Hotărârea nr. 183/2009

HOTARAREnr. 183 din 2009-05-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL REABILITAREA ZONELOR URBANE CU DEFICIT MAJOR IN RETELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN ZONA ANDRONACHE DIN SECTORUL 2 HCGMB NR. 192/2006 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA


Consiliul General

«fmwssmsRtisfamaeBanaRaMnaannmBnBnnBBWHiHBBBHHMMa


al Municipiului București

M^^^nmnHMnnnnBBBnnnBBBnMBBBHHnBMnnBsnnnnBnnMnMnnnMnMBBDSSBSBKBSBsa

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul

"Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în rețele publice de alimentare cu apă și canalizare zona Andronache din sectorul 2"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 10 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 241/2006, privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru realizarea investiției "Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în rețele publice de alimentare cu apă și canalizare zona Andronache din sectorul 2",


Art.2 Finanțarea investiției se va face din alocații de la bugetul local, credite interne/externe în condițiile asigurării fondurilor necesare realizării investiției și a respectării clauzei 20 din Contractul de Concesiune a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din Municipiul București, încheiat de S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A. cu Municipiul București, privind nivelele de servicii și a clauzei 5.2 din Partea a IV a Caietului de Sarcini privind tariful.

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr.192 /2006 își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.

Murg Călii


București, 27.0^2^09 Nr. 183


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI v Tudor Toma
B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00;

primaria.ro

Pag 2

.nexa


la HCGMB nr

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în rețele publice de alimentare cu apă și canalizare zona Andronache din sectorul 2"

lEuro = 3,3810 lei( martie 2007)

Valoarea de actualizare conform INS( martie 2007 - februarie 2009): 1,1534

Valoarea totală a investiției: 27.991.164 lei Din care TVA: 4.469.177 lei Capacități: 6.878 ml rețea de apă

9.224 ml rețea de canalizare unitară

»

Durată investiție: 12 de luni

1. Barometrului:

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 549.811 lei Din care C + M : 484.7141ei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 183.270 lei

Anul II: 366.541 lei


ICQMFQRM CU

I OR'GWALUL


Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    4 luni


Eșalonarea investiției: Anul I : 72.405 lei Anul II : 144.811 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi) : 84 m rețea de canalizare

3. Călmățui:

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 1.530.178 lei Din care C + M : 1.349.007 lei

Eșalonarea investiției:

Anul I : 510.059 lei

Anul II : 1.020.119 lei


Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul 1:    4 luni

Capacitati (extinderi) : 483 m rețea de apă

490 m rețea de canalizare

4. Cânepei:

CONFORM CU ORIGINALUL


APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 186.382 lei Din care C + M : 164.314 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 62.127 lei

Anul II: 124.255 lei


5. Cazacu Mihail:

APĂ +CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 279.109 lei Din care C + M : 246.063 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 93.036 lei

Anul II : 186.073 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi) : 108 m rețea de apă

108 m rețea de canalizare >

6. Ciberneticii:

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 766.856 lei Din care C + M : 676.061 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 255.619 lei

Anul II : 511.237 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi) : 260 m rețea de apă

260 m rețea de canalizare


7. Cuiului :

APA + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 941.927 lei Din care C + M : 830.404 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI :313.976 lei Anul II : 627.951 lei


Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    4 luni


8. Intr. Cumpenei :

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 161.869 lei Din care C + M : 142.704 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 53.956 lei

Anul II : 107.913 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi) : 60 m rețea de apă

60 m rețea de canalizare

9. Fructelor:


APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 587.473 lei Din care C + M : 517.9171ei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 195.824 lei

Anul II : 391.649 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul 1:    4 luni

Capacitati (extinderi): 234 m rețea de apă

236 m rețea de canalizare

10. Galeș:

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 284.621 lei


Din care C + M : 250.922 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 94.874 lei Anul II : 189.747 lei

Durata de realizare a investiției Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi) : 107 m rețea de apă

107 m rețea de canalizare
// G î li    p!RSCTIA    C

I 888f g.


11. Galița :

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 358.472 lei Din care C + M: 316.029 lei

Eșalonarea investiției:

Anul I : 119.491 lei

Anul II :238.981 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi): 230 m rețea de canalizare

12. Gătaia:

APĂ + CANALIZARE :


Valoarea totala a investiției : 687.035 lei Din care C + M : 605.691 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 229.012 lei

Anul II : 458.023 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    4 luni

CONFORM CI

OF»G?NAUJL


Capacitati (extinderi) : 335 m rețea de apă

244 m rețea de canalizare

13. Gaterului:

APA + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 966.931 lei Din care C + M : 852.447 lei


Eșalonarea investiției:

AnulI : 322.310 lei Anul II : 644.621 lei

Durata de realizare a investiției Anul I :    4 luni14. Gureni:


APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 366.124 lei Din care C + M : 322.775 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 122.041 lei

Anul II : 244.083 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    4 luni


Capacitati (extinderi) : 206 m rețea de apă (tronson între str. Periș și str. Fălticeni)

198 m rețea de canalizare 1


15. Ilgani :

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 278.861 lei Din care C + M : 245.844 lei


Eșalonarea investiției:

Anul I : 92.954 lei

Anul II: 185.907 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    4 luni


COHFOM CU OROfMÂLUL


Capacitati (extinderi) :    108 m rețea de apă

107 m rețea de canalizareA    ..    „ V

7;7 .-'X'ijSrw


16. Izvorul Muntelui:APA + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 222.930 lei


Din care C + M : 196.535 lei


Eșalonarea investiției: Anul I : 74.310 lei Anul II : 148.620 lei


\\ \v


Durata de realizare a investiției : f&duni Anul I :    4 luniCapacitati (extinderi) :    91 m rețea de apă

80 m rețea de canalizare n//>7U7'A.


o

F ?:SÎ>


SKS


A O '■ c;.

s(


17. Lecturii:

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 1.212.000 lei Din care C + M : 1.068.500 lei

Eșalonarea investiției:

Anul I : 404.000 lei

Anul II : 808.000 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi) : 466 m rețea de apă

526 m rețea de canalizare

18. Litorului:

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 345.752 lei Din care C + M : 304.815 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 115.251 lei

Anul II : 230.501 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    4 luni


CONFORM

OROHALl


Capacitati (extinderi) : 189 m rețea de canalizare (tronson între Petre Negulescu și Oituz)

19. Magneziului:

APA + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 999.578 lei

Din care C + M : 881.229 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 333.193 lei Anul II : 666.385 lei

Durata de realizare a investiției : Anul I :    4 luniCapacitati (extinderi) : 305 m rețea de apă

200 m rețea de canalizare


O

\\»-


20. Medaliei:

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 300.914 lei Din care C + M : 265.286 lei

Eșalonarea investiției:

Anul I : 100.304 lei

Anul II : 200.610 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi): 126 m rețea de apă

126 m rețea de canalizare

21. Ochișoru:

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 713.089 lei Din care C + M : 628.660 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 237.696 lei

Anul II : 475.393 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi): 213 m rețea de apă

233 m rețea de canalizare

22. Ovăzului:

APA + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 214.460 lei Din care C + M : 189.0681ei


Capacitati (extinderi) : 72 m rețea de apă

77 m rețea de canalizareO?

23. Pietroasa:

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 859.926 lei DincareC + M: 758.112 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 286.642 lei

Anul II : 573.284 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi) : 295 m rețea de apă

150 m rețea de canalizare

24. Polixenia Rădulescu:

CANALIZARE :


cqkformcu

OHîGtNALUL


Valoarea totala a investiției : 202.699 lei Din care C + M : 178.700 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 67.566 lei

Anul II : 135.133 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi) : 106 m rețea de canalizare

25. Rariștei:

APA + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 319.526 lei Din care C + M : 281.694 lei


Eșalonarea investiției: AnulI : 106.509 lei Anul II: 213.017 lei

Durata de realizare a investiției : '12 ltini Anul I :    4 luni


26. Rovența Gheorghe:

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 781.912 lei

Din care C + M : 689.334 lei

Eșalonarea investiției:

Anul I : 260.637 lei

Anul II : 521.275 lei

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi) : 190 m rețea de apă

275 m rețea de canalizare ( fără tronsonul dintre str. Mențiunii și

str. Ion Floruță)

27. Serii :


APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 316.264 lei Din care C + M: 278.819 lei

Eșalonarea investiției:

Anul I : 105.421 lei

Anul II: 210.843 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi): 87 m rețea de apă

77 m rețea de canalizare

28. Stângă Ion :


Capacitati (extinderi) : 142 m rețea de apă

114m rețea de canalizare

29. Suhard :

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 954.881 lei Din care C + M : 841.824 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 318.294 lei

Anul II : 636.587 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi) : 340 m rețea de apă

340 m rețea de canalizare

30. Teodorescu Ion :

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 581.339 lei Din care C + M: 512.509 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 193.780 lei

Anul II : 387.559 lei


Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    4 luni


Capacitati (extinderi) : 253 m rețea de apă

262 m rețea de canalizare

31. Toporului:


CANALIZARE:    \

Valoarea totala a investiției : 863.531 lei'1 ' Dincare C + M: 761.290 lei

Eșalonarea investiției:

Anul I : 287.844 lei

Anul II : 575.687 lei


AVA i s

•\o-    * /•Capacitati (extinderi) : 300m rețea de canalizare

32. Tudor Mihai :

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 318.304 lei Din care C + M : 280.617 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 106.101 lei

Anul II : 212.203 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi) : 218 m rețea de canalizare


33. Turiștilor :

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 1.200.836 lei DincareC + M : 1.058.658 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI :400.279 lei

Anul II : 800.557 lei


Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    4 luni


Capacitati (extinderi) : 85 m rețea de apă

230 m rețea de canalizare

35. Ciucă Ștefan :

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 1.521.352 lei Din care C + M : 1.341.225 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 507.117 lei

Anul II : 1.014.235 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi) : 512 m rețea de apă (tronsonul între str. Periș și sti^ Oituz) 795 m rețea de canalizare


36. Intr. Ciberneticii:

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 124.939 lei Din care C + M : 110.147 lei

CONFORM Ci O»!Q=NALIJL


Eșalonarea investiției:

AnulI : 41.646 lei

Anul II : 83.293 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi) : 42 m rețea de apă

43 m rețea de canalizareCapacitati (extinderi) : 145 m rețea de apă

144 m rețea de canalizare

38. Glăvănești:

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 766.219 lei Din care C + M : 675.499 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 255.406 lei

Anul II : 510.813 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    4 luni

Capacitati (extinderi) : 230 m rețea de apă

237 m rețea de canalizare

39. Gherghiței:

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 5.781.354 lei Din care C + M : 5.096.847 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 1.957.118 lei

Anul II: 3.824.236 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni