Hotărârea nr. 254/2009

HOTARAREnr. 254 din 2009-06-30 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI IONESCU ROBERT CONSTANTIN, CA URMARE A DEMISIEI SI VACANTAREA FUNCTIEI DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CONFORM CU ORSGîNALUL


Consiliul General al Municipiului BucuriHOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de viceprimar al Municipiului București al Domnului lonescu Robert Constantin, ca urmare a demisiei și vacantarea funcției de viceprimar al Municipiului București

Având în vedere demisia Domnului lonescu Robert Constantin înregistrată la Cabinetul Primarului General sub nr. 2570/29.06.2009; în baza Referatului Primarului General al Municipiului București

și al Secretarului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr.393/2004 privind statutul

aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se ia act de încetarea mandatului de viceprimar al Municipiului București al Domnului lonescu Robert Constantin, ca urmare a demisiei acestuia.

Art.2 Se vacantează funcția de viceprimar al Municipiului București deținută de persoana prevăzută la art.1.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 OO; www.bucuresti-primaria.ro