Proces-verbal

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 20 septembrie 2007, orele 15,00

Ședința a avut loc la sediul Primăriei Municipiului București din B-dul. Regina Elisabeta nr.47, sector 5 în sala de consiliu de la etajul III, la care au participat 40 din cei 55 de consilieri generali.

La ședință au participat următorii: domnul Primar General Adriean Videanu, domnul loan Grigore Popa viceprimar al Municipiului București, domnul Secretar General Tudor Toma, Din partea Instituției Prefectului Municipiului București, domnul Prefect Cătălin Deaconescu și dna Claudița Selavărdeanu-reprezentant Prefectură.

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Berbecaru Alin Dumitru, Bergheș Carmen, Botezatu Enescu Petre, Câmpurean Mariana, Florescu Dragoș, Găletușe Stelian, Gheorghe Victorița, Giugula Mihai Doru, Mărășescu Nicolae Ion Anton, Murg Călin, Paraschiv Lucian, Stan Ion, Surulescu Aurelian, Tudorache Daniel.

Domnul Secretar General Toma Tudor

V-aș ruga să luați loc. în sală sunt prezenți, în acest moment 37 de consilieri generali.

Domnul consilier Giugula Mihai

Am de făcut un anunț. Doresc ca înainte de deschiderea 1

ședinței să vă anunț că din punct de vedere al consilierilor PSD nu mai suntem de acord să participăm la un simulacru de democrație -Consiliul General. Vă anunț că este o declarație politică. Nu mai suntem de acord să participăm la votarea unor hotărâri de consiliu iresponsabile și împotriva bucureștenilor. Nu mai dorim să participăm la un jaf generalizat din banul public, cheltuit fără transparență și fără acordul cetățenilor. Din acest motiv grupul de consilieri PSD din cadrul C.G.M.B și-a dat demisia din C.G. M. B. și se delimitează total de tot ce se întâmplă în acest Consiliu General. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General Toma Tudor în acest moment, în sală sunt prezenți 39 de consilieri. Secretariatul, am rugămintea să mă informați dacă printre aceștia se numără și consilierii PSD. Sunt 40 de consilieri. Aș dori să vă supun la vot procesele-verbale ale ședințelor anterioare.

Supun la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din 13.09.2007. Cine este pentru? 35 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri ?3 voturi ( Tănase A., Petrovici O., Dumitrescu V.)

Supun la vot procesul-verbal al ședinței de îndată din 13.09.2007. Cine este pentru? 29 voturi, împotrivă? 1 vot (Tănase Antonel), abțineri ?8 voturi ( loan A., Purcărea S., Botoș L., Băncilă M.,Paliga S.,Meran D, Petrovici O., Băleanu D.)

Domnule președinte aveți cuvântul.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Domnul Goncea aveți cuvântul în deschiderea ședinței.

Domnul consilier Goncea Liviu

Aș dori să luați act că doar o parte din grupul PSD și-a dat demisia. Eu nu demisionez din PSD și nici din Consiliul Municipal.

Domnul consilier Voicu Mihai

Domnul președinte eu nu mi-am depus demisia și nici nu am de gând să o depun.

Domnul consilier Tănase Antonel

Stimați colegi, stimați invitați, domnule Primar General,

domnule președinte, onorat prezidiu, astăzi este o zi istorică pentru

municipiul București 20 septembrie este ziua orașului. Mie îmi pare

rău pentru colegii noștrii care au luat o decizie politică într-o zi care ar

fi trebuit să fie o zi de sărbătoare, pentru C.G.M.B și pentru

municipalitate. Nu cred că demisia lor aduce vreun câștig pentru

cetățenii municipiului București. Primarul Marian Vanghelie care se

visează următorul Primar General al Municipiului București încearcă

ca un papagal politic, cum a fost definit cu ceva timp în urmă, să imite

niște gesturi politice., dar, părerea mea, așa cum spuneau și alți

colegi ai noștri, gestul este super flue și eu cred că ei nu vor avea

riiciun câștig politic din chestiunea asta, cred că în C.G.M.B vom

lucra mult mai bine fără ei.Mulțumesc.

1


Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

într-adevăr este o zi festivă astăzi, poate vom lucra mai bine

astăzi. Vreau să spun că din punct de vedere procedural aceste demisii nu sunt încă efective. Ele au fost depuse înainte de începerea acestei ședințe, care este o ședință extraordinară, iar conform legii demisiile sunt constatate, deci se ia act de ele și încetează mandatul la prima ședința ordinară, evident, după ce se vor analiza pentru fiecare caz în parte documentele depuse de dumnealor cu raport de specialitate și cu celelalte documente și cu hotărâre individuală pentru fiecare consilier.Până atunci ne vom raporta la un cvorum și un număr de consilieri de 55, nu se schimbă nimic. în aceste condiții gestul de mai devreme anunțat este o simplă butaforie, nu s-a întâmplat nimic, vom vedea în ședința următoare ce vom vota.

Vă rugăm domnule primar să ne spuneți dacă sunt modificări la ordinea de zi.

Domnul Primar General Adriean Videanu

Domnule președinte, stimați colegi am rugămintea să scoatem de pe ordinea de zi punctul 21. Vă mulțumesc.

Domnul consilier Tănase Antonel

Noi am pierdut în data de 21 iunie un proces cu domnul Constanda, în urma acestui proces, noi C.G.M.B trebuie să plătim niște despăgubiri și suntem obligați să ducem la îndeplinire acea sentință judecătorească. Susțin introducerea pe ordinea de zi, sau măcar în dezbaterea noastră de astăzi a proiectului de hotărâre privind punerea în aplicare a deciziei 1146 din 21.06.2007 a Curții de Apel București, Secția Contencios Administrativ privind schimbul de terenuri între Parcul Bordei și un alt teren al municipalității. Vă mulțumesc.

Domnul consilier Bumbaș Florin

Legat de acest subiect vreau să vă spun că există pe ordinea

de zi, la tribunal, 5 procese, deschise de Eco-civica, de C.G.M.B,

există și un proces penal legat de această cauză. Așa că aș propune

să amânăm aceste discuții până la soluționarea juridică a subiectului.

Mulțumesc.

1


Domnul consilier Purcărea Sorin

Dacă îmi aduc bine aminte, dealtfel aș vrea să mă refer la propunerea colegului nostru Antonel Tănase, la preambulul ședinței de data trecută, domnul secretar general ne-a informat că există niște propuneri ale domnului Constanda referitoare la rezolvarea pe cale amiabilă a acestui litigiu. Având în vedere că eu personal nu am văzut acest proiect de hotărâre, pe care domnul A. Tănase l-a depus la dvs. și pentru că nu am văzut nici propunerile pe care domnul Constanda le-a făcut, aș propune amânarea acestui proiect până la o dezbatere ulterioară iar la prima ședință chiar aș propune să fie introdus pe ordinea de zi.

Domnul consilier lovici Victor

Referitor la același punct de vedere privind Parcul Bordei, trebuie să privim foarte serios acest proiect de hotărâre sau ce vrem noi pentru că instanța obligă primăria la plata unei sume de 33.000 euro/zi. Am impresia, nu vreau să acuz Executivul, dar suntem într-o afecere foarte păguboasă. Noi în fiecare zi plătim 33.000 euro daune domnului Constanda. Dacă ne-am propus să salvăm Parcul Bordei putem să îi dăm în altă parte cum sunt o mulțime de alte schimburi de terenuri, și haideți să vedem cum facem pentru că altfel primăria o să dea foarte mulți bani despăgubiri.

Domnul Primar General Adriean Videanu

Domnul președinte, stimați colegi, aș vrea numai o nuanță să o

clarific, nu Primăria este obligată ci C.G.M.B. Consiliul General al Municipiului București se convoacă prin două modalități fie convocat de Primarul General fie la solicitarea unei treimi din membrii consiliului general pentru aducerea la îndeplinire a unor situații excepționale. Cu alte cuvinte în această cauză Executivul nu este și nu poate fi implicat sub nicio formă. Vă rog să vă reaminitiți că eu am propus C.G.M.B, asumâdu-mi responsabilitatea derivată din această hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, de a crea condițiile consiliului general cu obligația de a face așa cum rezidă din hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă. Domnule Tănase, eu acum chiar sunt șocat, aveți acordul domnului Chiliman? La modul sincer, pentru că o dezbatere pe această temă mi se pare foarte oportună la nivelul consiliului care are obligația de a face acest lucru, dar eu am văzut opiniile exprimate public de unii lideri. Oricum

PSD-ul în momentul de fată nu mai este în această dezbatere, dar oricum era interesant de știut. Vă rog să mă scuzați domnul Goncea.

Domnul consilier Oprișan Ion

Oricum sunțeți implicat și dvs. că trebuie să fiți implicat. Și

acum vă explic de ce: în momentul schimbării terenului din locația pe

care a deținut-o ca drept litigios domnul Constanda, a obținut teren în

Parcul Bordei mult mai mult datorită coeficienților mai mici ai Parcului

Bordei. în condițiile astea........

1

Domnul Primar General Adriean Videanu

E metru pe metru.

Domnul consilier Oprișan Ion

Faceți socoteala domnule primar. Eu am luat deciziile și am

făcut socoteala. în condițiile astea consider că trebuie evaluat terenul 1

din Parcul Bordei în momentul de față și un alt teren în altă parte, unde putem să îi dăm, pentru că nu toate terenurile au aceeași valoare. C.G.M.B neavând fonduri sunteți implicat. Noi suntem oricând în stare, cel puțin eu, să susțin pe ordinea de zi introducerea unui astfel de proiect pentru că din punct de vedere liberal omul e proprietar. Orcând veniți cu un astfel de proiect, eu unul îl semnez, dacă vreți semnez eu ședința de convocare, dar dvs trebuie să aveți un proiect de hotărâre foarte bine pregătit și foarte bine documentat așa cum facem toate schimburile de terenuri pe care le avem în mapa noastră.Și noi vă garantăm că îl votăm.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Domnul Tănase mai susțineți introducerea acestui proiect pe ordinea de zi? Colegii nu susțin în întregime, nu este un proiect însoțit de un raport, de documentele necesare, oricum consemnăm, și notăm această intenție a PNL-ului de a supune pe ordinea de zi a proiectului respectiv. într-adevăr surprinzător numai că nu știu dacă putem să îl discutăm cu toate elementele în această ședință. Oricum vom supune la vot și această propunere și vedem cum spun colegii.

Domnul consilier Purcărea Sorin

Doar o mică completare. Domnule președinte, nu este nici măcar surprinzător că PNL-ul dorește introducerea acestui punct pe ordinea de zi cum nu va fi nici surprinzător că PNL-ul va vota un proiect de hotărâre care va fi agreat de majoritatea necesară a consilierilor, eu am spus numai că ar fi fost bine să ne întrunim să studiem propunerile pe care ne-a informat, domnul Secretar General că le avem și din partea domnului Constanda, în plus aș vrea să vă reamintesc că motivul pentru care data trecută acest proiect de hotărâre nu a fost votat nu este că nu a vrut vreun consilier sau altul ci pentru faptul că el, ca expunere de motive nu avea nici măcar semnăturile a doi consilieri generali. Ăsta este motivul.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Domnul Tănase, să înțeleg că doriți să îl introduceți pe ordinea de zi ca și dezbatere.

Supun la vot propunerea domnului Primar General de a scoate de pe ordinea de zi punctul 21. Cine este pentru? - unanimitate de voturi.

Această propunere a fost adoptată.

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi ca dezbatere, a propunerii domnului Antonel Tănase. Cine este pentru?32 voturi împotrivă ? 1 vot ( Oprișan I) abțineri?3( loan A., Bumbaș F.,Adâr V)

Acest proiect a fost introdus și va figura la finalul ședinței.

Supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa. Cine este pentru? majoritatea, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Oprișan I)

Ordinea de zi a fost adoptată în această formulă.

Trecem la Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților C.G.M.B. în Consiliul Consultativ la Complexul de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri situat în Șoseaua Panduri nr.22, sector 5

Acest proiect necesită o majoritate a celor prezenți

Domnul consilier Adîr Victor

Domnule președinte, dacă îmi permiteți să imi explicați de ce cele patru instituții implicate își pot numii reprezentanții în CA-ul acestei importante instituții iar C.G.M.B are reprezentanți numai în Consiliul Consultativ, după ce a dat banul tot, tot banul l-a dat din bugetul local ei figurează în Consiliul de Administrație și noi figurăm în Consiliul Consultativ. Dumneavoastră cunoașteți mai bine legea și vreau să îmi spuneți. în expunerea de motive domnul Primar General precizează “ cu excepția C.G.M.B celelate institiții au desemnat deja


persoanele care să le reprezinte”. Reprezentanții noștri intră în CA sau în Consiliul Consultativ, pentru că una e să ai reprezentanți în consiliul administrativ și alta să ai reprezentanți în consiliul consultativ. Cel puțin trebuie să îmi precizați din lege, vă rog frumos.

Domnul Primar General Adriean Videanu

Este consiliul consultativ, domnul consilier general, a fost o

eroare de redactare.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Menționez că acest lucru este conform Legii nr. 14/2006, art.186

alin.2, care spune ca “membrii consiliului consultativ sunt “, și este o enumerare lit. c se referă : doi reprezentanți numiți de consiliul județean ori local respectiv de C.G.M.B dintre care unul specialist în finanțe publice locale pentru spitalele aflate în administrarea consiliilor județene sau locale, după caz .

Domnul Primar General Adriean Videanu

Doamnelor și domnilor consilieri generali, inițial când s-a pregătit proiectul pentru înființarea unei structuri care să administreze Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie s-a plecat de la ideea constituirii unui consiliu de administrație, pe urmă, văzând prevederile legale s-a respectat exact.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Cine este pentru? - 40 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri? 0

voturi

Acest proiect a fost aprobat în unanimitate.

Trecem la punctul nr. 2 Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în str. Nerva Traian, nr. 1, bl. K6, tronson II, sector 3

Amendamente, propuneri?Nu sunt.

Cine este pentru? 39 voturi împotrivă ? 0 voturi, abțineri? 1vot (Petrovici O.)

Acest proiect a fost aprobat.

Domnul consilier Adîr Victor

Domul președinte, am o rugăminte, în momentul în care se numără, data trecută ați fost foarte atent să se numere, acum revenim iar la majoritate, vă rog foarte mult, fac apel și la Prefectură, la distinși reprezentanți ai Prefecturii, nu se poate așa ceva pentru că o să avem vot de două treimi la schimburi de terenuri, și dacă începeți cu majoritatea de acum așa o să o țineți până la final. Vă rog frumos.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Dacă toți colegii ridică mâna este un lucru evident. Sper să avem ședințele filmate să se vadă ulterior, dacă nu vă mulțumește acest fapt.

Deci, acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trem la punctul nr.3 Proiect de hotărâre privind schimbul de proprietăți între terenul în suprafață de 625 m.p., situat în București, la adresele poștale Calea Dudești nr.154, nr.156, nr.158, str. Aristide Pascal nr.41, sector 3, proprietatea dlui Stan Ion si terenul în suprafață de 625 m.p., situat în București, la fostele adrese poștale, str. Vlad Județul nr.52, nr.54 și str. Aristide Pascal nr.37 și nr.39, sector 3, aparținând domeniului privat al municipiului București

Amendamente?

Domnul consilier Adîr Victor

Este o greșeală de redactare în art. 1, ceea ce implică proprietatea, ceea ce este un lucru foarte grav. în art. 1 din proiectul de hotărâre nu se respectă ceea ce este scris referitor la proprietățile care sunt supuse schimbului, din documentele care mi s-au prezentat, petentul este proprietar pentru Calea Dudești nr. 154-158 și Aristide Pascal nr. 39 și 41, iar C.G.M.B, domeniul privat, este pe str. Județul nr.52-54 și str. Aristide Pascal nr.33, 35, 35 A și 37. Se observă studiind aceste proprietăți că nu se regăsesc exact în art. 1 cum sunt documentele depuse în acest dosar. Trebuie reformulat exact proprietatea în art.1, eu consider că acest proiect de hotărâre ar trebui reprogramat într-o ședință următoare întrucât acest lucru. Nu putem să prejudiciem prin art.1 proprietatea, domeniul privat al Municipiului București. Nu avem dreptul, facem un abuz. Art.1 trebuie

reformulat conform notelor de la dosar și implicit trebuie amânat pentru ședința următoare.

Domnul Viceprimar Popa Grigore

Proiectul a venit de la comisii pe semnătura domnului

Prioteasa. Dacă există o eroare materială din expunerea domnului

Adîr puteți să o supuneți aprobării. Documentația care este la acest

proiect este completă din punctual meu de vedere. Are raport de

specialitate este trecut de avizul comisiei, s-au încurcat numerele

poștale prin eroare materială în expunerea de motive să fie corectat

dacă asta susțineți.

1 1

Domnul consilier Adîr Victor

Domnul Viceprimar General eu nu m-am referit la expunerea de motive eu m-am referit la tot dosarul, pe care l-am studiat de la prima până la ultima filă. Eu vă spun că în art. 1 este prejudiciat domeniul privat al municipiului București prin diferența care se face referitor la străzile respective. Eu solicit să supună la vot domnul președinte de ședință retragerea de pe ordinea de zi și stabilirea lui pentru o ședință următoare

Domnul consilier Constantin Barna Stelică

Având în vedere că proiectul de hotărâre a trecut prin direcția

de specialitate a fost avizat și semnat de executiv, proiectul de hotărâre este perfect legal, mai ales că acolo Primăria Capitalei are un interes pentru a lărgi bulevardul, este numai o declarație din partea domnului Adîr, proiectul de hotărâre este perfect legal.

Domnul consilier Adîr Victor

Domnul președinte eu citesc din art.1, care spune așa “ domeniul privat al municipiului București, str. Aristide Pascal nr. 37, 39 , str. Vlad Județul nr. 52, 54, iar aici în documentele date de dvs. se spune așa proprietatea privată aste Str. Aristide Pascal nr. 33, 35 , 35A, 37, nu scrie nicăieri că este 39, 39 este a petentului, a domnului Stan care solicită acest lucru, să nu ne jucăm cu art. 1 din proiectul de hotărâre. Ce s-a spus aici pentru supralărgire, eu mă refer strict la articolul din proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Supun la vot propunerea de amânare a domnului Adîr. Cine este pentru? 4 voturi ( Paliga S., Adîr V., Petrovici O., loan A.), împotrivă? 19 voturi, abțineri? 12 voturi ( Stan N., Ciucă M., Forăscu V., Pațica I., Marinescu I., Mircea V., Ilie R., Oprișan I., Ivașcu T., Dumitrescu V.,.......)

Proiectul a rămas pe ordinea de zi.

Domnul consilier Oprișan Ion

Propunerea este următoarea, ca atunci când se redactează art. 1 să fie foarte atent executivul la proprietățile persoanei fizice și proprietățile municipiului București.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

De acord cu această observație și atunci când se va redacta să corespundă titlul cu documentația aferentă.

