacitati

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)

3.5.1    Straturi asfaltice

3.5.2    Balast stabilizat

3.5.3    Balast

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

2.490

5,40

5.650

Asfalt

Nu

2 straturi Nu Nu Da Da

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICII“    « *

ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER Str. Padurea Pusnicu

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

41.875.000 Lei/10.037.000 Euro

34.468.000

1.235.000

1.300.000

4.872.000


Eșalonarea investiției

- Anul I

INV    41,875.000

C+M    34.468.000

3    Capacitati

- Lungime totala

1.670

- Lățime medie carosabil

7

- Suprafața trotuare

5.100

- sistem rutier existent

Pamant

- sistem rutier nou (65 cm)

Da

3.5.1

Straturi asfaltice

2 Straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Da

3.5.3

Balast

Da

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

Da

3.5.6

Lucrări canalizare

Da

3.6

- suprafața totala

16.800

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICII < f ț s ?; c    ,

ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER Bulevardul Laminarului

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj asistenta tehnica, consultanta studii si proiectare alte cheltuieli


32.885.000 Lei/7.883.000 Euro


26.520.000

1.235.000

1.300.000

3.830.000


Eșalonarea investiției

- Anul I


INV

C+M


32.885.000

26.520.000


'C

r

-Q

C


3 Capacitati

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

2.244

5,70

4.650

Asfalt

- sistem rutier nou (65 cm)

Nu

3.5.1

Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Nu

3.5.3

Balast

Nu

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si

Da

verticala

3.5.6

Lucrări canalizare

Da

3.6

- suprafața totala

17.450

4.

Durata de realizare a investiției

6 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI f\ ? t' '

*— -

ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER Str. Gheorghe Vaslan


1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

11.995.000 Lei/2.876.000 Euro

8.057.000

1.235.000

1.300.000

1.403.000


2 Eșalonarea investiției

- Anul I


INV    11.995.000

C+M    8.057.000


3 Capacitati

- Lungime totala

550

- Lățime medie carosabil

7

- Suprafața trotuare

2.400

- sistem rutier existent

Asfalt

- sistem rutier nou (65 cm)

Nu

3.5.1 Straturi asfalti ce

2 straturi

3.5.2 B alast stabi lizat

Nu

3.5.3 Balast

Nu

3.5.4 Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5 Lucrări semnalizare rutiera orizontala si

Da

verticala

3.5.6 Lucrări canalizare

Nu

3.6    - suprafața totala

6.250

4. Durata de realizare a investiției

4 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI n------    -----------------------

ai proiectului    Ș Q l A 11 ' ' J / L

REABILITARE SISTEM RUTIER Aleea Teisani

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


32.465.000 Lei/7.782.(WEuro


26.150.000

1.235.000

1.300.000

3.780.000


2 Eșalonarea investiției

- Anul I


INV    32.465.000

C+M    26.150.000


3 Capacitati

-    Lungime totala

1.260

7

1.650

Asfalt+Pamant


-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

- sistem rutier nou (65 cm)    Da

3.5.1

Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Da

3.5.3

Balast

Da

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

Da

3.5.6

Lucrări canalizare

Da

3.6

- suprafața totala

10.500

4. Durata de realizare a investiției    6 luni


4. Durata de realizare a investîîîei6 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 7


ai proiectuluiREABILITARE SISTEM RUTIER


Str. Armeneasca1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


14.200.000 LeV3.405.000 Euro


10.005.000

1.235.000

1.300.000

1.660.000


2 Eșalonarea investiției

- Anul I

INV    14.200.000

C+M    10.005.000

3 Capacitati

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)

3.5.1    Straturi asfaltice

3.5.2    Balast stabilizat

3.5.3    Balast

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

660

7,60

2.150

Asfalt

Nu

2 straturi Nu Nu Da Da


3.5.6    Lucrări canalizare    Nu

3.6    - suprafața totala    7.150INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER Str. Avrig

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

20.035.000 Lei/4.803.000 Euro

15.165.000

1.235.000

1.300.000

2.335.000


2 Eșalonarea investiției

- Anul I


INV    20.035.000

C+M    15.165.000


3 Capacitati

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)

3.5.1    Straturi asfaltice

3.5.2    Balast stabilizat

3.5.3    Balast

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

750

10

4.600

Asfalt

Nu

2 straturi Nu Nu Da Da


3.5.6    Lucrări canalizare    Nu

3.6    - suprafața totala    12.500INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

i

•I    •    -

ai proiectului    --------_

REABILITARE SISTEM RUTIER Str. Maior Vasile Bacila

1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

12.900.000 Lei/3.093.000 Euro

8.855.000

1.235.000

1.300.000

1.510.000


Eșalonarea investiției

- Anul I


INV

C+M


12.900.000

8.855.000


3 Capacitati

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

615

6,90

1.260

Asfalt

- sistem rutier nou (65 cm)

Nu

3.5.1

Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Nu

3.5.3

Balast

Nu

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si

Da

verticala

3.5.6

Lucrări canalizare

Nu

3.6

- suprafața totala

5.560

4.

Durata de realizare a investiției

4 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICIai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER Str. Fainari

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

12.705.000 Lei/3.046.000 Euro

8.685.000

1.235.000

1.300.000

1.485.000


2 Eșalonarea investiției

- Anul I

INV    12.705.000

C+M    8.685.000

3 Capacitati

-    Lungime totala

570

7,30

1.650

Asfalt

Nu


-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)


3.5.1

Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Nu

3.5.3

Balast

Nu

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

Da

3.5.6

Lucrări canalizare

Nu

3.6

- suprafața totala

5.850

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


4.150.000

1.235.000

1.300.000

890.000


2 Eșalonarea investiției - Anul I


INV    7.575.000

C+M    4.150.000


3 Capacitati

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)

3.5.1    Straturi asfaltice

3.5.2    Balast stabilizat

3.5.3    Balast

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala


240

7,70

650

Asfalt

Nu

2 straturi Nu Nu Da Da


3.5.6    Lucrări canalizare

3.6    - suprafața totala


Nu

2.550

3 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului    -


REABILITARE SISTEM RUTIER Str. Peris

1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

14.320.000 Lei/3.433.000 Euro

10.110.000

1.235.000

1.300.000

1.675.000


2 Eșalonarea investiției

- Anul I

INV    14.320.000

C+M    10.110.000

3 Capacitati

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)

3.5.1    Straturi asfaltice

3.5.2    Balast stabilizat

3.5.3    Balast

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala


830

5,50

1.900

Asfalt

Nu

2 straturi Nu Nu

Da

Da


3.5.6 Lucrări canalizare


Nu


3.6    - suprafața totala


6.500INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


.    . ,. .    OU

ai proiectului    j

Ș .f'"1. r'"": î ■ ? ’■ ? K / j

REABILITARE SISTEM RUTIER Str. Pescarilor

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

10.645.000 Lei/2.552.000 Euro

6.861.000

1.235.000

1.300.000

1.249.000


2 Eșalonarea investiției

- Anul I


INV    10.645.000

C+M    6.861.000


3

- Lur

Capacitati

igime totala

480

- Lățime medie carosabil

7,20

- Suprafața trotuare

800

- sistem rutier existent

Asfalt

- sistem rutier nou (65 cm)

Nu

3.5.1

Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Nu

3.5.3

Balast

Nu

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

Da

3.5.6

Lucrări canalizare

NuINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului    ;

REABILITARE SISTEM RUTIER Str. Academiei ?


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

50.545.000 Lei/12.115.000 Euro

42.130.000

1.235.000

1.300.000

5.880.000


2 Eșalonarea investiției

- Anul I

INV    50.545.000

C+M    42.130.000

3 Capacitati

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)

3.5.1    Straturi asfaltice

3.5.2    Balast stabilizat

3.5.3    Balast

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

1.360

7

2.200

Asfalt

Nu

2 straturi Nu Nu Da Da


3.5.6    Lucrări canalizare    Nu

3.6    - suprafața totala    11.5001 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    7.516.000 Lei/1.803.000 Euro

din care

Lucrări de construcții    montaj    4.100.000

-    asistenta tehnica, consultanta    1.235.000

-    studii si proiectare    1.300.000

-    alte cheltuieli    881.000

2 Eșalonarea investiției - Anul I

INV    7.516.000

C+M    4.100.000

3 Capacitati

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

230

10

350

Asfalt

- sistem rutier nou (65 cm)

Da parțial

3.5.1

Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Da parțial

3.5.3

Balast

Da    parțial

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si

Da

verticala

3.5.6

Lucrări canalizare

Da

3.6

- suprafața totala

2.650

4.

Durata de realizare a investiției

3 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

•    '?    ..    ;"■■■ J''\,

■ v. ’■}    'y'    ~ Ș A •.

ai proiectului    :    ' .....

i ? j O „

REABILITARE SISTEM RUTIER Șoseaua Dudesti-Păritelimon

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    8.045.000 Lei/1.930.000 Euro

din care

Lucrări de construcții    montaj    4.565.000

-    asistenta tehnica, consultanta    1.235.000

-    studii si proiectare    1.300.000    .

-    alte cheltuieli    945.000

2 Eșalonarea investiției - Anul I

INV    8.045.000

C+M    4.565.000


3 Capacitati

-    Lungime totala

215

8

650

Asfalt

Nu

2 straturi Nu Nu Da Da


-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)

3.5.1    Straturi asfaltice

3.5.2    Balast stabilizat

3.5.3    Balast

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

3.5.6    Lucrări canalizare    Nu

3.6    - suprafața totala    3.250

4. Durata de realizare a investiției

3 luni/ 1/
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI -

ai proiectuluiHi O


Â:L


REABILITARE SISTEM RUTIER Str. George Georgescu

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

14.400.000 LeV3.453.000 Euro

10.185.000

1.235.000

1.300.000

1.680.000


Eșalonarea investiției

- AnulI


INV

C+M


14.400.000

10.185.000


3 Capacitati

-    Lungime totala

565

9

2.700

Asfalt

Nu


-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)3.5.1

Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Nu

3.5.3

Balast

Nu

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si

Da

verticala

3.5.6

Lucrări canalizare

Nu

3.6

- suprafața totala

7.900

4.

Durata de realizare a investiției

5 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

i r.r"^    ?U;'-

ai proiectului    -------------

REABILITARE SISTEM RUTIER

Bulevardul Marasesti


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

26.232.000 Lei/6.288.000Eur6


din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


20.640.000

1.235.000

1.300.000

3.057.000


2 Eșalonarea investiției

- Anul I


INV    26.232.000

C+M    20.640.000


3 Capacitati

-    Lungime totala

1.170

8,70

8.300

Asfalt


-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

- sistem rutier nou (65 cm)    Nu

3.5.1

Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Nu

3.5.3

Balast

Nu

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

Da

3.5.6

Lucrări canalizare

Nu

3.6

- suprafața totala

18.500


\C3A?rORfVt WJ \

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICE n i

ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER Str. Serelor


1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care


Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

21.245.000 LeV5.093.000 Euro

16.231.000

1.235.000

1.300.000

2.479.000

2    Eșalonarea investiției

- Anul I

INV

C+M

21.245.000

16.231.00C

3    Capacitati

- Lungime totala

1.050

- Lățime medie carosabil

7

- Suprafața trotuare

2.500

- sistem rutier existent

Asfalt

- sistem rutier nou (65 cm)

Nu

3.5.1 Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2 Balast stabilizat

Nu

3.5.3 Balast

Nu

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)    Da

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera orizontala si    Da

verticala

3.5.6    Lucrări canalizare    Da

3.6    - suprafața totala    9.700

O £2    4. Durata de realizare a investiției    5 luni


Ș “...    ■" •    .    ;

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER Str. Tismana


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj asistenta tehnica, consultanta studii si proiectare alte cheltuieli


4.565.000 Lei/1.095.000Euro

1.490.000

1.235.000

1,300.000

540.000


Eșalonarea investiției - Anul I


INV

C+M


4.565.000

1.490.000


3 Capacitati

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

70

7,60

300

Asfalt
- sistem rutier nou (65 cm)

Nu

2 straturi

Nu

Nu

Da

Da

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3.5.5

Straturi asfaltice

Balast stabilizat

Balast

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

3.5.6

Lucrări canalizare

Nu

cs

C7

3.6

- suprafața totala

900

5?

ANEXA nrINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER Str. Vistiernicul Stavrinoș/ \ V

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj asistenta tehnica, consultanta studii si proiectare alte cheltuieli

16.045.000 Lei/3.846.000 Eufo

11.640.000    :i

1.235.000 1.300.000 1.870.000

2 Eșalonarea investiției - Anul I

INV    16.045.000

C+M    11.640.000

3 Capacitati

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)

470

8

1.400

Pamant

Da
3.5.1

Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Da

3.5.3

Balast

Da

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

Da

3.5.6

Lucrări canalizare

Da

3.6

- suprafața totala

5.200

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI-l ■■ • £ r î


ai proiectului    ț ,

REABILITARE SISTEM RUTIER Drumul Bragadîru

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

45.320.000 Lei/10.863.000 Euro

37.510.000

1.235.000

1.300.000

5.275.000

2 Eșalonarea investiției

- Anul I

INV    45.320.000

C+M    37.510.000

3 Capacitati

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)

3.5.1    Straturi asfaltice

3.5.2    Balast stabilizat

3.5.3    Balast

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

1.600

6

4.800

Pamant

Da

3 straturi Da Da Da Da


3.5.6    Lucrări canalizare

3.6    - suprafața totala

Da

14.400


r~-


4. Durata de realizare a investiției


8 luni
n-


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

I ii'

ai proiectului    ȘREABILITARE SISTEM RUTIER


STR. Ca rol Davila


1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


18.600.000 Lei/4.460.000 Euro

13.895.000

1.235.000

1.300.000

2.170.000


2    Eșalonarea investiției

- Anul I

INV

C+M

18.600J

13.895.

3    Capacitati

- Lungime totala

950

- Lățime medie carosabil

9,50

- Suprafața trotuare

5000

- sistem rutier existent

Asfalt

- sistem rutier nou (65 cm)

Nu

3.5.1 Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2 Balast stabilizat

Nu

3.5.3 Balast

Nu

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.) Da

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera orizontala si    Da

verticala


3.5.6 Lucrări canalizare


Nu


3.6    - suprafața total a

4. Durata de realizare a investiției


14.000


6 luniANEXA nrINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI
ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER Str. Barsanesti


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

13.720.000 Lei/3.290.000 Euro

9.580.000

1.235.000

1.300.000

1.605.000


2 Eșalonarea investiției

- Anul I

INV    13.720.000

C+M    9.580.000

3 Capacitati

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent


600

8

2.400

Asfalt


- sistem rutier nou (65 cm)    Nu

3.5.1

Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Nu

3.5.3

Balast

Nu

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

Da

3.5.6

Lucrări canalizare

Nu

3.6

- suprafața totala

7.200INDICATORI TEHNICO - ECONOMICțCOrO?;“OOM ^0 ai proiectului    ;_2LL2..L.-------------------


REABILITARE SISTEM RUTIER


Aleea Callatis1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


10.840.000 Lei/2.600,000 Euro


7.036.000

1.235.000

1.300.000

1.269.000


2 Eșalonarea investiției

- Anul I

INV    10,840,000

C+M    7.036.000

3    Capacitati

- Lungime totala

560

- Lățime medie carosabil

6

- Suprafața trotuare

1.200

- sistem rutier existent

Asfalt

- sistem rutier nou (65 cm)

Nu

3.5.1 Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2 Balast stabilizat

Nu

3.5.3    Balast    Nu

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)    Da

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera orizontala si    Da

verticala

3.5.6    Lucrări canalizare    Nu

3.6    - suprafața totala    4.600
1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

16.672.000 Lei/3.998.000 Euro

12.191.000

1.235.000

1.300.000

1.946.000


2 Eșalonarea investiției

- Anul I

INV    16.672.000

C+M    12.191.000

3 Capacitati

-    Lungime totala    950

-    Lățime medie carosabil    6,20

-    Suprafața trotuare    1.500

-    sistem rutier existent    Asfalt

-    sistem rutier nou (65 cm)    Nu


3.5.1

Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Nu

3.5.3

Balast

Nu

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

Da

3.5.6

Lucrări canalizare

Nu

3.6

- suprafața totala

7.500

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER Str. Fabricii


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

9.605.000 Lei/2.304.000 Euro

5.945.000

1.235.000

1.300.000

1.125.000


Eșalonarea investiției

- AnulI


INV

C+M


9.605.000

5.945.000


3 Capacitati

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)


680

8,50

3.900

Asfalt

Nu


3.5.1

Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Nu

3.5.3

Balast

Nu

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si

Da

verticala

3.5.6

Lucrări canalizare

Nu

3.6

- suprafața totala

10.100

4.

Durata de realizare a investiției    +

5 luniNR.INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI    __.................

ct.

ai proiectului    !    ..... , , ,


REABILITARE SISTEM RUTIER


Str. Garleni


1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


9.150.000 Lei/2.1945.541.000

1.235.000

1.300.000

1.074.000


2 Eșalonarea investiției - AnulI

INV    9.150,000

C+M    5.541.000


3 Capacitati

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)

3.5.1    Straturi asfaltice

3.5.2    Balast stabilizat

3.5.3    Balast

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

350

8

1.100

Asfalt

Nu

2 straturi Nu Nu Da Da


3.5.6    Lucrări canalizare    Nu

3.6    - suprafața totala    3.900
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER Aleea Istru

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

15.755.000 Lei/3.777.000 Euro

11.380.000

1.235.000

1.300.000

1.840.000


Eșalonarea investiției

-AnulI


INV

C+M


15.755.000

11.380.000


3 Capacitati

-    Lungime totala    900

-    Lățime medie carosabil    6

-    Suprafața trotuare    1.800

-    sistem rutier existent    Asfalt

-    sistem rutier nou (65 cm)    Nu

3.5.1    Straturi asfaltice    2 straturi

3.5.2    Balast stabilizat    Nu

3.5.3    Balast    Nu

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)    Da

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera orizontala si    Da

verticala

3.5.6 Lucrări canalizare

Nu

7.200


4 luni


3.6    - suprafața totala

4. Durata de realizare a investiției

'S.


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ' ' \    â'

ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER


Str. Constantin Noica


1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli10.698.000 LeV2.565.000 Euro


6.911.000

1.235.000

1.300.000

1.252.000


2

Eșalonarea investiției - Anul I

INV

C+M

10.698.

6.911.

3

Capacitati

- Lungime totala

250

- Lățime medie carosabil

14

- Suprafața trotuare

1.500

- sistem rutier existent

Asfalt

- sistem rutier nou (65 cm)

Nu

3.5.1

Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Nu

3.5.3

Balast

Nu

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si

Da

verticala

ANEXA nr. 42 la


H.C.G.M.B NR.6S


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICE

ai proiectuluiREABILITARE SISTEM RUTIER

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

Str. Răsăritului14.750.000 Lei/3.637.000 Euro

10.490.000

1.235.000

1.300.000

1.725.000

2 Eșalonarea investiției

- AnulI

INV    14,750.000

C+M    10.490.000

3 Capacitati- Lungime totala

750

- Lățime medie carosabil

7

- Suprafața trotuare

2.300

- sistem rutier existent

Asfalt

- sistem rutier nou (65 cm)

Nu

3.5.1 Straturi asfalti ce

2 straturi

3.5.2 Balast stabilizat

Nu

3.5.3 Balast

Nu

3.5.4 Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5 Lucrări semnalizare rutiera orizontala si

Da

verticala

3.5.6 Lucrări canalizare

Nu

3.6    - suprafața totala

7.500

4. Durata de realizare a investiției

4 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI .

ai proiectului    ' -LA' ......-.....


REABILITARE SISTEM RUTIER Str. Valea Calugareasca ^A

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

10.427.000 Lei/2.500.000 Euro

6.670.000    ;

1.235.000 1.300.000 1.222.000

2 Eșalonarea investiției

- Anul 1

INV    10.427.000

C+M    6.670.000

3 Capacitati

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)

3.5.1    Straturi asfaltice

3.5.2    Balast stabilizat

3.5.3    Balast

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala


485

6,75

1.000

Asfalt

Nu

2 straturi Nu Nu Da Da


3.5.6 Lucrări canalizare


Nu


3.6    - suprafața totala


4.300


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER

1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj - asistenta tehnica, consultanta

-

studii si proiectare alte cheltuieli

2

Eșalonarea investiției - Anul I

INV

C+M

3    Capacitati

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)

3.5.1    Straturi asfaltice

3.5.2    Balast stabilizat

3.5.3    Balast

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere et

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

3.5.6

Lucrări canalizare

3.6

- suprafața totala

Aleea Valea Calugareasca    ,

7.650.000 Lei/1.835.000 Eurcr

ț; .

4.215.000

1.235.000

1.300.000

900.000

7,650.000

4.215.000

310 6

650

Asfalt Nu

2 straturi

Nu Nu

.) Da

Da

Da

2.550


INDICATORI TEHNICO - ECONOMIC^:;”;;

ai proiectului    O" < ■    ; - >' \; C ; L

REABILITARE SISTEM RUTIER Str. Zamfîrescu George Mihai

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

8.555.000 Lei/2.052.000 Euro

5.016.000

1.235.000

1.300.000

1.004.000

Eșalonarea investiției

- Anul I


INV

C+M


8.555.000

5.016.000


3 Capacitati

-    Lungime totala    375

-    Lățime medie carosabil    6

-    Suprafața trotuare    1.200

-    sistem rutier existent    Asfalt

-    sistem rutier nou (65 cm)    Nu

3.5.1    Straturi asfaltice    2 straturi

3.5.2    Balast stabilizat    Nu

3.5.3    Balast    Nu

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.) Da

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera    orizontala si    Da

verticala

3.5.6 Lucrări canalizare


3.6    - suprafața totala


4. Durata de realizare a investiției


Nu

3.500

3 luni

REABILITARE SISTEM RUTIER

Str. Cetatea de Balta


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    25.061.000 Lei/6.008.000 Euro

din care

Lucrări de construcții montaj    19.605.000

-    asistenta tehnica, consultanta    1.235.000

-    studii si proiectare    1.300.000

-    alte cheltuieli    2.921.000

2 Eșalonarea investiției

- Anul I

INV    25.061.000

C+M    19.605.000

3 Capacitati

-    Lungime totala

1.430

6.75

2.900

Asfalt

Nu


-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)

3.5.1

Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Nu

3.5.3

Balast

Nu

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

Da

3.5.6

Lucrări canalizare

Nu

3.6

- suprafața totala

12.600


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI7 7?


tCCUFORM OU


ai proiectului


REABILITARE SISTEM RUTIER


Str. Valea Lunga


1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


17.966.000 Lei/4.307.0002 Eșalonarea investiției

- Anul I


3 Capacitati

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)


13.335.000

1.235.000

1.300.000

2.096.000


INV    17.966.000

C+M    13.335.000


1000

6,75

2000

Asfalt

Nu


3.5.1

Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Nu

3.5.3

Balast

Nu

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

Da

3.5.6

Lucrări canalizare

Nu

3.6

- suprafața totala

8.800

X £

g

4.

Durata de realizare a investiției

5 luni

' V

A O

xC—Ro-INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER

1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


31.190.000

1.235.000

1.300.000

4.440.000

2 Eșalonarea investiției

- Anul I

INV    38,165.000

C+M    31.190.000

3

- Lur

Capacitati

igime totala

1.200

- Lățime medie carosabil

7

- Suprafața trotuare

3.600

- sistem rutier existent

Pamant

- sistem rutier nou (65 cm)

Da

3.5.1

Straturi asfaltice

3 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Da

3.5.3

Balast

Da

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si

verticala

3.5.6 Lucrări canalizare

Da


3.6    - suprafața totala    12.000


4. Durata de realizare a investiției    -    7 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

! v-

ai proiectului    i

REABILITARE SISTEM RUTIER


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


Bulevardul Mircea Eliade

(Radu Beller-Aviatorilor)

17.645.000 Lei/4.230.000 Euro

13.050.000

1.235.000

1.300.000

2.060.000

2 Eșalonarea investiției

- AnulI

INV    17.645.000

C+M    13.050.000

3    Capacitati

- Lungime totala

940

- Lățime medie carosabil

7

- Suprafața trotuare

2.800

- sistem rutier existent

Asfalt si pavaj

- sistem rutier nou (65 cm)

3.5.1    Straturi asfaltice

3.5.2    Balast stabilizat

3.5.3    Balast

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

Da

2 straturi

Da

Da

Da

Da

3.5.6

Lucrări canalizare

Nu

3.6

- suprafața totala

9.400

4.

Durata de realizare a investiției

6 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICUL ai proiectului    ț

Victor Mânu


REABILITARE SISTEM RUTIER Str.1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


15.926.000 Lei/3.818.000 Euro '

11.531.000    Xk,

1.235.000 1.300.000 1.860.000


2 Eșalonarea investiției

- AnulI

INV    15.926.000

C+M    11.531.000

3    Capacitati

- Lungime totala

650

- Lățime medie carosabil

10

- Suprafața trotuare

2.000

- sistem rutier existent

Asfalt

- sistem rutier nou (65 cm)

Nu

3.5.1 Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2 Balast stabilizat

Nu

3.5.3 Balast

Nu

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)    Da

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera orizontala si    Da

verticala

3.5.6    Lucrări canalizare    Nu

3.6    - suprafața totala    8.500

4. Durata de realizare a investiției ;    5 lunir'_ A A

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI -

! '-.S?    ■; ■: î    '•    ■; /'O

ai proiectului    ‘ n ?    5 f;    : ?

REABILITARE SISTEM RUTIER Str. Dealul Tugulea

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

25.110.000 Lei/6.020.000 Euro

19.650.000

1.235.000

1.300.000

2.925.000


Eșalonarea investiției

- AnulI


INV

C+M


25.110.000

19.650.000


3 Capacitati

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

1.250

8,75

3.700

Asfalt

- sistem rutier nou (65 cm)

Nu

3.5.1

Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Nu

3.5.3

Balast

Nu

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si

Da

verticala

3.5.6

Lucrări canalizare

Nu

3.6

- suprafața totala

4.500

4.

Durata de realizare a investiției

6 luni

x .    '■

/ ■ ■ ■


1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


20.140.000 Lei/4.912.000 Euro

15.565.000

1.235.000

1.300.000

2.390.000


2 Eșalonarea investiției

- Anul I


INV    20.140.000

C+M    15.565.000


3    Capacitati

- Lungime totala

990

- Lățime medie carosabil

8,50

- Suprafața trotuare

3.000

- sistem rutier existent

Asfalt

- sistem rutier nou (65 cm)

Nu

3.5.1 Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2 Balast stabilizat

Nu

3.5.3    Balast    Nu

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)    Da

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera orizontala si    Da

verticala

3.5.6    Lucrări canalizare    Nu

3.6    - suprafața total a    11.500
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului


REABILITARE SISTEM RUTIER


1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieliStr. Ariesul Mare


9.071.000 Lei/2.175.000 Euro

5.475.000

1.235.000

1.300.000

1.061.000


2    Eșalonarea investiției

- Anul I

INV

C+M

9.071.0(

5.475.0C

3    Capacitati

- Lungime totala

375

- Lățime medie carosabil

7,50

- Suprafața trotuare

800

- sistem rutier existent

Asfalt

- sistem rutier nou (65 cm)

Nu

3.5.1 Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2 Balast stabilizat

Nu

3.5.3 Balast

Nu

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.) Da

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera orizontala si    Da

verticala


3.5.6 Lucrări canalizare


nuINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER Str. Chilia Veche

1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

10.327.000 Lei/2.476.000 Euro

6.585.000

1.235.000

1.300.000

1.207.000


2    Eșalonarea investiției

- Anul I

INV

C+M

10.327.1

6.585.

3    Capacitati

- Lungime totala

315

- Lățime medie carosabil

6,50

- Suprafața trotuare

700

- sistem rutier existent

Asfalt

- sistem rutier nou (65 cm)

Nu

3.5.1 Straturi asfalti ce

2 straturi

3.5.2 Balast stabilizat

Nu

3.5.3 Balast

Nu

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)    Da

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera orizontala si    Da

verticala

3.5.6    Lucrări canalizare    Nu


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului


REABILITARE SISTEM RUTIER Str. Radu Cristian

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

4.762.000 Lei/1.143.000 Euro

1.665.000

1.235.000

1.300.000

562.000


Eșalonarea investiției

- Anul I


INV

C+M


4.762.000

1.665.000


3 Capacitati

-    Lungime totala

110

6,50

300

Asfalt

Nu


-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)

4. Durata de realizare a investiției1 luna


3.5.1

Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Nu

3.5.3

Balast

Nu

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si

Da

verticala

3.5.6

Lucrări canalizare

Nu

3.6

- suprafața totala

1.100

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului


REABILITARE SISTEM RUTIER

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

Str. Valea Doftanei


18.076.000 Lei/4.333.000 Euro

13.432.000

1.235.000

1.300.000

2.109.000


2    Eșalonarea investiției

- Anul I

INV

C+M

18.076.000

13.432.000

3    Capacitati

- Lungime totala

1000

- Lățime medie carosabil

7

- Suprafața trotuare

2000

- sistem rutier existent

Asfalt si Pamant

- sistem rutier nou (65 cm)

Da

3.5.1 Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2 Balast stabilizat

Da

3.5.3 Balast

Da

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)    Da

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera orizontala si    Da

verticala

P

p

(O-'

s

p.


3.5.6    Lucrări canalizare    Da

3.6    - suprafața totala    9.000


ANEXA nr. 571a


H.C.G.M.B NR*‘


2&O


ev


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER Str. Gării Herăstrău


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli

7.985.000 Lei/1.915.000 Euro

4.515.000

1.235.000

1.300.000

935.000


2 Eșalonarea investiției

- Anul I

INV    7.985.000

C+M    4.515.000

3 Capacitati

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Suprafața trotuare

-    sistem rutier existent

-    sistem rutier nou (65 cm)

3.5.1    Straturi asfaltice

3.5.2    Balast stabilizat

3.5.3    Balast

3.5.4    Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

3.5.5    Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

290

7,30

1.200

Asfalt

Nu

2 straturi Nu Nu

Da

Da


3.5.6    Lucrări canalizare    Nu

3.6    - suprafața totala    3.400


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


COW-'ORM cu


N

. f. t.v«


ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER Str. Gheorghe Saidac


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care


8.420.000 Lei/2.019.000 EuroLucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


4.895.000

1.235.000

1.300.000

990.000


2

Eșalonarea investiției

- Anul I

INV

C+M

8.420.000

4.895.000

3

Capacitati

- Lungime totala

350

- Lățime medie carosabil

7

- Suprafața trotuare

700

- sistem rutier existent

Asfalt

- sistem rutier nou (65 cm)

Nu

3.5.1

Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Nu

3.5.3

Balast

Nu

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si

Da

verticala

3.5.6 Lucrări canalizare


Nu

3.200
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului


■ '    'r- .y o


y„ o?

