Proces-verbal

îrx'hoiot în coHin+o ovtrcsnrrlin^>-o o

• I ’ ■ • I » < <    «*% l*« ! M I ft I f » «■» » *»». > ( < I a > ț t~y > .,»*. <» i!

<zvi ioiduiui bciiciai ai iviui nvipiuiui Ddbuic^ti

din data de 27 septembrie 2007, orele 15,00

Ședința a avut loc la sediul Primăriei Municipiului București din B-dul. Regina EliȘabeta nr.47, sector 5 în sala de consiliu de la etajul III, la care au participat 34 din cei 55 de consilieri generali.

La ședință au participat următorii: domnul Primar General

Adriean Videanu, domnul loan Grigore Popa viceprimar al

Municipiului București, domnul Secretar General Tudor Toma, din

partea Instituției Prefectului Municipiului București, dna Subprefect

Cristina Ecaterina Corut.

1

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Adîr Victor, Berbecaru Alin Dumitru, Botezatu Enescu Petre, Botoș Laurian, Bumbaș Florin, Câmpurean Mariana, Cosma Roxana, Găletușe Stelian, Gheorghe Victorița, Giugula Mihai Doru, llie Romeo, loan Aurelian, Mărășescu Nicolae Ion Anton, Meran Dan, Moise Alina Daniela, Murg Călin, Paraschiv Lucian, Petrovici Octavian, Stan Ion, Surulescu Aurelian, Tudorache Daniel.

Domnul Secretar General Toma Tudor

V-aș ruga să luați loc. în sală sunt prezenți, în acest moment 34 de consilieri generali.

Supun la vot procesul-verbal al ședinței extraordinare din 20.09.2007. Cine este pentru? 32 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 2 voturi (Tănase A., Bergheș C.)

Aș vrea să supun atenției consiliului următoarele informări.

Prin prezenta vă aduc la cunoștință că în temeiul prevederilor art.48 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, am refuzat contra semn a rea Hotărârii C.G.M.B. nr.198/2007 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea blocurilor V53A și V53B, situate în Ansamblul Vitan Bârzești, Bd. Octavian Goga nr.28 și 30, din domeniul privat al statului și administrarea

Ministerului Apărării Naționale în domeniul privat al Municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului

întrucât în caarui ședinței C.G.M.5 a fost propus și aprobat, în completarea art. 1 alin.2 următorul amendament „și fac parte din domeniul public al municipiului București”, amendament ce contravine art.1 alin.1 din Hotărârea menționată mai sus, conform căruia se transmit blocurile V53A și V53B, situate în Ansamblul Vitan Bârzești, Bd. Octavian Goga nr.28 și 30, din domeniul privat al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul privat al Municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Prin adresa înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 2896/2007 domnii Mocanu Marian, Marian Boșnigeanu, Daraban Măricel, Botoșer Antonio, Constantin Aurel, Slavu Vasile și doamnele Popa Veronica, Botoșer Ioana, Botoșer Georgeta și Cîrjan Ruxandra au formulat plângere administrativă prealabilă împotriva proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi a ședinței C.G.M.B. din data de 20.09.2007 aflate la punctele 2, 4, 5, 6, 9, 10,’ 11, 12, 13, 17, 21, 22.

Prin adresa înregistrată la Cabinet Secretar General al Municipiului București cu nr. 3757/2007 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 2862/2007 domnul Toma Gheorghe a formulat plângere prealabilă prin care solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 216/2004 privind transmiterea în administrarea Consiliului local al sectorului 1 a terenului în suprafață de 449 m.p. situate în str. Occidentului nr. 3, sector 1, în vederea efectuării unui schimb de terenuri.

în opinia acestuia, terenul în suprafață de 449 m.p. situat în strada Occidentului nr. 3 face parte din terenul în suprafață de 540 m.p. pe care l-a deținut în calitate de proprietar domnul Cezar Cristian.

în anul 2007 domnul Toma Gheorghe a dobândit toate drepturile litigioase privind terenul intravilan în suprafață de 540 m.p. situate în str. Occidentului nr. 3, prin încheierea Contractului de subrogație și cesiune de drept litigious.

Vă mulțumesc. Domnul președinte aveți cuvântul.

Domnul președinte Valentin Mircea

Bună ziua. încă o chestiune administrativă, tin să anunț că îrtcenând de astăzi ședințele de consiliu sunt filmate si înroriistmte

irtctoloto a f'amoro ctcfo im r»rr>ior'+    r-oro \'o ownliio

M » '»<■ I I • l ■ • I    v W * I I • W j    Vil . l <»> I k/ W li ■ I '»»» I.    l VW* V W i ) * W «

putea lua imagini după ședință și presa și cei de la televiziune, iar în final va fi transmis și pe pagina de internet, și este destinat odată să asigure o mai mare certitudine a votului, cum a votat fiecare persoană, și în al doilea rând să asigure transparența, accesul populației la ședințele de consiliu, de la distanță.

Domnul Secretar General Toma Tudor

Ca o mențiune la ceea ce a spus domnul președinte, camerele au fost instalate atât pentru utilitatea pe care o reprezintă pentru Consiliu General și pentru secretariat, pentru a putea fi mai corecți în ceea ce înseamnă modul de vot, dar în principal la solicitarea societății civile.

Domnul președinte Valentin Mircea

Institutul de Politici Publice a fost cel care ne-a sprijinit și ne sprijină în acest proiect, le mulțumim pe această cale.

Domnul consilier Tănase Antonel

Bună ziua. Eu nu sunt împotriva transparenței și nici colegii mei din PNL, dar atât timp cât regulamentul de organizare și funcționare nu prevede o astfel de măsură, noi ar fi trebuit întâi să o discutăm și C.G.M.B ar fi trebuit să voteze pentru sau împotriva acestei acțiuni, atât timp cât se face împotriva noastră noi întrebăm, fără să fim consultați, e o măsură a Executivului, e o măsură a dvs. ca și președinte de ședință sau e o măsură a societății civile?

Domnul consilier Goncea Liviu

Acum două ședințe v-am spus, dacă este nevoie să votăm faptul că, da eram în PSD și sunt în PSD, fapul că am cumpărat domeniile C.G.M.B .corn, P.M.B .corn, pentru a transmite în direct pe internet, dvs. mi-ați spus că nu este nevoie să votăm și acum ca o măsură, cedez aceste domenii P.M.B.

Domnul președinte Valentin Mircea

Potrivit legii ședințele C.G.M.B sunt publice. Legea nr.215/2001 este foarte clară, public înseamnă în toate aspectele, așa cum am

spus este un proiect pilot deci încercăm să vedem cum se poate transmite, nu este încă o transmitere pe net, doar se înregistrează se calibrează aceste mașini este în Darteneriat cu societatea civilă si i p d Hgnă ygți dor* să vă exprimați un punct de veders cu privire !a acest subiect o puteți face fiind totuși personă publică și vizată de aceste înregistrări, dar nu se pune în discuție posibilitatea , eu aș spune că avem o obligație prin lege să asigurăm această transparență, există și în alte orașe, deci cred că a insista prea mult pe acest punct ne dăunează și nouă.

Domnul consilier Goncea Liviu

Eu sunt de acord cu acest proiect și propun să votăm dacă suntem sau nu de acord, majoritatea decide.

Domnul președinte Valentin Mircea

Este un proiect al P.M.B, nu se cer bani de către nimeni.

Domnul consilier Oprișan Ion

Inclusiv aparatura și toate celelalte?

Domnul președinte Valentin Mircea

Două camere sunt ale P.M.B, erau în sala de ședințe a domnului Primar General, iar cea de a treia cameră IPP ne-a pus-o la dispoziție fără niciun cost, este o improvizație, sincer.

Domnul consilier Tănase Antonel

De ce să mergem pe improvizații, noi nu suntem împotriva înregistrării și a transparenței, eu v-am spus doar că e o măsură care nu este prevăzută în regulament, deci este contrar a ceea ce noi am decis în 2004 și atunci propun să supuneți la vot, să luăm un vot din partea consilierilor. Ori apel nominal ori cum doriți dvs.

Domnul președinte Valentin Mircea

Nu este necesar, Legea nr.215/2001 bate orice regulament, acesta completează legile în vigoare. Eu cred că sub aparența unei abordări formale dvs. sunteți contra transparenței, domnul Tănase, mă surprindeți, că nu erați așa. Propuneți un proiect de hotărâre, și îl supunem la vot. Ședințele se înregistrează video așa cum se înregistrează și audio.Supunem la vot și prezența presei, domnulTănase? Scrie în regulament că trebuie să fie prezentă presa, exagerați domnul Tănase.

Trecem la ordinea, de zi. Dacă sunt oroouneri de modificare

Domnul Primar General Adriean Videanu

Domnule președinte, stimați colegi dat fiind faptul că sunt

prezenți 34 de consilieri generali, neexistând condițiile create de a trece riiciun proiect care vizează patrimoniul și anume două treimi, pentru că încă ne raportăm, până la prima ședință ordinară, când vom lua act de demisia consilierilor PSD, ne raportăm la un cvorum de 55, vă propun să scoatem toate proiectele care vizează două treimi, pentru că nu are rost să încurcăm ședința cu aceste proiecte neavând cvorum. Proiectele de la punctele 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11. De asemenea vă rog să introduceți pe ordinea de zi suplimentară proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr.57/2006 privind desemnarea reprezentanților C.G.M.B. în Comisia de cercetare prealabilă în vederea declarării utilității publice a unor lucrări de interes local, și totodată permiteți-mi să informez C.G.M.B că în ultima săptămână, în prezența liderilor grupurilor de consilieri generali, și acolo unde a fost cazul, a înlocuitorilor acestora, au avut loc o serie întreagă de negocieri cu domnul Constanda în vederea ajungerii la o convenție, la o înțelegere privind litigiul pe care C.G.M.B îl are cu domnul Constanda, având în vedere Hotărârea rămasă definitivă și irevocabilă a Curții de Apel. Din păcate trebuie să constatăm faptul că la rândul lui C.G.M.B trebuie să mandateze o comisie, negocierea de până acum s-a făcut în afara unui mandat dat de către C.G.M.B de aceea neeliminând negocierea de până astăzi, cred că este util ca în plenul lui Consiliul General să mandateze o comisie formată din liderii de grupuri de consilieri generali, sau cum va hotărî consiliul să negocieze și să semneze această convenție cu domnul Constanda, dacă se va ajunge la acest lucru, urmând ca această convenție semnată să fie supusă aprobării C.G.M.B. Eu m-am consultat cu Direcția Juridică, aprobarea de către consiliul general a unei convenții, a unei înțelegeri trebuie să fie un document semnat, pentru că altfel, dacă am aproba numai textul unei convenții ar fi o aprobare unilaterală din partea consiliului fără a avea garanția din partea celeilalte părți că ar putea să semneze acest lucru dacă C.G.M.B nu aprobă o convenție deja semnată între părți. Acesta este motivul pentru care, cu toată dorința consilierilor generali, eu cred că nu putem pune astăzi pe ordinea de zi, urmând ca să facem o ședință poate extraordinară pe această temă și să încercăm să luăm o decizie asuora acestui aspect. Executivul P.M.B, eu însumi vom sta ia rli.qno7itia comisiei de neoociere centru a asioura si mortul iooistic-    -    w    |    o    i    • o    -

din punct de vedere al direcțiilor de specialitate pentru a putea ajunge la o înțelegere. Vă mulțumesc.

Domnul consilier Băleanu Dorin

Aș vrea să solicit introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de transport și distribuție a energiei termice furnizate prin sistemul centralizat de încălzire de către RADET București și a prețului local de facturare a energiei termice la populație. Trebuie să intre în funcțiune peste cca. o lună de zile istalațiile și avem nevoie de actualizarea acestor tarife. Comisia de utilități a dat aviz favorabil proiectului respectiv și are și raport de specialitate și expunere semnată de către P.G. Vă mulțumesc.

Domnul consilier Purcărea Sorin

Nu am de făcut o propunere în ceea ce privește un proiect, vreau numai să întreb dacă din ordinea suplimentară pe care noi am primit-o, având în vedere și expunerea domnului Primar General, ceea ce rămâne pe ordinea de zi suplimentară este numai punctul 2.

Domnul președinte Valentin Mircea

Numai punctul 2. Mai sunt propuneri la ordinea de zi?

Domnul consilier Florescu Draqoș

Domnul președinte, eu insist să supuneți votului, dacă suntem sau nu de acord cu aceste camere, că așa e democratic și așa e normal.

Domnul președinte Valentin Mircea

Ca să nu ne închidem pe acest subiect, vom supune acest lucru la vot. Cine este pentru înregistrarea și transmiterea ulterioară pe internet a ședințelor C.G.M.B? 34 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

, . -

în unanimitate vom transmite aceste ședințe, iată transparență totală.
ixr-;^fc^7-r


v;z


Supun la vot propunerea domnului Primar General de scoatere de pe ordinea de zi a punctelor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11. Cine este pentru? 33 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri ? 1 vot (Tănase A.)

Aceste proiecte au fost scoase de pe ordinea de zi.

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr.57/2006 privind desemnarea reprezentanților C.G.M.B. în Comisia de cercetare prealabilă în vederea declarării utilității publice a unor lucrări de interes local. Cine este pentru? 32 voturi, împotrivă? 1 vot ( Tănase A.), abțineri? 1 vot ( Paliga S.)

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Am aici o observație, să-l punem înaintea celorlalte proiecte, având nevoie la proiectul nr. 2 de această comisie în formație completă.

Cine este pentru? 33 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot

Deci îl vom lua ca prim proiect pe ordinea de zi

Domnul consilier Tănase Antonel

Tot la ordinea de zi, aș vrea să vă propun introducerea la începutul ședinței un punct de interpelări sau alte observații din partea consiliului.

Domnul președinte Valentin Mircea

Supun la vot propunerea domnului Băleanu de introducere pe ordinea de zi.

Cine este pentru? 33 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot ( Duță L)

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul Viceprimar General Popa Grigore

Având în vedere discuțiile care au avut loc între reprezantanții C.G.M.B și domnul Constanda prin avocatul său, vă propun introducerea unui punct pe ordinea de zi de creare a unei comisii în cadrul C.G.M.B pentru a valida, a negocia final și a valida convenția oroousă de domnul Constanda. M’utumesc.

Domnul președinte Valentin Mircea

Supun la vot propunerea domnului Tănase de introducere a unui punct de interpelări. Cine este pentru? 21 voturi, împotrivă? 0

voturi, abțineri? 10 voturi

1 1

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul Popa a făcut o propunere de înființare a comisiei de a

negocia schimbul de teren și propunerile domnului Constanda.

Observații?

1

Domnul consilier Tănase Antonel

Propun să fie o convenție, nici de cum schimb, PUZ sau orice altceva.

Domnul președinte Valentin Mircea

Propun și sper să fiți de acord "pentru salvarea Parcului Bordei”, pardon Zonei Bordei.

Domnul consilier Tănase Antonel

Mai mult decât atât domnul Primar a spus că va fi o ședință specială dedicată acestui subiect.

Domnul președinte Valentin Mircea

Domnul Popa reformulați exact cum va suna acest proiect.

Domnul Viceprimar General Popa Grigore

Domnul consilier sigur că este o convenție. Noi am primit de la

domnul Constanda o propunere pe care trebuie să o analizăm, în cadrul acestei propuneri elementul fundamental pe care noi C.G.M.B. urmărim al aduce în beneficiul Consiliului, este de a salva Parcul Bordei, că el se va finaliza cu un schimb vom vedea în momentul finalizării negocierilor. Deocamdată, ca acest Consiliu să poată într-o formă legală să finalizeze această convenție cu domnul Constanda, trebuie să existe o comisie formată din liderii partidelor componente, ca și propunere în acest consiliu ca să nu existe nici un fel de interpretare, aceasta este tot. Dvs. a-ți propus un termen neutru, da? Dar este o convenție, oricum suntem în asentimentul propunerii dumneavostră.

Domnul consilier Oprișan Ion

Domnul președinte, stimați domni consilieri, domnule Primar cred că în momentul de fată înființăm o Comisie de bârfă, unde are parte juridică, responsabilitate juridică C.G.M.B. să semneze o convenție notarială așa cum este propus. O comisie de consilieri nu are acest drept și nu este conform legii, iar eu vă spun că nu este decât o comisie de bârfă și atât.

Domnul președinte Valentin Mircea

Domnul Oprișan este vorba de a negocia și nu de a semna un act, este o comisie pentru negociere.

Domnul consilier Oprișan Ion

Este scris în convenție și semnarea actului notarial.

Domnul președinte Valentin Mircea

Domnul Oprișan este un alt proiect venit acum de la domnul lonuț Popa, nu este cel pe care il aveți dumneavoastră la mapă.

Supun la vot propunerea domnblui lonuț Popa de înființare a acestei comisii. Cine este pentru? 27 voturi, împotrivă? 1 vot (Oprișan I.), abățineri? 6 voturi ( Bergheș C., Paliga S., Tănase A., Purcărea S., Băncilă M., Băleanu D.)

Acest proiect de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Supun la vot ordinea de zi în întregimea sa cu modificările care au fost formulate mai înainte. Cine este pentru? 23 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot ( Bergheș C.)

Ordinea de zi a fost adoptată în forma discutată.

Acum punctul de interpelări și întrebări, domnul Tănase Antonel a cerut cuvântul. Cine mai cere cuvântul? Haideți să stabilim o listă: domnul Băleanu, numai de la PNL, haideți să facem un echilibru între toate grupurile. Legea spune să se dea cuvântul întregului grup de consilieri în mod echilibrat, este scris în lege.

Domnul consilier Tănase Antonel

Dacă neilnlfi nu vor asta înseamnă că suntem dezechilibrați?

1 ' . . 1

Domnul președinte Valentin Mircea

Nu eu trebuie să întreb.

Domnul consilier Tănase Antonel

Stimați colegi, onorați invitați știm că domnul Primar General

pregătește împreună cu Direcția de Circulație din P.M.B. un proiect

de management al traficului, foarte bine le urăm succes, au pornit în

București și cu votul nostru de acum un an și jumătate multe lucrări

de asfaltare, reasfaltare, reabilitare, bordurare, etc. Implor Direcția de

Circulație, pe domnul director Urdriște să vină la următoarea ședință

a C.G.M.B. cu un plan de măsuri de fluidizare a traficului în municipiul

București, nu este posibil ca cetățenii orașului să întârzie la servici,

să se sufoce în trafic, în praf, în lucrări neanunțate, în ce doriți dvs.,

semafoare necorelate sau care nu merg fără ca cetățenii să fie

anunțați, sau fără să existe măcar o preocupare din partea

Executivului în acest sens. Vă mulțumesc.

1

Domnul Primar General Adriean Videanu

Pentru că am responsabilitatea domnule președinte, a

Executivului, permiteți-mi să apreciez declarația domnului Antonel Tănase ca fiind una strict politică și am să vă spun de ce mi se pare nefiresc să dai excat în calul care trage, adică timp de 16 ani în acest oraș numărul mașinilor crescând de la 180 000 în anul 1990 la aproape 1.200.000 fără nici un un fel de transform,are importantă am infrastructurii acestui oraș, fără nici un fel de viziune la ceea ce urmează să se întâmple în acest oraș și în momentul de față în condițiile în care practic au început toate aceste lucrări, din păcate ele nu se pot rezolva bătând din degete nici pasajele supraterane, nici pasajele subterane, nici lărgirile de pe arterele principale și nici chiar managementul traficului. Există o preocupare continuă, este pentru prima dată când municipalitatea are un master-plan de trafic care are menirea prin aceste lucrări subsecvente să ducă la fluidizarea traficului dar, stimați colegi , nu există oraș în lume care să-și fi rezolvat problemele traficului infernal care se manifestă în toate marile capitale^ Vă rog pentru curiozitatea dvs. să luați datele statistice la ceea ce se întâmplă. Spuneam zilele trecute, legat de ceea ce se întâmplă în orașul cu cel mai înalt standard de viață din lume, Geneva, centrul orașului pentru că a intrat într-un proces de reabilitare este spart complet, se înlocuiesc linii de tramvai, se reface

■    r-^-ț 5-. ,• *,4., ,    v..—, ,-î j    r* c    •—'A n i D’ -/m irccf’' A

făcut toate aceste lucrări, care multora li se pare a fi de o foarte mare anvergură, mie personal mi se pare că am fi putut printr-o mai bună

organizare să începem mai multe, pasaje supraterane și subterane pentru a elimina conflictele de trafic, din păcate nu puteam să îngreunăm și noi mai mult decât este circulația în momentul de față în București. Vreau să avertizez pe toată lumea toate lucrările de infrastructură și de fluidizare a traficului nu înseamnă că Bucureștiul, sau în București se va circula liber, pentru că orașul are o anumită capacitate de a prelua traficul, deci acum în cadrul proiectului de management al traficului avem un studiu pe care îl face consultantul, un studiu înainte de a începe pentru a vedea exact și comparativ cu ceea ce se întâmplă cu marile capitale din Uniunea Europeană, să vedeți indicatorii. Eu am rezultatele preliminare, o să avem și rezultatele finale, deci per capita București-ul are cel mai mare număr de mașini aflate în trafic din Uniunea Europeană, asta este. Numai puțin domnu consilier general, ca să explic întreaga filosofie care a stat la baza întregului program investițional pe care noi l-am început în București, deci toate lucrările se desfășoară pe baza acestui mașter plan de transport de circulație și care ne conduce al fluidizarea parțială, atenție parțială a traficului în București, pentru că dacă numărul mașinilor va crește încontinuu nu va avea nimeni, deci poate să vină oricine Primar General, poate să se organizeze administrația Bucureștiului, Bucureștiul are o capacitate limitată de a prelua traficul și vreau să mai rețineți întreaga filosofie în toate capitalele europene este de încurajare a transportului public în detrimentul transportului individual. Vă rog frumos mergeți la Paris o să vedeți artere de două benzi pe sens, una este culuar unic pentru RATB-ul lor. Sigur nu se poate face peste noapte, atâta timp cât municipalitatea nu va avea un cuvânt de spus legat de METROREX, care trebuie să fie coloana principală de transport public în oraș, iar RATB-ul trebuie să fie transportul complementar de suprafață, nu vom avea posibilitatea niciodată să putem să rezolvăm pe deplin problema traficului în oraș, dar mi se pare absolut incorect în momentul de față exact în condițiile în care, și vă rog să rețineți când se va termina și managementul traficului, are dat-line aprilie 2008, deci în mai 2008 care este și termenul, deci toate sunt corelate cu ceea ce ne-a spus mașter planul de trafic. Am încercat să inventariem ceea ce putem să facem în mandatul nostru atât ca resursă cât si ca nroaram coordonator ci) tot disconfortul suplimentar

-    ■    J    I    t

f-, '-'ta* I ta» J . I , Ml , , n taM I «tata* w,    W    y * tai    ta» ta» ta ta»    i    ta.

pe care eu mi l-am asumat și mare parte dintre dvs. vi l-ați asumat alături de mine votând realizarea acestor proiecte, dar nu puteam să

11


asistăm pasivi la conservarea în blocaj și în mizerie a orașului, din păcate eu trebuie să spun acest lucru primarii de sector nu pot să întrețină curățenia pe ceea ce modernizăm noi în orașul acesta, din păcate mergeți pe arterele care s-au redat să vedeți cum arată și sigur că aspectul spațiului public urban nu este unul foarte vizibil în ochiul cetățeanului pentru că din păcate curățenia are foarte mult de suferit, nu vreau să fiu subiectiv să dau exemplu un sector sau altul, dar vă asigur că întreaga preocupare a Executivului pe timpul mandatului nostru, este aceea de a încerca să rezolvăm cea mai mare problemă pe care o are orașul și anume infrastructura, când mă refer; la infrastructură asta înseamnă și trafic, înseamnă și poluare pentru că blocajele în trafic cresc nivelul de poluare și trebuie să recunosc că și eu mi-aș fi dorit poate să facem mai mult dar acestea au fost condițiile obiective ale mandatului pe care noi îl avem.

Domnul consilier Băleanu Dorin

Domnul primar, poate ar trebui adăugat la infrastructură și canalizarea

Domnul consilier Tănase Antonel

Pentru că domnul primar mi-a dat răspunsul pe loc, mă rog, a încercat, pentru că totuși planul acela de măsuri pe care l-am cerut domnului Udriște și dvs. ca șef al Executivului trebuie să-l faceți public și să spuneți „stimați cetățeni, noi avem următoarele străzi în lucru” și informați cetățenii din zonele respective, sau conform master-planului din mai 2008 până în aprilie 2008 dvs. făceați o jumătate de oră de la P-ța Victoriei până la Primăria Capitalei, în urma aplicării acestui minunat master-plan o să faceți 15 min, deci cetățenii au nevoie să știe acest lucru, această problemă nu e una politică, aș fi vrut să avem o dezbatere pe tema asta, poate în fiecare zi, până când cetățenii vedeau că ne ocupăm de principala lor problemă, a cetățeanului din București, care este într-adevăr traficul, noi nu facem o dezbatere politică, dacă dvs. ați considerat acest lucru îmi pare rău, eu vreau să discutăm astfel încât cetățenii să vadă că ne preocupăm și de agenda lor nu numai de alte discuții, că și-au dat demisia aia din consiliu, că aia fac corupție, că aia fac nu știu ce, noi

cum ați spus dvs., cetățenii din centrul Genevei, când se sparge și se fac intervenții știu când încep, sunt consultați, sunt informați.

Domnul Primar General Adriean Videanu

Cu cetățenii poate că ar trebui să comunicăm altfel pentru că ei

nu au posibilitatea să fie informați, dar domnule consilier general, C.G.M.B este părmanent informat , pe site-ul municipalității veți găsi permanent, iar direcțiile de specialitate din P.M.B au notă internă, cu obligația fiecărui director să vină la comisiile de specialitate ale C.G.M.B și să vă stea la dispoziție atât timp cât aveți nevoie pentru a clarifica toate informațiile, dar veți găsi pe site-ul municipalității fiecare străduță sau fiecare lucrare de canalizare, chiar mă bucur că a ridicat domnul Băleanu, vreau să vă spun și acesta este un lucru cu care C.G.M.B se poate mândri, noi am început lucrările de canalizare și apă curentă pe străzi secundare cu toate că nu este responsabilitatea noastră mai mult decât au făcut toți primarii de sector împreună, sigur nu intra în responsabilitatea noastră directă dar am văzut zonele inundabile majore Colentina, Alexandria, Olimpia, pe toate le-am abordat nu puteam să stăm, am preferat decât să vorbim mai bine să facem, altfel dacă stăteam tot timpul în dezbateri publice legat de priorități ajungeam, domnul consilier general, cum am fost timp de 16 ani, stăteam și iarăși făceam planuri mărețe pentru acest oraș fără să facem absolut nimic, mai creditați-mă și vorbim în luna mai 2008, legat de întregul plan pe care l-am avut și aprobat de dvs. în mare măsură. E adevărat că uneori mai împins alteori mai tras, dar asta e, de bine de rău l-am făcut.

Domnul consilier Băleanu Dorin

Domnul Primar General, stimați colegi aș vrea să mă refer la o problemă pe care am mai ridicat-o în urmă cu două săptămâni, la faptul că asistăm la o încălcare flagrantă a legalității de către câțiva operatori economici avizați, aprobați să funcționeze în aria capitalei, mă refer la operatorii din salubrizare, astfel cetățenii Bucureștiu-lui au fost înștiințați de către ROSAL GRUP în cursul lunii iulie că de la 1 august majorează tarifele la salubrizare de al 5,1 lei al 7,48 lei. După aceea în cursul lunii august și URBAN a transmis cetățenilor că a majorat aceste tarife, potrivit atât legii administrației locale cât și legilor din domeniu, mă refer la legea serviciilor publice, legea salubrizării și alte reglementări, acte normative din domeniu,

» y 1 • I I «t «U » C*    w i    O vi l i t

spune în Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, tarifele și prețurile se propun de operatori și se stabilesc, se ajustează și se modifică prin hotărâri ale consiliului local , respectiv ale C.G.M.B. Această măsură abuzivă prin care cetățenii au cel mai mare tarif de salubrizare din România față de alte orașe tarifele sunt de 200-300% mai mari, astfel pot să spun că în Timișoara tariful este de 3,5 lei în timp ce în București este de 7,5 lei cu TVA 8,9 lei, deci aproape 90.000 (ei vechi, în Pitești este 2,7 lei, adică 27 lei vechi, în Brașov 4,17 lei, în Reșița 3,7 lei, de asemenea în Ialomița 2,7 lei, de două trei ori mai mare, prețuri stabilite abuziv de către acești operatori și cu îngăduința unor factori politici locali din administrația locală, altfel nu îmi închipui că domnul Prigoană și ceilalți domni de la aceste companii locale își permit să abuzeze de administrația locală și de cetățeni, se încasează în felul acesta peste un milion de euro de la cetățeni, în condițiile în care curățenia este la un nivel minim față de anii anteriori, pot să spun că în anul 2005 s-a majorat de la 20.000 lei la 51.000 lei acești operatori economici erau pe profit, în continuare au mers pe profituri din ce în ce mai mari să spunem pe scară exponențială ajungând acum la 90.000 lei, este o bătaie de joc la adresa tuturor și a dvs. a consilierilor generali care aveți dreptul să fiți informați și să luați decizia pentru adoptarea unui tarif normal, rezonabil față de serviciile practicate de acești operatori. Noi vom propune, întrucât a fost o înțelegere așa cum rezultă din adresa înaintată de către operatori că este o înțelegere între acești operatori o să supunem și Consiliului Concurenței pentru a amenda această măsură abuzivă la adresa cetățenilor Bucureștiului. Sunt peste 1.500.000 de cetățeni arondați la acești operatori, care sunt obligați să plătească tarifele.

Domnul Primar General Adriean Videanu

Domnul președinte, stimați colegi, vreau să vă aduc la

cunoștință că tocmai Guvernul României, în înțelepciunea lui ne-a luat și această prerogativă, plecând de la sectorul 1, problemele din sectorul 1, vreau să vă spun Guvernul tocmai a adoptat o O.U.G privind transmiterea tuturor responsabilităților privind salubrizarea primăriilor de sector așa că putem să medităm între noi cât vreți dvs., nici PSD-ul nu și-a permis acest lucru, din punctul meu de vedere e o eroare incredibilă, din păcate noi vom sesiza Avocatul Poporului să contestăm (a Curtea Constituțională acest lucru, dar din câte știu

i '-«•    I » k Cil    O » »W>I I < \-4 Ml lU tiC4 MM « II I    |IM«    kM I .

constituționalitate. Din păcate asta este situația, va trebui să ne resemnăm știți cum e, cel mai tare......

Domnul consilier Băleanu Dorin

Vreau să spun că nu poate o H.G să modifice prevederile unor legi.

Domnul Primar General Adriean Videanu

Domnul Băleanu, nu ați fost atent, v-am spus Ordonanța de

Urgență a Guvernului are caracter de lege și modifică legea salubrizării, vă cred și apreciez că sunteți indignat de acest lucru pe care și noi îl apreciem, din păcate poate discutați la dvs. la partid și poate găsim o soluție.

Domnul consilier Băleanu Dorin

Ne rezervăm dreptul de a discuta această problemă întrucât nu este vorba despre nici un fel de ordonanță ci problema este foarte clară.

Domnul consilier Prioteasa Doru

Vroiam să îi atrag atenția și domnului Antonel că în timpul liber când nu e consilier general este consilier al ministrului Transporturilor și propun să facem în așa fel, ca inițiativa dânsului de la Ministerul Transporturilor și cu noi, să putem lua METROREX-ul și să facem un master-plan complex și plus centura Bucureștiului care face parte integrantă, să treacă la București să putem termina master-planul, să fie corect. Aveți un plan dar veniți și vorbiți aici fără să faceți nimic.

Domnul consilier Băncilă Mihai

Cred că mă abțin și vorbesc în ședința viitoare, aș invita niște oameni să fi fost cu mine în autobuzul care urca pe Berzei , care era galben clipit pus pe stop și toată lumea stătea și înnebunea și tramvaiul și ce înjurături, să fi fost în P-ța Arcului de Triumf, să fi fost la lucrări de drumuri când întrebi oamenii ce ductilitate are bitumul astă și habar nu au și peste două luni de zile ne trezim cu valuri de dezvăluiri, să văd la proiectele pe care le votăm de 15 arii care sunt lucrările făcute, ce s-a făcut la ele? Pentru ce? S-au făcut pregătitoare, s-au făcut investiții de bază, pentru ce? Așa că mă

abțin, nu vorbesc.

1 ’

?“*il    .......    . I ~ ...    i„ r-«s    ...    •-    — r-»

Eu aș vrea să mă refer la punctul ridicat de colegul nostru Dorin Băleanu, recunosc că sunt la fel de mâhnit ca și domnul Primar

General că începând cu o dată ulterioară ședinței de astăzi Guvernul tocmai ne-a luat jucăria, sunt la fel de mâhnit, în același timp însă aș vrea să fim și un pic mai preciși și să analizăm dacă afirmația domnului Băleanu are suport real. Acești operatori la care dânsul s-a referit au anunțat cetățenii începând cu luna iulie că vor modifica tarifele. Aceste tarife bănuiesc că au fost modificate cu luna august. Se încalcă în acest caz legea care încă este în vigoare și care nu este modificată ,prin această ordonanță? Era nevoie de acordul consiliului pentru aceste tarife? Dacă nu îmi retrag toate afirmațiile, dacă da probabil că acești operatori au încasat niște sume necuvenite pe care într-un fel sau altul trebuie să le restituie cetățenilor.

Domnul consilier Florescu Dragoș

Domnul Primar General sunt de acord că trebuie să terminăm cu declarațiile politice și cu politicianismul, dați dvs. primul exemplu și vă rog ca de acum înainte la toate acțiunile care țin de inaugurarea unor obiective votate de C.G.M.B și susținute de C.G.M.B să ne invitați și pe noi, consilierii de la alte partide, alte entități și așa mai departe, pe la plantări de pomi că și noi susținem spațiul verde, să plantăm și noi că ne face plăcere să avem un pom plantat împreună cu dvs., să fim mândri de acest lucru, și într-adevăr terminăm cu politica că trebuie să facem politica cetățeanului. Și acum o întrebare legată de managementul traficului, vreau să vă întreb pentru că ați făcut o declarație acum doi ani cu care am fost de acord , că așa este în toate capitalele europene privind sensurile unice , dacă acest management al traficului cuprinde și aceste străzi cu sens unic care practic pot ușura traficul și sigur e altceva, e mult mai ușoară sincronizarea semafoarelor.

Domnul Primar General Adriean Videanu

Este ultima etapă a master-planului de circulație al Bucureștiului care vizează sensurile unice și culoarele unice pentru RATB. Anunț, probabil în martie anul viitor vom introduce culoarele unice pentru RATB, odată cu modernizarea flotei RATB, asigurarea unor condiții civilizate bucureștenilor trebuie să asigurăm pentru că manacementul traficului trebuie să stiti acest lucru centru că nu am

transport al RATB-ului, deci toate cele 2.000 de mijloace de transport ale RATB-ului, autobuze, troleibuze, tramvaie vor fi cuprinse într-un master-plan de transport care trebuie să fluidizeze transportul celor care apelează la transportul în comun și sensurile unice vor face parte din acest program.

Domnul consilier Oprișan Ion

întrebarea respectivă se referă la cel care le urmărește și nu cel care dirijează, adică nu e referitoare la domnul Primar, dacă în momentul de față în municipiul București se execută lucrări pregătitoare pentru proiecte care sunt în curs de licitație pe net și încă nu au fost atribuite, proiecte aprobate de C.G.M.B

Domnul Primar General Adriean Videanu

Se pot face, domnul Oprișan, procesul de reparații sunt...........

Domnul consilier Oprișan Ion

Eu vreau răspunsul în scris, având în vedere că o problemă foarte complexă

Domnul Primar General Adriean Videanu

Nu este absolut deloc și am să vă spun de ce , sunt artere pe

care, deci trimestrial, că am văzut într-un cotidian, în mod eronat s-au prezentat cele 235 de gropi din București, cele 235, ascultă nea Ioane, ca să înțelegi că apoi nu înțelegi și iar pui întrebarea, deci, se execută lucrări de reparații acolo unde este cazul chiar dacă drumul a fost licitat pentru a intra în reabilitare completă.

Domnul consilier Oprișan Ion

Solicit răspunsul acesta în scris.

Domnul Primar General Adriean Videanu

Scris ți-l dau nea Ioane.

Domnul consilier Oprișan Ion

Am să vă arăt eu alte proiecte care sunt în curs de licitație pe net, licitații amânate, pentru care se execută lucrări pregătitoare.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

trebuit să începem cu cele două proiecte de desemnare^, însă nu avem comisia de validare în formație completă, sunt numai două persoane, comisia de validare nu poate funcționa, va trebui să amânăm cele două proiecte punctul 2 de pe ordinea de zi și punctul 2 de pe suplimentară. Există propuneri pentru completarea acestei comisii? Trebuie să facem vot secret pentru aceste propuneri.

Propun , până se lămuresc aceste lucruri, să trecem la celelalte puncte care nu necesită această comisie, și vedem dacă într-adevăr putem să le mai votăm astăzi. Dacă nu le vom amâna.

Trecem la punctul 1, care nu necesită comisia, Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului București domnului Lucian Giurchescu

Domnul consilier Tănase Antonel

Domnul președinte, procedură,orice amânare a ordinii de zi aprobate de consilieri se face de către Consiliu.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Domnul Tănase, nu am amânat nimic deocamdată., dacă nu se poate completa comisia de validare astăzi va trebui să le amânăm.

Domnul consilier Tănase Antonel

Supuneți la vot amânarea.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Deci, suntem la proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului București domnului Lucian Giurchescu

Observații, comentarii?

Cine este pentru? 34 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi    '

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Propun amânarea proiectului de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al C.G.M.B. în Comisia Municipiului București pentru aplicarea Legilor fondului funciar

Cine este pentru? 34 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0

voturi

Trecem la punctul 12, celelalte fiind amânate Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din fondul de rezervă al bugetului propriu al municipiului București pe anul 2007 pentru finanțarea Clubului Sportiv Municipal București

Domnul consilier Tănase Antonel

întâi dvs. trebuie să întrebați dacă sunt observații sau amendamente la acel proiect de hotărâre,eu nu știu când a luat ființă acest Club Sportiv Municipal.

Domnul Primar General Adriean Videanu

Vă răspund eu domnul Tănase, prin Hotărâre a Consiliului General

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Cine este pentru? 25 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 3 voturi (Paliga S., Florescu D., Tănase A.)

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „ Instalare filtre fum la Crematoriul Uman Vitan Bârzești”

Amendamente, observații? Nu sunt.

Cine este pentru? 34 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0

voturi

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

Trecem la punctul 14 Proiect de hotărâre privind aprobarea

documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți obiectivul de investiții „ Modernizare Pasajul

Universității” *    '

1

Amendamente, observații? Nu sunt

Cine este pentru? 32 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 2 voturi ( Tănase A., Dumitrescu V.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Planului Urbanistic Zonal - Str. Emanoil Porumbaru nr. 32, sector 1

Propuneri, observații? Nu sunt

Cine este pentru? 32 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 2 voturi ( Băleanu D., Mircea V..)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Trecem la punctul 16 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos. București - Ploiești nr. 170, sector 1

Amendamente, observații? Nu sunt

• 1 ■

Cine este pentru? 33 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Băleanu D.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Drumul Muntele Găina nr. 159-165, sector 1

Amendamente, observații? Nu sunt

Cine este pentru? 33 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Băleanu D.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 85, sector 1

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? - 32 voturi, împotrivă ? - 1 vot ( Mircea V.), abțineri ? - 1 vot(Băleanu D.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Secretar General al Municipiului București Toma Tudor

Dacă-mi permiteți, domnilor consilieri, am rugămintea, oricum suntem și filmați așa că am rugămintea să ridicați mâna fie că vă abțineți, fie că sunteți împotrivă, fie că votați pentru. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Trecem la punctul 19 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Constantin

»“«.    » îl    ■ ,»■» T» !.*, ,»“l ’i»    t», «• 4

" • - ■ ■■ ” — ■ ■■ -■ i .

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? - 32 voturi, împotrivă ? - 1 vot ( Mircea V.), abțineri ? - 1 vot{Băleanu D.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Avrameni nr. 2D, sector 1

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? -31 voturi, împotrivă ? -0 voturi, abțineri ? - 3 voturi.( Mircea V., Băleanu D., Radu M.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Grigore Alecsandrescu nr.59, sector 1.

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? - 33 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -1 vot. (Băleanu D.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Pictor Iscovescu - Str. Pictor Rosenthal, sector 1

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? -31 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -3 voturi.( Mircea V., Băleanu D., Radu M.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos. Străulești nr. 10, sector 1

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? - 29 voturi, împotrivă ? - 1 vot,(Mircea V.) abțineri ? - 4 voturi.( Bergheș C., Zătreanu D, Radu M., Băleanu D.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Plutașilor nr.

OC •<“* oa* 4

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? -32 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -2 voturi.( Bergheș C.,Băleanu D.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 25 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos Nordului nr.94-96- Str. Barajul Argeșului, sector 1( Modificare PUZ -Str. N.Caramfil-Șos Nordului-Str.G.Gafencu-Str. Ceasornicului)

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? - 31 voturi, împotrivă ? -1 vot (Dumitrescu V), abțineri ? - 2 voturi.( Zătreanu D., Băleanu D.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 26 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Str. Maxim Gorki nr. 26, sector 1

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? - 33 voturi, împotrivă ? -0 voturi, abțineri ? -

1    vot.( Băleanu D.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

- A plecat domnul Goncea Liviu-

Trecem la punctul 27 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Str. Barbu Văcărescu - Str. Gh. Țițeica, sector 2

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? -31 voturi, împotrivă ? -0 voturi, abțineri ? -

2    voturi.( Voicu M., Băleanu D.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 28 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Praga nr. 3, sector 1.

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? -32 voturi, împotrivă ? -0 voturi, abțineri ? -1 vot.( Băleanu D.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre

*-*.«• î» t * r* .ri    «■* Ol-,

Viilor nr. 42-44 - Str. Constantin Istrati, sector 5

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? - 30 voturi, împotrivă ? -0 voturi, abțineri ? -

3    voturi.( Băleanu D., Voicu M., Zătreanu D.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Trecem la ipunctul 30 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Coralilor nr. 89-91 (Extindere PUZ - Str. Coralilor nr. 75-77, 81-89), sector 1

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? -31 voturi, împotrivă ? -0 voturi, abțineri ? -2 voturi/ Băleanu D., Zătreanu D.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - B-dul Timișoara nr. 101C și D, sector 6

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? - 29 voturi, împotrivă ? -0 voturi, abțineri ? -

4    voturi/ Zătreanu D., Băleanu D., Mircea V., Radu M.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul lovici, aveți un comentariu?

Domnul consilier general lovici Teodor

Lipsește un consilier.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Cine? Nu a anunțat plecarea din sală. Mulțumesc că mi-ați

atras atentia.

1

Trecem la punctul 32 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos. București Măgurele nr. 47B, sector 5

Vreau să și numărați ca să vedem și câți sunt în sală. Cine este pentru? 26 - voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 4 voturi. (Zătreanu D., Băleanu D., Voicu M., Radu M.)

Deci în sală ar fi 30 de consilieri.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trebuie făcută orezenta totuși înseamnă că sunt mai multi

•    1    J    1

’ .. ..' - ’ : .. ?    .... ... * j *    •    .... x . ...    t- . .. 1. . - . . ~ ....

prezența.

Domnul Secretar General al Municipiului București Toma Tudor

Adîr Victor Gabriel - absent

Băleanu Dorin - prezent

Băncilă Mihai - prezent

Berbecaru Alin - absent

Bergheș Cârmen - prezent

Botezatu Enescu Petre - absent

Botoș Dragoș - absent

Bumbaș Florin - absent

Câmpurean Mariana - absent

Ciucă Maria - prezent

Constantin Barna Stelică - prezent

Cosma Maria Roxana - absent

Cruceanu Elena - prezent

Dumitrescu Vlad - prezent

Duță Nicolae - prezent

Florescu Dragoș - prezent

Forăscu Vasile - prezent

Găletușe Stelian - absent

Gheorghe Victorița - absent

Giugula Doru - absent

Goncea Liviu - absent

llie Romeo - absent

loan Aurelian - absent

lovici Teodor - prezent

Ivașcu Tiberiu - prezent

Ivorschi llie - prezent

Marinescu loan - prezent

Mărășescu Nicolae - absent

Meran Ștefan Dan - absent

Mircea Valentin - prezent

Moise Alina - absent

Murg Călin - absent

Oprișan Ion - prezent

Paliga Sorin - prezent

Paraschiv Lucian - absent

Pațica luliana - prezent

Pirpiliu Ștefan - prezent Pîrvu Cosmin Gabriel - prezent

24
Popa Grigore loan - prezent Pop Romeo - prezent Prioteasa Doru - prezent Purcărea Sorin - prezent Radu Mioara - prezent Rece Olga - prezent Stan Ion - absent Stan Nicușor - prezent Surulescu Aurelia - absent Tănase Antonel - prezent Tudor Popescu Cristian - prezent Tudorache Daniel - absent Țica Horațiu - prezent Untaru Virgil - prezent Voicu Mihai - prezent Zătreanu Dan - prezent în sală sunt prezenți 33 consilieri.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin La numărătoare nu au ieșit. Am vrut să facem numărul necesar

de consilieri dar acel proiect nu a fost adoptat. Nu ne întoarcem.

Domnul Secretar General al Municipiului București Toma Tudor

V-aș ruga pe viitor să fiți atenți, să ridicați mâna.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Aceasta este o problemă mai veche. Sunt consilieri care sunt în

sală și totuși nu participă la vot. Este un fenomen mai vechi. La proiectul anterior nu erau în sală toți consilierii.

Domnul consilier general Florescu Dragoș

Domnule Președinte propun să mai votăm odată acel PUZ

pentru că este posibilă o eroâre de numărare.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin Am trecut deja de acel punct și nu se mai poate reveni.

Domnul consilier general Florescu Draqos

Domnul Secretar General al Municipiului București Toma Tudor

Mă scuzați. Este o chestiune de legalitate. V-ați manifestat votul. Dl. lovici avem și înregistrarea pe bandă video. în acest moment putem să vedem dacă în sală, la momentul votului au fost numărul necesar de consilieri. S-a și numărat și concluzia a fost că acest proiect nu a trecut. Să trecem la următorul proiect.

:    I

Domnul consilier general Țica Horatiu

Domnul președinte, am o rugăminte. Pentru a evita pe viitor eroarea umană. Haideți să propunem să numere două persoane sau trei persoane. Până la introducerea votului cu cartelă să numere două persoane.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

De acord.

Domnul consilier general Florescu Draqoș

Propun la prima rectificare de buget să introducem bani în

buget pentru vot electronic.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Va dura oricum pentru că trebuie să facem achiziție publică. A

fost un proiect de hotărâre care nu a fost adoptat acum două ședințe în urmă. Va trebui să-l reluăm.

Domnul consilier general Tănase Antonel

Domnul Președinte, dacă tot ați luat inițiativa cu camerele, ca

să fim corecți, transparenți și-n legalitate, introduceți și votul electronic.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Face parte din acest proiect numai că durează. Dacă am putut

instala camere din dotarea primăriei fără să mai cheltuim bani, votul electronic costă și se face prin achiziție publică. Deja a fost demarat altminteri.

Trecem la punctul 33 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Petru Rareș nr. 26-28. sector 1

......>.    ......... C • X I ..    ,.

Cine este pentru? - 32 voturi, împotrivă ? - 1 vot ( Oprișan I.), abțineri ? - 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 34 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Soldat lonescu Florea nr. 16-18, sector 4

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? - 32 voturi, împotrivă ? -0 voturi, abțineri ? -

1    vot ( Băleanu D.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Dl. Băleanu, atenție să nu votați de două ori. Mi s-a părut că ați votat și la „pentru”.

Trecem la punctul 35 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos. Ghe. lonescu Sisești nr. 225-245, sector 1 (Modificare PUZ Șos. Ghe. lonescu Sisești)

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? - 30 voturi, împotrivă ? -0 voturi, abțineri ? -3 voturi ( Zătreanu D., Băncilă M., Dumitrescu V.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 36 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Hagi Ghiță nr. 57-59, sector 1

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? - 31 voturi, împotrivă ? -0 voturi, abțineri ? -

2    voturi (Zătreanu D., Băleanu D.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 37 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Poiana Narciselor nr. 9, sector 1

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? - 26 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 7 voturi (j^ătreanu D., Băleanu D., Paliga S., Voicu M., Radu M., Dumitrescu V.. Pop R.).

Trecem la punctul 38 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere PUZ Prelungirea Ghencea - Str. Ghidiceni, sector 5

Propunerisau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? - 30 voturi, împotrivă ? - 1 vot ( Oprișan I), abțineri ? - 2 voturi ( Zătreanu D., Băleanu D.).

Acest proiedt de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 39 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Sfinții Voievozi nr. 20-24, sector 1

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? - 27 voturi, împotrivă ? -2 voturi ( Oprișan I., Forăscu V.), abțineri ? - 4 voturi( Mircea V., Băleanu D., Radu M., Zătreanu D.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 40 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Sfinții Voievozi nr. 52-54, sector 1

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? - 26 voturi, împotrivă ? - 1 vot ( Oprișan I.), abțineri ? -    6 voturi( Mircea V., Tudor-Popescu C.,Paliga S.,

Dumitrescu V., Radu M., Zătreanu D.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 41 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Drumul Lunca Cetății nr. 475, sector 3

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? - 32 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -1 vot ( Băleanu D.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 42 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Telescopului nr. 29-31. sector 1

Cine este pentru? - 28 voturi, împotrivă ? - 1 vot ( Mircea V.), abțineri ? - 4 voturi ( Băleanu D., Oprișan I., Radu M., Zătreanu D.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Secretar General al Municipiului București Toma Tudor

Vă rog frumos ridicați mâna pentru a se putea număra. E foarte

greu.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Trecem la punctul 43 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Opalului nr. 1 - 43, sector 1

Cine este pentru? - 28 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -5 voturi. ( Mircea V.,Băleanu D., Untaru V., Radu M., Zătreanu D.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 44 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Pictor losif Iser nr. 4, 4a, 6, 8, sector 1

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? - 29 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -4 voturi ( Mircea V.,Băleanu D., Untaru V., Radu M.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 45 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Calea Șerban-Vodă nr. 276-276A - Șos. Viilor - Străpungere Calea Șerban-Vodă - Șos. Viilor, sector 4

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? -30 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -3 voturi ( Mircea V.,Băleanu D., Radu M.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 46 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Doamnei nr. 12, «sector 3

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? -31 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -2 voturi ( Tudor-Popescu C., Băleanu D.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 47 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ Str. Someșul Rece nr. 13, sector 1


Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? - 28 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -5 voturi( Mircea V.,Băleanu D., Ciucă M., Radu M., Zătreanu D.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 48 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Str. Ion Maiorescu nr. 53, sector 2

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? -31 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -2 voturi ( Zătreanu D., Băleanu D.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 49 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Str. Tiparniței nr. 46-50, sector 5

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? - 28 voturi, împotrivă ? - 1 vot (Voicu M.), abțineri ? - 4 voturi( Mircea V.,Băleanu D., Radu M., Zătreanu D.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Nu trebuie să se motiveze abținerea.

Trecem la punctul 50 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal, modificare PUZ -Str. Vânători - Str. Sfinții Apostoli, sector 5.

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? -30 voturi, împotrivă ? - 1 vot ( Voicu M.), abțineri ? - 2 voturi ( Zătreanu D., Băleanu D.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 51 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Str. Zăgazului nr. 4E, sector 1

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? -28 voturi, împotrivă ? - 2 voturi (Mircea V., Tudor -Popescu C.,), abțineri ? - 3 voturi( Dumitrescu V., Radu M., Zătreanu D.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

privind aprobarea PUZ - Str. Contești nr. 6H, sector 5

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? - 31 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -2 voturi ( Zătreanu D., Bergheș C.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 53 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Șos. București-Măgurele - Șos. Vârtejului-Str. Neptun, sector 5

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? - 28 voturi, împotrivă ? -0 voturi, abțineri ? -

5    voturi( Mircea V.,Băleanu D., Tudor-Popescu C.,Radu M., Zătreanu D.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 54 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - B-dul Barbu Văcărescu - B-dul Lacul Tei - Aleea Circului, sector 2

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? -26 voturi, împotrivă ? - 1 vot ( Oprișan I), abțineri ? - 6 voturi( Mircea V., Zătreanu D., lovici V. Stan N., Tudor-Popescu C., Băleanu D.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 55 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Sevastopol nr. 9, sector 1

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? -29 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -4 voturi( Paliga S.,Băleanu D., Dumitrescu V., Zătreanu D.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 56 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Str. Dante Aligheri nr. 6-10, sector 1

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? -27 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -

6    voturi ( Mircea V.,Băleanu D., Ciucă M., Tudor-Popescu C., Radu M., Zătreanu D.)

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

privind aprobarea PUZ - Str. Calea Floreasca nr. 169A, sector 1

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? -32 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -

1    voturi ( Băleanu D.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 58 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Str. Negustori nr.1 A, sector 2

Propuneri sau discuții. Nu sunt.

Cine este pentru? - 30 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -3 voturi (Băleanu D., Tudor-Popescu C., Dumitrescu V.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 59 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Str. Antiaeriană nr. 109, sector 5

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? - 29 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 4 voturi( Mircea V.,Băleanu D., Radu M., Zătreanu D.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 60 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Incinte “Proiect București”

Propuneri sau observații. Nu sunt.

Cine este pentru? - 31 voturi, împotrivă ? -0 voturi, abțineri ? -

2    voturi (Băleanu D.,Tudor-Popescu C.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 61 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Modificare PUZ-Str. Sebastian nr. 138-140, sector 5

Propuneri sau discuții. Nu sunt.

Cine este pentru? - 28 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -5 voturi( Mircea V.,Băleanu D., Bergheș C., Radu M., Zătreanu D.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 62 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Șos. București-Măgurele nr. 51C, 53, nr. 53A, nr. 53C, nr. 53D, sector 5

Proniinpri <;pii ohsprvptii

' r '    - ■    - .......- " ■" ■'    '■

Domnul consilier general Florescu Dragoș

32


Eu am o propunere. Având în vedere că s-a votat selectiv la unele PUZ-uri aș face o propunere colegilor consilieri care intenționează să se abțină sau să voteze împotrivă. La propuneri și discuții să ne spună și nouă de ce votează împotrivă sau de ce se abțin. Poate noi nu știm anumite elemente și votăm și noi mai în cunoștință de cauză. Bineînțeles dacă doriți, dacă nu doriți, nu doriți. E o propunere. Având în vedere că se filmează și cetățenii vor vedea că la anumite PUZ-uri anumiți consilieri s-au abținut sau au votat împotrivă. în felițl acesta am fi și noi în cunoștință de cauză. Dacă doriți. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Domnul Florescu, votul este personal, nu trebuie motivat. Eu am să vă spun, personal am motive de oportunitate în principal și am acest drept să votez contra sau să mă abțin. Atât.

Deci cine este pentru acest proiect? -27 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 6 voturi( Mircea V.,Băleanu D., Pațica I., Tudor-Popescu C., Radu M., Zătreanu D.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Domnul consilier general Paliqa Sorin

Domnule Președinte mie mi se pare că stilul acesta de a vota odată din cinci și mă abțin sau împotrivă așa ca să nu votez mi se pare discriminatoriu și în bătaie de joc pentru cetățeni. Adică de ce unele PUZ-uri se aprobă și altele nu. Dacă într-adevăr sunt probleme serioase, atunci să fie spuse și le respingem. Poate sunt probleme grave, dar nu votez, mă abțin că așa mi s-a părut mie, că e a cinci-a oară. Și dvs. în mod special, sistematic v-ați abținut la toate astea. O faceți în bătaie de joc?    '

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Domnul Paligâ este un afront personal și nu-l accept.

Domnul consilier general Paliga Sorin

Păi explicați-ne și nouă că poate aveți dreptate.

...» .    ... ..    • ... ,î, y * r •..... ■». ■’ ... ’ .. ...

V-am spus, mă abțin pentru că nu am apucat să le studiez și nu votez ceva ce nu studiez în detaliu.    1

Domnul consilier general Paljga Sorin

Nu există motiv de oportunitate din punct de vedere juridic în consiliu. Ești împotrivă, ai argumente și le expui. Sau ești pentru. Ce este asta? Ne batem joc de cetățeni? Ei muncesc pentru PUZ-urile astea.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Ați votat vreodată contra și v-ați motivat votul? Dl. Paliga nu

cred.

Domnul consilier general Florescu Dragoș

Nu vă supărați, eu sunt de acord cu domnul președinte. Dacă nu a reușit să studieze aceste PUZ-uri și să se pregătească pentru această ședință, este normal că nu votează, are dreptate.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Deci v-am și spus de ce. N-am ascuns acest fapt domnul Paliga. Păstrați-vă calmul domnul Paliga.

Trecem la punctul 63 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Str. Dornească nr. 13A, sector 5, Extindere PUZ - Str. Contești nr.4, sector 5

Cine este pentru? - 29 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -4 voturi ( Mircea V.,Băleanu D., Radu M., Zătreanu D.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 64 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Str. Drumul Binelui nr. 6, sector 4

Propuneri sau discuții. Nu sunt.

Cine este pentru? -31 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -2 voturi ( BăleanuD., Zătreanu D).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 65 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Colței nr. 44.

...    .. ț,

Propuneri sau discuții. Nu sunt.

Cine este pentru? - 31 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -2 voturi( Băleanu D., Dumitrescu V.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 66 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Str. Barbu Delavrancea nr. 4, sector 1

Eu citesc întotdeauna textul proiectului, textul oficial din proiectul original. Domnul Țica, care este situația de fapt ?

în original zice PUD.

Domnul Secretar General al Municipiului București Toma Tudor

Dacă-mi permiteți. Aș ruga-o pe doamna Chiliman de la urbanism, pentru că știu că sunt situații speciale, pe zone protejate pe care C.G.M.B. se poate manifesta prin PUD.

Doamna Chiliman Ioana - Serviciu documentații de urbanism

Este PUD și este în zonă protejată. E de competența C.G.M.B.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Este un PUD și este de competența noastră.

Domnul consilier general Florescu Dragoș

Eu nu voi vota acest PUZ deoarece nu-mi este clar. în original scrie într-un fel și în copii scrie altfel și mă voi abține.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Este cu siguranță vorba despre un plan urbanistic de detaliu.

Cine este pentru acest proiect? - 27 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 6 voturi(Băleanu D., Ciucă M., Florescu D., Radu M., Zătreanu D.........).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Vom trece la ordinea de zi suplimentară în acest moment. Avem un punct pe care trebuie să-l amânăm din aceleași motive. Trebuie să facem procedural, cel cu desemnarea reprezentanților în Comisia de Cercetare Prealabilă. Supun la vot amânarea acestui proiect.

Cine este nentru acest oroiect? -32 voturi îmootrivă ? - 0

I    i    •    .

Acest proiect de hotărâre a fost scos de pe ordinea de zi.

Mai avem proiectul de hotărâre al domnului Popa. N-am închis încă ședința. Și propunerea domnului Băleanu

Domnul viceprimar general Popa lonuț

Haideți să punem puțin problema din punct de vedere juridic. Noi avem de votât un PUZ conform instanței pe de o parte. Am primit de la domnul Constanda o propunere de schimb pe care în mare parte colegii dvs. au auzit de ea. Pentru a merge într-o formă coerentă am propus ca fiecare partid să-și delege un consilier pentru a analiza această propunere. Are legătură domnul consilier pentru că dvs. nu vreți să mă ascultați până la capăt. Dacă nu are legătură o să vă explicați dvs. punctul de vedere ulterior. Eu vă fac această propunere. Dacă sunteți de acord să votați această comisie pentru a finaliza prin acord cu domnul Constanda intrarea pe ordinea de zi ulterioară a formei finale. Nu știu de ce nu acceptați, înseamnă că dvs. doriți amânarea unei posibile soluții de salvare a acelui parc. Și după aceea vă văd pe la televizor că doriți... Deci noi vrem să găsim o soluție cu domnul Constanda. Pentru a atinge acest lucru trebuie să facem o comisie formată din reprezentanții partidelor. Cum vreți să aibă loc discuțiile referitor la propunerea dânsului? V-am făcut această propunere de a desemna un om.

Domnul consilier general Oprișan Ion

Domnul Popa, de ce nu urmărim calea legală? Calea legală spune în momentul de față următorul lucru: propuneri de păreri, terenuri la schimb și evaluări de terenuri din stânga și din dreapta. Există societăți abilitate să facă evaluări de către Primăria Municipiului București, facem o licitație pentru evaluatori, propunem terenurile de schimb, l-am făcut domnului Primar General propunerea de a urma calfea legală. Calea legală de schimb de terenuri este legea. Legea spune: evaluarea terenului din parcul Bordei, evaluarea terenului din llie Pintilie sau de unde îl dăm noi. în momentul acela se propune proiectul de schimb și se votează. Dar în momentul de față eu vă spun, este fuga de responsabilitate. Având în vedere că nu mai candidez niciodată în municipiul București pentru absolut nimic, vă spun de ce faceți acest lucru. Fuga de responsabilitate datorită faptului că la un moment dat s-a dat terenul în Parcul Bordei când el

unde erau neocupați 4000 mp și nu s-a dat acolo. Fugă de responsabilitate atunci, fugă de responsabilitate în momentul de față a Executivului care n-a apărat consilierii și amenință în fața justiției că va recupera banii de la noi. Domnul Viceprimar, va recupera banii de la noi Dl. Primar în momentul în care se va întâmpla un proces mai lung. Am vrut să-i spun acest lucru în momentul în care era aici domnului Primar. Există un proces între Vlașca și Teleorman care a durat 105 ani. Cei din Vlașca erau hoți de cai și cei din Teleorman creșteau cai. Schimbul a fost făcut între cai și praz. Cei din Vlașca au dat praz și au primit papură în loc de praz.Procesul a durat 105 ani.

Domnul viceprimar general Popa lonut

Singurul lucru demn de reținut este că nu veți mai candida și apreciem acest lucru. Eu v-am făcut o propunere și v-am propus s-o analizați într-un mod coerent și nu tendențios. Dacă aveți altă propunere făceți-o.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Domnul Oprișan aveți o alternativă, aveți o contrapropunere?

Domnul consilier general Oprișan Ion

Calea legală. Un schimb cu evaluări de terenuri, urmare a legii. Nu o comisie care negociază și care, din punct de vedere oficial, știindu-l pe domnul Constanda de câte ori venea pe hol și propunea lui X și lui Y votul. Eu nu am spus altceva, acea comisie devine în momentul de față în ochii mei, o comisie coruptibilă.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Domnul Oprișan hai să intrăm în detalii. Ce înseamnă calea legală? Există o hotărâre judecătorescă care ne obligă într-un anumit sens.

Domnul consilier general Oprișan Ion

Calea legală este schimbul de terenuri cu evaluări.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Și nu trebuie să decidă cineva de principiu acest fapt?

Domnul consilier general Oprișan Ion

Domnul viceprimar general Popa lonut

Prin cine domnul Oprișan? Nu se desemnează o comisie înainte, în prealabil votului din consiliu?! Faceți o gravă eroare juridică domnule consilier.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Executarea este împotriva consiliului în acest moment domnule Oprișan. Asta este o realitate.

Domnul consilier general Pută Nicolae Lucian

Domnul Oprișan, dacă dvs. nu vreți să mai concurați vreodată la un post de consilier aflați că poate alții dintre noi au de gând să mai concureze. Vă anunț că, dacă dvs. nu mai concurați, totuși, în caz că decizia judecătorească irevocabilă domnul Oprișan, noi v-am ascultat cu interes, ascultați și dvs. Decizia judecătorească irevocabilă, repet irevocabilă vă obligă mai ales pe dvs. cei de la P.N.L. care ați votat în momentul acela.

Domnul consilier general Oprișan Ion

Decizia judecătorească ne obligă să votăm PUZ-ul.

Domnul consilier general Pută Nicolae Lucian

Ascultați stimați colegi, când ați vorbit dvs. nu v-a întrerupt

nimerii. Stimate coleg nu mai țipați că să știți că putem să țipăm fiecare la microfon.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Nu facem dialog și nu la acest ton.

Domnul consilier general Duță Nicolae Lucian

Nu fac dialog. Aș vrea să punctez clar și să vă reamintesc niște

lucruri pe care le știți toți, care le vorbiți pe holuri, dar care nu ați avut niciodată curaj să le discutați la acest microfon. Și anume, domnul Constanda beneficiază în momentul acesta de o hotărâre judecătorească irevocabilă stimați colegi! Asta înseamnă că dânsul, știți foarte bine, ne-a făcut oprire pe conturi perfect legal, avem de plătit 17 milioane în mod nominal, repet, nominal. Fiecare dintre dvs. va trebui să clătească vreo 300 si ceva de mii de euro. Dânsul Doate

hotărâre judecătorească în aplicare. Pe de altă parte, dvs. împreună cu domnul Chiliman în permanență spuneți că vreți să salvați parcul

Bordei, când vrem să salvăm parcul Bordei dvs. întotdeauna sunteți împotriva soluțiilor. Trebuie să înțelegem din atitudinea dvs., absolut aberantă la un moment dat, că de fapt dvs. nici nu vreți să se soluționeze odată pentru totdeauna acest caz Bordei. Ce ne-a spus domnul Constanda în momentul acesta, de bună credință - știți foarte bine, soluția propusă este foarte simplă: renunță la cei 17 milioane, o să-i dăm practic 5% din parcul Bordei pe care va construi pe 2% datorită PUZ-ului câștigat în instanță, iar restul de teren se transpune printr-un schimb de terenuri în spatele Guvernului. Aș vrea să închei spunându-vă încă odată: vă faceți că nu înțelegeți fondul problemei, nu vreți să încheiați, să tranșăm odată problema cu domnul Constanda, tot ceea ce v-a spus și domnul Viceprimar este perfect legal și perfect logic în momentul acesta și aș vrea să vă abțineți de la atitudinea aceasta politicianistă de doi bani. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Dacă nu mai sunt alte comentarii vom trece la vot la acest proiect.

Vă rog să consemnați că a ieșit din sală domnul Sorin Paliga, nu-l mai văd, nu este acolo. Faceți prezența nominală atunci. Domnul Tănase plecați sau veniți?

Dl. Secretar General al Municipiului București Toma Tudor

Adîr Victor Gabriel - absent

Băleanu Dorin - absent

Băncilă Mihai - absent

Berbecaru Alin - absent

Bergheș Carmen - absent

Aș avea o rugăminte, deocamdată nu am terminat ședința și de aceasta sunteți aici, să păstrăm o ordine.

Botezatu Enescu Petre - absent

Botoș Dragoș - absent

Bumbaș Florin - absent

Câmpurean Mariana - absent

Ciucă Maria - prezent

Constantin Barna Stelică - prezent

Cruceanu Elena - prezent Dumitrescu Vlad - prezent

Duță Nicolae - prezent Florescu Dragoș - prezent Forăscu Vasile - prezent Găletușe Stelian - absent Gheorghe Victorița - absent Giugula Doru - absent Goncea Liviu - absent llie Romeo - absent loan Aurelian - absent Iovici Teodor - prezent Ivașcu Tiberiu - prezent Ivorschi llie - prezent Marinescu loan - prezent Mărășescu Nicolae - absent Meran Ștefan Dan - absent Mircea Valentin - prezent Moise Alina - absent Murg Călin - absent Oprișan Ion - prezent Paliga Sorin - absent Paraschiv Lucian - absent Pațica luliana - prezent Petrovici Octavian - absent Pirpiliu Ștefan - prezent Pîrvu Cosmin Gabriel - prezent Popa Grigore loan - prezent Pop Romeo - prezent Prioteasa Doru - prezent Purcărea Sorin - absent Radu Mioara - prezent Rece Olga - prezent Stan Ion - absent Stan Nicușor- prezent Surulescu Aurelia - absent Tănase Antonel - absent Tudor Popescu Cristian - prezent Tudorache Daniel - absent

. î • • ■ i" ' '■

Untaru Virgil - prezent Voicu Mihai - prezent

Zătreanu Dan - prezent

în sală sunt prezenți 27 consilieri.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

în aceste condiții constatăm lipsa de cvorum.

Domnul consilier general Pirpiliu Ștefan

Aș vrea să se consemneze că în ultimile două ședințe P.N.L.

completează ordinea de zi cu proiecte și la fel de frumos părăsește sala înainte de a supune la vot aceste proiecte. Asta dovedește maturitatea pe care ei au înțeles să și-o exercite în C.G.M.B. atunci când susțin probleme cu adevărat importante pentru cetățenii București-ului.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Acestea fiind spuse declar ședința închisă.

Ședința s-a încheiat la orele 17,30.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    SECRETAR Gl


AL MUNICIPIULUI B

Tudor Toma


CONSILIERI
Redactare Hotărâri C.G.M.B Nicoleta Dinu

41