Hotărârea nr. 289/2009

HOTARAREnr. 289 din 2009-08-31 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI FUCIU DANIEL SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


CONFORM CU ORIGINALULConsiliul General al Municipiului Bucureș^

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Fuciu Daniel și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al

Municipiului București

în baza referatului Primarului General al Municipiului București și al Secretarului General al Municipiului București;

Având în vedere adresa Partidului Noua Generație Creștin Democrat nr. 43/24.08.2009 înregistrată la Cabinet Primar General al Municipiului București sub nr. 3354/24.08.2009 și la Cabinet Secretar General al Municipiului București cu nr. 4089/6/24.08.2009, prin care aduce la cunoștință faptul că prin decizia nr. 14/24.08.2009 domnul Fuciu Daniel a fost exclus din partid;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. hA1) și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se ia act de încetarea mandatului domnului Fuciu Daniel ca urmare a pierderii calității de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales și se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEfclNȚĂ,^


Murg Călin


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro