Hotărârea nr. 2/2009

HOTARAREnr. 02 din 2009-01-28 PRIVIND VALIDAREA DOMNULUI DINCA DUMITRU IN FUNCTIA DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

(CONFORM CU

! ORIGINALULConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind validarea Domnului Dincă Dumitru în funcția de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere adresa Partidului Democrat Liberal nr. 6/28.01.2009 prin care se propune domnul Dincă Dumitru pentru funcția de consilier general;    R ? O

Văzând procesul-verbaT’ărOomisiei de validare a Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 32 •• din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Dincă Dumitru, pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Murgeanu Gheorghe Răzvan.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.    SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma


305.55 00; www.bucuresti-primaria.ro