Supun la vot proiectul în ansamblul său. Cine este pentru ? 32 voturi, împotrivă? 1 vot ( Adîr V.), abțineri? 2 voturi (Petrovici O, Paliga S.)

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat, avea nevoie de 37 de voturi. Am o rugăminte la colegi, să anunțe la microfon când ies din sală, pentru a rămâne și în procesul verbal al ședinței. Cine nu este în sală este trecut absent.

Domnul consilier Paliga Sorin

Domnule președinte, cu umilință vă cer cuvântul, dat Fiind faptul că în sală suntem deja 35, chiar dacă am ridica două mâini poate să putem vota proiectele astea. Ori sărim peste cele care cer două treimi dacă nu suntem în sală

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Colegii care nu sunt în sală să se întoarcă la datoria pe care o au. Ați venit aici ca să votați. Vom face prezența nominală, pentru că este inutil să stăm dacă nu avem acest număr.

Domnul Secretar General Toma Tudor

Adîr Victor Gabriel - prezent Băleanu Dorin Alexandru - prezent

Băncilă Mihai - prezent

Berbecaru Alin Dumitru - absent Bergheș Carmen - absent Botezatu Enescu Petre - absent Botoș Laurian Dragoș - prezent Bumbaș Florin - prezent Câmpurean Mariana - absent Ciucă Maria - prezent Constantin Bama Stelică - prezent Cosma Maria Roxana - absent Cruceanu Elena - prezent Dumitrescu Vlad Dumitru - prezent Duță Nicolae Lucian - prezent Florescu Dragoș - absent Forăscu Vasile - prezent Găletușe Stelian - absent Gheorghe Victorița - absent Giugula Mihai Doru - absent Goncea Gheorghiță Liviu - prezent Ilie Romeo Dumitru - prezent Ioan Aurelian - prezent Iovici Teodor Victor - prezent Ivașcu Tiberiu - prezent Ivorschi Ilie - prezent Marinescu Ioan - prezent Mărășescu Nicolae Ion Anton - absent Meran Ștefan Dan - prezent Mircea Valentin - prezent Moise Alina Daniela - prezent Murg Călin - absent Oprișan Ion - prezent Paliga Sorin - prezent Paraschiv Lucian - absent Pațica Iuliana Antoanela - prezent Petrovici Octavian - prezent

Pirpiliu Ștefan Daniel - prezent

Pîrvu Cosmin Gabriel prezent

Popa Grigore Ioan - prezent

Pop Romeo Teodor - prezent

Prioteasa Doru - prezent

Purcărea Sorin - prezent

Radu Mioara - prezent

Rece Olga - prezent

Stan Ion - absent

Stan Nicușor - prezent

Surulescu Aurelia - absent

Tănase Antonel - prezent

Tudor-Popescu Cristian - prezent

Tudorache Daniel - absent

Țica Horațiu Florin - prezent

Untaru Virgil - prezent

Voicu Mihai - prezent

Zătreanu Dan Radu - prezent

Sunt 40 de consilieri prezenți. V-aș ruga să ridicați mâinile și să țineți mâinile ridicate până la momentul finalizării votului.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Stimați colegi rămâneți în sală, cine iese să anunțe, este o minimă obligație.

Trecem la punctul 4 Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul situat în B-dul Mircea Vodă nr. 22B, sector 3, proprietatea S.C. Halco Trading SRL și terenul situat în str. Negoiu nr. 48, sector 3, aparținând municipiului București

Discuții, Propuneri? Nu sunt. Trecem la vot.

Cine este pentru ? 40 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0

voturi

Acest proiect a fost adoptat în unanimitate

Trecem la punctul 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 197,13 mp. proprietatea S.C. DESCOROM CONSTRUCT S.R.L. și un teren în suprafață de 197, 13 mp aparținând domeniului privat al municipiului București

Discuții, Propuneri? Nu sunt. Trecem la vot.

Cine este pentru ? 40 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0

voturi

Acest proiect a fost adoptat în unanimitate

Trecem la punctul 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenurile în suprafață totală de 12.619,774 m.p., proprietatea S.C. ROMAERO S.A. și terenurile în suprafață totală de 12.619,773 m.p. aparținând domeniului privat al municipiului București

Observații?

I

Domnul consilier Adîr Victor

Domnul președinte este un schimb de proprietăți de 1,26 ha. Guvernul este vinovat de această situație, când a dat Hotărârea de Guvern fără să fie atent că de fapt aducea atingere proprietății ROMAERO. Nu trebuie să dăm din patrimoniul Municipiului București o suprafață de 12.000 m.p. că așa vrea Guvernul României, deci ANL-ul dacă vrea să rezolve problema trebuie să cumpere teren pentru cei cărora a promis că le face case.

Propun retragerea de pe ordinea de zi a acestui proiect.

Domnul consilier Tănase Antonel

Consider că domnul consilier Adîr a făcut o declarație politică. Cu ceva timp în urmă, domnia sa a militat pentru construcția de locuințe pentru tineri și pentru cei care sunt expropriați sau scoși din case. Domnul Adîr, dacă demersul dvs. este unul pentru construcții de locuințe, pentru dezvoltarea orașului de ce vă opuneți acestui schimb de terenuri? Așa cum ați propus dvs. scoaterea de pe ordinea de zi eu propun domnului președinte să rămână pe ordinea de zi si șă votăm.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Supun la vot propunerea domnului Adîr de amânare a acestui proiect.

Cine este pentu? 0 voturi, împotrivă? majoritatea, abțineri? 5

voturi

Domnul Adâr nu ați votat deloc.Vă voi da și cuvântul domnule Adîr, trebuie să existe o anumită ordine a ședințelor.

Acest proiect a rămas pe ordinea de zi.

Cine este pentru proiectul de hotărâre în integralitatea sa? 38 voturi, împotrivă? 1 vot (Adîr V.), abțineri? 1 vot ( Bumbaș F.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Adîr Victor

Distinsul meu coleg m-a atacat personal și vă rog să îmi permiteți să îi dau replica. Vreau să spun , și domnul președinte știe foarte bine, că avem un proiect de hotărâre privind construcția de locuințe în municipiul București care zace de 7 luni în niște sertare. Eu nu sunt împotrivă să se construiască în București dar eram împotriva principiului, Guvernul a greșit, nu trebuie dat din patrimoniul Municipiului București o suprafață de 12.000 m.p. Asta era problema nu faptul că sunt împotrivă să se construiască. Era vorba de legalitatea și de principiul stipulat în acest lucru.

Domnul Secretar General Toma Tudor

Domnul președinte, dacă îmi permiteți, în acest moment sunt în sală 41 de consilieri, a venit doamna Roxana Cosma.îmi cer scuze, avem 40 de consilieri, se pare că unuia dintre consilieri nu îi este bine fizic și se va retrage.

- A plecat doamna Moise Alina.-

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Trecem la punctu 7 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind transmiterea Parcului Palatul Copiilor din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 în administrarea Consiliului General al Municipiului București - Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București

14
Domnul consilier llie Romeo

Apreciez propunerea din acest proiect de hotărâre, însă aș vrea să exprim un punct de vedere vis-â-vis de modalitatea în care se abordează aceste schimburi de terenuri, mă rog preluare în administrare, observ aici că în expunerea de motive acest teren se ia “în vederea dezvoltării unitare a parcurilor”, închei citatul. Credeți-mă, și nu sunt singurul consilier care nu a văzut un program unitar de dezvoltare a parcurilor, și nu am aprobat în consiliul general un astfel de program care să fi fost născut de ALPAB. Eu personal vă spun că atât timp căt nu va exista un proiect unitar de dezvoltare a parcurilor,

pe care să-l vedem, pe care să-l aprobăm. Mă voi abține de la.....

Dacă cei de la ALPAB au un program de dezvoltare unitară a ansamblului de parcuri pe care le au în administrare atunci nu am nimic împotrivă dar aș vrea să știu că această măsură se încadrează într-un program mai general. Același lucru este valabil pentru tot ce se întâmplă la nivelul Bucureștiului. Dacă sunt programe de genul acesta să le vedem, și cu două mâini voi vota orice măsură care se încadrează în acest program.

Domnul Viceprimar General Popa Griqore

în mod evident , acest parc va intra și este, după cum știți s-a

aprobat regulamentul de funcționare al ALPAB-ului, domnul consilier Romeo propunerea pleacă de la o stare de lucru existentă și după cum bine știți și dumneavoastră parcul a fost extraodinar de prost gestionat de sector, efortul nostru de a rezolva și acest parc. Eu cred că trebuie primit cu deschidere, sigur că într-un cadru mai general vom face în așa fel încât lucrurile să fie mult mai unitare la nivelul tuturor unităților pe care le administrăm. în acest moment sectorul 4 are un deficit în rezolvarea acestei probleme, noi venim în întâmpinarea lor.

Domnul consilier Tănase Antonel

Domnul președinte, stimați colegi, eu propun retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi și aș dori dacă se reintroduce să fie și un acord al Consiliului Local sau al Primăriei sector 4.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Există și un amendament al comisiei juridice, am să-l formulez eu, la art. 3 și anume “predarea-primirea va fi semnată de către

Primarul sectorului 4 și directorul ALPAB deoarece Primarul General nu poate reprezenta în acest caz C.G.M.B.

Domnul consilier Priteasa Doru

Ne învârtim în jurul cuvintelor, e un fapt, nu s-a pus o floare în parcul ală. Se vede diferența între Tineretului și parcul ală. Acum să lăsăm să moară acolo încet fiecare fir de iarbă pentru că nu vrea cineva să se ocupe și ne trebuie studii, programe. Am impresia că am luat-o razna, bine că a plecat Doru Giugula că ne ducem în lună cu ideile astea sau vreți să îi luati locul lui?

Domnul consilier Goncea Liviu

Care dintre dvs. a trecut recent prin parcul Tineretului? Nimeni. Vă spun eu este un jaf, nu a făcut nimeni nimic acolo, nu știu ce a pus banii domnul Primar de la sectorul 4 nu a făcut nimic. Mi se pare decent să încercăm măcar acum în ceasul al 12-lea să trecem acel parc la ALPAB. Vă rog dacă se poate să votăm. Si mai am o rugăminte la dvs. la punctul 3, domnul președinte a zis că se revotează.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Nu se poate să se revoteze, domnul Goncea. Colegii nu erau în

sală, nu se poate în această ședință. Nu putem face numai ce vrem noi. Din păcate colegii nu au fost în sală.

Domnul consilier Tănase Antonel

Domnul coleg sunteți în eroare, faceți o confuzie parcul Tineretului este la ALPAB, deci este vina administrației noastre că arată în halul ală, noi discutăm acum de Parcul Palatul Copiilor

Domnul consilier Goncea Liviu

Dacă aveai vârsta necesară ai fi aflat că acela se numește Parcul Tineretului, la Palatul Copiilor

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Vă rog să evităm dezbaterile de acest gen.

Supun la vot propunerea de amânare a acestui proiect.

Cine este pentu? 8 voturi( Băleanu D., Băncilă M., loan A., Meran.D., Oprișan I., Paliga S., Tănase A.....), împotrivă?, abțineri?

Acest punct a rămas pe ordinea de zi.

Renunțăm la amendamentul Comisiei Juridice. Trecem la vot.

Cine este pentru proiectul de hotărâre în integralitatea sa? 32 voturi, împotrivă? 2 vot ( Tănase A., Paliga S.), abțineri? 6 voturi ( loan A., Oprișan I., Adîr V., Petrovici O., Botoș L.Băncilă M)

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul nr.8 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al Hotărârii nr. 163/2006 privind transmiterea unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului București situat în Bdul Vasile Milea f.n., sector 6, în administrarea Consiliului Local al sectorului 6, în vederea realizării unor obiective de interes public

Este vorba despre un spital aici. Domnul Adîr doriți să luați cuvântul?

Domnul consilier Adîr Victor

Credeți că stau cu mâna sus? Nu. Eu când e necesar, în spirit democratic, ridic mâna cum trebuie. Deci, acest proiect de hotărâre nu are ce căuta pe ordinea de zi deoarece în Hotărârea din 06.06.2006 se specifica “Schimbarea destinației terenului sau neînceperea lucrărilor în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri atrage revocarea de drept a acesteia."Suntem în 20 septembrie, trebuie să venim cu alt proiect de hotărâre referitor la acest lucru. Luând legătura cu factori de răspundere din Consiliul Local Sector 6 ne-au motivat că s-a aprobat foarte târziu în Consiliul Local acest proiect de hotărâre pentru cei 11.300 mp. Eu mă bucur că au trecut 12 luni, că acești 11.000 revin al Primăria Capitalei. Trebuie să facem și noi construcții domnule distins coleg Antonel Tănase pe cei 11.000 mp. care revin la noi. La dosar trebuie să existe atașat hotărârea Consiliului Local Sector 6 ca un argument de ce se dorește prelungirea termenului cu 1 an. Este pentru prima dată când am văzut în proiectul de hotărâre că apar firmele menționate, că se întreba un distins coleg care sunt firmele, sunt firmele menționate care vor să facă clinică și centru de birouri, etc, este Universitatea Titu Maiorescu care vrea să facă și firma Max Oii SRL. în orice caz eu solicit retragerea de pe ordinea de zi deoarece nu întrunește condiții de legalitate.

Domnul consilier Bumbaș Florin

Eu îmi amintesc că acest proiect de hotărâre a mai fost și eu îl știu cel puțin de 2 luni de zile, nu mi se pare că chiar dacă este expirat în acest moment el este demult pe ordinea de zi a mai fost în ultimele 2 dăți. Pe de altă parte eu cred că realizarea unui spital este benefică tuturor faptul că e privat sau nu. Dacă primarul Sectorului 6 propune chestia asta și se ocupă de realizarea unui spital mie mi se pare foarte ok.

Doamna consilier Pațica luliana

Vă aduc la cunoștință că acea suprafață de teren reprezintă cel mai mare parc din sectorul 6, Parcul Grozăvești.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Supun la vot propunerea de amânare a domnului Adîr

Cine este pentu? 7 voturi( Adîr V., Paliga S., Petrovici O., Pațica I.TănaseA., Oprișan I., loan A.), împotrivă? 15 voturi, abțineri? 13 voturi.

Acest proiect de hotărâre a rămas pe ordinea de zi

Supun la vot proiectul în ansamblul său Cine este pentru? 21 voturi, împotrivă? 3 voturi ( Adîr V., Tănase A., Pațica I.), abțineri? 15 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul nr. 9 Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, în suprafață de 243,60 m.p., situat în str. Corcodușului nr.14B, sector 6, pentru realizarea unui imobil cu destinația de locuință

Domnul consilier Adîr Victor

Eu aș vrea să introducem două articole noi și anume, art. nou: schimbarea destinației prevăzut în hotărâre atrage anularea acesteia. Eu așa aș vrea să prevedem pentru că s-au întâmplat cazuri când am dat în concesionare și acolo omul își pune mașinile și scria pentru cabinet medical prelungire. Și aș mai propune altul dacă în decurs de 24 de luni, un termen rezonabil, de al data aprobării concesionării nu se realizează scopul pentru care a fost aprobată concesionarea hotărârea devine nulă. Nu știu, dacă dvs. sunteți cu pregătire juridică

și poate spuneți că nu e normal să se prevadă lucrul acesta. Repet schimbarea destinației terenului prevăzut în hotărâre atrage de drept anularea acesteia și 2 dacă în decurs de 24 de luni de la data aprobării concesionării nu se realizează scopul pentru care a fost aprobată concesionarea hotărârea devine nulă.

Domnul consilier Constantin Barna Stelică

Unii colegi și-au făcut o obișnuință din a vorbi la fiecare punct de pe ordinea de zi, hai să fim serioși, legea prevede așa ceva, nu trebuie să fim noi mai presus de lege.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

24 de luni este prea puțin, a vrut domnul Adîr, poate spune un alt termen.

Domnul consilier Țica Horațiu

Domnul președinte 24 de luni este un termen după părerea mea mult prea scurt, în termenul acesta omul trebuie să-și obțină autorizația de construire, înainte de asta trebuie să facă un proiect care durează. Și ce face construiește într-un an de zile un bloc cu 5 etaje?

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Supun la vot primul amendament al domnului Adîr schimbarea destinației prevăzut în hotărâre atrage anularea acestei hotărâri. Cine este pentu? 8 voturi, împotrivă? 4 voturi ( Pop R.,, Pațica I., Ivașcu T., Zătreanu D.), abțineri? 19 voturi.

Acest amendament nu a fost adoptat.

Supun la vot al 2-lea amendament al domnului Adîr. Cine este pentu? 3 voturi ( Adîr V., Meran D., Petrovici O), împotrivă? 14 voturi, abțineri? 18 voturi.

t

Acest amendament nu a fost adoptat.

Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cine este pentu? 40 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

Trecem la punctul nr 10. Proiect de hotărâre privind concesionarea,fără licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București situat în str. Romulus nr. 30, sector 3,în suprafață de 170 mp,necesar realizării unei clădiri cu destinația de locuință

Discuții, propuneri? Nu sunt.

Cine este pentu? 40 voturi, împotrivă? 0 voturi , abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

Trecem la punctul nr 11 Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București,în suprafață de 270 m.p., situat în str. Ernest Djuvara nr.7, sector 6, pentru realizarea unei clădiri cu destinația de locuință

V    1

Discuții, propuneri? Nu sunt.

Cine este pentu? 40 voturi, împotrivă? 0 voturi , abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

Trecem la punctul nr 12 Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, situat în str. Vidin nr. 54, sector 2, în suprafață de 60 mp, pentru extinderea unei construcții cu destinația de servicii medicale

V    V

Cine este pentu? 40 voturi, împotrivă? 0 voturi , abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat în unanimitate

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, situat adiacent imobilului din Splaiul Unirii nr. 76, sector 4, în suprafață de 378 m.p., pentru extindere clădire de birouri

Domnul consilier general Pop Romeo

Propun „cu licitație”

Domnul consilier general Qprișan Ion

Cred că Dl. Pop Romeo glumește pentru că nu se poate licita întrucât cel care solicită concesionarea poate să-și construiască el acolo, altcineva...

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Adică este o enclavă.

Domnul consilier general Qprișan Ion

Este o curte interioară.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Domnule Romeo Pop, este un amendament care nu poate fi supus la vot în aceste condiții. Vi-I susțineți?

Domnul consilier general Pop Romeo

Da.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Supun la vot acest amendament. Cine este pentru formularea „cu licitație”? Cine este pentru? - 1 vot (Pop R.), împotrivă ? - 25 voturi, abțineri ? -11 voturi.

Acest amendament nu a fost aprobat.

Trecem la votarea proiectului în ansamblul său. Cine este pentru? 37 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri ? - 3 voturi (Pop R., Petrovici O., Duță N.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre

privind aprobarea cumpărării terenului situat în B-dul Mircea

Vodă la nr.33 (fostă Olteni nr.61-63), sector 3, afectat de lucrările

necesare realizării Pasajului Mărășești

Domnul Victor Adîr are o observație.

»

Domnul consilier general Adîr Victor

Referitor la punctul 14 vreau să fac un comentariu. Primăria capitalei se dovedește încă o dată că gestionează defectuos unele probleme pe care le aruncă în cârca Consiliului General. A fost situația cu Ghermănești, decizia irevocabilă din 2004. C.G.M.B. a fost

obligat să aprobe. A fost problema cu Răzoare, 1000 mp în care direcțiile intraseră peste proprietățile oamenilor, le violaseră proprietățile, C.G.M.B. a fost obligat să voteze. A fost zona Bordei, C.G.M.B. este obligat, cum spunea și domnul Primar General: nu este problema executivului, este a C.G.M.B., să voteze datorită, repet, gestionării defectuoase, ca să nu spun alt termen, a executivului. Acum vine altă poveste: Pasajul Mărășești. Evident că atunci când s-au apucat de Pasajul Mărășești, dintr-o frenezie și-ntr-o frenezie care a durat vreo 4 ani, trebuia să se intereseze de proprietăți pentru că proprietățile acolo erau date din 1999 prin Dispoziție de Primar, câștigate în instanță, în 2001 prin Dispoziție de Primar, câștigate în instanță. Deci se știa clar de suprafața aceea de 944 mp parcă, nu mai rețin acum bine despre cât era vorba. Era o proprietate pe care primăria capitalei a tulburat-o. Deci practic, primăria capitalei sau vre-un director sau vre-o direcție din primăria capitalei nu răspunde absolut deloc la aceste lucruri iar consiliu general este obligat prin lege să aprobe acest lucru. Că vrea, că nu vrea, nu are încotro. Am trăit momentul în acest executiv să primim executări silite, să primim somații. Nu m-aș fi gândit că în perioada 2004-2008, datorită conducerii executive așa cum este să primim aceste somații. A fost doar un comentariu.

Domnul Secretar General Toma Tudor

îl rog pe domnul Udriște să explice, în raport de timp, cum s-au derulat lucrurile. Din cunoștințele mele, lucrarea a fost demarată anterior câștigării în instanță.

Domnul Director Udriște Gheorghe

Cer scuze domnului Adîr. De multe ori ne-a mai ajutat, am îndreptat acolo unde am mai greșit. însă de data asta nu se potrivește pentru că pasajul este făcut încă înainte de 1990. Ceea ce am făcut noi acum, am reparat infrastructura interioară și exterioară, pasajul era în pericol și evident că am reparat și acea bucată cu care cetățeanul în cauză era împroprietărit. Asta nu înseamnă că trebuia să lăsăm pasajul descoperit, să nu-l reabilităm. Nici nu am știut mai mult de atât, nu am fost informat.


22Domnul consilier general Adîr Victor

Domnul Director este vorba despre 944 mp. Cât din această suprafață trece peste pasajul Mărășești? 250 mp. Deci am putea să ne gândim la o expropriere de 250 - 300 mp, decât la o expropriere de 1000 mp. în loc să plătim 1.400.000 sau 2.000.000 sau 3 sau 4 milioane, să plătim 300 - 400 de mii. Nu știu, zic și eu.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Domnul Adîr este un teren cu același număr cadastral, care este lângă pasaj. Ce poți să faci pe el?!

Trecem la votarea proiectului în ansamblul său. Cine este pentru? 39 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri ? -1 vot.(Adîr V.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat cu o abținere.

- A plecat domnul Băleanu D-

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenurilor situate în Str. Fântânica rir.39, sector 2, afectate de lucrările necesare realizării arterei Str. Doamna Ghica B-dul Chișinău

Observații, sau trecem la vot? Cine este pentru? - 39 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri ? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind trecerea terenului în suprafață de 53.512 mp situat în Bdul.Basarabia nr.37-39, sector 2 din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Sport, prin Complexul Național Lia Manoliu București, în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 242/2006

Cine este pentru? 38 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri ? - 1 vot. (Adîr V.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat cu o abținere.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre

privind transmiterea imobilului situat în B-dul Hristo-Botev nr.29-

31, sector 3 din administrarea Consiliul Local al Sectorului 3 în

administrarea Consiliului General al Municipiului București prin

Administrația Fondului Imobiliar 1

Proiect de hotărâre de două treimi care necesită 37 de voturi. Vă rog să și numărați voturile pentru că mai sunt colegi care iarăși pleacă din sală.

Cine este pentru? - 35 voturi,

Vă rog insistent să stați în sală, pentru aceasta ați venit la

ședință și trebuie să votati, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 1 vot.

(AdîrV.)    '    ’

Câți consilieri sunt în sală? 40 consilieri. Deci nu iese la număr 1

totuși. Vă rog să fiți serioși. Reluăm această procedură dar să fiți serioși stimați colegi.

Cine este pentru? - 34 vot, împotrivă ? -0 voturi, abțineri ? - 0 voturi.

Vă rog, domnul Secretar General să faceți prezența. înseamnă că nu mai sunt în sală.

Nu este normal să se întâmple, iar cei care nu sunt prezenți vor fi absenți la această ședință în întregimea sa. Deci cine vine la început și pleacă după două puncte înseamnă că nu a fost prezent.

Domnul Secretar General Toma Tudor

Dacă-mi permiteți putem să facem prezența sau mai așteptăm? Atunci v-aș ruga să luați loc și să faceți un pic de liniște.

Adîr Victor Gabriel - prezent

Băleanu Dorin - absent

Băncilă Mihai - prezent

Berbecaru Alin - absent

Bergheș Carmen - absent

Botezatu Enescu Petre - absent

Botoș Dragoș - absent

Bumbaș Florin - prezent

Câmpurean Mariana - absent

Ciucă Maria - prezent

Constantin Barna Stelică - prezent

Cosma Maria Roxana - prezent

Cruceanu Elena - prezent

Dumitrescu Vlad - prezent Duță Nicolae - prezent Florescu Dragoș - absent Forăscu Vasile - prezent Găletușe Stelian - absent Gheorghe Victorița - absent Giugula Doru - absent Goncea Liviu — absent llie Romeo - prezent loan Aurelian - prezent lovici Teodor - prezent Ivașcu Tiberiu - prezent Ivorschi llie - prezent Marinescu loan - prezent Mărășescu Nicolae - absent Meran Ștefan Dan - prezent Mircea Valentin - prezent

Moise Alina - absent, dar se simțea foarte rău și a trebuit să

plece.

Murg Călin - absent Oprișan Ion - prezent Paliga Sorin - prezent Paraschiv Lucian - absent Pațica luliana - prezent Petrovici Octavian - prezent Pirpiliu Ștefan - prezent Pîrvu Cosmin Gabriel - prezent Popa Grigore loan - prezent Pop Romeo - prezent Prioteasa Doru - prezent Purcărea Sorin - prezent Radu Mioara - prezent Rece Olga - prezent Stan Ion - absent Stan Nicușor- prezent Surulescu Aurelia - absent Tănase Antonel - absent Tudor Popescu Cristian - prezent Tudorache Daniel - absent Țica Horațiu - prezent

Untaru Virgil - prezent Voicu Mihai - prezent Zătreanu Dan - prezent

în acest moment sunt prezenți în sală 35 consilieri.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Am vrut să verificăm. Deci acest proiect de hotărâre, de la

numărul 17 nu a fost adoptat.

Doamna consilier Cosma Maria Roxana

Putem trece direct la proiectele care nu au nevoie de două

treimi, adică 37 de voturi.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Mai avem decât 5 proiecte, plus o dezbatere.

Doamna consilier Cosma Maria Roxana

Propun să trecem direct la numărul 18.

Domnul consilier Purcărea Sorin

Vreau să vă rog să-mi dati voie un minut să rețin atentia. îmi pare rău să constat că în ceea ce privește punctul ultim de pe ordinea de zi , dezbaterea, colegul nostru care a propus această dezbatere nu mai este în sală. De asemenea îmi pare rău că nu pot să aduc în sprijinul meu afirmațiile pe care le-ar fi putut aduce el pentru că nu le știu. în același timp îmi dau seama că e foarte important să purtăm o dezbatere pentru a rezolva această problemă privitoare la parcul Bordei. V-aș solicita totuși să purtăm această dezbatere, dacă nu în consiliu, acum, măcar ca și reprezentanți ai grupurilor din C.G.M.B., să putem lua cât mai repede o hotărâre pentru că, pe de altă parte, trebuie să acceptăm că acest om este un proprietar al unui teren, pe care noi îl împiedicăm într-un fel sau altul să își dezvolte proprietatea. Există niște propuneri, revin la ceea ce am spus, deja depuse. Vă rog să vă pronunțați fie asupra rămânerii acestui punct privind dezbaterea în ordinea de zi, fie să dezbatem după ședință.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Vedem atunci, la final.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân București

Cine are amendamente?

Domnul consilier Tudor Popescu Cristian

La anexa 4, ar trebui scos, nu are nici o relevanță în declarația pentru adopție cine face eutanasierea câinilor.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Bun, formulați un amendament, cuvânt cu cuvânt.

Domnul consilier Tudor Popescu Cristian

Să se scoată „ eutanasierea câinilor” care se face...

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Vă rog să formulați articolul. Deci ați spus anexa 4, ce articol și cum este reformulat.

Domnul consilier Tudor Popescu Cristian

în anexa 4 este stipulat: „declar că am luat la cunoștință de

prevederile art. 14 din OUG 155/2001 aprobat prin Legea 227/2002 referitor la art. 6 alin. 1 - eutanasierea câinilor se va face numai de către medicii veterinari care posedă atestat de liberă practică eliberat de colegiul medicilor veterinari conform prevederilor cuprinse în anexa 3”. Nu are relevanță în adopție.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Dar cum să sune prevederea domnule Tudor Popescu?

Domnul consilier Petrovici Octavian

Deci la această anexă, dispare art. 6, pct. 1; scoatem de tot această frază. Iar la sfârșit se adaugă următorul text: declar pe propria răspundere că nu voi lăsa animalul adoptat în stradă și că dețin un spațiu conform normelor UE și am posibilitatea materială de a asigura existența acestuia.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Tot în anexa 4 domnule Petrovici această propunere, da ?

Domnul consilier Petrovici Qctavian

Primește amendă, conform legii.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Supun această propunere de modificare, a Dlui Tudor Popescu și a Dlui Petrovici.

Cine este pentru? - 25 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri ? - 3 voturi (Pop R., Pațica I., Ivorschi I.)

Amendamentul a fost adoptat.

Domnul consilier general Petrovici Qctavian

Și mai este un amendament, după art. 30 mai adăugăm un art. la cap. 4, art. 31, din ROF: departamentul de inspecție și control se deplasează în teritoriu pe baza petițiilor primite conform legii referitor la câinii fără stăpân ce poartă însemnele Administrației de gestionare a câinilor fără stăpân și derulează proceduri pentru soluționarea lor, a petițiilor. Am să dau textul și la secretariat ca să-l aibă.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Supun la vot și această propunere, a domnului Petrovici. Cine este pentru? - 33 voturi, împotrivă ? -1 vot ( Pop R.,), abțineri ? -1 voturi (Ivorschi I.)

Amendamentul a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre de la nr. 18 în integralitatea sa, cu amendamentele adoptate.

Cine este pentru? - 33 voturi, împotrivă ? - 1 vot (Pop R.), abțineri ? -1 voturi( Ivorschi I.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare al Municipiului București

Cine este pentru? - 32 voturi, împotrivă ? - 3 voturi ( Bumbaș F., Meran D., Purcărea S.), abțineri ? - 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Necesita majoritatea celor prezenți.Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind încadrarea Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu, precum și aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale instituției

Acest proiect necesită majoritatea celor prezenți. Observații? Cine este pentru? - 33 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 2 voturi( loan A., Băncilă M.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Referitor la punctul 22, vă propun să-l amânăm pentru că necesită două treimi. Nu suntem în acest moment 37 în sală.

Cine este pentru amânare? - 35 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 0 voturi

I

Acest proiect de hotărâre a fost amânat.

Supun la vot și propunerea de amânare a ultimului punct introdus anterior, cel cu dezbaterea propunerii de schimb a terenului din parcul Bordei.

Cine este pentru? - 32 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -3 voturi ( Prioteasa D., Pop R., Tudor-Popescu C.)

Acest punct al ordinei de zi a fost amânat.

-După încheierea procedurii de vot doamna consilier Cosma Roxana și domnul consilier Adîr Victor au anunțat la DATJ a C.G.M.B că s-au abținut la acest punct.-

Declar ședința închisă.

Ședința s-a încheiat la orele 17.15

PREȘEDINTE DE^ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ValentinOvlircea


CONSILIERI

întocmit M. Perșunaru M. Șorea A. Duțu


Verificat Șef Birou

Redactare Hotărâri C.G.M.B Nicoleta Dinu

29