Hotărârea nr. 166/2009

HOTARAREnr. 166 din 2009-05-27 PRIVIND VALIDAREA DOAMNEI CRISTU IRINEL IN FUNCTIA DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


ROTÂRÂRE

privind validarea doamnei Cristu Irinei în funcția de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere adresa Partidului Democrat Liberal nr. 12/27.05.2009 prin care se propune doamna Cristu Irinel pentru funcția de consilier general;

Văzând procesul-verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al doamnei Cristu Irinel, pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Mircea Valentin.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Murg Călin


Tudor Toma


București, 27.05.2009 Nr. 166

8-riul Regina Elisabeta 47. sector 5, București. România: tel.: +4021 305 55 00: