Proces-verbal

incherat in ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiul ui București din data de 20 decembrie 2007. orele 11,00

Ședința a avui loc în sala de consiliu de la etajul 111 din clădirea Primăriei Municipiului București. Ia care au participat 20 din cei 44 de consilieri generali.

La ședința au participat următorii: domnul loan Grigcre Popa viceprimar al Municipiului București, domnul Toma Tudor Secretar General ai Municipiul! ui București, din partea instituției Prefectului Municipiului București, doamna subprefect Cristina Căruț.

Au Fost invitați să particcpe următorii: directorii aparatului propriu aJ Primăriei Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au test absenți următorii: Bălesnu Dorin Alexandru Banală Mihar, Bergheș Carmen, Boloș Laurian Dragoș, Bumbaș Florin, duca Maria, Cruceanu Elena, Ftorescu Dragoș, Forăscu Vas i ie, Goncea Gheorghiță Llviu, loan Aurel ian, lovi ci Teodor Victor, Meran ștefan Dan, Moifce Alina Daniela, Opri șan lonT Palîga Sonn, Pațica luliana Antoanela, Petro viei Octavian, Pîrvu Cosmifi Gabnei, Pop Romeo Teodor, Purcărea Sorin, Rece Olgar Tanase Anîorrel, Tudor- Pop eseu Cristian.

Domnul .Secretar General Tud.gr Țgma

Aș ruga secretariatul să îmi comunice numărul de consilieri prezenți in sală în acest mo meni 20. în conformitate cu prevederile articolului 40 din Legea nr. 215/2001, așa cum a fost republicată ședința de consiliu local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție. Având în vedere că nu avem cvorum nu putem să deschidem această ședință. Doamna președinte daca aveți vreun comentariu.
Mulțumesc domnule Secretar Generat, perrniteti-mi stimați colegi

sa vă urez un Crăciun fericit, un an nou plin de bucurii șl ne vedem in următoarea ședință de consrâu. Vă mulțumesc mult


CONSILIERI

Ftedac(a;

Verii* wt Șef Birou

Fiedactaie HatSrâri C.GMB Nio&Jld* DmuIn ca nfoirmlaie cu iiandB magnetică

F COtota?

"I