«-t k.


REABILITARE SISTEM RUTIER


Str. Azurului


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli8.070.000 Lei/1.935.00țkEuro


4.590.000

1.235.000

1.300.000

945.000


2 Eșalonarea investiției

- Anul I

INV    8.070.000

C+M    4.590.000

3 Capacitati

-    Lungime totala    325

-    Lățime medie carosabil    7

-    Suprafața trotuare    700

-    sistem rutier existent    Asfalt

-    sistem rutier nou (65 cm)    Nu

3.5.1

Straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2

Balast stabilizat

Nu

3.5.3

Balast

Nu

3.5.4

Lucrări edilitare (cămine, guri scurgere etc.)

Da

3.5.5

Lucrări semnalizare rutiera orizontala si verticala

Da

3.5.6

Lucrări canalizare

Nu

3.6

- suprafața totala

3.000


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului    i'~

t

REABILITARE POD TEI TOBOC    î1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care


3.175.000 Lei/ 870.000 Euro


Lucrări de construcții montaj    2.315.000

-    asistenta tehnica, consultanta    210.000

-    alte cheltuieli    650.000


2 Eșalonarea investiției

- Anul I


INV    3.175.000

C+M    2.315.000


3 Capacitati

Suprastructura

-    Reparații betoane speciale

-    Refacere rosturi

-    Refacere cale pe pod

-    Refacere trotuare pe pod

-    Refacere hidroizolatii

Infrastructura

-    Refacere hidroizolatii

-    Lucrări specifice


360 mp 72 ml 650 mp 360 mp 822 mp


1.025 mp 2.100 mp


Durata de realizare a investiției


10 luni
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


ai proiectului    ; f ?    :

! ■■■■j    :...


REABILITARE POD CIUREL


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    alte cheltuieli2 Eșalonarea investiției


- Anul I


INV    2.925.000

C+M    2.180.000


3 Capacitati

Suprastructura


-    Reparații betoane speciale    1.200 mp

-    Refacere rosturi    55 ml

-    Refacere cale pe pod    900 mp

-    Refacere hidroizolatii    1.185 mp

Infrastructura

-    Refacere betoane speciale    355 mp

4. Durata de realizare a investiției    8 luni


4. Durata de realizare a investiției    8 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

REABILITARE POD LAC IOR


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    alte cheltuieli

2.540.000 Lei/ 700.000 Euro


1.900.000

130.000

510.000


Eșalonarea investiției

- Anul I


INV

C+M


2.540,000

1.900.000


3 Capacitati

Suprastructura

-    Reparații betoane speciale

-    Refacere rosturi

-    Refacere cale pe pod

-    Refacere trotuare pe pod

-    Refacere hidroizolatii

Infrastructura

1.270 mp 70 ml 520 mp 400 mp

1.210 mp


-    Reparații betoane speciale    270 mp

-    Refacere hidroizolatii    1.025 mp


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

REABILITARE POD TIMPURI NOI, . .. - .. ,

.....- ■■ '


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care


2.375.028 Lei/ 862.214 Euro


Lucrări de construcții montaj asistenta tehnica, consultanta alte cheltuieli


1.676.000

186.000

513.000


Eșalonarea investiției


- Anul I


INV

C+M


2.375.028

1.676.000


Capacitati

Suprastructura

-    Reparații betoane speciale

875 mp 55 ml

515 mp 545 mp


-    Refacere rosturi

-    Refacere cale pe pod

-    Refacere hidroizolatii

Infrastructura

-    Reparații betoane speciale

325 mp 135 mp


-    Refacere hidroizolatii

4. Durata de realizare a investiției


10 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

REABILITARE PASAJ UNIRII


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care

16.020.000 Lei / 3.814.000 Euro

Lucrări de construcții montaj

-    studii si proiectare

-    asistenta tehnica, consultanta

-    alte cheltuieli

14.000.000

700.000

420.000

900.000


Eșalonarea investiției

- AnulI


INV

C+M


16.020.000

14.000.000


Capacitati

-    Lucrări de reparații pereți    1850 mp

-    Refacere zone cu infiltrații    1350 mp

-    Lucrări de placari pereți,stâlpi    7775 mp

-    Lucrări de casetare cabluri    14800 ml

-    Lucrări de reconditionare sistem de ventilație    4 buc

-    Instalare sistem de detecție incendiu si gaze toxice 250 buc

-    Lucrări de instalații sanitare si pompare    1+2 buc

4. Durata de realizare a investiției
4 luni