Hotărârea nr. 200/2009

HOTARAREnr. 200 din 2009-06-02 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE RAMASE DE EXPROPRIAT, PRECUM SI SUMA GLOBALA ESTIMATA A DESPAGUBIRILOR, IN VEDEREA CONTINUARII SI FINALIZARII LUCRARII DE INTERES PUBLIC LOCAL "REGULARIZAREA TRASEULUI BULEVARDULUI TUDOR VLADIMIRESCU - INTRE STR. CEDRILOR SI CALEA RAHOVEI"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri privind aprobarea procedurii de expropriere pentru imobilele rămase de expropriat, precum și suma globală estimată a despăgubirilor, în vederea

continuării și finalizării lucrării de interes public local „Regularizarea

traseului Bulevardului Tudor Vladimirescu—-între-St-r,-G©drilo,r și Calea Rahovei” CONFORM CUAvând în vedere expunerea de motiv


Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Ge&paje Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drunfen^^ Sistematizarea Circulației;

1 I

Având în vedere raportul Comisiei economică, buget, finanțe, raportul comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadruț Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 184/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 198/2004;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei Hotărâri de Guvern privind aprobarea procedurii de expropriere pentru imobilele rămase de expropriat în vederea continuării și finalizării lucrării de interes public local „Regularizarea traseului Bulevardului Tudor Vladimirescu -între str. Cedrilor și Calea Rahovei”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și suma globală estimată a despăgubirilor, în cuantum de 21.000.000 lei.

Art.2 Direcțiile din aparatul de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Guvernului României.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 02.06.2009.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.; +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

Anexă /    . doo/^0ocj

Imobilele rămase de expropriat în vederea continuării și finalizării lucrării de interes public local „REGULARIZAREA TRASEULUI BULEVARDULUI TUDOR VLADIMIRESCU - intre Str. Cedrilor si Calea Rahovei” sunt:

•    B-dul Tudor Vladimirescu nr. 2-4;

•    B-dul Tudor Vladimirescu nr. 22;

•    B-dul Tudor Vladimirescu nr. 32-34;    a» «"/îdH

CONFORM CU ORIGINALUL


•    B-dul Tudor Vladimirescu nr. 60;

•    B-dul Tudor Vladimirescu nr. 68-74;

•    Str. Coriolan Caius Marcius nr. 46;

•    Calea Rahovei nr. 204;


•    B-dul Tudor Vladimirescu nr. 10;

•    B-dul Tudor Vladimirescu nr. 50-58.