Hotărârea nr. 102/2009

HOTARAREnr. 102 din 2009-03-30 PRIVIND VALIDAREA DOMNULUI BADULESCU AURELIAN IN FUNCTIA DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind validarea domnului Bădulescu Aurelian în funcția de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere adresa Partidului Noua Generație - Creștin Democrat nr. 5/25.03.2009 prin. care se propune domnul Bădulescu Aurelian pentru funcția de consilier general;

Văzând procesul-verb;arW~Gomisiei de validare a Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Bădulescu Aurelian, pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Becheanu Mihai Bogdan.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,SECRETAR GENERAL UNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro